Zamówienia rozpoczęte w 2014 roku    
             
  Uwaga!          
  W przypadku problemów z wyświetleniem całej strony zamówień publicznych w programie Internet Explorer
zalecamy stosowanie najnowszej wersji tej przeglądarki w trybie zgodności lub innych przeglądarek takich jak Firefox, Chrome, Opera.
Strona kończy się napisem: KONIEC STRONY
     
  05.04.2024 | 13:09          
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33.65.20.00-5. Dostawa leku Sunitynib 15.01.2014 | 09:00      
  07.01.2014 Ogłoszenie ZP_220_01_14_Ogloszenie.pdf     ZP_220_01_14_Ogloszenie.pdf
  07.01.2014 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_01_14_doc.rar     ZP_220_01_14_doc.rar
  07.01.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_01_14_pdf.rar     ZP_220_01_14_pdf.rar
  13.01.2014 Modyfikacja SIWZ 01 ZP_220_01_14_mod_siwz_01.pdf     ZP_220_01_14_mod_siwz_01.pdf
  15.01.2014 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_01_14_roz_post.pdf     ZP_220_01_14_roz_post.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33.65.21.00-6 Dostawa leku Octreotidum 15.01.2014 | 09:00      
  07.01.2014 Ogłoszenie ZP_220_02_14_OgLoszenie.pdf     ZP_220_02_14_OgLoszenie.pdf
  07.01.2014 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_02_14_DOC.rar     ZP_220_02_14_DOC.rar
  07.01.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_02_14_PDF.rar     ZP_220_02_14_PDF.rar
  13.01.2014 Modyfikacja SIWZ 01 ZP_220_02_14_Mod_SIWZ_01.pdf     ZP_220_02_14_Mod_SIWZ_01.pdf
  15.01.2014 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_02_14_roz_post.pdf     ZP_220_02_14_roz_post.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33.62.14.00-3 Dostawa leku Human albumin 21.01.2014 | 09:30      
  13.01.2014 Ogłoszenie ZP_220_11_14_Ogloszenie.pdf     ZP_220_11_14_Ogloszenie.pdf
  13.01.2014 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_11_14_DOC.rar     ZP_220_11_14_DOC.rar
  13.01.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_11_14_PDF.rar     ZP_220_11_14_PDF.rar
  29.01.2014 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_11_14_roz_post.rtf.pdf     ZP_220_11_14_roz_post.rtf.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33.17.10.00-9, 33.14.12.40-4, 33.14.16.41-5. Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego anestezjologicznego, wkłuć do hemodializ oraz zgłębników 29.01.2014 | 10:00
28.01.2014 | 10:00
27.01.2014 | 10:00
23.01.2014 | 10:00
     
  13.01.2014 Ogłoszenie ZP_220_08_14_Ogloszenie.pdf     ZP_220_08_14_Ogloszenie.pdf
  13.01.2014 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_08_14_doc.rar     ZP_220_08_14_doc.rar
  13.01.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_08_14_pdf.rar     ZP_220_08_14_pdf.rar
  20.01.2014 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 01 (PDF) ZP_220_08_14_OG_O_ZM_OG.rtf.pdf     ZP_220_08_14_OG_O_ZM_OG.rtf.pdf
  23.01.2014 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 02 (PDF) ZP_220_08_14_og_o_zm_og_02.pdf     ZP_220_08_14_og_o_zm_og_02.pdf
  24.01.2014 Wyjaśnienia 01 ZP_220_08_14_wyj_01.pdf     ZP_220_08_14_wyj_01.pdf
  24.01.2014 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 03 (PDF) ZP_220_08_14_OG_O_ZM_OG_3.pdf     ZP_220_08_14_OG_O_ZM_OG_3.pdf
  26.03.2014 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_08_14_roz_post.pdf     ZP_220_08_14_roz_post.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33692800, 33181510 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz płynów niezbędnych do wykonywania terapii nerkozastępczych wraz z dzierżawą 10 aparatów do wykonywania terapii nerkozastępczych 25.2.2014 | 10:00      
  15.01.2014 Ogłoszenie ZP_220_07_14_Ogloszenie.pdf     ZP_220_07_14_Ogloszenie.pdf
  15.01.2014 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_07_14_doc.rar     ZP_220_07_14_doc.rar
  15.01.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_07_14_pdf.rar     ZP_220_07_14_pdf.rar
  27.01.2014 Modyfikacja SIWZ oraz Formularz cen jednostkowych - zmodyfikowany oraz Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie 
ZP_220_07_14_mod_siwz_01_z_zal.rar     ZP_220_07_14_mod_siwz_01_z_zal.rar
  30.01.2014 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_07.14_Og_o_zm_og.pdf     ZP_220_07.14_Og_o_zm_og.pdf
  18.02.2014 Wyjaśnienia 01 ZP_220_07_14_wyj_01.pdf     ZP_220_07_14_wyj_01.pdf
  31.03.2014 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_07_14 _roz_post..pdf     ZP_220_07_14 _roz_post..pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33.65.23.00-8, 33.63.10.00-2. Dostawa leków Adalimumabum, Etanerceptum i Ustekinumabum. 27.01.2014 | 09:30      
  17.01.2014 Ogłoszenie ZP_220_16_14_Ogloszenie.pdf     ZP_220_16_14_Ogloszenie.pdf
  17.01.2014 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_16_14_DOC.rar     ZP_220_16_14_DOC.rar
  17.01.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_16_14_PDF.rar     ZP_220_16_14_PDF.rar
  28.01.2014 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_16_14_ROZ_POST.pdf     ZP_220_16_14_ROZ_POST.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33.60.00.00-6 Dostawa leku Sugammadex sodium 27.01.2014 | 09:30      
  17.01.2014 Ogłoszenie ZP_220_14_14_Ogloszenie.pdf     ZP_220_14_14_Ogloszenie.pdf
  17.01.2014 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_14_14_DOC.rar     ZP_220_14_14_DOC.rar
  17.01.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_14_14_pdf.rar     ZP_220_14_14_pdf.rar
  28.01.2014 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_14_14_roz_post.pdf     ZP_220_14_14_roz_post.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33.65.10.00-8, 33.66.11.00-2, 33.61.00.00-9,
33.62.00.00-2.
Dostawa leków Remifentanili Hudrochloridum, Gantamicini sulfas, Pantoprazolum, Thrombinum 30.01.2014 | 10:00
29.01.2014 | 10:00
     
  21.01.2014 Ogłoszenie ZP_220_17_14_Ogloszenie.pdf     ZP_220_17_14_Ogloszenie.pdf
  21.01.2014 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_17_14_doc.rar     ZP_220_17_14_doc.rar
  21.01.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_17_14_pdf.rar     ZP_220_17_14_pdf.rar
  24.01.2014 Wyjaśnienia 01 ZP_220_17_14_wyj_01doc.pdf     ZP_220_17_14_wyj_01doc.pdf
  27.01.2014 Wyjaśnienia 02 ZP_220_17_14_wyj_02.pdf     ZP_220_17_14_wyj_02.pdf
  27.01.2014 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_17_14_Ogl_o_zm_ogl.pdf     ZP_220_17_14_Ogl_o_zm_ogl.pdf
  31.01.2014 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_17_14_ROZ_POST.pdf     ZP_220_17_14_ROZ_POST.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33.16.21.00-4 Dostawa 6 sztuk ssaków elektrycznych, operacyjnych i 3 sztuk ssaków elektrycznych 03.02.2014 | 09:30
30.01.2014 | 09:30
29.01.2014 | 09:30
     
  21.01.2014 Ogłoszenie ZP_220_09_14_ogloszenie.pdf     ZP_220_09_14_ogloszenie.pdf
  21.01.2014 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_09_14_doc.rar     ZP_220_09_14_doc.rar
  21.01.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_09_14_pdf.rar     ZP_220_09_14_pdf.rar
  24.01.2014 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_09_14_og_o_zm_og.pdf     ZP_220_09_14_og_o_zm_og.pdf
  24.01.2014 Zmiana terminów ZP_220_09_14_zm_term.pdf     ZP_220_09_14_zm_term.pdf
  27.01.2014 Wyjaśnienia 01 i modyfikacja SIWZ 01 ZP_220_09_14_wyj_01__i_ mod_SIWZ_01.pdf     ZP_220_09_14_wyj_01__i_ mod_SIWZ_01.pdf
  27.01.2014 Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_nr_2 ZP_220_09_14_og_o_zm_og_nr_2.pdf     ZP_220_09_14_og_o_zm_og_nr_2.pdf
  10.02.2014 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_09_14_roz_post.pdf     ZP_220_09_14_roz_post.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33000000 Dostawa jałowych zestawów do witrektomii kompatybilnych z aparatem Accurus 800CS. 3.3.2014 | 09:30      
  22.01.2014 Ogłoszenie ZP_220_10_14_ogłoszenie.rtf.pdf     ZP_220_10_14_ogłoszenie.rtf.pdf
  22.01.2014 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_10_14_doc.rar     ZP_220_10_14_doc.rar
  22.01.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_10_14_pdf.rar     ZP_220_10_14_pdf.rar
  11.02.2014 Wyjaśnienia 01 ZP_220_10_14_WYJ_01.pdf     ZP_220_10_14_WYJ_01.pdf
  04.03.2014 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_10_14.pdf     ZP_220_10_14.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33.16.90.00-2 Dostawa wielorazowych narzędzi chirurgicznych 20.02.2014 | 09:30
14.02.2014 | 09:30
11.02.2014 | 09:30
05.02.2014 | 09:30
     
  23.01.2014 Ogłoszenie ZP_220_13_14_ogłoszenie.rtf.pdf     ZP_220_13_14_ogłoszenie.rtf.pdf
  23.01.2014 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_13_14_doc.rar     ZP_220_13_14_doc.rar
  23.01.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_13_14_pdf.rar     ZP_220_13_14_pdf.rar
  27.01.2014 Modyfikacja SIWZ 01 ZP_220_13_14_Modyfikacja_nr_1.pdf     ZP_220_13_14_Modyfikacja_nr_1.pdf
  27.01.2014 Ogloszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_13_14_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf     ZP_220_13_14_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf
  28.01.2014 Zalacznik_nr_3_Wykaz_dostaw ZP_220_13_14_Zalacznik_nr_3_Wykaz_dostaw.doc     ZP_220_13_14_Zalacznik_nr_3_Wykaz_dostaw.doc
  03.02.2014 Ogloszenie o zmianie ogłoszenia 02 ZP_220_13_14_og_o_zm_og_2.pdf     ZP_220_13_14_og_o_zm_og_2.pdf
  07.02.2014 Ogloszenie o zmianie ogłoszenia 03 ZP_220_13_14_og_o_zm_og_3.pdf     ZP_220_13_14_og_o_zm_og_3.pdf
  11.02.2014 Ogloszenie o zmianie ogłoszenia 04 ZP_220_13_14_og_o_zm_og_4.pdf     ZP_220_13_14_og_o_zm_og_4.pdf
  17.02.2014 Wyjaśnienia 01 ZP_220_13_14._wyj_01.rtf.pdf     ZP_220_13_14._wyj_01.rtf.pdf
  04.03.2014 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_13_14_roz_post.pdf     ZP_220_13_14_roz_post.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33.65.15.00-3 Dostawa leku Palivizumabum 31.01.2014 | 09:30      
  23.01.2014 Ogłoszenie ZP_220_21_14_Ogłoszenie.rtf.pdf     ZP_220_21_14_Ogłoszenie.rtf.pdf
  23.01.2014 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_21_14_doc.rar     ZP_220_21_14_doc.rar
  23.01.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_21_14_pdf.rar     ZP_220_21_14_pdf.rar
  31.01.2014 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_21_14_roz_post.pdf     ZP_220_21_14_roz_post.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33112340 Dostawa 2 sztuk echokardiografów 3.3.2014 - 09:30      
  23.01.2014 Ogłoszenie ZP_220_15_14_ogłoszenie.rtf.pdf     ZP_220_15_14_ogłoszenie.rtf.pdf
  23.01.2014 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_15_14_doc.rar     ZP_220_15_14_doc.rar
  23.01.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_15_14_pdf.rar     ZP_220_15_14_pdf.rar
  04.03.2014 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_15_14_roz_post.pdf     ZP_220_15_14_roz_post.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  30.21.30.00-5 Dostawa sprzętu komputerowego 11.02.2014 | 09:30      
  28.01.2014 Ogłoszenie ZP_220_12_14_ogłoszenie.pdf     ZP_220_12_14_ogłoszenie.pdf
  28.01.2014 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_12_14_doc.rar     ZP_220_12_14_doc.rar
  28.01.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_12_14_pdf.rar     ZP_220_12_14_pdf.rar
  06.02.2014 Wyjaśnienia 01 ZP_220_12_14_Wyj_ 1.pdf     ZP_220_12_14_Wyj_ 1.pdf
  07.02.2014 Wyjaśnienia 02 ZP_220_12_14_Wyj_2.pdf     ZP_220_12_14_Wyj_2.pdf
  05.03.2014 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_12_14_roz_post.pdf     ZP_220_12_14_roz_post.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  39.51.20.00-4,
18.31.83.00-4,
39.51.11.00-9,
39.51.61.20-9.
Dostawa bielizny wielokrotnego użytku pościelowej, pidżam oraz poduszek i kocy. 17.02.2014 | 12:00
14.02.2014 | 10:00
12.02.2014 | 10:00
     
  03.02.2014 Ogłoszenie ZP_220_20_14_Ogłoszenie.rtf.pdf     ZP_220_20_14_Ogłoszenie.rtf.pdf
  03.02.2014 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_20_14_doc.rar     ZP_220_20_14_doc.rar
  03.02.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_20_14_pdf.rar     ZP_220_20_14_pdf.rar
  07.02.2014 Wyjaśnienia 01 i zmodyfikowany zalacznik nr 4a ZP_220_20_14_wyj_01_z_zal4a.rar     ZP_220_20_14_wyj_01_z_zal4a.rar
  10.02.2014 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 01 - zmiana terminu ZP_220_20_14_Ogl_o_zm_ogl.pdf     ZP_220_20_14_Ogl_o_zm_ogl.pdf
  11.02.2014 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 02 - zmiana terminu ZP_220_20_14_Og_o_zm_og__02.pdf     ZP_220_20_14_Og_o_zm_og__02.pdf
  13.02.2014 Wyjaśnienia 02 i zmodyfikowany zalacznik nr 4a ZP_220_20_14_wyj_02_z_zal_4a.rar     ZP_220_20_14_wyj_02_z_zal_4a.rar
  28.03.2014 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_20_14_roz_post.pdf     ZP_220_20_14_roz_post.pdf
  11.04.2014 Powtórne rozstrzygnięcie postępowania - zadanie 2 ZP_220_20_14_POWT_ROZ_ZAD_02.rtf.pdf     ZP_220_20_14_POWT_ROZ_ZAD_02.rtf.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33.17.00.00-2. Dostawa 2 sztuk stanowisk do znieczulania ogólnego. 17.02.2014 | 09:30      
  07.02.2014 Ogłoszenie ZP_220_25_14_ogloszenie.pdf     ZP_220_25_14_ogloszenie.pdf
  07.02.2014 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_25_14_doc.rar     ZP_220_25_14_doc.rar
  07.02.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_25_14_pdf.rar     ZP_220_25_14_pdf.rar
  10.03.2014 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_25_14_roz_post.pdf     ZP_220_25_14_roz_post.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33.65.21.00-6. Dostawa leków przeciwnowotworowych 17.02.2014 | 09:30      
  07.02.2014 Ogłoszenie ZP_220_24_14_Ogloszenie.pdf     ZP_220_24_14_Ogloszenie.pdf
  07.02.2014 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_24_14_doc.rar     ZP_220_24_14_doc.rar
  07.02.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_24_14_pdf.rar     ZP_220_24_14_pdf.rar
  10.02.2014 Modyfikacja SIWZ 01 i zmodyfikowany_zal._nr_4_do_oferty-Formularz ZP_220_24_14_MOD_SIWZ_01_z_zal.rar     ZP_220_24_14_MOD_SIWZ_01_z_zal.rar
  13.02.2014 Wyjaśnienia 01 ZP_220_24_14_wyj_01.pdf     ZP_220_24_14_wyj_01.pdf
  03.03.2014 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_24_14_roz_post.pdf     ZP_220_24_14_roz_post.pdf
  10.03.2014 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI ROZSTRZYGNIĘCIA
POSTĘPOWANIA NA ZADANIU NR 5
ZP_220_24_14_uniew_roz_post_nr_5..pdf     ZP_220_24_14_uniew_roz_post_nr_5..pdf
  17.03.2014 Rozstrzygnięcie postępowania na zadaniu 5 ZP_220_24_14_roz_post_zad_5.pdf     ZP_220_24_14_roz_post_zad_5.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33.60.00.00-6 Dostawa leku Treprostynilum 20.02.2014 | 09:30      
  12.02.2014 Ogłoszenie ZP_220_26_14_ogloszenie.rtf.pdf     ZP_220_26_14_ogloszenie.rtf.pdf
  12.02.2014 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_26_14_doc.rar     ZP_220_26_14_doc.rar
  12.02.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_26_14_pdf.rar     ZP_220_26_14_pdf.rar
  03.03.2014 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_26_14_roz_post.pdf     ZP_220_26_14_roz_post.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33.14.16.21-9 dostawa taśm do wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet. 11.03.2014 | 12:30,
07.03.2014 | 12:30
24.02.2014 | 10:30
21.02.2014 | 10:30
     
