Zamówienia rozpoczęte w 2019 roku    
             
  Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 rok      
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania      
  33696200-7
33696500-0
Dostawa pasków testowych do oznaczania stężenia glukozy we krwi, materiałów kontrolnych wraz z dzierżawą 53 analizatorów i oprogramowaniem.        
  15.01.2019 Ogłoszenie ZP_220_01_19 Ogloszenie.pdf     ZP_220_01_19 Ogloszenie.pdf
  15.01.2019 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_01_19 DOC.rar     ZP_220_01_19 DOC.rar
  15.01.2019 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_01_19 PDF.rar     ZP_220_01_19 PDF.rar
  21.01.2019 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA ZP_220_01_19 Zmiana Ogłoszenia.pdf     ZP_220_01_19 Zmiana Ogłoszenia.pdf
  22.01.2019 Wyjasnienia nr 1 ZP_220_01_19_Wyjasnienie nr 1.pdf     ZP_220_01_19_Wyjasnienie nr 1.pdf
  25.01.2019 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_01_19   Informacja z otwarcia ofert.pdf     ZP_220_01_19   Informacja z otwarcia ofert.pdf
  29.01.2019 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_01_19 Rozstrzygnięcie postępowania.pdf     ZP_220_01_19 Rozstrzygnięcie postępowania.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania      
  33141110-4
33141119-7 33141116-6
33141114-2
Dostawa materiałów opatrunkowych w tym gotowych zestawów zabiegowych a także opatrunków do podciśnieniowej terapii ran wraz z dzierżawą 10 urządzeń wytwarzających podciśnienie.        
  17.01.2019 Ogłoszenie ZP_220_03_19 Ogłoszenie.pdf     ZP_220_03_19 Ogłoszenie.pdf
  17.01.2019 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_03_19 DOC.rar     ZP_220_03_19 DOC.rar
  17.01.2019 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_03_19 PDF.rar     ZP_220_03_19 PDF.rar
  23.01.2019 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_03_19 Wyjasnienie nr 1.rar     ZP_220_03_19 Wyjasnienie nr 1.rar
  28.01.2019 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej ZP_220_03_19 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf     ZP_220_03_19 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf
  28.01.2019 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_03_19   Informacja z otwarcia ofert.pdf     ZP_220_03_19   Informacja z otwarcia ofert.pdf
  13.02.2019 Rozstrzygnięcie postępowania ZP 220_03_19 Rozstrzygnięcie postępowania.pdf     ZP 220_03_19 Rozstrzygnięcie postępowania.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania      
  30192000-1  Dostawa materiałów biurowych         
  22.01.2019 Ogłoszenie ZP_220_05_19 Ogłoszenie.pdf     ZP_220_05_19 Ogłoszenie.pdf
  22.01.2019 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_05_19 DOC.rar     ZP_220_05_19 DOC.rar
  22.01.2019 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_05_19 PDF.rar     ZP_220_05_19 PDF.rar
  24.01.2019 Modyfikacja nr 1 ZP_220_05_19 MODYFIKACJA nr 1 z dnia 24.01.2019 r.pdf     ZP_220_05_19 MODYFIKACJA nr 1 z dnia 24.01.2019 r.pdf
  24.01.2019 Zmodyfikowana SIWZ ZP_220_05_19_SIWZ_MODYFIKACJA materiały biurowe.rtf.pdf     ZP_220_05_19_SIWZ_MODYFIKACJA materiały biurowe.rtf.pdf
  24.01.2019 ZMODYFIKOWANY Formularz cen jednostkowych na załączniku nr 2 ZP_220_05_19_ MODYFIKACJA Załącznik nr 2 Formularz cen jednorazowych.xls     ZP_220_05_19_ MODYFIKACJA Załącznik nr 2 Formularz cen jednorazowych.xls
  24.01.2019 Zmodyfikowany Formularz OFERTY ZP_220_05_19 Zał. nr 1 Zmodyfikowana OFERTA.rtf     ZP_220_05_19 Zał. nr 1 Zmodyfikowana OFERTA.rtf
  24.01.2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_05_19 ZMIANA OGŁOSZENIA z dnia 24.01.2019 r.pdf     ZP_220_05_19 ZMIANA OGŁOSZENIA z dnia 24.01.2019 r.pdf
  31.01.2019 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej ZP.220_05_19_ Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf     ZP.220_05_19_ Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf
  31.01.2019 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_05_19  Informacja z otwarcia ofert.pdf     ZP_220_05_19  Informacja z otwarcia ofert.pdf
  14.02.2019 Rozstrzygnięcie postepowania ZP_220_05_19 Rozstrzygnięcie postępowania.pdf     ZP_220_05_19 Rozstrzygnięcie postępowania.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  48000000
72000000
ZP/220/06/19 Administrowanie systemami informatycznymi w tym pakietem oprogramowania InfoMedica/AMMS w SPSK-2. Link do postepowania na platformie Marketplanet OnePlace      
  25.01.2019 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Marketplanet OnePlace.

W zakładce "Lista Przetargów i Dialogów Technicznych" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.

Dodatkowo, Zamawiajacy udostępnia na platformie Marketplanet OnePlace – Instrukcję użytkownika dla Wykonawców, ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.  
W przypadku pytań technicznych dotyczących funkcjonowania platformy Marketplanet OnePlace prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 576 87 90 lub info@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania      
  33696500-0 Dostawa dla SPSK-2 odczynników, kalibratorów, kontroli i materiałów zużywalnych do wykonywania oznaczeń:
- mleczanów w płynie mózgowo-rdzeniowym i odczynników do detekcji hemolizy, lipemii i hiperbilirubinemii w próbkach
surowicy przy użyciu analizatora Cobas 8001 i Cobas 502,
- przeciwciała klasy IgG i IgM przeciwko wirusowi odry przy użyciu analizatora Liaison XL
       
  25.01.2019 Ogłoszenie ZP_220_08_19_ogl o zam.pdf     ZP_220_08_19_ogl o zam.pdf
  25.01.2019 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_08_19 DOC.zip     ZP_220_08_19 DOC.zip
  25.01.2019 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_08_19 PDF.rar     ZP_220_08_19 PDF.rar
  31.01.2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_08_19_ogł o zmianie - termin_31 01 19.rtf.pdf     ZP_220_08_19_ogł o zmianie - termin_31 01 19.rtf.pdf
  31.01.2019 Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ ZP_220_08_19_wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ 1_31 01 19.rtf.pdf     ZP_220_08_19_wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ 1_31 01 19.rtf.pdf
  31.01.2019 Modyfikacja SIWZ ZP_220_08_19_SIWZ MODYFIKACJA_31 01 19.rtf.pdf     ZP_220_08_19_SIWZ MODYFIKACJA_31 01 19.rtf.pdf
  05.02.2019 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_08_19 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf     ZP_220_08_19 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf
  07.02.2019 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_08 19_ROZSTRZYGNIĘCIE_07 02 19.rtf.pdf     ZP_220_08 19_ROZSTRZYGNIĘCIE_07 02 19.rtf.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania      
  33190000-8 Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla SPSK-2 w Szczecinie        
  25.01.2019 Ogłoszenie ZP_220_09_19_ogł o zam.pdf     ZP_220_09_19_ogł o zam.pdf
  25.01.2019 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_09_19 DOC.zip     ZP_220_09_19 DOC.zip
  25.01.2019 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_09_19 PDF.rar     ZP_220_09_19 PDF.rar
  31.01.2019 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_09_19_wyjaśnienia 1.pdf     ZP_220_09_19_wyjaśnienia 1.pdf
  31.01.2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_09_19_ogł o zmianie_termin_31 01 19.rtf.pdf     ZP_220_09_19_ogł o zmianie_termin_31 01 19.rtf.pdf
  31.01.2019 Zmiana terminów ZP_220_09_19_informacja o zmianie terminow_31 01 19.rtf.pdf     ZP_220_09_19_informacja o zmianie terminow_31 01 19.rtf.pdf
  05.02.2019 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_09_19 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf     ZP_220_09_19 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf
  13.02.2019 Rozstrzygnięcie postepowania ZP_220_09 19_ROZSTRZYGNIĘCIE_13 02 19.rtf.pdf     ZP_220_09 19_ROZSTRZYGNIĘCIE_13 02 19.rtf.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  50700000-2 ZP/220/07/19 Usługi konserwacyjno-naprawcze i usuwanie awarii w branżach elektrycznej, sanitarnej, ślusarsko-stolarskiej, instalacji gazów medycznych i ogólnobudowlanej w obiektach i budynkach Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie Link do postepowania na platformie Marketplanet OnePlace      
  29.01.2019 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Marketplanet OnePlace.

W zakładce "Lista Przetargów i Dialogów Technicznych" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.

Dodatkowo, Zamawiajacy udostępnia na platformie Marketplanet OnePlace – Instrukcję użytkownika dla Wykonawców, ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.  
W przypadku pytań technicznych dotyczących funkcjonowania platformy Marketplanet OnePlace prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 576 87 90 lub info@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania      
  33112100-9 Dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie ultrasonografu.        
  05.02.2019 Ogłoszenie ZP_220_13_19 ogłoszenie.pdf     ZP_220_13_19 ogłoszenie.pdf
  05.02.2019 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_13_19 DOC.rar     ZP_220_13_19 DOC.rar
  05.02.2019 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_13_19 PDF.rar     ZP_220_13_19 PDF.rar
  11.02.2019 Wyjaśnienie nr 1 oraz Modyfikacja SIWZ nr 1 ZP_220_13_19 Wyjaśnienie nr 1 oraz Modyfikacja SIWZ nr 1.pdf     ZP_220_13_19 Wyjaśnienie nr 1 oraz Modyfikacja SIWZ nr 1.pdf
  14.02.2019 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_13_19_ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.pdf     ZP_220_13_19_ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.pdf
  14.02.2019 Rozstrzygnięcie postepowania ZP_220_13_19 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postęr.pdf     ZP_220_13_19 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postęr.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33 60 00 00
ZP/220/04/19 Dostawa produktów leczniczych w tym leków stosowanych w programach lekowych i chemioterapii  a także środków kontrastowych i preparatów do żywienia pozajelitowego na potrzeby Klinik SPSK-2.  Link do postepowania na platformie Marketplanet OnePlace      
  05.02.2019 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Marketplanet OnePlace.
W zakładce "Lista Przetargów i Dialogów Technicznych" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.

Dodatkowo, Zamawiajacy udostępnia na platformie Marketplanet OnePlace – Instrukcję użytkownika dla Wykonawców, ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.  
W przypadku pytań technicznych dotyczących funkcjonowania platformy Marketplanet OnePlace prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 576 87 90 lub info@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania      
  33141640-8
33141325-4 33141625-7
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.        
  12.02.2019 Ogłoszenie ZP.220.14.19 Ogłoszenie.pdf     ZP.220.14.19 Ogłoszenie.pdf
  12.02.2019 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_14_19 DOC.rar     ZP_220_14_19 DOC.rar
  12.02.2019 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_14_19 PDF.rar     ZP_220_14_19 PDF.rar
  20.02.2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_14_19 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf     ZP_220_14_19 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
  20.02.2019 Zmiana terminu składania ofert ZP_220_14_19 Zmiana terminu składania ofert.pdf     ZP_220_14_19 Zmiana terminu składania ofert.pdf
  21.02.2019 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_14_19 Wyjaśnienie nr 1.pdf     ZP_220_14_19 Wyjaśnienie nr 1.pdf
  27.02.2019 Zestawienie ofert ZP_220_14_19_ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.pdf     ZP_220_14_19_ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.pdf
  27.02.2019 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej ZP_220_14_19_Oświadczenie o przynależności lub braku.pdf     ZP_220_14_19_Oświadczenie o przynależności lub braku.pdf
  06.03.2019 Rozstrzygnięcie postępowania na zadania nr 3,5,6,7 ZP_220_14_19 Zawiadomienie o rozstrzyg na zad. 3, 5-7.pdf     ZP_220_14_19 Zawiadomienie o rozstrzyg na zad. 3, 5-7.pdf
  08.03.2019 Rozstrzygnięcie postępowania na zadania nr 1,2,4 ZP_220_14_19 Zawiadomienie o rozstrz postęp na zad. 1, 2, 4.pdf     ZP_220_14_19 Zawiadomienie o rozstrz postęp na zad. 1, 2, 4.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33141000-0 ZP/220/11/19: Dostawa bielizny jednorazowej, obłożeń chirurgicznych, fartuchów i ubrań chirurgicznych  oraz innych wyrobów jednokrotnego użytku Link do postepowania na platformie Marketplanet OnePlace      
  12.02.2019 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Marketplanet OnePlace.
W zakładce "Lista Przetargów i Dialogów Technicznych" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.

