Zamówienia rozpoczęte w 2018 roku    
             
             
  W przypadku problemów z wyświetleniem całej strony zamówień publicznych w programie Internet Explorer
zalecamy stosowanie najnowszej wersji tej przeglądarki w trybie zgodności lub innych przeglądarek takich jak Firefox, Chrome, Opera.
Strona kończy się napisem: KONIEC STRONY
     
             
             
             
  Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 rok      
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33696300-8 Dostawa odczynników, kalibratorów, kontroli oraz materiałów zużywalnych do oznaczania hemoglobiny glikowanej metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej wraz z dzierżawą jednego analizatora.        
  05.01.2018 Ogłoszenie ZP_220_02_18_ogł o zam.pdf     ZP_220_02_18_ogł o zam.pdf
  05.01.2018 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_02_18_DOC.zip     ZP_220_02_18_DOC.zip
  05.01.2018 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_02_18_PDF.rar     ZP_220_02_18_PDF.rar
  11.01.2018 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA ZP_220_02_18_ogł o zm ogł_zmiana terminu_11 01 18.rtf.pdf     ZP_220_02_18_ogł o zm ogł_zmiana terminu_11 01 18.rtf.pdf
  11.01.2018 Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ nr 1 ZP_220_02_18_wyjaśnienia 1 i modyfikacja SIWZ_11 01 2018.rtf.pdf     ZP_220_02_18_wyjaśnienia 1 i modyfikacja SIWZ_11 01 2018.rtf.pdf
  11.01.2018 Załącznik nr 4 PO MODYFIKACJI ZP_220_02_18_FO_zal 4_par wym i ocen_PO MODYFIKACJI.rtf.pdf     ZP_220_02_18_FO_zal 4_par wym i ocen_PO MODYFIKACJI.rtf.pdf
  18.01.2018 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_02_18 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf     ZP_220_02_18 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf
  19.01.2018 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_02_18_rozstrzygnięcie_19 01 18.rtf.pdf     ZP_220_02_18_rozstrzygnięcie_19 01 18.rtf.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33651520-9 dostawa immunoglobuliny ludzkiej anty-D stosowanej w zapobieganiu immunizacji Rh(D) u kobiet Rh(D)- ujemnych na potrzeby SPSK-2.        
  11.01.2018 Ogłoszenie ZP_220_04_18_ogł o zam_11 01 18.rtf.pdf     ZP_220_04_18_ogł o zam_11 01 18.rtf.pdf
  11.01.2018 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_04_18_DOC.zip     ZP_220_04_18_DOC.zip
  11.01.2018 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_04_18_PDF.rar     ZP_220_04_18_PDF.rar
  15.01.2018 Wyjaśnienia dodatkowe 1 ZP_220_04_18_Wyjasnienia dodatkowe_15 01 18.pdf     ZP_220_04_18_Wyjasnienia dodatkowe_15 01 18.pdf
  16.01.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_04_18_ogł o zmianie ogł_zmiana terminu.pdf     ZP_220_04_18_ogł o zmianie ogł_zmiana terminu.pdf
  23.01.2018 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_04_18_Wyjasnienia 1_23 01 18.rtf.pdf     ZP_220_04_18_Wyjasnienia 1_23 01 18.rtf.pdf
  25.01.2018 SIWZ PO MODYFIKACJI ZP_220_04_18  SIWZ immuno_PO MODYFIKACJI_25 01 18.rtf.pdf     ZP_220_04_18  SIWZ immuno_PO MODYFIKACJI_25 01 18.rtf.pdf
  25.01.2018 Zał. nr 1 do SIWZ - OFERTA_PO MODYFIKACJ ZP_220_04_18 Zał. nr 1 do SIWZ - OFERTA_PO MODYFIKACJI.rtf.pdf     ZP_220_04_18 Zał. nr 1 do SIWZ - OFERTA_PO MODYFIKACJI.rtf.pdf
  25.01.2018 Załącznik nr 3 Formularz cen jednostkowych_PO MODYFIKACJI ZP_220_04_18 Załącznik nr 3 Formularz cen jednostkowych_PO MODYFIKACJI.rtf.pdf     ZP_220_04_18 Załącznik nr 3 Formularz cen jednostkowych_PO MODYFIKACJI.rtf.pdf
  30.01.2018 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_04_18 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT_30 01 18.rtf.pdf     ZP_220_04_18 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT_30 01 18.rtf.pdf
  05.02.2018 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_04_18_ROZSTRZYGNIĘCIE_05 02 18.rtf.pdf     ZP_220_04_18_ROZSTRZYGNIĘCIE_05 02 18.rtf.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33169000-2 Dostawa narzędzi okulistycznych jedno i wielorazowego użytku.        
  11.01.2018 Ogłoszenie ZP_220_05_18_ogł o zam_11 01 18.rtf.pdf     ZP_220_05_18_ogł o zam_11 01 18.rtf.pdf
  11.01.2018 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_05_18_DOC.zip     ZP_220_05_18_DOC.zip
  11.01.2018 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_05_18_PDF.rar     ZP_220_05_18_PDF.rar
  19.01.2018 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_05_18_INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf     ZP_220_05_18_INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf
  30.01.2018 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_05_18_rozstrzygnięcie_30 01 18.rtf.pdf     ZP_220_05_18_rozstrzygnięcie_30 01 18.rtf.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33141324 Dostawa cewników i igieł dializacyjnych dla Ośrodka Dializ SPSK-2 w Szczecinie        
  17.01.2018 Ogłoszenie ZP_220_01_18_ogl o zam_17 01 18.pdf     ZP_220_01_18_ogl o zam_17 01 18.pdf
  17.01.2018 Dokumenty przetargowe (DOC) zp_220_01_18_doc.zip     zp_220_01_18_doc.zip
  17.01.2018 Dokumenty przetargowe (PDF) zp_220_01_18_pdf.rar     zp_220_01_18_pdf.rar
  20.02.2018 Zmiana terminów w postepowaniu ZP_220_01_18_zmiana terminów.pdf     ZP_220_01_18_zmiana terminów.pdf
  23.02.2018 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_01_18_Wyjaśnienia 1_23 02 18.rtf.pdf     ZP_220_01_18_Wyjaśnienia 1_23 02 18.rtf.pdf
  14.03.2018 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_01_18 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT_14 03 18.pdf     ZP_220_01_18 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT_14 03 18.pdf
  27.03.2018 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_01_18_ROZSTRZYGNIECIE_27 03 18.rtf.pdf     ZP_220_01_18_ROZSTRZYGNIECIE_27 03 18.rtf.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33192000-2
39113100-8 , 39130000-2, 39111000-3
Dostawa mebli biurowych, medycznych, szaf ubraniowych oraz fotela do pobierania krwi        
  25.01.2018 Ogłoszenie ZP_220_10_18 Ogłoszenie.pdf     ZP_220_10_18 Ogłoszenie.pdf
  25.01.2018 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_10_18 DOC.rar     ZP_220_10_18 DOC.rar
  25.01.2018 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_10_18 PDF.rar     ZP_220_10_18 PDF.rar
  02.02.2018 Zbiorcze zestawienie ofert ZP_220_10_18_ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.pdf     ZP_220_10_18_ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.pdf
  02.02.2018 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej
ZP_220_10_18 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf     ZP_220_10_18 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf
  08.02.2018 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_10_18 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę. z dn. 08.02.18 r.pdf     ZP_220_10_18 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę. z dn. 08.02.18 r.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33141323 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego        
  27.01.2018 Ogłoszenie ZP_220_03_18_ogl o zam_27 01 18.rtf.pdf     ZP_220_03_18_ogl o zam_27 01 18.rtf.pdf
  27.01.2018 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_03_18 DOC.zip     ZP_220_03_18 DOC.zip
  27.01.2018 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_03_18 PDF.rar     ZP_220_03_18 PDF.rar
  12.02.2018 Załacznik nr 1 po modyfikacji ZP_220_03_18_FO_zal 1_FCJ po modyfikacji_12 02 18.pdf     ZP_220_03_18_FO_zal 1_FCJ po modyfikacji_12 02 18.pdf
  12.02.2018 Modyfikacja SIWZ zad 13 ZP_220_03_18_modyfikacja SIWZ_FCJ zad 13_pismo_12 02 18.pdf     ZP_220_03_18_modyfikacja SIWZ_FCJ zad 13_pismo_12 02 18.pdf
  14.02.2018 Sprostowanie dotyczące wzoru umowy ZP_220_03_18_SPROSTOWANIE_dot wzoru umowy_14 02 18.pdf     ZP_220_03_18_SPROSTOWANIE_dot wzoru umowy_14 02 18.pdf
  28.02.2018 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_03_18_Wyjaśnienia 1_28 02 18.pdf     ZP_220_03_18_Wyjaśnienia 1_28 02 18.pdf
  07.03.2018 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej
ZP_220_03_18_SIWZ_zal 2_GRUPA kapitałowa.rtf.pdf     ZP_220_03_18_SIWZ_zal 2_GRUPA kapitałowa.rtf.pdf
  07.03.2018 Zbiorcze zestawienie ofert ZP_220_03_18 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 03.18 z dnia 07.03.2018 r.rtf.pdf     ZP_220_03_18 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 03.18 z dnia 07.03.2018 r.rtf.pdf
  05.04.2018 Rozstrzygnięcie postępowania na zadania 5,8,10 ZP_220_03_18_ROZSTRZYGNIĘCIE_zad 5,8,10_05 04 18.rtf.pdf     ZP_220_03_18_ROZSTRZYGNIĘCIE_zad 5,8,10_05 04 18.rtf.pdf
  10.04.2018 Rozstrzygnięcie postępowania na zadania 1,3,6,7,12,13  ZP_220_03_18_ROZSTRZYGN II_zad 1,3,6,7,12,13_10 04 18.rtf.pdf     ZP_220_03_18_ROZSTRZYGN II_zad 1,3,6,7,12,13_10 04 18.rtf.pdf
  16.04.2018 Rozstrzygnięcie postępowania na zadania 4, 9, 11 ZP_220_03_18_ROZSTRZYGN III_zad 4,9,11_16 04 18.rtf.pdf     ZP_220_03_18_ROZSTRZYGN III_zad 4,9,11_16 04 18.rtf.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33157000-5
33141100-1
Dostawa systemu do nawilżania tlenu do respiratorów, wosku kostnego oraz pasków do zamykania ran na potrzeby
Klinik SPSK-2
       
  13.02.2018 Ogłoszenie ZP_220_07_18_ogł o zam_13 02 18.rtf.pdf     ZP_220_07_18_ogł o zam_13 02 18.rtf.pdf
  13.02.2018 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_07_18_DOC.zip     ZP_220_07_18_DOC.zip
  13.02.2018 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_07_18_PDF.rar     ZP_220_07_18_PDF.rar
  20.02.2018 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_07_18_wyjaśnienia 1_20 02 18.rtf.pdf     ZP_220_07_18_wyjaśnienia 1_20 02 18.rtf.pdf
  23.02.2018 Załacznik nr 2 do SIWZ ZP_220_07_18_SIWZ_zal 2_gr kapit.rtf.pdf     ZP_220_07_18_SIWZ_zal 2_gr kapit.rtf.pdf
  23.02.2018 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_7_18 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT___23 02 18.rtf.pdf     ZP_220_7_18 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT___23 02 18.rtf.pdf
  13.03.2018 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_07_18_ROZSTRZYGNIECIE.pdf     ZP_220_07_18_ROZSTRZYGNIECIE.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  98315000
98310000
Wykonywanie kompleksowych usług pralniczych wraz z transportem        
  16.02.2018 Ogłoszenie ZP_220_13_18_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf     ZP_220_13_18_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
  16.02.2018 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_13_18  DOC.rar     ZP_220_13_18  DOC.rar
  16.02.2018 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_13_18  PDF.rar     ZP_220_13_18  PDF.rar
  13.03.2018 Wyjaśnienia 1 ZP_220_13_18_Wyjasnienia_nr_1.pdf     ZP_220_13_18_Wyjasnienia_nr_1.pdf
  28.03.2018 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_13.18_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_13.18_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  17.04.2018 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_13_18_Zawiadomienie o rozstrzygnieciu.pdf     ZP_220_13_18_Zawiadomienie o rozstrzygnieciu.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33141121-4 Dostawa materiałów szewnych na potrzeby Bloków Operacyjnych SPSK-2        
  16.02.2018 Ogłoszenie ZP_220_08_18_ogł o zam.pdf     ZP_220_08_18_ogł o zam.pdf
  16.02.2018 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_08_18_DOC.zip     ZP_220_08_18_DOC.zip
  16.02.2018 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_08_18_PDF.rar     ZP_220_08_18_PDF.rar
  27.02.2018 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_08_18 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT_27 02 18.rtf.pdf     ZP_220_08_18 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT_27 02 18.rtf.pdf
  13.03.2018 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_08_18_ROZSTRZYGNIECIE.pdf     ZP_220_08_18_ROZSTRZYGNIECIE.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33600000 Dostawa produktów leczniczych stosowanych w ramach programów lekowych i chemioterapii oraz leków przeciwkrwotocznych na potrzeby Klinik SPSK-2         
  16.02.2018 Ogłoszenie ZP_220_11_18_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf     ZP_220_11_18_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
  16.02.2018 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_11_18(DOC).rar     ZP_220_11_18(DOC).rar
  16.02.2018 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_11_18(PDF).rar     ZP_220_11_18(PDF).rar
  12.03.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_11_18 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - druk wysłany do publikacji w dniu 12.03.2018 r.pdf     ZP_220_11_18 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - druk wysłany do publikacji w dniu 12.03.2018 r.pdf
  14.03.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Opublikowane w Dzienniku UE ZP.220.11.18 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.pdf     ZP.220.11.18 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.pdf
  16.03.2018 Wyjaśnienie nr 1 ZP_220_11_18_Wyjasnienie_nr_1.pdf     ZP_220_11_18_Wyjasnienie_nr_1.pdf
  27.03.2018 Zbiorcze zestawienie ofert ZP.220.11.18  Informacja z otwarcia ofert.pdf     ZP.220.11.18  Informacja z otwarcia ofert.pdf
  27.03.2018 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej
ZP.220.11.18 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.docx.pdf     ZP.220.11.18 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.docx.pdf
  23.04.2018 Rozstrzygnięcie postępowania ZP.220.11.18 Rozstrzygnięcie postępowania.rtf.pdf     ZP.220.11.18 Rozstrzygnięcie postępowania.rtf.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33111710 Dostawa wyrobów do angiografii oraz cewników Swan-Ganz        
  20.02.2018 Ogłoszenie ZP_220_06_18_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf     ZP_220_06_18_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
  20.02.2018 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_06_18 DOC.rar     ZP_220_06_18 DOC.rar
  20.02.2018 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_06_18 PDF.rar     ZP_220_06_18 PDF.rar
  14.03.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_06_18_ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1.pdf     ZP_220_06_18_ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1.pdf
  14.03.2018 Modyfikacja nr 1 ZP_220_06_18_Modyfikacja nr 1.rar     ZP_220_06_18_Modyfikacja nr 1.rar
  21.03.2018 Wyjaśnienia nr 2 ZP_220_06_18_Wyjaśnienia nr 2.pdf     ZP_220_06_18_Wyjaśnienia nr 2.pdf
  30.03.2018 Zbiorcze zestawienie ofert ZP_220_06_18_ Zbiorcze_zestawienie_ofert.pdf     ZP_220_06_18_ Zbiorcze_zestawienie_ofert.pdf
  07.05.2018 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania ZP_220_06_18_Zawiadomienie o rozstrzygnieciu.pdf     ZP_220_06_18_Zawiadomienie o rozstrzygnieciu.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33696500 Dostawa odczynników, kontroli, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych umożliwiających wykonywanie oznaczeń
immunochemicznych wraz z dzierżawą jednego analizatora
       
  20.02.2018 Ogłoszenie ZP_220_12_18_ogl o zam_20 02 18.rtf.pdf     ZP_220_12_18_ogl o zam_20 02 18.rtf.pdf
  20.02.2018 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_12_18_DOC.zip     ZP_220_12_18_DOC.zip
  20.02.2018 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_12_18_PDF.rar     ZP_220_12_18_PDF.rar
  14.03.2018 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_12_18_wyjaśnienia 1_14 03 18.pdf     ZP_220_12_18_wyjaśnienia 1_14 03 18.pdf
  29.03.2018 Zbiorcze zestawienie ofert ZP_220_12_18 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT_29 03 18.rtf.pdf     ZP_220_12_18 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT_29 03 18.rtf.pdf
  11.04.2018 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_12_18_ROZSTRZYGN_11 04 18.rtf.pdf     ZP_220_12_18_ROZSTRZYGN_11 04 18.rtf.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  39831300-9 39812400-1
39514200-0
Dostawa wózków serwisowych konfekcjonowanych z wyposażeniem oraz czyściwa przemysłowego.        
