Zamówienia rozpoczęte w 2020 roku    
             
  Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 rok      
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  CPV: 33169000-2 ZP/220/02/20  Dostawa narzędzi chirurgicznych wielokrotnego użytku dla SPSK-2 Link do postepowania na: Platforma Zakupowa      
  03.01.2020 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl.
Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
UWAGA: ze względu na wartość zamówienia - PONIŻEJ 139 000 EUR - dopuszczalną formą składania oferty pozostaje FORMA PISEMNA.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  CPV: 30125100-2  ZP/220/01/20 Dostawa wkładów drukujących, kaset, tonerów do drukarek, faksów, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla SPSK-2. Bezpośredni link do postępowania      
  10.01.2020 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl.
Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
UWAGA: ze względu na wartość zamówienia - PONIŻEJ 139 000 EUR - dopuszczalną formą składania oferty pozostaje FORMA PISEMNA.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  CPV: 33162200-5 ZP/220/03/20 Dostawa narzędzi laparoskopowych wielorazowego użytku Bezpośredni link do postępowania      
  22.01.2020 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl.
Wejście na platformę poprzez link https://platformazakupowa.pl/transakcja/305214
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
UWAGA: ze względu na wartość zamówienia - PONIŻEJ 139 000 EUR - dopuszczalną formą składania oferty pozostaje FORMA PISEMNA.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  CPV: 79710000-4 ZP/220/05/20 Usługa całodobowej ochrony osób i mienia, obserwacja monitoringu wizyjnego, dozór sygnałów systemów alarmowych, obsługa centrali telefonicznej, konwojowanie (transportowanie) środków pieniężnych.  Bezpośredni link do postępowania      
  04.02.2020 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl.
Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  CPV: 33 60 00 00-6  ZP/220/04/20 Dostawa produktów leczniczych w tym leków stosowanych w programach lekowych i chemioterapii, wyrobów medycznych, dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego, suplementów diety oraz środków antyseptycznych na potrzeby Klinik SPSK-2 PUM w Szczecinie. Bezpośredni link do postępowania      
  05.02.2020 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl.
Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  CPV: 33111710-1
33111710-7 
ZP/220/08/20 Dzierżawa konsoli do wykonywania ultrasonografii wewnątrznaczyniowej oraz dostawa wyrobów medycznych do zabiegów kardiologicznych. Bezpośredni link do postępowania      
  28.02.2020 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl.
Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  98310000-6
98310000-9
ZP/220/09/20 Świadczenie usług pralniczych wraz z transportem Bezpośredni link do postępowania      
  20.03.2020 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl.
Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33 73 11 10-7
33 18 41 00-4
33 73 10 00-3 
ZP/220/12/20  Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych oraz innych akcesoriów okulistycznych na potrzeby I i II Kliniki Okulistyki SPSK-2  Bezpośredni link do postępowania      
  25.03.2020 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl.
Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33192150-8 ZP/220/11/20 Dostawa foteli do dializ Bezpośredni link do postępowania      
  25.03.2020 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl.
Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33696500 - PA02 ZP/220/13/20 Dostawa odczynników laboratoryjnych i testów diagnostycznych wraz z dzierżawą analizatorów na potrzeby Pracowni Cytogenetyki i Mikrobiologii SPSK-2 Bezpośredni link do postępowania      
  10.04.2020 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl.
Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33141220-8 ZP/220/14/20 Dostawa kaniul do naczyń obwodowych i kaniul dotętniczych jednorazowego użytku dla SPSK-2 Bezpośredni link do postępowania      
  10.04.2020 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl.
Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
UWAGA: ze względu na wartość zamówienia - PONIŻEJ 139 000 TYS EUR - dopuszczalną formą składania oferty pozostaje FORMA PISEMNA.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  24111500-0
24111000-5
ZP/220/06/20 Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli i dzierżawą zbiornika do tlenu ciekłego medycznego z kompletem parownic Bezpośredni link do postępowania      
  10.04.2020 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl.
Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
UWAGA: ze względu na wartość zamówienia - PONIŻEJ 139 000 TYS EUR - dopuszczalną formą składania oferty pozostaje FORMA PISEMNA.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33000000-0
33182220-7
33141642-2
33184500-8
ZP/220/10/20 Dostawa stentgraftów oraz wyrobów medycznych do operacji kardiochirurgicznych  Bezpośredni link do postępowania      
  23.04.2020 Szanowni Państwo,

Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl.
Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym. 
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33696200-7  ZP/220/07/20  Dostawa odczynników do wykonywania badań hematologicznych wraz z dzierżawą analizatorów oraz odczynników do oznaczania hemoglobiny glikowanej metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej wraz z dzierżawą analizatora dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej SPSK-2 w Szczecinie Bezpośredni link do platformy      
  30.04.2020 Szanowni Państwo,

Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl.
Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym. 
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33191100-6 ZP/220/18/20 Dostawa i montaż sterylizatora gazowego o czynniku roboczym: tlenek etylenu (EO), urządzenia do katalitycznego spalania tlenku etylenu, systemu monitorowania przekroczenia dopuszczalnego poziomu tlenku etylenu, stolików pod sterylizatory/aeratory oraz wykonanie prac adaptacyjno – przyłączeniowych sterylizatora 5XL oraz 2 aeratorów XL stanowiących wyposażenie Zamawiającego.  Bezpośredni link do platformy      
  13.05.2020 Szanowni Państwo,

Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl.
Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym. 
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
    Zapytanie Ofertowe
"Stworzenie strony internetowej wraz z systemem przesyłania zdjęć tomografii komputerowej"
Szczegółowy opis zapytania      
  15.05.2020 Szanowni Państwo,
Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w pliku do pobrania.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33194120-3
33141320-9
33141411-4
ZP/220/20/20 Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku. Bezpośredni link do platformy      
  18.05.2020 Szanowni Państwo,

Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl.
Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym. 
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33680000-0
33692700-4
33631600-8
33140000-3
33141100-1
33141127-6
33141110-4
33141121-4
33141127-6
ZP/220/15/20 Dostawa preparatów do zabezpieczania cewników naczyniowych, materiałów opatrunkowych, środków hemostatycznych oraz absorberów krwi pełnej stosowanych w ECMO na potrzeby Klinik SPSK-2 Bezpośredni link do platformy      
  19.05.2020 Szanowni Państwo,

Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl.
Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  30190000-7 ZP/220/17/20  Dostawa materiałów biurowych zużywalnych w SPSK PUM w Szczecinie Bezpośredni link do platformy      
  22.05.2020 Szanowni Państwo,

Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl.
Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
UWAGA: ze względu na wartość zamówienia - PONIŻEJ 139 000 EUR - dopuszczalną formą składania oferty pozostaje FORMA PISEMNA.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  18222000-1 zadanie 1
33141620-2 zadanie 2
33140000-3 zadanie 3
18315000-0 zadanie 4
33141642-2 zadanie 5
33141620-2 zadanie 6
33141642-2 zadanie 7
33141240-4 zadanie 8
ZP/220/19/20 Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla SPSK-2 Bezpośredni link do platformy      
  26.05.2020 Szanowni Państwo,

Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl.
Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
UWAGA: ze względu na wartość zamówienia - PONIŻEJ 139 000 TYS EUR - dopuszczalną formą składania oferty pozostaje FORMA PISEMNA.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33182240-3 zadanie 1
33168000-5 zadanie 2
33171100-0 zadanie 3
33140000-3 zadanie 4
33141326-1 zadanie 5
33140000-3 zadanie 6
33140000-3 zadanie 7
33191000-5 zadanie 8
33157810-6 zadanie 9
ZP/220/16/20 Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla SPSK-2
Bezpośredni link do platformy      
  27.05.2020 Szanowni Państwo,

Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl.
Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
UWAGA: ze względu na wartość zamówienia - PONIŻEJ 139 000 TYS EUR - dopuszczalną formą składania oferty pozostaje FORMA PISEMNA.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33000000-0
ZP/220/21/20   Dzierżawa systemu elektroanatomicznego 3D do ablacji zaburzeń rytmu serca  wraz z dostawą materiałów zużywalnych do systemu elektroanatomicznego Bezpośredni link do platformy      
  28.05.2020 Szanowni Państwo,

Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl.
Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  24 10 00 00 – 5
24 11 19 00-4 (tlen medyczny – zad. 1)
24 11 15 00-0 (gazy medyczne – zad. 2)
24 11 11 00-6 (argon medyczny – zad. 3)
 ZP/220/23/20  Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli i dzierżawą zbiornika kriogenicznego do tlenu ciekłego medycznego z kompletem parownic Bezpośredni link do platformy      
  29.05.2020 Szanowni Państwo,

Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl.
Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym (znakiem sprawy).
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33141420-0

Zadanie 1: 33141614-7
Zadanie 2: 33157810-6
Zadanie 3: 33110000-4
Zadanie 4: 22993200-9
Zadanie 5: 33141420-0
ZP/220/22/20 Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych dla SPSK-2 Bezpośredni link do platformy      
  29.05.2020 Szanowni Państwo,

Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl.
Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33 69 00 00-3
33 69 27 00-4 Roztwory glukozy;
33 69 25 00-2 Płyny;
33 69 25 00-2 Płyny dożylne;
33 18 15 10-0 Płyny do terapii nerkowej;
33 64 23 00-5 Produkty lecznicze dla terapii tarczycy;
33 62 22 00-8 Środki przeciw nadciśnieniu;
33 65 11 00-9 Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego;
33 65 21 00-6 Środki przeciwnowotworowe;
33 65 12 00-0 Środki przeciwgrzybiczne do użytku ogólnoustrojowego;
33 69 00 00-3 Różne produkty lecznicze;
33 69 22 00-9 Produkty do żywienia pozajelitowego;
ZP/220/25/20 Dostawa  płynów infuzyjnych i produktów leczniczych w tym leków stosowanych w programach lekowych na potrzeby Klinik SPSK-2 Bezpośredni link do platformy      
  05.06.2020 Szanowni Państwo,

Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl.
Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33190000-8 ZP/220/24/20 Modernizacja posiadanego systemu CardioLab do rejestracji parametrów elektrofizjologicznych serca.  Bezpośredni link do platformy      
  17.06.2020 Szanowni Państwo,

Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl.
Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  50400000-9 ZP/220/26/20 Usługa stałego nadzoru technicznego i utrzymywania w sprawności technicznej aparatury medycznej w okresie pogwarancyjnym Bezpośredni link do platformy      
  18.06.2020 Szanowni Państwo,

Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl.
Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33 69 28 00-5 Roztwory do dializy
33 18 10 00-2 Urządzenia do terapii nerkowej
85 14 12 11-1 Dializy wykonywane w warunkach domowych
ZP/220/29/20 Dostawa płynów oraz jednorazowych wyrobów medycznych do wykonywania dializy otrzewnowej CADO oraz ADO do aparatów SLEEP SAFE w ramach programu domowej dializy otrzewnowej. Bezpośredni link do platformy      
  22.06.2020 Szanowni Państwo,

Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl.
Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33111710-1 ZP/220/30/20 Dostawa zamykaczy naczyniowych jednorazowego użytku. Bezpośredni link do platformy      
  23.06.2020 Szanowni Państwo,

Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl.
Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33 69 65 00-0
33 69 62 00-7
ZP/220/28/20 Dostawa odczynników do oznaczania przeciwciał anty-HLA u pacjentów zakwalifikowanych do przeszczepu nerki – w ramach konkursu na realizację zadania w zakresie rozwoju programu przeszczepiania w grupach biorców o podwyższonym ryzyku immunologicznym - zakontraktowany przez Ministerstwo Zdrowia na lata 2017-2020. Bezpośredni link do platformy      
  24.06.2020 Szanowni Państwo,

Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl.
Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33 14 00 00-3
Zadanie nr 1 – 33 14 11 27-6
Zadanie nr 2 – 33 14 11 20-7
ZP/220/27/20 Dostawa hemostatyków do użytku miejscowego oraz staplerów skórnych na potrzeby Bloków Operacyjnych SPSK-2 Bezpośredni link do platformy      
  01.07.2020 Szanowni Państwo,

Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl.
Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  66511000 ZP/220/31/20 Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie oraz ich pełnoletnich dzieci, współmałżonków i partnerów życiowych Bezpośredni link do platformy      
  02.07.2020 Szanowni Państwo,

Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl.
Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33140000-3 zadanie 1, 3, 4, 6, 8, 9
33157000-5 zadanie 2
33171100-0 zadanie 5
38423000-6 zadanie 7
ZP/220/33/20 Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla SPSK-2 Bezpośredni link do platformy      
  09.07.2020 Szanowni Państwo,

Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl.
Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
UWAGA: ze względu na wartość zamówienia - PONIŻEJ 139 000 TYS. EUR - dopuszczalną formą składania oferty pozostaje FORMA PISEMNA.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33191110-9 ZP/220/34/20 Dostawa i montaż autoklawu plazmowego o czynniku roboczym: nadtlenek wodoru (H2O2) Bezpośredni link do platformy      
  09.07.2020 Szanowni Państwo,

Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl.
Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33191000-5 ZP/220/35/20 Dostawa i montaż myjni automatycznej, zgrzewarki do rękawów oraz szafki ze zlewem do mycia Bezpośredni link do platformy      
  09.07.2020 Szanowni Państwo,

Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl.
Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33141300-3 zadanie 1, 7, 8, 9
38437000-7 zadanie 2
38437110-1 zadanie 3, 4
38000000-5 zadanie 5
33793000-5 zadanie 6
35121400-2 zadanie 10
ZP/220/32/20 Dostawa systemu zamkniętego do pobierania krwi metodą aspiracyjno-próżniową oraz innych wyrobów laboratoryjnych dla SPSK-2 w Szczecinie Bezpośredni link do platformy      
  14.07.2020 Szanowni Państwo,

Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl.
Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33184500-8 zadanie 1 ZP/220/39/20 dostawa stentgraftów do leczenia patologii łuku aorty z rękawkami dla ZBO SPSK-2 Bezpośredni link do platformy      
  23.07.2020 Szanowni Państwo,

Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl.

Wejście na platformę:
- poprzez link do profilu zamawiającego:
https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin (zakładka POSTĘPOWANIA - górna belka)
lub
- poprzez link ogólny:
https://opennexus.pl/ (przycisk PLATFORMA ZAKUPOWA – prawy górny róg).
Zakładka dot. danego postępowania do wyszukania po numerze referencyjnym ZP/.....