  13.02.2014 Ogłoszenie (ZP_220_05_14_ogłoszenie.rtf).pdf     (ZP_220_05_14_ogłoszenie.rtf).pdf
  13.02.2014 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_05_14_doc.rar     ZP_220_05_14_doc.rar
  13.02.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_05_14_pdf.rar     ZP_220_05_14_pdf.rar
  18.02.2014 Zmiana terminów ZP_220_05_14_zm_ter_01.pdf     ZP_220_05_14_zm_ter_01.pdf
  20.02.2014 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 02 - zmiana terminów ZP_220_05_14_ogl_o_zm_ter_02.pdf     ZP_220_05_14_ogl_o_zm_ter_02.pdf
  03.03.2014 Wyjaśnienia 01, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_05_14_wyj_01_z_zal.rar     ZP_220_05_14_wyj_01_z_zal.rar
  17.03.2014 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_05_14__roz_post.PDF     ZP_220_05_14__roz_post.PDF
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33.14.11.27-6 dostawa opatrunków hemostatycznych 24.02.2014 | 11:30
21.02.2014 | 11:30
     
  13.02.2014 Ogłoszenie (ZP_220_23_14_ogłoszenie.rtf).pdf     (ZP_220_23_14_ogłoszenie.rtf).pdf
  13.02.2014 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_23_14_doc.rar     ZP_220_23_14_doc.rar
  13.02.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_23_14_pdf.rar     ZP_220_23_14_pdf.rar
  18.02.2014 Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia 01 ZP_220_23_14_ogl_o_zmog_01.pdf     ZP_220_23_14_ogl_o_zmog_01.pdf
  20.02.2014 Wyjaśnienia 01 ZP_220_23_14_wyj_01.pdf     ZP_220_23_14_wyj_01.pdf
  27.02.2014 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_23_14_roz_post.PDF     ZP_220_23_14_roz_post.PDF
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  50.80.00.00-7 Konserwacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej dźwigów osobowych i towarowych zlokalizowanych w obiektach Samodzielnego Publicznego Szpitala
Klinicznego nr 2 PUM (w skrócie SPSK-2) w Szczecinie wraz z całodobowym pogotowiem dźwigowym.
27.02.2014 | 10:30      
  18.02.2014 Ogłoszenie ZP_220_03_14_ogłoszenie.rtf.pdf     ZP_220_03_14_ogłoszenie.rtf.pdf
  18.02.2014 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_03_14_doc.rar     ZP_220_03_14_doc.rar
  18.02.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_03_14_pdf.rar     ZP_220_03_14_pdf.rar
  20.02.2014 Modyfikacja SIWZ w zakresie wzoru umowy ZP_220_03_14_moda_SIWZ_par_8_u.pdf     ZP_220_03_14_moda_SIWZ_par_8_u.pdf
  28.02.2014 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_03_14_roz_post.PDF     ZP_220_03_14_roz_post.PDF
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33184500 Dostawa stentgraftów aortalnych, koszulek naczyniowych, balonów cewnikowych, protez naczyniowych oraz łat naczyniowych 27.3.2014 | 09:30      
  19.02.2014 Ogłoszenie ZP_220_18_14_ogłoszenie_.rtf.pdf     ZP_220_18_14_ogłoszenie_.rtf.pdf
  19.02.2014 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_18_14_doc_xls.rar     ZP_220_18_14_doc_xls.rar
  19.02.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_18_14_pdf.rar     ZP_220_18_14_pdf.rar
  13.03.2014 Wyjaśnienia 01 ZP_220_18_14_wyj_01.pdf     ZP_220_18_14_wyj_01.pdf
  24.03.2014 Wyjaśnienia 02 ZP_220_18_14 _wyj_02.pdf     ZP_220_18_14 _wyj_02.pdf
  22.04.2014 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_18_14_roz_post.pdf     ZP_220_18_14_roz_post.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33.14.13.26-1. 1.dostawa materiałów zużywalnych do wykonywania biopsji gruboigłowej gruczołu piersiowego wspomaganej próżnią pod kontrolą RTG kompatybilnych z urządzeniem Mammotome
2.
dzierżawa urządzenia do wykonywania biopsji gruboigłowej gruczołu  piersiowego wspomaganej próżnią pod kontrolą USG wraz z dostawą materiałów zużywalnych.
07.03.2014 | 09:30
05.03.2014 | 09:30
28.02.2014 | 09:30
     
  20.02.2014 Ogłoszenie ZP_220_22_14_ogloszenie.pdf     ZP_220_22_14_ogloszenie.pdf
  20.02.2014 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_22_14_doc.rar     ZP_220_22_14_doc.rar
  20.02.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_22_14_pdf.rar     ZP_220_22_14_pdf.rar
  26.02.2014 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_22_14_og_o_zm_og.pdf     ZP_220_22_14_og_o_zm_og.pdf
  28.02.2014 Wyjaśnienia 01 ZP_220_22_14_wyj_01.pdf     ZP_220_22_14_wyj_01.pdf
  03.03.2014 Wyjaśnienia 02, Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zał. 1 do SIWZ ZP_220_22_14_wyj_02_z_zal.rar     ZP_220_22_14_wyj_02_z_zal.rar
  26.03.2014 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_22_14_roz_post.pdf     ZP_220_22_14_roz_post.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33.63.16.00-8 Dostawa środków dezynfekcyjnych 07.03.2014 | 10:00
05.03.2014 | 10:00
     
  25.02.2014 Ogłoszenie ZP_220_19_14_Ogloszenie.pdf     ZP_220_19_14_Ogloszenie.pdf
  25.02.2014 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_19_14_doc.rar     ZP_220_19_14_doc.rar
  25.02.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_19_14_pdf.rar     ZP_220_19_14_pdf.rar
  25.02.2014 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_19_14_Og_O_ZM_OGL.pdf     ZP_220_19_14_Og_O_ZM_OGL.pdf
  25.02.2014 Modyfikacja SIWZ 01 ZP_220_19_14_mod_siwz_01.pdf     ZP_220_19_14_mod_siwz_01.pdf
  04.03.2014 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia + wyjaśnienia 01 ZP_220_19_14__Wyj_01_og_o_zm_og.rar     ZP_220_19_14__Wyj_01_og_o_zm_og.rar
  28.02.2014 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_19_14 _roz_post.pdf     ZP_220_19_14 _roz_post.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33.60.00.00-6 Dostawa leku Treprostynilum 18.03.2014 | 09:30      
  10.03.2014 Ogłoszenie ZP_220_36_14 Ogłoszenie.rtf.pdf     ZP_220_36_14 Ogłoszenie.rtf.pdf
  10.03.2014 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_36_14_doc.rar     ZP_220_36_14_doc.rar
  10.03.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_36_14_pdf.rar     ZP_220_36_14_pdf.rar
  20.03.2014 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_36_14_roz_post.pdf     ZP_220_36_14_roz_post.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33.65.21.00-6, 33.62.22.00-8. Dostawa leków Fulvestrantum i Bosentanum 18.03.2014 | 09:30      
  10.03.2014 Ogłoszenie ZP_220_37_14_Ogloszenie.pdf     ZP_220_37_14_Ogloszenie.pdf
  10.03.2014 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_37_14_doc.rar     ZP_220_37_14_doc.rar
  10.03.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_37_14_pdf.rar     ZP_220_37_14_pdf.rar
  20.03.2014 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_37_14_roz_post.pdf     ZP_220_37_14_roz_post.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  39.14.31.14-8 dostawa jednorazowych kołderek grzewczych do ogrzewaczy pacjenta typu Thermacare prod. Gaymar Industries, Inc oraz typu Warm Air prod. Cinncinati Sub-Zero Products, Inc. 21.03.2014 | 10:30      
  11.03.2014 Ogłoszenie ZP_220_06_14_ogłoszenie.rtf.pdf     ZP_220_06_14_ogłoszenie.rtf.pdf
  11.03.2014 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_06_14_DOC.rar     ZP_220_06_14_DOC.rar
  11.03.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_06_14_PDF.rar     ZP_220_06_14_PDF.rar
  18.03.2014 Wyjaśnienia 01 ZP_220_06_14_wyj_01.pdf     ZP_220_06_14_wyj_01.pdf
  25.03.2014 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_06_14_roz_post.PDF     ZP_220_06_14_roz_post.PDF
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33.11.17.30-7 Dostawa wyrobów do angioplastyki 20.03.2014 | 09:30,      
  11.03.2014 Ogłoszenie ZP_220_29_14_ogłoszenie.rtf.pdf     ZP_220_29_14_ogłoszenie.rtf.pdf
  11.03.2014 Dokumenty przetargowe (DOC/XLS) ZP_220_29_14_DOC.rar     ZP_220_29_14_DOC.rar
  11.03.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_29_14_PDF.rar     ZP_220_29_14_PDF.rar
  26.03.2014 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_29_14_roz_post.pdf     ZP_220_29_14_roz_post.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33696200 Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych, kalibratorów, materiałów kontrolnych do wykonywania oznaczeń hematologicznych wraz z dzierżawą 2 sztuk analizatorów 30.04.2014 | 12:30
23.04.2014 | 12:30
     
  15.03.2014 Ogłoszenie ZP_220_04_14_ogloszenie.pdf     ZP_220_04_14_ogloszenie.pdf
  15.03.2014 Dokumenty przetargowe (DOC/XLS) ZP_220_04_14_doc.rar     ZP_220_04_14_doc.rar
  15.03.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_04_14_pdf.rar     ZP_220_04_14_pdf.rar
  24.03.2014 Modyfikacja SIWZ ZP_220_04_14_mod_siwz.PDF     ZP_220_04_14_mod_siwz.PDF
  31.03.2014 Modyfikacja SIWZ 02 ZP_220_04_14_mod__SIWZ_2.pdf     ZP_220_04_14_mod__SIWZ_2.pdf
  07.04.2014 Wyjaśnienia 01 i modyfikacja SIWZ 03 ZP_220_04_14_wyj_01_i_mod.PDF     ZP_220_04_14_wyj_01_i_mod.PDF
  09.04.2014 Wyjaśnienia  i modyfikacja SIWZ 04 ZP_220_04_14_wyj_i_mod_SIWZ_nr_4.PDF     ZP_220_04_14_wyj_i_mod_SIWZ_nr_4.PDF
  23.04.2014 Formularz oferty po modyfikacji ZP_220_04_14_ZAL_NR_1_DO_SIWZ_OFERTA_po_mod.rtf.rtf     ZP_220_04_14_ZAL_NR_1_DO_SIWZ_OFERTA_po_mod.rtf.rtf
  15.05.2014 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_04_14_roz_post.PDF     ZP_220_04_14_roz_post.PDF
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33.18.22.00-1 Dostawa jednorazowych elektrod endokawitarnych do czasowej stymulacji serca oraz kaset do sterylizacji plazmowej Sterrad 100S 28.03.2014 | 09:30
26.03.2014 | 09:30
     
  18.03.2014 Ogłoszenie ZP_220_39_14_Ogłoszenie.rtf.pdf     ZP_220_39_14_Ogłoszenie.rtf.pdf
  18.03.2014 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_39_14_doc.rar     ZP_220_39_14_doc.rar
  18.03.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_39_14_pdf.rar     ZP_220_39_14_pdf.rar
  21.03.2014 Wyjaśnienia 01 ZP_220_39_14_wyj_01.pdf     ZP_220_39_14_wyj_01.pdf
  25.03.2014 Wyjaśnienia 02 ZP_220_39_14_Wyj_2.pdf     ZP_220_39_14_Wyj_2.pdf
  25.03.2014 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_39_14_Og_o_zmog.pdf     ZP_220_39_14_Og_o_zmog.pdf
  04.04.2014 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_39_14_roz_post.rtf.pdf     ZP_220_39_14_roz_post.rtf.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  45000000, 45111300, 45112700, 45215140, 45261210, 45332200, 45332300, 45111100, 45300000, 45331100, 45331200, 45333000, 45331210, 45331220, 45330000, 45231300, 45312200, 45314000, 45312100, 45421000, 45443000 Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie/rozbudowie budynku Szpitala mieszczącego Kliniki chirurgiczne z blokami operacyjnymi (budynek F). 24.4.2014 | 09:30      
  19.03.2014 Ogłoszenie ZP_220_38_14_ogloszenie.pdf     ZP_220_38_14_ogloszenie.pdf
  19.03.2014 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_38_14_doc.rar     ZP_220_38_14_doc.rar
  19.03.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_38_14_pdf.rar     ZP_220_38_14_pdf.rar
  19.03.2014 Dokumentacja techniczna - projekty budowlane ZP_220_38_14_PROJEKTY_BUDOWLANE.rar     ZP_220_38_14_PROJEKTY_BUDOWLANE.rar
  19.03.2014 Dokumentacja techniczna - STWiORB ZP_220_38_14_PDF_STWiORB.rar     ZP_220_38_14_PDF_STWiORB.rar
  19.03.2014 Dokumentacja techniczna - projekty wykonawcze ZP_220_38_14_PDF_proj_wyk.rar     ZP_220_38_14_PDF_proj_wyk.rar
  19.03.2014 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 01 ZP_220_38_14_Og_o_zm_og_01.pdf     ZP_220_38_14_Og_o_zm_og_01.pdf
  19.03.2014 Modyfikacja SIWZ 01 ZP_220_38_14_MOD_SIWZ_01.pdf     ZP_220_38_14_MOD_SIWZ_01.pdf
  27.03.2014 Wyjaśnienia 01 ZP_220_38_14_wyj_01.pdf     ZP_220_38_14_wyj_01.pdf
  11.04.2014 Wyjaśnienia 02 ZP_220_38_14_wyj_02.rtf.pdf     ZP_220_38_14_wyj_02.rtf.pdf
  09.05.2014 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_38_14_roz_post.rtf.pdf     ZP_220_38_14_roz_post.rtf.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33.66.20.00-8, 33.65.11.00-9. Dostawa leków Natrii hyaluronas oraz azytromycyny dożylnej. 03.04.2014 | 09:30
02.04.2014 | 09:30
     
  25.03.2014 Ogłoszenie ZP_220_44_14_Ogloszenie.pdf     ZP_220_44_14_Ogloszenie.pdf
  25.03.2014 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_44_14_doc.rar     ZP_220_44_14_doc.rar
  25.03.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_44_14_pdf.rar     ZP_220_44_14_pdf.rar
  31.03.2014 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia + Modyfikacja SIWZ + wyjaśnienia 01 + załączniki ZP_220_44_14_og_o_zm_og_z_zal.rar     ZP_220_44_14_og_o_zm_og_z_zal.rar
  04.04.2014 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_44_14_roz_post.rtf     ZP_220_44_14_roz_post.rtf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33600000, 33652100, 33692000, 33621100, 33661000, 33661100, 33610000, 33621000, 33651100, 33651200, 33141110, 33692200, 33692510, 33662000, 33140000, 33157000, 33711500, 33651520, 33621400, 33615100, 33622200,
33651500, 33690000
Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych, kosmetyków oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 12.5.2014 | 10:00
5.5.2014 | 10:00
     