  01.03.2018 Ogłoszenie ZP_220_15_18 Ogłoszenie.pdf     ZP_220_15_18 Ogłoszenie.pdf
  01.03.2018 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_15_18 DOC.rar     ZP_220_15_18 DOC.rar
  01.03.2018 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_15_18 PDF.rar     ZP_220_15_18 PDF.rar
  06.03.2018 Wyjaśnienie nr 1 ZP_220_15_18 Wyjaśnienie nr 1.pdf     ZP_220_15_18 Wyjaśnienie nr 1.pdf
  09.03.2018 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej
ZP_220_15_18 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf     ZP_220_15_18 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf
  09.03.2018 Zbiorcze zestawienie ofert ZP_220_15_18_ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.pdf     ZP_220_15_18_ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.pdf
  13.03.2018 Rozstrzygnięcie postępowania dla zadania nr 1 ZP_220_15_18_Zawiadomienie_o_rozstrzygnieciu_post_na_zad_nr_1.pdf     ZP_220_15_18_Zawiadomienie_o_rozstrzygnieciu_post_na_zad_nr_1.pdf
  27.03.2018 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania na zadanie nr 2 ZP_220_15_18 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę. na zad. nr 2 z dn. 27.03.18 r.pdf     ZP_220_15_18 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę. na zad. nr 2 z dn. 27.03.18 r.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  50400000-9 Naprawy oraz stały nadzór techniczny nad aparaturą dializacyjną        
  05.03.2018 Ogłoszenie ZP_220_18_18_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf     ZP_220_18_18_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
  05.03.2018 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_18_18  DOC.rar     ZP_220_18_18  DOC.rar
  05.03.2018 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_18_18  PDF.rar     ZP_220_18_18  PDF.rar
  06.03.2018 Załacznik nr 2 do SIWZ ZP_220_18_18 Zał. nr 2 do SIWZ_gr kapit.rar     ZP_220_18_18 Zał. nr 2 do SIWZ_gr kapit.rar
  06.03.2018 Załacznik nr 4 do SIWZ ZP_220_18_18_Zał_nr 4_Wykaz usług.rar     ZP_220_18_18_Zał_nr 4_Wykaz usług.rar
  13.03.2018 Zbiorcze zestawienie ofert ZP_220_18_18_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_18_18_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  27.03.2018 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_18_18_Zawiadomienie o rozstrzygnieciu.pdf     ZP_220_18_18_Zawiadomienie o rozstrzygnieciu.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  39713410-0 39713420-3
39713430-6 42924200-1 42924730-5
42924200-1 16310000-1 39237000-2
16160000-4
Dostawa maszyn czyszczących, szorowarek, odkurzaczy, myjek do utrzymania czystości pomieszczeń oraz sprzętu ogrodniczego do utrzymania w czystości terenów zewnętrznych z pielęgnacją terenów zielonych.        
  06.03.2018 Ogłoszenie ZP_220_16_18 Ogłoszenie.pdf     ZP_220_16_18 Ogłoszenie.pdf
  06.03.2018 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_16_18 DOC.rar     ZP_220_16_18 DOC.rar
  06.03.2018 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_16_18 PDF.rar     ZP_220_16_18 PDF.rar
  09.03.2018 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_16_18 Wyjaśnienie nr 1.pdf     ZP_220_16_18 Wyjaśnienie nr 1.pdf
  12.03.2018 Dodatkowa informacja ZP_220_16_18 Dodatkowa Informacja.pdf     ZP_220_16_18 Dodatkowa Informacja.pdf
  14.03.2018 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej ZP_220_16_18 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf     ZP_220_16_18 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf
  14.03.2018 Zbiorcze zestawienie ofert ZP_220_16_18_ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.pdf     ZP_220_16_18_ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.pdf
  21.03.2018 Zawiadomienie o unieważnieniu w zakresie zadania nr 6 ZP_220_16_18_Zawiadomienie o unieważnieniu na zadaniu 6.pdf     ZP_220_16_18_Zawiadomienie o unieważnieniu na zadaniu 6.pdf
  27.03.2018 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania na zadaniach nr 2, 3, 4, 5 i 7 ZP_220_16_18 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę. na zad. nr 2, 3, 4, 5, 7 z dn. 27.03.18 r.pdf     ZP_220_16_18 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę. na zad. nr 2, 3, 4, 5, 7 z dn. 27.03.18 r.pdf
  03.04.2018 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania na zadanie 1 ZP_220_16_18 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę. na zad. nr 1 z dn. 03.04.18 r.pdf     ZP_220_16_18 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę. na zad. nr 1 z dn. 03.04.18 r.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33000000-0 Dostawa kaset, kaniul i innych wyrobów do perfuzji
nerek do aparatu LKT-100 typu LifePort
       
  06.03.2018 Ogłoszenie ZP_220_20_18 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf     ZP_220_20_18 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
  06.03.2018 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_20_18 DOC.rar     ZP_220_20_18 DOC.rar
  06.03.2018 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_20_18 PDF.rar     ZP_220_20_18 PDF.rar
  13.03.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1 ZP_220_20_18_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_nr_1.pdf     ZP_220_20_18_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_nr_1.pdf
  16.03.2018 Wyjaśnienia 1 ZP_220_20_18_Wyjasnienia_nr_1.pdf     ZP_220_20_18_Wyjasnienia_nr_1.pdf
  16.03.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 ZP_220_20_18_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_nr_2.pdf     ZP_220_20_18_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_nr_2.pdf
  21.03.2018 Zbiorcze zestawienie ofert ZP_220_20_18_ Zbiorcze zestawienie ofert.pdf     ZP_220_20_18_ Zbiorcze zestawienie ofert.pdf
  05.04.2018 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania ZP_220_20_18_Zawiadomienie o rozstrzygnieciu.pdf     ZP_220_20_18_Zawiadomienie o rozstrzygnieciu.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33000000 Dostawa materiałów zużywalnych do fakowitrektomu OERTLI OS4.        
  10.03.2018 Ogłoszenie ZP_220_14_18 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf     ZP_220_14_18 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
  10.03.2018 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_14_18 DOC.rar     ZP_220_14_18 DOC.rar
  10.03.2018 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_14_18 PDF.rar     ZP_220_14_18 PDF.rar
  12.04.2018 Ogłoszenie o zmainie ogłoszenia ZP_220_14_18 Ogłoszenie o zmainie ogłoszenia.pdf     ZP_220_14_18 Ogłoszenie o zmainie ogłoszenia.pdf
  12.04.2018 Wyjaśnienie nr 1 ZP_220_14_18 Wyjaśnienie nr 1.pdf     ZP_220_14_18 Wyjaśnienie nr 1.pdf
  19.04.2018 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_14_18_ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.pdf     ZP_220_14_18_ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.pdf
  07.05.2018 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania ZP_220_14_18 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania z dn. 07.05.18 r.pdf     ZP_220_14_18 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania z dn. 07.05.18 r.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33721000-0
33721200-2
33000000-0
Dostawa strzygarek chirurgicznych, golarek medycznych, testów do sterylizacji, worków stomijnych, elektrod jednorazowych do diatermii, pasków wskaźnikowych pH         
  16.03.2018 Ogłoszenie ZP_220_21_18_ogloszenie.pdf     ZP_220_21_18_ogloszenie.pdf
  16.03.2018 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_21_18_(DOC).rar     ZP_220_21_18_(DOC).rar
  16.03.2018 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_21_18_(PDF).rar     ZP_220_21_18_(PDF).rar
  22.03.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminów ZP_220_21_18_ogl o zm ogl_ZMIANA TERMINOW.pdf     ZP_220_21_18_ogl o zm ogl_ZMIANA TERMINOW.pdf
  23.03.2018 Wyjaśnienia i Modyfikacja SIWZ ZP_220_21_18_wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ 1_23 03 18.rtf.pdf     ZP_220_21_18_wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ 1_23 03 18.rtf.pdf
  23.03.2018 Załącznik nr 4 modyfikacja ZP_220_21_18_FO_zal 4_MODYFIKACJA_parametry wymagane.rtf.pdf     ZP_220_21_18_FO_zal 4_MODYFIKACJA_parametry wymagane.rtf.pdf
  26.03.2018 Wyjaśnienia nr 2 ZP_220_21_18_wyjaśnienia 2_26 03 18.rtf.pdf     ZP_220_21_18_wyjaśnienia 2_26 03 18.rtf.pdf
  27.03.2018 Unieważnienie dot pyt 21 w ramach Wyjaśnień i modyfikacji SIWZ z 23 03 18. ZP_220_21_18_UNIEWAZNIENIE.pdf     ZP_220_21_18_UNIEWAZNIENIE.pdf
  30.03.2018 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_21_18_INFORMACJA_Z_OTWARCIA_OFERT.pdf     ZP_220_21_18_INFORMACJA_Z_OTWARCIA_OFERT.pdf
  06.04.2018 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania na zadanie 4 ZP_220_21_18_ROZSTRZYGNIĘCIE_zad 4_06 04 18.rtf.pdf     ZP_220_21_18_ROZSTRZYGNIĘCIE_zad 4_06 04 18.rtf.pdf
  18.05.2018 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania na zadania 1-3, 5-7 ZP_220_21_18_ROZSTRZYGNIĘCIE II_18 05 18.pdf     ZP_220_21_18_ROZSTRZYGNIĘCIE II_18 05 18.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33731110-7 33184100-4
33141127-6
Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, stentów przeciwjaskrowych oraz hemostatycznych gąbek żelatynowych na potrzeby Klinik SPSK-2        
  19.03.2018 Ogłoszenie ZP_220_22_18 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf     ZP_220_22_18 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf
  19.03.2018 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_22_18 DOC.rar     ZP_220_22_18 DOC.rar
  19.03.2018 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_22_18 PDF.rar     ZP_220_22_18 PDF.rar
  23.03.2018 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_22_18 Wyjasnienie nr 1 z dnia 23.03.2018 r.pdf     ZP_220_22_18 Wyjasnienie nr 1 z dnia 23.03.2018 r.pdf
  26.03.2018 Wyjaśnienia nr 2 ZP_220_22_18 Wyjasnienie nr 2  z dnia 26.03.2018 r.pdf     ZP_220_22_18 Wyjasnienie nr 2  z dnia 26.03.2018 r.pdf
  26.03.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP-220_22_18 OGŁOSZENIE o zamianie ogłoszenia z dnia 26.03.2018 r.pdf     ZP-220_22_18 OGŁOSZENIE o zamianie ogłoszenia z dnia 26.03.2018 r.pdf
  29.03.2018 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej ZP.220.22.18 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf     ZP.220.22.18 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf
  29.03.2018 Zbiorcze zestawienie ofert ZP.220.22.18 Informacja z otwarcia ofert.pdf     ZP.220.22.18 Informacja z otwarcia ofert.pdf
  09.04.2018 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania na zadania 2-4 ZP_220_22_18 Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 09.04.2018 r. zad. 2-4.pdf     ZP_220_22_18 Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 09.04.2018 r. zad. 2-4.pdf
  25.04.2018 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania na zadanie 1 ZP_220_22_18 Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 25.04.2018 r. 1.pdf     ZP_220_22_18 Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 25.04.2018 r. 1.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33696500 Dostawa odczynników laboratoryjnych i testów diagnostycznych na potrzeby
Pracowni Cytogenetyki, Mikrobiologii i Immunologii SPSK-2 PUM
       
  20.03.2018 Ogłoszenie ZP_220_17_18_Ogłoszenie o zamówieniu.rtf.pdf     ZP_220_17_18_Ogłoszenie o zamówieniu.rtf.pdf
  20.03.2018 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_17_18 DOC.rar     ZP_220_17_18 DOC.rar
  20.03.2018 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_17_18 PDF.rar     ZP_220_17_18 PDF.rar
  22.03.2018 Załącznik nr 5 Wymagane parametry do zad. 12 ZP_220_17_18 Załącznik nr 5 Wymagane parametry do zad. 12.pdf     ZP_220_17_18 Załącznik nr 5 Wymagane parametry do zad. 12.pdf
  17.04.2018 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_17_18 Wyjasnienie nr 1 z dnia 17.04.2018 r.pdf     ZP_220_17_18 Wyjasnienie nr 1 z dnia 17.04.2018 r.pdf
  04.05.2018 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_17_18_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf     ZP_220_17_18_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
  04.05.2018 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej ZP_220_17_18_Oswiadczenie_o_przynaleznosci_lub_braku_przynaleznosci_do_tej_samej_grupy_kapitalowej.pdf     ZP_220_17_18_Oswiadczenie_o_przynaleznosci_lub_braku_przynaleznosci_do_tej_samej_grupy_kapitalowej.pdf
  21.06.2018 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_17_18_Rozstrzygniecie_postepowania.pdf     ZP_220_17_18_Rozstrzygniecie_postepowania.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  42924200-1
39237000-2 16160000-4
Dostawa urządzenia do czyszczenia oraz sprzętu do utrzymywania czystości terenów zielonych         
  20.03.2018 Ogłoszenie ZP_220_23_18 Ogłoszenie.pdf     ZP_220_23_18 Ogłoszenie.pdf
  20.03.2018 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_23_18 DOC.rar     ZP_220_23_18 DOC.rar
  20.03.2018 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_23_18 PDF.rar     ZP_220_23_18 PDF.rar
  21.03.2018 Zmiana załącznika nr 3 ZP_220_23_18_Zmiana Załącznik nr 3 (opis przedmiotu zamówienia).rar     ZP_220_23_18_Zmiana Załącznik nr 3 (opis przedmiotu zamówienia).rar
  23.03.2018 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_23_17_Wyjaśnienia nr 1.pdf     ZP_220_23_17_Wyjaśnienia nr 1.pdf
  28.03.2018 Zbiorcze zestawienie ofert ZP_220_23.18_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_23.18_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  29.03.2018 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu na zadaniach 2 i 3 ZP_220_23_18_Zawiadomienie o rozstrzygnieciu na zad 2 i 3.pdf     ZP_220_23_18_Zawiadomienie o rozstrzygnieciu na zad 2 i 3.pdf
  03.04.2018 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu na zadanie 1 ZP_220_23_18_Zawiadomienie o rozstrzygnieciu na zad 1.pdf     ZP_220_23_18_Zawiadomienie o rozstrzygnieciu na zad 1.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33115100-0 Dzierżawa tomografu okulistycznego OCT 3D do pełnej
diagnostyki przedniego odcinka oka.