UWAGA: ze względu na wartość zamówienia - PONIŻEJ 139 000 TYS. EUR - dopuszczalną formą składania oferty pozostaje FORMA PISEMNA.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33141641-5
33141640-8
33141200-2
43611700-6
ZP/220/36/20 dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla SPSK-2 Bezpośredni link do platformy      
  27.07.2020 Szanowni Państwo,

Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl.
Wejście na platformę:
- poprzez link do profilu zamawiającego:
https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin (zakładka POSTĘPOWANIA - górna belka)
lub
- poprzez link ogólny:
https://opennexus.pl/ (przycisk PLATFORMA ZAKUPOWA – prawy górny róg).
Zakładka dot. danego postępowania do wyszukania po numerze referencyjnym ZP/.....
UWAGA: ze względu na wartość zamówienia - PONIŻEJ 139 000 TYS. EUR - dopuszczalną formą składania oferty pozostaje FORMA PISEMNA.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33141615-4
33141210-5
ZP/220/37/20 dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla SPSK-2 Bezpośredni link do platformy      
  27.07.2020 Szanowni Państwo,

Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl.
Wejście na platformę:
- poprzez link do profilu zamawiającego:
https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin (zakładka POSTĘPOWANIA - górna belka)
lub
- poprzez link ogólny:
https://opennexus.pl/ (przycisk PLATFORMA ZAKUPOWA – prawy górny róg).
Zakładka dot. danego postępowania do wyszukania po numerze referencyjnym ZP/.....

UWAGA: ze względu na wartość zamówienia - PONIŻEJ 139 000 TYS. EUR - dopuszczalną formą składania oferty pozostaje FORMA PISEMNA.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33192150-8 ZP/220/40/20 Dostawa foteli do dializ Bezpośredni link do platformy      
  29.07.2020 Szanowni Państwo,

Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl.
Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33191000-5 ZP/220/41/20 Dostawa i montaż myjni automatycznej, zgrzewarki do rękawów oraz szafki ze zlewem do mycia Bezpośredni link do platformy      
  31.07.2020 Szanowni Państwo,

Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl.
Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
    ZP_220_42_20 Obsługa prawna Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie, z wyłączeniem obsługi prawnej w sprawach o udzielanie zamówień publicznych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) oraz obsługi prawnej w zakresie zadań inwestycyjnych oraz realizacji umów zawartych w wyniku tych postępowań oraz z wyłączeniem postępowań dotyczących zdarzeń i błędów medycznych. ZP_220_42_20.rar     ZP_220_42_20.rar
  19.08.2020 Postępowanie na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)      
  28.08.2020 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_42_20_rozstrz.pdf     ZP_220_42_20_rozstrz.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  50400000-9 ZP/220/41/20 Usługa stałego nadzoru technicznego i utrzymywania w sprawności technicznej aparatury medycznej w okresie pogwarancyjnym Bezpośredni link do platformy      
  24.08.2020 Szanowni Państwo,

Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl.
Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33112000-8 ZP/220/46/20 Dostawa, montaż i uruchomienie ultrasonografu ginekologicznego. Bezpośredni link do platformy      
  28.08.2020 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl.
Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33 69 00 00-3
33 69 25 00-2   33 69 27 00-4
33 65 11 00-9   33 61 51 00-5
33 62 21 00-7   33 69 60 00-5
ZP/220/44/20 Dostawa płynów infuzyjnych i produktów leczniczych na potrzeby Klinik SPSK-2 (ID 373625) Bezpośredni link do platformy      
  31.08.2020 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl.
Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33111710-1
33184200-5
ZP/220/45/20   Dzierżawa urządzeń do aterektomii i trombektomii oraz dostawę wyrobów do zabiegów radiologicznych Bezpośredni link do platformy      
  02.09.2020 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl.
Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33 14 00 00-3
33 18 15 10-0   33 69 27 00-4
33 14 11 10-4   33 14 00 00-3
33 14 11 27-6   33 14 11 13-4
33 14 00 00-3   33 14 11 16-6
33 14 00 10-4   33 14 11 11-1
33 66 21 00-9   33 69 25 10-5
33 66 21 00-9
ZP/220/48/20   Dostawa wyrobów medycznych w tym wyrobów stosowanych w okulistyce, opatrunków specjalistycznych, płynnych koncentratów do terapii nerkozastępczej oraz dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego na potrzeby Klinik SPSK-2. Bezpośredni link do platformy      
  11.09.2020 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl.
Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  38951000-6 ZP/220/49/20 Dostawa, montaż i uruchomienie systemu do ilościowego PCR (Reali-Time PCR) wraz z osprzętem dla typowania HLA. Bezpośredni link do platformy      
  11.09.2020 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl.
Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33184500-8 ZP/220/52/20 Dostawa stentgraftów Bezpośredni link do platformy      
  23.09.2020 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl.
Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  34928480-6 ZP/220/51/20 Stworzenie oprogramowania komputerowego do obsługi Krajowego Rejestru Operacji Naczyniowych wraz z usługą rocznego serwisu i nadzoru autorskiego. Bezpośredni link do platformy      
  23.09.2020 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl.
Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  72212610-8 ZP/220/38/20 dostawa pojemników na niebezpieczne odpady szpitalne dla SPSK-2 Bezpośredni link do platformy      
  01.10.2020 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl.
Wejście na platformę:
- poprzez link do profilu zamawiającego:
https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin (zakładka POSTĘPOWANIA - górna belka)
lub
- poprzez link ogólny:
https://opennexus.pl/ (przycisk PLATFORMA ZAKUPOWA – prawy górny róg).
Zakładka dot. danego postępowania do wyszukania po numerze referencyjnym ZP/.....
UWAGA: ze względu na wartość zamówienia - PONIŻEJ 139 000 TYS. EUR - dopuszczalną formą składania oferty pozostaje FORMA PISEMNA.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33141640-8    38437110-7
38000000-5    38437000-7
35121400-2    33140000-3
33141420-0
 ZP/220/60/20 dostawa drenów do insuflacji, wyrobów laboratoryjnych oraz rękawic chirurgicznych jednorazowego użytku dla SPSK-2 Bezpośredni link do platformy      
  01.10.2020 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl.
Wejście na platformę:
- poprzez link do profilu zamawiającego:
https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin (zakładka POSTĘPOWANIA - górna belka)
lub
- poprzez link ogólny:
https://opennexus.pl/ (przycisk PLATFORMA ZAKUPOWA – prawy górny róg).
Zakładka dot. danego postępowania do wyszukania po numerze referencyjnym ZP/.....
UWAGA: ze względu na wartość zamówienia - PONIŻEJ 139 000 TYS. EUR - dopuszczalną formą składania oferty pozostaje FORMA PISEMNA.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  330000000 ZP/220/59/20 Dostawa obłożeń operacyjnych, serwet operacyjnych, podkładów na rolce, bluz ogrzewających jednokrotnego użytku Bezpośredni link do platformy      
  02.10.2020 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl.
Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33 69 00 00-3
33 62 10 00-9;    33 69 00 00-3;
33 69 60 00-5;    33 69 00 00-3;
33 65 15 20-9;    33 65 21 00-6;
33 69 60 00-5;    33 69 00 00-3;
33 61 60 00-1;    33 66 21 00-9.
ZP/220/50/20 Dostawa  produktów leczniczych w tym leków stosowanych w programach lekowych na potrzeby Klinik SPSK-2. Bezpośredni link do platformy      
  02.10.2020 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl.
Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  45000000-7     45300000-0
09323000-9     09324000-6
45310000-3     45330000-9
ZP/220/47/20 Przebudowa systemu wytwarzania, zarządzania i dystrybucji mediów energetycznych z zastosowaniem technologii trigeneracji i odnawialnych źródeł energii w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 2 PUM w Szczecinie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 72 - Etap I. Bezpośredni link do platformy      
  06.10.2020 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl.
Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33111710-1, 33184200-5 ZP/220/61/20 Dostawa wyrobów do zabiegów radiologicznych oraz protez i łat naczyniowych Bezpośredni link do platformy      
  13.10.2020 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl.
Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  35113400-3
Zad. 1 - 18143000-3
Zad. 2 - 35113400-3
Zad. 3 – 35113400-3
ZP/220/64/20 Dostawa środków ochrony osobistej (maski chirurgiczne, fartuchy ochronne, ubrania chirurgiczne) dla SPSK-2 Bezpośredni link do platformy      
  15.10.2020 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl.
Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33140000-3, 33141411-4 ZP/220/58/20 Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do zabiegów okulistycznych dla SPSK-2 Bezpośredni link do platformy      
  21.10.2020 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl.
Wejście na platformę:
- poprzez link do profilu zamawiającego:https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin  (zakładka POSTĘPOWANIA - górna belka)
lub
- poprzez link ogólny: https://opennexus.pl/ (przycisk PLATFORMA ZAKUPOWA – prawy górny róg).
Zakładka dot. danego postępowania do wyszukania po numerze referencyjnym ZP/....
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  39130000-2       33192000-2
39131100-0       39143310-2
39151100-6       19521100-5
34911100-7       33192210-7
33192340-7       33193120-6
33193110-3       33193120-6
39113100-8       39113200-9
39143310-2       39113200-9
34911100-7       39110000-6
39141300-5
ZP/220/66/20 Dostawa mebli biurowych i wyposażenia medycznego ruchomego. Bezpośredni link do platformy      
  26.10.2020 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl.
Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33696200-7 ZP/220/63/20 Dostawa odczynników do badania parametrów krytycnych krwi wraz z dzierżawą 8 (ośmiu) analizatorów dla SPSK-2 Bezpośredni link do platformy      
  28.10.2020 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl.
Wejście na platformę:
- poprzez link do profilu zamawiającego:https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin  (zakładka POSTĘPOWANIA - górna belka)
lub
- poprzez link ogólny: https://opennexus.pl/ (przycisk PLATFORMA ZAKUPOWA – prawy górny róg).
Zakładka dot. danego postępowania do wyszukania po numerze referencyjnym ZP/....
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  90520000-8, 90511000-6  ZP/220/57/20 Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów medycznych o kodach: 180101, 180102, 180103, 180106, 180108, 180109 oraz 180104 z terenu SPSK-2 Bezpośredni link do platformy      
  28.10.2020 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl.
Wejście na platformę:
- poprzez link do profilu zamawiającego:https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin  (zakładka POSTĘPOWANIA - górna belka)
lub
- poprzez link ogólny: https://opennexus.pl/ (przycisk PLATFORMA ZAKUPOWA – prawy górny róg).
Zakładka dot. danego postępowania do wyszukania po numerze referencyjnym ZP/....
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  18114000-1 ZP/220/68/20 Dostawa kombinezonów ochronnych dla SPSK-2 Bezpośredni link do platformy      
  29.10.2020 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl.
Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33199000-1, 39512000-4 ZP/220/72/20 Dostawa odzieży operacyjnej, odzieży szpitalnej i innych wyrobów wielorazowego użytku dla SPSK-2  Bezpośredni link do platformy      
  30.10.2020 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl.
Wejście na platformę:
- poprzez link do profilu zamawiającego:https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin  (zakładka POSTĘPOWANIA - górna belka)
lub
- poprzez link ogólny: https://opennexus.pl/ (przycisk PLATFORMA ZAKUPOWA – prawy górny róg).
Zakładka dot. danego postępowania do wyszukania po numerze referencyjnym ZP/....