  26.03.2014 Ogłoszenie ZP_220_32_14_Ogloszenie.pdf     ZP_220_32_14_Ogloszenie.pdf
  26.03.2014 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_32_14_doc.rar     ZP_220_32_14_doc.rar
  26.03.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_32_14_pdf.rar     ZP_220_32_14_pdf.rar
  27.03.2014 Wyjaśnienia do SIWZ ZP_220_32_14_wyjdoSIWZ.rtf.pdf     ZP_220_32_14_wyjdoSIWZ.rtf.pdf
  17.04.2014 Modyfikacja SIWZ 02 ZP_220_32_14_MOD_SIWZ_02.rtf.pdf     ZP_220_32_14_MOD_SIWZ_02.rtf.pdf
  17.04.2014 Zmodyfikowany formularz cen jednostko0wych dla zadań 17, 26,28,31,34,35,53,56 i 57 ZP_220_32_14_MOD_SIWZ_02.rtf     ZP_220_32_14_MOD_SIWZ_02.rtf
  17.04.2014 Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie ZP_220_32_14_og_dod_INFO.pdf     ZP_220_32_14_og_dod_INFO.pdf
  23.04.2014 Dodatkowe informacje - Procedura otwarta ZP_220_32_14_og_o_zm_og.pdf     ZP_220_32_14_og_o_zm_og.pdf
  30.04.2014 Wyjaśnienia 02 ZP_220_32_14_wyj_01.pdf     ZP_220_32_14_wyj_01.pdf
  07.05.2014 Wyjaśnienia 03 ZP_220_32_14_wyj_03.pdf     ZP_220_32_14_wyj_03.pdf
  08.05.2014 Wyjaśnienia 04 ZP_220_32_14_wyj_04.pdf     ZP_220_32_14_wyj_04.pdf
  30.05.2014 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_32_14_roz_post.rtf.pdf     ZP_220_32_14_roz_post.rtf.pdf
  13.06.2014 Rozstrzygnięcie postępowania na zadaniach nr 7, 9, 16, 17, 18, 21, 29, 31, 35 ZP_220_32_14_roz_post_02.pdf     ZP_220_32_14_roz_post_02.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33.14.11.00-4, 33.14.11.27-6. dostawa materiałów opatrunkowych 04.04.2014 | 10:30      
  27.03.2014 Ogłoszenie ZP_220_41_14_ogloszenie.pdf     ZP_220_41_14_ogloszenie.pdf
  27.03.2014 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_41_14_doc.rar     ZP_220_41_14_doc.rar
  27.03.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_41_14_pdf.rar     ZP_220_41_14_pdf.rar
  01.04.2014 Wyjaśnienia 01 ZP_220_41_14_wyj_01.pdf     ZP_220_41_14_wyj_01.pdf
  14.04.2014 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_41_14_ROZ_POST.rtf.pdf     ZP_220_41_14_ROZ_POST.rtf.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33.65.23.00-8, 33.63.10.00-2 Dostawa leków Etanerceptum i Ustekinumabum. 07.04.2014 | 09:30      
  28.03.2014 Ogłoszenie ZP_220_45_14_Ogloszenie.pdf     ZP_220_45_14_Ogloszenie.pdf
  28.03.2014 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_45_14_doc.rar     ZP_220_45_14_doc.rar
  28.03.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_45_14_pdf.rar     ZP_220_45_14_pdf.rar
  08.04.2014 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_45_14_roz_post.rtf.pdf     ZP_220_45_14_roz_post.rtf.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33.65.23.00-8 Dostawa leku Adalimumabum 08.04.2014 | 09:30,      
  31.03.2014 Ogłoszenie ZP_220_46_14_Ogloszenie.pdf     ZP_220_46_14_Ogloszenie.pdf
  31.03.2014 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_46_14_doc.rar     ZP_220_46_14_doc.rar
  31.03.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_46_14_pdf.rar     ZP_220_46_14_pdf.rar
  08.04.2014 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_46_14_roz_post.rtf.pdf     ZP_220_46_14_roz_post.rtf.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33.14.10.00-0. Dostawa jednorazowych fartuchów niejałowych oraz niejałowych podkładów na rolce. 10.04.2014 | 12:30      
  01.04.2014 Ogłoszenie ZP_220_35_14_ogloszenie.pdf     ZP_220_35_14_ogloszenie.pdf
  01.04.2014 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_35_14_doc.rar     ZP_220_35_14_doc.rar
  01.04.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_35_14_pdf.rar     ZP_220_35_14_pdf.rar
  07.04.2014 Wyjaśnienia 01 i modyfikacja SIWZ ZP_220_35_14_wyj_01.rtf.pdf     ZP_220_35_14_wyj_01.rtf.pdf
  30.05.2014 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_35_14_roz_post.rtf.pdf     ZP_220_35_14_roz_post.rtf.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  22.90.00.00-9 dostawa druków, książek, rejestrów, recept oraz kopert do przechowywania zdjęć rentgenowskich. 09.04.2014 | 12:30      
  01.04.2014 Ogłoszenie ZP_220_33_14_ogłoszenie.rtf.pdf     ZP_220_33_14_ogłoszenie.rtf.pdf
  01.04.2014 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_33_14_doc.rar     ZP_220_33_14_doc.rar
  01.04.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_33_14_pdf.rar     ZP_220_33_14_pdf.rar
  29.04.2014 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_33_14_roz_post.PDF     ZP_220_33_14_roz_post.PDF
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33.60.00.00-6. Dostawa leków Dexmedetomidine oraz Rocuronii bromidum. 11.04.2014 | 09:30
10.04.2014 | 09:30
     
  02.04.2014 Ogłoszenie ZP_220_47_14_Ogloszenie.rtf.pdf     ZP_220_47_14_Ogloszenie.rtf.pdf
  02.04.2014 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_47_14_doc.rar     ZP_220_47_14_doc.rar
  02.04.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_47_14_pdf.rar     ZP_220_47_14_pdf.rar
  07.04.2014 Wyjaśnienie nr 1 oraz modyfikacja SIWZ nr 1 ZP_220_47_14_Wyj_1_i_mod_SIWZ_1.rtf.pdf     ZP_220_47_14_Wyj_1_i_mod_SIWZ_1.rtf.pdf
  07.04.2014 Zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ ZP_220_47_14_ZM_zal._nr_1_do_SIWZ_OFERTA.rtf     ZP_220_47_14_ZM_zal._nr_1_do_SIWZ_OFERTA.rtf
  07.04.2014 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_47_14_Ogl_o_zm_og.rtf.pdf     ZP_220_47_14_Ogl_o_zm_og.rtf.pdf
  08.04.2014 Wyjaśnienia 02 ZP_220_47_14_Wyjasnienie_nr_2.rtf.pdf     ZP_220_47_14_Wyjasnienie_nr_2.rtf.pdf
  08.04.2014 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_47_14_Og_o_zm_og.rtf.pdf     ZP_220_47_14_Og_o_zm_og.rtf.pdf
  15.04.2014 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_47_14_roz_post.rtf.pdf     ZP_220_47_14_roz_post.rtf.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33111800 Dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie aparatu RTG przewoźnego z ramieniem „C” do badań i zabiegów naczyniowych. 21.5.2014 | 09:30
15.5.2014 | 09:30
8.5.2014 | 09:30
     
  02.04.2014 Ogłoszenie ZP_220_27_14_ogloszenie.rtf.pdf     ZP_220_27_14_ogloszenie.rtf.pdf
  02.04.2014 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_27_14_doc.rar     ZP_220_27_14_doc.rar
  02.04.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_27_14_pdf.rar     ZP_220_27_14_pdf.rar
  11.04.2014 Powiadomienie o wpłynięciu odwołania ZP_220_27_14_Pow_o_wpl_odw_Siemens_Sp._z_o.o..rtf.pdf     ZP_220_27_14_Pow_o_wpl_odw_Siemens_Sp._z_o.o..rtf.pdf
  11.04.2014 Treść odwołania Siemens sp. z o.o. ZP_220_27_14_Tresc_odwolania_SIEMENS_Sp._z_o._o..PDF     ZP_220_27_14_Tresc_odwolania_SIEMENS_Sp._z_o._o..PDF
  16.04.2014 Sprostowanie do powiadomienia o wpłynięciu odwołania wraz z pełną treścią odwołania firmy Siemens sp. z o.o. ZP_220_27_14_SPR_DO_POW_O_OD.rar     ZP_220_27_14_SPR_DO_POW_O_OD.rar
  17.04.2014 Modyfikacja SIWZ nr 1 ZP_220_27_14_MOD_SIWZ_01.rtf.pdf     ZP_220_27_14_MOD_SIWZ_01.rtf.pdf
  17.04.2014 Zmodyfikowany załącznik nr 5 do formularza oferty ZP_220_27_14_ZMOD_zal._nr_5_opz.doc     ZP_220_27_14_ZMOD_zal._nr_5_opz.doc
  17.04.2014 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_27_14_Og_o_zm_og.pdf     ZP_220_27_14_Og_o_zm_og.pdf
  23.04.2014 Modyfikacja SIWZ nr 2 ZP_220_27_14_mod_siwz_02.pdf     ZP_220_27_14_mod_siwz_02.pdf
  23.04.2014 ZMODYFIKOWANY załącznik nr 5 do formularza oferty ZP_220_27_14_ZMOD_zal_ 5_for_of.doc     ZP_220_27_14_ZMOD_zal_ 5_for_of.doc
  28.04.2014 Modyfikacja SIWZ nr 3 ZP_220_27_14_MOD_siwz_03.rtf.pdf     ZP_220_27_14_MOD_siwz_03.rtf.pdf
  28.04.2014 zmodyfikowany - III z dn. 28.04.2014 r. załącznik nr 5 do formularza oferty ZP_220_27_14_ZMOD_III__zal_5.doc     ZP_220_27_14_ZMOD_III__zal_5.doc
  12.05.2014 wyjaśnienia nr 1 oraz modyfikacji SIWZ nr 4 ZP_220_27_14_Wyjasnienie_nr_1_i_modyfikacja_SIWZ_nr_4.rtf.pdf     ZP_220_27_14_Wyjasnienie_nr_1_i_modyfikacja_SIWZ_nr_4.rtf.pdf
  12.05.2014 załącznik nr 1 do wyjaśnienia nr 1 z dn. 12.05.2014 r. ZP_220_27_14_zalacznik_nr_1_do_wyjasnienia_nr_1_z_d._12.docx     ZP_220_27_14_zalacznik_nr_1_do_wyjasnienia_nr_1_z_d._12.docx
  12.05.2014 ogłoszenia o zmianie ogłoszenia z dn. 12.05.2014 r. ZP_220_27_14_Ogloszenie_ozmianie_ogloszenia_z_dn._12.05..pdf     ZP_220_27_14_Ogloszenie_ozmianie_ogloszenia_z_dn._12.05..pdf
  26.06.2014 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_27_14_ROZ_POST.rtf.pdf     ZP_220_27_14_ROZ_POST.rtf.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  45.00.00.00-7, 45.33.12.10-7, 45.33.10.00-7, 45.33.22.00-5, 45.33.24.00-7, 45.31.10.00-0, 45.33.30.00-0. Wykonanie w SPSK-2 robót budowlanych polegających na przebudowie pomieszczeń dotychczasowej poradni genetycznej na potrzeby poradni ginekologicznej w budynku nr 20 oraz przebudowie pomieszczeń dotychczasowej poradni ginekologicznej na potrzeby oddziału chemioterapii w budynku A. 30.04.2014 | 10.00
24.04.2014 | 09:30
     
  09.04.2014 Ogłoszenie ZP_220_50_14_ogloszenie.rtf.pdf     ZP_220_50_14_ogloszenie.rtf.pdf
  09.04.2014 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_50_14_doc.rar     ZP_220_50_14_doc.rar
  09.04.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_50_14_pdf.rar     ZP_220_50_14_pdf.rar
  09.04.2014 Dokumentacja techniczna - budynek 20 ZP_220_50_14_budynek_20.rar     ZP_220_50_14_budynek_20.rar
  09.04.2014 Dokumentacja techniczna - Ginekologia ZP_220_50_14_ Ginekologia.rar     ZP_220_50_14_ Ginekologia.rar
  17.04.2014 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminów ZP_220_50_14_zm_ter.rar     ZP_220_50_14_zm_ter.rar
  25.04.2014 Wyjaśnienia 01 z załącznikiem ZP_220_50_14_wyj_01_z_zal.rar     ZP_220_50_14_wyj_01_z_zal.rar
  09.05.2014 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_50_14_roz_post.rtf.pdf     ZP_220_50_14_roz_post.rtf.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  30.19.20.00-1 Dostawa materiałów biurowych 23.04.2014 | 09:30      
  11.04.2014 Ogłoszenie ZP_220_31_14_Ogłoszenie.rtf.pdf     ZP_220_31_14_Ogłoszenie.rtf.pdf
  11.04.2014 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_31_14_doc.rar     ZP_220_31_14_doc.rar
  11.04.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_31_14_pdf.rar     ZP_220_31_14_pdf.rar
  17.04.2014 Wyjaśnienie 01 ZP_220_31_14_wyj_01.pdf     ZP_220_31_14_wyj_01.pdf
  30.05.2014 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_31_14_roz_post.rtf.pdf     ZP_220_31_14_roz_post.rtf.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33.14.13.26-1 Dzierżawa urządzenia do wykonywania biopsji gruboigłowej gruczołu piersiowego wspomaganej próżnią pod kontrolą USG wraz z dostawą materiałów zużywalnych. 30.04.2014 | 09:30
28.04.2014 | 09:30
24.04.2014 | 09:30
     
  15.04.2014 Ogłoszenie ZP_220_48_14_ogłoszenie_.rtf.pdf     ZP_220_48_14_ogłoszenie_.rtf.pdf
  15.04.2014 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_48_14_doc.rar     ZP_220_48_14_doc.rar
  15.04.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_48_14_pdf.rar     ZP_220_48_14_pdf.rar
  16.04.2014 Poprawiony Załącznik nr 4 Formularz cen jednostkowych ZP_220_48_14_zal_nr_4_FORM.C.JEDN_biopsje_piersi_2014_po.rtf     ZP_220_48_14_zal_nr_4_FORM.C.JEDN_biopsje_piersi_2014_po.rtf
  22.04.2014 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_48_14_ogl_o_zm_og.rtf.pdf     ZP_220_48_14_ogl_o_zm_og.rtf.pdf
  24.04.2014 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 02 ZP_220_48_14_og_o_zm_og_2.rtf.pdf     ZP_220_48_14_og_o_zm_og_2.rtf.pdf
  25.04.2014 Wyjaśnienia 01 ZP_220_48_14_Wyjasnienia_nr_1.rtf.pdf     ZP_220_48_14_Wyjasnienia_nr_1.rtf.pdf
  07.05.2014 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_48_14_roz_post.pdf     ZP_220_48_14_roz_post.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33.63.16.00-8. Dostawa środków dezynfekcyjnych. 28.04.2014 | 11:00
28.04.2014 | 10:00
25.04.2014 | 10:00
     
  15.04.2014 Ogłoszenie ZP_220_30_14_Ogloszenie.rtf.pdf     ZP_220_30_14_Ogloszenie.rtf.pdf
  15.04.2014 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_30_14_doc.rar     ZP_220_30_14_doc.rar
  15.04.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_30_14_pdf.rar     ZP_220_30_14_pdf.rar
  15.04.2014 Modyfikacja SIWZ 01 ZP_220_30_14_mod_siwz_01.pdf     ZP_220_30_14_mod_siwz_01.pdf
  22.04.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA ZP_220_30_14_Og_o_zm_og.pdf     ZP_220_30_14_Og_o_zm_og.pdf
  24.04.2014 Wyjaśnienia 01 ZP_220_30_14_wyj_01.pdf     ZP_220_30_14_wyj_01.pdf
  25.04.2014 Informacja nt. godziny składania i otwarcia ofert ZP_220_30_14_ZM_GODZ.pdf     ZP_220_30_14_ZM_GODZ.pdf
  09.05.2014 Rozstrzygnięcie postępowania zadania 1-6 oraz 8-11 ZP_220_30_14_roz_post_1-6_8-11.rtf.pdf     ZP_220_30_14_roz_post_1-6_8-11.rtf.pdf
  15.05.2014 Rozstrzygnięcie postępowania zadanie 7 ZP_220_30_14_roz_post_zad_7.rtf.pdf     ZP_220_30_14_roz_post_zad_7.rtf.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33.66.20.00-8, 33.60.00.00-6. Dostawa leków Natrii hyaluronas, koncentratu glutaminy i żelatyny w roztworze elektrolitów 25.04.2014 | 09:30      
  17.04.2014 Ogłoszenie ZP_220_49_14_Ogloszenie.rtf.pdf     ZP_220_49_14_Ogloszenie.rtf.pdf
  17.04.2014 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_49_14_doc.rar     ZP_220_49_14_doc.rar
  17.04.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_49_14_pdf.rar     ZP_220_49_14_pdf.rar
  22.04.2014 Wyjaśnienia 01 ZP_220_49_14_wyj_01.rtf.pdf     ZP_220_49_14_wyj_01.rtf.pdf
  25.04.2014 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_49_14_roz_post.rtf.pdf     ZP_220_49_14_roz_post.rtf.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33696200 Dostawa odczynników kalibratorów, kontroli i materiałów zużywalnych do wykonywania badań immunochemicznych wraz z dzierżawą dwóch analizatorów i wyposażenia niezbędnego do ich pracy 3.6.2014 | 09:30      
  24.04.2014 Ogłoszenie ZP_220_28_14_ogLoszenie_.rtf.pdf     ZP_220_28_14_ogLoszenie_.rtf.pdf
  24.04.2014 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_28_14_DOC.rar     ZP_220_28_14_DOC.rar
  24.04.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_28_14_PDF.rar     ZP_220_28_14_PDF.rar
  21.05.2014 Wyjaśnienia 01 z załącznikami ZP_220_28_14_wyj_01_z_zal.rar     ZP_220_28_14_wyj_01_z_zal.rar
  18.06.2014 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_28_14_roz_post.pdf     ZP_220_28_14_roz_post.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33.16.90.00-2 Dostawa końcówek do noża harmonicznego. 09.05.2014 | 09:30
06.05.2014 | 09:30
     