       
  05.04.2018 Ogłoszenie ZP_220_25_18 ogłoszenie.pdf     ZP_220_25_18 ogłoszenie.pdf
  05.04.2018 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_25_18 DOC.rar     ZP_220_25_18 DOC.rar
  05.04.2018 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_25_18 PDF.rar     ZP_220_25_18 PDF.rar
  13.04.2018 Zbiorcze zestawienie ofert ZP_220_25_18_ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.pdf     ZP_220_25_18_ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.pdf
  17.04.2018 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania ZP_220_25_18 Zawiadomienie o rozstrzy. postępo. z dn. 17.04.18 r.pdf     ZP_220_25_18 Zawiadomienie o rozstrzy. postępo. z dn. 17.04.18 r.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33141200 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego        
  17.04.2018 Ogłoszenie ZP_220_27_18_ogl o zam.pdf     ZP_220_27_18_ogl o zam.pdf
  17.04.2018 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_27_18 DOC.zip     ZP_220_27_18 DOC.zip
  17.04.2018 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_27_18 PDF.rar     ZP_220_27_18 PDF.rar
  11.05.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_27_18_ogl o zm ogl_ENOTICES_SSZP-2018-070251-NF14-PL.pdf     ZP_220_27_18_ogl o zm ogl_ENOTICES_SSZP-2018-070251-NF14-PL.pdf
  11.05.2018 Modyfikacja SIWZ ZP_220_27_18_modyfikacja SIWZ 1_zad 3_11 05 18.pdf     ZP_220_27_18_modyfikacja SIWZ 1_zad 3_11 05 18.pdf
  11.05.2018 Załącznik 2 - Parametry wymagane - MODYFIKACJA ZP_220_27_18_FO_zal 2_parametry wymagane_MODYFIKACJA_11 05 18.pdf     ZP_220_27_18_FO_zal 2_parametry wymagane_MODYFIKACJA_11 05 18.pdf
  15.05.2018 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_27_18_wyjaśnienia 1_15 05 18.pdf     ZP_220_27_18_wyjaśnienia 1_15 05 18.pdf
  23.05.2018 Wyjaśnienia nr 2 ZP_220_27_18_wyjaśnienia 2.rar     ZP_220_27_18_wyjaśnienia 2.rar
  30.05.2018 Zbiorcze zestawienie ofert ZP_220_27_18 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 27 18_30 05 18.rtf.pdf     ZP_220_27_18 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 27 18_30 05 18.rtf.pdf
  18.06.2018 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_27_18_ROZSTRZYGN_18_06_18.pdf     ZP_220_27_18_ROZSTRZYGN_18_06_18.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33622100 Dostawa sprzętu jednokrotnego użytku: elektrod, stymulatorów, defibrylatorów serca.        
  17.04.2018 Ogłoszenie ZP.220.26.18 Ogłoszenie.pdf     ZP.220.26.18 Ogłoszenie.pdf
  17.04.2018 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_26_18 DOC.rar     ZP_220_26_18 DOC.rar
  17.04.2018 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_26_18 PDF.rar     ZP_220_26_18 PDF.rar
  17.05.2018 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_26_18_Wyjasnienie_nr_1.pdf     ZP_220_26_18_Wyjasnienie_nr_1.pdf
  24.05.2018 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej ZP_220_26_18_Oswiadczenie_grupy_kapitałowej.pdf     ZP_220_26_18_Oswiadczenie_grupy_kapitałowej.pdf
  24.05.2018 Zbiorcze zestawienie ofert ZP_220_26_18_ZBIORCZE_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_26_18_ZBIORCZE_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  11.06.2018 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_26_18 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę. z dn. 11.06.18 r.pdf     ZP_220_26_18 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę. z dn. 11.06.18 r.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33600000-6   33652100-6
33610000-9
Dostawa produktów leczniczych w tym leków stosowanych w programach lekowych na potrzeby Klinik SPSK-2        
  17.04.2018 Ogłoszenie ZP_220_29_18_Ogłoszenie o zamówieniu.rtf.pdf     ZP_220_29_18_Ogłoszenie o zamówieniu.rtf.pdf
  17.04.2018 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_29_18 DOC.rar     ZP_220_29_18 DOC.rar
  17.04.2018 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_29_18 PDF.rar     ZP_220_29_18 PDF.rar
  25.04.2018 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej ZP 220 29 18 Zał. nr 5 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf     ZP 220 29 18 Zał. nr 5 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf
  25.04.2018 Zbiorcze zestawienie ofert ZP 220 29 18 Informacja z otwarcia ofert.pdf     ZP 220 29 18 Informacja z otwarcia ofert.pdf
  10.05.2018 Rostrzygnięcie postępowania ZP_220_29_18 Rozstrzygnięcie postępowania.pdf     ZP_220_29_18 Rozstrzygnięcie postępowania.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  18930000 Dostawa worków foliowych oraz innych wyrobów z folii        
  18.04.2018 Ogłoszenie ZP_220_28_18_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf     ZP_220_28_18_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
  18.04.2018 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_28_18_DOC.rar     ZP_220_28_18_DOC.rar
  18.04.2018 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_28_18_PDF.rar     ZP_220_28_18_PDF.rar
  23.04.2018 Modyfikacja nr 1 ZP_220_28_18_Modyfikacja nr 1.pdf     ZP_220_28_18_Modyfikacja nr 1.pdf
  23.04.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_28_18_ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1.pdf     ZP_220_28_18_ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1.pdf
  11.05.2018 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_28_18_Wyjaśnienia nr 1.pdf     ZP_220_28_18_Wyjaśnienia nr 1.pdf
  22.05.2018 Złącznik nr 2 grupa kapitałowa ZP_220_28_18 Zał. nr 2 do SIWZ_gr kapit.pdf     ZP_220_28_18 Zał. nr 2 do SIWZ_gr kapit.pdf
  24.05.2018 Zbiorcze zestawienie ofert ZP_220_28_18_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_28_18_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  28.05.2018 Rostrzygnięcie postępowania ZP_220_28_18_Zawiadomienie o rozstrzygnieciu.pdf     ZP_220_28_18_Zawiadomienie o rozstrzygnieciu.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  42122419-0 Dostawa materiałów zużywalnych do urządzenia do perfuzji nerek LIFEPORT LKT-100 wraz z dzierżawą urządzenia do perfuzji        
  20.04.2018 Ogłoszenie ZP_220_32_18_ Ogłoszenie o zamówieniu.pdf     ZP_220_32_18_ Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
  20.04.2018 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_32_18_DOC.rar     ZP_220_32_18_DOC.rar
  20.04.2018 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_32_18_PDF.rar     ZP_220_32_18_PDF.rar
  25.04.2018 Wyjaśnienia nr 1 ZP.220_32_18_Wyjaśnienia nr 1 wraz z załącznikiem.rar     ZP.220_32_18_Wyjaśnienia nr 1 wraz z załącznikiem.rar
  30.04.2018 Zbiorcze zestawienia ofert ZP_220_32_18_ Zbiorcze zestawienie ofert.pdf     ZP_220_32_18_ Zbiorcze zestawienie ofert.pdf
  07.05.2018 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania ZP_220_32_18_Zawiadomienie o rozstrzygnieciu_32.pdf     ZP_220_32_18_Zawiadomienie o rozstrzygnieciu_32.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33192130-2
39143123-4
33192150-8
39113200-9
39143112-4
Dostawa łóżek i innego wyposażenia w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 pn. „Poprawa dostępności i jakości usług medycznych w zakresie chorób układu krążenia –
Przebudowa pomieszczeń w budynku „W” i „K” wraz z wyposażeniem przy Al. Powstańców Wielkopolskich 72 w Szczecinie”
Logo FE z programem POIŚ
     
  25.04.2018 Ogłoszenie ZP_220_33_18 ogłoszenie.pdf     ZP_220_33_18 ogłoszenie.pdf
  25.04.2018 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_33_18 DOC.rar     ZP_220_33_18 DOC.rar
  25.04.2018 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_33_18 PDF.rar     ZP_220_33_18 PDF.rar
  02.05.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_33_18 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf     ZP_220_33_18 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
  02.05.2018 Zmiana terminu składania ofert ZP_220_33_18 Zmiana terminu składania ofert.pdf     ZP_220_33_18 Zmiana terminu składania ofert.pdf
  07.05.2018 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_33_18 Wyjaśnienie nr 1.pdf     ZP_220_33_18 Wyjaśnienie nr 1.pdf
  10.05.2018 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej ZP_220_33_18 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf     ZP_220_33_18 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf
  10.05.2018 Zbiorcze zestawienie ofert ZP_220_33_18 Zbiorcze zestawienie ofert.pdf     ZP_220_33_18 Zbiorcze zestawienie ofert.pdf
  10.05.2018 Rozstrzygnięcie postępowania na zad. 7 - 9 ZP_220_33_18 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania na zad. nr 7 - 9 z dn. 10.05.18 r..pdf     ZP_220_33_18 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania na zad. nr 7 - 9 z dn. 10.05.18 r..pdf
  18.05.2018 Rozstrzygnięcie postępowania na zad. 1-6 i 10 ZP_220_33_18 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania na zad. nr 1 - 6 i 10 z dn. 18.05.18 r.pdf     ZP_220_33_18 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania na zad. nr 1 - 6 i 10 z dn. 18.05.18 r.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33696500-0   Dostawa odczynników do oznaczania przeciwciał anty-HLA u pacjentów zakwalifikowanych do przeszczepu nerki – w ramach konkursu na realizację zadania w zakresie rozwoju programu przeszczepiania w grupach biorców o podwyższonym ryzyku immunologicznym - zakontraktowany przez Ministerstwo Zdrowia na lata 2017-2020         
  27.04.2018 Ogłoszenie ZP_220_30_16 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf     ZP_220_30_16 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf
  27.04.2018 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_30_16 DOC.rar     ZP_220_30_16 DOC.rar
  27.04.2018 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_30_16 PDF.rar     ZP_220_30_16 PDF.rar
  08.05.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_30_18 OGŁOSZENIE o zmienie ogłoszenia.pdf     ZP_220_30_18 OGŁOSZENIE o zmienie ogłoszenia.pdf
  08.05.2018 Wyjaśnienie nr  1 ZP_220_30_18 Wyjasnienie nr 1.pdf     ZP_220_30_18 Wyjasnienie nr 1.pdf
  08.05.2018 Modyfikacja SIWZ ZP_220_30_18_modyfikacja SIWZ_HLA.rtf.pdf     ZP_220_30_18_modyfikacja SIWZ_HLA.rtf.pdf
  08.05.2018 Formularz cen jedn. po modyfikacjach ZP_220_30_18 Załącznik nr 2 Formularz cen jednostkowych.rtf.pdf     ZP_220_30_18 Załącznik nr 2 Formularz cen jednostkowych.rtf.pdf
  08.05.2018 Załącznik nr 3 po modyfikacjach ZP_220_30_18 - ZaŁ. nr 3 wykaz dokumentów o dopuszczeniu do obrotu.rtf.pdf     ZP_220_30_18 - ZaŁ. nr 3 wykaz dokumentów o dopuszczeniu do obrotu.rtf.pdf
  11.05.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 ZP_220_30_18_OGŁOSZENIE o zmienie ogłoszenia (2).pdf     ZP_220_30_18_OGŁOSZENIE o zmienie ogłoszenia (2).pdf
  15.05.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3 ZP_220_30_18 OGŁOSZENIE o zmienie ogłoszenia 3.pdf     ZP_220_30_18 OGŁOSZENIE o zmienie ogłoszenia 3.pdf
  15.05.2018 Modyfikacja SIWZ nr 2 ZP_220_30_18 Modyfikacja SIWZ  nr 2.pdf     ZP_220_30_18 Modyfikacja SIWZ  nr 2.pdf
  15.05.2018 Wyjaśnienia nr 2 ZP_220_30_18 Wyjasnienie nr 2.pdf     ZP_220_30_18 Wyjasnienie nr 2.pdf
  15.05.2018 Załącznik nr 2 Formularz cen jednostkowych po modyfikacjach ZP_220_30_18 Załącznik nr 2 Formularz cen jednostkowych.rtf.pdf     ZP_220_30_18 Załącznik nr 2 Formularz cen jednostkowych.rtf.pdf
  15.05.2018 Zał nr 3 wykaz dokumentów o dopuszczeniu do obrotu po modyfikacjach ZP_220_30_18_Zal_nr_3_wykaz_dokumentow_o_dopuszczeniu_do_obrotu.pdf     ZP_220_30_18_Zal_nr_3_wykaz_dokumentow_o_dopuszczeniu_do_obrotu.pdf
  22.05.2018 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_30_18 Informacja z otwarcia ofert.pdf     ZP_220_30_18 Informacja z otwarcia ofert.pdf
  29.05.2018 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania ZP.220.30.18 Rozstrzygnięcie postępowania.pdf     ZP.220.30.18 Rozstrzygnięcie postępowania.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33600000-6
33651000-8 33651100-9 33621100-0
Dostawa antybiotyków i innych produktów leczniczych na potrzeby Klinik SPSK-2         
  27.04.2018 Ogłoszenie ZP_220_31_18_Ogłoszenie o zamówieniu.rtf.pdf     ZP_220_31_18_Ogłoszenie o zamówieniu.rtf.pdf
  27.04.2018 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_31_18 DOC.rar     ZP_220_31_18 DOC.rar
  27.04.2018 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_31_18 PDF.rar     ZP_220_31_18 PDF.rar
  08.05.2018 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_31_18 Wyjaśnienie nr 1 z załącznikiem.pdf     ZP_220_31_18 Wyjaśnienie nr 1 z załącznikiem.pdf
  11.05.2018 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej ZP_220_31_18 Zał. nr 5 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf     ZP_220_31_18 Zał. nr 5 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf
  11.05.2018 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_31_18_Informacja z otwarcia ofert.pdf     ZP_220_31_18_Informacja z otwarcia ofert.pdf
  15.05.2018 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania ZP.220.31.18 Rozstrzygnięcie postępowania.pdf     ZP.220.31.18 Rozstrzygnięcie postępowania.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
    ZP.220.36.18 Ogłoszenie.pdf
  45000000-7
45400000-1 45300000-0 45330000-9
45320000-6 45310000-3 45200000-9
45210000-2 45100000-8 45215000-7
Wykonanie rozbudowy i przebudowy budynku Ośrodka Dializ na terenie SPSK-2 dla potrzeb medycyny transplantacyjnej.       ZP_220_36_18 DOC.rar
  02.05.2018 Ogłoszenie ZP.220.36.18 Ogłoszenie.pdf     ZP_220_36_18 PDF.rar
  02.05.2018 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_36_18 DOC.rar     ZP_220_36_18 dokumentacja techniczna.rar
  02.05.2018 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_36_18 PDF.rar      