UWAGA: ze względu na wartość zamówienia - PONIŻEJ 139 000 EUR - dopuszczalną formą składania oferty pozostaje FORMA PISEMNA.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  42514310-8 ZP/220/73/20 Dostawa masek filtrujacych dla SPSK-2 Bezpośredni link do platformy      
  02.11.2020 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl.
Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33140000-3          35125100-7 ZP/220/62/20 dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SPSK-2 Bezpośredni link do platformy      
  03.11.2020 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl.
Wejście na platformę:
- poprzez link do profilu zamawiającego:https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin (zakładka POSTĘPOWANIA - górna belka)
lub
- poprzez link ogólny:https://opennexus.pl/ (przycisk PLATFORMA ZAKUPOWA – prawy górny róg).
Zakładka dot. danego postępowania do wyszukania po numerze referencyjnym ZP/.....
UWAGA: ze względu na wartość zamówienia - PONIŻEJ 139 000 TYS. EUR - dopuszczalną formą składania oferty pozostaje FORMA PISEMNA.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  39830000-9       39831240-0 ZP/220/65/20 Dostawa chemii profesjonalnej oraz innych wyrobów do utrzymania czystości dla SPSK-2 Bezpośredni link do platformy      
  03.11.2020 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl.
Wejście na platformę:
- poprzez link do profilu zamawiającego:https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin (zakładka POSTĘPOWANIA - górna belka)
lub
- poprzez link ogólny:https://opennexus.pl/ (przycisk PLATFORMA ZAKUPOWA – prawy górny róg).
Zakładka dot. danego postępowania do wyszukania po numerze referencyjnym ZP/.....
UWAGA: ze względu na wartość zamówienia - PONIŻEJ 139 000 TYS. EUR - dopuszczalną formą składania oferty pozostaje FORMA PISEMNA.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  45000000-7       45111000-8
45243600-8
ZP/220/53/20 Przebudowa z rozbudową budynku „A” Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie, w zakresie wykonania rozbiórki budynku technicznego z elementami zagospodarowania terenu, wraz z wykonaniem ścianki szczelne. Bezpośredni link do platformy      
  03.11.2020 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl.
Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33111400-5  ZP/220/67/20 Dostawa, montaż i uruchomienie aparatu RTG z ramieniem C.  Bezpośredni link do platformy      
  04.11.2020 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl.
Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33 69 65 00-0 ZP/220/69/20 Dostawa odczynników diagnostycznych  do prowadzenia hodowli komórkowych oraz odczynników do analizy MLPA/MS-MLPA na potrzeby Pracowni Cytogenetyki SPSK-2. Bezpośredni link do platformy      
  06.11.2020 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl.
Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33182200-1  ZP/220/75/20 Dostawa, montaż i uruchomienie defibrylatora z kardiowersją. Bezpośredni link do platformy      
  12.11.2020 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl.
Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33112000-8  ZP/220/76/20 Dostawa, montaż i uruchomienie ultrasonografu ginekologicznego.  Bezpośredni link do platformy      
  12.11.2020 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl.
Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33152000-0  ZP/220/77/20 Dostawa, montaż i uruchomienie inkubatora transportowego.  Bezpośredni link do platformy      
  12.11.2020 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl.
Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33152000-0  ZP/220/78/20 Dostawa, montaż i uruchomienie 2 sztuk inkubatorów hybrydowych.  Bezpośredni link do platformy      
  12.11.2020 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl.
Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33696500-0  ZP/220/74/20 Dostawa odczynników do wykonywania badań biochemicznych i immunologicznych wraz z dzierżawą dwóch zintegrowanych modułów biochemiczno-immunologicznych oraz systemu preanalitycznego (sorter próbek) dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej SPSK-2 Bezpośredni link do platformy      
  18.11.2020 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl.
Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33 14 11 21-4
33 69 20 00-7
 ZP/220/70/20 Dostawa wyrobów medycznych w tym wysoko specjalistycznych materiałów szewnych na potrzeby Klinicznego Centrum Operacji Robotycznych SPSK-2.  Bezpośredni link do platformy      
  18.11.2020 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl.
Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33 69 65 00-0   PA02-0 Dzierżawa ZP/220/71/20 Dostawa przeciwciał do wykonywania badań immunohistochemicznych wraz z dzierżawą aparatu a także innych materiałów i barwników na potrzeby Zakładu Patomorfologii SPSK-2 Bezpośredni link do platformy      
  30.11.2020 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl.
Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  90511000-2   90520000-8 ZP/220/81/20 Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów medycznych o kodach: 180101, 180102, 180103, 180106, 180108, 180109  z terenu SPSK-2 Bezpośredni link do platformy      
  09.12.2020 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus: www.platformazakupowa.pl 