Dodatkowo, Zamawiajacy udostępnia na platformie Marketplanet OnePlace – Instrukcję użytkownika dla Wykonawców, ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.  
W przypadku pytań technicznych dotyczących funkcjonowania platformy Marketplanet OnePlace prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 576 87 90 lub info@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania      
  38437000-7 Dostawa sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku do celów laboratoryjnych oraz soli do uzdatniania wody dla SPSK-2 w Szczecinie        
  15.02.2019 Ogłoszenie ZP_220_12_19_ogł o zam.pdf     ZP_220_12_19_ogł o zam.pdf
  15.02.2019 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_12_19 DOC.zip     ZP_220_12_19 DOC.zip
  15.02.2019 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_12_19 PDF.rar     ZP_220_12_19 PDF.rar
  21.02.2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_12_19_ogł o zmianie ogl_termin_21 02 19.rtf.pdf     ZP_220_12_19_ogł o zmianie ogl_termin_21 02 19.rtf.pdf
  21.02.2019 Informacja o zmianie terminów ZP_220_12_19_informacja o zmianie terminow_21 02 19.rtf.pdf     ZP_220_12_19_informacja o zmianie terminow_21 02 19.rtf.pdf
  22.02.2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 ZP_220_12_19_ogł o zmianie ogl II_termin_22 02 19.rtf.pdf     ZP_220_12_19_ogł o zmianie ogl II_termin_22 02 19.rtf.pdf
  22.02.2019 Informacja o zmianie terminów nr 2 ZP_220_12_19_informacja o zmianie terminow II_22 02 19.rtf.pdf     ZP_220_12_19_informacja o zmianie terminow II_22 02 19.rtf.pdf
  25.02.2019 Wyjaśnienia nr 1 i  modyfikacja SIWZ ZP_220_12_19_wyjasnienia 1 i modyfikacja SIWZ.pdf     ZP_220_12_19_wyjasnienia 1 i modyfikacja SIWZ.pdf
  28.02.2019 Zestawienie ofert ZP_220_12_19 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf     ZP_220_12_19 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf
  05.03.2019 Rozstrzygnięcie postepowania ZP_220_12_19_ROZSTRZYGNIECIE.pdf     ZP_220_12_19_ROZSTRZYGNIECIE.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania      
  30233000-1 Dostawa dwóch macierzy na potrzeby backupu danych medycznych, administracyjnych i maszyn wirtualnych.        
  20.02.2019 Ogłoszenie ZP_220_19_19 ogłoszenie.pdf     ZP_220_19_19 ogłoszenie.pdf
  20.02.2019 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP 220_19_19 DOC.rar     ZP 220_19_19 DOC.rar
  20.02.2019 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP 220_19_19 PDF.rar     ZP 220_19_19 PDF.rar
  25.02.2019 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_19_19 Wyjaśnienie nr 1.pdf     ZP_220_19_19 Wyjaśnienie nr 1.pdf
  28.02.2019 Zestawienie ofert ZP_220_19_19_ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.pdf     ZP_220_19_19_ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.pdf
  28.02.2019 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej ZP_220_19_19_Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf     ZP_220_19_19_Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf
  01.03.2019 Rozstrzygnięcie postepowania ZP_220_19_19 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę. z dn. 01.03.19 r.pdf     ZP_220_19_19 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę. z dn. 01.03.19 r.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania      
  24111500-0 Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli i dzierżawą zbiornika kriogenicznego na tlen ciekły medyczny z kompletem parownic.        
  21.02.2019 Ogłoszenie ZP_220_02_19_ogł o zam.pdf     ZP_220_02_19_ogł o zam.pdf
  21.02.2019 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_02_19 DOC.zip     ZP_220_02_19 DOC.zip
  21.02.2019 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_02_19 PDF.rar     ZP_220_02_19 PDF.rar
  26.02.2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_02_19_ogł o zmianie ogl.pdf     ZP_220_02_19_ogł o zmianie ogl.pdf
  26.02.2019 Zmiana terminów ZP_220_02_19_informacja o zmianie terminow.pdf     ZP_220_02_19_informacja o zmianie terminow.pdf
  27.02.2019 Wyjaśnienia nr 1 i modyfikacja SIWZ ZP_220_02_19_gazy medyczne_techniczne_MODYFIKACJA.zip     ZP_220_02_19_gazy medyczne_techniczne_MODYFIKACJA.zip
  06.03.2019 Unieważnienie postępowania ZP_220_02_19_UNIEWAŻNIENIE BRAK OFERT.pdf     ZP_220_02_19_UNIEWAŻNIENIE BRAK OFERT.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania      
  33141310-6 Dostawa strzykawek jednorazowego użytku znak sprawy:        
  22.02.2019 Ogłoszenie ZP_220_15_19_ Ogłoszenie o zamówieniu.pdf     ZP_220_15_19_ Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
  22.02.2019 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_15_19_DOC.rar     ZP_220_15_19_DOC.rar
  22.02.2019 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_15_19_PDF.rar     ZP_220_15_19_PDF.rar
  04.03.2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_15_19_Ogloszenie1.pdf     ZP_220_15_19_Ogloszenie1.pdf
  04.03.2019 Wyjasnienia nr 1 ZP_220_15_19_Wyjasnienia nr 1.pdf     ZP_220_15_19_Wyjasnienia nr 1.pdf
  08.03.2019 Zestawienie ofert ZP_220_15_19_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_15_19_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  18.03.2019 Rozstrzygnięcie postepowania ZP_220_15_19_Zawiadomienie o rozstrzygnieciu.pdf     ZP_220_15_19_Zawiadomienie o rozstrzygnieciu.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania      
  33141600-6 Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku        
  22.02.2019 Ogłoszenie ZP_220_16_19_ Ogłoszenie o zamówieniu.pdf     ZP_220_16_19_ Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
  22.02.2019 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_16_19_DOC.rar     ZP_220_16_19_DOC.rar
  22.02.2019 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_16_19_PDF.rar     ZP_220_16_19_PDF.rar
  04.03.2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_16_19_Ogloszenie1.pdf     ZP_220_16_19_Ogloszenie1.pdf
  04.03.2019 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_16_19_Wyjasnienia1.pdf     ZP_220_16_19_Wyjasnienia1.pdf
  08.03.2019 Zestawienie ofert ZP_220_16_19_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_16_19_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  25.03.2019 Rozstrzygnięcie postepowania ZP_220_16_19_Zawiadomienie o rozstrzygnieciu.pdf     ZP_220_16_19_Zawiadomienie o rozstrzygnieciu.pdf
             
    Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania      
  33141600-6 Dostawa elektrod do monitorowania, włókniny do sterylizacji plazmowej, zaworków bezigłowych oraz osłon na sprzęt medyczny.        
  22.02.2019 Ogłoszenie ZP_220_17_19_ Ogłoszenie o zamówieniu.pdf     ZP_220_17_19_ Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
  22.02.2019 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_17_19_DOC.rar     ZP_220_17_19_DOC.rar
  22.02.2019 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_17_19_PDF.rar     ZP_220_17_19_PDF.rar
  04.03.2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_17_19_ Ogloszenie o zmianie ogloszenia nr 1.pdf     ZP_220_17_19_ Ogloszenie o zmianie ogloszenia nr 1.pdf
  05.03.2019 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_17_19 WYJASNIENIA NR 1.rar     ZP_220_17_19 WYJASNIENIA NR 1.rar
  08.03.2019 Zestawienie ofert ZP_220_17_19_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_17_19_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  25.03.2019 Rozstrzygnięcie postepowania ZP_220_17_19_Zawiadomienie o rozstrzygnieciu.pdf     ZP_220_17_19_Zawiadomienie o rozstrzygnieciu.pdf
  26.03.2019 Rozstrzygnięcie postepowania - zadanie nr 3 ZP_220_17_19_Zawiadomienie o rozstrzygnieciu na zadaniu 3.pdf     ZP_220_17_19_Zawiadomienie o rozstrzygnieciu na zadaniu 3.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania      
  33169000-2 Dostawa narzędzi chirurgicznych wielokrotnego użytku        
  05.03.2019 Ogłoszenie ZP_220_10_19_ogl o zam.pdf     ZP_220_10_19_ogl o zam.pdf
  05.03.2019 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_10_19 DOC.zip     ZP_220_10_19 DOC.zip
  05.03.2019 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_10_19 PDF.rar     ZP_220_10_19 PDF.rar
  12.03.2019 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_10_19_wyjasnienia 1.pdf     ZP_220_10_19_wyjasnienia 1.pdf
  14.03.2019 Modyfikacja SIWZ nr 1 ZP_220_10_19_modyfikacja SIWZ.pdf     ZP_220_10_19_modyfikacja SIWZ.pdf
  14.03.2019 SIWZ po modyfikacji nr 1 ZP_220_10_19_SIWZ_MODYFIKACJA.pdf     ZP_220_10_19_SIWZ_MODYFIKACJA.pdf
  15.03.2019 Zestawienie ofert ZP_220_10_19 OTWARCIE OFERT.pdf     ZP_220_10_19 OTWARCIE OFERT.pdf
  21.03.2019 Rozstrzygnięcie postepowania - zadanie 3 ZP_220_10 19_ROZSTRZYGNIECIE_zad 3_.pdf     ZP_220_10 19_ROZSTRZYGNIECIE_zad 3_.pdf
  05.04.2019 Rozstrzygnięcie postepowania - zadania 1,4 ZP_220_10 19_ROZSTRZYGNIECIE zad 1,4.pdf     ZP_220_10 19_ROZSTRZYGNIECIE zad 1,4.pdf
  10.04.2019 Unieważnienie czynności wyboru w zakresie zadania nr 4 ZP_220_10_19_uniewaznienie czynnosci wyboru_zad4.pdf     ZP_220_10_19_uniewaznienie czynnosci wyboru_zad4.pdf
  11.04.2019 Rozstrzygnięcie postepowania - zadanie 2 ZP_220_10 19_ROZSTRZYGNIECIE III_zad2.pdf     ZP_220_10 19_ROZSTRZYGNIECIE III_zad2.pdf
  19.04.2019 Rozstrzygnięcie postepowania - zadanie 4 ZP_220_10 19_ROZSTRZYGNIECIE IV_zad 4_19 04 19.pdf     ZP_220_10 19_ROZSTRZYGNIECIE IV_zad 4_19 04 19.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania      
  33182300-2 Dostawa zestawów do przezskórnego zamykania
przetrwałego otworu owalnego oraz zestawów do zamknięcia uszka lewego przedsionka.
       
  05.03.2019 Ogłoszenie ZP.220.21.19_Ogloszenie.pdf     ZP.220.21.19_Ogloszenie.pdf
  05.03.2019 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_21_19 DOC.rar     ZP_220_21_19 DOC.rar
  05.03.2019 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_21_19 PDF.rar     ZP_220_21_19 PDF.rar
  13.03.2019 Zestawienie ofert ZP_220_21_19_ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.pdf     ZP_220_21_19_ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.pdf
  13.03.2019 Rozstrzygnięcie postepowania ZP_220_21_19 Zawiadomienie o rozstrz.pdf     ZP_220_21_19 Zawiadomienie o rozstrz.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania      
  33141600-6 Dostawa:
1. wyrobów medycznych do wykonywania aterektomii rotacyjnej wraz z dzierżawą urządzenia
2.wyrobów medycznych do badan urodynamicznych
       
  07.03.2019 Ogłoszenie ZP_220_18_19_Ogloszenie o zamowieniu.pdf     ZP_220_18_19_Ogloszenie o zamowieniu.pdf
  07.03.2019 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_18_19_DOC.rar     ZP_220_18_19_DOC.rar
  07.03.2019 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_18_19_PDF.rar     ZP_220_18_19_PDF.rar
  20.03.2019 Zestawienie ofert ZP_220_18_19_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_18_19_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  25.03.2019 Rozstrzygnięcie postepowania ZP_220_18_19_Zawiadomienie o rozstrzygnieciu.pdf     ZP_220_18_19_Zawiadomienie o rozstrzygnieciu.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania      
  33191000-5 Dostawa wyrobów do sterylizacji        
  12.03.2019 Ogłoszenie ZP_220_22_19_ogł o zam.pdf     ZP_220_22_19_ogł o zam.pdf
  12.03.2019 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_22_19_DOC.zip     ZP_220_22_19_DOC.zip
  12.03.2019 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_22_19_PDF.rar     ZP_220_22_19_PDF.rar
  19.03.2019 Wyjaśnienia i modyfikacka SIWZ ZP_220_22_19_wyjasnienia i modyfikacja 1.zip     ZP_220_22_19_wyjasnienia i modyfikacja 1.zip
  20.03.2019 Wyjaśnienia 2 ZP_220_22_19_wyjasnienia 2.pdf     ZP_220_22_19_wyjasnienia 2.pdf
  20.03.2019 Wyjaśnienia 3 ZP_220_22_19_wyjasnienia 3.pdf     ZP_220_22_19_wyjasnienia 3.pdf
  26.03.2019 Zestawienie ofert ZP_220_22_19 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf     ZP_220_22_19 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf
  26.03.2019 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej ZP_220_22_19_SIWZ_zal 2_gr kapit.pdf     ZP_220_22_19_SIWZ_zal 2_gr kapit.pdf
  12.04.2019 Rozstrzygnięcie postepowania ZP_220_22_19_ROZSTRZYGNIECIE.pdf     ZP_220_22_19_ROZSTRZYGNIECIE.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33 14 11 27-6
33 14 11 10-4       33 14 11 27-6
33 14 00 00-3       33 70 00 00-7
33 75 00 00-2       33 14 11 11-1
33 14 11 10-4       33 63 16 00-8
33 14 11 16-6       33 19 00 00-8
33 14 11 27-6
Dostawa preparatów do dezynfekcji i wyrobów medycznych w tym mikrosfer do embolizacji, opatrunków, hemostatyków, klejów tkankowych oraz barwników stosowanych w okulistyce na potrzeby Klinik SPSK-2.   Link do postepowania na platformie Marketplanet OnePlace      
  12.03.2019 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Marketplanet OnePlace.
W zakładce "Lista Przetargów i Dialogów Technicznych" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.

