Zamówienia rozpoczęte w 2012 roku      
      zakładka do roku 2013 znajduje się w dolnym lewym rogu strony        
  Uwaga!          
    W przypadku problemów z wyświetleniem całej strony zamówień publicznych w programie Internet Explorer
zalecamy stosowanie najnowszej wersji tej przeglądarki w trybie zgodności lub innych przeglądarek takich jak Firefox, Chrome, Opera.
Strona kończy się napisem: KONIEC STRONY
     
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  001/2012 33621100, 33622200, 33621000, 33621400, 33642000, 33651500, 33652100, 33651520 Dostawa leków. 20.02.2012 | 09:30      
    14.01.2012 | 13:55 Ogłoszenie ZP_220_01_12_Ogloszenie.pdf     ZP_220_01_12_Ogloszenie.pdf
    14.01.2012 | 13:55 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_01_12_doc.rar     ZP_220_01_12_doc.rar
    14.01.2012 | 13:55 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_01_12_pdf.rar     ZP_220_01_12_pdf.rar
    07.02.2012 | 16:14 Wyjaśnienia 01 ZP_220_01_12_wyj_01.pdf     ZP_220_01_12_wyj_01.pdf
    14.03.2012 | 21:56 Rozstrzygnięcie postępowania zad. 3 i 4 ZP_220_01_12_roz_post_zad_3_4.pdf     ZP_220_01_12_roz_post_zad_3_4.pdf
    04.04.2012 | 16:00 Rozstrzygnięcie postępowania zad. 1, 2, 5-9 ZP_220_01_12_roz_post_1259.pdf     ZP_220_01_12_roz_post_1259.pdf
             
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  002/2012 50.40.00.00-9 Usługi stałego nadzoru technicznego i napraw aparatury do dializowania 24.01.2012 | 09:30      
    16.01.2012 | 15:09 Ogłoszenie ZP_220_85_11_ogloszenie.pdf     ZP_220_85_11_ogloszenie.pdf
    16.01.2012 | 15:09 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_85_11_doc.rar     ZP_220_85_11_doc.rar
    16.01.2012 | 15:09 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_85_11_pdf.rar     ZP_220_85_11_pdf.rar
    30.01.2012 | 22:13 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_85_11_roz_post.pdf     ZP_220_85_11_roz_post.pdf
             
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  003/2012 33.14.14.10-7 Dostawa noży, trepanów, sond, kaniul, rezerwuarów oraz czoperów do specjalistycznych zabiegów okulistycznych 30.01.2012 | 10:30
27.01.2012 | 10:30
     
    16.01.2012 | 15:25 Ogłoszenie ZP_220_02_12_Ogloszenie.pdf     ZP_220_02_12_Ogloszenie.pdf
    16.01.2012 | 15:25 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_02_12_doc.rar     ZP_220_02_12_doc.rar
    16.01.2012 | 15:25 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_02_12_pdf.rar     ZP_220_02_12_pdf.rar
    24.01.2012 | 14:30 Wyjaśnienia 01 ZP_220_02_12_WYJ_01.pdf     ZP_220_02_12_WYJ_01.pdf
    25.01.2012 | 15:11 Wyjaśnienia 02 ZP_220_02_12_wyj_02.pdf     ZP_220_02_12_wyj_02.pdf
    25.01.2012 | 15:11 Zmiana ogłoszenia ZP_220_02_12_zmiana_ogl_termin.pdf     ZP_220_02_12_zmiana_ogl_termin.pdf
    20.02.2012 | 16:02 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_02_12_roz_post.pdf     ZP_220_02_12_roz_post.pdf
    24.02.2012 | 14:50 Rozstrzygnięcie postępowania - sparostowanie zad. 7 ZP_220_02_12_roz_post_spr_zad_7.pdf     ZP_220_02_12_roz_post_spr_zad_7.pdf
             
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  004/2012 66.51.21.00-3 Świadczenie usługi ubezpieczenia na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 25.01.2012 | 09:30      
    17.01.2012 | 12:12 Ogłoszenie ZP_220_05_12_ogloszenie.pdf     ZP_220_05_12_ogloszenie.pdf
    17.01.2012 | 12:12 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_05_12_doc.rar     ZP_220_05_12_doc.rar
    17.01.2012 | 12:12 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_05_12_pdf.rar     ZP_220_05_12_pdf.rar
    23.01.2012 | 16:21 Nowy formularz oferty Modyfikacje i Wyjaśnienia 01 ZP_220_05_12_Form_of_wyj_01_i_mod.rar     ZP_220_05_12_Form_of_wyj_01_i_mod.rar
    27.01.2012 | 16:34 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_05_12_roz_post.pdf     ZP_220_05_12_roz_post.pdf
             
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  005/2012 31711140 Dostawa elektrod i innego sprzętu zużywalnego do wykonywania procedur elektrofizjologicznych 28.02.2012 | 09:30      
    21.01.2012 | 22:01 Ogłoszenie ZP_220_03_12_ogloszenie.pdf     ZP_220_03_12_ogloszenie.pdf
    21.01.2012 | 22:01 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_03_12_doc.rar     ZP_220_03_12_doc.rar
    21.01.2012 | 22:01 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_03_12_pdf.rar     ZP_220_03_12_pdf.rar
    16.02.2012 | 14:00 Wyjaśnienia 01 ZP_220_03_12_wyj_01.pdf     ZP_220_03_12_wyj_01.pdf
    17.04.2012 | 20:57 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_03_12_roz_post.pdf     ZP_220_03_12_roz_post.pdf
    18.04.2012 | 13:10 SPROSTOWANIE DO ZAWIADOMIENIA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA – ZADANIE NR 11 ZP_220_03_12_Spr_do_zaw_roz_postepow.pdf     ZP_220_03_12_Spr_do_zaw_roz_postepow.pdf
             
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  006/2012 33.19.20.00-2, 33.13.00.00-2. DOSTAWA mebli oraz innego wyposażenia dla SPSK Nr 2 PUM w Szczecinie. 02.02.2012 | 09:30      
    25.01.2012 | 15:17 Ogłoszenie ZP_220_09_12_ogloszenie.pdf     ZP_220_09_12_ogloszenie.pdf
    25.01.2012 | 15:17 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_09_12_doc.rar     ZP_220_09_12_doc.rar
    25.01.2012 | 15:17 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_09_12_pdf.rar     ZP_220_09_12_pdf.rar
    30.01.2012 | 22:09 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA ZP_220_09_12_ZM_OGLOSZENIA.pdf     ZP_220_09_12_ZM_OGLOSZENIA.pdf
    30.01.2012 | 22:09 Wyjaśnienie 01 ZP_220_09_12_wyj_01_z_zal.rar     ZP_220_09_12_wyj_01_z_zal.rar
    30.01.2012 | 22:09 Wyjaśnienie 02 ZP_220_09_12_wyj_02.pdf     ZP_220_09_12_wyj_02.pdf
    01.02.2012 | 18:56 Wyjaśnienie 023 z zał. ZP_220_09_12_wyj_03_z_zal.rar     ZP_220_09_12_wyj_03_z_zal.rar
    01.02.2012 | 18:59 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 02 ZP_220_09_12_Og_o_zm_o2.pdf     ZP_220_09_12_Og_o_zm_o2.pdf
    14.02.2012 | 15:02 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_09_12_roz_post.doc     ZP_220_09_12_roz_post.doc
             
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  007/2012 33.16.90.00-2 Dostawa końcówek do noża harmonicznego 03.02.2012 | 09:30      
    26.01.2012 | 11:54 Ogłoszenie ZP_220_07_12_Ogloszenie.pdf     ZP_220_07_12_Ogloszenie.pdf
    26.01.2012 | 11:54 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_07_12_DOC.rar     ZP_220_07_12_DOC.rar
    26.01.2012 | 11:54 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_07_12_pdf.rar     ZP_220_07_12_pdf.rar
    06.02.2012 | 15:14 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_07_12_roz_post.pdf     ZP_220_07_12_roz_post.pdf
             
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  008/2012 33140000 Dostawa bielizny ochronnej i operacyjnej. 7.3.2012 | 09:30      
    31.01.2012 | 15:27 Ogłoszenie ZP_220_06_12_ogloszenie.pdf     ZP_220_06_12_ogloszenie.pdf
    31.01.2012 | 15:27 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_06_12_doc.rar     ZP_220_06_12_doc.rar
    31.01.2012 | 15:27 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_06_12_pdf.rar     ZP_220_06_12_pdf.rar
    20.02.2012 | 15:39 Wyjaśnienia 01 ZP_220_06_12_wyj_01.pdf     ZP_220_06_12_wyj_01.pdf
    24.02.2012 | 14:43 Wyjaśnienia 02 ZP_220_06_12_wyj_02.pdf     ZP_220_06_12_wyj_02.pdf
    27.02.2012 | 9:19 Wyjaśnienia 03 ZP_220_06_12_WYJ_03.pdf     ZP_220_06_12_WYJ_03.pdf
    27.03.2012 | 14:02 unieważnienie postępowania na zadaniach 10 i 17 ZP_220_06_12_un_zad.10_i_17.pdf     ZP_220_06_12_un_zad.10_i_17.pdf
    26.04.2012 | 13:52 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_06_12_ROZ_POST.pdf     ZP_220_06_12_ROZ_POST.pdf
             
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  009/2012 33.14.00.00-3 Dostawa zastawek okulistycznych 13.02.2012 | 10:30      
    03.02.2012 | 16:58 Ogłoszenie ZP_220_04_12_Ogloszenie.pdf     ZP_220_04_12_Ogloszenie.pdf
    03.02.2012 | 16:58 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_04_12_doc.rar     ZP_220_04_12_doc.rar
    03.02.2012 | 16:58 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_04_12_pdf.rar     ZP_220_04_12_pdf.rar
    14.02.2012 | 14:49 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_04_12_roz_post.pdf     ZP_220_04_12_roz_post.pdf
             
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  010/2012 33000000 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, szczoteczek do chirurgicznego mycia rąk oraz kubeczków jednorazowych 19.03.2012 | 09:30
27.03.2012 | 09:30
     
    10.02.2012 | 14:50 Ogłoszenie ZP_220_13_12_ogLoszenie.pdf     ZP_220_13_12_ogLoszenie.pdf
    10.02.2012 | 14:50 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_13_12_DOC.rar     ZP_220_13_12_DOC.rar
    10.02.2012 | 14:50 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_13_12_PDF.rar     ZP_220_13_12_PDF.rar
    12.03.2012 | 13:21 Wyjaśnienia 01 ZP_220_13_12_wyj_01.pdf     ZP_220_13_12_wyj_01.pdf
    16.03.2012 | 11:21 Wyjaśnienia 02 ZP_220_13_12_Wyj_2.pdf     ZP_220_13_12_Wyj_2.pdf
    16.03.2012 | 21:21 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_13_12_og_o_zm_og.pdf     ZP_220_13_12_og_o_zm_og.pdf
    04.06.2012 | 14:46 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_13_12_roz_post.pdf     ZP_220_13_12_roz_post.pdf
             
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  011/2012 33600000, 33632200, 33650000, 33615100, 33651200, 33692000, 33642100, 33661000, 33621000,
33621100, 33652100, 33661100, 33651000, 33651100, 33662000, 33622000, 33610000, 33692200,
15880000, 33692510, 33616000, 33631000
Dostawa leków 21.03.2012 | 10:00
04.04.2012 | 10:00
18.04.2012 | 10:00
     
