Zamówienia rozpoczęte w 2022 roku    
             
  Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2022 rok      
             
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33000000-0
33181520-3
33141324-7
ZP/220/01/22 Dostawa sprzętu jednorazowego użytku do wykonywania hemodializ Link do Platformy Zakupowej      
  14.01.2022 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl
Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym lub skorzystać z linku bezpośredniego podanego powyżej.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33157810-6
33140000-3
18315000-0
33141615-4 
ZP/220/05/22 Dostawa zestawów do terapii ECMO oraz innych jednorazowych wyrobów medycznych. Link do Platformy Zakupowej      
  18.01.2022 Szanowni Państwo,
niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl. Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33000000-0
33111710-1
37442810-9
ZP/220/02/22 Dostawa wyrobów do angiografii Link do Platformy Zakupowej      
  19.01.2022 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl
Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym lub skorzystać z linku bezpośredniego podanego powyżej.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33182220-7 ZP/220/08/22 Dostawa zastawek biologicznych Link do Platformy Zakupowej      
  25.01.2022 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl
Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym lub skorzystać z linku bezpośredniego podanego powyżej.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33169400-6
33141200-2     33141300-3
30237430-2     33169400-6
33141320-9     33141320-9
ZP/220/04/22 Dostawa portów do chemioterapii oraz innych jednorazowych wyrobów medycznych Link do Platformy Zakupowej      
  25.01.2022 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl
Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym lub skorzystać z linku bezpośredniego podanego powyżej.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33 69 65 00-0 ZP/220/03/22 Dostawa odczynników do oznaczania przeciwciał anty-HLA w grupach biorców o podwyższonym ryzyku immunologicznym w celu poprawy wyników leczenia transplantacyjnego Link do Platformy Zakupowej      
  25.01.2022 Szanowni Państwo,
niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl. Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  30125110 ZP/220/09/22 Dostawa wkładów do urządzeń drukujących (tonery, kasety, tusze i inne materiały eksploatacyjne) dla SPSK-2 w Szczecinie Link do Platformy Zakupowej      
  28.01.2022 Szanowni Państwo,
niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl. Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  44211100-3 ZP/220/07/22  Dostawa i montaż 8 sztuk kontenerów biurowych oraz schody zewnętrzne. Link do Platformy Zakupowej      
  28.01.2022 Szanowni Państwo,
niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl. Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33184500 ZP/220/11/22 Dostawa stentgraftów naczyniowych Link do Platformy Zakupowej      
  02.02.2022 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl
Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym lub skorzystać z linku bezpośredniego podanego powyżej.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33000000-0 ZP/220/14/22 Dostawa materiałów zużywalnych do fakoemulsyfikacji soczewki wraz z dzierżawą aparatu dla II Kliniki Okulistyki SPSK-2. Link do Platformy Zakupowej      
  04.02.2022 Szanowni Państwo,
niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl. Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33000000-0     33184200-5
33182220-7     33182220-7
33182000-9     33141220-8
33182000-9     33141220-8
ZP/220/10/22 Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych do operacji kardiochirurgicznych Link do Platformy Zakupowej      
  07.02.2022 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl
Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym lub skorzystać z linku bezpośredniego podanego powyżej.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33000000-0 ZP/220/15/22 Dostawa materiałów zużywalnych do fakoemulsyfikacji soczewki wraz z dzierżawą aparatu Link do Platformy Zakupowej      
  08.02.2022 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl
Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym lub skorzystać z linku bezpośredniego podanego powyżej.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33 69 65 00-0 ZP/220/06/22 Przedmiotem zamówienia jest dostawa pasków testowych do oznaczania stężenia glukozy we krwi, wraz z dzierżawą 55 analizatorów i oprogramowania oraz dostawą materiałów kontrolnych na okres 36 miesięcy. (ID 571483)  Link do Platformy Zakupowej      
  08.02.2022 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl
Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym lub skorzystać z linku bezpośredniego podanego powyżej.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33000000-0 ZP/220/16/22 Dostawa materiałów zużywalnych do fakoemulsyfikacji soczewki wraz z dzierżawą aparatu dla I Kliniki Okulistyki SPSK-2. Link do Platformy Zakupowej      
  09.02.2022 Szanowni Państwo,
niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl. Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33696500-0 ZP/220/12/22 Dostawa odczynników: 1. do analizy parametrów fizykochemicznych i osadu moczu, etykiet z kod. kresk; 2. do oznaczania hemoglobiny glikowanej met. wys.chrom. ciecz;3. dzierżawa analizatorów (12 22) Link do Platformy Zakupowej      
  11.02.2022 Szanowni Państwo,
niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl. Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  39514200-0
33763000-6
ZP/220/13/22 Dostawa czyściwa i ręczników w roli do dozowników (13 22). Link do Platformy Zakupowej      
  23.02.2022 Szanowni Państwo,
niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl. Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33692500
33692800
33157000
33692700
PA02
ZP/220/20/22 Dostawa płynów infuzyjnych i suchych koncentratów do dializy na potrzeby Klinik SPSK-2 Link do Platformy Zakupowej      
  11.03.2022 Szanowni Państwo,
niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl. Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  42913500-4          33141200-2
33157100-6          33141641-5
33194220-4          31711140-6
39222120-1          33141615-4
33192500-7
ZP/220/18/22 Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych oraz kubeczków do napojów zimnych i gorących (18 22). Link do Platformy Zakupowej      
  17.03.2022 Szanowni Państwo,
niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl. Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33000000-0          33000000-0
33182000-9          33182000-9
33184500-8          33184500-8
ZP/220/21/22 Dostawa  wyrobów do wykonywania procedur radiologicznych, stantgraftów naczyniowych, zestawów do zamykania ASD, przeskórnego zamykania otworu owalnego oraz zestawów do zamknięcia uszka lewego przedsionka Link do Platformy Zakupowej      
  18.03.2022 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl
Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym lub skorzystać z linku bezpośredniego podanego powyżej.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33124110-9 ZP/220/22/22 Dostawa montaż i uruchomienie systemu do elektrofizjologicznej diagnostyki układu wzrokowego Link do Platformy Zakupowej      
  28.03.2022 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl
Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym lub skorzystać z linku bezpośredniego podanego powyżej.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33 69 00 00-3
33610000-9          33662100-9
33641000-5          33651520-9
33652100-6          33622200-8
ZP/220/19/22 Dostawa produktów leczniczych stosowanych w ramach programów lekowych i chemioterapii na potrzeby Klinik SPSK-2 Link do Platformy Zakupowej      
  01.04.2022 Szanowni Państwo,
niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl. Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33696200-7 ZP/220/28/22 Dostawa odczynników, kalibratorów i kontroli oraz materiałów zużywalnych do wykonywania oznaczeń immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora (28 22). Link do Platformy Zakupowej      
  05.04.2022 Szanowni Państwo,
niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl. Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
 