  02.05.2018 Dokumentacja Techniczna (plik o rozmiarze 346 MB) ZP_220_36_18 dokumentacja techniczna.rar      
  15.05.2018 Wyjaśnienie nr 1 oraz modyfikacja SIWZ nr 1 ZP.220.36.18 Wyjaśnienie nr 1 oraz Modyfikacja SIWZ nr 1.pdf     ZP.220.36.18 Wyjaśnienie nr 1 oraz Modyfikacja SIWZ nr 1.pdf
  15.05.2018 Zmodyfikowana SIWZ - tekst jednolity ZP.220.36.18 ZMODYFIKOWANA SIWZ_15.05.2018 r.rtf.pdf     ZP.220.36.18 ZMODYFIKOWANA SIWZ_15.05.2018 r.rtf.pdf
  15.05.2018 załącznik do umowy - karta gwarancyjna zp_220_36_18 zalacznik do umowy karta gwarancji.pdf     zp_220_36_18 zalacznik do umowy karta gwarancji.pdf
  15.05.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP.220.36.18 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf     ZP.220.36.18 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
  18.05.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 ZP.220.36.18 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2.pdf     ZP.220.36.18 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2.pdf
  18.05.2018 Zmiana terminu składania ofert ZP.220.36.18 Zmiana terminu składania ofert.pdf     ZP.220.36.18 Zmiana terminu składania ofert.pdf
  18.05.2018 Wyjaśnienia nr 2 + załączniki ZP_220_36_18 Wyjasnienie nr 2 + zalaczniki.rar     ZP_220_36_18 Wyjasnienie nr 2 + zalaczniki.rar
  24.05.2018 Zbiorcze zestawienie ofert ZP_220_36_18_Zbiorcze_zestawienie_ofert.pdf     ZP_220_36_18_Zbiorcze_zestawienie_ofert.pdf
  25.05.2018 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania ZP_220_36_18 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę. z dn. 25.05.18 r.pdf     ZP_220_36_18 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę. z dn. 25.05.18 r.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
    ZP_220_38_18_ Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
  33182220-7 Dostawa wyrobów medycznych do operacji kardiochirurgicznych       ZP_220_38_18_ DOC.rar
  08.05.2018 Ogłoszenie ZP_220_38_18_ Ogłoszenie o zamówieniu.pdf     ZP_220_38_18_ PDF.rar
  08.05.2018 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_38_18_ DOC.rar     ZP_220_38_18_Wyjaśnienia nr 1.rar
  08.05.2018 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_38_18_ PDF.rar     ZP_220_38_18 Zał. nr 1 do Formularz ofert NOWY.pdf
  11.05.2018 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_38_18_Wyjaśnienia nr 1.rar      
  11.05.2018 Załącznik 1 do Formularz ofert NOWY ZP_220_38_18 Zał. nr 1 do Formularz ofert NOWY.pdf      
  15.05.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1 ZP_220_38_18_ Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1.pdf     ZP_220_38_18_ Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1.pdf
  15.05.2018 Wyjaśnienia nr 2 ZP_220_38_17_Wyjaśnienia nr 2.pdf     ZP_220_38_17_Wyjaśnienia nr 2.pdf
  15.05.2018 załącznik do pyt 1 wyjaśnienia nr 2 ZP_220_38_17_załącznik do pyt 1_wyjaśnienia nr 2.PDF     ZP_220_38_17_załącznik do pyt 1_wyjaśnienia nr 2.PDF
  18.05.2018 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_38_18_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_38_18_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  29.05.2018 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania ZP_220_38_18_Zawiadomienie o rozstrzygnieciu.pdf     ZP_220_38_18_Zawiadomienie o rozstrzygnieciu.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
    ZP_220_35_18_ogł o zam.pdf
  33141410-7 Dostawa materiałów do wykonywania operacji okulistycznych dla Bloku Operacyjnego Klinik Okulistycznych SPSK-2 w Szczecinie       ZP_220_35_18_DOC.zip
  08.05.2018 Ogłoszenie ZP_220_35_18_ogł o zam.pdf     ZP_220_35_18_PDF.rar
  08.05.2018 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_35_18_DOC.zip      
  08.05.2018 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_35_18_PDF.rar      
  15.05.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_35_18_ogł o zm ogl_15 05 18.rtf.pdf     ZP_220_35_18_ogł o zm ogl_15 05 18.rtf.pdf
  15.05.2018 Zmiana terminów ZP_220_35_18_zmiana term w post_15 05 18.rtf.pdf     ZP_220_35_18_zmiana term w post_15 05 18.rtf.pdf
  15.05.2018 modyfikacja SIWZ 1 ZP_220_35_18 modyfikacja SIWZ 1_dot zad 1_15 05 18.rtf.pdf     ZP_220_35_18 modyfikacja SIWZ 1_dot zad 1_15 05 18.rtf.pdf
  15.05.2018 SIWZ_MODYFIKACJA ZP_220_35_18_SIWZ_MODYFIKACJA_15 05 18.rtf.pdf     ZP_220_35_18_SIWZ_MODYFIKACJA_15 05 18.rtf.pdf
  15.05.2018 zal 1_FO_MODYFIKACJA ZP_220_35_18_SIWZ_zal 1_FO_MODYFIKACJA.rtf.pdf     ZP_220_35_18_SIWZ_zal 1_FO_MODYFIKACJA.rtf.pdf
  16.05.2018 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_35_18_wyjasnienia 1_16 05 18.pdf     ZP_220_35_18_wyjasnienia 1_16 05 18.pdf
  23.05.2018 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_35_18 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf     ZP_220_35_18 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf
  06.06.2018 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania w zakresie zadań 2-9,11 ZP_220_35_18_ROZSTRZYGNIĘCIE I_zad 2-9, 11_06 06 18.rtf.pdf     ZP_220_35_18_ROZSTRZYGNIĘCIE I_zad 2-9, 11_06 06 18.rtf.pdf
  08.06.2018 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania w zakresie zadania 10 ZP_220_35_18_ROZSTRZYGNIĘCIE II_zad 10_08 06 18.pdf     ZP_220_35_18_ROZSTRZYGNIĘCIE II_zad 10_08 06 18.pdf
  22.06.2018 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania w zakresie zadania 1 ZP_220_35_18_ROZSTRZYGNIECIE_III_zad 1_22 06 18.pdf     ZP_220_35_18_ROZSTRZYGNIECIE_III_zad 1_22 06 18.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33192300-5
39110000-6 39113200-9
39132200-8 39141300-5 33192150-8
Dostawa mebli medycznych, krzeseł, szaf metalowych i innego wyposażenia
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 pn. „Poprawa dostępności i jakości usług medycznych w
zakresie chorób układu krążenia – Przebudowa pomieszczeń w budynku „W” i „K” wraz z wyposażeniem przy Al. Powstańców
Wielkopolskich 72 w Szczecinie”
Logo FE z programem POIŚ
 
     
  11.05.2018 Ogłoszenie ZP_220_39_18 ogłoszenie.pdf     ZP_220_39_18 ogłoszenie.pdf
  11.05.2018 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_39_18 DOC.rar     ZP_220_39_18 DOC.rar
  11.05.2018 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_39_18 PDF.rar     ZP_220_39_18 PDF.rar
  17.05.2018 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_39_18_Wyjasnienie_nr1.pdf     ZP_220_39_18_Wyjasnienie_nr1.pdf
  17.05.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_39_18_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.doc     ZP_220_39_18_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.doc
  22.05.2018 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej ZP_220_39_18 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf     ZP_220_39_18 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf
  22.05.2018 Zbiorcze zestawienie ofert ZP_220_39_18 Zbiorcze zestawienie ofert.pdf     ZP_220_39_18 Zbiorcze zestawienie ofert.pdf
  29.05.2018 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania ZP_220_39_18 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania z dn. 29.05.18 r.pdf     ZP_220_39_18 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania z dn. 29.05.18 r.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
    ZP_220_35_18_ogł o zam.pdf
  33696100 Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do wykonywania badań serologicznych wraz z dzierżawą dwóch
analizatorów
      ZP_220_35_18_DOC.zip
  12.05.2018 Ogłoszenie ZP_220_24_18_ogl o zam_12 05 18.rtf.pdf     ZP_220_24_18_ogl o zam_12 05 18.rtf.pdf
  12.05.2018 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_24_18_DOC.zip     ZP_220_24_18_DOC.zip
  12.05.2018 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_24_18_PDF.rar     ZP_220_24_18_PDF.rar
  30.05.2018 Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ ZP_220_24_18 Wyjasnienia i modyfikacja SIWZ.rar     ZP_220_24_18 Wyjasnienia i modyfikacja SIWZ.rar
  19.06.2018 Informcja z otwarcia ofert ZP_220_24_18_INFORMACJA_Z_OTWARCIA_OFERT_24_18_19_06_18.pdf     ZP_220_24_18_INFORMACJA_Z_OTWARCIA_OFERT_24_18_19_06_18.pdf
  28.06.2018 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania ZP_220_24 18_ROZSTRZYGN_28 06 18.rtf.pdf     ZP_220_24 18_ROZSTRZYGN_28 06 18.rtf.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
    ZP_220_35_18_ogł o zam.pdf
  33184200-5 Dostawa protez i łat naczyniowych       ZP_220_35_18_DOC.zip
  07.06.2018 Ogłoszenie ZP_220_45_18_ Ogłoszenie o zamówieniu_.pdf     ZP_220_45_18_ Ogłoszenie o zamówieniu_.pdf
  07.06.2018 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_45_18_DOC.rar     ZP_220_45_18_DOC.rar
  07.06.2018 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_45_18_PDF.rar     ZP_220_45_18_PDF.rar
  13.06.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1 ZP_220_45_18_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_1.pdf     ZP_220_45_18_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_1.pdf
  15.06.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 ZP_220_45_18_ Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_2.pdf     ZP_220_45_18_ Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_2.pdf
  21.06.2018 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_45_18_Wyjasnienia_nr_1.pdf     ZP_220_45_18_Wyjasnienia_nr_1.pdf
  21.06.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3 ZP_220_45_18_ Ogloszenie_o_zmianie_ogłoszenia_3.pdf     ZP_220_45_18_ Ogloszenie_o_zmianie_ogłoszenia_3.pdf
  26.06.2018 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_45_18_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_45_18_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  26.07.2018 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania ZP_220_45_18_Zawiadomienie o rozstrzygnieciu.pdf     ZP_220_45_18_Zawiadomienie o rozstrzygnieciu.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
    ZP_220_35_18_ogł o zam.pdf
  18424300 Dostawa rękawic diagnostycznych i uchwytów do rękawic       ZP_220_35_18_DOC.zip
  08.06.2018 Ogłoszenie ZP_220_37_18_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf     ZP_220_37_18_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
  08.06.2018 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_37_18(DOC).rar     ZP_220_37_18(DOC).rar
  08.06.2018 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_37_18(PDF).rar     ZP_220_37_18(PDF).rar
  02.07.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_37_18_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1.pdf     ZP_220_37_18_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1.pdf
  02.07.2018 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_37_18_Wyjaśnienia nr 1.pdf     ZP_220_37_18_Wyjaśnienia nr 1.pdf
  24.07.2018 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_37_18_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_37_18_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  21.08.2018 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania ZP_220_37_18_Zawiadomienie o rozstrzygnieciu.pdf     ZP_220_37_18_Zawiadomienie o rozstrzygnieciu.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
    ZP_220_35_18_ogł o zam.pdf
  33141110 Dostawa wyrobów medycznych w tym gotowych do użycia zestawów zabiegowych,
hemostatyków, opatrunków i przylepców, opatrunków specjalistycznych, płynów do
prezerwacji narządów do przeszczepu oraz inne
      ZP_220_35_18_DOC.zip
  12.06.2018 Ogłoszenie ZP_220_34_18_ogloszenie.pdf     ZP_220_34_18_ogloszenie.pdf
  12.06.2018 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_34_18(DOC).rar     ZP_220_34_18(DOC).rar
  12.06.2018 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_34_18(PDF).rar     ZP_220_34_18(PDF).rar
  06.07.2018 Sprostowanie , Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia lub dodatkowych informacji ZP.220.34.18 Druk Sprostowanie , Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia lub dodatkowych informacji wysłany do Dz. UE.pdf     ZP.220.34.18 Druk Sprostowanie , Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia lub dodatkowych informacji wysłany do Dz. UE.pdf
  06.07.2018 Wyjaśnienie nr  1 ZP_220_34_18 Wyjasnienie nr 1 z dnia 06.07.2018 r.pdf     ZP_220_34_18 Wyjasnienie nr 1 z dnia 06.07.2018 r.pdf
  06.07.2018 Modyfikacja  SIWZ ZP_220_34_18 Modyfikacja SIWZ.pdf     ZP_220_34_18 Modyfikacja SIWZ.pdf
  06.07.2018 OFERTA zmodyfikowana ZP_220_34_18 Zmodyfikowana OFERTA.rtf.pdf     ZP_220_34_18 Zmodyfikowana OFERTA.rtf.pdf
  06.07.2018 Oświadczenie RODO ZP_220_34_18 Oświadczenie z RODO.rtf.pdf     ZP_220_34_18 Oświadczenie z RODO.rtf.pdf
  16.07.2018 Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji ZP_220_34_18 Sprostowanie, Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.pdf     ZP_220_34_18 Sprostowanie, Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.pdf
  20.07.2018 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej ZP.220.34.18 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf     ZP.220.34.18 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf
  20.07.2018 Zbiorcze zestawienie ofert ZP.220.34.18  Informacja z otwarcia ofert.pdf     ZP.220.34.18  Informacja z otwarcia ofert.pdf
  03.09.2018 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania ZP_220_34_18 Rozstrzygnięcie postępowania.pdf     ZP_220_34_18 Rozstrzygnięcie postępowania.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
    ZP_220_35_18_ogł o zam.pdf
  33690000 Dostawa produktów leczniczych, leków stosowanych w programach lekowych i
chemioterapii, środków kontrastowych, suplementów diety oraz dietetycznych
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia med.
      ZP_220_35_18_DOC.zip
  12.06.2018 Ogłoszenie ZP_220_41_18_ogloszenie.pdf     ZP_220_41_18_ogloszenie.pdf
  12.06.2018 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_41_18(DOC).rar     ZP_220_41_18(DOC).rar
  12.06.2018 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_41_18(PDF).rar     ZP_220_41_18(PDF).rar
  04.07.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_41_18 druk Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia lub dodatkowych informacji.pdf     ZP_220_41_18 druk Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia lub dodatkowych informacji.pdf
  04.07.2018 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_41_18 Wyjasnienie nr 1.pdf     ZP_220_41_18 Wyjasnienie nr 1.pdf
  04.07.2018 Modyfikacja siwz ZP_220_41_18 Modyfikacja SIWZ.pdf     ZP_220_41_18 Modyfikacja SIWZ.pdf
  04.07.2018 Zmodyfikowana oferta ZP_220_41_18 OFERTA zmodyfikowana.rtf     ZP_220_41_18 OFERTA zmodyfikowana.rtf
  06.07.2018 Oświadczenie RODO ZP_220_41_18 Oświadczenie z RODO.rtf     ZP_220_41_18 Oświadczenie z RODO.rtf
  06.07.2018 Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji  ZP_220_41_18 Sprostowanie, Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.rtf.pdf     ZP_220_41_18 Sprostowanie, Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.rtf.pdf
  20.07.2018 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej ZP.220.41.18 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf     ZP.220.41.18 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf
  20.07.2018 Zbiorcze zestawienie ofert ZP.220.41.18  Informacja z otwarcia ofert.pdf     ZP.220.41.18  Informacja z otwarcia ofert.pdf
  07.09.2018 Rozstrygnięcie postępowania ZP_220_41_18 Rozstrzygnięcie postępowania.pdf     ZP_220_41_18 Rozstrzygnięcie postępowania.pdf
  14.09.2018 Unieważnienie postepowania w zakresie zadań 11 i 34 ZP.220.41.18 Unieważnienie zadania nr 11 i 34 z dnia 14.09.2018 r.pdf     ZP.220.41.18 Unieważnienie zadania nr 11 i 34 z dnia 14.09.2018 r.pdf
  17.09.2018 Sprostowanie oceny ofert w zakresie zadania nr 20 ZP.220.41.18 Sprostowanie oceny ofert w zakresie zadania nr 20.pdf     ZP.220.41.18 Sprostowanie oceny ofert w zakresie zadania nr 20.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
    ZP_220_35_18_ogł o zam.pdf
  38650000-6
 33169100-3
Dzierżawa funduskamery i lasera okulistycznego do terapii siatkówki oka.       ZP_220_35_18_DOC.zip
  12.06.2018 Ogłoszenie ZP_220_47_18_ogloszenie.pdf     ZP_220_47_18_ogloszenie.pdf
  12.06.2018 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_47_18(DOC).rar     ZP_220_47_18(DOC).rar
  12.06.2018 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_47_18(PDF).rar     ZP_220_47_18(PDF).rar
  18.06.2018 Wyjaśnienie nr 1 ZP_220_47_18_Wyjasnienie_nr_1.pdf     ZP_220_47_18_Wyjasnienie_nr_1.pdf
  21.06.2018 Zbiorcze zestawienie ofert ZP_220_47_18_ZBIORCZE ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_47_18_ZBIORCZE ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  :25.06.2018 Rozstrygnięcie postępowania ZP_220_47_18_Zawiadomienie_o_rozstrzy_postepo_z_dn_25.06.18_r.pdf     ZP_220_47_18_Zawiadomienie_o_rozstrzy_postepo_z_dn_25.06.18_r.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
    ZP_220_35_18_ogł o zam.pdf
   33124131-2  Dostawa odczynników, kalibratorów i kontroli oraz materiałów zużywalnych do wykonywania oznaczeń z zakresu analityki ogólnej do analizy parametrów fizykochemicznych i osadu moczu wraz z dzierżawą dwóch analizatorów oraz dostawa etykiet z kodem kreskowym        ZP_220_35_18_DOC.zip
  13.06.2018 Ogłoszenie ZP_220_40_18_ogł o zam_13 06 18.pdf     ZP_220_40_18_ogł o zam_13 06 18.pdf
  13.06.2018 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_40_18_(DOC).rar     ZP_220_40_18_(DOC).rar
  13.06.2018 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_40_18_(PDF).rar     ZP_220_40_18_(PDF).rar
  13.06.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1 ZP_220_40_18_ogł o zm ogl_13 06 18.pdf     ZP_220_40_18_ogł o zm ogl_13 06 18.pdf
  19.06.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 ZP_220_40_18_ogl_o_zmianie_ogl_2_19 06 18.pdf     ZP_220_40_18_ogl_o_zmianie_ogl_2_19 06 18.pdf
  20.06.2018 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_40_18_wyjasnienia_1_19 06 18.pdf     ZP_220_40_18_wyjasnienia_1_19 06 18.pdf
  27.06.2018 Informcja z otwarcia ofert ZP_220_40_18 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 40 18_27 06 18.rtf.pdf     ZP_220_40_18 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 40 18_27 06 18.rtf.pdf
  29.06.2018 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_40_18_ROZSTRZYGNIĘCIE_29 06 18.rtf.pdf     ZP_220_40_18_ROZSTRZYGNIĘCIE_29 06 18.rtf.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
    ZP_220_35_18_ogł o zam.pdf
  33000000-0  Dostawa materiałów do wykonywania operacji okulistycznych dla Bloku Operacyjnego Klinik Okulistycznych SPSK-2 w Szczecinie        ZP_220_35_18_DOC.zip
  13.06.2018 Ogłoszenie ZP_220_48_18_ogł o zam_13 06 18.pdf     ZP_220_48_18_ogł o zam_13 06 18.pdf
  13.06.2018 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_48_18_(DOC).rar     ZP_220_48_18_(DOC).rar
  13.06.2018 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_48_18_(PDF).rar     ZP_220_48_18_(PDF).rar
  19.06.2018 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_48_18_Wyjasnienia_1_19 06 18.pdf     ZP_220_48_18_Wyjasnienia_1_19 06 18.pdf
  22.06.2018 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_48_18_INFORMACJA_Z_OTWARCIA_OFERT_48_18_22_06_18.pdf     ZP_220_48_18_INFORMACJA_Z_OTWARCIA_OFERT_48_18_22_06_18.pdf
  28.06.2018 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_48_18_ROZSTRZYGNIĘCIE_28 06 18.rtf.pdf     ZP_220_48_18_ROZSTRZYGNIĘCIE_28 06 18.rtf.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
    ZP_220_35_18_ogł o zam.pdf
  33141120-7
33192500-7
Dostawa:
1. klipsów naczyniowych wraz z dzierżawą klipsownic
2. probówek do pomiaru ACT wraz z dzierżawą aparatów
      ZP_220_35_18_DOC.zip
  14.06.2018 Ogłoszenie ZP_220_46_18_ Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf     ZP_220_46_18_ Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
  14.06.2018 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_46_18_(DOC).rar     ZP_220_46_18_(DOC).rar
  14.06.2018 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_46_18_(PDF).rar     ZP_220_46_18_(PDF).rar
  14.06.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1 ZP_220_46_18_ Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_nr_1.pdf     ZP_220_46_18_ Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_nr_1.pdf
  19.06.2018 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_46_18_Wyjasnienia_nr_1.pdf     ZP_220_46_18_Wyjasnienia_nr_1.pdf
  22.06.2018 Zestawienie ofert ZP_220_46_18_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_46_18_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  27.06.2018 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_46_18_Zawiadomienie o rozstrzygnieciu.pdf     ZP_220_46_18_Zawiadomienie o rozstrzygnieciu.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
    ZP_220_35_18_ogł o zam.pdf
  33141420-0 Dostawa rękawic chirurgicznych       ZP_220_35_18_DOC.zip
  15.06.2018 Ogłoszenie ZP_220_49_18_ Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf     ZP_220_49_18_ Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
  15.06.2018 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_49_18(DOC).rar     ZP_220_49_18(DOC).rar
  15.06.2018 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_49_18(PDF).rar     ZP_220_49_18(PDF).rar
  19.06.2018 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_49_18_Wyjasnienia_nr_1.pdf     ZP_220_49_18_Wyjasnienia_nr_1.pdf
  20.06.2018 Wyjaśnienia nr 2 ZP_220_49_18_Wyjasnienia_nr_2.pdf     ZP_220_49_18_Wyjasnienia_nr_2.pdf
  21.06.2018 Wyjaśnienia nr 3 ZP_220_49_18_Wyjasnienia_nr_3.pdf     ZP_220_49_18_Wyjasnienia_nr_3.pdf
  21.06.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1 ZP_220_49_18_ Ogloszenie_o_zmianie_ogłoszenie_nr_1.pdf     ZP_220_49_18_ Ogloszenie_o_zmianie_ogłoszenie_nr_1.pdf
  26.06.2018 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_49_18_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_49_18_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  21.08.2018 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_49_18_Zawiadomienie o rozstrzygnieciu.pdf     ZP_220_49_18_Zawiadomienie o rozstrzygnieciu.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
    ZP_220_35_18_ogł o zam.pdf
  33711700-4 Dostawa szczoteczek do chirurgicznego mycia rąk, wyrobów do higieny ciała pacjenta oraz podkładów higienicznych na rolce       ZP_220_35_18_DOC.zip
  21.06.2018 Ogłoszenie ZP_220_42_18_ogl_o_zam_21 06 18.pdf     ZP_220_42_18_ogl_o_zam_21 06 18.pdf
  21.06.2018 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_42_18_(DOC).rar     ZP_220_42_18_(DOC).rar
  21.06.2018 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_42_18_(PDF).rar     ZP_220_42_18_(PDF).rar
  26.06.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_42_18_zmiana ogl_26 06 18.rtf.pdf     ZP_220_42_18_zmiana ogl_26 06 18.rtf.pdf
  28.06.2018 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_42_18_wyjaśnienia 1_28 06 18.rtf.pdf     ZP_220_42_18_wyjaśnienia 1_28 06 18.rtf.pdf
  03.07.2018 Informacja z otwarcia ofert ZP 220_42_18 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 42 18_03 07 18.rtf.pdf     ZP 220_42_18 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 42 18_03 07 18.rtf.pdf
  06.07.2018 Rozstrzygnięcie postępowania - zadanie nr 3 ZP_220_42_18_ROZSTRZYGNIECIE I_zad 3_06 07 18.rtf.pdf     ZP_220_42_18_ROZSTRZYGNIECIE I_zad 3_06 07 18.rtf.pdf
  07.09.2018 Rozstrzygnięcie postępowania - zadanie nr 1-2,4-5 ZP_220_42_18_ROZSTRZYGNIĘCIE II_zad 1-2,4-5_07 09 18.pdf     ZP_220_42_18_ROZSTRZYGNIĘCIE II_zad 1-2,4-5_07 09 18.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
    ZP_220_35_18_ogł o zam.pdf
  33141126-9 Dostawa siatek chirurgicznych do operacyjnego leczenia przepuklin oraz okluderów embolizacyjnych dla ZBO SPSK-2 w Szczecinie       ZP_220_35_18_DOC.zip
  21.06.2018 Ogłoszenie ZP_220_43_18_ogł o zam_21 06 18.pdf     ZP_220_43_18_ogł o zam_21 06 18.pdf
  21.06.2018 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_43_18_(DOC).rar     ZP_220_43_18_(DOC).rar
  21.06.2018 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_43_18_(PDF).rar     ZP_220_43_18_(PDF).rar
  26.06.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_43_18_zmiana ogł_26 06 18.rtf.pdf     ZP_220_43_18_zmiana ogł_26 06 18.rtf.pdf
  28.06.2018 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_43_18_wyjaśnienia 1_28 06 18.rtf.pdf     ZP_220_43_18_wyjaśnienia 1_28 06 18.rtf.pdf
  03.07.2018 Informacja z otwarcia ofert ZP 220_43_18 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 43 18_03 07 18.rtf.pdf     ZP 220_43_18 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 43 18_03 07 18.rtf.pdf
  11.07.2018 Rozstrzygnięcie postępowania na zadania 2 i 3 ZP_220_43_18_ROZSTRZYGNIECIE I_zad 2,3.pdf     ZP_220_43_18_ROZSTRZYGNIECIE I_zad 2,3.pdf
  19.09.2018 Rozstrzygnięcie postępowania na zadanie 1 ZP_220_43_18_ROZSTRZYGNIECIE II_zad 1.pdf     ZP_220_43_18_ROZSTRZYGNIECIE II_zad 1.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
    ZP_220_35_18_ogł o zam.pdf
  34928480-6 Dostawa pojemników jednorazowego użytku na odpady medyczne       ZP_220_35_18_DOC.zip