    14.02.2012 | 15:00 Ogłoszenie ZP_220_10_12_Ogloszenie.pdf     ZP_220_10_12_Ogloszenie.pdf
    14.02.2012 | 15:00 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_10_12_doc.rar     ZP_220_10_12_doc.rar
    14.02.2012 | 15:00 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_10_12_pdf.rar     ZP_220_10_12_pdf.rar
    12.03.2012 | 15:12 Wyjaśnienie 01 + Zalacznik_nr_4-Formularz_cen_jedn ZP_220_10_12_wyj_01_z_zal.rar     ZP_220_10_12_wyj_01_z_zal.rar
    12.03.2012 | 15:20 Wyjaśnienie 02 + Modyfikacja SIWZ + Zalacznik_nr_4-Formularz_cen_jedn ZP_220_10_12_wyj_02_mod_SWIZ_zal_4_form_cen_jedn.rar     ZP_220_10_12_wyj_02_mod_SWIZ_zal_4_form_cen_jedn.rar
    12.03.2012 | 15:20 Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie ZP_220_10_12_Ogloszenia_dodatkowych_informacji.pdf     ZP_220_10_12_Ogloszenia_dodatkowych_informacji.pdf
    19.03.2012 | 10:50 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_10_12_og_o_zm_og.pdf     ZP_220_10_12_og_o_zm_og.pdf
    20.03.2012 | 18:29 Powiadomienie o wpłynięciu odwołania Lek SA do zadania nr 2  z treścią odwołania ZP_220_10_12_Pow_odw_LEK_S_A.rar     ZP_220_10_12_Pow_odw_LEK_S_A.rar
    26.03.2012 | 14:45 Odpowiedź Zamawiającego na odwołanie LEK S.A. ZP_220_10_12_odp_na_odw..pdf     ZP_220_10_12_odp_na_odw..pdf
    26.03.2012 | 14:49 Modyfikacja SIWZ nr 2 z zał. Nr 4 ZP_220_10_12_MOD_SIWZ_NR_2_zal_4.rar     ZP_220_10_12_MOD_SIWZ_NR_2_zal_4.rar
    26.03.2012 | 14:52 Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie ZP_220_10_12_Og_dod.pdf     ZP_220_10_12_Og_dod.pdf
    30.03.2012 | 15:59 Wyjaśnienie 03 wraz z nowym Formularzem oferty i Formularzem cen jednostkowych
do zadania nr 11
ZP_220_10_12_wyj_03.rar     ZP_220_10_12_wyj_03.rar
    03.04.2012 | 14:26 Ogłoszenie o  zmianie ogłoszenia ZP_220_10_12_og_o_zm_og.pdf     ZP_220_10_12_og_o_zm_og.pdf
    06.07.2012 | 13:59 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_10_12_roz_post.pdf     ZP_220_10_12_roz_post.pdf
             
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  012/2012 33111710 Na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku do diagnostyki i zabiegów radiologicznych oraz zestawów do strzykawki automatycznej Opivantage DH 22.03.2012 | 09:30      
    15.02.2012 | 22:52 Ogłoszenie ZP_220_08_12_ogloszenie.pdf     ZP_220_08_12_ogloszenie.pdf
    15.02.2012 | 22:52 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_08_12_doc.rar     ZP_220_08_12_doc.rar
    15.02.2012 | 22:52 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_08_12_pdf.rar     ZP_220_08_12_pdf.rar
    08.03.2012 | 13:07 Wyjaśnienia 01 ZP_220_08_12_wyj_01.pdf     ZP_220_08_12_wyj_01.pdf
    19.03.2012 | 10:57 Wyjaśnienia 02 ZP_220_08_12_wyj_02.pdf     ZP_220_08_12_wyj_02.pdf
    16.04.2012 | 14:39 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_08_12_roz_post.pdf     ZP_220_08_12_roz_post.pdf
             
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  013/2012 66.51.21.00-3. Świadczenie usługi ubezpieczenia na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 28.02.2012 | 09:30      
    20.02.2012 | 15:48 Ogłoszenie ZP_220_15_12_ogloszenie.pdf     ZP_220_15_12_ogloszenie.pdf
    20.02.2012 | 15:48 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_15_12_doc.rar     ZP_220_15_12_doc.rar
    20.02.2012 | 15:48 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_15_12_pdf.rar     ZP_220_15_12_pdf.rar
    22.03.2012 | 14:43 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_15_12_roz_post.pdf     ZP_220_15_12_roz_post.pdf
             
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  014/2012 34.92.84.80-6 Dostawa pojemników jednorazowego użytku na odpady medyczne. 06.03.2012 | 09:30      
    24.02.2012 | 14:54 Ogłoszenie ZP_220_17_12_Ogloszenie.pdf     ZP_220_17_12_Ogloszenie.pdf
    24.02.2012 | 14:54 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_17_12_doc.rar     ZP_220_17_12_doc.rar
    24.02.2012 | 14:54 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_17_12_pdf.rar     ZP_220_17_12_pdf.rar
    13.03.2012 | 16:46 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_17_12_roz_post.pdf     ZP_220_17_12_roz_post.pdf
             
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  015/2012 33000000 Dostawa jałowych, zbiorczo zapakowanych zestawów materiałów i akcesoriów do wykonywania witrektomii aparatem Accurus 800CS. 17.04.2012 | 09:30      
    10.03.2012 | 16:10 Ogłoszenie ZP_220_16_12_ogłoszenie.pdf     ZP_220_16_12_ogłoszenie.pdf
    10.03.2012 | 16:10 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_16_12_DOC.rar     ZP_220_16_12_DOC.rar
    10.03.2012 | 16:10 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_16_12_PDF.rar     ZP_220_16_12_PDF.rar
    02.04.2012 | 15:31 Wyjaśnienia 01 ZP_220_16_12_wyj_01.pdf     ZP_220_16_12_wyj_01.pdf
    19.04.2012 | 16:43 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_16_12_roz_post.pdf     ZP_220_16_12_roz_post.pdf
             
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  016/2012 33141110, 33141112, 33141113, 33141111, 33141119, 33141116, 33141127 Dostawa materiałów opatrunkowych 24.04.2012 | 10:00      
    16.03.2012 | 11:30 Ogłoszenie ZP_220_11_12_Ogloszenie.pdf     ZP_220_11_12_Ogloszenie.pdf
    16.03.2012 | 11:30 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_11_12_DOC.rar     ZP_220_11_12_DOC.rar
    16.03.2012 | 11:30 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_11_12_PDF.rar     ZP_220_11_12_PDF.rar
    12.04.2012 | 14:54 Wyjaśnienie 01 ZP_220_11_12_WYJ_01.rar     ZP_220_11_12_WYJ_01.rar
    17.07.2012 | 15:22 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_11_12_roz_post.pdf     ZP_220_11_12_roz_post.pdf
    24.07.2012 | 14:44 Sprostowanie rozstrzygnięcia postępowania ZP_220_11_12_Sprost_roz_post.pdf     ZP_220_11_12_Sprost_roz_post.pdf
    07.08.2012 | 15:52 UNIEWAŻNIENIE CZYNNOŚCI WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
NA ZADANIACH NR 6, 8 i 12
ZP_220_11_12_uniew_wyb_of_naj.pdf     ZP_220_11_12_uniew_wyb_of_naj.pdf
    14.08.2012 | 15:37 Rozstrzygnięcie postępowania na zadaniach 6, 8, 12 ZP_220_11_12_Roz_post_6_8_12.pdf     ZP_220_11_12_Roz_post_6_8_12.pdf
             
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  017/2012 90511000 Usługa wywozu odpadów komunalnych o kodach 200301, 200201, 150101, 150102, 150107 26.04.2012 | 10:30      
    20.03.2012 | 18:11 Ogłoszenie ZP_220_18_12_ogloszenie.pdf     ZP_220_18_12_ogloszenie.pdf
    20.03.2012 | 18:11 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_18_12_doc.rar     ZP_220_18_12_doc.rar
    20.03.2012 | 18:11 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_18_12_pdf.rar     ZP_220_18_12_pdf.rar
    21.05.2012 | 13:24 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_18_12_ROZ_POST.pdf     ZP_220_18_12_ROZ_POST.pdf
             
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  018/2012 33631600 Dostawa środków dezynfekcyjnych. 23.05.2012 | 10:00
10.05.2012 | 10:00
27.04.2012 | 10:00
     
    20.03.2012 | 18:24 Ogłoszenie ZP_220_12_12_Ogloszenie.pdf     ZP_220_12_12_Ogloszenie.pdf
    20.03.2012 | 18:24 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_12_12_DOC.rar     ZP_220_12_12_DOC.rar
    20.03.2012 | 18:24 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_12_12_PDF.rar     ZP_220_12_12_PDF.rar
    18.04.2012 | 12:58 ogłoszenia o zmianie ogłoszenia i przesunięcie terminu ZP_220_12_12_przes_ter.rar     ZP_220_12_12_przes_ter.rar
    23.04.2012 | 14:34 Ogłoszenie  o zmianie ogłoszenia ZP_220_12_12_og_o_zm_og.pdf     ZP_220_12_12_og_o_zm_og.pdf
    30.04.2012 | 19:55 Wyjażnienia 01 załącznikiem nr 7 do zadania nr 12 druk sprostowania i zmiany terminu ENOTICES ZP_220_12_12_wyj_01_zal_7_zm_ter.rar     ZP_220_12_12_wyj_01_zal_7_zm_ter.rar
    07.05.2012 | 11:58 Ogłoszenie  o zmianie ogłoszenia ZP_220_12_12_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_x_2.pdf     ZP_220_12_12_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_x_2.pdf
    05.09.2012 | 13:51 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ ORAZ UNIEWAŻNIENIU ZADAŃ NR 4,5,6,8 ZP_220_12_12_roz_post.pdf     ZP_220_12_12_roz_post.pdf
    29.10.2012 | 17:35 ZAWIADOMIENIEOWYBORZEOFERTYNAJKORZYSTNIEJSZEJ NA ZADANIU NR 6 ZP_220_12_12_Roz_zad_6.pdf     ZP_220_12_12_Roz_zad_6.pdf
             
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  019/2012 50400000 Usługa stałego nadzoru technicznego i utrzymywania w sprawności technicznej aparatury medycznej w okresie pogwarancyjnym 17.05.2012 | 09:30      
    11.04.2012 | 14:01 Ogłoszenie ZP_220_14_12_ogloszenie.pdf     ZP_220_14_12_ogloszenie.pdf
    11.04.2012 | 14:01 Dokumenty przetargowe (DOC) (ZP_220_14_12_doc_xls.rar     (ZP_220_14_12_doc_xls.rar
    11.04.2012 | 14:01 Dokumenty przetargowe (PDF) (ZP_220_14_12_pdf.rar     (ZP_220_14_12_pdf.rar
    27.04.2012 | 20:29 Wyjaśnienia 01 ZP_220_14_12_wyj_01.pdf     ZP_220_14_12_wyj_01.pdf
    11.05.2012 | 8:46 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_14_12_og_o_zam_og.pdf     ZP_220_14_12_og_o_zam_og.pdf
    25.05.2012 | 12:47 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_14_12._roz_post.pdf     ZP_220_14_12._roz_post.pdf
             
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  020/2012 33.14.13.00-3 Dostawa systemu zamkniętego pobierania krwi 23.04.2012 | 10:00      
    13.04.2012 | 15:29 Ogłoszenie ZP_220_22_12_ogloszenie.pdf     ZP_220_22_12_ogloszenie.pdf
    13.04.2012 | 15:29 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_22_12_doc.rar     ZP_220_22_12_doc.rar
    13.04.2012 | 15:29 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_22_12_pdf.rar     ZP_220_22_12_pdf.rar
    17.04.2012 | 20:47 Wyjaśnienie 01 ZP_220_22_12__wyj_01.rar     ZP_220_22_12__wyj_01.rar
    18.04.2012 | 12:53 Wyjaśnienie 02 ZP_220_22_12_wyj_02.pdf     ZP_220_22_12_wyj_02.pdf
    09.05.2012 | 14:40 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_22_12_roz_post.pdf     ZP_220_22_12_roz_post.pdf
             