  25.04.2014 Ogłoszenie ZP_220_42_14_ogloszenie_.rtf.pdf     ZP_220_42_14_ogloszenie_.rtf.pdf
  25.04.2014 Dokumenty przetargowe (DOC/XLS) ZP_220_42_14_doc_xls.rar     ZP_220_42_14_doc_xls.rar
  25.04.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_42_14_pdf.rar     ZP_220_42_14_pdf.rar
  30.04.2014 Zmiana ogłoszenia ZP_220_42_14_zm_og.rtf.pdf     ZP_220_42_14_zm_og.rtf.pdf
  06.05.2014 Wyjaśnienia 01 ZP_220_42_14_Wyj_01.rtf.pdf     ZP_220_42_14_Wyj_01.rtf.pdf
  23.05.2014 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_42_13_roz_post.pdf     ZP_220_42_13_roz_post.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33.16.21.00-4 Dostawa 4 sztuk ssaków elektrycznych, operacyjnych i 3 sztuk ssaków elektrycznych. 08.05.2014 | 09:30      
  29.04.2014 Ogłoszenie ZP_220_40_14_ogloszenie.rtf.pdf     ZP_220_40_14_ogloszenie.rtf.pdf
  29.04.2014 Dokumenty przetargowe (DOC/XLS) ZP_220_40_14_doc.rar     ZP_220_40_14_doc.rar
  29.04.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_40_14_pdf.rar     ZP_220_40_14_pdf.rar
  08.05.2014 Unieważnienie postępowania ZP_220_40_14_UNIEW_POST.pdf     ZP_220_40_14_UNIEW_POST.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  48.82.00.00-2, 30.21.30.00-5 Dostawa
1. serwerów, urządzeń sieciowych, szafy serwerowej, ups, macierzy dyskowej oraz nas a wraz z niezbędnym oprogramowaniem
2.oprogramowania Oracle Standard Edition Onez licencją na dwa procesory wraz z asystą na 1 rok
22.05.2014 | 09:30
21.05.2014 | 09:30
     
  12.05.2014 Ogłoszenie ZP_220_43_14_ogLoszenie_.rtf.pdf     ZP_220_43_14_ogLoszenie_.rtf.pdf
  12.05.2014 Dokumenty przetargowe (DOC/XLS) ZP_220_43_14_DOC.rar     ZP_220_43_14_DOC.rar
  12.05.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_43_14_PDF.rar     ZP_220_43_14_PDF.rar
  19.05.2014 Wyjaśnienia 01 z zał. 4a ZP_220_43_14_wyj_01_z_zal_4a.rar     ZP_220_43_14_wyj_01_z_zal_4a.rar
  19.05.2014 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 01 z zał. 4a ZP_220_43_14_og_o_zm og.pdf     ZP_220_43_14_og_o_zm og.pdf
  11.06.2014 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_43_14_roz_post.pdf     ZP_220_43_14_roz_post.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33.15.72.00-7, 33.15.71.10-9 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego 4.06.2014 | 09:30
2.06.2014 | 09:30
27.05.2014 | 09:30
     
  19.05.2014 Ogłoszenie ZP_220_60_14_ogloszenie.rtf.pdf     ZP_220_60_14_ogloszenie.rtf.pdf
  19.05.2014 Dokumenty przetargowe (DOC/XLS) ZP_220_60_14_doc.rar     ZP_220_60_14_doc.rar
  19.05.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_60_14_pdf.rar     ZP_220_60_14_pdf.rar
  23.05.2014 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_60_14_og_o_zm.rtf.pdf     ZP_220_60_14_og_o_zm.rtf.pdf
  29.05.2014 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 02 ZP_220_60_14_og_o_zm_og_02.rar     ZP_220_60_14_og_o_zm_og_02.rar
  30.05.2014 Wyjaśnienia 01 i modyfikacja SIWZ 01 ZP_220_60_14_wyj_01_i_mod_siwz.rtf.pdf     ZP_220_60_14_wyj_01_i_mod_siwz.rtf.pdf
  26.06.2014 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_60_14_ROZ_POST.rtf.pdf     ZP_220_60_14_ROZ_POST.rtf.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33.60.00.00-6 Dostawa leku Treprostynilum 28.05.2014 | 09:30      
  20.05.2014 Ogłoszenie ZP_220_64_14_Ogloszenie.rtf.pdf     ZP_220_64_14_Ogloszenie.rtf.pdf
  20.05.2014 Dokumenty przetargowe (DOC/XLS) ZP_220_64_14_doc.rar     ZP_220_64_14_doc.rar
  20.05.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_64_14_pdf.rar     ZP_220_64_14_pdf.rar
  28.05.2014 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_64_14_roz_post.rtf.pdf     ZP_220_64_14_roz_post.rtf.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33.10.00.00-1 Dostawa 2 sztuk systemów do nieinwazyjnej kontrolowanej terapii termicznej ze wspomaganiem ogrzewania. 06.06.2014 | 09:30
30.05.2014 | 09:30
     
  21.05.2014 Ogłoszenie ZP_220_61_14_ogloszenie.rtf.pdf     ZP_220_61_14_ogloszenie.rtf.pdf
  21.05.2014 Dokumenty przetargowe (DOC/XLS) ZP_220_61_14_doc.rar     ZP_220_61_14_doc.rar
  21.05.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_61_14_pdf.rar     ZP_220_61_14_pdf.rar
  27.05.2014 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_61_14_zm_ogl.rar     ZP_220_61_14_zm_ogl.rar
  03.06.2014 Unieważnienie postępowania ZP_220_61_14_uniew_post.rtf.pdf     ZP_220_61_14_uniew_post.rtf.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33.16.81.00-6 Dostawa zestawu laparoskopowego 06.06.2014 | 09:30
05.06.2014 | 09:30
02.06.2014 | 09:30
30.05.2014 | 09:30
     
  21.05.2014 Ogłoszenie ZP_220_62_14_ogłoszenie.rtf.pdf     ZP_220_62_14_ogłoszenie.rtf.pdf
  21.05.2014 Dokumenty przetargowe (DOC/XLS) ZP_220_62_14_doc.rar     ZP_220_62_14_doc.rar
  21.05.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_62_14_pdf.rar     ZP_220_62_14_pdf.rar
  27.05.2014 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_62_14_og_o_zm_og.rar     ZP_220_62_14_og_o_zm_og.rar
  28.05.2014 Wyjaśnienia 01 z zal. 05 ZP_220_62_14_wyj_01_z_zal_05.rar     ZP_220_62_14_wyj_01_z_zal_05.rar
  30.05.2014 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 ZP_220_62_14_zm_og_02.rar     ZP_220_62_14_zm_og_02.rar
  28.05.2014 Wyjaśnienia 02 z zal. 05 ZP_220_62_14_wyj_02_z_zal_05.rar     ZP_220_62_14_wyj_02_z_zal_05.rar
  03.06.2014 Wyjaśnienia nr 3, zmodyfikowany - III - załącznik nr 5 do formularza oferty oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - III ZP_220_62_14_wyj_03_z_zal.rar     ZP_220_62_14_wyj_03_z_zal.rar
  04.07.2014 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_62_14_roz_post.rtf.pdf     ZP_220_62_14_roz_post.rtf.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33.19.22.30-3 Dostawa stołu operacyjnego, ginekologicznego 02.06.2014 | 09:30
30.05.2014 | 09:30
     
  21.05.2014 Ogłoszenie ZP_220_63_14_ogloszenie.rtf.pdf     ZP_220_63_14_ogloszenie.rtf.pdf
  21.05.2014 Dokumenty przetargowe (DOC/XLS) ZP_220_63_14_doc.rar     ZP_220_63_14_doc.rar
  21.05.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_63_14_pdf.rar     ZP_220_63_14_pdf.rar
  27.05.2014 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_63_14_og_o_zm_og.rar     ZP_220_63_14_og_o_zm_og.rar
  28.05.2014 Wyjaśnienia 01 ZP_220_63_14_wyj_01.rtf.pdf     ZP_220_63_14_wyj_01.rtf.pdf
  10.06.2014 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_63_14_roz_post.rtf.pdf     ZP_220_63_14_roz_post.rtf.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33141320, 33141411 Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku. 1.7.2014 | 09:30      
  23.05.2014 Ogłoszenie ZP_220_58_14_ogloszenie_.rtf.pdf     ZP_220_58_14_ogloszenie_.rtf.pdf
  23.05.2014 Dokumenty przetargowe (DOC/XLS) ZP_220_58_14_doc_xls.rar     ZP_220_58_14_doc_xls.rar
  23.05.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_58_14_pdf.rar     ZP_220_58_14_pdf.rar
  17.06.2014 Wyjaśnienia 01 ZP_220_58_14_Wyjasnienia_nr_1.rtf.pdf     ZP_220_58_14_Wyjasnienia_nr_1.rtf.pdf
  22.08.2014 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_58_14_roz_post.rtf.pdf     ZP_220_58_14_roz_post.rtf.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  34.92.84.80-6 Dostawa pojemników na odpady medyczne jednokrotnego użytku oraz pojemników na odpady wielokrotnego użytku 06.06.2014 | 10:30      
  29.05.2014 Ogłoszenie ZP_220_34_14_ogloszenie.pdf     ZP_220_34_14_ogloszenie.pdf
  29.05.2014 Dokumenty przetargowe (DOC/XLS) ZP_220_34_14_doc.rar     ZP_220_34_14_doc.rar
  29.05.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_34_14_pdf.rar     ZP_220_34_14_pdf.rar
  12.06.2014 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_34_14_roz_post.PDF     ZP_220_34_14_roz_post.PDF
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33.16.21.00-4 Dostawa 4 sztuk ssaków elektrycznych, operacyjnych i 3 sztuk ssaków elektrycznych. 10.06.2014 | 09:30      
  02.06.2014 Ogłoszenie ZP_220_66_14_ogloszenie.rtf.pdf     ZP_220_66_14_ogloszenie.rtf.pdf
  02.06.2014 Dokumenty przetargowe (DOC/XLS) ZP_220_66_14_doc.rar     ZP_220_66_14_doc.rar
  02.06.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_66_14_pdf.rar     ZP_220_66_14_pdf.rar
  06.06.2014 Wyjaśnienia 01 ZP_220_66_14_wyj_01.rtf.pdf     ZP_220_66_14_wyj_01.rtf.pdf
  11.06.2014 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_66_14_roz_post.rtf.pdf     ZP_220_66_14_roz_post.rtf.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33.18.22.20-7 Dostawa biologicznych zastawek aortalnych do implantacji przez udowej i przezkoniuszkowej. 11.06.2014 | 09:30      
  03.06.2014 Ogłoszenie ZP_220_68_14_ogłoszenie.rtf.pdf     ZP_220_68_14_ogłoszenie.rtf.pdf
  03.06.2014 Dokumenty przetargowe (DOC/XLS) ZP_220_68_14_DOC_XLS.rar     ZP_220_68_14_DOC_XLS.rar
  03.06.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_68_14_PDF.rar     ZP_220_68_14_PDF.rar
  16.06.2014 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_68_14_roz_post.pdf     ZP_220_68_14_roz_post.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33141000 Dostawa jednorazowej bielizny szpitalnej i obłożeń chirurgicznych 15.7.2014 | 09:30      
  06.06.2014 Ogłoszenie ZP_220_65_14_ogloszenie_.rtf.pdf     ZP_220_65_14_ogloszenie_.rtf.pdf
  06.06.2014 Dokumenty przetargowe (DOC/XLS) ZP_220_65_14_doc_xls.rar     ZP_220_65_14_doc_xls.rar
  06.06.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_65_14_pdf.rar     ZP_220_65_14_pdf.rar
  26.06.2014 Wyjaśnienia 01 ZP_220_65_14_Wyjasnienia_nr_1.rtf.pdf     ZP_220_65_14_Wyjasnienia_nr_1.rtf.pdf
  26.06.2014 Wyjaśnienia 02 ZP_220_65_14_Wyjasnienia_nr_2.rtf.pdf     ZP_220_65_14_Wyjasnienia_nr_2.rtf.pdf
  30.06.2014 Wyjaśnienia 03 ZP_220_65_14_Wyj_nr_3.rtf.pdf     ZP_220_65_14_Wyj_nr_3.rtf.pdf
  09.07.2014 Wyjaśnienia 04 ZP_220_65_14_Wyjasnienia_nr_4.rtf.pdf     ZP_220_65_14_Wyjasnienia_nr_4.rtf.pdf
  05.09.2014 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_65_14_roz_post.pdf     ZP_220_65_14_roz_post.pdf
  18.09.2014 Ponowne rozstrzygnięcie postępowania - zad. 16. ZP_220_65_14_pon_roz_zad_16.pdf     ZP_220_65_14_pon_roz_zad_16.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33141110 Dostawa materiałów opatrunkowych 17.7.2014 | 12:30      
  11.06.2014 Ogłoszenie ZP_220_53_14_ogłoszenie.rtf.pdf     ZP_220_53_14_ogłoszenie.rtf.pdf
  11.06.2014 Dokumenty przetargowe (DOC/XLS) ZP_220_53_14_doc.rar     ZP_220_53_14_doc.rar
  11.06.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_53_14_pdf.rar     ZP_220_53_14_pdf.rar
  03.07.2014 Wyjaśnienia 01 ZP_220_53_14_wyj_01.PDF     ZP_220_53_14_wyj_01.PDF
  11.08.2014 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_53_14_wybor.PDF     ZP_220_53_14_wybor.PDF
  14.08.2014 Rozstrzygnięcie postępowania - zadanie 2 ZP_220_53_14_roz_post_z2.pdf     ZP_220_53_14_roz_post_z2.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33.19.00.00-8 Dostawa szczotek do chirurgicznego mycia rąk 20.06.2014 | 09:30      
  12.06.2014 Ogłoszenie ZP_220_59_14_ogłoszenie.rtf.pdf     ZP_220_59_14_ogłoszenie.rtf.pdf
  12.06.2014 Dokumenty przetargowe (DOC/XLS) ZP_220_59_14_doc.rar     ZP_220_59_14_doc.rar
  12.06.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_59_14_pdf.rar     ZP_220_59_14_pdf.rar
  17.06.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_59_14_wyj_01.rtf.pdf     ZP_220_59_14_wyj_01.rtf.pdf
  29.07.2014 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_59_14_roz_post.pdf     ZP_220_59_14_roz_post.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33731110 Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych 28.07.2014 | 10:00
23.7.2014 | 10:00
     