 
     
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33184500 ZP/220/17/22 Dostawa stentgraftów naczyniowych w ramach projektu badawczego dotyczącego niekomercyjnego badania klinicznego: „Ocena bezpieczeństwa i efektywności klinicznej stentgraftów aortalnych modelowanych przy użyciu innowacyjnej technologii drukowania modeli w formacie 3D- wieloośrodkowe badanie randomizowane”. Link do Platformy Zakupowej      
  08.04.2022 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl.
Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33184500 ZP/220/26/22 Dostawa stentgraftów naczyniowych. Link do Platformy Zakupowej      
  08.04.2022 Szanowni Państwo,
niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl. Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33141121-4          33141100-1
33141127-6          33140000-3 
ZP/220/23/22 Dostawa nici chirurgicznych, hemostatyków, klejów tkankowych oraz siatek chirurgicznych na potrzeby bloków operacyjnych SPSK-2 Link do Platformy Zakupowej      
  08.04.2022 Szanowni Państwo,
niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl. Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33000000-0 ZP/220/30/22 Dostawa narzędzi wielorazowych i akcesoriów jednorazowych do wykonywania zabiegów prostatektomii przy użyciu systemu chirurgicznego Intuitive Surgical Inc. IS 4000 da Vinci Xi (30 22) Link do Platformy Zakupowej      
  22.04.2022 Szanowni Państwo,
niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl. Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  45443000-4 ZP/220/34/22 Naprawa elewacji ściany szczytowej budynku J, mieszczącego Kliniki Okulistyczne Link do Platformy Zakupowej      
  27.04.2022 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl.
Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  45443000-4 ZP/220/35/22 Naprawa elewacji budynku M Klinicznego Centrum Medyczno– Terapeutycznego Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie, w ramach inwestycji wykonania rozbudowy i przebudowy budynku Ośrodka Dializ na terenie SPSK-2, dla potrzeb medycyny transplantacyjnej – Etap II – zastępcze usunięcie wad. Link do Platformy Zakupowej      
  27.04.2022 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl.
Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33141310-6 ZP/220/24/22 Dostawa strzykawek jednorazowego użytku (24 22) Link do Platformy Zakupowej      
  29.04.2022 Szanowni Państwo,
niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl. Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  60130000-8 ZP/220/25/22 Transport sanitarny pacjentów siedzących i leżących, przewozy krwi i innych materiałów biologicznych, przewozy zespołu transplantacyjnego (25 22) Link do Platformy Zakupowej      
  29.04.2022 Szanowni Państwo,
niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl. Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33000000-0, 33140000-3, 33141620-2,  19212000-5, 44174000-0, 18410000-6 ZP/220/33/22 Dostawa wyrobów jednorazowego użytku z włókniny oraz obłożeń specjalistycznych Link do Platformy Zakupowej      
  02.05.2022 Szanowni Państwo,
niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl. Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.