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  021/2012 33731120 Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych 31.05.2012 | 10:00
29.05.2012 | 10:00
24.5.2012 | 10:00
     
    17.04.2012 | 20:35 Ogłoszenie ZP_220_21_12_Ogloszenie.pdf     ZP_220_21_12_Ogloszenie.pdf
    17.04.2012 | 20:35 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_21_12_DOC.rar     ZP_220_21_12_DOC.rar
    17.04.2012 | 20:35 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_21_12_PDF.rar     ZP_220_21_12_PDF.rar
    17.04.2012 | 20:37 Sprostowanie ogłoszenia 01 ZP_220_21_12_Sprostowanie_Og_01.pdf     ZP_220_21_12_Sprostowanie_Og_01.pdf
    19.04.2012 | 16:46 Modyfikacja SIWZ z zał. ZP_220_21_12_MOD_SIWZ_01_z_zal.rar     ZP_220_21_12_MOD_SIWZ_01_z_zal.rar
    23.04.2012 | 14:25 Ogłoszenie  o zmianie ogłoszenia ZP_220_21_12_og_o_zm_og.pdf     ZP_220_21_12_og_o_zm_og.pdf
    09.05.2012 | 14:37 Wyjaśnienia 01 z załącznikami ZP_220_21_12_wyj_01_z_zal.rar     ZP_220_21_12_wyj_01_z_zal.rar
##########   23.05.2012 | 10:36 Wyjaśnienia 02 ZP_220_21_12_WYJ_02.pdf     ZP_220_21_12_WYJ_02.pdf
    23.05.2012 | 10:36 Ogłoszenie dodatkowych informacji o niekompletnej procedurze ZP_220_21_12_ENOTICES_SSZP-2012-071320-F14-PL.pdf     ZP_220_21_12_ENOTICES_SSZP-2012-071320-F14-PL.pdf
    23.05.2012 | 10:40 Wyjaśnienia 02 uzupełnienie ZP_220_21_12_wyj_02_uzup.pdf     ZP_220_21_12_wyj_02_uzup.pdf
    23.05.2012 | 10:58 Ogłoszenie dodatkowych informacji o niekompletnej procedurze ZP_220_21_12_ENOTICES_SSZP-2012-071874-F14-PL.pdf     ZP_220_21_12_ENOTICES_SSZP-2012-071874-F14-PL.pdf
    25.05.2012 | 9:36 Ogłoszenie  o zmianie ogłoszenia ZP_220_21_12_Og_o_ZM_OG_03.pdf     ZP_220_21_12_Og_o_ZM_OG_03.pdf
    13.07.2012 | 14:13 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_21_12_roz_post.doc     ZP_220_21_12_roz_post.doc
             
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  022/2012 22.19.22.30-3. Dostawa stołu operacyjnego wielofunkcyjnego 02.05.2012 | 09:30      
    23.04.2012 | 15:17 Ogłoszenie ZP_220_25_12_ogloszenie.pdf     ZP_220_25_12_ogloszenie.pdf
    23.04.2012 | 15:17 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_25_12_doc.rar     ZP_220_25_12_doc.rar
    23.04.2012 | 15:17 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_25_12_pdf.rar     ZP_220_25_12_pdf.rar
    27.04.2012 | 20:17 Wyjaśnienia 01 ZP_220_25_12_wyj_01.pdf     ZP_220_25_12_wyj_01.pdf
    27.04.2012 | 20:32 Wyjaśnienia 02  i modyfikacja SIWZ nr 1 wraz ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 1 do SIWZ - Formularz oferty ZP_220_25_12_wyj_02_z_zal.rar     ZP_220_25_12_wyj_02_z_zal.rar
    17.05.2012 | 14:36 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_25_12_roz_post.pdf     ZP_220_25_12_roz_post.pdf
             
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  023/2012 33696500 Dostawa odczynników do analizy elementów upostaciowanych moczu wraz z dzierżawą analizatora, odczynnika HE-4 do analizatora Cobas e 601, odczynników do analityki ogólnej i hematologii, testów diagnostycznych oraz odczynników do barwienia w hematologii. 05.06.2012 | 10:30      
    27.04.2012 | 20:25 Ogłoszenie ZP_220_20_12_ogloszenie.pdf     ZP_220_20_12_ogloszenie.pdf
    27.04.2012 | 20:25 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_20_12_doc.rar     ZP_220_20_12_doc.rar
    27.04.2012 | 20:25 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_20_12_pdf.rar     ZP_220_20_12_pdf.rar
    15.05.2012 | 14:45 Wyjaśnienia 01 ZP_220_20_12_WYJ_01.pdf     ZP_220_20_12_WYJ_01.pdf
    11.06.2012 | 15:06 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_20_12_roz_post.pdf     ZP_220_20_12_roz_post.pdf
             
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  024/2012 33.16.80.00-5. Dostawa myjni automatycznej do endoskopów 17.05.2012 | 10.30
10.05.2012 | 10:30
     
    27.04.2012 | 20:39 Ogłoszenie ZP_220_19_12_ogloszenie.pdf     ZP_220_19_12_ogloszenie.pdf
    27.04.2012 | 20:39 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_19_12_doc.rar     ZP_220_19_12_doc.rar
    27.04.2012 | 20:39 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_19_12_pdf.rar     ZP_220_19_12_pdf.rar
    08.05.2012 | 13:58 Przesunięcie terminu składania ofrt ZP_220_19_12_przes_ter.pdf     ZP_220_19_12_przes_ter.pdf
    10.05.2012 | 14:37 Zmiana ogłoszenia z zał. ZP_220_19_12_ZM _OG_01_Z_ZAL.rar     ZP_220_19_12_ZM _OG_01_Z_ZAL.rar
    18.05.2012 | 13:34 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_19_12_ROZ_POST.pdf     ZP_220_19_12_ROZ_POST.pdf
             
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  025/2012 72.00.00.00-5 Usługa objęcia nadzorem autorskim oprogramowania aplikacyjnego InfoMedica. 31.05.2012 r. | 09.30,
16.05.2012 | 09:30
     
    02.05.2012 | 19:30 Ogłoszenie ZP_220_26_12_ogloszenie.pdf     ZP_220_26_12_ogloszenie.pdf
    02.05.2012 | 19:30 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_26_12_doc.rar     ZP_220_26_12_doc.rar
    02.05.2012 | 19:30 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_26_12_pdf.rar     ZP_220_26_12_pdf.rar
    08.05.2012 | 13:55 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 01 ZP_220_26_12_og_o_zm_og.pdf     ZP_220_26_12_og_o_zm_og.pdf
    15.05.2012 | 14:48 Zmiana terminu składania ofert 01 + Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 02 ZP_220_26_12_przedl_term_skl_ofert.rar     ZP_220_26_12_przedl_term_skl_ofert.rar
    25.05.2012 | 12:50 Wyjaśnienia 01 ZP_220_26_12_wyj_01.pdf     ZP_220_26_12_wyj_01.pdf
    01.06.2012 | 11:24 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_26_12_roz_post.pdf     ZP_220_26_12_roz_post.pdf
             
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  026/2012 18930000 Dostawa worków foliowych oraz innych wyrobów z folii 12.06.2012 | 09:30      
    05.05.2012 | 16:32 Ogłoszenie ZP_220_23_12_ogloszenie.pdf     ZP_220_23_12_ogloszenie.pdf
    05.05.2012 | 16:32 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_23_12_doc.rar     ZP_220_23_12_doc.rar
    05.05.2012 | 16:32 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_23_12_pdf.rar     ZP_220_23_12_pdf.rar
    08.05.2012 | 13:52 Mdyfikacja SIWZ 01 z zał.  ZP_220_23_12_mod_siwz_01_z_zal_4A.rar     ZP_220_23_12_mod_siwz_01_z_zal_4A.rar
    16.05.2012 | 14:14 Mdyfikacja SIWZ 02 z zał.  ZP_220_23_12_Mod_02_z_zal.rar     ZP_220_23_12_Mod_02_z_zal.rar
    05.07.2012 | 14:20 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_23_12_roz_post.pdf     ZP_220_23_12_roz_post.pdf
             
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  027/2012 33.18.21.00-0 Dostawa defibrylatora dwufazowego 17.05.2012 |09:30      
    09.05.2012 | 14:23 Ogłoszenie ZP_220_29_12_ogloszenie.pdf     ZP_220_29_12_ogloszenie.pdf
    09.05.2012 | 14:23 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_29_12_doc.rar     ZP_220_29_12_doc.rar
    09.05.2012 | 14:23 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_29_12_pdf.rar     ZP_220_29_12_pdf.rar
    14.05.2012 | 14:39 Wyjaśnienia 01 ZP_220_29_12_wyj_01.pdf     ZP_220_29_12_wyj_01.pdf
    21.05.2012 | 13:02 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_29_12_ROZ_POST.pdf     ZP_220_29_12_ROZ_POST.pdf
             
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  028/2012 33.15.74.00-9. Dostawa 2 sztuk respiratorów 17.05.2012 | 09:30      
    09.05.2012 | 14:30 Ogłoszenie ZP_220_30_12_ogloszenie.pdf     ZP_220_30_12_ogloszenie.pdf
    09.05.2012 | 14:30 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_30_12_doc.rar     ZP_220_30_12_doc.rar
    09.05.2012 | 14:30 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_30_12_pdf.rar     ZP_220_30_12_pdf.rar
    14.05.2012 | 14:36 Wyjaśnienia 01 ZP_220_30_12_wyj_01.pdf     ZP_220_30_12_wyj_01.pdf
    21.05.2012 | 13:05 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_30_12_ROZ_POST.pdf     ZP_220_30_12_ROZ_POST.pdf
             
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  029/2012 71220000 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku Szpitala, mieszczącego kliniki chirurgiczne z blokami operacyjnymi (budynek F) wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i pełnieniem nadzoru autorskiego 18.6.2012 | 09:30      
    11.05.2012 | 12:00 Ogłoszenie ZP_220_27_12_ogloszenie.pdf     ZP_220_27_12_ogloszenie.pdf
    11.05.2012 | 12:00 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_27_12_DOC.rar     ZP_220_27_12_DOC.rar
    11.05.2012 | 12:00 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_27_12_PDF.rar     ZP_220_27_12_PDF.rar
    11.05.2012 | 12:02 Koncepcja ZP_220_27_12_Koncepcja.rar     ZP_220_27_12_Koncepcja.rar
    11.05.2012 | 12:02 Termomodernizacja ZP_220_27_12_Termomodernizacja.rar     ZP_220_27_12_Termomodernizacja.rar
    11.05.2012 | 12:19 Sprostowanie ogłoszenia ZP_220_27_12_Sprostowanie_ogloszenia.pdf     ZP_220_27_12_Sprostowanie_ogloszenia.pdf
    13.06.2012 | 14:29 Sprostowanie SWIZ - wzór umowy ZP_220_27_12_sprost_SIWZ_-_WZ_UM.pdf     ZP_220_27_12_sprost_SIWZ_-_WZ_UM.pdf
    29.06.2012 | 11:24 Unieważnienie postępowania ZP_220_27_12_un_post.pdf     ZP_220_27_12_un_post.pdf
             
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  030/2012 72000000, 48000000, 30000000 Administrowanie systemami informatycznymi w SPSK nr 2 PUM w Szczecinie w tym pakietem oprogramowania InfoMedica 05-07-2012 | 09:30
19.6.2012 | 09:30
     