Dodatkowo, Zamawiajacy udostępnia na platformie Marketplanet OnePlace – Instrukcję użytkownika dla Wykonawców, ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.  
W przypadku pytań technicznych dotyczących funkcjonowania platformy Marketplanet OnePlace prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 576 87 90 lub info@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania      
  33194110-0 Dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie 56 sztuk
pomp infuzyjnych wraz ze stacjami dokującymi na statywach jezdnych.
       
  26.03.2019 Ogłoszenie ZP_220_23_19 ogloszenie.pdf     ZP_220_23_19 ogloszenie.pdf
  26.03.2019 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_23_19 DOC.rar     ZP_220_23_19 DOC.rar
  26.03.2019 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_23_19 PDF.rar     ZP_220_23_19 PDF.rar
  03.04.2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_23_19 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf     ZP_220_23_19 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
  03.04.2019 Zmiana terminu składania ofert ZP_220_23_19 Zmiana terminu składania ofert.pdf     ZP_220_23_19 Zmiana terminu składania ofert.pdf
  04.04.2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 ZP_220_23_19 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2.pdf     ZP_220_23_19 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2.pdf
  04.04.2019 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_23_19 Wyjaśnienie nr 1.pdf     ZP_220_23_19 Wyjaśnienie nr 1.pdf
  09.04.2019 Zestawienie ofert ZP_220_23_19_ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.pdf     ZP_220_23_19_ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.pdf
  10.04.2019 Rozstrzygnięcie postepowania ZP_220_23_19 Zawiadomienie o rozstrzygnieciu.pdf     ZP_220_23_19 Zawiadomienie o rozstrzygnieciu.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania      
  45000000-7 45400000-1
45300000-0 45330000-9
45320000-6 45310000-3
45200000-9 45210000-2
45100000-8 45215000-7
Budowa skrzydła B budynku ginekologii wraz z łącznikiem (dokończenie budowy).        
  26.03.2019 Ogłoszenie ZP.220.25.19 Ogloszenie.pdf     ZP.220.25.19 Ogloszenie.pdf
  26.03.2019 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_25_19 DOC.rar     ZP_220_25_19 DOC.rar
  26.03.2019 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_25_19 PDF.rar     ZP_220_25_19 PDF.rar
  26.03.2019 Dokumentacja projektowa ZP_220_25_19 Dokumentacja projektowa.rar     ZP_220_25_19 Dokumentacja projektowa.rar
  04.04.2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_25_19 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf     ZP_220_25_19 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
  04.04.2019 Zmiana terminu składania ofert ZP_220_25_19 Zmiana terminu składania ofert.pdf     ZP_220_25_19 Zmiana terminu składania ofert.pdf
  08.04.2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 ZP_220_25_19 Ogloszenie_o_zm_nr2.pdf     ZP_220_25_19 Ogloszenie_o_zm_nr2.pdf
  08.04.2019 Wyjaśnienie nr 1 oraz Modyfikacja SIWZ nr 1 ZP_220_25_19 Wyjasnienie_nr1.pdf     ZP_220_25_19 Wyjasnienie_nr1.pdf
  08.04.2019 Załączniki do Wyjaśnienia nr 1 oraz Modyfikacji SIWZ nr 1 ZP_220_25_19 Zalaczniki 1.rar     ZP_220_25_19 Zalaczniki 1.rar
  08.04.2019  Załączniki do Wyjaśnienia nr 1 oraz Modyfikacji SIWZ nr 1 - kartymaterialowe ZP_220_25_19 Zalaczniki 2.rar     ZP_220_25_19 Zalaczniki 2.rar
  18.04.2019 Zestawienie ofert ZP_220_25_19 Zbiorcze zestawienie ofert.pdf     ZP_220_25_19 Zbiorcze zestawienie ofert.pdf
  25.04.2019 Rozstrzygnięcie postepowania ZP_220_25_19_rozstrzyg.pdf     ZP_220_25_19_rozstrzyg.pdf
             
  33192000-2
39113200-9 39151100-6
33192210-7 39112000-0
39113100-8 39143110-0
33192300-5
Dostawa mebli medycznych, wyposażenia medycznego, krzeseł i kanap.        
  28.03.2019 Ogłoszenie ZP.220.26.19 Ogloszenie.pdf     ZP.220.26.19 Ogloszenie.pdf
  28.03.2019 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_26_19 DOC.rar     ZP_220_26_19 DOC.rar
  28.03.2019 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_26_19 PDF.rar     ZP_220_26_19 PDF.rar
  02.04.2019 Wyjaśnienia nr 1 i modyfikacja SIWZ nr 1 ZP_220_26_19 Wyjaśnienie nr 1 oraz Modyfikacja SIWZ nr 1.pdf     ZP_220_26_19 Wyjaśnienie nr 1 oraz Modyfikacja SIWZ nr 1.pdf
  05.04.2019 Zestawienie ofert ZP_220_26_19_ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.pdf     ZP_220_26_19_ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.pdf
  05.04.2019 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej ZP_220_26_19_Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf     ZP_220_26_19_Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf
  08.04.2019 Rozstrzygnięcie postepowania - zadanie nr 1 ZP_220_26_19 Zawiadomienie o rozstrzygnieciu zad. nr 1.pdf     ZP_220_26_19 Zawiadomienie o rozstrzygnieciu zad. nr 1.pdf
  10.04.2019 Rozstrzygnięcie postepowania ZP_220_26_19 Zawiadomienie o rozstrzygnieciu.pdf     ZP_220_26_19 Zawiadomienie o rozstrzygnieciu.pdf
             
  38437000-7 Dostawa wyrobów laboratoryjnych i materiałów medycznych jedno i wielokrotnego użytku dla SPSK-2 w Szczecinie        
  04.04.2019 Ogłoszenie ZP_220_27_19_ogl o zam.pdf     ZP_220_27_19_ogl o zam.pdf
  04.04.2019 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_27_19_DOC.zip     ZP_220_27_19_DOC.zip
  04.04.2019 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_27_19_PDF.rar     ZP_220_27_19_PDF.rar
  09.04.2019 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_27_19_wyjasnienia 1.pdf     ZP_220_27_19_wyjasnienia 1.pdf
  12.04.2019 Zestawienie ofert ZP_220_27_19 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf     ZP_220_27_19 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf
  16.04.2019 Rozstrzygnięcie postepowania na zadania: 1,2,4,6,8-16 ZP_220_27_19_ROZSTRZYGNIECIE I_1,2,4,6,8_16 04 19.pdf     ZP_220_27_19_ROZSTRZYGNIECIE I_1,2,4,6,8_16 04 19.pdf
  26.04.2019 Rozstrzygnięcie postepowania na zadania: 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13 ZP_220_27_19_ROZSTRZYGNIECIE II_zad 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13.pdf     ZP_220_27_19_ROZSTRZYGNIECIE II_zad 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13.pdf
  30.04.2019 Sprostowanie do zadań: 5,7 ZP_220_27_19_SPROSTOWANIE_zad5,7.pdf     ZP_220_27_19_SPROSTOWANIE_zad5,7.pdf
  22.05.2019 Rozstrzygnięcie postepowania - zadanie nr 12 ZP_220_27_19_ROZSTRZYGNIĘCIE III_zad 12_22 05 19.pdf     ZP_220_27_19_ROZSTRZYGNIĘCIE III_zad 12_22 05 19.pdf
  24.05.2019 Unieważnienie postępowania ZP_220_27_19_UNIEWAZNIENIE CZYNNOSCI WYBORU_zad 12_24 05 19.pdf     ZP_220_27_19_UNIEWAZNIENIE CZYNNOSCI WYBORU_zad 12_24 05 19.pdf
  30.05.2019 Rozstrzygnięcie postepowania - zadanie nr 12 ZP_220_27_19_ROZSTRZYGNIECIEIV_zad12.pdf     ZP_220_27_19_ROZSTRZYGNIECIEIV_zad12.pdf
  03.06.2019 Unieważnienie postępowania ZP_220_27_19_UNIEWAZNIENIE CZYNNOSCI WYBORU II_zad 12_03 06 19.pdf     ZP_220_27_19_UNIEWAZNIENIE CZYNNOSCI WYBORU II_zad 12_03 06 19.pdf
  01.07.2019 Rozstrzygnięcie postepowania - zadanie nr 12 ZP_220_27_19_ROZSTRZYGNIECIE V_zad12.pdf     ZP_220_27_19_ROZSTRZYGNIECIE V_zad12.pdf
             
  33141326-1 Dostawa materiałów zużywalnych do wykonywania biopsji gruboigłowej stereotaktycznej kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego urządzeniem MSCM1 Mammotome Revolve        
  24.04.2019 Ogłoszenie ZP.220.31.19 Ogloszenie.pdf     ZP.220.31.19 Ogloszenie.pdf
  24.04.2019 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_31_19_DOC.rar     ZP_220_31_19_DOC.rar
  24.04.2019 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_31_19_PDF.rar     ZP_220_31_19_PDF.rar
  26.04.2019 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_31_19 Wyjasnienie nr 1.pdf     ZP_220_31_19 Wyjasnienie nr 1.pdf
  02.05.2019 Zestawienie ofert ZP_220_31_19_ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.pdf     ZP_220_31_19_ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.pdf
  07.05.2019 Rozstrzygnięcie postepowania ZP_220_31_19 rozstrzy.pdf     ZP_220_31_19 rozstrzy.pdf
             
  33141310-6 Dostawa strzykawek jednorazowego użytku        
  26.04.2019 Ogłoszenie ZP_220_33_19_Ogloszenie o zamowieniu.pdf     ZP_220_33_19_Ogloszenie o zamowieniu.pdf
  26.04.2019 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_33_19_DOC.rar     ZP_220_33_19_DOC.rar
  26.04.2019 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_33_19_PDF.rar     ZP_220_33_19_PDF.rar
  30.04.2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_33_19_Ogl_o_zm_ogl.pdf     ZP_220_33_19_Ogl_o_zm_ogl.pdf
  07.05.2019 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_33_19_Wyjasnienia_nr1.pdf     ZP_220_33_19_Wyjasnienia_nr1.pdf
  13.05.2019 Zestawienie ofert ZP_220_33_19_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_33_19_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  30.05.2019 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_33_19_Zawiadomienie_o_ rozstrzygnieciu.pdf     ZP_220_33_19_Zawiadomienie_o_ rozstrzygnieciu.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  72000000-5 ZP/220/24/19 Nadzór autorski nad oprogramowaniem InfoMedica/AMMS oraz zakup dodatkowych licencji do systemu. Link do postepowania na platformie Marketplanet OnePlace      
  30.04.2019 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Marketplanet OnePlace.
W zakładce "Lista Przetargów i Dialogów Technicznych" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.

Dodatkowo, Zamawiajacy udostępnia na platformie Marketplanet OnePlace – Instrukcję użytkownika dla Wykonawców, ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.  
W przypadku pytań technicznych dotyczących funkcjonowania platformy Marketplanet OnePlace prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 576 87 90 lub info@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33181520-3 ZP/220/32/19 Dostawa materiałów zużywalnych do wykonywania hemodializ. Link do postepowania na platformie Marketplanet OnePlace      
  13.05.2019 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Marketplanet OnePlace.
W zakładce "Lista Przetargów i Dialogów Technicznych" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.

Dodatkowo, Zamawiajacy udostępnia na platformie Marketplanet OnePlace – Instrukcję użytkownika dla Wykonawców, ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.  
W przypadku pytań technicznych dotyczących funkcjonowania platformy Marketplanet OnePlace prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 576 87 90 lub info@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  38420000-5 Dostawa zestawów do pomiaru ciśnienia krwawego z
zamkniętym systemem do pobierania krwi.
       