Bezpośredni link  https://platformazakupowa.pl/transakcja/607529
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33 69 00 00-3
33 62 10 00-9
33 62 23 00-9
ZP/220/31/22 Dostawa produktów leczniczych stosowanych w ramach programów lekowych
B.122 oraz B.126. (ID 610667)
Link do Platformy Zakupowej      
  10.05.2022 Szanowni Państwo,
niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl. Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33124110-9 ZP/220/40/22 Dostawa montaż i uruchomienie systemu do elektrofizjologicznej diagnostyki układu wzrokowego Link do Platformy Zakupowej      
  11.05.2022 Szanowni Państwo,
niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl
Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym lub skorzystać z linku bezpośredniego podanego powyżej.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33128000-3 ZP/220/38/22 Dostawa, montaż i uruchomienie lasera okulistycznego Link do Platformy Zakupowej      
  11.05.2022 Szanowni Państwo,
niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl. Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  72000000-5
48000000-8
ZP/220/37/22 Administrowanie systemami informatycznymi w tym pakietem oprogramowania InfoMedica/AMMS w SPSK-2 Link do Platformy Zakupowej      
  13.05.2022 Szanowni Państwo,
niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl. Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33195000-9 ZP/220/39/22 Dostawa, instalacja i uruchomienie 26 monitorów funkcji życiowych z systemem dokumentowania wraz z integracją z systemem HIS oraz upgrade 3 monitorów posiadanych przez SPSK-2 Link do Platformy Zakupowej      
  16.05.2022 Szanowni Państwo,
niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl. Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33 69 00 00-3 -      PA02
33 65 14 00-2        33 65 12 00-0
33 65 15 20-9        33 65 11 00-9
33 65 23 00-8        33 66 21 00-9
33 66 17 00-8        33 66 12 00-3
33 66 11 00-2        33 66 10 00-1
33 19 41 20-3        33 69 22 10-2
33 69 60 00-5        33 69 68 00-3
33 69 25 00-2        33 69 25 10-5
33 64 00 00-8        33 62 11 00-0
33 62 13 00-2        33 62 20 00-6
33 62 12 00-1        33 61 70 00-8
33 61 60 00-1        33 63 16 00-8
33 63 22 00-1        33 63 16 00-8
33 67 00 00-7        33 19 41 10 -0
33 19 41 20-3
ZP/220/27/22 Dostawa produktów leczniczych, płynów infuzyjnych, preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego oraz środków kontrastowych na potrzeby Klinik SPSK-2 PUM. (ID 614669) Link do Platformy Zakupowej      
  18.05.2022 Szanowni Państwo,
niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl. Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33 14 00 00-3        33 71 15 00-2
33 71 20 00-4        33 14 11 19-7
33 14 11 11-1        33 14 11 16-6
33 14 11 10-4        33 14 11 14-2
33 19 00 00-8        33 63 16 00-8
ZP/220/32/22 Dostawa materiałów opatrunkowych, wyrobów medycznych w tym stosowanych w okulistyce, wyrobów do pielęgnacji ran i ciała pacjenta oraz żeli do dezynfekcji rąk na potrzeby Klinik SPSK-2. (ID 615832) Link do Platformy Zakupowej      
  20.05.2022 Szanowni Państwo,
niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl. Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  72000000-5 ZP/220/45/22 Nadzór autorski nad oprogramowaniem Aplikacyjnym InfoMedica/AMMS wraz z dostawą nowych licencji oraz wykonanie usług określonych w SWZ Nadzór autorski nad oprogramowaniem Aplikacyjnym InfoMedica/AMMS wraz z dostawą nowych licencji oraz wykonanie usług określonych w SWZ Link do Platformy Zakupowej      
  01.06.2022 Szanowni Państwo,
niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl. Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33141120-7 ZP/220/43/22 Dostawa jednorazowych klipsów naczyniowych wraz z dzierżawą klipsownic wielorazowych Link do Platformy Zakupowej      
  03.06.2022 Szanowni Państwo,
niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl
Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym lub skorzystać z linku bezpośredniego podanego powyżej.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33000000-0          33171100-0
33171100-0          33171100-0
33141642-2          33141620-2
33141615-4          33141200-2
ZP/220/44/22 Dostawa jednorazowych wyrobów anestezjologicznych Link do Platformy Zakupowej      
  03.06.2022 Szanowni Państwo,
niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl
Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym lub skorzystać z linku bezpośredniego podanego powyżej.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  30192000-0
34928480-6
39830000-9
ZP/220/47/22 Dostawa materiałów biurowych, koszy na odpady oraz chemii profesjonalnej do utrzymania czystości dla SPSK-2 PUM w Szczecinie. (ID 624165) Link do Platformy Zakupowej      
  08.06.2022 Szanowni Państwo,
niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl. Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33696500-0 ZP/220/48/22 Dostawa odczynników do oznaczania przeciwciał anty-HLA w grupach biorców o podwyższonym ryzyku immunologicznym w celu poprawy wyników leczenia transplantacyjnego. (ID 625621) Link do Platformy Zakupowej      
  10.06.2022 Szanowni Państwo,
niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl. Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  60130000-8 ZP/220/46/22 Transport pacjentów dializowanych (transport w pozycji siedzącej na trasie: miejsce zamieszkania – Ośrodek Dializ SPSK-2 – miejsce zamieszkania) Link do Platformy Zakupowej      
  15.06.2022 Szanowni Państwo,
niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl. Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33771200-7 ZP/220/29/22 Dostawa pieluch dla dorosłych, dzieci, noworodków i wcześniaków oraz podkładów chłonnych jednorazowego użytku. Link do Platformy Zakupowej      
  15.06.2022 Szanowni Państwo,
niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl. Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33141121-4 ZP/220/42/22 Dostawa specjalistycznych materiałów szewnych na potrzeby Bloku Operacyjnego Kliniki Kardiochirurgii SPSK-2. Link do Platformy Zakupowej      
  15.06.2022 Szanowni Państwo,
niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl. Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33 69 00 00-3
33 65 21 00-6
33 61 00 00-9 
ZP/220/41/22 Dostawa produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych oraz chemioterapii dla SPSK nr 2 PUM w Szczecinie (ID 627539) Link do Platformy Zakupowej      
  15.06.2022 Szanowni Państwo,
niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl. Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  60130000-8 ZP/220/52/22 Transport pacjentów dializowanych (transport w pozycji siedzącej na trasie: miejsce zamieszkania – Ośrodek Dializ SPSK-2 – miejsce zamieszkania) Link do Platformy Zakupowej      
  30.06.2022 Szanowni Państwo,
niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl. Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33696600-1 ZP/220/56/22 Dostawa odczynników, kalibratorów i kontroli oraz materiałów zużywalnych do wykonywania proteinogramów metodą elektroforezy kapilarnej oraz immunofiksacji metodą elektroforezy żelowej z dzierżawą analizatorów Link do Platformy Zakupowej      
  04.07.2022 Szanowni Państwo,
niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl. Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33751000-9
33141328-5
33140000-3
33141320-9
39512200-6
33141200-2
33157110-9
ZP/220/51/22 Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych i higienicznych. Link do Platformy Zakupowej      
  05.07.2022 Szanowni Państwo,
niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl. Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  30233000-1 ZP/220/54/22  Dostawa półki do macierzy dyskowej wraz z usługą migracji danych radiologicznych z serwera PACS   Link do Platformy Zakupowej      
  05.07.2022 Szanowni Państwo,
niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl. Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  48610000-7 ZP/220/55/22 Dostawa licencji do posiadanych macierzy dyskowych, oprogramowanie wirtualizacyjne, relacyjna baza danych, aktualizacja systemu kopii zapasowych  Link do Platformy Zakupowej      
  05.07.2022 Szanowni Państwo,
niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl. Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  24111500-0
24111000-5
ZP/220/49/22 Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli oraz dzierżawą zbiornika kriogenicznego do  tlenu ciekłego medycznego wraz z kompletem parownic Link do Platformy Zakupowej      
  06.07.2022 Szanowni Państwo,
niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl. Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  79710000-4 ZP/220/53/22  Ochrona osób i mienia, obserwacja monitoringu wizyjnego, dozór sygnałów systemów alarmowych, obsługa centrali telefonicznej, konwojowanie (transportowanie) środków pieniężnych   Link do Platformy Zakupowej      
  06.07.2022 Szanowni Państwo,
niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl. Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  51111300-6
31170000-8
ZP/220/58/22  Montaż transformatora wraz z wykonaniem przyłączy w ramach inwestycji „Przebudowa systemów wytwarzania, zarządzania i dystrybucji mediów energetycznych z zastosowaniem technologii trigeneracji i odnawialnych źródeł energii w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, 70-111 Szczecin, al. Powstańców Wielkopolskich 72 – Etap 1A” Link do Platformy Zakupowej      
  13.07.2022 Szanowni Państwo,
niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl. Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  66511000-5 ZP/220/57/22 Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie oraz ich pełnoletnich dzieci, współmałżonków i partnerów życiowych Link do Platformy Zakupowej      
  25.07.2022 Szanowni Państwo,
niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl. Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33141200-2 ZP/220/59/22 Dostawa przezskórnych systemów wprowadzających do tętnicy płucnej Link do Platformy Zakupowej      
  03.08.2022 Szanowni Państwo,
niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl. Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33690000-3 33651100-9
33652000-5 33621400-3
33661100-2 33615100-5
33622100-7 33651200-0
33181510-0 33692200-9
33692500-2 33621300-2
33631600-8 33141620-2
ZP/220/50/22 Dostawa   produktów leczniczych i wyrobów medycznych na potrzeby Klinik SPSK-2. (ID 651358)  Link do Platformy Zakupowej      
  17.08.2022 Szanowni Państwo,
niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl. Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33124120-2 ZP/220/61/22  Dostawa, montaż i uruchomienie ultrasonografu z systemem do biopsji fuzyjnej Link do Platformy Zakupowej      
  18.08.2022 Szanowni Państwo,
niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl. Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  CPV: główny przedmiot 33000000-0
Zadanie 1- 33184200-5
Zadanie 2 - 33184200-5
Zadanie 3 - 33696800-3
Zadanie 4 - 33168000-5
Zadanie 5 - 33168000-5
Zadanie 6 - 33184200-5
Zadanie 7 - 33141122-1
Zadanie 8 - 33696200-7
Zadanie 9 - 33169000-2
Zadani 10 - 33123000-8
ZP/220/60/22 Dostawa wyrobów medycznych, ładunków do staplerów wraz  z dzierżawą staplerów elektrycznych oraz testów do pomiarów czasu krzepnięcia krwi ACT wraz z dzierżawą aparatu Link do Platformy Zakupowej      
  26.08.2022 Szanowni Państwo,
niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl. Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33168000-5 ZP/220/62/22  Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu endoskopowego Link do Platformy Zakupowej      
  29.08.2022 Szanowni Państwo,
niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl. Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33000000-0     33141220-8
33141420-0     33141420-0
33141420-0     33141420-0
ZP/220/65/22 Dostawa kaniul obwodowych oraz rękawic chirurgicznych Link do Platformy Zakupowej      
  02.09.2022 Szanowni Państwo,
niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl. Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  50421000-2 ZP/220/64/22  Usługa serwisowania pogwarancyjnego w zakresie przeglądów i napraw urządzeń firmy Olympus Link do Platformy Zakupowej      
  06.09.2022 Szanowni Państwo,
niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl. Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
 