    11.05.2012 | 12:05 Ogłoszenie ZP_220_28_12_ogloszenie.pdf     ZP_220_28_12_ogloszenie.pdf
    11.05.2012 | 12:05 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_28_12_doc.rar     ZP_220_28_12_doc.rar
    11.05.2012 | 12:05 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_28_12_pdf.rar     ZP_220_28_12_pdf.rar
    12.06.2012 | 14:32 Wyjaśnienia nr 1 oraz modyfikacji SIWZ nr 1, zmodyfikowany załącznik nr 5 do formularza oferty oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  ZP_220_28_12_wyj_01_z_zal.rar     ZP_220_28_12_wyj_01_z_zal.rar
    18.07.2012 | 14:40 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_28_12_roz_post.pdf     ZP_220_28_12_roz_post.pdf
             
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  031/2012 33162200 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego do operacji chirurgicznych. 14.09.2012 | 09:30
7.8.2012 | 09:30
     
    30.06.2012 | 19:51 Ogłoszenie ZP_220_32_12 ogłoszenie.pdf     ZP_220_32_12 ogłoszenie.pdf
    30.06.2012 | 19:51 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_32_12_doc.rar     ZP_220_32_12_doc.rar
    30.06.2012 | 19:51 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_32_12_pdf.rar     ZP_220_32_12_pdf.rar
    30.07.2012 | 19:33 Modyfikacja 01 ZP_220_32_12_mod_01.pdf     ZP_220_32_12_mod_01.pdf
    31.07.2012 | 15:12 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Przesunięcie terminu składania ofert ZP_220_32_12_przes_ter_zm_oglosz.rar     ZP_220_32_12_przes_ter_zm_oglosz.rar
    22.08.2012 | 13:38 Wyjaśnienia 01 ZP_220_32_12_wyj_01.pdf     ZP_220_32_12_wyj_01.pdf
    22.08.2012 | 13:38 Załącznik nr 1 do SIWZ ZP_220_32_12_Zal_nr_1_do_siwz_For_of.doc     ZP_220_32_12_Zal_nr_1_do_siwz_For_of.doc
    24.08.2012 | 14:06 Wyjaśnienia 02 ZP_220_32_12_wyj_02.pdf     ZP_220_32_12_wyj_02.pdf
    06.09.2012 | 15:33 Wyjaśnienia 03 ZP_220_32_12_wyj_03.pdf     ZP_220_32_12_wyj_03.pdf
    25.10.2012 | 15:44 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_32_12_roz_post.pdf     ZP_220_32_12_roz_post.pdf
             
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  032/2012 90.91.00.00-9,
90.60.00.00-3
Kompleksowe, bieżące utrzymanie czystości w Poradni Ginekologii Onkologicznej SPSK-2 PUM w Szczecinie.        
    02.07.2012 | 22:40 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy ZP_220_39_12_Ogl_o_zam_zaw_um.pdf     ZP_220_39_12_Ogl_o_zam_zaw_um.pdf
    13.07.2012 | 14:28 zawiadomienia o unieważnieniu ogłoszenia ZP_220_39_12_ROZ_POST.pdf     ZP_220_39_12_ROZ_POST.pdf
             
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  033/2012 33111710, 33141326, 33182220 Dostawa środków technicznych do operacji kardiochirurgicznych oraz wyrobów do zabiegów radiologicznych i kardiologicznych  16.8.2012 | 09:30      
    10.07.2012 | 13:26 Ogłoszenie ZP_220_31_12_ ogloszenie.pdf     ZP_220_31_12_ ogloszenie.pdf
    10.07.2012 | 13:26 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_31_12_doc.rar     ZP_220_31_12_doc.rar
    10.07.2012 | 13:26 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_31_12_pdf.rar     ZP_220_31_12_pdf.rar
    11.07.2012 | 11:22 Załącznik nr 5 (DOC) ZP_220_31_12_Zał_nr_5_ Formularz cen jednostkowych.doc     ZP_220_31_12_Zał_nr_5_ Formularz cen jednostkowych.doc
    18.07.2012 | 10:26 Załącznik nr 5a (DOC) ZP_220_31_12_Zał_nr_5A_Opis przedmiotu zamówienia.doc     ZP_220_31_12_Zał_nr_5A_Opis przedmiotu zamówienia.doc
    23.07.2012 | 22:42 Modyfikacja_01, Wyjaśnienia_01 Zał. 01 do SWIZ Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_31_12_mod_01_wyj_01_zal_01_og_o_zm_og.rar     ZP_220_31_12_mod_01_wyj_01_zal_01_og_o_zm_og.rar
    26.07.2012 | 20:35 Wyjaśnienia 02 ZP_220_31_12_wyj_02.pdf     ZP_220_31_12_wyj_02.pdf
    30.07.2012 | 19:29 Modyfikacja 02 ZP_220_31_12_mod_02.pdf     ZP_220_31_12_mod_02.pdf
    01.08.2012 | 16:22 Wyjaśnienia 03 ZP_220_31_12_wyj_03.pdf     ZP_220_31_12_wyj_03.pdf
    21.08.2012 | 21:49 Rozstrzygnięcie postępowania zad. 11 ZP_220_31_12_roz_post_zad_11.pdf     ZP_220_31_12_roz_post_zad_11.pdf
    11.09.2012 | 18:10 Rozstrzygnięcie postępowania zad. 1,2,3,4,5,12 ZP_220_31_12_roz_post_zad_1_2_3_4_5_12.pdf     ZP_220_31_12_roz_post_zad_1_2_3_4_5_12.pdf
    09.10.2012 | 19:23 Rozstrzygnięcie postępowania zad. 6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,18,19 ZP_220_31_12_roz_post_13.14.15.16.17.18.19.pdf     ZP_220_31_12_roz_post_13.14.15.16.17.18.19.pdf
             
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  034/2012 71220000 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku Szpitala, mieszczącego kliniki chirurgiczne z blokami operacyjnymi (budynek F) wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i pełnieniem nadzoru autorskiego. 23.8.2012 | 09:30      
    17.07.2012 | 15:18 Ogłoszenie ZP_220_41_12_ogloszenie.pdf     ZP_220_41_12_ogloszenie.pdf
    17.07.2012 | 15:18 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_41_12_doc.rar     ZP_220_41_12_doc.rar
    17.07.2012 | 15:18 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_41_12_pdf.rar     ZP_220_41_12_pdf.rar
    17.07.2012 | 15:18 Koncepcja ZP_220_41_12_Koncepcja.rar     ZP_220_41_12_Koncepcja.rar
    17.07.2012 | 15:18 Termomodernizacja ZP_220_41_12_Termomodernizacja.rar     ZP_220_41_12_Termomodernizacja.rar
    02.08.2012 | 14:34 Wyjaśnienia 01, modyfikacja SIWZ 01 ZP_220_41_12_Wyj_1_i_mod_SIWZ_nr_1.pdf     ZP_220_41_12_Wyj_1_i_mod_SIWZ_nr_1.pdf
    26.09.2012 | 17:08 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_41_12_roz_post.pdf     ZP_220_41_12_roz_post.pdf
             
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  035/2012 33696300 Na dostawę:
1. odczynników, kalibratorów, kontroli i materiałów zużywalnych do wykonywania badań immunochemicznych do analizatora Cobas e 601;
2. odczynników kalibratorów, kontroli i materiałów zużywalnych do wykonywania badań biochemicznych wraz z dzierżawą dwóch analizatorów z wyposażeniem niezbędnym do ich pracy
28.8.2012 | 09:30      
    19.07.2012 | 15:11 Ogłoszenie ZP_220_35_12_Ogłoszenie.pdf     ZP_220_35_12_Ogłoszenie.pdf
    19.07.2012 | 15:11 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_35_12_doc_xls.rar     ZP_220_35_12_doc_xls.rar
    19.07.2012 | 15:11 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_35_12_pdf.rar     ZP_220_35_12_pdf.rar
    30.07.2012 | 19:23 Modyfikacja 01 ZP_220_35_12_Mod_01.pdf     ZP_220_35_12_Mod_01.pdf
    10.08.2012 | 19:28 Wyjaśnienie nr 1 oraz modyfikacja SIWZ nr 2 ZP_220_35_12_Wyj_01_mod_SIWZ_nr_2.pdf     ZP_220_35_12_Wyj_01_mod_SIWZ_nr_2.pdf
    12.09.2012 | 11:12 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_35_12_roz_post.pdf     ZP_220_35_12_roz_post.pdf
             
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  036/2012 60130000 Usługa transportu w pozycji siedzącej pacjentów dializowanych 27.8.2012 | 10:30      
    20.07.2012 | 17:55 Ogłoszenie ZP_220_37_12_ogloszenie.pdf     ZP_220_37_12_ogloszenie.pdf
    20.07.2012 | 17:55 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_37_12_DOC.rar     ZP_220_37_12_DOC.rar
    20.07.2012 | 17:55 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_37_12_PDF.rar     ZP_220_37_12_PDF.rar
    31.07.2012 | 15:06 Modyfikacja 01 ZP_220_37_12_mod_1.pdf     ZP_220_37_12_mod_1.pdf
    04.09.2012 | 15:42 Rozstrzygnięcie postępowania zad. 11 ZP_220_37_12_roz_post.pdf     ZP_220_37_12_roz_post.pdf
      z`      
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  037/2012 33 66 12 00 – 0,
33 66 15 20 – 9,
33 69 22 00 – 9,
33 61 60 00 – 1,
33 11 17 30 – 7
Dostawa leków przeciwnowotworowych, immunomodulyjnych, immunoglobulin, produktów do żywienia pozajelitowego, witamin oraz mikrosfer 28-08-2012 r. | 9:30      
    20.07.2012 | 17:55 Ogłoszenie ZP_220_42_12_Ogloszenie_02.pdf     ZP_220_42_12_Ogloszenie_02.pdf
    20.07.2012 | 17:55 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_42_12_doc_xls.rar     ZP_220_42_12_doc_xls.rar
    20.07.2012 | 17:55 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_42_12_pdf.rar     ZP_220_42_12_pdf.rar
    23.07.2012 | 15:15 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_42_12_Ogl_o_zm_og.pdf     ZP_220_42_12_Ogl_o_zm_og.pdf
    24.07.2012 | 12:29 Informacja ZP_220_42_12_Informacja.pdf     ZP_220_42_12_Informacja.pdf
    27.07.2012 | 12:50 Wyjaśnienia 01, zał. 4 ZP_220_42_12_wyj_01_zal_4.rar     ZP_220_42_12_wyj_01_zal_4.rar
    30.07.2012 | 19:12 wyjaśnienia_02, modyfikacja 02, załącznik 04 ZP_220_42_12_wyj_02_mod_02_zal_4.rar     ZP_220_42_12_wyj_02_mod_02_zal_4.rar
    08.08.2012 | 15:02 Wyjaśnienia 03 ZP_220_42_12_wyj_03.pdf     ZP_220_42_12_wyj_03.pdf
    22.08.2012 | 13:35 Modyfikacja 03 ZP_220_42_12_Mod_03.pdf     ZP_220_42_12_Mod_03.pdf
    05.10.2012 | 14:04 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_42_12_roz_post.pdf     ZP_220_42_12_roz_post.pdf
    10.10.2012 | 20:00 Unieważnienie rozstrzygnięcia postępowania dla zadania 1 ZP_220_42_12_uniew_roz_zad_1.pdf     ZP_220_42_12_uniew_roz_zad_1.pdf
    15.10.2012 | 14:23 Rozstrzygnięcie postępowania dla zadania 1 ZP_220_42_12_roz_post_za_01.pdf     ZP_220_42_12_roz_post_za_01.pdf
             
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  038/2012 33.14.11.16-6 Dostawa opatrunków do podciśnieniowej terapii ran wraz z dzierżawą urządzenia 30.07.2012 | 09:30      
    20.07.2012 | 17:55 Ogłoszenie ZP_220_33_12_Ogłoszenie.pdf     ZP_220_33_12_Ogłoszenie.pdf
    20.07.2012 | 17:55 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_33_12_doc.rar     ZP_220_33_12_doc.rar
    20.07.2012 | 17:55 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_33_12_pdf.rar     ZP_220_33_12_pdf.rar
    25.07.2012 | 14:42 Wyjaśnienia 01 ZP_220_33_12_wyj_01.pdf     ZP_220_33_12_wyj_01.pdf
    25.07.2012 | 14:42 Wyjaśnienia 02 ZP_220_33_12_wyj_02.pdf     ZP_220_33_12_wyj_02.pdf
    09.08.2012 | 14:47 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_33_12_roz_post.pdf     ZP_220_33_12_roz_post.pdf
             
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  039/2012 72000000 Usługa objęcia nadzorem autorskim oprogramowania aplikacyjnego InfoMedica 10.09.2012 | 09:30     10.9.2012 | 09:30
    03.08.2012 | 12:55 Ogłoszenie ZP_220_40_12_ogloszenie.pdf     ZP_220_40_12_ogloszenie.pdf
    03.08.2012 | 12:55 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_40_12_doc.rar     ZP_220_40_12_doc.rar
    03.08.2012 | 12:55 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_40_12_pdf.rar     ZP_220_40_12_pdf.rar
    13.08.2012 | 15:20 Modyfikacja SIWZ nr 1 oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_40_12_mod_siwz_01_i_og_o_zm_og.rar     ZP_220_40_12_mod_siwz_01_i_og_o_zm_og.rar
    23.08.2012 | 14:45 Wyjaśnienia nr 1 i modyfikacji SIWZ nr 2 ZP_220_40_12_wyj_01_mod_SIWZ_02_.pdf     ZP_220_40_12_wyj_01_mod_SIWZ_02_.pdf
    17.09.2012 | 14:32 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_40_12_roz_post.pdf     ZP_220_40_12_roz_post.pdf
             
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  040/2012 33.16.80.00-5 Dzierżawa tomografu okulistycznego wraz z wyposażeniem z opcją kupna 16.08.2012 | 09.30
14.08.2012 | 09:30
    10.9.2012 | 09:30
    06.08.2012 | 15:34 Ogłoszenie ZP_220_38_12_ogloszenie.pdf     ZP_220_38_12_ogloszenie.pdf
    06.08.2012 | 15:34 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_38_12_doc.rar     ZP_220_38_12_doc.rar
    06.08.2012 | 15:34 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_38_12_pdf.rar     ZP_220_38_12_pdf.rar
    10.08.2012 | 19:39 PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT ZP_220_38_12_przes_ter.pdf     ZP_220_38_12_przes_ter.pdf
    10.08.2012 | 19:39 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA ZP_220_38_12_og_o_zm_og.pdf     ZP_220_38_12_og_o_zm_og.pdf
    13.08.2012 | 14:49 Wyjaśnienia 01 ZP_220_38_12_wyj_01.pdf     ZP_220_38_12_wyj_01.pdf
    17.08.2012 | 16:43 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_38_12_roz_post.pdf     ZP_220_38_12_roz_post.pdf
             
               
    CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  041/2012 33000000 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku. 18.9.2012 | 09:30     10.9.2012 | 09:30
    11.08.2012 | 20:55 Ogłoszenie ZP_220_34_12_ogloszenie.pdf     ZP_220_34_12_ogloszenie.pdf
    11.08.2012 | 20:55 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_34_12_doc.rar     ZP_220_34_12_doc.rar
    11.08.2012 | 20:55 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_34_12_pdf.rar     ZP_220_34_12_pdf.rar
    13.08.2012 | 15:09 Modyfikacja SIWZ nr 1 oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_34_12_mod_siwz_01_i_og_o_zm_og.rar     ZP_220_34_12_mod_siwz_01_i_og_o_zm_og.rar
    05.09.2012 | 15:51 Wyjaśnienia 01 ZP_220_34_12_wyj_01.pdf     ZP_220_34_12_wyj_01.pdf
    06.09.2012 | 15:36 Wyjaśnienia 02 ZP_220_34_12_wyj_02.pdf     ZP_220_34_12_wyj_02.pdf
    31.10.2012 | 14:39 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_34_12_roz_post.pdf     ZP_220_34_12_roz_post.pdf
    08.11.2012 | 15:24 SPROSTOWANIE DO ZAWIADOMIENIA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ – ZADANIE NR 9 ZP_220_34_12_sprostowanie_01.pdf     ZP_220_34_12_sprostowanie_01.pdf
             
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  042/2012 33184500 Dostawa stentgraftów aortalnych. 18.9.2012 | 09:30     10.9.2012 | 09:30
    11.08.2012 | 21:12 Ogłoszenie ZP_220_45_12_ogloszenie.pdf     ZP_220_45_12_ogloszenie.pdf
    11.08.2012 | 21:13 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_45_12_doc.rar     ZP_220_45_12_doc.rar
    11.08.2012 | 21:13 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_45_12_pdf.rar     ZP_220_45_12_pdf.rar
    13.08.2012 | 15:16 Modyfikacja SIWZ nr 1 oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_45_12_mod_siwz_01_i_og_o_zm_og.rar     ZP_220_45_12_mod_siwz_01_i_og_o_zm_og.rar
    05.09.2012 | 15:54 Wyjaśnienia 01 ZP_220_45_12_wyj_01.pdf     ZP_220_45_12_wyj_01.pdf
    25.09.2012 | 16:40 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_45_12_roz_post.pdf     ZP_220_45_12_roz_post.pdf
             
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  043/2012 45.00.00.00-7, 45.11.11.00-9, 45.26.25.00-6, 45.41.00.00-4, 45.42.10.00-4, 45.43.00.00-0, 45.44.21.00-8, 45.45.30.00-7 Remont części korytarza w Klinice Chorób Skórnych i Wenerycznych w SPSK Nr 2 PUM w Szczecinie 03.09.2012 | 09:30     10.9.2012 | 09:30
    17.08.2012 | 16:30 Ogłoszenie ZP_220_51_12_ogloszenie.pdf     ZP_220_51_12_ogloszenie.pdf
    17.08.2012 | 16:30 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_51_12_doc.rar     ZP_220_51_12_doc.rar
    17.08.2012 | 16:30 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_51_12_pdf.rar     ZP_220_51_12_pdf.rar
    05.09.2012 | 15:48 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_51_12_roz_post.pdf     ZP_220_51_12_roz_post.pdf
             
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  044/2012 33.16.21.00-4 Dostawa 15 sztuk ssaków: 6 szt. ssaków elektrycznych, operacyjnych, 8 szt. ssaków elektrycznych i 1 szt. ssaka elektrycznego, karetkowego 28.08.2012 | 09:30     10.9.2012 | 09:30
    20.08.2012 | 14:52 Ogłoszenie ZP_220_47_12_ogloszenie.pdf     ZP_220_47_12_ogloszenie.pdf
    20.08.2012 | 14:52 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_47_12_doc.rar     ZP_220_47_12_doc.rar
    20.08.2012 | 14:52 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_47_12_pdf.rar     ZP_220_47_12_pdf.rar
    23.08.2012 | 14:34 Wyjaśnienie 1, modyfikacja SIWZ 1, zał. 4 ZP_220_47_12_wyj_01_zal_4.rar     ZP_220_47_12_wyj_01_zal_4.rar
    07.09.2012 | 14:21 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_47_12_roz_post.pdf     ZP_220_47_12_roz_post.pdf
             
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  045/2012 33.19.41.10-0 Dostawa 17 sztuk pomp: 12 szt. pomp infuzyjnych jednostrzykawkowych, 5 szt. pomp infuzyjnych jednostrzykawkowych PCA oraz 1 szt. stacji dokującej wraz ze statywem 28.08.2012 | 09:30     10.9.2012 | 09:30
    20.08.2012 | 15:09 Ogłoszenie ZP_220_48_12_ogloszenie.pdf     ZP_220_48_12_ogloszenie.pdf
    20.08.2012 | 15:09 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_48_12_doc.rar     ZP_220_48_12_doc.rar
    20.08.2012 | 15:09 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_48_12_pdf.rar     ZP_220_48_12_pdf.rar
    23.08.2012 | 14:38 Wyjaśnienie 1, modyfikacja SIWZ 1, zał. 4 ZP_220_48_12_wyj_01_smod_iwz_01_zal_04.rar     ZP_220_48_12_wyj_01_smod_iwz_01_zal_04.rar
    24.08.2012 | 14:09 Wyjaśnienia 02 ZP_220_48_12_Wyj_02.pdf     ZP_220_48_12_Wyj_02.pdf
    07.09.2012 | 14:24 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_48_12_roz_post.pdf     ZP_220_48_12_roz_post.pdf
             
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  046/2012 24100000 Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli i dzierżawą zbiornika kriogenicznego do tlenu ciekłego medycznego z kompletem parownic. 27.9.2012 | 09:30     10.9.2012 | 09:30
    22.08.2012 | 13:11 Ogłoszenie ZP_220_36_12_ogloszenie.pdf     ZP_220_36_12_ogloszenie.pdf
    22.08.2012 | 13:11 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_36_12_doc.rar     ZP_220_36_12_doc.rar
    22.08.2012 | 13:11 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_36_12_pdf.rar     ZP_220_36_12_pdf.rar
    17.09.2012 | 14:45 Wyjaśnienia 01 ZP_220_36_12_wyj_01.pdf     ZP_220_36_12_wyj_01.pdf
    04.10.2012 | 15:42 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_36_12_roz_post.pdf     ZP_220_36_12_roz_post.pdf
             
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  047/2012 33600000 Dostawa leków, systemu do nawilżania tlenu typu Respiflo oraz materiałów i akcesoriów medycznych 15.10.2012 | 10:30
27.9.2012 | 10:30
    10.9.2012 | 09:30
    22.08.2012 | 13:24 Ogłoszenie ZP_220_44_12_Ogloszenie.pdf     ZP_220_44_12_Ogloszenie.pdf
    22.08.2012 | 13:24 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_44_12_doc.rar     ZP_220_44_12_doc.rar
    22.08.2012 | 13:24 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_44_12_pdf.rar     ZP_220_44_12_pdf.rar
    20.09.2012 | 15:06 Wyjasnienia 01, Modyfikacja SWIZ 01 z załącznikami ZP_220_44_12_WYJ_01_MOD_01_Z_ZAL.rar     ZP_220_44_12_WYJ_01_MOD_01_Z_ZAL.rar
    21.09.2012 | 11:08 Wyjaśnienie 02 - zmiana terminu składania ofert ZP_220_44_12_wyj_zm_term_.pdf     ZP_220_44_12_wyj_zm_term_.pdf
    21.09.2012 | 15:07 Wyjaśnienia 03 ZP_220_44_12_wyj_03.pdf     ZP_220_44_12_wyj_03.pdf
    05.10.2012 | 13:57 Wyjaśnienia 04 ZP_220_44_12_wyj_04.pdf     ZP_220_44_12_wyj_04.pdf
    04.10.2012 | 15:42 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_44_12_roz_post.pdf     ZP_220_44_12_roz_post.pdf
    04.12.2012 | 11:36 Ponowne rozstrzygnięcie postępowania zad. 2 ZP_220_44_12_roz_post_zad_2.pdf     ZP_220_44_12_roz_post_zad_2.pdf
    10.01.2013 | 14:43 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA w zakresie zadań 22 i 25 ZP_220_44_12__uniewazn_22_25.pdf     ZP_220_44_12__uniewazn_22_25.pdf
             
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  048/2012 33.18.11.00-3. Dostawa 2 sztuk aparatów do hemodializy. 30.08.2012 | 09:30     10.9.2012 | 09:30
    22.08.2012 | 13:49 Ogłoszenie ZP_220_46_12_ogloszenie.pdf     ZP_220_46_12_ogloszenie.pdf
    22.08.2012 | 13:49 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_46_12_doc.rar     ZP_220_46_12_doc.rar
    22.08.2012 | 13:49 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_46_12_pdf.rar     ZP_220_46_12_pdf.rar
    27.08.2012 | 15:55 Wyjaśnienia 01 ZP_220_46_12_wyj_01.pdf     ZP_220_46_12_wyj_01.pdf
    07.09.2012 | 14:18 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_46_12_roz_post.pdf     ZP_220_46_12_roz_post.pdf
             
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  049/2012 33.18.21.00-0 Dostawa 4 sztuk defibrylatorów: 2 szt. defibrylatorów z kardiowersją i pomiarem pulsoksymetrii oraz 2 szt. defibrylatorów z kardiowersją, stymulacją przezskórną i pomiarem pulsoksymetrii. 30.08.2012 | 09:30     10.9.2012 | 09:30
    22.08.2012 | 13:57 Ogłoszenie ZP_220_56_12_ogloszenie.pdf     ZP_220_56_12_ogloszenie.pdf
    22.08.2012 | 13:57 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_56_12_doc.rar     ZP_220_56_12_doc.rar
    22.08.2012 | 13:57 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_56_12_pdf.rar     ZP_220_56_12_pdf.rar
    27.08.2012 | 15:58 Wyjaśnienia 01 ZP_220_56_12_wyj_01.pdf     ZP_220_56_12_wyj_01.pdf
    12.09.2012 | 14:45 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_56_12_roz_post.pdf     ZP_220_56_12_roz_post.pdf
             
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  050/2012 33.60.00.00-6 Dostawa leku Protamini sulfas 31.08.2012 | 09:30
31.08.2012 | 03:30
    10.9.2012 | 09:30
    23.08.2012 | 14:15 Ogłoszenie ZP_220_52_12_Ogloszenie.pdf     ZP_220_52_12_Ogloszenie.pdf
    23.08.2012 | 14:15 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_52_12_doc.rar     ZP_220_52_12_doc.rar
    23.08.2012 | 14:15 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_52_12_pdf.rar     ZP_220_52_12_pdf.rar
    23.08.2012 | 14:30 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_52_12_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf     ZP_220_52_12_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf
    05.09.2012 | 15:41 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_52_12_roz_post.pdf     ZP_220_52_12_roz_post.pdf
             
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  051/2012 33.16.80.00-5 Dzierżawa tomografu okulistycznego wraz z wyposażeniem 07.09.2012 | 09:30     10.9.2012 | 09:30
    29.08.2012 | 14:44 Ogłoszenie ZP_220_58_12_ogloszenie.pdf     ZP_220_58_12_ogloszenie.pdf
    29.08.2012 | 14:44 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_58_12_doc.rar     ZP_220_58_12_doc.rar
    29.08.2012 | 14:44 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_58_12_pdf.rar     ZP_220_58_12_pdf.rar
    04.09.2012 | 15:37 Wyjaśnienia 01 ZP_220_58_12_wyj_01.pdf     ZP_220_58_12_wyj_01.pdf
    07.09.2012 | 14:36 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_58_12_roz_post.pdf     ZP_220_58_12_roz_post.pdf
             
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  052/2012 30.21.30.00-5,
30.24.20.00-7
Dostawa sprzętu komputerowego. 10.09.2012 | 12:00
06.09.2012 | 09:30
    10.9.2012 | 09:30
    29.08.2012 | 14:56 Ogłoszenie ZP_220_53_12_Ogloszenie.pdf     ZP_220_53_12_Ogloszenie.pdf
    29.08.2012 | 14:56 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_53_12_doc.rar     ZP_220_53_12_doc.rar
    29.08.2012 | 14:56 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_53_12_pdf.rar     ZP_220_53_12_pdf.rar
    31.08.2012 | 14:58 Wyjaśnienia 01 ZP_220_53_12_wyj_01.pdf     ZP_220_53_12_wyj_01.pdf
    05.09.2012 | 13:43 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  oraz   Wyjaśnienie nr 2 ZP_220_53_12_og_o_zm_zam_wyj_02.rar     ZP_220_53_12_og_o_zm_zam_wyj_02.rar
    27.09.2012 | 19:13 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_53_12_roz_post.pdf     ZP_220_53_12_roz_post.pdf
             
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  053/2012 33.14.11.10-4 Dostawa opatrunków 07.09.2012 | 09:30     10.9.2012 | 09:30
    30.08.2012 | 16:45 Ogłoszenie ZP_220_57_12_Ogloszenie.pdf     ZP_220_57_12_Ogloszenie.pdf
    30.08.2012 | 16:45 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_57_12_doc.rar     ZP_220_57_12_doc.rar
    30.08.2012 | 16:45 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_57_12_pdf.rar     ZP_220_57_12_pdf.rar
    07.09.2012 | 14:40 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_57_12_roz_post.pdf     ZP_220_57_12_roz_post.pdf
             
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  054/2012 33.73.11.10-7. Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych 11.09.2012 | 10:00
10.09.2012 | 10:00
    10.9.2012 | 09:30
    31.08.2012 | 14:50 Ogłoszenie ZP_220_55_12_Ogloszenie.pdf     ZP_220_55_12_Ogloszenie.pdf
    31.08.2012 | 14:50 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_55_12_doc.rar     ZP_220_55_12_doc.rar
    31.08.2012 | 14:50 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_55_12_pdf.rar     ZP_220_55_12_pdf.rar
    05.09.2012 | 15:57 Wyjaśnienie 01 + zał 1 oferta ZP_220_55_12_wyj_01+zal_01.rar     ZP_220_55_12_wyj_01+zal_01.rar
    06.09.2012 | 15:39 Wyjaśnienie nr 2+ Załącznik nr 4 oraz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu ZP_220_55_12_wyj_02_zal_04_og_o_zm_og.rar     ZP_220_55_12_wyj_02_zal_04_og_o_zm_og.rar
    17.09.2012 | 14:36 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_55_12_roz_post.pdf     ZP_220_55_12_roz_post.pdf
             
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  055/2012 33.19.51.00-4 Dostawa 12 sztuk monitorów parametrów życiowych 14.09.2012 | 09:30     10.9.2012 | 09:30
    06.09.2012 | 15:57 Ogłoszenie ZP_220_49_12_ogloszenie.pdf     ZP_220_49_12_ogloszenie.pdf
    06.09.2012 | 15:57 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_49_12_doc.rar     ZP_220_49_12_doc.rar
    06.09.2012 | 15:57 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_49_12_pdf.rar     ZP_220_49_12_pdf.rar
    11.09.2012 | 18:18 Wyjaśnienia 01 ZP_220_49_12_Wyj_01.pdf     ZP_220_49_12_Wyj_01.pdf
    20.09.2012 | 15:14 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_49_12_roz_post.pdf     ZP_220_49_12_roz_post.pdf
             
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  056/2012 33.16.10.00-6. Dostawa 3 sztuk diatermii: 1 szt. diatermii chirurgicznej wykorzystywanej przy operacjach kardiochirurgicznych oraz 2 szt. diatermii chirurgicznych 14.09.2012 | 09:30     10.9.2012 | 09:30
    06.09.2012 | 16:04 Ogłoszenie ZP_220_50_12_ogloszenie.pdf     ZP_220_50_12_ogloszenie.pdf
    06.09.2012 | 16:04 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_50_12_doc.rar     ZP_220_50_12_doc.rar
    06.09.2012 | 16:04 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_50_12_pdf.rar     ZP_220_50_12_pdf.rar
    11.09.2012 | 18:15 Wyjaśnienia 01 ZP_220_50_12_wyj_01.pdf     ZP_220_50_12_wyj_01.pdf
    17.09.2012 | 14:48 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_50_12_roz_post.pdf     ZP_220_50_12_roz_post.pdf
             
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  057/2012 33111721 Dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie aparatu RTG do badań naczyniowych wraz z aparatem USG 24.10.2012 | 09:30     10.9.2012 | 09:30
    18.09.2012 | 15:18 Ogłoszenie ZP_220_61_12_ogloszenie.pdf     ZP_220_61_12_ogloszenie.pdf
    18.09.2012 | 15:18 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_61_12_doc_jpg.rar     ZP_220_61_12_doc_jpg.rar
    18.09.2012 | 15:18 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_61_12_pdf.rar     ZP_220_61_12_pdf.rar
    28.09.2012 | 15:20 Powiadomienia o wpłynięciu odwołania wraz z kopią odwołania firmy TMS Sp. z o. o. ZP_220_61_12_odwołanie_TMS.rar     ZP_220_61_12_odwołanie_TMS.rar
    10.10.2012 | 20:09 Wyjasnienie_nr_1_i_modyfikacja_SIWZ_nr_1 ZP_220_61_12_Wyj_1_i_mod_SIWZ_nr_1.rar     ZP_220_61_12_Wyj_1_i_mod_SIWZ_nr_1.rar
    12.10.2012 | 14:37 Modyfikacja_SIWZ_nr_2 z nowym załącznikiem 5 ZP_220_61_12_Mod_SIWZ_02_z_zal.rar     ZP_220_61_12_Mod_SIWZ_02_z_zal.rar
    14.11.2012 | 14:46 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_61_12_roz_post.pdf     ZP_220_61_12_roz_post.pdf
             
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  058/2012 33.18.22.00-1. Dostawa generatora do denerwacji, ablacji tętnic
nerkowych wraz z 15 szt. cewników ablacyjnych i elektrod.
12.10.2012 | 09.30
03.10.2012 | 09:30
    10.9.2012 | 09:30
    24.09.2012 | 15:03 Ogłoszenie ZP_220_63_12_ogloszenie.pdf     ZP_220_63_12_ogloszenie.pdf
    24.09.2012 | 15:03 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_63_12_DOC.rar     ZP_220_63_12_DOC.rar
    24.09.2012 | 15:03 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_63_12_PDF.rar     ZP_220_63_12_PDF.rar
    28.09.2012 | 15:15 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - przesunięcie terminu składania ofert ZP_220_63_12_Og_o_zm_og.rar     ZP_220_63_12_Og_o_zm_og.rar
    08.10.2012 | 20:10 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_63_12_og_o_zm_og_02.pdf     ZP_220_63_12_og_o_zm_og_02.pdf
    08.10.2012 | 20:10 wyjaśnienia 01 ZP_220_63_12_wyj_01.pdf     ZP_220_63_12_wyj_01.pdf
    17.10.2012 | 13:53 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_63_12_roz_post.pdf     ZP_220_63_12_roz_post.pdf
             
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  059/2012 33.60.00.00-6 Dostawa leku Protamini sulfas 04.10.2012 | 10:00     10.9.2012 | 09:30
    26.09.2012 | 17:14 Ogłoszenie ZP_220_64_12_Ogloszenie.pdf     ZP_220_64_12_Ogloszenie.pdf
    26.09.2012 | 17:14 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_64_12_doc.rar     ZP_220_64_12_doc.rar
    26.09.2012 | 17:14 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_64_12_pdf.rar     ZP_220_64_12_pdf.rar
    05.10.2012 | 14:00 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_64_12_roz_post.pdf     ZP_220_64_12_roz_post.pdf
             
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  060/2012 33186000 Dostawa zestawu do krążenia pozaustrojowego z wymiennikiem ciepła 5.11.2012 | 09:30     10.9.2012 | 09:30
    28.09.2012 | 14:08 Ogłoszenie ZP_220_62_12_ogloszenie.pdf     ZP_220_62_12_ogloszenie.pdf
    28.09.2012 | 14:08 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_62_12_doc.rar     ZP_220_62_12_doc.rar
    28.09.2012 | 14:08 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_62_12_pdf.rar     ZP_220_62_12_pdf.rar
    20.11.2012 | 14:47 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_62_12_roz_post.pdf     ZP_220_62_12_roz_post.pdf
             
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  061/2012 72.70.00.00-7 Usługi związane z bieżącą eksploatacją i rozbudową sieci teleinformatycznej. 08.10.2012 | 09:30     10.9.2012 | 09:30
    28.09.2012 | 14:22 Ogłoszenie ZP_220_60_12_ogloszenie.pdf     ZP_220_60_12_ogloszenie.pdf
    28.09.2012 | 14:22 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_60_12_doc.rar     ZP_220_60_12_doc.rar
    28.09.2012 | 14:22 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_60_12_pdf.rar     ZP_220_60_12_pdf.rar
    04.10.2012 | 13:52 Wyjaśnienia 01 ZP_220_60_12_Wyj_01.pdf     ZP_220_60_12_Wyj_01.pdf
    22.10.2012 | 16:28 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_60_12_roz_post.pdf     ZP_220_60_12_roz_post.pdf
             
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  062/2012 33600000, 33652100, 33621400, 33661200, 33141110 Dostawa leków 15.11.2012 r. | 10:00
6.11.2012 | 10:00
    10.9.2012 | 09:30
    29.09.2012 | 18:37 Ogłoszenie ZP_220_54_12_Ogloszenie.pdf     ZP_220_54_12_Ogloszenie.pdf
    29.09.2012 | 18:37 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_54_12_doc.rar     ZP_220_54_12_doc.rar
    29.09.2012 | 18:37 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_54_12_pdf.rar     ZP_220_54_12_pdf.rar
    23.10.2012 | 15:35 Wyjaśnienia 01 ZP_220_54_12_wyj_01.doc     ZP_220_54_12_wyj_01.doc
    31.10.2012 | 14:36 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_54_12_og_o_zm_og.pdf     ZP_220_54_12_og_o_zm_og.pdf
    08.11.2012 | 15:22 Wyjaśnienia 02 ZP_220_54_12_wyj_02.pdf     ZP_220_54_12_wyj_02.pdf
    11.12.2012 | 15:16 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_54_12_roz_post.pdf     ZP_220_54_12_roz_post.pdf
             
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  063/2012 33181500, 33181510 Dostawa płynów i materiałów medycznych do dializy otrzewnowej CADO o jednym połączeniu typu "Twin Bag" oraz dializy otrzewnowej ADO do aparatów Home Choice 6.11.2012 | 10:00     10.9.2012 | 09:30
    29.09.2012 | 18:51 Ogłoszenie ZP_220_59_12_Ogloszenie.pdf     ZP_220_59_12_Ogloszenie.pdf
    29.09.2012 | 18:51 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_59_12_doc.rar     ZP_220_59_12_doc.rar
    29.09.2012 | 18:51 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_59_12_pdf.rar     ZP_220_59_12_pdf.rar
    22.10.2012 | 16:23 Wyjaśnienia 01 ZP_220_59_12_wyj_01.pdf     ZP_220_59_12_wyj_01.pdf
    07.11.2012 | 15:08 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_59_12_ROZ_POST.pdf     ZP_220_59_12_ROZ_POST.pdf
             
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  064/2012 30.21.30.00-5,
30.24.20.00-7
Dostawa sprzętu komputerowego 15.10.2012 | 10:00
12.10.2012 | 10:00
    10.9.2012 | 09:30
    04.10.2012 | 15:27 Ogłoszenie ZP_220_65_12_Ogloszenie.pdf     ZP_220_65_12_Ogloszenie.pdf
    04.10.2012 | 15:27 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_65_12_doc.rar     ZP_220_65_12_doc.rar
    04.10.2012 | 15:27 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_65_12_pdf.rar     ZP_220_65_12_pdf.rar
    08.10.2012 | 20:04 Wyjaśnienia 01 ZP_220_65_12_wyj_01.pdf     ZP_220_65_12_wyj_01.pdf
    09.10.2012 | 19:35 Wyjaśnienia 01 uszczegółowienie odpowiedzi ZP_220_65_12_wyj_01_UO.pdf     ZP_220_65_12_wyj_01_UO.pdf
    10.10.2012 | 20:15 Wyjaśnienia 02 ZP_220_65_12_WYJ_02.pdf     ZP_220_65_12_WYJ_02.pdf
    10.10.2012 | 20:15 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_65_12_Og_o_zm_zam.pdf     ZP_220_65_12_Og_o_zm_zam.pdf
    23.10.2012 | 14:39 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_65_12_roz_post.pdf     ZP_220_65_12_roz_post.pdf
             
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  065/2012 30.19.97.50-2 Dostawa bonów towarowych 25.10.2012 | 09:30     10.9.2012 | 09:30
    16.10.2012 | 17:38 Ogłoszenie ZP_220_72-12_ogloszenie.pdf     ZP_220_72-12_ogloszenie.pdf
    16.10.2012 | 17:38 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_72-12_doc.rar     ZP_220_72-12_doc.rar
    16.10.2012 | 17:38 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_72-12_pdf.rar     ZP_220_72-12_pdf.rar
    22.10.2012 | 16:32 Wyjaśnienia 01 ZP_220_72_12_wyj_01.pdf     ZP_220_72_12_wyj_01.pdf
    05.11.2012 | 14:45 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_72_12_roz_post.pdf     ZP_220_72_12_roz_post.pdf
             
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  066/2012 33195000 Dostawa modułowego systemu monitorującego 22 stanowiskowego: 16 monitorów parametrów życiowych, modułowych wraz z 2 centralami dla Kliniki Kardiochirurgii;
6 monitorów parametrów życiowych, modułowych wraz z centralą dla  Kliniki Kardiologii.
22.11.2012 | 09:30     10.9.2012 | 09:30
    17.10.2012 | 13:39 Ogłoszenie ZP_220_73_12_ogloszenie.pdf     ZP_220_73_12_ogloszenie.pdf
    17.10.2012 | 13:39 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_73_12_doc.rar     ZP_220_73_12_doc.rar
    17.10.2012 | 13:39 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_73_12_pdf.rar     ZP_220_73_12_pdf.rar
    17.10.2012 | 13:48 Modyfikacja SIWIZ oraz ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie z załącznikami ZP_220_73_12_zm_og_01.rar     ZP_220_73_12_zm_og_01.rar
    31.10.2012 | 14:47 Wyjaśnienia 01 i modyfikacja SIWZ 02 ZP_220_73_12_Wyjas_1_i_mod_SIWZ_2.pdf     ZP_220_73_12_Wyjas_1_i_mod_SIWZ_2.pdf
    05.11.2012 | 14:52 Wyjaśnienia 02 ZP_220_73_12_wyj_02.pdf     ZP_220_73_12_wyj_02.pdf
    03.12.2012 | 15:15 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_73_12_roz_post.pdf     ZP_220_73_12_roz_post.pdf
             
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  067/2012 33182220, 33182300 Dostawa środków technicznych do operacji kardiochirurgicznych 27.11.2012 | 09:30     10.9.2012 | 09:30
    20.10.2012 | 17:24 Ogłoszenie ZP_220_68_12_ogloszenie.pdf     ZP_220_68_12_ogloszenie.pdf
    20.10.2012 | 17:24 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_68_12_doc_xls.rar     ZP_220_68_12_doc_xls.rar
    20.10.2012 | 17:24 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_68_12_pdf.rar     ZP_220_68_12_pdf.rar
    12.11.2012 | 14:47 Modyfikacja swiz 01 wyjaśnienia 01 z zał.  ZP_220_68_12_mod_01_wyj_01_zal_5a.rar     ZP_220_68_12_mod_01_wyj_01_zal_5a.rar
    11.01.2013 | 14:37 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_68_12_roz_post.pdf     ZP_220_68_12_roz_post.pdf
             
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  068/2012 33.15.78.10-6 Dostawa zestawu do oksygenacji pozaustrojowej ECMO 31.10.2012 | 09:30     10.9.2012 | 09:30
    23.10.2012 | 14:08 Ogłoszenie ZP_220_75_12_ogloszenie.pdf     ZP_220_75_12_ogloszenie.pdf
    23.10.2012 | 14:08 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_75_12_doc.rar     ZP_220_75_12_doc.rar
    23.10.2012 | 14:08 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_75_12_pdf.rar     ZP_220_75_12_pdf.rar
    14.11.2012 | 14:43 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_75_12_roz_post.pdf     ZP_220_75_12_roz_post.pdf
    20.11.2012 | 14:44 Sprostowanie rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_75_12_spr_do_roz_post.pdf     ZP_220_75_12_spr_do_roz_post.pdf
             
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  069/2012 33.65.21.00-6 Dostawa leku Abitaterone acetate 02.11.2012 | 10:00     10.9.2012 | 09:30
    24.10.2012 | 17:12 Ogłoszenie ZP_220_79_12_Ogloszenie.pdf     ZP_220_79_12_Ogloszenie.pdf
    24.10.2012 | 17:12 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_79_12_doc.rar     ZP_220_79_12_doc.rar
    24.10.2012 | 17:12 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_79_12_pdf.rar     ZP_220_79_12_pdf.rar
    05.11.2012 | 14:49 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_79_12_roz_post.pdf     ZP_220_79_12_roz_post.pdf
             
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  070/2012 45.31.53.00-1,
71.31.41.00-3
Modernizacja stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 1040 Akademia Lekarska po stronie 0,4 kV oraz wykonanie układu SZR agregatu prądotwórczego stacji Akademia Lekarska zgodnie z Projektem Budowlanym - Wykonawczym w SPSK nr 2 PUM w Szczecinie. 16.11.2012 | 12:30
09.11.2012 | 12:30
    10.9.2012 | 09:30
    25.10.2012 | 15:41 Ogłoszenie ZP_220_66_12_Ogloszenie.pdf     ZP_220_66_12_Ogloszenie.pdf
    25.10.2012 | 15:41 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_66_12_DOC.rar     ZP_220_66_12_DOC.rar
    25.10.2012 | 15:41 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_66_12_PDF.rar     ZP_220_66_12_PDF.rar
    25.10.2012 | 15:41 Projekt stacji  ZP_220_66_12_Projekt_stacji.rar     ZP_220_66_12_Projekt_stacji.rar
    02.11.2012 | 10:44 Zmiana terminu składania i otwarcia ofert ZP_220_66_12_zm_ter.pdf     ZP_220_66_12_zm_ter.pdf
    05.11.2012 | 10:59 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_66_12_og_o_zm_og.pdf     ZP_220_66_12_og_o_zm_og.pdf
    06.11.2012 | 14:37 Wyjaśnienia 01 ZP_220_66_12_wyj_01.pdf     ZP_220_66_12_wyj_01.pdf
    19.12.2012 | 15:10 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_66_12_roz_post.pdf     ZP_220_66_12_roz_post.pdf
             
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  071/2012 66.51.60.00-0, Usługa kompleksowego ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej SPSK-2 PUM 12.12.2012 | 09.30
06.12.2012 | 09.30
4.12.2012 | 09:30
    10.9.2012 | 09:30
    27.10.2012 | 15:20 Ogłoszenie ZP_220_78_12_ogloszenie.pdf     ZP_220_78_12_ogloszenie.pdf
    27.10.2012 | 15:20 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_78_12_doc_xls.rar     ZP_220_78_12_doc_xls.rar
    27.10.2012 | 15:20 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_78_12_pdf.rar     ZP_220_78_12_pdf.rar
    27.11.2012 | 15:11 Przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert wraz z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia na
świadczenie sługi kompleksowego ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej SPSK-2 PUM
ZP_220_78_12_Przesuniecie_terminu_skladania_ofert.rar     ZP_220_78_12_Przesuniecie_terminu_skladania_ofert.rar
    29.11.2012 | 14:30 Wyjaśnienia 01 ZP_220_78_12_wyj_01.pdf     ZP_220_78_12_wyj_01.pdf
    29.11.2012 | 14:30 Modyfikacja 01 ZP_220_78_12_mod_01.pdf     ZP_220_78_12_mod_01.pdf
    05.12.2012 | 14:19 wyjaśnienie nr 2 oraz modyfikacja SIWZ nr 2  ZP_220_78_12_Wyj_2_mod_SIWZ_2.pdf     ZP_220_78_12_Wyj_2_mod_SIWZ_2.pdf
    05.12.2012 | 14:19 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ENOTICES_SSZP-2012-168038-F14-PL.pdf     ENOTICES_SSZP-2012-168038-F14-PL.pdf
    14.12.2012 | 13:47 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_78_12_roz_post.pdf     ZP_220_78_12_roz_post.pdf
             
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  072/2012 33622000 Dostawa wyrobów medycznych do zabiegów radiologicznych i kardiologicznych 7.12.2012 | 09:30     10.9.2012 | 09:30
    03.11.2012 | 18:57 Ogłoszenie ZP_220_76_12_ogloszenie.pdf     ZP_220_76_12_ogloszenie.pdf
    03.11.2012 | 18:57 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_76_12_doc-xls.rar     ZP_220_76_12_doc-xls.rar
    03.11.2012 | 18:57 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_76_12_pdf.rar     ZP_220_76_12_pdf.rar
    19.11.2012 | 15:47 Wyjaśnienia 01 ZP_220_76_12_wyj_01.pdf     ZP_220_76_12_wyj_01.pdf
    20.11.2012 | 14:37 Wyjaśnienia 02 ZP_220_76_12_wyj_02.rar     ZP_220_76_12_wyj_02.rar
    18.12.2012 | 15:09 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_76_12_roz_post.pdf     ZP_220_76_12_roz_post.pdf
             
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  073/2012 45.26.27.00-8,
45.33.22.00-5,
45.31.10.00-0
Przebudowa sal chorych, polegająca na wbudowaniu zespołów sanitarnych oraz remont pomieszczeń w SPSK Nr 2 PUM w Szczecinie. 27.11.2012 | 10:00     10.9.2012 | 09:30
    06.11.2012 | 14:57 Ogłoszenie ZP_220_69_12_Ogloszenie.pdf     ZP_220_69_12_Ogloszenie.pdf
    06.11.2012 | 14:57 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_69_12_doc.rar     ZP_220_69_12_doc.rar
    06.11.2012 | 14:57 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_69_12_pdf.rar     ZP_220_69_12_pdf.rar
    06.11.2012 | 14:57 Dokumentacja techniczna ZP_220_69_12_dok_techniczna.zip     ZP_220_69_12_dok_techniczna.zip
    20.11.2012 | 14:35 Wyjaśnienia 01 ZP_220_69_12_WYJ_01.pdf     ZP_220_69_12_WYJ_01.pdf
    12.12.2012 | 14:58 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_69_12_roz_post.pdf     ZP_220_69_12_roz_post.pdf
             
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  074/2012 ZP/220/80/12 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa leku Adalimumabum i Abiraterone acetate. 22.11.2012 | 09:30     10.9.2012 | 09:30
    14.11.2012 | 14:38 Ogłoszenie ZP_220_80_12_ogloszenie.pdf     ZP_220_80_12_ogloszenie.pdf
    14.11.2012 | 14:38 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_80_12_doc.rar     ZP_220_80_12_doc.rar
    14.11.2012 | 14:38 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_80_12_pdf.rar     ZP_220_80_12_pdf.rar
    23.11.2012 | 13:43 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_80_12_roz_post.pdf     ZP_220_80_12_roz_post.pdf
             
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  075/2012 33181510, 33181500 Dostawa płynów oraz jednorazowych wyrobów medycznych do wykonywania dializy
otrzewnowej typu ADO i CADO w systemie Fresenius oraz środków do odkażania skóry i rąk.
2.1.2013 | 10:00     10.9.2012 | 09:30
    22.11.2012 | 12:23 Ogłoszenie ZP_220_70_12_ogloszenie.pdf     ZP_220_70_12_ogloszenie.pdf
    22.11.2012 | 12:23 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_70_12_doc.rar     ZP_220_70_12_doc.rar
    22.11.2012 | 12:23 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_70_12_pdf.rar     ZP_220_70_12_pdf.rar
    03.01.2013 | 13:01 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_70_12_roz_post.pdf     ZP_220_70_12_roz_post.pdf
             
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  076/2012 33.17.10.00-9. Dostawa jednorazowych wyrobów anestezjologicznych 03.12.2012 | 09:30     10.9.2012 | 09:30
    22.11.2012 | 12:31 Ogłoszenie ZP_220_77_12_ogloszenie.pdf     ZP_220_77_12_ogloszenie.pdf
    22.11.2012 | 12:31 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_77_12_doc.rar     ZP_220_77_12_doc.rar
    22.11.2012 | 12:31 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_77_12_pdf.rar     ZP_220_77_12_pdf.rar
    23.11.2012 | 8:51 Zmiana załącznika nr 4 ZP_220_77_12_zm_zal_4.rar     ZP_220_77_12_zm_zal_4.rar
    28.11.2012 | 14:47 Wyjaśnienia 01 ZP_220_77_12 Wyj_01.pdf     ZP_220_77_12 Wyj_01.pdf
    31.01.2013 | 15:47 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_77_12_roz_post.pdf     ZP_220_77_12_roz_post.pdf
             
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  077/2012 33.65.21.00-6 Dostawa leku Panitumumab 13.12.2012 | 10:00     10.9.2012 | 09:30
    05.12.2012 | 14:30 Ogłoszenie ZP_220_81_12_Ogloszenie.pdf     ZP_220_81_12_Ogloszenie.pdf
    05.12.2012 | 14:30 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_81_12_DOC.rar     ZP_220_81_12_DOC.rar
    05.12.2012 | 14:30 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_81_12_pdf.rar     ZP_220_81_12_pdf.rar
    13.12.2012 | 15:21 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_81_12_roz_post.pdf     ZP_220_81_12_roz_post.pdf
             
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  078/2012 33.16.90.00-2,
33.13.20.00-4
Dostawa narzędzi chirurgicznych wielokrotnego użytku oraz elementów  implantacyjnych do osteosyntezy w chirurgii szczękowo-twarzowej 21.12.2012 | 11.30
20.12.2012 | 09.30
17.12.2012 |09:30
    10.9.2012 | 09:30
    07.12.2012 | 14:08 Ogłoszenie ZP_220_84_12_ogłoszenie.pdf     ZP_220_84_12_ogłoszenie.pdf
    07.12.2012 | 14:08 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_84_12_doc.rar     ZP_220_84_12_doc.rar
    07.12.2012 | 14:08 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_84_12_pdf.rar     ZP_220_84_12_pdf.rar
    10.12.2012 | 8:07 Załącznik nr 4 Formularz cen jednostkowych ZP_220_84_12 Załącznik nr 4 Formularz cen jednostkowych.xls     ZP_220_84_12 Załącznik nr 4 Formularz cen jednostkowych.xls
    10.12.2012 | 14:38 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Przesunięcie terminiu składania ofert ZP_220_84_12_przes_ter_01.rar     ZP_220_84_12_przes_ter_01.rar
    18.12.2012 | 14:51 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 02 Przesunięcie terminiu składania ofert 02 ZP_220_84_12_zm_ter_2_zm_og_2.rar     ZP_220_84_12_zm_ter_2_zm_og_2.rar
    19.12.2012 | 9:58 Wyjaśnienia 01 ZP_220_84_12_wyj_01.pdf     ZP_220_84_12_wyj_01.pdf
    10.01.2013 | 14:39 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_84_12_roz_post.pdf     ZP_220_84_12_roz_post.pdf
    14.01.2013 | 13:35 Unieważnienie rozstrzygnięcia zad. 1 i ponowne rozstrzygnięcie zad.1 ZP_220_84_12 Un_zad1_roz_zad_1.pdf     ZP_220_84_12 Un_zad1_roz_zad_1.pdf
             
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  079/2012 33.16.81.00-6. Dostawa wideogastroskopu 18.12.2012 | 09:30     10.9.2012 | 09:30
    10.12.2012 | 14:45 Ogłoszenie ZP_220_83_12_ogloszenie.pdf     ZP_220_83_12_ogloszenie.pdf
    10.12.2012 | 14:45 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_83_12_doc.rar     ZP_220_83_12_doc.rar
    10.12.2012 | 14:45 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_83_12_pdf.rar     ZP_220_83_12_pdf.rar
    14.12.2012 | 13:53 Wyjaśnienia nr 1 oraz modyfikacja SIWZ nr 1 ZP_220_83_12_wyj_01_i_mod_SIWZ_01.pdf     ZP_220_83_12_wyj_01_i_mod_SIWZ_01.pdf
    14.12.2012 | 14:25 Wyjaśnienia 02 ZP_220_83_12_wyj_02.pdf     ZP_220_83_12_wyj_02.pdf
    19.12.2012 | 15:14 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_83_12_roz_post.pdf     ZP_220_83_12_roz_post.pdf
             
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  080/2012 50.72.10.00-5, 50.53.11.00-7, 50.70.00.00-2, 50.72.00.00-8. Świadczenie bieżących usług w zakresie utrzymania w stałej sprawności technicznej urządzeń, instalacji i sieci centralnego ogrzewania (c.o.), ciepłej wody
użytkowej (c.w.u.) i węzłów cieplnych oraz obsługi kotłowni.
28.12.2012 | 10:30     10.9.2012 | 09:30
    18.12.2012 | 15:19 Ogłoszenie ZP_220_43_12_Ogloszenie.pdf     ZP_220_43_12_Ogloszenie.pdf
    18.12.2012 | 15:19 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_43_12_doc.rar     ZP_220_43_12_doc.rar
    18.12.2012 | 15:19 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_43_12_pdf.rar     ZP_220_43_12_pdf.rar
    02.01.2013 | 14:29 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_43_12_roz_post.pdf     ZP_220_43_12_roz_post.pdf
             
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  081/2012 33.65.23.00-8. Dostawa leku Adalimumabum 31.12.2012 | 09:30     10.9.2012 | 09:30
    21.12.2012 | 15:46 Ogłoszenie ZP_220_88_12_ogloszenie.pdf     ZP_220_88_12_ogloszenie.pdf
    21.12.2012 | 15:46 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_88_12_doc.rar     ZP_220_88_12_doc.rar
    21.12.2012 | 15:46 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_88_12_pdf.rar     ZP_220_88_12_pdf.rar
    02.01.2013 | 14:33 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_88_12_roz_post.pdf     ZP_220_88_12_roz_post.pdf
               
               
  Ostatnia aktualizacja: 22.07.2024 | 14:24        
               
  Uwaga:   `        
           
  Aby mieć pewność, że wyświetlana jest ostatnia wersja strony należy dokonać jej odświeżenia poprzez jednoczesne naciśnięcie klawiszy Ctrl oraz F5      
               
  Do odczytania dokumentów w formacie PDF należy pobrać i zainstalować darmowy program Adobe Acrobat Reader ze strony: http://www.adobe.com/pl/      
  do pobierania programu przechodzimy po kliknięciu myszką na stronie firmy Adobe ikony: Pobierz programy Adobe Reader i Flash Player
 
     
               
  Dokumenty z rozszerzeniem RAR i ZIP zostały spakowane (i skompresowane). Programy do rozpakowania:        
  - 7-zip - Darmowy program do obsługi archiwów dystrybowany na licencji GNU LGPL: http://www.thepcdude.com/7zip/      
  - 40 dniowa wersja próbna popularnego, komercyjnego programu do obsługi archiwów WINRAR http://www.winrar.eprogramy.net/      
               
  Jeśli chcesz przekazać swoje uwagi / sugestie / pomysły odnośnie funkcjonowania informacji przetargowej napisz na adres e-mailowy: grzery@pum.edu.pl      
  lub zgłoś je telefonicznie: 0914661791 lub 606109292      
               
  KONIEC STRONY