  14.05.2019 Ogłoszenie ZP.220.34.19 Ogłoszenie.pdf     ZP.220.34.19 Ogłoszenie.pdf
  14.05.2019 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_34_19 DOC.rar     ZP_220_34_19 DOC.rar
  14.05.2019 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_34_19 PDF.rar     ZP_220_34_19 PDF.rar
  15.05.2019 Modyfikacja nr 1 ZP_220_34_19 Modyfikacja_nr1.pdf     ZP_220_34_19 Modyfikacja_nr1.pdf
  15.05.2019 ZMODYFIKOWANY zał. nr 1 do SIWZ - OFERTA ZP.220.34.19_ZMODYFIKOWANY_zal.nr1_do_SIWZ-OFERTA.pdf     ZP.220.34.19_ZMODYFIKOWANY_zal.nr1_do_SIWZ-OFERTA.pdf
  20.05.2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_34_19_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf     ZP_220_34_19_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf
  20.05.2019 Zmiana terminu składania ofert ZP_220_34_19_Zmiana_terminu_skladania_ofert.pdf     ZP_220_34_19_Zmiana_terminu_skladania_ofert.pdf
  22.05.2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia -2 ZP_220_34_19 Ogloszenie o zmianie ogloszenia - 2.pdf     ZP_220_34_19 Ogloszenie o zmianie ogloszenia - 2.pdf
c 22.05.2019 Zmiana terminu składania ofert -2 ZP_220_34_19 Zmiana terminu skladania ofert - 2.pdf     ZP_220_34_19 Zmiana terminu skladania ofert - 2.pdf
c 23.05.2019 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_34_19 Wyjasnienie nr 1.pdf     ZP_220_34_19 Wyjasnienie nr 1.pdf
  28.05.2019 Zestawienie ofert ZP_220_34_19_ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.pdf     ZP_220_34_19_ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.pdf
  13.06.2019 Rozstrzygnicie postępowania ZP_220_34_19_Zawiadomienie_o_rozstrzygnięciu_postepo_z_dn_13_06_19r.pdf     ZP_220_34_19_Zawiadomienie_o_rozstrzygnięciu_postepo_z_dn_13_06_19r.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33 60 00 00
33 65 10 00-8   33 65 15 20-9
33 66 21 00-9   33 64 10 00-5
33 65 21 00-6   33 62 11 00-0
33 66 17 00-8   33 69 00 00-3   33 67 00 00-7
33 65 14 00-2   33 66 10 00-1
33 65 11 00-9   33 66 11 00-2
33 63 16 00-8   33 62 22 00-8
33 62 21 00-7   33 63 20 00-9
33 69 25 10-5   33 69 22 10-2
33 61 70 00-8   33 69 25 00-2
Dostawa produktów leczniczych w tym leków stosowanych w programach lekowych i chemioterapii  a także środków kontrastowych i preparatów do żywienia pozajelitowego na potrzeby Klinik SPSK-2. Link do postepowania na platformie Marketplanet OnePlace      
  15.05.2019 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Marketplanet OnePlace.
W zakładce "Lista Przetargów i Dialogów Technicznych" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.

Dodatkowo, Zamawiajacy udostępnia na platformie Marketplanet OnePlace – Instrukcję użytkownika dla Wykonawców, ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.  
W przypadku pytań technicznych dotyczących funkcjonowania platformy Marketplanet OnePlace prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 576 87 90 lub info@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33157200-7
33141642-2
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.        
  16.05.2019 Ogłoszenie ZP.220.36.19.Ogloszenie.pdf     ZP.220.36.19.Ogloszenie.pdf
  16.05.2019 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_36_19_DOC.rar     ZP_220_36_19_DOC.rar
  16.05.2019 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_36_19_PDF.rar     ZP_220_36_19_PDF.rar
  20.05.2019 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_36_19_Wyjasnienie_nr1.pdf     ZP_220_36_19_Wyjasnienie_nr1.pdf
  22.05.2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_36_19 Ogloszenie o zmianie ogloszenia.pdf     ZP_220_36_19 Ogloszenie o zmianie ogloszenia.pdf
  22.05.2019 Zmiana terminu ZP_220_36_19 Zmiana terminu skladania ofert.pdf     ZP_220_36_19 Zmiana terminu skladania ofert.pdf
  23.05.2019 Wyjaśnienia nr 2 ZP_220_36_19 Wyjasnienie nr 2.pdf     ZP_220_36_19 Wyjasnienie nr 2.pdf
  28.05.2019 Zbiorcze zestawienie ofert ZP_220_36_19_ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.pdf     ZP_220_36_19_ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.pdf
  28.05.2019 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej ZP_220_36_19_Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf     ZP_220_36_19_Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf
  13.06.2019 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_36_19_Zawiadomienie_o_rozstrzygnięciu_postepo_z_dn_13_06_19r.pdf     ZP_220_36_19_Zawiadomienie_o_rozstrzygnięciu_postepo_z_dn_13_06_19r.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33171100-0 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.        
  16.05.2019 Ogłoszenie ZP_220_35_19_ogl.pdf     ZP_220_35_19_ogl.pdf
  16.05.2019 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_35_19_DOC.zip     ZP_220_35_19_DOC.zip
  16.05.2019 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_35_19_PDF.rar     ZP_220_35_19_PDF.rar
  21.05.2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_35_19_ogl_o_zm_ogl.pdf     ZP_220_35_19_ogl_o_zm_ogl.pdf
  21.05.2019 Zmiana terminu ZP_220_35_19_informacja_o_zmianie_terminow.pdf     ZP_220_35_19_informacja_o_zmianie_terminow.pdf
  22.05.2019 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_35_19_wyjasnienia 1_22 05 19.rtf.pdf     ZP_220_35_19_wyjasnienia 1_22 05 19.rtf.pdf
  23.05.2019 Wyjaśnienia 2 i modyfikacja SIWZ ZP_220_35_19_wyjaśnienia 2 i modyfikacja SIWZ 1_23 05 19.rtf.pdf     ZP_220_35_19_wyjaśnienia 2 i modyfikacja SIWZ 1_23 05 19.rtf.pdf
  23.05.2019 SIWZ PO MODYFIKACJ ZP_220_35_19_SIWZ_PO MODYFIKACJI_23 05 19.rtf.pdf     ZP_220_35_19_SIWZ_PO MODYFIKACJI_23 05 19.rtf.pdf
  23.05.2019 zal 3 parametry PO MODYFIKACJI ZP_220_35_19_FO_zal 3_parametry_PO MODYFIKACJI_23 05 19.rtf.pdf     ZP_220_35_19_FO_zal 3_parametry_PO MODYFIKACJI_23 05 19.rtf.pdf
  28.05.2019 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_35_19_INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 28 05 19.pdf     ZP_220_35_19_INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 28 05 19.pdf
  06.06.2019 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_35_19_ROZSTRZYGNIECIE_06_06_19.pdf     ZP_220_35_19_ROZSTRZYGNIECIE_06_06_19.pdf
  10.06.2019 Rozstrzygnięcie postępowania - sprostowanie - zadanie 4 ZP_220_35_19_ROZSTRZYGNIECIE-SPROSTOWANIE_DO_ZAD 4_10_06_19.pdf     ZP_220_35_19_ROZSTRZYGNIECIE-SPROSTOWANIE_DO_ZAD 4_10_06_19.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33600000-6
33622300-9   33611000-6
Dostawa produktów leczniczych na potrzeby Klinik SPSK-2        
  23.05.2019 Ogłoszenie ZP_220_40_19 Ogloszenie o zamowieniu.pdf     ZP_220_40_19 Ogloszenie o zamowieniu.pdf
  23.05.2019 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_40_19 DOC.rar     ZP_220_40_19 DOC.rar
  23.05.2019 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_40_19 PDF.rar     ZP_220_40_19 PDF.rar
  28.05.2019 Wyjaśnienie nr 1 ZP_220_40_19_Wyjasnienie nr 1.pdf     ZP_220_40_19_Wyjasnienie nr 1.pdf
  31.05.2019 Informacja z otwarcia ofert INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 40 19_31 05 19.pdf     INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 40 19_31 05 19.pdf
  24.06.2019 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_40_19_Rozstrzygniecie_postepowania.pdf     ZP_220_40_19_Rozstrzygniecie_postepowania.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33141300-3
42514310-8   42510000-4
Dostawa zestawów do kaniulacji żył centralnych do wprowadzenia metodą Seldingera oraz filtrów antybakteryjno-wirusowych        
  27.05.2019 Ogłoszenie ZP_220_38_19_ Ogloszenie o zamowieniu_.pdf     ZP_220_38_19_ Ogloszenie o zamowieniu_.pdf
  27.05.2019 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_38_19_DOC.rar     ZP_220_38_19_DOC.rar
  27.05.2019 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_38_19_PDF.zip     ZP_220_38_19_PDF.zip
  03.06.2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_38_19_ Ogloszenie_o_zamowieniu_nr _1.pdf     ZP_220_38_19_ Ogloszenie_o_zamowieniu_nr _1.pdf
  05.06.2019 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_38_19_Wyjasnienia_nr_1.pdf     ZP_220_38_19_Wyjasnienia_nr_1.pdf
  05.06.2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_38_19_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_nr_2.pdf     ZP_220_38_19_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_nr_2.pdf
  07.06.2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_38_19_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_nr _3.pdf     ZP_220_38_19_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_nr _3.pdf
  10.06.2019 Wyjaśnienia nr 2 ZP_220_38_19_wyjaśnienia_nr_2.pdf     ZP_220_38_19_wyjaśnienia_nr_2.pdf
  14.06.2019 Zestawienie ofert ZP_220_38_19_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_38_19_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  05.08.2019 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_38_19_zawiadomienie_o_rozstrzygnieciu_postepowania.pdf     ZP_220_38_19_zawiadomienie_o_rozstrzygnieciu_postepowania.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania      
  45000000-7 45400000-1
45300000-0 45330000-9
45320000-6 45310000-3
45200000-9 45210000-2
45100000-8 45215000-7
71200000-0 71320000-7
39717200-3
Budowa skrzydła B budynku ginekologii wraz z łącznikiem (dokończenie budowy).        
  31.05.2019 Ogłoszenie ZP_220_47_19_Ogloszenie.pdf     ZP_220_47_19_Ogloszenie.pdf
  31.05.2019 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_47_19_DOC.rar     ZP_220_47_19_DOC.rar
  31.05.2019 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_47_19_PDF.rar     ZP_220_47_19_PDF.rar
  31.05.2019 Dokumentacja projektowa ZP_220_47_19_Dokumentacja_projektowa.rar     ZP_220_47_19_Dokumentacja_projektowa.rar
  14.06.2019 Wyjaśnienie nr 1 oraz Modyfikacja SIWZ nr 1  ZP_220_47_19_Wyjasnienia_nr_1_oraz_Modyfikacja_SIWZ_nr_1.pdf     ZP_220_47_19_Wyjasnienia_nr_1_oraz_Modyfikacja_SIWZ_nr_1.pdf
  14.06.2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia   ZP_220_47_19_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf     ZP_220_47_19_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf
  17.06.2019 Modyfikacja SIWZ nr 2 ZP_220_47_19 Modyfikacja SIWZ nr 2.pdf     ZP_220_47_19 Modyfikacja SIWZ nr 2.pdf
  17.06.2019 Załacznik nr 1 po modyfikacji ZP_220_47_19 ZMODYFIKOWANY zal nr1 do SIWZ-OFERTA.rtf     ZP_220_47_19 ZMODYFIKOWANY zal nr1 do SIWZ-OFERTA.rtf
  21.06.2019 Zestawienie ofert ZP_220_47_19 Zbiorcze zestawienie ofert.pdf     ZP_220_47_19 Zbiorcze zestawienie ofert.pdf
  21.06.2019 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej ZP_220_47_19 Oswiadczenie.pdf     ZP_220_47_19 Oswiadczenie.pdf
  27.06.2019 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_47_19 Zawiadomienie o rozstrzygnieciu.pdf     ZP_220_47_19 Zawiadomienie o rozstrzygnieciu.pdf
 

         
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  60130000-8 ZP/220/28/19 Usługa transportu sanitarnego pacjentów siedzących, leżących, osób dializowanych, przewozów krwi i innych materiałów biologicznych, przewozów Zespołu Transplantacyjnego SPSK-2 w Szczecinie. Link do postepowania na platformie Marketplanet OnePlace      
  31.05.2019 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Marketplanet OnePlace.

W zakładce "Lista Przetargów i Dialogów Technicznych" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.

Dodatkowo, Zamawiajacy udostępnia na platformie Marketplanet OnePlace – Instrukcję użytkownika dla Wykonawców, ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.  
W przypadku pytań technicznych dotyczących funkcjonowania platformy Marketplanet OnePlace prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 576 87 90 lub info@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.
     
 

         
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33000000-0,33182220-7 ZP/220/43/19: Dostawa wyrobów medycznych do operacji kardiochirurgicznych  Link do postepowania na platformie Marketplanet OnePlace      
  31.05.2019 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Marketplanet OnePlace.

W zakładce "Lista Przetargów i Dialogów Technicznych" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.

Dodatkowo, Zamawiajacy udostępnia na platformie Marketplanet OnePlace – Instrukcję użytkownika dla Wykonawców, ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.  
W przypadku pytań technicznych dotyczących funkcjonowania platformy Marketplanet OnePlace prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 576 87 90 lub info@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.
     