  13.06.2014 Ogłoszenie ZP_220_54_14_Ogloszenie.rtf.pdf     ZP_220_54_14_Ogloszenie.rtf.pdf
  13.06.2014 Dokumenty przetargowe (DOC/XLS) ZP_220_54_14_doc.rar     ZP_220_54_14_doc.rar
  13.06.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_54_14_pdf.rar     ZP_220_54_14_pdf.rar
  30.06.2014 Wyjaśnienia 01 ZP_220_54_14_WYJ_NR_1.pdf     ZP_220_54_14_WYJ_NR_1.pdf
  01.07.2014 Wyjaśnienia 02 z zał. 4 ZP_220_54_14_wyj_02_z_zal_4.rar     ZP_220_54_14_wyj_02_z_zal_4.rar
  04.07.2014 Wyjaśnienia 03 ZP_220_54_14_wyj_03.pdf     ZP_220_54_14_wyj_03.pdf
` 04.07.2014 Ogłoszenie dodatkowych informacji ZP_220_54_14_ogł_dod_info.pdf     ZP_220_54_14_ogł_dod_info.pdf
` 09.07.2014 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_54_14_Zmiana_ogloszenia_o_zamowieniu.rtf.pdf     ZP_220_54_14_Zmiana_ogloszenia_o_zamowieniu.rtf.pdf
` 09.07.2014 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w witrynie TED http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:230228-2014:TEXT:PL:HTML     http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:230228-2014:TEXT:PL:HTML
  11.09.2014 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_54_14_roz_post.rtf.pdf     ZP_220_54_14_roz_post.rtf.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33111730 Dostawa wyrobów medycznych do angioplastyki oraz stentgraftów 22.7.2014 | 09:30      
  13.06.2014 Ogłoszenie ZP_220_56_14_ogloszenie_.rtf.pdf     ZP_220_56_14_ogloszenie_.rtf.pdf
  13.06.2014 Dokumenty przetargowe (DOC/XLS) ZP_220_56_14_doc.rar     ZP_220_56_14_doc.rar
  13.06.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_56_14_pdf.rar     ZP_220_56_14_pdf.rar
  08.07.2014 Wyjaśnienia 01 ZP_220_56_14_Wyj_01.pdf     ZP_220_56_14_Wyj_01.pdf
  22.07.2014 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_56_14_roz_post.rtf.pdf     ZP_220_56_14_roz_post.rtf.pdf
  28.07.2014 Rozstrzygnięcie postępowania - zadanie 5 ZP_220_56_14_roz_post_z5.pdf     ZP_220_56_14_roz_post_z5.pdf
  18.08.2014 Rozstrzygnięcie postępowania - zadania 1, 2, 4 ZP_220_56_14_roz_post_1_2_4.pdf     ZP_220_56_14_roz_post_1_2_4.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33.19.20.00-2, 39.13.00.00-2 Dostawa łóżek szpitalnych, mebli oraz innego sprzętu medycznego 26.06.2014 | 09.30
23.06.2014 | 09:30
     
  13.06.2014 Ogłoszenie ZP_220_69_14_ogloszenie.rtf.pdf     ZP_220_69_14_ogloszenie.rtf.pdf
  13.06.2014 Dokumenty przetargowe (DOC/XLS) ZP_220_69_14_doc.rar     ZP_220_69_14_doc.rar
  13.06.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_69_14_pdf.rar     ZP_220_69_14_pdf.rar
  18.06.2014 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminów ZP_220_69_14_og_o_zm_og.rar     ZP_220_69_14_og_o_zm_og.rar
  23.06.2014 Wijaśnienia 01 z zał. 6 zmodyfikowanym ZP_220_69_14_wyj_01_z_zal_6.rar     ZP_220_69_14_wyj_01_z_zal_6.rar
  09.07.2014 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_69_14_roz_post.rtf.pdf     ZP_220_69_14_roz_post.rtf.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33000000, 33182220 Dostawa środków technicznych do operacji kardiochirurgicznych 29.7.2014 | 09:30      
  21.06.2014 Ogłoszenie ZP_220_57_14_ogloszenie_.rtf.pdf     ZP_220_57_14_ogloszenie_.rtf.pdf
  21.06.2014 Dokumenty przetargowe (DOC/XLS) ZP_220_57_14_DOC_XLS.rar     ZP_220_57_14_DOC_XLS.rar
  21.06.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_57_14_PDF.rar     ZP_220_57_14_PDF.rar
  11.07.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_57_14_Wyjasnienia_nr_1.pdf     ZP_220_57_14_Wyjasnienia_nr_1.pdf
  16.09.2014 Rozstrzygnięcie postępowania zadanie 1 i 2A ZP_220_57_14_roz_post_zad_1_2A.pdf     ZP_220_57_14_roz_post_zad_1_2A.pdf
  01.10.2014 Rozstrzygnięcie postępowania zadania na zadaniach 2B,3-7,9,10. ZP_220_57_14_roz_post.rtf.pdf     ZP_220_57_14_roz_post.rtf.pdf
  02.10.2014 Uzupełnienie rozstrzygnięcie postępowania zadanie 9 ZP_220_57_14_Uzup_roz_zad_9_.rtf.pdf     ZP_220_57_14_Uzup_roz_zad_9_.rtf.pdf
  10.10.2014 Rozstrzygnięcie postępowania zadanie 8 ZP_220_57_14_roz_post_zad_8.pdf     ZP_220_57_14_roz_post_zad_8.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33141300 Dostawa systemu zamkniętego pobierania krwi. 29.7.2014 | 10:00      
  21.06.2014 Ogłoszenie ZP_220_51_14_ogLoszenie.rtf.pdf     ZP_220_51_14_ogLoszenie.rtf.pdf
  21.06.2014 Dokumenty przetargowe (DOC/XLS) ZP_220_51_14_DOC.rar     ZP_220_51_14_DOC.rar
  21.06.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_51_14_PDF.rar     ZP_220_51_14_PDF.rar
  08.08.2014 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_51_14_roz_post.rtf.pdf     ZP_220_51_14_roz_post.rtf.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33.18.22.20-7 Dostawa biologicznych zastawek aortalnych do implantacji przezudowej i przezkoniuszkowej. 02.07.2014 | 09:30      
  24.06.2014 Ogłoszenie ZP_220_71_14_ogłoszenie_.rtf.pdf     ZP_220_71_14_ogłoszenie_.rtf.pdf
  24.06.2014 Dokumenty przetargowe (DOC/XLS) ZP_220_71_14_doc_xls.rar     ZP_220_71_14_doc_xls.rar
  24.06.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_71_14_pdf.rar     ZP_220_71_14_pdf.rar
  07.07.2014 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_71_14_roz_post.pdf     ZP_220_71_14_roz_post.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33.73.11.00-7 Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych 09.07.2014 | 12:00
09.07.2014 | 10:00
     
  01.07.2014 Ogłoszenie ZP_220_77_14_Ogloszeni.rtf.pdf     ZP_220_77_14_Ogloszeni.rtf.pdf
  01.07.2014 Dokumenty przetargowe (DOC/XLS) ZP_220_77_14_doc.rar     ZP_220_77_14_doc.rar
  01.07.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_77_14_pdf.rar     ZP_220_77_14_pdf.rar
  03.07.2014 Wyjaśnienia 01 ZP_220_77_14_wyj_01.pdf     ZP_220_77_14_wyj_01.pdf
  04.07.2014 Wyjaśnienia 02 ZP_220_77_14_wyj_02.pdf     ZP_220_77_14_wyj_02.pdf
  04.07.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA ZP_220_77_14_Zm_og.rtf.pdf     ZP_220_77_14_Zm_og.rtf.pdf
  14.07.2014 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_77_14_roz_post.rtf.pdf     ZP_220_77_14_roz_post.rtf.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33.19.10.00-5. dostawa wyrobów do sterylizacji 18.07.2014 | 10.30
17.07.2014 | 10:30
     
  07.07.2014 Ogłoszenie ZP_220_73_14_ogloszenie.rtf.pdf     ZP_220_73_14_ogloszenie.rtf.pdf
  07.07.2014 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_73_14_doc.rar     ZP_220_73_14_doc.rar
  07.07.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_73_14_pdf.rar     ZP_220_73_14_pdf.rar
  15.07.2014 Zmiana terminu składanie ofert ZP_220_73_14_zm_term_skl_ofert.rtf.pdf     ZP_220_73_14_zm_term_skl_ofert.rtf.pdf
  15.07.2014 Wyjasnienia 01 z zał. O3 ZP_220_73_14__WYJ_01_z_zal_3.rar     ZP_220_73_14__WYJ_01_z_zal_3.rar
  21.07.2014 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_73_14_roz_post.rtf.pdf     ZP_220_73_14_roz_post.rtf.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33696100, 33141510 dostawa odczynników diagnostycznych i krwinek wzorcowych do badań serologicznych oraz dostawa odczynników diagnostycznych, krwinek wzorcowych i materiałów zużywalnych do oznaczeń serologicznych do systemu zamkniętego DiaMed wraz dzierżawą sprzętu. 04.09.2014 | 12:30
19.08.2014 | 12:30
     
  11.07.2014 Ogłoszenie ZP_220_55_14_ogloszenie.rtf.pdf     ZP_220_55_14_ogloszenie.rtf.pdf
  11.07.2014 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_55_14__doc.rar     ZP_220_55_14__doc.rar
  11.07.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_55_14__pdf.rar     ZP_220_55_14__pdf.rar
  16.07.2014 Modyfikacja SIWZ 01 z zal. 3 ZP_220_55_14_Modyfikacja SIWZ_01_z_zal_3.rar     ZP_220_55_14_Modyfikacja SIWZ_01_z_zal_3.rar
  08.08.2014 Modyfikacja SIWZ 02 z zal. 6, 4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_55_14_mod_siwz_02_z_zal.rar     ZP_220_55_14_mod_siwz_02_z_zal.rar
  12.08.2014 Wyjaśnienia 01 i modyfikacja SIWZ ZP_220_55_14_wyj_01.rtf.pdf     ZP_220_55_14_wyj_01.rtf.pdf
  12.08.2014 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 02 ZP_220_55_14_wyj_01.rtf.pdf     ZP_220_55_14_wyj_01.rtf.pdf
  08.09.2014 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_55_14_roz_post.rtf.pdf     ZP_220_55_14_roz_post.rtf.pdf
  09.10.2014 Rozstrzygnięcie postępowania - zadanie 1 ZP_220_55_14_roz_post_zad_01.PDF     ZP_220_55_14_roz_post_zad_01.PDF
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33.63.16.00-8. Dostawa środków dezynfekcyjnych 24.07.2014 | 10.00
22.07.2014 | 10:00
     
  14.07.2014 Ogłoszenie ZP_220_79_14_Ogloszene.pdf     ZP_220_79_14_Ogloszene.pdf
  14.07.2014 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_79_14_doc.rar     ZP_220_79_14_doc.rar
  14.07.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_79_14_pdf.rar     ZP_220_79_14_pdf.rar
  18.07.2014 Zmiana terminu składania ofert ZP_220_79_14__zm_ter.rtf.pdf     ZP_220_79_14__zm_ter.rtf.pdf
  21.07.2014 Wujaśnienia 01 ZP_220_79_13_wyj_01.rtf.pdf     ZP_220_79_13_wyj_01.rtf.pdf
  07.08.2014 Rozstrzygnięcie postępowania zad. 1-3 i 5 oraz unieważnienie zad. 2 ZP_220_79_14_Roz_post_zad_ 1-3_i_5_uniew_2     ZP_220_79_14_Roz_post_zad_ 1-3_i_5_uniew_2
  13.08.2014 Rozstrzygnięcie postępowania zad. 4. ZP_220_79_14 _roz_post_zad_4.pdf     ZP_220_79_14 _roz_post_zad_4.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33.60.00.00-6. Dostawa leku Treprostynilum
23.07.2014 | 09:30
     
  15.07.2014 Ogłoszenie ZP_220_80_14_ogloszenie.rtf.pdf     ZP_220_80_14_ogloszenie.rtf.pdf
  15.07.2014 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_80_14_doc.rar     ZP_220_80_14_doc.rar
  15.07.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_80_14_pdf.rar     ZP_220_80_14_pdf.rar
  28.07.2014 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_80_14_roz_post.rtf.pdf     ZP_220_80_14_roz_post.rtf.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33.65.21.00-6 Dostawa leku Bewacyzumab 01.08.2014 | 09:30      
  24.07.2014 Ogłoszenie ZP_220_82_14_Ogloszenie.rtf.pdf     ZP_220_82_14_Ogloszenie.rtf.pdf
  24.07.2014 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_82_14_doc.rar     ZP_220_82_14_doc.rar
  24.07.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_82_14_pdf.rar     ZP_220_82_14_pdf.rar
  01.08.2014 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_82_14_roz_post.rtf.pdf     ZP_220_82_14_roz_post.rtf.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33.65.21.00-6 Dostawa leków przeciwnowotworowych 05.08.2014 | 09:30
01.08.2014 | 09:30
     
  24.07.2014 Ogłoszenie ZP_220_83_14_Ogloszenie.rtf.pdf     ZP_220_83_14_Ogloszenie.rtf.pdf
  24.07.2014 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_83_14_doc.rar     ZP_220_83_14_doc.rar
  24.07.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_83_14_pdf.rar     ZP_220_83_14_pdf.rar
  30.07.2014 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminów ZP_220_83_14_ZM_TER.rar     ZP_220_83_14_ZM_TER.rar
  01.08.2014 Wyjaśnienia 01 modyfikacja SIWZ 01 z zał 4 ZP_220_83_14_WYJ_01_MOD_SIWZ_Z_ZAL_4.rar     ZP_220_83_14_WYJ_01_MOD_SIWZ_Z_ZAL_4.rar
  07.08.2014 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_83_14_roz_post.pdf     ZP_220_83_14_roz_post.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33.19.22.30-3. Dostawa stołu operacyjnego, ginekologicznego 22.08.2014 | 09:30
19.08.2014 | 09:30
14.08.2014 | 09:30
07.08.2014 | 09:30
     
  29.07.2014 Ogłoszenie ZP_220_81_14_ogloszenie.rtf.pdf     ZP_220_81_14_ogloszenie.rtf.pdf
  29.07.2014 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_81_14_doc.rar     ZP_220_81_14_doc.rar
  29.07.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_81_14_pdf.rar     ZP_220_81_14_pdf.rar
  04.08.2014 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminów ZP_220_81_14_og_o_zm_og.pdf     ZP_220_81_14_og_o_zm_og.pdf
  12.08.2014 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminów 02 ZP_220_81_14_zm_ter_i_og_o_zm_og_02.rar     ZP_220_81_14_zm_ter_i_og_o_zm_og_02.rar
  14.08.2014 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminów 03 ZP_220_81_14_og_o_zm_og_3.pdf     ZP_220_81_14_og_o_zm_og_3.pdf
  19.08.2014 WYJAŚNIENIE NR 1 ORAZ MODYFIKACJA SIWZ NR 1 ZP_220_81_14_Wyj_1_i_mod_SIWZ_1.pdf     ZP_220_81_14_Wyj_1_i_mod_SIWZ_1.pdf
  19.08.2014 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 04 ZP_220_81_14_og_o_zm_og_4.pdf     ZP_220_81_14_og_o_zm_og_4.pdf
  29.08.2014 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_81_14_roz_post.rtf.pdf     ZP_220_81_14_roz_post.rtf.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33.14.11.00-1. dostawa szwów chirurgicznych i pasków do zamykania ran 12.08.2014 | 10.30
11.08.2014 | 10.30
08.08.2014 | 10:30
     
  30.07.2014 Ogłoszenie ZP_220_84_14_ogłoszenie.rtf.pdf     ZP_220_84_14_ogłoszenie.rtf.pdf
  30.07.2014 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_84_14_doc.rar     ZP_220_84_14_doc.rar
  30.07.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_84_14_pdf.rar     ZP_220_84_14_pdf.rar
  05.08.2014 Zmiana terminów ZP_220_84_14_zm_ter.rtf.pdf     ZP_220_84_14_zm_ter.rtf.pdf
  05.08.2014 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_84_14_ogl_o_zm_ogl_termin.pdf     ZP_220_84_14_ogl_o_zm_ogl_termin.pdf
  07.08.2014 Wyjaśnienia 01 ZP_220_84_14_wyj_01.pdf     ZP_220_84_14_wyj_01.pdf
  08.08.2014 Zmiana terminów 02 ZP_220_84_14_ZM_TER_2.rtf.pdf     ZP_220_84_14_ZM_TER_2.rtf.pdf
  08.08.2014 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 02 ZP_220_84_14_ogl_o_zm_ogl_02.pdf     ZP_220_84_14_ogl_o_zm_ogl_02.pdf
  18.08.2014 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_84_14__roz_post.PDF     ZP_220_84_14__roz_post.PDF
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33.65.23.00-8 Dostawa leku Adalimumabum 08.08.2014 | 09:30      
  31.07.2014 Ogłoszenie ZP_220_85_14_Ogloszenie.rtf.pdf     ZP_220_85_14_Ogloszenie.rtf.pdf
  31.07.2014 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_85_14_doc.rar     ZP_220_85_14_doc.rar
  31.07.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_85_14_pdf.rar     ZP_220_85_14_pdf.rar
  08.08.2014 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_85_14_roz_post.rtf.pdf     ZP_220_85_14_roz_post.rtf.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33.14.16.30-5. Dostawa zestawów i płynów do wykonywania zabiegu aferezy wraz z dzierżawą aparatu do wykonywania zabiegu aferezy dla Ośrodka Dializ. 01.09.2014 | 13:00
29.08.2014 | 10:00
26.08.2014 | 10:00
22.08.2014 | 10:00
     
  14.08.2014 Ogłoszenie ZP_220_86_14_ogLoszenie_.rtf.pdf     ZP_220_86_14_ogLoszenie_.rtf.pdf
  14.08.2014 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_86_14_DOC.rar     ZP_220_86_14_DOC.rar
  14.08.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_86_14_PDF.rar     ZP_220_86_14_PDF.rar
  20.08.2014 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 01 ZP_220_86_14_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_nr_1.rtf.pdf     ZP_220_86_14_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_nr_1.rtf.pdf
  22.08.2014 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 02 ZP_220_86_14_og_o_zm_og_2.rtf.pdf     ZP_220_86_14_og_o_zm_og_2.rtf.pdf
  26.08.2014 Modyfikacja SIWZ 01 ZP_220_86_14_mod_SIWZ_01.pdf     ZP_220_86_14_mod_SIWZ_01.pdf
  26.08.2014 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 03 ZP_220_86_14_og_zm_og_nr_3.pdf     ZP_220_86_14_og_zm_og_nr_3.pdf
  26.08.2014 Wyjaśnienie 01 z zał 4 ZP_220_86_14_wyj_01_z_zal_4.rar     ZP_220_86_14_wyj_01_z_zal_4.rar
  08.09.2014 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_86_14_roz_post.rtf.pdf     ZP_220_86_14_roz_post.rtf.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33696500 Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych, kalibratorów, materiałów kontrolnych do wykonywania badań koagulologicznych oraz do wykonywana badań immunodiagnostycznych w pracowni badań pilnych wraz z dzierżawą analizatorów. 2.10.2014 |12:30      
  26.08.2014 Ogłoszenie ZP_220_74_14_ogLoszenie_.rtf.pdf     ZP_220_74_14_ogLoszenie_.rtf.pdf
  26.08.2014 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_74_14_DOC.rar     ZP_220_74_14_DOC.rar
  26.08.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_74_14_PDF.rar     ZP_220_74_14_PDF.rar
  25.09.2014 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z załącznikami ZP_220_74_14_og_o_zm_og_z_zal.rar     ZP_220_74_14_og_o_zm_og_z_zal.rar
  30.10.2014 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_74_14_roz_post.PDF     ZP_220_74_14_roz_post.PDF
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33.18.45.00-8. Dostawa stentów szyjnych oraz hemostatyków uszczelniających. 05.09.2014 | 09:30      
  27.08.2014 Ogłoszenie ZP_220_88_14_ogłoszenie.pdf     ZP_220_88_14_ogłoszenie.pdf
  27.08.2014 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_88_14_ doc_xls.rar     ZP_220_88_14_ doc_xls.rar
  27.08.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_88_14_ pdf.rar     ZP_220_88_14_ pdf.rar
  02.09.2014 Wyjaśnienia 01 ZP_220_88_14_Wyj_01.rtf.pdf     ZP_220_88_14_Wyj_01.rtf.pdf
  11.09.2014 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_88_14_roz_post.rtf.pdf     ZP_220_88_14_roz_post.rtf.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33.18.45.00-8. Dostawa stentgraftów brzusznobiodrowych z systemem wprowadzającym. 05.09.2014 | 09:30      
  27.08.2014 Ogłoszenie ZP_220_87_14_ogłoszenie.pdf     ZP_220_87_14_ogłoszenie.pdf
  27.08.2014 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_87_14_doc_xls.rar     ZP_220_87_14_doc_xls.rar
  27.08.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_87_14_pdf.rar     ZP_220_87_14_pdf.rar
  02.09.2014 Wyjaśnienia 01 ZP_220_87_14_Wyj_01.rtf.pdf     ZP_220_87_14_Wyj_01.rtf.pdf
  11.09.2014 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_87_14_roz_post.rtf.pdf     ZP_220_87_14_roz_post.rtf.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33.60.00.00-6 Dostawa leku Treprostynilum 05.09.2014 | 09:30      
  28.08.2014 Ogłoszenie ZP_220_89_14_Ogloszene.pdf     ZP_220_89_14_Ogloszene.pdf
  28.08.2014 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_89_14_doc     ZP_220_89_14_doc
  28.08.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_89_14_pdf.rar     ZP_220_89_14_pdf.rar
  05.09.2014 Uniewaznienie postępowania ZP_220_89_14_un_post.pdf     ZP_220_89_14_un_post.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33.63.10.00-2 Dostawa leku Ustekinumabum 11.09.2014 | 09:30      
  03.09.2014 Ogłoszenie ZP_220_95_14_Ogloszenie.rtf.pdf     ZP_220_95_14_Ogloszenie.rtf.pdf
  03.09.2014 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_95_14_doc.rar     ZP_220_95_14_doc.rar
  03.09.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_95_14_pdf.rar     ZP_220_95_14_pdf.rar
  05.09.2014 Modyfikacja SIWZ z zał. 1, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_95_14_Mod_SIWZ_nr_1_z_zal.rar     ZP_220_95_14_Mod_SIWZ_nr_1_z_zal.rar
  11.09.2014 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_95_14_roz_post.rtf.pdf     ZP_220_95_14_roz_post.rtf.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33600000, 33621000, 33692200, 33651000, 33661100, 33692300, 33662000, 33651400, 33652300, 33621100, 33616000, 33610000, 33615100, 33661200, 33696000, 33621400, 33652000, 33620000, 33621200, 33651520, 33652100, 33651100, 33651200, 33622200, 33631600, 33675000, 33661000, 33660000,
33690000, 39225710, 33198000, 33632200, 33622000
Dostawa leków oraz wyrobów medycznych a także innych wyrobów stosowanych w recepturze 20.10.2014 | 10:00.
15.10.2014 | 10:00
     
  05.09.2014 Ogłoszenie ZP_220_72_14_Ogloszenie.pdf     ZP_220_72_14_Ogloszenie.pdf
  05.09.2014 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_72_14_doc.rar     ZP_220_72_14_doc.rar
  05.09.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_72_14_pdf.rar     ZP_220_72_14_pdf.rar
  16.09.2014 Wyjaśnienia 01 ZP_220_72_14_WYJ_1.pdf     ZP_220_72_14_WYJ_1.pdf
  18.09.2014 Wyjaśnienie 02 wraz ze zmodyfikowanym Formularzem cen jedn. zad. 1 ZP_220_72_14_wyj_02_z_zal.rar     ZP_220_72_14_wyj_02_z_zal.rar
  22.09.2014 Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie ZP_220_72_14_dod_infor_ENOTICES_SSZP-2014-124398-F14-PL.pdf     ZP_220_72_14_dod_infor_ENOTICES_SSZP-2014-124398-F14-PL.pdf
  22.09.2014 Modyfikacja SIWZ 01 z załącznikiem ZP_220_72_14_mod_siwz_01_z_zal.rar     ZP_220_72_14_mod_siwz_01_z_zal.rar
  26.09.2014 Wyjaśnienia 03 ZP_220_72_14_wyj_03.pdf     ZP_220_72_14_wyj_03.pdf
  26.09.2014 Modyfikacja SIWZ 02 ZP_220_72_14_Mod_SIWZ_02.rar     ZP_220_72_14_Mod_SIWZ_02.rar
  26.09.2014 Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie ZP_220_72_14_og_dod_inf.pdf     ZP_220_72_14_og_dod_inf.pdf
  29.09.2014 Modyfikacja SIWZ 03 ZP_220_72_14_MOD_SIWZ_3_.rtf.pdf     ZP_220_72_14_MOD_SIWZ_3_.rtf.pdf
  29.09.2014 DODATKOWE INFORMACJE -ZMIANA OGŁOSZENIA ZP_220_72_14_ZMOG.pdf     ZP_220_72_14_ZMOG.pdf
  02.10.2014 DODATKOWE INFORMACJE -ZMIANA OGŁOSZENIA 02 ZP_220_72_14 _ZM_OG_02.pdf     ZP_220_72_14 _ZM_OG_02.pdf
  08.10.2014 Dodatkowe informacje ZP_220_72_14_og_o_zm_og.pdf     ZP_220_72_14_og_o_zm_og.pdf
  24.10.2014 Rozstrzygnięcie postępowania - zadania 2, 8, 9, 31 ZP_220_72_14_2_8_9_31_roz_post.pdf     ZP_220_72_14_2_8_9_31_roz_post.pdf
  07.11.2014 Rozstrzygnięcie postępowania - zadania 3, 6, 11, 47, 49, 64, 66, 78 ZP_220_72_14_roz_post_3_6_11_47_49_64_66_78.pdf     ZP_220_72_14_roz_post_3_6_11_47_49_64_66_78.pdf
  21.11.2014 Rozstrzygnięcie postępowania - zadania 1, 4, 5, 7, 10, 12-30, 32-46, 48, 50-63, 65, 67-77, 79-87 ZP_220_72_14_roz_post_1_4_5_7_10_12-30_32-46_48_50-63_65_67-77_79-87.rtf.pdf     ZP_220_72_14_roz_post_1_4_5_7_10_12-30_32-46_48_50-63_65_67-77_79-87.rtf.pdf
  04.12.2014 Sprostowanie rozstrzygnięcie postępowania 01 ZP_220_72_14_sprost_roz_post.pdf     ZP_220_72_14_sprost_roz_post.pdf
  05.12.2014 Sprostowanie rozstrzygnięcie postępowania 02 ZP_220_72_14_SPR_do_roz_post_02.rtf.pdf     ZP_220_72_14_SPR_do_roz_post_02.rtf.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33.69.63.00-8, 33.13.20.00-4, 33.12.50.00-2. Dostawa odczynników do badań laboratoryjnych, elementów zużywalnych do  osteosyntezy w chirurgii szczękowo-twarzowej, sprzętu jednorazowego do operacji
urologicznych oraz kateterów do HSG.
16.09.2014 | 09:30      
  08.09.2014 Ogłoszenie ZP_220_92_14_ogloszenie.rtf.pdf     ZP_220_92_14_ogloszenie.rtf.pdf
  08.09.2014 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_92_14_doc.rar     ZP_220_92_14_doc.rar
  08.09.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_92_14_pdf.rar     ZP_220_92_14_pdf.rar
  17.09.2014 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_92_14_roz_post.rtf.pdf     ZP_220_92_14_roz_post.rtf.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33.14.14.10-7. dostawa noży, manipulatorów, kaniul, retraktorów oraz innego sprzętu jednokrotnego użytku do specjalistycznych zabiegów okulistycznych. 25.09.2014 | 10.30
22.09.2014 | 10.30
19.09.2014 | 10:30
     
  10.09.2014 Ogłoszenie ZP_220_91_14_ogloszenie.pdf     ZP_220_91_14_ogloszenie.pdf
  10.09.2014 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_91_14_doc.rar     ZP_220_91_14_doc.rar
  10.09.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_91_14_pdf.rar     ZP_220_91_14_pdf.rar
  16.09.2014 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zmiana terminów ZP_220_91_14_ogl_o_zm_term_01.rar     ZP_220_91_14_ogl_o_zm_term_01.rar
  18.09.2014 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zmiana terminów 2 ZP_220_91_14_zm_ter_02.rar     ZP_220_91_14_zm_ter_02.rar
  19.09.2014 Wyjaśnienia 01 ZP_220_91_14_wyjasnienie.PDF     ZP_220_91_14_wyjasnienie.PDF
  22.09.2014 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, modyfikacja SIWZ 01 z zał ZP_220_91_14_ogl_o_zm_ogl.rar     ZP_220_91_14_ogl_o_zm_ogl.rar
  20.10.2014 Rozstrzygnięcie postępowania - zadanie 7 ZP_220_91_14_wybor_zad_7.PDF     ZP_220_91_14_wybor_zad_7.PDF
  06.11.2014 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_91_14_wybor_06_11_14.PDF     ZP_220_91_14_wybor_06_11_14.PDF
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33.16.22.00-5 Dostawa wyrobów medycznych do operacji chirurgicznych oraz portów dostępu. 19.09.2014 | 09:30      
  11.09.2014 Ogłoszenie ZP_220_76_14_ogloszenie_.rtf.pdf     ZP_220_76_14_ogloszenie_.rtf.pdf
  11.09.2014 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_76_14_doc_xls.rar     ZP_220_76_14_doc_xls.rar
  11.09.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_76_14_pdf.rar     ZP_220_76_14_pdf.rar
  16.09.2014 Wyjaśnienia 01 + zmieniony zał 4 ZP_220_76_14_Wyj_01_z_zal_4.rar     ZP_220_76_14_Wyj_01_z_zal_4.rar
  01.10.2014 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_76_14_roz_post.rtf.pdf     ZP_220_76_14_roz_post.rtf.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  18930000 Dostawa worków foliowych oraz innych wyrobów z folii 16.10.2014 | 09:30      
  12.09.2014 Ogłoszenie ZP_220_75_14_ogloszenie.rtf.pdf     ZP_220_75_14_ogloszenie.rtf.pdf
  12.09.2014 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_75_14_DOC_XLS.rar     ZP_220_75_14_DOC_XLS.rar
  12.09.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_75_14_PDF.rar     ZP_220_75_14_PDF.rar
  06.11.2014 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_75_14_roz_post.pdf     ZP_220_75_14_roz_post.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33.73.11.10-7 Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych 22.09.2014 | 10:00      
  12.09.2014 Ogłoszenie ZP_220_97_14_Ogloszenie.rtf.pdf     ZP_220_97_14_Ogloszenie.rtf.pdf
  12.09.2014 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_97_14_doc.rar     ZP_220_97_14_doc.rar
  12.09.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_97_14_pdf.rar     ZP_220_97_14_pdf.rar
  16.09.2014 Wyjaśnienia 01 ZP_220_97_14 _wyj_01.pdf     ZP_220_97_14 _wyj_01.pdf
  17.09.2014 Wyjaśnienia 02 ZP_220_97_14_wyj_02.pdf     ZP_220_97_14_wyj_02.pdf
  25.09.2014 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_97_14 _roz_postdoc.pdf     ZP_220_97_14 _roz_postdoc.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33000000 Dostawa materiałów zużywalnych do fakoemulsyfikacji soczewki wraz z dzierżawą dwóch aparatów. 29.10.2014 | 09.30
23.10.2014 - 09:30
     
  17.09.2014 Ogłoszenie ZP_220_70_14_ogloszenie_.rtf.pdf     ZP_220_70_14_ogloszenie_.rtf.pdf
  17.09.2014 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_70_14_doc.rar     ZP_220_70_14_doc.rar
  17.09.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_70_14_pdf.rar     ZP_220_70_14_pdf.rar
  06.10.2014 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Wyjaśnienia 01. Modyfikacja SIWZ 01, zał. 4 i 6 ZP_220_70_14_og_o_zm_og_z_zal.rar     ZP_220_70_14_og_o_zm_og_z_zal.rar
` 16.12.2014 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_70_14_roz_post.pdf     ZP_220_70_14_roz_post.pdf
  08.01.2015 Unieważnienie czynności ZP_220_70_14_uniew_czyn.pdf     ZP_220_70_14_uniew_czyn.pdf
  12.01.2015 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_70_14_roz_post2.pdf     ZP_220_70_14_roz_post2.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33.60.00.00-6. Dostawa leku Treprostynilum 25.09.2014 | 09:30      
  17.09.2014 Ogłoszenie ZP_220_98_14_Ogloszenie.rtf.pdf     ZP_220_98_14_Ogloszenie.rtf.pdf
  17.09.2014 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_98_14_doc.rar     ZP_220_98_14_doc.rar
  17.09.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_98_14_pdf.rar     ZP_220_98_14_pdf.rar
  25.09.2014 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_98_14_roz_post.pdf     ZP_220_98_14_roz_post.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33.11.50.00-9 Dzierżawa tomografu okulistycznego do przedniego segmentu oka wraz z wyposażeniem. 29.09.2014 | 09:30      
  19.09.2014 Ogłoszenie ZP_220_94_14_ogloszenie.rtf.pdf     ZP_220_94_14_ogloszenie.rtf.pdf
  19.09.2014 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_94_14_doc.rar     ZP_220_94_14_doc.rar
  19.09.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_94_14_pdf.rar     ZP_220_94_14_pdf.rar
  30.09.2014 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_94_14_roz_post.pdf     ZP_220_94_14_roz_post.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33.72.10.00-0 Dostawa golarek medycznych jednokrotnego użytku, strzygarek chirurgicznych wielokrotnego użytku wraz z ładowarkami oraz ostrzy jednokrotnego użytku do strzygarek 16.10.2014 | 10;30
09.10.2014 | 10:30
07.10.2014 | 10:30
     