 
     
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  42940000-7 ZP/220/66/22 Dostawa 3 drukarek 3D do drukowania z użyciem światłoutwardzalnych żywic wraz z materiałami w ramach projektu badawczego dotyczącego niekomercyjnego badania klinicznego: „Ocena bezpieczeństwa i efektywności klinicznej stentgraftów aortalnych modelowanych przy użyciu innowacyjnej technologii drukowania modeli w formacie 3D- wieloośrodkowe badanie randomizowane”. Link do Platformy Zakupowej      
  09.09.2022 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl.
Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
 
 
     
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  30213000-5 ZP/220/67/22 Dostawa 3 laptopów w ramach projektu badawczego dotyczącego niekomercyjnego badania klinicznego: „Ocena bezpieczeństwa i efektywności klinicznej stentgraftów aortalnych modelowanych przy użyciu innowacyjnej technologii drukowania modeli w formacie 3D- wieloośrodkowe badanie randomizowane”. Link do Platformy Zakupowej      
  09.09.2022 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl.
Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  48820000-2 ZP/220/71/22  Dostawa 3 serwerów do wirtualizacji. Link do Platformy Zakupowej      
  15.09.2022 Szanowni Państwo,
niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl. Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33111000-1 ZP/220/74/22 Dostawa, montaż i uruchomienie aparatu RTG ogólnodiagnostycznego cyfrowego z systemem rejestracji dawki Link do Platformy Zakupowej      
  26.09.2022 Szanowni Państwo,
niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl. Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  98310000
98311000
98315000
ZP/220/70/22 Świadczenie kompleksowych usług pralniczych wraz z transportem oraz kompleksowy serwisem Link do Platformy Zakupowej      
  30.09.2022 Szanowni Państwo,
niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl. Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
   33111650-2 ZP/220/76/22 Dostawa, montaż i uruchomienie cyfrowego aparatu do mammografii i tomosyntezy Link do Platformy Zakupowej      
  03.10.2022 Szanowni Państwo,
niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl. Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33711700-4
33184100-4
38436200-2
ZP/220/69/22 Dostawa zestawów do higieny jamy ustnej, stentów powlekanych oraz sprzętu do wykonywania aterektomii rotacyjnej wraz z dzierżawą urządzenia Link do Platformy Zakupowej      
  03.10.2022 Szanowni Państwo,
niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl. Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  34928480-6
33770000-8
14400000-5
ZP/220/75/22 Dostawa pojemników na odpady niebezpieczne, naczyń jednorazowych do utylizacji w maceratorach oraz soli do uzdatniania wody dla SPSK – 2 w Szczecinie. Link do Platformy Zakupowej      
  05.10.2022 Szanowni Państwo,
niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl. Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33000000-0 ZP/220/68/22 Dzierżawa kompaktowych generatorów do cięcia i koagulacji tkanek miękkich wraz z przetwornikami pizoelektrycznymi oraz dostawa końcówek jednorazowych do tych generatorów Link do Platformy Zakupowej      
  10.10.2022 Szanowni Państwo,
niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl. Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33 69 00 00-3
33 62 13 00-2          33 65 21 00-6
33 61 00 00-9          33 63 10 00-2
33 66 21 00-9          33 62 22 00-8
ZP/220/73/22 Dostawa produktów leczniczych stosowanych w ramach programów lekowych i chemioterapii nowotworów na potrzeby Klinik SPSK-2 PUM Link do Platformy Zakupowej      
  11.10.2022 Szanowni Państwo,
niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl. Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33731110-7
33 14 00 00-3 
ZP/220/36/22 Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych oraz materiałów wiskoelastycznych na potrzeby II Kliniki Okulistyki SPSK-2. Link do Platformy Zakupowej      
  14.10.2022 Szanowni Państwo,
niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl. Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  09310000-5
65300000-6
ZP/220/77/22 Dostawa energii elektrycznej w roku 2023 na potrzeby obiektów i jednostek organizacyjnych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 oraz Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2. Link do Platformy Zakupowej      
  14.10.2022 Szanowni Państwo,
niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl. Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  38636100-3 ZP/220/78/22 Dzierżawa lasera okulistycznego do terapii siatkówki oka z systemem nawigacji Link do Platformy Zakupowej      
  19.10.2022 Szanowni Państwo,
niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl. Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33191000-5
34946232-5          33721000-0
33140000-3          33696300-8
ZP/220/63/22 Dostawa rękawów i testów do sterylizacji, elektrod do defibrylacji, ostrzy do strzygarek chirurgicznych, łączników typu Y do
procedur kardiochirurgicznych,odczynników do oznaczania leku Everolimus
Link do Platformy Zakupowej      
  19.10.2022 Szanowni Państwo,
niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl. Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33 14 00 00-3
33662100-9,
33157000-5,
33696500-0,
33696000-5,
33181510-0,
33692700-4,
33141110-4,
33141127-6,
33711500-2,
33141113-4,
33141116-6,
33141111-1,
ZP/220/72/22 Dostawa wyrobów medycznych w tym materiałów opatrunkowych i akcesoriów okulistycznych oraz odczynników laboratoryjnych na potrzeby SPSK-2. (ID 681939)  Link do Platformy Zakupowej      
  26.10.2022 Szanowni Państwo,
niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl. Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
   33169000-2  ZP/220/81/22 Dostawa narzędzi chirurgicznych wielokrotnego użytku do operacji kardiochirurgicznych oraz okulistycznych dla SPSK-2 w Szczecinie  Link do Platformy Zakupowej      
  26.10.2022 Szanowni Państwo,
niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl. Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  48730000-4 ZP/220/82/22  Dostawa systemu SIEM Link do Platformy Zakupowej      
  27.10.2022 Szanowni Państwo,
niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl. Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33168000-5 ZP/220/83/22  Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu endoskopowego Link do Platformy Zakupowej      
  31.10.2022 Szanowni Państwo,
niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl. Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33169100-3 ZP/220/84/22  Dostawa, montaż i uruchomienie lasera holmowego Link do Platformy Zakupowej      
  31.10.2022 Szanowni Państwo,
niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl. Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33169100-3 ZP/220/85/22  Dostawa, montaż i uruchomienie lasera ekscymetrowego z topografem rogówkowym Link do Platformy Zakupowej      
  31.10.2022 Szanowni Państwo,
niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl. Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33111300-4 ZP/220/86/22  Dostawa, montaż i uruchomienie zestawu do ucyfrowienia bezpośredniego DR Link do Platformy Zakupowej      
  02.11.2022 Szanowni Państwo,
niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl. Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33125000-2 ZP/220/90/22  Dostawa cystoskopów giętkich. Link do Platformy Zakupowej      
  16.11.2022 Szanowni Państwo,
niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl. Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33124100-6 ZP/220/91/22  Dostawa, montaż i uruchomienie platformy do obrazowania przedniego odcinka oka. Link do Platformy Zakupowej      
  17.11.2022 Szanowni Państwo,
niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl. Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  90511000-2 ZP/220/87/22 Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych o kodach: 180101, 180102, 180103, 180106, 180108, 180109 pochodzących z działalności SPSK-2 w Szczecinie. Link do Platformy Zakupowej      
  21.11.2022 Szanowni Państwo,
niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl. Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33000000-0
Zadanie 1 - 33111710-1
Zadanie 2 - 33111710-1
Zadanie 3 - 33111710-1
Zadanie 4 - 33111710-1
Zadanie 5 - 33111710-1
Zadanie 6 - 33111710-1
Zadanie 7 - 33111710-1
Zadanie 8 - 33111710-1
Zadanie 9 - 33111710-1
Zadanie 10 - 33111710-1
Zadanie 11 - 33111710-1
Zadanie 12 - 33111710-1
Zadanie 13 - 33111710-1
Zadanie 14 - 33111710-1
Zadanie 15 - 33184200-5
Zadanie 16 - 33184200-5
ZP/220/88/22 Dostawa wyrobów medycznych do wykonywania zabiegów radiologicznych oraz protez i łat naczyniowych Link do Platformy Zakupowej      
  21.11.2022 Szanowni Państwo,
niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl. Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
 
 
     
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  30232100-5 ZP/220/93/22  Dostawa materiałów do obróbki końcowej modeli 3D i materiałów eksploatacyjnych do drukarki 3D w ramach realizacji projektu „Rozwój i wzmacnianie transgranicznej współpracy w zakresie innowacyjnego zastosowania wirtualnych i drukowanych modeli 3D chorób w spersonalizowanej medycynie zabiegowej XXI wieku” Link do Platformy Zakupowej      
  23.11.2022 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl.
Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33 69 00 00-3  ZP/220/89/22 Dostawa substancji recepturowych na potrzeby wykonywania leków recepturowych w SPSK-2 PUM Link do Platformy Zakupowej      
  24.11.2022 Szanowni Państwo,
niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl. Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33000000-0
33141410-7
33141641-5
33140000-3
33190000-8
ZP/220/80/22 Dostawa materiałów jednorazowego użytku do procedur okulistycznych oraz pozycjonerów wielokrotnego użytku dla SPSK-2 w Szczecinie. (ID 695743) Link do Platformy Zakupowej      
  25.11.2022 Szanowni Państwo,
niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl. Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  09310000-5
65300000-6
ZP/220/92/22  Dostawa energii elektrycznej w roku 2023 na potrzeby obiektów i jednostek organizacyjnych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 oraz Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2. Link do Platformy Zakupowej      
  25.11.2022 Szanowni Państwo,
niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl. Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33000000-0
33141600-6
44425300-8
33157100-6
44619000-2
35125100-7
31711140-6
33141641-5
18930000-7
33141320-9
ZP/220/99/22 Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych Link do Platformy Zakupowej      
  01.12.2022 Szanowni Państwo,
niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl. Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  3300000-0
33184500-8
33158210-7
33158210-7
33158210-7
ZP/220/96/22 Dostawa stentgraftów naczyniowych oraz stymulatorów serca (ID 699244) Link do Platformy Zakupowej      
  02.12.2022 Szanowni Państwo,
niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl. Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33115100-0 ZP/220/97/22 Dzierżawa tomografu laserowego w technologii spektralnej koherentnej tomografii optycznej dla II Kliniki Okulistyki. Link do Platformy Zakupowej      
  06.12.2022 Szanowni Państwo,
niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl. Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33000000-0
33171100-0
43124100-9
33751000-9
ZP/220/100/22  Dostawa jednorazowych rurek intubacyjnych, zestawów do drenażu klatki piersiowej oraz chusteczek do mycia pacjentów dla SPSK-2 w Szczecinie. Link do Platformy Zakupowej      
  08.12.2022 Szanowni Państwo,
niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl. Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  55320000-9
55321000-6
55322000-3
ZP/220/79/22  Usługa żywieniowa obejmująca produkcję całodziennego wyżywienia wraz z dystrybucją posiłków do łóżka chorego w SPSK-2 oraz usługa żywieniowa obejmująca produkcję posiłków profilaktycznych dla pracowników SPSK-2. Link do Platformy Zakupowej      
  09.12.2022 Szanowni Państwo,
niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl. Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  72250000-2 ZP/220/101/22 Obsługa administracyjna oraz eksploatacyjna infrastruktury serwerowo-sieciowej, telefonii cyfrowej VOIP, WiFi. Link do Platformy Zakupowej      
  13.12.2022 Szanowni Państwo,
niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl. Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  38651600-9 ZP/220/102/22 „Dzierżawa systemu do cyfrowego wspomagania zabiegów witreoretinalnych dla Bloku Operacyjnego II Kliniki Okulistyki.” Link do Platformy Zakupowej      
  19.12.2022 Szanowni Państwo,
niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl. Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33696500-0 ZP/220/95/22 Dostawa testów diagnostycznych i odczynników laboratoryjnych na potrzeby Pracowni Genetycznej, Immunologicznej, Mikrobiologicznej oraz Zakładu Patomorfologii SPSK-2 PUM w Szczecinie. Link do Platformy Zakupowej      
  21.12.2022 Szanowni Państwo,
niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl. Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33000000-0     33182220-7
33182220-7     33141220-8
33182000-9     33141220-8
33141220-2     33182220-8
33182000-9     33182000-9
33182000-9     33141200-2
33142200-8     31711140-6
33169000-2
ZP/220/103/22 Dostawa wyrobów medycznych do operacji kardiochirurgicznych oraz zestawu do autotransfuzji wraz z dzierżawą generatora Link do Platformy Zakupowej      
  30.12.2022 Szanowni Państwo,
niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl. Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
             
             
             
             
             
             
  Dokumenty z rozszerzeniem RAR i ZIP zostały spakowane (i skompresowane). Programy do rozpakowania:        
  - 7-zip - Darmowy program do obsługi archiwów dystrybowany na licencji GNU LGPL: http://7-zip.org.pl      
  - 40 dniowa wersja próbna popularnego, komercyjnego programu do obsługi archiwów WINRAR http://www.winrar.eprogramy.net/      
             
  Wszelkie pytania merytoryczne dotyczące przetargów SPSK-2 proszę kierować na adres e-mail lub zgłosić je telefonicznie: zamowienia@spsk2-szczecin.pl      
    tel: 91 466 1086 , 91 466 1087  FAX: 91 466 11 13      
             
  Jeśli chcesz przekazać swoje uwagi / sugestie / pomysły odnośnie STRONY TECHNICZNEJ funkcjonowania informacji przetargowej w SPSK2 napisz na adres e-mailowy lub zgłoś je telefonicznie: przetargi@spsk2-szczecin.pl      
  091 466 1454 lub 786 865 085      
             
             
    KONIEC STRONY        
      05.04.2024 | 13:09