 

         
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania      
  33000000-0  ZP/220/44/19: Dostawa wyrobów laboratoryjnych i medycznych jednorazowego użytku dla SPSK-2 w Szczecinie         
  03.06.2019 Ogłoszenie ZP_220_44_19_ogł o zam_31 05 19.pdf     ZP_220_44_19_ogł o zam_31 05 19.pdf
  03.06.2019 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_44_19_DOC.zip     ZP_220_44_19_DOC.zip
  03.06.2019 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_44_19_PDF.zip     ZP_220_44_19_PDF.zip
  03.06.2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_44_19_ogl o zmianie_ZMIANA TERMINOW_03 06 19.pdf     ZP_220_44_19_ogl o zmianie_ZMIANA TERMINOW_03 06 19.pdf
  03.06.2019 Zmiana terminów ZP_220_44_19_informacja o zmianie terminow_03 06 19_.pdf     ZP_220_44_19_informacja o zmianie terminow_03 06 19_.pdf
  11.06.2019 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_44_19_Wyjasnienia-1_11-06-19.pdf     ZP_220_44_19_Wyjasnienia-1_11-06-19.pdf
  14.06.2019 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_44_19_INFORMACJA-Z-OTWARCIA-OFERT-44_14-06-19.pdf     ZP_220_44_19_INFORMACJA-Z-OTWARCIA-OFERT-44_14-06-19.pdf
  19.06.2019 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_44_19_ROZSTRZYGNIECIE_19 06 19.pdf     ZP_220_44_19_ROZSTRZYGNIECIE_19 06 19.pdf
             
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania      
  33171100-0  ZP/220/46/19: dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku        
  06.06.2019 Ogłoszenie ZP_220_46_19_ogloszenie_06_06_19.pdf     ZP_220_46_19_ogloszenie_06_06_19.pdf
  06.06.2019 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_46_19_DOC.zip     ZP_220_46_19_DOC.zip
  06.06.2019 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_46_19_PDF.zip     ZP_220_46_19_PDF.zip
  11.06.2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_46_19_ogl_o_zmianie_terminow_11_06_19.pdf     ZP_220_46_19_ogl_o_zmianie_terminow_11_06_19.pdf
  11.06.2019 Zmiana terminów ZP_220_46_19_informacja_o_zmianie_terminow_11_06_ 19.pdf     ZP_220_46_19_informacja_o_zmianie_terminow_11_06_ 19.pdf
  12.06.2019 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_46_19_Wyjasnienia-1_12-06-19.pdf     ZP_220_46_19_Wyjasnienia-1_12-06-19.pdf
  18.06.2019 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_46_19_INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf     ZP_220_46_19_INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf
  27.06.2019 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_46_19_ROZSTRZYGNIECIE_27-06-19.pdf     ZP_220_46_19_ROZSTRZYGNIECIE_27-06-19.pdf
             
 

         
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33141000-0 ZP/220/48/19: Dostawa obłożeń chirurgicznych, fartuchów foliowych na roli oraz innych wyrobów jednokrotnego użytku Link do postepowania na platformie Marketplanet OnePlace      
  12.06.2019 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Marketplanet OnePlace.

W zakładce "Lista Przetargów i Dialogów Technicznych" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.

Dodatkowo, Zamawiajacy udostępnia na platformie Marketplanet OnePlace – Instrukcję użytkownika dla Wykonawców, ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.  
W przypadku pytań technicznych dotyczących funkcjonowania platformy Marketplanet OnePlace prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 576 87 90 lub info@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.
     
 

         
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania      
  33696500-0  ZP/220/41/19: Dostawa odczynników do oznaczania przeciwciał anty-HLA u pacjentów zakwalifikowanych do przeszczepu nerki – w ramach konkursu na realizację zadania w zakresie rozwoju programu przeszczepiania w grupach biorców o podwyższonym ryzyku immunologicznym - zakontraktowany przez Ministerstwo         
  12.06.2019 Ogłoszenie ZP_220_41_19_Ogloszenie_o_zamowieniu_z_dnia_12.06.2019.pdf     ZP_220_41_19_Ogloszenie_o_zamowieniu_z_dnia_12.06.2019.pdf
  12.06.2019 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_41_19_DOC.zip     ZP_220_41_19_DOC.zip
  12.06.2019 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_41_19_PDF.zip     ZP_220_41_19_PDF.zip
  13.06.2019 Wyjaśnienie nr 1 Wyjasnienie_nr_1_z_dnia_13_06_2019.pdf     Wyjasnienie_nr_1_z_dnia_13_06_2019.pdf
  13.06.2019 Formularz oferty  ZP_220_41_19_Zal.-nr-1-do-SIWZ-OFERTA-poprawiona.pdf     ZP_220_41_19_Zal.-nr-1-do-SIWZ-OFERTA-poprawiona.pdf
  13.06.2019 Formularz cen jednostkowych  Załacznik_nr_2_Formularz_cen_jednostkowych.xls     Załacznik_nr_2_Formularz_cen_jednostkowych.xls
  21.06.2019 Zestawienie ofert ZP_220_41_19_INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf     ZP_220_41_19_INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf
  05.07.2019 Sprostowanie informacji z otwarcia ofert ZP_220_41_19_Sprostowanie_Informacji_z_otwarcia_ofert.pdf
    ZP_220_41_19_Sprostowanie_Informacji_z_otwarcia_ofert.pdf
  10.07.2019 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_41_19 Rozstrzygniecie_postepowania_z_dnia_10.07.2019r..pdf
    ZP_220_41_19 Rozstrzygniecie_postepowania_z_dnia_10.07.2019r..pdf
 

         
 

         
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania      
  33124130-5  ZP/220/51/19: Dostawa sprzętu do koronografii i koronoplastyki        
  13.06.2019 Ogłoszenie ZP_220_51_19_ Ogloszenie_o_zamowieniu_.pdf     ZP_220_51_19_ Ogloszenie_o_zamowieniu_.pdf
  13.06.2019 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_51_19_DOC.zip     ZP_220_51_19_DOC.zip
  13.06.2019 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_51_19_PDF.zip     ZP_220_51_19_PDF.zip
  18.06.2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_51_19_ Ogloszenie o zmianie ogloszenia nr 1.pdf     ZP_220_51_19_ Ogloszenie o zmianie ogloszenia nr 1.pdf
  25.06.2019 Zestawienie ofert ZP_220_51_19_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_51_19_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  03.07.2019 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_51_19_zawiadomienie-o-rozstrzygnieciu-postepowania.pdf     ZP_220_51_19_zawiadomienie-o-rozstrzygnieciu-postepowania.pdf
 

         
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania      
  71220000-6 Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej szczegółowego zagospodarowania pomieszczeń w nowopowstałym budynku M Kliniczne Centrum Medyczno-Terapeutyczne SPSK-2 w oparciu o posiadaną przez Szpital dokumentację stanu surowego zamkniętego przedmiotowego budynku, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i pełnieniem nadzoru autorskiego.        
  17.06.2019 Ogłoszenie ZP.220.49.19 Ogloszenie.pdf     ZP.220.49.19 Ogloszenie.pdf
  17.06.2019 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_49_19 DOC.rar     ZP_220_49_19 DOC.rar
  17.06.2019 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_49_19 PDF.rar     ZP_220_49_19 PDF.rar
  17.06.2019 Dokumentacja techniczna ZP_220_49_19 zalaczniki.rar     ZP_220_49_19 zalaczniki.rar
  21.06.2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_49_19 Ogloszenie o zmianie ogloszenia.pdf     ZP_220_49_19 Ogloszenie o zmianie ogloszenia.pdf
  21.06.2019 Modyfikacja SIWZ nr 1 + uzupełniona dokumentacja ZP_220_49_19 Modyfikacja SIWZ nr 1.pdf     ZP_220_49_19 Modyfikacja SIWZ nr 1.pdf
  21.06.2019 Dokumentacja techniczna - uzupełniona ZP_220_49_19 uzupelniona dokumentacja.rar     ZP_220_49_19 uzupelniona dokumentacja.rar
  26.06.2019 Modyfikacja SIWZ nr 2 ZP_220_49_19_Modyfikacja_SIWZ_nr_2.pdf     ZP_220_49_19_Modyfikacja_SIWZ_nr_2.pdf
  26.06.2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_49_19_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_zdn_26.06.19_r.pdf     ZP_220_49_19_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_zdn_26.06.19_r.pdf
  10.07.2019 Wyjaśnienie nr 1 oraz Modyfikacja SIWZ nr 3 ZP_220_49_19_Wyjasnienie_nr_1_oraz_Modyfikacja_SIWZ_nr_3.pdf     ZP_220_49_19_Wyjasnienie_nr_1_oraz_Modyfikacja_SIWZ_nr_3.pdf
  10.07.2019 Zmodyfikowany zał. nr 4 do FO - Wykaz osób ZP_220_49_19 ZMODYFIKOWANY_zal.nr_4_do_FO-Wykaz_osob.pdf     ZP_220_49_19 ZMODYFIKOWANY_zal.nr_4_do_FO-Wykaz_osob.pdf
  10.07.2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_49_19_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_z dn_10.07.2019r.pdf     ZP_220_49_19_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_z dn_10.07.2019r.pdf
  19.07.2019 Zbiorcze zestawienie ofert ZP_220_49_19_Zbiorcze_zestawienie_ofert.pdf     ZP_220_49_19_Zbiorcze_zestawienie_ofert.pdf
  31.07.2019 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_49_19 Zawiadomienie.pdf     ZP_220_49_19 Zawiadomienie.pdf
             
 

         
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania      
  37442810-9  ZP/220/45/19: dostawa wyposażenia medycznego ruchomego, opasek do ucisku tętnicy promieniowej
oraz narzędzi chirurgicznych wielorazowego użytku
       
  26.06.2019 Ogłoszenie ZP_220_45_19_ogl_o_zam_26_06_19.pdf     ZP_220_45_19_ogl_o_zam_26_06_19.pdf
  26.06.2019 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_45_19_DOC.zip     ZP_220_45_19_DOC.zip
  26.06.2019 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_45_19_PDF.zip     ZP_220_45_19_PDF.zip
  26.06.2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_45_19_ogl-o-zm-ogl_klauzula-RODO_26-06-19.pdf     ZP_220_45_19_ogl-o-zm-ogl_klauzula-RODO_26-06-19.pdf
  02.07.2019 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_45_19_Wyjasnienia_1_02_07_199.pdf     ZP_220_45_19_Wyjasnienia_1_02_07_199.pdf
  03.07.2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_45_19_ogl-o-zmianie-terminow_03-07-19.pdf     ZP_220_45_19_ogl-o-zmianie-terminow_03-07-19.pdf
  03.07.2019 Modyfikacja SIWZ nr 1 ZP_220_45_19_modyfikacja-SIWZ-i-zmiana-terminow_03-07-19.pdf     ZP_220_45_19_modyfikacja-SIWZ-i-zmiana-terminow_03-07-19.pdf
  08.07.2019 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_45_19_INFORMACJA_Z_OTWARCIA_OFERT_45_08_07_19.pdf     ZP_220_45_19_INFORMACJA_Z_OTWARCIA_OFERT_45_08_07_19.pdf
  10.07.2019 Rozstrzygnięcie postępowania na zadania nr 1,3,4 ZP_220_45_19_ROZSTRZYGNIECIE I_zad 1,3,4_10 07 19.pdf     ZP_220_45_19_ROZSTRZYGNIECIE I_zad 1,3,4_10 07 19.pdf
  01.08.2019 Rozstrzygnięcie postępowania na zadania nr 2, 5 ZP_220_45_19_ROZSTRZYGNIECIE II_zad 2,5_01 08 19.pdf     ZP_220_45_19_ROZSTRZYGNIECIE II_zad 2,5_01 08 19.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania      
  33171100-0  ZP/220/53/19: dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
oraz narzędzi chirurgicznych wielorazowego użytku
       
  26.06.2019 Ogłoszenie ZP_220_53_19_ogl_o_zam_26_06_19.pdf     ZP_220_53_19_ogl_o_zam_26_06_19.pdf
  26.06.2019 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_53_19_DOC.zip     ZP_220_53_19_DOC.zip
  26.06.2019 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_53_19_PDF.zip     ZP_220_53_19_PDF.zip
  02.07.2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_53_19_ogl_o_zm_ZMIANA TERMINU_02_07_19.pdf     ZP_220_53_19_ogl_o_zm_ZMIANA TERMINU_02_07_19.pdf
  02.07.2019 Zmiana terminów ZP_220_53_19_inf_o_zm_term_02_07_19.pdf     ZP_220_53_19_inf_o_zm_term_02_07_19.pdf
  04.07.2019 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_53_19_Wyjasnienia 1.pdf     ZP_220_53_19_Wyjasnienia 1.pdf
  05.07.2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 ZP_220_53_19_ogl o zm.pdf     ZP_220_53_19_ogl o zm.pdf
  05.07.2019 Modyfikacja SIWZ ZP_220_53_19_Modyfikacja SIWZ.pdf     ZP_220_53_19_Modyfikacja SIWZ.pdf
  10.07.2019 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_53_19_INFORMACJA_Z_OTWARCIA_OFERT_10 07 19.pdf     ZP_220_53_19_INFORMACJA_Z_OTWARCIA_OFERT_10 07 19.pdf
  10.07.2019 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_53_19_ROZSTRZYGNIECIE_10 07 19.pdf     ZP_220_53_19_ROZSTRZYGNIECIE_10 07 19.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania      
  33169500-7 ZP/220/52/19: Dostawa systemu do wykonywania ultrasonografii wewnątrznaczyniowej oraz do wykonywania pomiaru cząstkowej rezerwy przepływu wieńcowego (FFR) wraz z dzierżawą konsoli do wykonywania ultrasonografii wewnątrznaczyniowej
oraz narzędzi chirurgicznych wielorazowego użytku
       
  27.06.2019 Ogłoszenie ZP_220_52_19_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf     ZP_220_52_19_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
  27.06.2019 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_52_19_DOC.zip     ZP_220_52_19_DOC.zip
  27.06.2019 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_52_19_PDF.zip     ZP_220_52_19_PDF.zip
  05.07.2019 Zestawienie ofert ZP_220_52_19_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_52_19_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  10.07.2019 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_52_19_zawiadomienie_o_rozstrzygnieciu_postępowania.pdf     ZP_220_52_19_zawiadomienie_o_rozstrzygnieciu_postępowania.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania      
  33115100-0 ZP/220/54/19: Dzierżawa tomografu laserowego w technologii spektralnej koherentnej tomografii optycznej.        
  03.07.2019 Ogłoszenie ZP_220_54_19-Ogloszenie.pdf     ZP_220_54_19-Ogloszenie.pdf
  03.07.2019 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_54_19_DOC.zip     ZP_220_54_19_DOC.zip
  03.07.2019 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_54_19_PDF.zip     ZP_220_54_19_PDF.zip
  12.07.2019 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_54_19 Zawiadomienie.pdf     ZP_220_54_19 Zawiadomienie.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33 73 11 10-7
33 18 41 00-4
ZP/220/30/19: Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych dla I Kliniki Okulistyki oraz stentów przeciwjaskrowych dla II Kliniki Okulistyki SPSK-2 Link do postepowania na platformie Marketplanet OnePlace      
  03.07.2019 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Marketplanet OnePlace.