  21.06.2018 Ogłoszenie ZP_220_44_18_ogł o zam_21 06 18.pdf     ZP_220_44_18_ogł o zam_21 06 18.pdf
  21.06.2018 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_44_18_(DOC).rar     ZP_220_44_18_(DOC).rar
  21.06.2018 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_44_18_(PDF).rar     ZP_220_44_18_(PDF).rar
  26.06.2018 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_44_18_wyjaśnienia 1_22 06 18.rtf.pdf     ZP_220_44_18_wyjaśnienia 1_22 06 18.rtf.pdf
  29.06.2018 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_44_18 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 44 18_29 06 18.rtf.pdf     ZP_220_44_18 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 44 18_29 06 18.rtf.pdf
  05.07.2018 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_44_18_ROZSTRZYGNIĘCIE_05 07 18.rtf.pdf     ZP_220_44_18_ROZSTRZYGNIĘCIE_05 07 18.rtf.pdf
  11.07.2018 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_44_18_unieważnienie rozstrzygnięcia_11 07 18.rtf.pdf     ZP_220_44_18_unieważnienie rozstrzygnięcia_11 07 18.rtf.pdf
  18.07.2018 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_44_18_ROZSTRZYGNIĘCIE II_18 07 18_MAIL.rtf.pdf     ZP_220_44_18_ROZSTRZYGNIĘCIE II_18 07 18_MAIL.rtf.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
    ZP_220_35_18_ogł o zam.pdf
  33124120-2 Dostawa sond pomiarowych do aparatu Em-Tec SonoTT FlowLab       ZP_220_35_18_DOC.zip
  27.06.2018 Ogłoszenie ZP_220_50_18 ogłoszenie.pdf     ZP_220_50_18 ogłoszenie.pdf
  27.06.2018 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_50_18 DOC.rar     ZP_220_50_18 DOC.rar
  27.06.2018 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_50_18 PDF.rar     ZP_220_50_18 PDF.rar
  05.07.2018 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_50_18_ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.pdf     ZP_220_50_18_ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.pdf
  06.07.2018 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_50_18 Zawiadomienie o rozstrzy. postępo. z dn. 06.07.18 r.pdf     ZP_220_50_18 Zawiadomienie o rozstrzy. postępo. z dn. 06.07.18 r.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
    ZP_220_35_18_ogł o zam.pdf
  33168000-5 Dostawa i instalacja kolonoskopu oraz insuflatora CO2 wraz z wyposażeniem do wieży endoskopowej.       ZP_220_35_18_DOC.zip
  04.07.2018 Ogłoszenie ZP_220_51_18 ogłoszenie.pdf     ZP_220_51_18 ogłoszenie.pdf
  04.07.2018 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_51_18 DOC.rar     ZP_220_51_18 DOC.rar
  04.07.2018 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_51_18 PDF.rar     ZP_220_51_18 PDF.rar
  10.07.2018 Wyjaśnienie nr 1 ZP_220_51_18 Wyjaśnienie nr 1.pdf     ZP_220_51_18 Wyjaśnienie nr 1.pdf
  10.07.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_51_18 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf     ZP_220_51_18 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
  13.07.2018 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_51_18_ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.pdf     ZP_220_51_18_ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.pdf
  01.08.2018 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_51_18 Zawiadomienie o rozstrzy. postępo. z dn. 01.08.18 r.pdf     ZP_220_51_18 Zawiadomienie o rozstrzy. postępo. z dn. 01.08.18 r.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33192300-5
33192300-5
Dostawa mebli medycznych specjalistycznych pod zabudowę, mebli i wyposażenia ruchomego ze stali nierdzewnej na blok operacyjny w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020 pn. „Poprawa dostępności i jakości usług medycznych w zakresie chorób układu krążenia – Przebudowa pomieszczeń w budynku „W” i „K” wraz z wyposażeniem przy Al. Powstańców Wielkopolskich 72 w Szczecinie”
Logo FE z programem POIŚ
     
  05.07.2018 Ogłoszenie ZP_220_55_18 ogłoszenie.pdf     ZP_220_55_18 ogłoszenie.pdf
  05.07.2018 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_55_18 DOC.rar     ZP_220_55_18 DOC.rar
  05.07.2018 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_55_18 PDF.rar     ZP_220_55_18 PDF.rar
  10.07.2018 Wyjaśnienie nr 1 ZP_220_55_18 Wyjaśnienie nr 1.pdf     ZP_220_55_18 Wyjaśnienie nr 1.pdf
  06.08.2018 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_55_18_Zawiadomienie_o_rozstrzygnieciu_postepowania_z_dn.06.08.18 r.pdf     ZP_220_55_18_Zawiadomienie_o_rozstrzygnieciu_postepowania_z_dn.06.08.18 r.pdf
      0      
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  39151000-5
33192140-5 39113200-9 39141300-5
39132500-1 39113100-8 39113000-7
Dostawa stolików, wózków medycznych, kozetek lekarskich, taboretów medycznych, szaf kartotekowych i szaf ubraniowych metalowych, krzeseł, foteli, kanap w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 pn. „Poprawa dostępności i jakości usług medycznych w zakresie chorób układu krążenia – Przebudowa pomieszczeń w budynku „W” i „K” wraz z wyposażeniem przy Al. Powstańców Wielkopolskich 72 w Szczecinie”
Logo FE z programem POIŚ
     
  11.07.2018 Ogłoszenie ZP_220_56_18 ogłoszenie.pdf     ZP_220_56_18 ogłoszenie.pdf
  11.07.2018 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_56_18 DOC.rar     ZP_220_56_18 DOC.rar
  11.07.2018 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_56_18 PDF.rar     ZP_220_56_18 PDF.rar
  17.07.2018 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_56_18_Wyjasnienia 1_17 07 18.pdf     ZP_220_56_18_Wyjasnienia 1_17 07 18.pdf
  20.07.2018 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_56_18 Zbiorcze zestawienie ofert_20 07 18.pdf     ZP_220_56_18 Zbiorcze zestawienie ofert_20 07 18.pdf
  10.08.2018 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_56_18_Rozs_post_dn.10.08.18 r.pdf     ZP_220_56_18_Rozs_post_dn.10.08.18 r.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
    ZP_220_35_18_ogł o zam.pdf
  45000000-7
45400000-1 45300000-0 45330000-9
45320000-6 45310000-3 45200000-9
45210000-2 45100000-8 45215000-7
45232140-5 45321000-3 45111300-1
45231400-9 45315100-9 31121100-1
Roboty budowlane z podziałem na trzy zadania
Zadanie 1: budowa skrzydła B budynku ginekologii wraz z łącznikiem
Zadanie 2: budowa węzła cieplnego na potrzeby zasilania budynku A i B
Zadanie 3: budowa przyłączy energetycznych zasilających skrzydła B i A2.
      ZP_220_35_18_DOC.zip
  13.07.2018 Ogłoszenie ZP.220.61.18 Ogłoszenie.pdf     ZP.220.61.18 Ogłoszenie.pdf
  13.07.2018 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP.220.61.18 DOC.rar     ZP.220.61.18 DOC.rar
  13.07.2018 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP.220.61.18 PDF.rar     ZP.220.61.18 PDF.rar
  13.07.2018 Dokumentacja techniczna (skompresowany plik 130MB) ZP.220.61.18 Dokumentacja techniczna.rar     ZP.220.61.18 Dokumentacja techniczna.rar
  26.07.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_61_18 Ogl o zm ogl_26 07 18_mail.rtf.pdf     ZP_220_61_18 Ogl o zm ogl_26 07 18_mail.rtf.pdf
  26.07.2018 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_61_18_wyjaśnienia 1_26 07 18_mail.rtf.pdf     ZP_220_61_18_wyjaśnienia 1_26 07 18_mail.rtf.pdf
  26.07.2018 Dokumentacja techniczna - gazy medyczne ETAP II A ZP_220_61_18 ETAP II A.rar     ZP_220_61_18 ETAP II A.rar
  31.07.2018 Zbiorcze zestawienie ofert ZP_220_61_18 Zbiorcze zestawienie ofert.pdf     ZP_220_61_18 Zbiorcze zestawienie ofert.pdf
  07.08.2018 Rozstrzygnięcie postępowania - zadanie 1 i 2 ZP_220_61_18_roz_post._na_zad._nr_1_i_2_z_dn.07.08.18 r.pdf     ZP_220_61_18_roz_post._na_zad._nr_1_i_2_z_dn.07.08.18 r.pdf
  13.08.2018 Rozstrzygnięcie postępowania - zadanie 3 ZP_220_61_18 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę. na zad. nr 3 z dn. 13.08.18 r.pdf     ZP_220_61_18 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę. na zad. nr 3 z dn. 13.08.18 r.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
    ZP_220_35_18_ogł o zam.pdf
  33158210 Dostawa stymulatorów jednojamowych i dwujamowych z elektrodami.       ZP_220_35_18_DOC.zip
  14.07.2018 Ogłoszenie ZP.220.52.18 Ogłoszenie.pdf     ZP.220.52.18 Ogłoszenie.pdf
  14.07.2018 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP.220.52.18 DOC.zip     ZP.220.52.18 DOC.zip
  14.07.2018 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP.220.52.18 PDF.rar     ZP.220.52.18 PDF.rar
  07.08.2018 Wyjaśnienie nr 1 ZP_220_52_18_Wyjasnienie_nr_1.pdf     ZP_220_52_18_Wyjasnienie_nr_1.pdf
  21.08.2018 Zbiorcze zestawienie ofert ZP_220_52_18_ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.pdf     ZP_220_52_18_ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.pdf
  21.08.2018 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej ZP_220_52_18_Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf     ZP_220_52_18_Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf
  12.09.2018 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_52_18 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę. z dn. 12.09.18 r.pdf     ZP_220_52_18 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę. z dn. 12.09.18 r.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  44611200 Dostawa, montaż i uruchomienie 12 sztuk respiratorów oraz dwóch systemów monitorowania pacjenta w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 pn. „Poprawa dostępności i jakości usług medycznych w zakresie chorób układu krążenia – Przebudowa pomieszczeń w budynku „W” i „K” wraz z wyposażeniem przy Al. Powstańców Wielkopolskich 72 w Szczecinie”
Logo FE z programem POIŚ
     
  18.07.2018 Ogłoszenie ZP_220_57_18 ogłoszenie.pdf     ZP_220_57_18 ogłoszenie.pdf
  18.07.2018 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_57_18_DOC.zip     ZP_220_57_18_DOC.zip
  18.07.2018 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_57_18_PDF.rar     ZP_220_57_18_PDF.rar
  26.07.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_57_18 ENOTICES_SSZP-2018-112048-NF14-PL_OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA_26 07 18.pdf     ZP_220_57_18 ENOTICES_SSZP-2018-112048-NF14-PL_OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA_26 07 18.pdf
  26.07.2018 Opis przedmiotu zamówienia_PO MODYFIKACJI ZP_220_57_18 Zał. nr 1 do FO - Opis przedmiotu zamówienia_PO MODYFIKACJI_26 07 18.pdf     ZP_220_57_18 Zał. nr 1 do FO - Opis przedmiotu zamówienia_PO MODYFIKACJI_26 07 18.pdf
  26.07.2018 Wyjaśnienia 1 i modyfikacja 1 ZP_220_57_18_wyjaśnienia 1 i modyfikacja 1_26 07 18_mail.rtf.pdf     ZP_220_57_18_wyjaśnienia 1 i modyfikacja 1_26 07 18_mail.rtf.pdf
  30.07.2018 Powiadomienie o wpłynięciu odwołania ZP_220_57_18 Powiadomienie o wpłynięciu odwołania.PDF     ZP_220_57_18 Powiadomienie o wpłynięciu odwołania.PDF
  30.07.2018 Odwołanie ZP_220_57_18 ODWOLANIE_GE.pdf     ZP_220_57_18 ODWOLANIE_GE.pdf
  03.08.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_57_18 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 03.08.18 r.pdf     ZP_220_57_18 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 03.08.18 r.pdf
  03.08.2018 Zmiana terminu składania ofert ZP_220_57_18 Zmiana terminu składania ofert.pdf     ZP_220_57_18 Zmiana terminu składania ofert.pdf
  03.08.2018 Odpowiedz na odwołanie ZP_220_57_18 Odpowiedź na odwołanie.rtf.pdf     ZP_220_57_18 Odpowiedź na odwołanie.rtf.pdf
  13.08.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_57_18 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 13.08.18 r.pdf     ZP_220_57_18 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 13.08.18 r.pdf
  13.08.2018 Zmiana terminu składania ofert ZP_220_57_18 Zmiana terminu składania ofert z dn. 13.08.18 r.pdf     ZP_220_57_18 Zmiana terminu składania ofert z dn. 13.08.18 r.pdf
  20.08.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_57_18 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 20.08.18 r.pdf     ZP_220_57_18 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 20.08.18 r.pdf
  20.08.2018 Zmiana terminu składania ofert ZP_220_57_18 Zmiana terminu składania ofert z dn. 20.08.18 r.pdf     ZP_220_57_18 Zmiana terminu składania ofert z dn. 20.08.18 r.pdf
  20.08.2018 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ZP_220_57_18 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dn. 20.08.18 r.pdf     ZP_220_57_18 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dn. 20.08.18 r.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
    ZP_220_35_18_ogł o zam.pdf
  60130000-8 Usługa transportu w pozycji siedzącej pacjentów wymagających dializy: miejsce zamieszkania – Ośrodek Dializ SPSK-2 w Szczecinie – miejsce zamieszkania       ZP_220_35_18_DOC.zip
  25.07.2018 Ogłoszenie ZP_220_53_18_ogł o zam.pdf     ZP_220_53_18_ogł o zam.pdf
  25.07.2018 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_53_18_doc.zip     ZP_220_53_18_doc.zip
  25.07.2018 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_53_18_PDF.rar     ZP_220_53_18_PDF.rar
  31.07.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_53_18_ogł o zm ogl_31 07 18.rtf.pdf     ZP_220_53_18_ogł o zm ogl_31 07 18.rtf.pdf
  01.08.2018 Wyjaśnienie nr 1 ZP_220_53_18_wyjaśnienia 1_01 08 18.rtf.pdf     ZP_220_53_18_wyjaśnienia 1_01 08 18.rtf.pdf
  01.08.2018 Załącznik nr 5 ZP_220_53_18_FO_zal 5_wykaz pojazdow.rtf     ZP_220_53_18_FO_zal 5_wykaz pojazdow.rtf
  07.08.2018 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_53_18_INFORMACJA_Z_OTWARCIA OFERT_07_08_18.pdf     ZP_220_53_18_INFORMACJA_Z_OTWARCIA OFERT_07_08_18.pdf
  07.08.2018 Rozstrzygnięcie postępowania  ZP_220_53_18_rozstrzygniecie_07_08_18.pdf     ZP_220_53_18_rozstrzygniecie_07_08_18.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
    ZP_220_35_18_ogł o zam.pdf
  33696600-1 Dostawa dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej SPSK-2 odczynników, kalibratorów, kontroli i materiałów zużywalnych:
- umożliwiających wykonanie proteinogramów metodą elektroforezy kapilarnej i żelowej oraz immunofiksacji metodą
elektroforezy żelowej wraz z dzierżawą dwóch analizatorów,
- do oznaczania 5-Fluorouracylu w celu monitorowania terapii.
      ZP_220_35_18_DOC.zip
  31.07.2018 Ogłoszenie ZP_220_60_18_ogł o zam.pdf     ZP_220_60_18_ogł o zam.pdf
  31.07.2018 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_60_18_DOC.zip     ZP_220_60_18_DOC.zip
  31.07.2018 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_60_18_PDF.rar     ZP_220_60_18_PDF.rar
  06.08.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_60_18_ogl_o_zmienie_ogloszenia_nr_1.pdf     ZP_220_60_18_ogl_o_zmienie_ogloszenia_nr_1.pdf
  07.08.2018 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_60_18_wyjasnienia_1_07 08 18.pdf     ZP_220_60_18_wyjasnienia_1_07 08 18.pdf
  10.08.2018 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_60_18_INFORMACJA_Z_OTWARCIA_OFERT_10.08.18.pdf     ZP_220_60_18_INFORMACJA_Z_OTWARCIA_OFERT_10.08.18.pdf
  13.08.2018 Rozstrzygnięcie postępowania  ZP_220_60_18_ROZSTRZYGNIĘCIE_13 08 18.rtf.pdf     ZP_220_60_18_ROZSTRZYGNIĘCIE_13 08 18.rtf.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
    ZP_220_35_18_ogł o zam.pdf
  33696500 Dostawa odczynników, kalibratorów, kontroli i materiałów zużywalnych do wykonywania badań koagulologicznych wraz z dzierżawą dwóch analizatorów       ZP_220_35_18_DOC.zip
  03.08.2018 Ogłoszenie ZP_220_54_18 Ogłoszenie.pdf     ZP_220_54_18 Ogłoszenie.pdf
  03.08.2018 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_54_18_DOC.rar     ZP_220_54_18_DOC.rar
  03.08.2018 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_54_18_PDF.rar     ZP_220_54_18_PDF.rar
  03.08.2018 Jednolity Europejski Dokument Zamówienia ZP_220_54_18_espd-request.zip     ZP_220_54_18_espd-request.zip
  10.09.2018 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_54_18 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf     ZP_220_54_18 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf
  21.09.2018 Rozstrzygnięcie postępowania  ZP_220_54_18_ROZSTRZYGNIECIE_21 09 18.pdf     ZP_220_54_18_ROZSTRZYGNIECIE_21 09 18.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
    ZP_220_35_18_ogł o zam.pdf
  33000000-0 Dostawa elektrod do czasowej stymulacji serca       ZP_220_35_18_DOC.zip
  06.08.2018 Ogłoszenie ZP_220_63_18_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf     ZP_220_63_18_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
  06.08.2018 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_63_18_(DOC).rar     ZP_220_63_18_(DOC).rar
  06.08.2018 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_63_18_(PDF).rar     ZP_220_63_18_(PDF).rar
  13.08.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_63_18_ Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr nr 1.pdf     ZP_220_63_18_ Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr nr 1.pdf
  13.08.2018 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_63_18_Wyjaśnienia nr 1.pdf     ZP_220_63_18_Wyjaśnienia nr 1.pdf
  17.08.2018 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_63_18_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_63_18_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  21.08.2018 Rozstrzygnięcie postępowania  ZP_220_63_18_Zawiadomienie o rozstrzygnieciu.pdf     ZP_220_63_18_Zawiadomienie o rozstrzygnieciu.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
    ZP_220_35_18_ogł o zam.pdf
  33182220  Dostawa wyrobów medycznych do operacji kardiochirurgicznych       ZP_220_35_18_DOC.zip
  07.08.2018 Ogłoszenie ZP_220_62_18_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf     ZP_220_62_18_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
  07.08.2018 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_62_18_(DOC).rar     ZP_220_62_18_(DOC).rar
  07.08.2018 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_62_18_(PDF).rar     ZP_220_62_18_(PDF).rar
  03.09.2018 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_62_18_Wyjaśnienia nr 1.pdf     ZP_220_62_18_Wyjaśnienia nr 1.pdf
  06.09.2018 JEDZ ZP_220_62_18_JEDZ.xml     ZP_220_62_18_JEDZ.xml
  07.09.2018 Nowy Formularz oferty ZP_220_62_18 Zał. nr 1 do SIWZ - OFERTA.rtf     ZP_220_62_18 Zał. nr 1 do SIWZ - OFERTA.rtf
  13.09.2018 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_62_18_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_62_18_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  04.10.2018 Rozstrzygnięcie postępowania  ZP_220_62_18_Zawiadomienie o rozstrzygnieciu.pdf     ZP_220_62_18_Zawiadomienie o rozstrzygnieciu.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
    ZP_220_35_18_ogł o zam.pdf
  45000000-7
45400000-1 45300000-0 45330000-9
45320000-6 45310000-3 45200000-9
45210000-2 45100000-8 45215000-7 
Wykonanie rozbudowy i przebudowy budynku Ośrodka
Dializ na terenie SPSK-2 dla potrzeb medycyny transplantacyjnej - Etap II.
      ZP_220_35_18_DOC.zip
  07.08.2018 Ogłoszenie ZP_220_65_18_Ogloszenie.pdf     ZP_220_65_18_Ogloszenie.pdf
  07.08.2018 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_65_18_(DOC).rar     ZP_220_65_18_(DOC).rar
  07.08.2018 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_65_18_(PDF).rar     ZP_220_65_18_(PDF).rar
  07.08.2018 Dokumentacja techniczna (356 MB) ZP_220_65_18_dok_tech.rar     ZP_220_65_18_dok_tech.rar
  20.08.2018 Wyjaśnienie nr 1 oraz Modyfikacja SIWZ nr 1 ZP.220.65.18 Wyjaśnienie nr 1 oraz Modyfikacja SIWZ nr 1.pdf     ZP.220.65.18 Wyjaśnienie nr 1 oraz Modyfikacja SIWZ nr 1.pdf
  20.08.2018 ZMODYFIKOWANY załącznik nr 1 do SIWZ (Formularz Oferty) ZP.220.65.18 ZMODYFIKOWANY zał. nr 1 do SIWZ - OFERTA.rtf     ZP.220.65.18 ZMODYFIKOWANY zał. nr 1 do SIWZ - OFERTA.rtf
  20.08.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP.220.65.18 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf     ZP.220.65.18 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
  27.08.2018 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_65_18 Zbiorcze zestawienie ofert.pdf     ZP_220_65_18 Zbiorcze zestawienie ofert.pdf
  07.09.2018 Rozstrzygnięcie postępowania  ZP_220_65_18 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę. z dn. 07.09.18 r.pdf     ZP_220_65_18 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę. z dn. 07.09.18 r.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
    ZP_220_35_18_ogł o zam.pdf
  60130000-8 Usługa transportu w pozycji siedzącej pacjentów wymagających dializy: miejsce zamieszkania – Ośrodek Dializ SPSK-2 w Szczecinie – miejsce zamieszkania       ZP_220_35_18_DOC.zip
  09.08.2018 Ogłoszenie ZP_220_66_18_ogl_o_zam_09_08_18.pdf     ZP_220_66_18_ogl_o_zam_09_08_18.pdf
  09.08.2018 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_66_18_(DOC).rar     ZP_220_66_18_(DOC).rar
  09.08.2018 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_66_18_(PDF).rar     ZP_220_66_18_(PDF).rar
  17.08.2018 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_66_18 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 66 18_.rtf.pdf     ZP_220_66_18 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 66 18_.rtf.pdf
  31.08.2018 Rozstrzygnięcie postępowania  ZP_220_66_18_ROZSTRZYGNIĘCIE_31 08 18.rtf.pdf     ZP_220_66_18_ROZSTRZYGNIĘCIE_31 08 18.rtf.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
    ZP_220_35_18_ogł o zam.pdf
  33162200 Dostawa staplerów i innego sprzętu laparaskopowego       ZP_220_35_18_DOC.zip
  11.08.2018 Ogłoszenie ZP_220_64_18_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf     ZP_220_64_18_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
  11.08.2018 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_64_18_(DOC).rar     ZP_220_64_18_(DOC).rar
  11.08.2018 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_64_18_(PDF).rar     ZP_220_64_18_(PDF).rar
  06.09.2018 JEDZ ZP_220_64_18_JEDZ.xml     ZP_220_64_18_JEDZ.xml
  07.09.2018 Wyjaśnienia nr 1 i modyfikacja nr 1 ZP_220_64_18_Wyjasnienia nr 1 i Modyfikacja nr 1.rar     ZP_220_64_18_Wyjasnienia nr 1 i Modyfikacja nr 1.rar
  07.09.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_64_18_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1.pdf     ZP_220_64_18_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1.pdf
  25.09.2018 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_64_18_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_64_18_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  31.10.2018 Rozstrzygnięcie postępowania  ZP_220_64_18_Zawiadomienie o rozstrzygnieciu.pdf     ZP_220_64_18_Zawiadomienie o rozstrzygnieciu.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
    ZP_220_35_18_ogł o zam.pdf
  33696500 Dostawa odczynników laboratoryjnych i testów diagnostycznych na potrzeby Pracowni Patomorfologii, Mikrobiologii, Cytogenetyki i Alergologii SPSK-2 PUM       ZP_220_35_18_DOC.zip
  14.08.2018 Ogłoszenie ZP_220_58_18_Ogłoszenie o zamówieniu.rtf.pdf     ZP_220_58_18_Ogłoszenie o zamówieniu.rtf.pdf
  14.08.2018 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_58_18 DOC.rar     ZP_220_58_18 DOC.rar