Wejście na platformę:
- poprzez link do profilu zamawiającego:
https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin (zakładka POSTĘPOWANIA - górna belka)
lub
- poprzez link ogólny:
https://opennexus.pl/ (przycisk PLATFORMA ZAKUPOWA – prawy górny róg).
Zakładka dot. danego postępowania do wyszukania po numerze referencyjnym ZP/.....
     
             
 
 
     
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  48000000-8   48820000-2
30200000-1
ZP/220/56/20 Dostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej w ramach realizacji Projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia” Bezpośredni link do platformy      
  10.12.2020 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl.
Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  71520000-9 ZP/220/87/20 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu tj. świadczenie usług związanych z zarządzaniem, kontrolą, koordynacją, nadzorem i rozliczeniem realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa systemu wytwarzania, zarządzania i dystrybucji mediów energetycznych z zastosowaniem technologii trigeneracji i odnawialnych źródeł energii w Samodzielnym Publicznym Szpital Klinicznym Nr 2 PUM w Szczecinie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 72 – Etap I” Bezpośredni link do platformy      
  15.12.2020 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl.
Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33000000-0 ZP/220/83/20 1.Dostawa wyrobów medycznych stosowanych w kardiochirurgii, chirurgii, stentgraftów 2.Dzierżawa aparatu do pomiaru oksymetrii regionalne dla dorosłych wraz z dostawą materiałów zużywalnych, 3.Dzierżawa generatorów i konsoli wraz z dostawą zestawów do autotransfuzji Bezpośredni link do platformy      
  18.12.2020 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl
Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33 14 11 10-4 ZP/220/79/20 Dostawa opatrunków specjalistycznych wraz z dzierżawą urządzeń do podciśnieniowej terapii leczenia ran (VAC-terapia) na potrzeby Klinik SPSK-2. (ID 409003) Bezpośredni link do platformy      
  19.12.2020 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl
Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  18930000-7 ZP/220/86/20 1.Dostawa worków foliowych oraz innych wyrobów z folii Bezpośredni link do platformy      
  21.12.2020 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl
Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  38432000-2 ZP/220/88/20 Dostawa, montaż i uruchomienie analizatora DNA. Bezpośredni link do platformy      
  22.12.2020 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl.
Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33760000-5 ZP/220/82/20 Dostawa papieru toaletowego, ręczników papierowych oraz dozowników dla SPSK-2 Bezpośredni link do platformy      
  22.12.2020 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl.
Wejście na platformę:
- poprzez link do profilu zamawiającego:
https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin (zakładka POSTĘPOWANIA - górna belka)
lub
- poprzez link ogólny:
https://opennexus.pl/ (przycisk PLATFORMA ZAKUPOWA – prawy górny róg).
Zakładka dot. danego postępowania do wyszukania po numerze referencyjnym ZP/.....
UWAGA: ze względu na wartość zamówienia - PONIŻEJ 139 000 TYS. EUR - dopuszczalną formą składania oferty pozostaje FORMA PISEMNA.
     
             
 
 
     