W zakładce "Lista Przetargów i Dialogów Technicznych" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.

Dodatkowo, Zamawiajacy udostępnia na platformie Marketplanet OnePlace – Instrukcję użytkownika dla Wykonawców, ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.  
W przypadku pytań technicznych dotyczących funkcjonowania platformy Marketplanet OnePlace prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 576 87 90 lub info@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33123220-6 ZP/220/55/19 Dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie kardioangiografu. Link do postepowania na platformie Marketplanet OnePlace      
  05.07.2019 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Marketplanet OnePlace.

W zakładce "Lista Przetargów i Dialogów Technicznych" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.

Dodatkowo, Zamawiajacy udostępnia na platformie Marketplanet OnePlace – Instrukcję użytkownika dla Wykonawców, ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.  
W przypadku pytań technicznych dotyczących funkcjonowania platformy Marketplanet OnePlace prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 576 87 90 lub info@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania      
  33111710-1 Dostawa wyrobów medycznych do zabiegów radiologii zabiegowej        
  05.07.2019 Ogłoszenie ZP_220_50_19_ogloszenie o zamowieniu.pdf     ZP_220_50_19_ogloszenie o zamowieniu.pdf
  05.07.2019 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_50_19_DOC.rar     ZP_220_50_19_DOC.rar
  05.07.2019 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_50_19_PDF.rar     ZP_220_50_19_PDF.rar
  16.07.2019 Zestawienie ofert ZP_220_50_19_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_50_19_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  05.08.2019 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_50_19_zawiadomienie_o_rozstrzygnieciu_postepowania.pdf     ZP_220_50_19_zawiadomienie_o_rozstrzygnieciu_postepowania.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania      
  33192000-2
33192300-5 33193100-0
39112000-0 39113100-8
39143110-0
Dostawa mebli medycznych, wyposażenia
medycznego, krzeseł i kanap.
       
  12.07.2019 Ogłoszenie ZP.220.56.19 Ogloszenie.pdf     ZP.220.56.19 Ogloszenie.pdf
  12.07.2019 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_56_19 DOC.rar     ZP_220_56_19 DOC.rar
  12.07.2019 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_56_19 PDF.rar     ZP_220_56_19 PDF.rar
  18.07.2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP.220.56.19_OZO.pdf     ZP.220.56.19_OZO.pdf
  24.07.2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 ZP_220_56_19_Ogloszenie_o zmienie_ogloszenia_nr_2.pdf     ZP_220_56_19_Ogloszenie_o zmienie_ogloszenia_nr_2.pdf
  01.08.2019 Wyjaśnienie nr 1 oraz modyfikacja SIWZ nr 1 ZP_220_56_19_Wyj1.pdf     ZP_220_56_19_Wyj1.pdf
  08.08.2019 Zbiorcze zestawienie ofert ZP_220_56_19_ZEST_OFERT.pdf     ZP_220_56_19_ZEST_OFERT.pdf
  08.08.2019 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej  ZP_220_56_19_Oswiadczenie.pdf     ZP_220_56_19_Oswiadczenie.pdf
  23.08.2019 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_56_19_Zawiadomienie.pdf     ZP_220_56_19_Zawiadomienie.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  85 14 12 11-1
33 69 28 00-5
33 18 14 00-6
33 18 12 00-4
33 18 15 20-3
ZP/220/42/19 Dostawa płynów dializacyjnych i materiałów do programu domowej dializy otrzewnowej realizowanego przez Klinikę Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych oraz dzierżawa dwóch aparatów do ciągłych terapii nerkozastępczych i plazmaferezy z możliwością eliminacji CO2 wraz z dostawą płynów i materiałów na potrzeby Kliniki Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Ostrych Zatruć SPSK-2 Link do postepowania na platformie Marketplanet OnePlace      
  16.07.2019 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Marketplanet OnePlace.

W zakładce "Lista Przetargów i Dialogów Technicznych" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.

Dodatkowo, Zamawiajacy udostępnia na platformie Marketplanet OnePlace – Instrukcję użytkownika dla Wykonawców, ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.  
W przypadku pytań technicznych dotyczących funkcjonowania platformy Marketplanet OnePlace prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 576 87 90 lub info@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33184500-8 ZP/220/61/19: Dostawa stentgraftów naczyniowych
Link do postepowania na platformie Marketplanet OnePlace      
  16.07.2019 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Marketplanet OnePlace.

W zakładce "Lista Przetargów i Dialogów Technicznych" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.

Dodatkowo, Zamawiajacy udostępnia na platformie Marketplanet OnePlace – Instrukcję użytkownika dla Wykonawców, ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.  
W przypadku pytań technicznych dotyczących funkcjonowania platformy Marketplanet OnePlace prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 576 87 90 lub info@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania      
  33162100-4 Dostawa, instalacja i uruchomienie wieży laparoskopowej 4K oraz zestawu endoskopowego do posiadanych endoskopów giętkich.        
  31.07.2019 Ogłoszenie ZP_220_57_19 Ogloszenie.pdf     ZP_220_57_19 Ogloszenie.pdf
  31.07.2019 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_57_19 DOC.rar     ZP_220_57_19 DOC.rar
  31.07.2019 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_57_19 PDF.rar     ZP_220_57_19 PDF.rar
  01.08.2019 ZMODYFIKOWANY załącznik nr 2 do formularza oferty ZP_220_57_19 ZMODYFIKOWANY Zał. nr 2 do FO - opis przed. zam..pdf     ZP_220_57_19 ZMODYFIKOWANY Zał. nr 2 do FO - opis przed. zam..pdf
  01.08.2019 Modyfikacja SIWZ nr 1 ZP_220_57_19_Modyfikacja_SIWZ_nr_1.pdf     ZP_220_57_19_Modyfikacja_SIWZ_nr_1.pdf
  06.08.2019 Wyjaśnienia nr 1  ZP_220_57_19_Wyjasnienia_nr_1.pdf     ZP_220_57_19_Wyjasnienia_nr_1.pdf
  06.08.2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  ZP_220_57_19_Ogloszenie_o_zmianie_ogłoszenia.pdf     ZP_220_57_19_Ogloszenie_o_zmianie_ogłoszenia.pdf
  09.08.2019 Zbiorcze zestawienie ofert ZP_220_57_19_ZBIORCZE_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_57_19_ZBIORCZE_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  19.08.2019 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_57_19 rozstrzygniecie.pdf     ZP_220_57_19 rozstrzygniecie.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania      
  71220000-6  ZP/220/63/19: Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej szczegółowego zagospodarowania pomieszczeń w nowopowstałym budynku M Kliniczne Centrum Medyczno-Terapeutyczne SPSK-2 w oparciu o posiadaną przez Szpital dokumentację stanu surowego zamkniętego przedmiotowego budynku, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i pełnieniem nadzoru autorskiego.        
  01.08.2019 Ogłoszenie ZP_220_63_19_Ogloszenie.pdf     ZP_220_63_19_Ogloszenie.pdf
  01.08.2019 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_63_19_DOC.rar     ZP_220_63_19_DOC.rar
  01.08.2019 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_63_19_PDF.rar     ZP_220_63_19_PDF.rar
  01.08.2019 Dokumentacja projektowa ZP_220_63_19_zal_nr_2_do_SIWZ-Dokumentacja_projektowa.rar     ZP_220_63_19_zal_nr_2_do_SIWZ-Dokumentacja_projektowa.rar
  09.08.2019 Zbiorcze zestawienie ofert ZP_220_63_19_ZBIORCZE_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_63_19_ZBIORCZE_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  11.09.2019 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_63_19_Zawiadomienie_o_rozstrzygnieciu_postepowania_z_dn_11_09_19_r.pdf     ZP_220_63_19_Zawiadomienie_o_rozstrzygnieciu_postepowania_z_dn_11_09_19_r.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania      
  33000000-0 ZP/220/58/19: : Dostawa wyrobów jednorazowego użytku do operacji kardiochirurgicznych        
  01.08.2019 Ogłoszenie ZP_220_58_19_Ogloszenie.pdf     ZP_220_58_19_Ogloszenie.pdf
  01.08.2019 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_58_19_DOC.zip     ZP_220_58_19_DOC.zip
  01.08.2019 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_58_19_PDF.zip     ZP_220_58_19_PDF.zip
  07.08.2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_58_19_Ogloszenie o zmianie ogloszenia.pdf     ZP_220_58_19_Ogloszenie o zmianie ogloszenia.pdf
  07.08.2019 Nowy załacznik nr 2 ZP_220_58_19_NOWY_Zal_nr2_formularz_cen_jednostkowych.xls     ZP_220_58_19_NOWY_Zal_nr2_formularz_cen_jednostkowych.xls
  14.08.2019 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_58_19_wyjasnienia_nr_1.pdf     ZP_220_58_19_wyjasnienia_nr_1.pdf
  14.08.2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_58_19_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_nr 2_(zmiana_terminow_skladania_ofert).pdf     ZP_220_58_19_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_nr 2_(zmiana_terminow_skladania_ofert).pdf
  21.08.2019 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej ZP_220_58_19_Oswiadczenie.pdf     ZP_220_58_19_Oswiadczenie.pdf
  21.08.2019 Zbiorcze zestawienie ofert  ZP_220_58_19_ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.pdf     ZP_220_58_19_ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.pdf
  02.10.2019 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_58_19_Zawiadomienie_o_rozstrzygnieciu_postepowania.pdf     ZP_220_58_19_Zawiadomienie_o_rozstrzygnieciu_postepowania.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  60130000-8 ZP/220/39/19 Usługa transportu w pozycji siedzącej pacjentów wymagających dializy: miejsce zamieszkania - Ośrodek Dializ SPSK-2 - miejsce zamieszkania  Link do postepowania na platformie Marketplanet OnePlace      
  07.08.2019 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Marketplanet OnePlace.

W zakładce "Lista Przetargów i Dialogów Technicznych" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.

Dodatkowo, Zamawiajacy udostępnia na platformie Marketplanet OnePlace – Instrukcję użytkownika dla Wykonawców, ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.  
W przypadku pytań technicznych dotyczących funkcjonowania platformy Marketplanet OnePlace prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 576 87 90 lub info@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33000000-0 ZP/220/60/19 Dostawa materiałów jednorazowego użytku do wykonywania operacji okulistycznych dla Bloku Operacyjnego I Kliniki Okulistyki SPSK-2 w Szczecinie  Link do postepowania na platformie Marketplanet OnePlace      
  13.08.2019 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Marketplanet OnePlace.

W zakładce "Lista Przetargów i Dialogów Technicznych" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.

Dodatkowo, Zamawiajacy udostępnia na platformie Marketplanet OnePlace – Instrukcję użytkownika dla Wykonawców, ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.  
W przypadku pytań technicznych dotyczących funkcjonowania platformy Marketplanet OnePlace prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 576 87 90 lub info@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33631600-8 ZP/220/62/19 Dostawa preparatów do dezynfekcji dla Klinik SPSK-2 w Szczecinie  Link do postepowania na platformie Marketplanet OnePlace      
  13.08.2019 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Marketplanet OnePlace.

W zakładce "Lista Przetargów i Dialogów Technicznych" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.