  14.08.2018 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_58_18 PDF.rar     ZP_220_58_18 PDF.rar
  14.08.2018 Jednolity Europejski Dokument Zamówienia ZP_220_58_18 espd-request_10 08 18_uzupelnione o numer tymczasowy.zip     ZP_220_58_18 espd-request_10 08 18_uzupelnione o numer tymczasowy.zip
  21.08.2018 Modyfikacja SIWZ ZP_220_58_18 Modyfikacja SIWZ z dnia 21.08.2018 r.pdf     ZP_220_58_18 Modyfikacja SIWZ z dnia 21.08.2018 r.pdf
  14.09.2018 Wyjasnienie nr 1 ZP_220_58_18_Wyjasnienie nr 1 -wrzesień 2018.doc     ZP_220_58_18_Wyjasnienie nr 1 -wrzesień 2018.doc
  14.09.2018 Modyfikacja SIWZ odczynniki laboratoryjne ZP_220_58_18_Modyfikacja SIWZ odczynniki laboratoryjne.rtf     ZP_220_58_18_Modyfikacja SIWZ odczynniki laboratoryjne.rtf
  14.09.2018 Zmodyfikowana  OFERTA ZP_220_58_18_Zmodyfikowana  OFERTA.rtf     ZP_220_58_18_Zmodyfikowana  OFERTA.rtf
  14.09.2018 Zmodyfikowany ZaŁ. nr 2 oświadczenie o dopuszczeniu do obrotu ZP_220_58_18 Zmodyfikowany Zal nr 2 oswiadczenie o dopuszczeniu do obrotu.rtf     ZP_220_58_18 Zmodyfikowany Zal nr 2 oswiadczenie o dopuszczeniu do obrotu.rtf
  14.09.2018 Zmodyfikowany Załącznik nr 3 Parametry ocenian ZP_220_58_18_Zmodyfikowany Załącznik nr 3 Parametry ocenian.docx     ZP_220_58_18_Zmodyfikowany Załącznik nr 3 Parametry ocenian.docx
  14.09.2018 Zmodyfikowany Załącznik nr 4 Formularz cen jednostkowych ZP_220_58_18_Zmodyfikowany Załącznik nr 4 Formularz cen jednostkowych.docx     ZP_220_58_18_Zmodyfikowany Załącznik nr 4 Formularz cen jednostkowych.docx
  14.09.2018 Zmodyfikowany Załącznik nr 6 Wymagane parametry ZP_220_58_18_Zmodyfikowany Załącznik nr 6 Wymagane parametry.docx     ZP_220_58_18_Zmodyfikowany Załącznik nr 6 Wymagane parametry.docx
  14.09.2018 Sprosowanie ZP_220_58_18 Sprostowanie.pdf     ZP_220_58_18 Sprostowanie.pdf
  18.09.2018 Sprostowanie, Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji  ZP_220_58_18_ Sprostowanie Ogłoszenia o zamówieniu.pdf     ZP_220_58_18_ Sprostowanie Ogłoszenia o zamówieniu.pdf
  19.09.2018 Modyfikacja SIWZ  w zakresie wzoru umowy dla zadań nr 1,6,7,11 ZP_220_58_18 Modyfikacja SIWZ w zakresie wzoru umowy z dnia 19.09.2018 r.doc     ZP_220_58_18 Modyfikacja SIWZ w zakresie wzoru umowy z dnia 19.09.2018 r.doc
  19.09.2018 Umowa powierzenia ZP_220_58_18 Umowa powierzenia.docx     ZP_220_58_18 Umowa powierzenia.docx
  26.09.2018 Modyfikacja SIWZ ZP_220_58_18 Modyfikacja SIWZ.pdf     ZP_220_58_18 Modyfikacja SIWZ.pdf
  26.09.2018 Zmodyfikowany Zalacznik nr 4 Formularz cen jednostkowych dla zadania nr 11 ZP_220_58_18 Zmodyfikowany Zalacznik nr 4 Formularz cen jednostkowych dla zadania nr 11.pdf     ZP_220_58_18 Zmodyfikowany Zalacznik nr 4 Formularz cen jednostkowych dla zadania nr 11.pdf
  28.09.2018 Sprostowanie, Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji wysłane do SIMAPU  ZP_220_58_18 Sprostowanie.pdf     ZP_220_58_18 Sprostowanie.pdf
  01.10.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_58_18_Ogloszenie o zmianie.pdf     ZP_220_58_18_Ogloszenie o zmianie.pdf
  02.10.2018 Wyjasnienie nr 2 ZP_220_58_18 Wyjasnienie nr 2 -październik 2018.pdf     ZP_220_58_18 Wyjasnienie nr 2 -październik 2018.pdf
  02.10.2018 Zmodyfikowany Załącznik nr 6 Wymagane parametry do zadania nr7 ZP_220_58_18 Zmodyfikowany Zal nr 6.pdf     ZP_220_58_18 Zmodyfikowany Zal nr 6.pdf
  02.10.2018 Sprostowanie wysłane do Dz.U Unii Europejskiej w dniu 02.2018 r. ZP_220_58_18 Sprostowanie ENOTICES_SSZP-2018-147255-NF14-PL.pdf     ZP_220_58_18 Sprostowanie ENOTICES_SSZP-2018-147255-NF14-PL.pdf
  04.10.2018 Sprostowanie,Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji ZP_220_58_18_Ogłoszenie o zmianie z 04.10.2018 r.rtf.pdf     ZP_220_58_18_Ogłoszenie o zmianie z 04.10.2018 r.rtf.pdf
  09.10.2018 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_58_18   Informacja z otwarcia ofert.pdf     ZP_220_58_18   Informacja z otwarcia ofert.pdf
  09.10.2018 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej ZP_220_58_18 Osw o przyn lub braku.docx     ZP_220_58_18 Osw o przyn lub braku.docx
  15.11.2018 Rozstrzygnięcie postępowania  ZP_220_58_18_ Rozstrzygnięcie postępowania.pdf     ZP_220_58_18_ Rozstrzygnięcie postępowania.pdf
  23.11.2018 Rozstrzygnięcie postępowania w zakresie zadania nr 2 ZP_220_58_18 Powtorzenie czynnosci Rozstrzygniecia zadania nr 2.pdf     ZP_220_58_18 Powtorzenie czynnosci Rozstrzygniecia zadania nr 2.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
    ZP_220_35_18_ogł o zam.pdf
  33181520-3 Dostawa zestawów do zabiegów LDL-aferezy wraz z dzierżawą aparatu.       ZP_220_35_18_DOC.zip
  16.08.2018 Ogłoszenie ZP.220.67.18 Ogłoszenie.pdf     ZP.220.67.18 Ogłoszenie.pdf
  16.08.2018 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_67_18 DOC.rar     ZP_220_67_18 DOC.rar
  16.08.2018 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_67_18 PDF.rar     ZP_220_67_18 PDF.rar
  24.08.2018 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_67_18_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_67_18_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  04.09.2018 Rozstrzygnięcie postępowania  ZP_220_67_18 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania z dn. 04.09.18 r.pdf     ZP_220_67_18 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania z dn. 04.09.18 r.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
    ZP_220_35_18_ogł o zam.pdf
  33000000-0 Dostawa wyrobów medycznych do zabiegów naczyniowych zwanych       ZP_220_35_18_DOC.zip
  16.08.2018 Ogłoszenie ZP_220_68_18_ Ogłoszenie o zamówieniu_.pdf     ZP_220_68_18_ Ogłoszenie o zamówieniu_.pdf
  16.08.2018 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_68_18 DOC.rar     ZP_220_68_18 DOC.rar
  16.08.2018 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_68_18 PDF.rar     ZP_220_68_18 PDF.rar
  24.08.2018 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_68_18_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_68_18_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  29.08.2018 Rozstrzygnięcie postępowania  ZP_220_68_18_Zawiadomienie o rozstrzygnieciu.pdf     ZP_220_68_18_Zawiadomienie o rozstrzygnieciu.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
    ZP_220_35_18_ogł o zam.pdf
  45000000-7
45400000-1 45300000-0
45330000-9 45320000-6 45310000-3
45200000-9 45210000-2 45100000-8
45215000-7 45232140-5 45321000-3
Roboty budowlane z podziałem na dwa zadania
Zadanie 1: budowa skrzydła B budynku ginekologii wraz z łącznikiem,
Zadanie 2: budowa węzła cieplnego na potrzeby zasilania budynku A i B.
      ZP_220_35_18_DOC.zip
  30.08.2018 Ogłoszenie ZP.220.73.18 Ogłoszenie.pdf     ZP.220.73.18 Ogłoszenie.pdf
  30.08.2018 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP 220_73_18 DOC.rar     ZP 220_73_18 DOC.rar
  30.08.2018 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP 220_73_18 PDF.rar     ZP 220_73_18 PDF.rar
  30.08.2018 Dokumentacja Projektowa ZP.220.73.18 Załacznik nr 2 do SIWZ - Dokumentacja projektowa.rar     ZP.220.73.18 Załacznik nr 2 do SIWZ - Dokumentacja projektowa.rar
  10.09.2018 Wyjaśnienia nr 1 ZP.220.73.18 Wyjaśnienie nr 1.pdf     ZP.220.73.18 Wyjaśnienie nr 1.pdf
  14.09.2018 Zbiorcze zestawienie ofert ZP_220_73_18 Zbiorcze zestawienie ofert.pdf     ZP_220_73_18 Zbiorcze zestawienie ofert.pdf
  17.09.2018 Rozstrzygnięcie postępowania na zadanie nr 2 ZP.220.73.18 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę. na zad. nr 2.pdf     ZP.220.73.18 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę. na zad. nr 2.pdf
  01.10.2018 Rozstrzygnięcie postępowania na zadanie nr 1 ZP.220.73.18 Zawiadomienie na zad nr 1.pdf     ZP.220.73.18 Zawiadomienie na zad nr 1.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
    ZP_220_35_18_ogł o zam.pdf
  39830000-9 Dostawa chemii profesjonalnej do utrzymania czystości w SPSK-2 w Szczecinie       ZP_220_35_18_DOC.zip
  04.09.2018 Ogłoszenie ZP_220_59_18_ogł o zam.pdf     ZP_220_59_18_ogł o zam.pdf
  04.09.2018 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_59_18_DOC.zip     ZP_220_59_18_DOC.zip
  04.09.2018 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_59_18_PDF.rar     ZP_220_59_18_PDF.rar
  10.09.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_59_18_ogł o zm ogl_TERMIN_10 09 18.rtf.pdf     ZP_220_59_18_ogł o zm ogl_TERMIN_10 09 18.rtf.pdf
  10.09.2018 Zmiana terminu składania ofert ZP_220_59_18_ZMIANA TERMINÓW_10 09 18.rtf.pdf     ZP_220_59_18_ZMIANA TERMINÓW_10 09 18.rtf.pdf
  17.09.2018 Zbiorcze zestawienie ofert ZP_220_59_18 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf     ZP_220_59_18 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf
  20.09.2018 Rozstrzygnięcie postępowania na zadanie nr 2 ZP_220_59_18_UNIEWAZNIENIE_zad 2.pdf     ZP_220_59_18_UNIEWAZNIENIE_zad 2.pdf
  25.09.2018 Rozstrzygnięcie postępowania na zadanie nr 1  ZP_220_59_18_ROZSTRZYGNIECIE II_uniew zad 1.pdf     ZP_220_59_18_ROZSTRZYGNIECIE II_uniew zad 1.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
    ZP_220_35_18_ogł o zam.pdf
  33000000-0  Dostawa materiałów jednorazowego użytku do wykonywania operacji okulistycznych dla Bloku Operacyjnego I Kliniki Okulistycznej SPSK-2 w Szczecinie        ZP_220_35_18_DOC.zip
  06.09.2018 Ogłoszenie ZP_220_72_18_ogł o zam_06 09 18.pdf     ZP_220_72_18_ogł o zam_06 09 18.pdf
  06.09.2018 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_72_18 DOC.zip     ZP_220_72_18 DOC.zip
  06.09.2018 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_72_18 PDF.rar     ZP_220_72_18 PDF.rar
  11.09.2018 Wyjasnienia nr 1 ZP_220_72_18_wyjaśnienia 1_11 09 18.rtf.pdf     ZP_220_72_18_wyjaśnienia 1_11 09 18.rtf.pdf
  14.09.2018 Zbiorcze zestawienie ofert ZP_220_72_18 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 72 18_14 09 18.rtf.pdf     ZP_220_72_18 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 72 18_14 09 18.rtf.pdf
  20.09.2018 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_72_18_ROZSTRZYGNIECIE I_zad 1-4 i 6.pdf     ZP_220_72_18_ROZSTRZYGNIECIE I_zad 1-4 i 6.pdf
  05.10.2018 Rozstrzygnięcie postępowania w zakresie zadania nr 5 ZP_220_72_18_ROZSTRZYGNIECIE II_zad 5_05 10 18.pdf     ZP_220_72_18_ROZSTRZYGNIECIE II_zad 5_05 10 18.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
    ZP_220_35_18_ogł o zam.pdf
  34928480-6 Dostawa pojemników jednorazowego użytku na odpady medyczne dla SPSK-2 w Szczecinie       ZP_220_35_18_DOC.zip
  06.09.2018 Ogłoszenie ZP_220_70_18_ogł o zam_06 09 18.rtf.pdf     ZP_220_70_18_ogł o zam_06 09 18.rtf.pdf
  06.09.2018 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_70_18_DOC.zip     ZP_220_70_18_DOC.zip
  06.09.2018 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_70_18_PDF.rar     ZP_220_70_18_PDF.rar
  14.09.2018 Zbiorcze zestawienie ofert ZP_220_70_18 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 70 18_14 09 18.rtf.pdf     ZP_220_70_18 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 70 18_14 09 18.rtf.pdf
  19.09.2018 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_70_18_ROZSTRZYGNIĘCIE_19 09 18.rtf.pdf     ZP_220_70_18_ROZSTRZYGNIĘCIE_19 09 18.rtf.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33112200 Dostawa, montaż i uruchomienie 3 echokardiografów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
pn. „Poprawa dostępności i jakości usług medycznych w zakresie chorób układu krążenia – Przebudowa pomieszczeń w budynku „W” i „K” wraz z wyposażeniem przy Al. Powstańców Wielkopolskich 72 w Szczecinie”