  26.09.2014 Ogłoszenie ZP_220_90_14_ogloszenie.rtf.pdf     ZP_220_90_14_ogloszenie.rtf.pdf
  26.09.2014 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_90_14_doc.rar     ZP_220_90_14_doc.rar
  26.09.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_90_14_pdf.rar     ZP_220_90_14_pdf.rar
  01.10.2014 Załącznik Nr 5 do formularza oferty Wykaz DOSTAW GŁÓWNYCH  ZP_220_90_14_zal_nr_5_do_of_WYK_DOST.rtf     ZP_220_90_14_zal_nr_5_do_of_WYK_DOST.rtf
  02.10.2014 Zmiana terminów ZP_220_90_14_zm_term.rar     ZP_220_90_14_zm_term.rar
  06.10.2014 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Zmiana terminów ZP_220_90_14_ogl_o_zm_ogl.rar     ZP_220_90_14_ogl_o_zm_ogl.rar
  13.10.2014 Wyjaśnienia 01 ZP_220_90_14_wyj_01.pdf     ZP_220_90_14_wyj_01.pdf
  17.11.2014 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_90_14_roz_post.PDF     ZP_220_90_14_roz_post.PDF
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33172100 Dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie:
a) systemu monitorowania składającego się z centrali pielęgniarskiej wraz z 6-oma sztukami monitorów pacjenta
b) ściennego aparatu do znieczulenia ogólnego – 4 zestawy
c) respiratorów – 4 sztuki.
04.11.2014 | 09:30      
  27.09.2014 Ogłoszenie ZP_220_99_14_ogloszenie.pdf     ZP_220_99_14_ogloszenie.pdf
  27.09.2014 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_99_14_doc.rar     ZP_220_99_14_doc.rar
  27.09.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_99_14_pdf.rar     ZP_220_99_14_pdf.rar
  16.10.2014 wyjaśnienia nr 1 i modyfikacja SIWZ nr 1 ZP_220_99_14_Wyjr_1_i_mod_SIWZ__1.pdf     ZP_220_99_14_Wyjr_1_i_mod_SIWZ__1.pdf
  12.11.2014 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_99_14_ROZ_POST.rtf.pdf     ZP_220_99_14_ROZ_POST.rtf.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33.15.74.00-9. Dostawa zestawu do nieinwazyjnego wspomagania oddechu u noworodków metodą dwufazowego nCPAP - 2sztuki. 10.10.2014 | 09:30
08.10.2014 | 09:30
     
  30.09.2014 Ogłoszenie ZP_220_101_14_ogloszenie.pdf     ZP_220_101_14_ogloszenie.pdf
  30.09.2014 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_101_14_doc.rar     ZP_220_101_14_doc.rar
  30.09.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_101_14_pdf.rar     ZP_220_101_14_pdf.rar
  03.10.2014 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminów ZP_220_101_14_og_o_zm_og.rar     ZP_220_101_14_og_o_zm_og.rar
  06.10.2014 Wyjaśnienia 01 z załącznikeniem 5 ZP_220_101_14_wyj_01_z_zal_5.rar     ZP_220_101_14_wyj_01_z_zal_5.rar
  06.11.2014 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_101_14_roz_post.pdf     ZP_220_101_14_roz_post.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  45.00.00.00-7, 45.33.12.10-1, 45.33.22.00-5, 45.33.24.00-7, 45.31.10.00-0, 45.33.30.00-0. Wykonanie w SPSK-2 w Szczecinie w czynnym budynku szpitala robót budowlanych polegających na przebudowie (adaptacji) pomieszczeń na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii wraz z dostosowaniem klatek schodowych do wymagań przepisów przeciwpożarowych. 23.10.2014  | 09.30
20.10.2014 | 09:30
     
  03.10.2014 Ogłoszenie ZP_220_100_14_ogloszenie.rtf.pdf     ZP_220_100_14_ogloszenie.rtf.pdf
  03.10.2014 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_100_14_doc.rar     ZP_220_100_14_doc.rar
  03.10.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_100_14_pdf.rar     ZP_220_100_14_pdf.rar
  03.10.2014 Dokumentacja techniczna ZP_220_100_14_dok_techn.rar     ZP_220_100_14_dok_techn.rar
  13.10.2014 Wyjaśnienia 01 z rysunkami ZP_220_100_14_Wyj_1_z_rys.rar     ZP_220_100_14_Wyj_1_z_rys.rar
  15.10.2014 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Zmiana terminów ZP_220_100_14_og_o_zm_og.rar     ZP_220_100_14_og_o_zm_og.rar
  17.10.2014 Modyfikacja SIWZ 01 + projekt powykonawczy branży elektrycznej ELE Opis V5 PW zamienny oraz rysunek E14 ZP_220_100_14_mod_siwz_01_dok_wyk.rar     ZP_220_100_14_mod_siwz_01_dok_wyk.rar
  20.10.2014 Modyfikacja SIWZ 01 + załączniki ZP_220_100_14_mod_siwz_02_z_zal.rar     ZP_220_100_14_mod_siwz_02_z_zal.rar
  06.11.2014 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_100_14_roz_post.pdf     ZP_220_100_14_roz_post.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33.00.00.00-0. Dostawa sprzętu jednorazowego użytku do zabiegów elektrofizjologicznych. 24.10.2014 | 09:30      
  15.10.2014 Ogłoszenie ZP_220_102_14_ogłoszenie.pdf     ZP_220_102_14_ogłoszenie.pdf
  15.10.2014 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_102_14_doc.rar     ZP_220_102_14_doc.rar
  15.10.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_102_14_pdf.rar     ZP_220_102_14_pdf.rar
  21.10.2014 Wyjaśnienia 01 ZP_220_102_14_wyj_01.rtf.pdf     ZP_220_102_14_wyj_01.rtf.pdf
  30.10.2014 Rozstrzygnięcie postępowania ZAD. 1, 2 I 4 ZP_220_102_14_ROZ_POST_1_2_4.rtf.pdf     ZP_220_102_14_ROZ_POST_1_2_4.rtf.pdf
  21.11.2014 Rozstrzygnięcie postępowania ZAD. 3 ZP_220_102_14_roz_post3.rtf.pdf     ZP_220_102_14_roz_post3.rtf.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33.19.23.40-7. Dostawa mebli medycznych 24.10.2014 | 09:30      
  15.10.2014 Ogłoszenie ZP_220_103_14_ogłoszenie.pdf     ZP_220_103_14_ogłoszenie.pdf
  15.10.2014 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_103_14_doc.rar     ZP_220_103_14_doc.rar
  15.10.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_103_14_pdf.rar     ZP_220_103_14_pdf.rar
  15.10.2014 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_103_14_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf     ZP_220_103_14_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf
  30.10.2014 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_103_14_roz_post.pdf     ZP_220_103_14_roz_post.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33.19.21.30-2, 39.14.13.00-5. Dostawa łóżek szpitalnych, wózków, ogrzewaczy pacjenta oraz mebli metalowych. 24.10.2014 | 09:30      
  15.10.2014 Ogłoszenie ZP_220_104_14_ogłoszenie.pdf     ZP_220_104_14_ogłoszenie.pdf
  15.10.2014 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_104_14_doc.rar     ZP_220_104_14_doc.rar
  15.10.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_104_14_pdf.rar     ZP_220_104_14_pdf.rar
  15.10.2014 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_104_14_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf     ZP_220_104_14_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf
  21.10.2014 Wyjaśnienia 01 ZP_220_104_14_wyj_01.rtf.pdf     ZP_220_104_14_wyj_01.rtf.pdf
  28.10.2014 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_104_14_roz_post.pdf     ZP_220_104_14_roz_post.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33141100 Dostawa materiałów szewnych i specjalistycznych materiałów chirurgicznych 02.12.2014 | 12.30
27.11.2014 | 12.30
24.11.2014 | 12:30
     
  18.10.2014 Ogłoszenie ZP_220_67_14_ogloszenie.rtf.pdf     ZP_220_67_14_ogloszenie.rtf.pdf
  18.10.2014 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_67_14_doc.rar     ZP_220_67_14_doc.rar
  18.10.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_67_14_pdf.rar     ZP_220_67_14_pdf.rar
  17.11.2014 Zmiana terminu sładania ofert 01 ZP_220_67_14_zm_ter_01.rar     ZP_220_67_14_zm_ter_01.rar
  20.11.2014 Wyjaśnienia 01 ZP_220_67_14__wyj_01.rtf.pdf     ZP_220_67_14__wyj_01.rtf.pdf
  21.11.2014 Wyjaśnienia 02 ZP_220_67_14_wyj_02.rtf.pdf     ZP_220_67_14_wyj_02.rtf.pdf
  21.11.2014 Zmiana terminu sładania ofert 02 ZP_220_67_14_zm_ter_02.pdf     ZP_220_67_14_zm_ter_02.pdf
  24.11.2014 Informacja o błędzie ZP_220_67_14_inf_o_bl.rtf.pdf     ZP_220_67_14_inf_o_bl.rtf.pdf
  28.01.2015 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_67_14__roz_post_I_cz.PDF     ZP_220_67_14__roz_post_I_cz.PDF
  13.02.2015 Rozstrzygnięcie postępowania zad. 1 ZP_220_67_14_roz_post_zad_1.PDF     ZP_220_67_14_roz_post_zad_1.PDF
  19.02.2015 Rozstrzygnięcie postępowania zad. 5, 9, 10, 11, 12, 17, 22, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39. ZP_220_67_14_roz_post_z_19_02_15.PDF     ZP_220_67_14_roz_post_z_19_02_15.PDF
  20.02.2015 Sprostowanie zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie zadania nr 38 ZP_220_67_14_spr_zaw_o_wyb_z_dn_19_02_15_dot_c.rtf.pdf     ZP_220_67_14_spr_zaw_o_wyb_z_dn_19_02_15_dot_c.rtf.pdf
  24.02.2015 Unieważnienie wyboru W ZAKRESIE ZADANIA NR 26 ZP_220_67_14_uniew_wyboru.pdf     ZP_220_67_14_uniew_wyboru.pdf
  03.03.2015 Rozstrzygnięcie postępowania - zadania 4 8 i 40 ZP_220_67_14_roz_post_4_8_i_40.PDF     ZP_220_67_14_roz_post_4_8_i_40.PDF
  04.03.2015 Sprostowanie wyboru zadania  40 ZP_220_67_14_spr_zad_40.PDF     ZP_220_67_14_spr_zad_40.PDF
  12.03.2015 Rozstrzygnięcie postępowania zad. 13-16 19-21 24-26 ZP_220_67_14_roz_post_13-16_19-21_24-26.PDF     ZP_220_67_14_roz_post_13-16_19-21_24-26.PDF
  12.03.2015 Sprostowanie wyboru zadania  20 ZP_220_67_14_sprost_roz_post_zad_20.rtf.pdf     ZP_220_67_14_sprost_roz_post_zad_20.rtf.pdf
  19.03.2015 Unieważnienie wyboru zadania  20 ZP_220_67_14_uniew_wyb_z20.PDF     ZP_220_67_14_uniew_wyb_z20.PDF
  20.03.2015 Rozstrzygnięcie postępowania - zadanie 20 ZP_220_67_14_roz_post_zad_20_2.PDF     ZP_220_67_14_roz_post_zad_20_2.PDF
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33696200 Dostawa odczynników do wykonywania badań parametrów krytycznych krwi wraz z dzierżawą siedmiu analizatorów do badań parametrów krytycznych krwi 11.12.2014 | 10.00
26.11.2014 | 10:00
     
  21.10.2014 Ogłoszenie ZP_220_96_14_ogloszenie_.rtf.pdf     ZP_220_96_14_ogloszenie_.rtf.pdf
  21.10.2014 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_96_14_doc.rar     ZP_220_96_14_doc.rar
  21.10.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_96_14_pdf.rar     ZP_220_96_14_pdf.rar
  18.11.2014 Wyjaśnienie nr 1 wraz z Zmodyfikowanym załącznikiem nr 6 ZP_220_96_14_WYJ_01_Z_ZAl.rar     ZP_220_96_14_WYJ_01_Z_ZAl.rar
  18.11.2014 Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie ZP_220_96_14_ENOTICES_SSZP-2014-152365-F1.pdf     ZP_220_96_14_ENOTICES_SSZP-2014-152365-F1.pdf
  18.11.2014 Modyfikacja SIWZ i pismo przewodnie ZP_220_96_14_MOD_siwz_01.rar     ZP_220_96_14_MOD_siwz_01.rar
  20.11.2014 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_96_14_Og_o_zm_og.pdf     ZP_220_96_14_Og_o_zm_og.pdf
  27.01.2015 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_96_14_roz_post.rtf.pdf     ZP_220_96_14_roz_post.rtf.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  50760000 Usługi konserwacyjno-naprawcze i usuwanie awarii w branżach elektrycznej, sanitarnej, ślusarskostolarskiej, wentylacyjno-klimatyzacyjnej, instalacji gazów medycznych i ogólnobudowlanej w obiektach i budynkach Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie 01.12.2014 | 09:30
27.11.2014 | 09:30
     
  22.10.2014 Ogłoszenie ZP_220_106_14_ogłoszenie.rtf.pdf     ZP_220_106_14_ogłoszenie.rtf.pdf
  22.10.2014 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_106_14_doc.rar     ZP_220_106_14_doc.rar
  22.10.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_106_14_pdf.rar     ZP_220_106_14_pdf.rar
  27.10.2014 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 01, ujednolicony tekst SIWZ  i mofyfikacja SIWZ nr 01 ZP_220_106_14_zm_og_01.rar     ZP_220_106_14_zm_og_01.rar
  29.10.2014 Komunikat 01 dotyczący wizji lokalnej ZP_220_106_14_kom_01.pdf     ZP_220_106_14_kom_01.pdf
  30.10.2014 Mofyfikacja SIWZ nr 02, ujednolicony tekst SIWZ i załącznik 03 - Wykaz usług ZP_220_106_14_mod_SIWZ_02_z_zal.rar     ZP_220_106_14_mod_SIWZ_02_z_zal.rar
  27.10.2014 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 02 ZP_220_106_14_Og_o_zm_og_02.pdf     ZP_220_106_14_Og_o_zm_og_02.pdf
  31.10.2014 Powiadomienie o wpłynięciu odwołania i treść odwołania firmy Impel Tech Solutions sp z o.o. ZP_220_106_14_Pow_o_wpl_odw_i_odw_01.rar     ZP_220_106_14_Pow_o_wpl_odw_i_odw_01.rar
  03.11.2014 Odpowiedź na odwołanie firmy Impel Tech Solutions sp z o.o. ZP_220_106_14_odp_na_odw_01.pdf     ZP_220_106_14_odp_na_odw_01.pdf
  07.11.2014 Modyfikacja nr 3, zmiana terminów, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, nowy formularz oferty ZP_220_106_14_og_o_zm_og_03_z_zal.rar     ZP_220_106_14_og_o_zm_og_03_z_zal.rar
  14.11.2014 Wyjaśnienia 01 ZP_220_106_14_Wyjasnienia_nr_1.rtf.pdf     ZP_220_106_14_Wyjasnienia_nr_1.rtf.pdf
  09.12.2014 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_106_14_roz_post.rtf.pdf     ZP_220_106_14_roz_post.rtf.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33.66.20.00-8, 33.62.11.00-0, 33.65.21.00-6. Dostawa leków. 13.11.2014 | 09:30      
  05.11.2014 Ogłoszenie ZP_220_111_14_Ogloszenie.pdf     ZP_220_111_14_Ogloszenie.pdf
  05.11.2014 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_111_14_doc.rar     ZP_220_111_14_doc.rar
  05.11.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_111_14_pdf.rar     ZP_220_111_14_pdf.rar
  14.11.2014 Rozstrzygnięcie postępowania - zadanie 3 ZP_220_111_14_roz_post_zad_3.pdf     ZP_220_111_14_roz_post_zad_3.pdf
  19.11.2014 Rozstrzygnięcie postępowania - zadania 1 i 2 ZP_220_111_14_roz_post_1_2.pdf     ZP_220_111_14_roz_post_1_2.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  Główny przedmiot 
90910000
Dodatkowe przedmioty
90600000 90900000 77310000
Usługa kompleksowego utrzymania w czystości i prawidłowego stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń wewnątrz budynków wraz z terenem zewnętrznym i pielęgnacją terenów zielonych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 22.12.2014 | 09:30
17.12.2014 | 09:30
     
  06.11.2014 Ogłoszenie ZP_220_109_14_Ogloszenie.pdf     ZP_220_109_14_Ogloszenie.pdf
  06.11.2014 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_109_14_Og_o_zm_og.pdf     ZP_220_109_14_Og_o_zm_og.pdf
  11.11.2014 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_109_14_DOC.rar     ZP_220_109_14_DOC.rar
  11.11.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_109_14_PDF.rar     ZP_220_109_14_PDF.rar
  11.11.2014 Komunikat z załącznikami ZP_220_109_14_KOMUNIKAT_Z_ZAL.rar     ZP_220_109_14_KOMUNIKAT_Z_ZAL.rar
  14.11.2014 Modyfikacja SIWZ nr 1
Zmodyfikowany załącznik nr 5 do SIWZ
Zmodyfikowany załącznik nr 6 do SIWZ
Załącznik nr 21 do SIWZ
Zmodyfikowany załącznik nr 5 do formularza oferty
Ujednolicona SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2
ZP_220_109_14_og_o_zm_og_2_z_zal.rar     ZP_220_109_14_og_o_zm_og_2_z_zal.rar
  21.11.2014 Powiadomienie o wpłynięciu odwołania i treść odwołania firmy Impel Cleaning sp z o.o. ZP_220_109_14_odw_Impel.rar     ZP_220_109_14_odw_Impel.rar
  26.11.2014 Odpowiedź na odwołanie firmy Impel Cleaning sp z o.o. ZP_220_109_14_Odp_na_odw.PDF     ZP_220_109_14_Odp_na_odw.PDF
  28.11.2014 Modyfikacja SIWZ nr 2,
Zmodyfikowany załącznik nr 8 do SIWZ,
Zmodyfikowany załącznik nr 20 do SIWZ,
Zmodyfikowany załącznik nr 4 do formularza oferty
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 3 
ZP_220_109_14_Mod_SIWZ_02_z_zal.rar     ZP_220_109_14_Mod_SIWZ_02_z_zal.rar
  03.12.2014 Komunikat 02 ZP_220_109_14_KOM_02.pdf     ZP_220_109_14_KOM_02.pdf
  05.12.2014 Wyjaśnienia nr 1
Zmodyfikowany załącznik nr 8 do SIWZ,
Załącznik nr 20 do SIWZ
Załącznik nr 7 do formularza oferty na sprzątanie.
Ponadto:
- daty urodzin przejmowanych pracowników
- wykaz urlopów
- wykaz badań WZW typu B
- Regulamin Wynagradzania
- Regulamin Pracy
- Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
- Wzór umowy najmu
ZP_220_109_14_wyj_01.rar     ZP_220_109_14_wyj_01.rar
  10.12.2014 Modyfikacja SIWZ nr 3
Zmodyfikowanyo załącznik nr 1 do SIWZ
Zmodyfikowanego załącznik nr 8 do SIWZ
Zmodyfikowanego załącznika nr 15 do SIWZ 
ZP_220_109_14_mod_siwz_03.rar     ZP_220_109_14_mod_siwz_03.rar
  12.12.2014 Uzupełnienie do wyjaśnienia 01 ZP_220_109_14_uzup_do_Wyj_01.pdf     ZP_220_109_14_uzup_do_Wyj_01.pdf
  31.12.2014 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_109_14_ROZ_POST.PDF     ZP_220_109_14_ROZ_POST.PDF
  12.01.2015 Unieważnienie czynności ZP_220_109_14_uniew_czyn.pdf     ZP_220_109_14_uniew_czyn.pdf
  20.02.2015 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_109_14_roz_post.rtf.pdf     ZP_220_109_14_roz_post.rtf.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  39.14.13.00-5, 39.11.31.00-8 Dostawa szaf kartotekowych, ubraniowych, kanap i krzeseł oraz regałów kolumnowych
archiwizacyjnych
14.11.2014 | 09:30      
  06.11.2014 Ogłoszenie ZP_220_112_14_ogłoszenie.pdf     ZP_220_112_14_ogłoszenie.pdf
  06.11.2014 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_112_14_doc.rar     ZP_220_112_14_doc.rar
  06.11.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_112_14_pdf.rar     ZP_220_112_14_pdf.rar
  25.11.2014 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_112_14_roz_post.pdf     ZP_220_112_14_roz_post.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  66510000, 66512100, 66515000, 66515100, 66515400, 66516000, 66516400 Usługa ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. 16.12.2014 | 09:30
15.12.2014 | 09:30
     
  08.11.2014 Ogłoszenie ZP_220_108_14_ogloszenie.pdf     ZP_220_108_14_ogloszenie.pdf
  08.11.2014 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_108_14_doc.rar     ZP_220_108_14_doc.rar
  08.11.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_108_14_pdf.rar     ZP_220_108_14_pdf.rar
  09.12.2014 wyjaśnienia nr 1 oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  ZP_220_108_14_wyj_01.rar     ZP_220_108_14_wyj_01.rar
  18.12.2014 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_108_14Z_roz_post.rtf.pdf     ZP_220_108_14Z_roz_post.rtf.pdf
             
             
    Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33731110 Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych 23.12.2014 | 8:00      
  14.11.2014 Ogłoszenie ZP_220_110_14_Ogloszenie.rtf.pdf     ZP_220_110_14_Ogloszenie.rtf.pdf
  14.11.2014 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_110_14_doc.rar     ZP_220_110_14_doc.rar
  14.11.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_110_14_pdf.rar     ZP_220_110_14_pdf.rar
  05.12.2014 Wyjaśnienia 01 z załącznikiem - broszurą ZP_220_110_14_WYJ_01.rar     ZP_220_110_14_WYJ_01.rar
  12.12.2014 Sprostowanie do wyjaśnienia 01  ZP_220_110_14_SPR_do_Wyj 01.pdf     ZP_220_110_14_SPR_do_Wyj 01.pdf
  12.12.2014 Wyjaśnienia 02  ZP_220_110_14__Wyj 02.pdf     ZP_220_110_14__Wyj 02.pdf
  04.02.2015 Rozstrzygnięcie postępowania w zakresie zadań nr 1, 4, 5 ZP_220_110_14__roz_post_zad_1-4-5.rtf.pdf     ZP_220_110_14__roz_post_zad_1-4-5.rtf.pdf
  17.02.2015 Rozstrzygnięcie postępowania w zakresie zadania 2 ZP_220_110_14_roz_post_zda_2.rtf.pdf     ZP_220_110_14_roz_post_zda_2.rtf.pdf
  05.03.2015 Rozstrzygnięcie postępowania w zakresie zadania 3 ZP_220_110_14_roz_post_zad_3.rtf.pdf     ZP_220_110_14_roz_post_zad_3.rtf.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33141000 Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku 29.12.2014 | 9:30      
  19.11.2014 Ogłoszenie ZP_220_107_14_ogłoszenie_.rtf.pdf     ZP_220_107_14_ogłoszenie_.rtf.pdf
  19.11.2014 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_107_14_doc_xls.rar     ZP_220_107_14_doc_xls.rar
  19.11.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_107_14_pdf.rar     ZP_220_107_14_pdf.rar
  12.12.2014 Wyjaśnienia 01 ZP_220_107_14_Wyj_01.pdf     ZP_220_107_14_Wyj_01.pdf
  18.12.2014 Wyjaśnienia 02 ZP_220_107_14_Wyjasnienia_nr_2.rtf.pdf     ZP_220_107_14_Wyjasnienia_nr_2.rtf.pdf
  19.01.2015 Rozstrzygnięcie postępowania zadania: 3 6 9 15 17 ZP_220_107_14_roz_post_3_6_9_15_17.rtf.pdf     ZP_220_107_14_roz_post_3_6_9_15_17.rtf.pdf
  04.02.2015 Rozstrzygnięcie postępowania zadania: 1,2,4,5,7,8,10-14,16,18,19 ZP_220_107_14_roz_post_zad_1-2-4-5-7-8-10do14-16-18-19.rtf.pdf     ZP_220_107_14_roz_post_zad_1-2-4-5-7-8-10do14-16-18-19.rtf.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33.11.22.00-0. Dostawa aparatu ultrasonograficznego z opcją dopplerowską przeznaczony do badania naczyń obwodowych 05.12.2014 | 09:30
4.12.2014 | 09:30
     
  26.11.2014 Ogłoszenie ZP_220_115_14_ogloszenie.pdf     ZP_220_115_14_ogloszenie.pdf
  26.11.2014 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_115_14_DOC.rar     ZP_220_115_14_DOC.rar
  26.11.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_115_14_PDF.rar     ZP_220_115_14_PDF.rar
  27.11.2014 Modyfikacja SIWZ nr 1,
Zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ,
Zmodyfikowany załącznik nr 4 do formularza oferty,
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ZP_220_115_14_mod_SIWZ_01_z_zal.rar     ZP_220_115_14_mod_SIWZ_01_z_zal.rar
  08.12.2014 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_115_14_roz_post.pdf     ZP_220_115_14_roz_post.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33141110, 33141116, 33190000 Dostawa zestawów opatrunkowych, przylepców, kompresów, żeli oraz opatrunków wraz z dzierżawą 6 urządzeń do podciśnieniowej terapii ran. 07.01.2015 | 10:00      
  28.11.2014 Ogłoszenie ZP_220_105_2014_OGLOSZENIE.pdf     ZP_220_105_2014_OGLOSZENIE.pdf
  28.11.2014 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_105_2014_doc.rar     ZP_220_105_2014_doc.rar
  28.11.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_105_2014_pdf.rar     ZP_220_105_2014_pdf.rar
  08.12.2014 Moryfikacja SIWZ 01 ZP_220_105_14_MOD_SIWZ_01.pdf     ZP_220_105_14_MOD_SIWZ_01.pdf
  11.12.2014 Informacje dodatkowe ZP_220_105_14_inf_dod.pdf     ZP_220_105_14_inf_dod.pdf
  18.12.2014 Wyjaśnienia 01 ZP_220_105_14_wyj_01.pdf     ZP_220_105_14_wyj_01.pdf
  18.12.2014 Wyjaśnienia 02 z załącznikiem ZP_220_105_14_WYJ_02_z_zal.rar     ZP_220_105_14_WYJ_02_z_zal.rar
  29.01.2015 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_105_14_roz_post.rtf.pdf     ZP_220_105_14_roz_post.rtf.pdf
  18.02.2015 Rozstrzygnięcie postępowania zad. 1-6 ZP_220_105_14_Roz_post_1-6.pdf     ZP_220_105_14_Roz_post_1-6.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33.69.81.00-0 Dostawa odczynników i innych materiały do typowania antygenów zgodności tkankowej metodą PCR-SSP oraz metodami serologicznymi do pracowni HLA 10.12.2014 | 09:30      
  02.12.2014 Ogłoszenie ZP_220_114_14_ogloszenie_.pdf     ZP_220_114_14_ogloszenie_.pdf
  02.12.2014 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_114_14_doc.rar     ZP_220_114_14_doc.rar
  02.12.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_114_14_pdf.rar     ZP_220_114_14_pdf.rar
  12.12.2014 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_114_14_roz_post.pdf     ZP_220_114_14_roz_post.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33141000 Dostawa zestawów serwet do operacji kardiochirurgicznych, prześcieradeł ochronnych oraz poszew i prześcieradeł na fotele dializacyjne 8.1.2015 | 09:30      
  03.12.2014 Ogłoszenie ZP_220_113_14_ogłoszenie_.rtf.pdf     ZP_220_113_14_ogłoszenie_.rtf.pdf
  03.12.2014 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_113_14_doc.rar     ZP_220_113_14_doc.rar
  03.12.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_113_14_pdf.rar     ZP_220_113_14_pdf.rar
  22.12.2014 Wyjaśnienia 01 ZP_220_113_14_Wyj_01.rtf.pdf     ZP_220_113_14_Wyj_01.rtf.pdf
  29.01.2015 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_113_14_roz_post.rtf.pdf     ZP_220_113_14_roz_post.rtf.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33.00.00.00-0. Dostawa sond do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej do aparatu Volcano S5 Imaging System. 11.12.2014 | 10:30      
  03.12.2014 Ogłoszenie ZP_220_116_14_ogłoszenie.rtf.pdf     ZP_220_116_14_ogłoszenie.rtf.pdf
  03.12.2014 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_116_14_doc.rar     ZP_220_116_14_doc.rar
  03.12.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_116_14_pdf.rar     ZP_220_116_14_pdf.rar
  12.12.2014 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_116_14_roz_post.PDF     ZP_220_116_14_roz_post.PDF
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33.69.81.00-0. Dostawa odczynników i innych materiały do typowania antygenów zgodności tkankowej metodą PCR-SSP oraz metodami serologicznymi do pracowni HLA. 22.12.2014 | 09:30      
  12.12.2014 Ogłoszenie ZP_220_120_14_ogloszenie_.pdf     ZP_220_120_14_ogloszenie_.pdf
  12.12.2014 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_120_14_doc.rar     ZP_220_120_14_doc.rar
  12.12.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_120_14_pdf.rar     ZP_220_120_14_pdf.rar
  23.12.2014 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_120_14_roz_post..rtf.pdf     ZP_220_120_14_roz_post..rtf.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33.00.00.00-0 Dostawa pierścieni do plastyki zastawki trójdzielnej wraz z dzierżawą dwóch kompletów miarek 30.12.2014 | 09:30      
  19.12.2014 Ogłoszenie ZP_220_118_14_ogłoszenie.pdf     ZP_220_118_14_ogłoszenie.pdf
  19.12.2014 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_118_14_doc.rar     ZP_220_118_14_doc.rar
  19.12.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_118_14_pdf.rar     ZP_220_118_14_pdf.rar
  13.01.2015 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_118_14_roz_post.rtf.pdf     ZP_220_118_14_roz_post.rtf.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33.65.21.00-6, 33.69.63.00-8 Dostawa leków przeciwnowotworowych oraz odczynników chemicznych 30.12.2014 | 09:30      
  19.12.2014 Ogłoszenie ZP_220_121_14_Ogloszenie.pdf     ZP_220_121_14_Ogloszenie.pdf
  19.12.2014 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_121_14_doc.rar     ZP_220_121_14_doc.rar
  19.12.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_121_14_pdf.rar     ZP_220_121_14_pdf.rar
  09.01.2015 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_121_14_roz_post.rtf.pdf     ZP_220_121_14_roz_post.rtf.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33.11.22.00-0. Dostawa aparatu USG 08.01.2015 | 09:30      
  31.12.2014 Ogłoszenie ZP_220_122_14_ogłoszenie.rtf.pdf     ZP_220_122_14_ogłoszenie.rtf.pdf
  31.12.2014 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_122_14_DOC.rar     ZP_220_122_14_DOC.rar
  31.12.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_122_14_PDF.rar     ZP_220_122_14_PDF.rar
  02.01.2015 Wyjaśnienia 01 ZP_220_122_14_Wyj_01.pdf     ZP_220_122_14_Wyj_01.pdf
  15.01.2015 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_122_14_roz_post.pdf     ZP_220_122_14_roz_post.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  50.40.00.00-9. Usługi stałego nadzoru technicznego i naprawy aparatury do dializowania. 12.01.2015 | 09:30      
  31.12.2014 Ogłoszenie ZP_220_117_14_ogLoszenie.rtf.pdf     ZP_220_117_14_ogLoszenie.rtf.pdf
  31.12.2014 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_117_14_DOC.rar     ZP_220_117_14_DOC.rar
  31.12.2014 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_117_14_PDF.rar     ZP_220_117_14_PDF.rar
  13.01.2015 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_117_14_roz_post.rtf.pdf     ZP_220_117_14_roz_post.rtf.pdf
             
             
             
             
  Aby mieć pewność, że wyświetlana jest ostatnia wersja strony należy dokonać jej odświeżenia poprzez jednoczesne naciśnięcie klawiszy Ctrl oraz F5        
             
  Do odczytania dokumentów w formacie PDF należy pobrać i zainstalować darmowy program Adobe Acrobat Reader ze strony: http://www.adobe.com/pl/      
  do pobierania programu przechodzimy po kliknięciu myszką na stronie firmy Adobe ikony:        
      Pobierz programy Adobe Reader i Flash Player
 
     
             
  Dokumenty z rozszerzeniem RAR i ZIP zostały spakowane (i skompresowane). Programy do rozpakowania:        
  - 7-zip - Darmowy program do obsługi archiwów dystrybowany na licencji GNU LGPL: http://7-zip.org.pl      
  - 40 dniowa wersja próbna popularnego, komercyjnego programu do obsługi archiwów WINRAR http://www.winrar.eprogramy.net/      
             
  Jeśli chcesz przekazać swoje uwagi / sugestie / pomysły odnośnie funkcjonowania informacji przetargowej napisz na adres e-mailowy: grzery@pum.edu.pl      
  lub zgłoś je telefonicznie: 0914661791 lub 606109292