Dodatkowo, Zamawiajacy udostępnia na platformie Marketplanet OnePlace – Instrukcję użytkownika dla Wykonawców, ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.  
W przypadku pytań technicznych dotyczących funkcjonowania platformy Marketplanet OnePlace prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 576 87 90 lub info@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania      
  33115100-0  ZP/220/64/19: Dzierżawa tomografu laserowego w technologii spektralnej koherentnej tomografii optycznej.        
  14.08.2019 Ogłoszenie ZP_220_64_19_Ogloszenie.pdf     ZP_220_64_19_Ogloszenie.pdf
  14.08.2019 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_64_19_DOC.zip     ZP_220_64_19_DOC.zip
  14.08.2019 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_64_19_PDF.zip     ZP_220_64_19_PDF.zip
  20.08.2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_64_19 Ogloszenie o zmianie ogloszenia.pdf     ZP_220_64_19 Ogloszenie o zmianie ogloszenia.pdf
  20.08.2019 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_64_19_Wyjasnienia nr 1.pdf     ZP_220_64_19_Wyjasnienia nr 1.pdf
  23.08.2019 Zestawienie Ofert ZP_220_64_19_ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.pdf     ZP_220_64_19_ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.pdf
  27.08.2019 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_64_19_Zawiadomienie.pdf     ZP_220_64_19_Zawiadomienie.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania      
  50400000-9 Usługa serwisowania w zakresie napraw i konserwacji sprzętu rentgenowskiego.        
  22.08.2019 Ogłoszenie ZP_220_66_19 Ogloszenie.pdf     ZP_220_66_19 Ogloszenie.pdf
  22.08.2019 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_66_19_DOC.rar     ZP_220_66_19_DOC.rar
  22.08.2019 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_66_19_PDF.rar     ZP_220_66_19_PDF.rar
  28.08.2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_66_19 Ogloszenie o zmianie ogloszenia.pdf     ZP_220_66_19 Ogloszenie o zmianie ogloszenia.pdf
  28.08.2019 Zmiana terminu składania ofert ZP_220_66_19 Zmiana terminu skladania ofert.pdf     ZP_220_66_19 Zmiana terminu skladania ofert.pdf
  05.09.2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 ZP_220_66_19 Ogloszenie o zmianie ogloszenia - 2.pdf     ZP_220_66_19 Ogloszenie o zmianie ogloszenia - 2.pdf
  05.09.2019 ZMODYFIKOWANY Zał. nr 2 do FO  ZP_220_66_19 ZMODYFIKOWANY Zal. nr 2 do FO - opis przed. zam.pdf     ZP_220_66_19 ZMODYFIKOWANY Zal. nr 2 do FO - opis przed. zam.pdf
  05.09.2019 Wyjasnienia nr 1 oraz Modyfikacja SIWZ nr 1 ZP_220_66_19_Wyjasnienia nr 1 oraz Modyfikacja SIWZ nr 1.pdf     ZP_220_66_19_Wyjasnienia nr 1 oraz Modyfikacja SIWZ nr 1.pdf
  11.09.2019 Zbiorcze zestawienie ofert ZP_220_66_19_ZBIORCZE_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_66_19_ZBIORCZE_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  18.09.2019 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_66_19_Zawiadomienie_o_rozstrzygnieciu_postepowania_z_dn_18_09_19_r.pdf     ZP_220_66_19_Zawiadomienie_o_rozstrzygnieciu_postepowania_z_dn_18_09_19_r.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania      
  38651600-9 Dzierżawa systemu do cyfrowego wspomagania
zabiegów witreoretinalnych.
       
  28.08.2019 Ogłoszenie ZP_220_68_19 Ogloszenie.pdf     ZP_220_68_19 Ogloszenie.pdf
  28.08.2019 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_68_19 DOC.rar     ZP_220_68_19 DOC.rar
  28.08.2019 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_68_19 PDF.rar     ZP_220_68_19 PDF.rar
  09.09.2019 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_68_19_Zawiadomienie_o_rozstrzygnieciu_postepowania_z_dn_09_09_19_r..pdf     ZP_220_68_19_Zawiadomienie_o_rozstrzygnieciu_postepowania_z_dn_09_09_19_r..pdf
      0      
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania      
   38651600-9  ZP/220/71/19: Dzierżawa systemu do cyfrowego wspomagania zabiegów witreoretinalnych.        
  10.09.2019 Ogłoszenie ZP_220_71_19-Ogloszenie.pdf     ZP_220_71_19-Ogloszenie.pdf
  10.09.2019 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_71_19_DOC.zip     ZP_220_71_19_DOC.zip
  10.09.2019 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_71_19_PDF.zip     ZP_220_71_19_PDF.zip
  17.09.2019 Wyjaśnienie nr 1 oraz Modyfikacja SIWZ nr 1 ZP_220_71_19_Wyjasnienia_nr_1_oraz_Modyfikacja_SIWZ_nr_1.pdf     ZP_220_71_19_Wyjasnienia_nr_1_oraz_Modyfikacja_SIWZ_nr_1.pdf
  17.09.2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_71_19_Ogloszenie_o_zmianie-ogloszenia.pdf     ZP_220_71_19_Ogloszenie_o_zmianie-ogloszenia.pdf
  17.09.2019 ZMODYFIKOWANY Zał. nr 2 do umowy ZP_220_71_19_ZMODYFIKOWANY_Zal_nr_2_do_umowy-Umowa_powierzenia_przetwarzania_danych_osobowych.pdf     ZP_220_71_19_ZMODYFIKOWANY_Zal_nr_2_do_umowy-Umowa_powierzenia_przetwarzania_danych_osobowych.pdf
  20.09.2019 Zbiorcze zestawienie ofert ZP_220_71_19_ZBIORCZE_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_71_19_ZBIORCZE_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  20.09.2019 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_71_19_Zawiadomienie_o_rozstrzygnieciu_postepowania_z_dn_20_09_19_r.pdf     ZP_220_71_19_Zawiadomienie_o_rozstrzygnieciu_postepowania_z_dn_20_09_19_r.pdf
      f     f
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33169000-2 ZP/220/69/19 Dostawa narzędzi chirurgicznych wielokrotnego użytku do operacji okulistycznych dla I Kliniki Okulistyki SPSK-2 w Szczecinie Link do postepowania na platformie Marketplanet OnePlace      
  16.09.2019 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Marketplanet OnePlace.

W zakładce "Lista Przetargów i Dialogów Technicznych" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.

Dodatkowo, Zamawiajacy udostępnia na platformie Marketplanet OnePlace – Instrukcję użytkownika dla Wykonawców, ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.  
W przypadku pytań technicznych dotyczących funkcjonowania platformy Marketplanet OnePlace prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 576 87 90 lub info@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania      
  38432000-2  ZP/220/72/19: Dostawa, montaż i uruchomienie systemu do automatycznej analizy kariotypów.         
  16.09.2019 Ogłoszenie ZP_220_72_19_Ogloszenie.pdf     ZP_220_72_19_Ogloszenie.pdf
  16.09.2019 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_72_19_DOC.zip     ZP_220_72_19_DOC.zip
  16.09.2019 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_72_19_PDF.zip     ZP_220_72_19_PDF.zip
  23.09.2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_72_19_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf     ZP_220_72_19_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf
  23.09.2019 Zmiana terminu składania ofert ZP_220_72_19_Zmiana_terminu_skladania_ofert.pdf     ZP_220_72_19_Zmiana_terminu_skladania_ofert.pdf
  26.09.2019 Zbiorcze zestawienie ofert ZP_220_72_19_ZBIORCZE_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_72_19_ZBIORCZE_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  09.10.2019 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_72_19_Zawiadomienie_o_rozstrzygnieciu_postepowania_z_dn_09.10.19r..pdf     ZP_220_72_19_Zawiadomienie_o_rozstrzygnieciu_postepowania_z_dn_09.10.19r..pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33162200-5, 33141000-0 ZP/220/67/19 Dostawa staplerów i  innego sprzętu laparoskopowego oraz obłożeń operacyjnych o zwiększonych rozmiarach. Link do postepowania na platformie Marketplanet OnePlace      
  17.09.2019 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Marketplanet OnePlace.

W zakładce "Lista Przetargów i Dialogów Technicznych" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.

Dodatkowo, Zamawiajacy udostępnia na platformie Marketplanet OnePlace – Instrukcję użytkownika dla Wykonawców, ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.  
W przypadku pytań technicznych dotyczących funkcjonowania platformy Marketplanet OnePlace prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 576 87 90 lub info@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania      
  33169100-3  ZP/220/73/19: Dostawa, montaż i uruchomienie laserów okulistycznych.         
  17.09.2019 Ogłoszenie ZP_220_73_19_Ogloszenie.pdf     ZP_220_73_19_Ogloszenie.pdf
  17.09.2019 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_73_19_DOC.zip     ZP_220_73_19_DOC.zip
  17.09.2019 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_73_19_PDF.zip     ZP_220_73_19_PDF.zip
  24.09.2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_73_19_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf     ZP_220_73_19_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf
  24.09.2019 Zmiana terminu składania ofert ZP_220_73_19_Zmiana_terminu_skladania_ofert.pdf     ZP_220_73_19_Zmiana_terminu_skladania_ofert.pdf
  24.09.2019 Wyjaśnienie nr 1 ZP_220_73_19_Wyjasnienia_nr_1.pdf     ZP_220_73_19_Wyjasnienia_nr_1.pdf
  27.09.2019 Zbiorcze zestawienie ofert ZP_220_73_19_ZBIORCZE_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_73_19_ZBIORCZE_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  09.10.2019 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_73_19_Zawiadomienie_o_rozstrzygnieciu_postepowania_z_dn_09.10.19r..pdf     ZP_220_73_19_Zawiadomienie_o_rozstrzygnieciu_postepowania_z_dn_09.10.19r..pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  60130000-8 ZP/220/70/19 Usługa transportu w pozycji siedzącej pacjentów wymagających dializy: miejsce zamieszkania - Ośrodek Dializ SPSK-2 w Szczecinie – miejsce zamieszkania Link do postepowania na platformie Marketplanet OnePlace      
  20.09.2019 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Marketplanet OnePlace.

W zakładce "Lista Przetargów i Dialogów Technicznych" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.

Dodatkowo, Zamawiajacy udostępnia na platformie Marketplanet OnePlace – Instrukcję użytkownika dla Wykonawców, ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.  
W przypadku pytań technicznych dotyczących funkcjonowania platformy Marketplanet OnePlace prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 576 87 90 lub info@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33696500, PA02 ZP/220/65/19 Dostawa odczynników laboratoryjnych i testów diagnostycznych wraz z dzierżawą analizatorów na potrzeby laboratoriów specjalistycznych SPSK-2. Link do postepowania na platformie Marketplanet OnePlace      
  24.09.2019 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Marketplanet OnePlace.

W zakładce "Lista Przetargów i Dialogów Technicznych" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.

Dodatkowo, Zamawiajacy udostępnia na platformie Marketplanet OnePlace – Instrukcję użytkownika dla Wykonawców, ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.  
W przypadku pytań technicznych dotyczących funkcjonowania platformy Marketplanet OnePlace prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 576 87 90 lub info@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.
     
             
 
 
     
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33123220-6 ZP/220/77/19 Dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie kardioangiografu. Link do postepowania na platformie Marketplanet OnePlace      
  03.10.2019 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Marketplanet OnePlace.

W zakładce "Lista Przetargów i Dialogów Technicznych" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.