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  72000000-5 ZP/220/55/20 Wdrożenie i integracja e-Usług w ramach realizacji Projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia” Bezpośredni link do platformy      
  22.12.2020 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl.
Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33000000-0
42514310-8        18114000-1
18424300-0        33141420-0
33141420-0        33141620-2
ZP/220/90/20 Dostawa masek filtrujących FFP, kombinezonów ochronnych, rękawic oraz obłożeń do angiografii Bezpośredni link do platformy      
  23.12.2020 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl
Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33 69 00 00-3 ZP/220/84/20 Dostawa produktów leczniczych stosowanych w ramach programów lekowych i chemioterapii na potrzeby SPSK-2. Bezpośredni link do platformy      
  24.12.2020 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl
Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33 69 65 00-0 ZP/220/89/20 Dostawa odczynników do oznaczania przeciwciał anty-HLA u pacjentów zakwalifikowanych do przeszczepu nerki – program zakontraktowany przez Ministerstwo Zdrowia Bezpośredni link do platformy      
  24.12.2020 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl
Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33 69 65 00-0 ZP/220/91/20 Dostawa odczynników do diagnostyki HLA kompatybilnych z aparatem Real-Time Quant Studio 6 zakupionych w ramach dotacji przez Ministerstwo Zdrowia na potrzeby Pracowni HLA SPSK-2 Bezpośredni link do platformy      
  24.12.2020 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl
Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33169000-2 ZP/220/94/20 Dostawa jednorazowego sprzętu do systemu chirurgicznego da Vinci Xi dla SPSK-2 Bezpośredni link do platformy      
  28.12.2020 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl.
Wejście na platformę:
- poprzez link do profilu zamawiającego:
https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin (zakładka POSTĘPOWANIA - górna belka)
lub
- poprzez link ogólny:
https://opennexus.pl/ (przycisk PLATFORMA ZAKUPOWA – prawy górny róg).
Zakładka dot. danego postępowania do wyszukania po numerze referencyjnym ZP/220/.....
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33111730-7 ZP/220/93/20 Dostawa wyrobów medycznych zużywalnych w Pracowni Hemodynamiki Bezpośredni link do platformy      
  28.12.2020 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl
Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  45000000-7
45400000-1      45300000-0
45330000-9      45320000-6
45310000-3      45200000-9
45210000-2      45100000-8
45215000-7      71000000-8
71320000-7      39717200-3
ZP/220/96/20 Budowa budynku A2 wraz z łącznikiem oraz wykonaniem zagospodarowania terenu w ramach przebudowy z rozbudową budynku A Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie Bezpośredni link do platformy      
  28.12.2020 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl.
Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33 73 11 10-7      33 18 41 00-4 ZP/220/80/20 Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych oraz implantów przeciwjaskrowych na potrzeby II Kliniki Okulistyki SPSK-2   Bezpośredni link do platformy      
  29.12.2020 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl.
Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33 73 11 10-7      33 73 10 00-3 ZP/220/85/20 Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych i innych akcesoriów okulistycznych na potrzeby I Kliniki Okulistyki SPSK-2. Bezpośredni link do platformy      
  29.12.2020 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl.
Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  42122411-4      33711700-4 ZP/220/95/20 Dostawa przyrządów do żywienia dojelitowego wraz z dzierżawą pomp oraz dostawa zestawów do higieny jamy ustnej dla SPSK-2 Bezpośredni link do platformy      
  29.12.2020 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl.
Wejście na platformę:
- poprzez link do profilu zamawiającego:
https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin (zakładka POSTĘPOWANIA - górna belka)
lub
- poprzez link ogólny:
https://opennexus.pl/ (przycisk PLATFORMA ZAKUPOWA – prawy górny róg).
Zakładka dot. danego postępowania do wyszukania po numerze referencyjnym ZP/220/...

UWAGA: ze względu na wartość zamówienia - PONIŻEJ 139 000 TYS. EUR - dopuszczalną formą składania oferty pozostaje FORMA PISEMNA.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33 14 11 21-4 ZP/220/92/20 Dostawa wysoko specjalistycznych materiałów szewnych na potrzeby Klinicznego Centrum Operacji Robotycznych SPSK-2 Bezpośredni link do platformy      
  30.12.2020 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl.
Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33696500-0 ZP/220/97/20 Dostawa odczynników do wykonywania badań biochemicznych i immunologicznych wraz z dzierżawą 2 zintegrowanych modułów biochemiczno-immunologicznych i systemu preanalitycznego (sorter próbek) dla SPSK 2 Bezpośredni link do platformy      
  31.12.2020 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl.
Wejście na platformę:
- poprzez link do profilu zamawiającego:
https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin (zakładka POSTĘPOWANIA - górna belka)
lub
- poprzez link ogólny:
https://opennexus.pl/ (przycisk PLATFORMA ZAKUPOWA – prawy górny róg).
Zakładka dot. danego postępowania do wyszukania po numerze referencyjnym ZP/220/.....
     
             
             
             
             
  Dokumenty z rozszerzeniem RAR i ZIP zostały spakowane (i skompresowane). Programy do rozpakowania:        
  - 7-zip - Darmowy program do obsługi archiwów dystrybowany na licencji GNU LGPL: http://7-zip.org.pl      
  - 40 dniowa wersja próbna popularnego, komercyjnego programu do obsługi archiwów WINRAR http://www.winrar.eprogramy.net/      
             
  Wszelkie pytania merytoryczne dotyczące przetargów SPSK-2 proszę kierować na adres e-mail lub zgłosić je telefonicznie: zamowienia@spsk2-szczecin.pl      
    tel: 91 466 1086 , 91 466 1087  FAX: 91 466 11 13      
             
  Jeśli chcesz przekazać swoje uwagi / sugestie / pomysły odnośnie STRONY TECHNICZNEJ funkcjonowania informacji przetargowej w SPSK2 napisz na adres e-mailowy lub zgłoś je telefonicznie: przetargi@spsk2-szczecin.pl      
  091 466 1454 lub 786 865 085      
             
             
    KONIEC STRONY        
      05.04.2024 | 13:09