Dodatkowo, Zamawiajacy udostępnia na platformie Marketplanet OnePlace – Instrukcję użytkownika dla Wykonawców, ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.  
W przypadku pytań technicznych dotyczących funkcjonowania platformy Marketplanet OnePlace prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 576 87 90 lub info@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania      
  33112200-0 Dostawa, montaż i uruchomienie aparatu ultrasonograficznego.        
  11.10.2019 Ogłoszenie ZP_220_78_19 Ogłoszenie.pdf     ZP_220_78_19 Ogłoszenie.pdf
  11.10.2019 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_78_19_DOC.rar     ZP_220_78_19_DOC.rar
  11.10.2019 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_78_19_PDF.rar     ZP_220_78_19_PDF.rar
  21.10.2019 Zbiorcze zestawienie ofert ZP_220_78_19_ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.pdf     ZP_220_78_19_ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.pdf
  12.11.2019 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_78_19_Zawiadomienie.pdf     ZP_220_78_19_Zawiadomienie.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  Pakiet 1: 66510000-8, 66515000-3, 66515400-7, 66515100-4, 66515100-5;
Pakiet 2: 66510000-8, 66516000-0,;
Pakiet 3: 66510000-8, 66516100-1, 66514110-0, 66512100-3;
Pakiet 4: 66510000-8;
ZP/220/81/19 Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, mienia, ubezpieczeń komunikacyjnych oraz ubezpieczenia ryzyka cybernetycznego.
Link do postepowania na: Platforma Zakupowa      
  29.10.2019 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl.
Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33162200 ZP/220/76/19
1. Dzierżawę kompaktowych generatorów do cięcia i koagulacji tkanek miękkich wraz z przetwornikami pizoelektrycznymi oraz dostawa końcówek do tych generatorów
2. Dzierżawę staplera elektrochirurgicznego z dostawą materiałów zużywalnych
3. Dzierżawę generatora energii bipolarnej z dostawą materiałów zużywalnych
4. Dzierżawę platformy elektrochirurgicznej z systemem zamykania naczyń do 7mm włącznie 
Link do postepowania na: Platforma Zakupowa      
  29.10.2019 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl.
Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  Zad.1 i 3:  33111710-1
Zad. 2,4 ,5 : 33000000-0
ZP/220/79/19 Dostawa wyrobów medycznych do zabiegów naczyniowych, elektrod ablacyjnych oraz zestawów do angioplastyki  Link do postepowania na: Platforma Zakupowa      
  29.10.2019 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl.
Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33 73 11 10–7;
Pakiet 1-7:     33 73 11 10–7;
Pakiet 8, 10:  33 14 00 00-3 ;
Pakiet 9:        33 18 41 00-4;
Pakiet 11:      33 73 10 00-3 ;
ZP/220/74/19  Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych oraz stentów żelowych przeciwjaskrowych na potrzeby II Kliniki Okulistyki oraz materiałów wiskoelastycznych na potrzeby klinik okulistycznych SPSK-2 Link do postepowania na: Platforma Zakupowa      
  30.10.2019 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl.
Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania      
  33112000-8 Dostawa, montaż i uruchomienie ultrasonografu urologicznego.        
  30.10.2019 Ogłoszenie ZP_220_83_19 Ogloszenie.pdf     ZP_220_83_19 Ogloszenie.pdf
  30.10.2019 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_83_19 DOC.rar     ZP_220_83_19 DOC.rar
  30.10.2019 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_83_19 PDF.rar     ZP_220_83_19 PDF.rar
  05.11.2019 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_83_19_Wyjasnienia_nr_1.pdf     ZP_220_83_19_Wyjasnienia_nr_1.pdf
  08.11.2019 Zbiorcze zestawienie ofert ZP_220_83_19_ZBIORCZE_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_83_19_ZBIORCZE_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  22.11.2019 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_83_19_Zawiadomienie_o_rozstrzygnieciu_postepowania_z_dn.22.11.19r.pdf     ZP_220_83_19_Zawiadomienie_o_rozstrzygnieciu_postepowania_z_dn.22.11.19r.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania      
  33165000-4 Dostawa zestawów do podawania kardiopleginy krwistej oraz zestawów do wewnętrznego szynowania moczowodów        
  31.10.2019 Ogłoszenie ZP_220_85_19_ Ogloszenie.pdf     ZP_220_85_19_ Ogloszenie.pdf
  31.10.2019 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_85_19_DOC.rar     ZP_220_85_19_DOC.rar
  31.10.2019 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_85_19_PDF.rar     ZP_220_85_19_PDF.rar
  06.11.2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1 ZP_220_85_19_ Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_nr_1.pdf     ZP_220_85_19_ Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_nr_1.pdf
  08.11.2019 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_85_19_wyjasnienia_nr_1.rar     ZP_220_85_19_wyjasnienia_nr_1.rar
  14.11.2019 Zbiorcze zestawienie ofert ZP_220_85_19_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_85_19_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  26.11.2019 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_85_19_Zawiadomienie_o_rozstrzygnieciu_postepowania.pdf     ZP_220_85_19_Zawiadomienie_o_rozstrzygnieciu_postepowania.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania      
  33771200-7 Dostawa pieluch dla dorosłych, dzieci, noworodków i wcześniaków oraz podkładów chłonnych jednorazowego użytku dla SPSK-2 w Szczecinie        
  05.11.2019 Ogłoszenie ZP_220_59_19_ogloszenie.pdf     ZP_220_59_19_ogloszenie.pdf
  05.11.2019 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_59_19 DOC.zip     ZP_220_59_19 DOC.zip
  05.11.2019 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_59_19 PDF.rar     ZP_220_59_19 PDF.rar
  05.11.2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_59_19_zmiana ogl.pdf     ZP_220_59_19_zmiana ogl.pdf
  05.11.2019 Zmiana terminów ZP_220_59_19_zmiana terminow.pdf     ZP_220_59_19_zmiana terminow.pdf
  13.11.2019 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_59_19_Wyjasnienia_1.pdf     ZP_220_59_19_Wyjasnienia_1.pdf
  18.11.2019 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_59_19_INFORMACJA_Z_OTWARCIA_OFERT_18_11_19.pdf     ZP_220_59_19_INFORMACJA_Z_OTWARCIA_OFERT_18_11_19.pdf
  04.12.2019 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_59_19_ROZSTRZYGNIECIE_04_12_19.pdf     ZP_220_59_19_ROZSTRZYGNIECIE_04_12_19.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33 15 70 00-5       33 68 00 00-0     
33 71 15 00-2       33 71 20 00-4      
33 14 11 19-7       33 14 11 11-1
33 14 11 16-6       33 14 11 10-4      
33 14 00 00-3       33 63 16 00-8      
33 69 27 00-4       33 71 15 00-2
33 14 11 14-2       33 19 00 00-8      
33 14 11 27-6       33 69 28 00-5
       ZP/220/75/19 Dostawa materiałów opatrunkowych i wyrobów medycznych, w tym gotowych zestawów zabiegowych, kompresów sterylnych, suchych koncentratów do dializy, preparatów do pielęgnacji pacjentów, materiałów okulistycznych i środków hemostatycznych na potrzeby Klinik SPSK-2 Link do postepowania na: Platforma Zakupowa      
  12.11.2019 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl.
Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania      
  48820000-2
30233000-1
Dostawa i montaż nowych serwerów, macierzy dyskowej, zasilacza awaryjnego i niezbędnego oprogramowania wraz z migracją systemu radiologicznego ze starych serwerów do środowiska wirtualnego.        
  14.11.2019 Ogłoszenie ZP_220_84_19 Ogloszenie.pdf     ZP_220_84_19 Ogloszenie.pdf
  14.11.2019 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_84_19 DOC.rar     ZP_220_84_19 DOC.rar
  14.11.2019 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_84_19 PDF.rar     ZP_220_84_19 PDF.rar
  21.11.2019 Ogłoszenie o zmiane ogłoszenia ZP_220_84_19 Ogloszenie o zmianie ogloszenia.pdf     ZP_220_84_19 Ogloszenie o zmianie ogloszenia.pdf
  21.11.2019 Wyjasnienia nr 1 oraz Modyfikacja SIWZ nr 1 ZP_220_84_19 ZMODYFIKOWANY Zal. nr 1 do SIWZ - OFERTA.rtf     ZP_220_84_19 ZMODYFIKOWANY Zal. nr 1 do SIWZ - OFERTA.rtf
  21.11.2019 ZMODYFIKOWANY Zał. nr 1 do SIWZ - OFERTA ZP_220_84_19_Wyjasnienia nr 1 oraz Modyfikacja SIWZ nr 1.pdf     ZP_220_84_19_Wyjasnienia nr 1 oraz Modyfikacja SIWZ nr 1.pdf
  26.11.2019 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_84_19_ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.pdf     ZP_220_84_19_ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.pdf
  04.12.2019 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_84_19_Zawiadomienie_o_rozstrzygnieciu_postepowania_z_dn.04.12.19r.pdf     ZP_220_84_19_Zawiadomienie_o_rozstrzygnieciu_postepowania_z_dn.04.12.19r.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  15894220-9
55321000-6
55520000-1
55320000-9
ZP/220/87/19 Usługa całodobowego żywienia pacjentów wraz z dystrybucją posiłków do łóżka chorego w SPSK-2 PUM Link do postepowania na: Platforma Zakupowa      
  19.11.2019 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl.
Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
 
 
     
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania      
  32441300-9 ZP/220/88/19: Dostawa, montaż i uruchomienie zestawu systemu telemetrii.        
  27.11.2019 Ogłoszenie ZP_220_88_19_Ogloszenie.pdf     ZP_220_88_19_Ogloszenie.pdf
  27.11.2019 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_88_19_DOC.zip     ZP_220_88_19_DOC.zip
  27.11.2019 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_88_19_PDF.zip     ZP_220_88_19_PDF.zip
  03.12.2019 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_88_19_Wyjasnienia_nr_1.pdf     ZP_220_88_19_Wyjasnienia_nr_1.pdf
  06.12.2019 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_88_19_ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.pdf     ZP_220_88_19_ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.pdf
  10.12.2019 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_88_19 Zawiadomienie o rozstrzygnieciu.pdf     ZP_220_88_19 Zawiadomienie o rozstrzygnieciu.pdf
             
 
 
     
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania      
  33182100-0  ZP/220/89/19:Dostawa, montaż i uruchomienie czterech defibrylatorów.        
  28.11.2019 Ogłoszenie ZP_220_89_19_Ogloszenie.pdf     ZP_220_89_19_Ogloszenie.pdf
  28.11.2019 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_89_19_DOC.zip     ZP_220_89_19_DOC.zip
  28.11.2019 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_89_19_PDF.zip     ZP_220_89_19_PDF.zip
  03.12.2019 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_89_19_Wyjasnienia_nr_1.pdf     ZP_220_89_19_Wyjasnienia_nr_1.pdf
  03.12.2019 ZMODYFIKOWANY zał. nr 2 do FO - Opis przedmiotu zamówienia ZP_220_89_19_ZMODYFIKOWANY_zal.nr_2_do_FO-Opis_przedmiotu_zamowienia.docx     ZP_220_89_19_ZMODYFIKOWANY_zal.nr_2_do_FO-Opis_przedmiotu_zamowienia.docx
  06.12.2019 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_89_19_ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.pdf     ZP_220_89_19_ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.pdf
  06.12.2019 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_89_19 rozstrzygniecie.pdf     ZP_220_89_19 rozstrzygniecie.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33184500-8 ZP/220/86/19 Dostawa stentgraftów naczyniowych Link do postepowania na: Platforma Zakupowa      
  29.11.2019 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl.
Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33115000-9 ZP/220/80/19 Dostawa wkładów do strzykawki automatycznej Optivantage DH do Pracowni Tomografii Komputerowej SPSK-2 Link do postepowania na: Platforma Zakupowa      
  10.12.2019 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl.
Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.

UWAGA: ze względu na wartość zamówienia - PONIŻEJ 144 000 TYS EUR - dopuszczalną formą składania oferty pozostaje FORMA PISEMNA. 
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33141615-4
44514000-6
38423000-6
33157800-3
33700000-7
ZP/220/82/19 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego, myjek do higieny pacjenta oraz wskaźników do kontroli procesów mycia i dezynfekcji dla SPSK-2. Link do postepowania na: Platforma Zakupowa      
  12.12.2019 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl.
Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33100000-1 ZP/220/94/19 Dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie robota chirurgicznego. Link do postepowania na: Platforma Zakupowa      
  17.12.2019 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl.
Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33181100-3
33192150-8
48000000-8
ZP/220/93/19 Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu do hemodializ wraz z systemem zarządzania danymi terapii, dostawa foteli do dializ oraz dostawa oprogramowania Microsoft wraz z licencjami. Link do postepowania na: Platforma Zakupowa      
  20.12.2019 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl.
Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33141410-7 ZP/220/92/19 Dostawa materiałów jednorazowego użytku do wykonywania procedur okulistycznych dla II Kliniki Okulistyki SPSK-2 w Szczecinie. Link do postepowania na: Platforma Zakupowa      
  23.12.2019 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl.
Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
UWAGA: ze względu na wartość zamówienia - PONIŻEJ 144 000 TYS EUR - dopuszczalną formą składania oferty pozostaje FORMA PISEMNA.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania      
  79.10.00.00-5 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO
"Obsługa prawna zadań inwestycyjnych realizowanych przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie”
       
  30.12.2019 Ogłoszenie ZP.220.96.19 Ogloszenie.pdf     ZP.220.96.19 Ogloszenie.pdf
  30.12.2019 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_96_19 DOC.rar     ZP_220_96_19 DOC.rar
  30.12.2019 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_96_19 PDF.rar     ZP_220_96_19 PDF.rar
  23.01.2020 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_96_19_Zawiadomienie o rozstrzygnieciu.pdf     ZP_220_96_19_Zawiadomienie o rozstrzygnieciu.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  CPV: główny przedmiot
33157110-9 (zad. 1)
CPV: przedmiot dodatkowy
33169400-6 (zad. 2 i 4)
33124130-5 (zad. 3)
33141324-7 (zad. 5) 39514200-0 (zad. 6) 
ZP/220/95/19  Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego oraz czyściwa przemysłowego w roli dla SPSK-2  Link do postepowania na: Platforma Zakupowa      
  31.12.2019 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Platformazakupowa.pl.
Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
W zakładce "Postępowania" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.
UWAGA: ze względu na wartość zamówienia - PONIŻEJ 144 000 EUR - dopuszczalną formą składania oferty pozostaje FORMA PISEMNA.
     
             
             
             
             
  Dokumenty z rozszerzeniem RAR i ZIP zostały spakowane (i skompresowane). Programy do rozpakowania:
 
     
  - 7-zip - Darmowy program do obsługi archiwów dystrybowany na licencji GNU LGPL: http://7-zip.org.pl      
  - 40 dniowa wersja próbna popularnego, komercyjnego programu do obsługi archiwów WINRAR http://www.winrar.eprogramy.net/      
             
  Wszelkie pytania merytoryczne dotyczące przetargów SPSK-2 proszę kierować na adres e-mail lub zgłosić je telefonicznie: zamowienia@spsk2-szczecin.pl      
    tel: 91 466 1086 , 91 466 1087  FAX: 91 466 11 13      
             
  Jeśli chcesz przekazać swoje uwagi / sugestie / pomysły odnośnie STRONY TECHNICZNEJ funkcjonowania informacji przetargowej w SPSK2 napisz na adres e-mailowy lub zgłoś je telefonicznie: