Zamówienia rozpoczęte w 2013 roku      
               
  Uwaga!          
    W przypadku problemów z wyświetleniem całej strony zamówień publicznych w programie Internet Explorer
zalecamy stosowanie najnowszej wersji tej przeglądarki w trybie zgodności lub innych przeglądarek takich jak Firefox, Chrome, Opera.
Strona kończy się napisem: KONIEC STRONY
     
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  001/2013 33.19.21.00-3, 33.19.20.00-2. Dostawa łóżek szpitalnych, stojaków na kroplówki oraz mebli. 17.01.2013 | 09:30
15.01.2013 | 09:30
    10.9.2012 | 09:30
    18.09.2012 Ogłoszenie ZP_220_05_13_ogłoszenie.pdf     ZP_220_05_13_ogłoszenie.pdf
    18.09.2012 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_05_13_doc.rar     ZP_220_05_13_doc.rar
    18.09.2012 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_05_13_pdf.rar     ZP_220_05_13_pdf.rar
    11.01.2013 Wyjaśnienia 01 ZP_220_05_13_wyj_01.pdf     ZP_220_05_13_wyj_01.pdf
    14.01.2013 Wyjaśnienia 02 ZP_220_05_13_wyj_02.pdf     ZP_220_05_13_wyj_02.pdf
    14.01.2013 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_05_13_og_o_zm_og_01.pdf     ZP_220_05_13_og_o_zm_og_01.pdf
    24.01.2013 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_05_13_roz_post.pdf     ZP_220_05_13_roz_post.pdf
               
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  002/2013 33600000, 33693000, 33662000, 33661100, 33651000, 33622000, 33692200, 33620000, 33621400,
33621100, 33621200, 33124131, 33141110, 33140000, 15880000, 33692510, 33696000
Dostawa leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia oraz wyrobów medycznych 15.2.2013 | 10:00     10.9.2012 | 09:30
    08.01.2013 Ogłoszenie ZP_220_02_13_Ogloszenie.rtf     ZP_220_02_13_Ogloszenie.rtf
    08.01.2013 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_02_13_doc.rar     ZP_220_02_13_doc.rar
    08.01.2013 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_02_13_pdf.rar     ZP_220_02_13_pdf.rar
    17.01.2013 Wyjaśnienia 01 ZP_220_02_13_WYJ_01.pdf     ZP_220_02_13_WYJ_01.pdf
    08.02.2013 Wyjaśnienia 02 z zał ZP_220_02_13_Wyj_2_z_zal.rar     ZP_220_02_13_Wyj_2_z_zal.rar
    13.02.2013 Zalacznik_Nr_1_do_formularza_oferty.doc ZP_220_02_13_Zal_Nr_1_do_for_oferty.doc     ZP_220_02_13_Zal_Nr_1_do_for_oferty.doc
    18.02.2013 Zestawienie ofert ZP_220_02_13_zestawienie_ofert.pdf     ZP_220_02_13_zestawienie_ofert.pdf
    09.04.2013 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_02_13_roz_post.pdf     ZP_220_02_13_roz_post.pdf
    17.04.2013 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU wyboru oferty najkorzystniejszej na zadaniu nr 16 ZP_220_02_13_UNI_R_P_ZAD_16.pdf     ZP_220_02_13_UNI_R_P_ZAD_16.pdf
    17.05.2013 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_02_13_roz_post2.pdf     ZP_220_02_13_roz_post2.pdf
               
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  003/2013 79710000, 32000000, 51000000 Świadczenie usługi całodobowej ochrony osób i mienia SPSK Nr 2 PUM w Szczecinie, konwojowanie środków pieniężnych oraz dostawę, instalację i uruchomienie urządzeń systemu monitoringu 20.02.2013 | 09:30
18.02.2013 | 09:30
    10.9.2012 | 09:30
    10.01.2013 Ogłoszenie ZP_220_01_13_ogłoszenie.pdf     ZP_220_01_13_ogłoszenie.pdf
    10.01.2013 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_01_13_DOC.rar     ZP_220_01_13_DOC.rar
    10.01.2013 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_01_13_PDF.rar     ZP_220_01_13_PDF.rar
    28.01.2013 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, modyfikacja 01, wyjaśnienia 01 ZP_220_01_13_mod_zam_01.rar     ZP_220_01_13_mod_zam_01.rar
    28.02.2013 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_01_13_roz_post.pdf     ZP_220_01_13_roz_post.pdf
               
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  004/2013 33.17.00.00-2 Dostawa używanych 2 sztuk stanowisk do znieczulania ogólnego. 25.01.2013 | 09:30     10.9.2012 | 09:30
    17.01.2013 Ogłoszenie ZP_220_08_13__ogLoszenie.pdf     ZP_220_08_13__ogLoszenie.pdf
    17.01.2013 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_08_13_DOC.rar     ZP_220_08_13_DOC.rar
    17.01.2013 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_08_13_PDF.rar     ZP_220_08_13_PDF.rar
    22.01.2013 Wyjaśnienia 01 ZP_220_08_13_WYJ_01.pdf     ZP_220_08_13_WYJ_01.pdf
    15.02.2013 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_08_13_roz_post.pdf     ZP_220_08_13_roz_post.pdf
               
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  005/2013 90524000 Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych o kodach 180102, 180103, 180108, 180109 27.02.2013 | 12:30     27.2.2013 | 12:30
    22.01.2013 Ogłoszenie ZP_220_03_13_Ogloszenie.pdf     ZP_220_03_13_Ogloszenie.pdf
    22.01.2013 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_03_13_doc.rar     ZP_220_03_13_doc.rar
    22.01.2013 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_03_13_pdf.rar     ZP_220_03_13_pdf.rar
    13.02.2013 Wyjaśnienia 01 z załącznikami ZP_220_03_13__wyj_01_z_zal.rar     ZP_220_03_13__wyj_01_z_zal.rar
    14.02.2013 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_03_13_og_o_zm_ogl.pdf     ZP_220_03_13_og_o_zm_ogl.pdf
    18.02.2013 Wyjaśnienia 02 (DOC) ZP_220_03_13_wyj_02.rtf     ZP_220_03_13_wyj_02.rtf
    18.02.2013 Wyjaśnienia 02 (PDF) ZP_220_03_13_wyj_02.pdf     ZP_220_03_13_wyj_02.pdf
    13.03.2013 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_03_13_roz_post.pdf     ZP_220_03_13_roz_post.pdf
    22.03.2013 Zawiadomienie o unieważnieniu rozstrzygnięcia postępowania zp_220_03_13uniew_roz_post.pdf     zp_220_03_13uniew_roz_post.pdf
    29.03.2013 Zawiadomienie o uchyleniu decyzji Zamawiającego z dnia 22.03.2013 r. o unieważnieniu rozstrzygnięcia postępowania ZP_220_03_13_uch_dec_o_uniew_roza.pdf     ZP_220_03_13_uch_dec_o_uniew_roza.pdf
    18.04.2013 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU ROZSTRZYGNIĘCIA POSTĘPOWANIA ORAZ
O PONOWNYM BADANIU OFERT
ZP_220_03_13_uniew_i_pon_bad_ofert.pdf     ZP_220_03_13_uniew_i_pon_bad_ofert.pdf
    13.05.2013 Unieważnienie postępowania ZP_220_03_13_UNIEW_POST.pdf     ZP_220_03_13_UNIEW_POST.pdf
               
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  006/2013 33.65.23.00-8 Dostawa leku Adalimumabum 07.02.2013 | 09:30     27.2.2013 | 12:30
    30.01.2013 Ogłoszenie ZP_220_15_13_Ogłoszenie.pdf     ZP_220_15_13_Ogłoszenie.pdf
    30.01.2013 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_15_13_doc.rar     ZP_220_15_13_doc.rar
    30.01.2013 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_15_13_pdf.rar     ZP_220_15_13_pdf.rar
    07.02.2013 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_15_13_roz_post.pdf     ZP_220_15_13_roz_post.pdf
               
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  007/2013 98310000, 98311000, 98312000, 98315000, 50830000 Kompleksowe usługi pralnicze wraz z transportem dla Samodzielnego Publicznego Szpitala
Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie.
12.3.2013 | 09:30     27.2.2013 | 12:30
    31.01.2013 Ogłoszenie ZP_220_04_13_ogłoszenie.pdf     ZP_220_04_13_ogłoszenie.pdf
    31.01.2013 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_04_13_doc.rar     ZP_220_04_13_doc.rar
    31.01.2013 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_04_13_pdf.rar     ZP_220_04_13_pdf.rar
    25.02.2013 Wyjaśnienia 01 ZP_220_04_13_wyj_01.pdf     ZP_220_04_13_wyj_01.pdf
    28.03.2013 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_04_13_roz_post.pdf     ZP_220_04_13_roz_post.pdf
               
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  008/2013 33.12.32.10-3 dostawa zestawów do pomiarów hemodynamicznych, zwanych dalej wyrobami wraz z dzierżawą monitorów 13.02.2013 | 10:30     27.2.2013 | 12:30
    04.02.2013 Ogłoszenie ZP_220_10_13_ogloszenie.pdf     ZP_220_10_13_ogloszenie.pdf
    04.02.2013 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_10_13_doc.rar     ZP_220_10_13_doc.rar
    04.02.2013 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_10_13_pdf.rar     ZP_220_10_13_pdf.rar
    20.02.2013 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_10_13_ROZ_POST.pdf     ZP_220_10_13_ROZ_POST.pdf
               
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  009/2013 33.11.22.00-0. Dostawa ultrasonografu ginekologicznego 15.02.2013 | 09:30
14.02.2013 | 09:30
    27.2.2013 | 12:30
    06.02.2013 Ogłoszenie ZP_220_09_13_ogłoszenie.pdf     ZP_220_09_13_ogłoszenie.pdf
    06.02.2013 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_09_13_DOC.rar     ZP_220_09_13_DOC.rar
    06.02.2013 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_09_13_PDF.rar     ZP_220_09_13_PDF.rar
    11.02.2013 Wyjaśnienia 01 i modyfikacja SWIZ 01 ZP_220_09_13_wyj_01_mod_SWIZ_01.pdf     ZP_220_09_13_wyj_01_mod_SWIZ_01.pdf
    15.02.2013 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_09_13_roz_post.pdf     ZP_220_09_13_roz_post.pdf
               
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  010/2013 33.65.15.00-3 Dostawa leku Palivizumabum 18.02.2013 | 10:00     27.2.2013 | 12:30
    08.02.2013 Ogłoszenie ZP_220_17_13_Ogloszenie.pdf     ZP_220_17_13_Ogloszenie.pdf
    08.02.2013 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_17_13_doc.rar     ZP_220_17_13_doc.rar
    08.02.2013 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_17_13_pdf.rar     ZP_220_17_13_pdf.rar
    20.02.2013 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_17_13_roz_post.pdf     ZP_220_17_13_roz_post.pdf
               
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  011/2013 33.65.21.00-6 Dostawa leku Abiraterone acetate 19.02.2013 | 09:30     27.2.2013 | 12:30
    11.02.2013 Ogłoszenie ZP_220_19_13_Ogłoszenie.pdf     ZP_220_19_13_Ogłoszenie.pdf
    11.02.2013 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_19_13_doc.rar     ZP_220_19_13_doc.rar
    11.02.2013 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_19_13_pdf.rar     ZP_220_19_13_pdf.rar
    20.02.2013 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_19_13_roz_post.pdf     ZP_220_19_13_roz_post.pdf
               
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  012/2013 66511000, 66512000 Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników SPSK-2 PUM, ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci 20.3.2013 | 09:30     27.2.2013 | 12:30
    12.02.2013 Ogłoszenie ZP_220_18_13_ogloszenie.pdf     ZP_220_18_13_ogloszenie.pdf
    12.02.2013 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_18_13_DOC.rar     ZP_220_18_13_DOC.rar
    12.02.2013 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_18_13_PDF.rar     ZP_220_18_13_PDF.rar
    28.02.2013 Wyjaśnienia nr 1 oraz modyfikacji SIWZ  nr 1 ZP_220_18_13_Wyj_1_mod_SIWZ_nr_1.pdf     ZP_220_18_13_Wyj_1_mod_SIWZ_nr_1.pdf
    20.03.2013 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_18_13_roz_post.pdf     ZP_220_18_13_roz_post.pdf
               
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  013/2013 33600000, 33651100, 33662000, 33661100, 33651000, 33692200, 33621100, 33141112, 33692210, 33651500, 33651400, 33652300, 33651200, 33622200, 33631600, 33652100 Dostawa produktów leczniczych, kosmetyków oraz wyrobów medycznych 28.03.2013 r. | 10:00
25.03.2013 | 10:00
    27.2.2013 | 12:30
    14.02.2013 Ogłoszenie ZP_220_07_13_Ogloszenie.pdf     ZP_220_07_13_Ogloszenie.pdf
    14.02.2013 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_07_13_doc.rar     ZP_220_07_13_doc.rar
    14.02.2013 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_07_13_pdf.rar     ZP_220_07_13_pdf.rar
    19.03.2013 Wyjaśnienia 01 z załącznikiem ZP_220_07_13_WYJ_1_z_zal.rar     ZP_220_07_13_WYJ_1_z_zal.rar
    22.03.2013 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_07_13_Og_o_zm_og.pdf     ZP_220_07_13_Og_o_zm_og.pdf
    18.04.2013 Rozstrzygnięcie postępowania na zadaniu 22 ZP_220_07_13_roz_post_22.pdf     ZP_220_07_13_roz_post_22.pdf
    08.05.2013 Rozstrzygnięcie postępowania  ZP_220_07_13_roz_post.pdf     ZP_220_07_13_roz_post.pdf
    17.05.2013 Rozstrzygnięcie postępowania na zadaniach nr 4, 11, 27 ZP_220_07_13_roz_post41127.pdf     ZP_220_07_13_roz_post41127.pdf
    21.05.2013 Rozstrzygnięcie postępowania na zadaniu 29 ZP_220_07_13_roz_post_29.pdf     ZP_220_07_13_roz_post_29.pdf
               
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  014/2013 33.69.61.00-6,
33.69.62.00-7,
42.93.11.00-2
1. dostawa odczynników do badań serologicznych oraz
2. dostawa krwinek wzorcowych i mikrokart do badań immunotransfuzjologicznych mikrometodą kolumnowo -żelową w posiadanych przez SPSK-2 wirówkach firmy DiaMed
26.03.2013 | 10:00
21.03.2013 | 10:00
15.03.2013 | 10:00
07.03.2013 | 10:00
05.03.2013 | 10:00
04.03.2013 | 10:00
25.02.2013 | 10:00
    27.2.2013 | 12:30
    15.02.2013 Ogłoszenie ZP_220_06_13_Ogloszenie.pdf     ZP_220_06_13_Ogloszenie.pdf
    15.02.2013 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_06_13_doc.rar     ZP_220_06_13_doc.rar
    15.02.2013 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_06_13_pdf.rar     ZP_220_06_13_pdf.rar
    21.02.2013 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_06_13_Ogl_o_zm_ogl.pdf     ZP_220_06_13_Ogl_o_zm_ogl.pdf
    21.02.2013 Zmiana terminu  ZP_220_06_13_Zm_ter.pdf     ZP_220_06_13_Zm_ter.pdf
    26.02.2013 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, wyjaśnienia 01, załączniki ZP_220_06_13_wyj_1_z_zal.rar     ZP_220_06_13_wyj_1_z_zal.rar
    01.03.2013 Sprostowanie do Wyjaśnienia nr 1 + załączniki ZP_220_06_13_spr_do_wyj_z_zal.rar     ZP_220_06_13_spr_do_wyj_z_zal.rar
    01.03.2013 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 02 ZP_220_06_13_OG_O_ZM_OG.pdf     ZP_220_06_13_OG_O_ZM_OG.pdf
    05.03.2013 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 03 ZP_220_06_13_og_o_zm_og_03.pdf     ZP_220_06_13_og_o_zm_og_03.pdf
    13.03.2013 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_04 ZP_220_06_13_Og_o_zmog_01.pdf     ZP_220_06_13_Og_o_zmog_01.pdf
    13.03.2013 Modyfikacja SWIZ ZP_220_06_13_MODYFIKACJA_01.rar     ZP_220_06_13_MODYFIKACJA_01.rar
    19.03.2013 Wyjaśnienia 02 z załącznikiem ZP_220_06_13_wyj_02_z_zal.rar     ZP_220_06_13_wyj_02_z_zal.rar
    09.04.2013 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_06_13_roz_post.pdf     ZP_220_06_13_roz_post.pdf
               
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  015/2013 33.14.12.00-2, 33.17.10.00-9 Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych oraz wyrobów anestezjologicznych dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM 07.03.2013 | 09:30
01.03.2013 | 09:30
29.02.2013 | 09:30
27.02.2013 | 09:30
    27.2.2013 | 12:30
    18.02.2013 Ogłoszenie ZP_220_12_13_ogloszenie.pdf     ZP_220_12_13_ogloszenie.pdf
    18.02.2013 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_12_13_doc.rar     ZP_220_12_13_doc.rar
    18.02.2013 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_12_13_pdf.rar     ZP_220_12_13_pdf.rar
    25.02.2013 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_12_13_Ogloszenie_o_zm_og.pdf     ZP_220_12_13_Ogloszenie_o_zm_og.pdf
    25.02.2013 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 02 ZP_220_12_13_Og_o_zm_og_2.pdf     ZP_220_12_13_Og_o_zm_og_2.pdf
    26.02.2013 Wyjaśnienia 01 ZP_220_12_13._wyj_01.pdf     ZP_220_12_13._wyj_01.pdf
    27.02.2013 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 03 ZP_220_12_13_Og_o_zm_og_03.pdf     ZP_220_12_13_Og_o_zm_og_03.pdf
    26.03.2013 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_12_13_roz_post.pdf     ZP_220_12_13_roz_post.pdf
               
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  016/2013 31.71.14.30-6 Dostawa i montaż lampy rentgenowskiej Megalit Cat 125/35/80-122 GW do kardioangiografu Axiom Artis dTC 18.03.2013 | 09:30     27.2.2013 | 12:30
    08.03.2013 Ogłoszenie ZP_220_21_13_ogloszenie.pdf     ZP_220_21_13_ogloszenie.pdf
    08.03.2013 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_21_13_doc.rar     ZP_220_21_13_doc.rar
    08.03.2013 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_21_13_pdf.rar     ZP_220_21_13_pdf.rar
    14.03.2013 Wyjaśnienia 01 ZP_220_21_13_wyj_01.pdf     ZP_220_21_13_wyj_01.pdf
    18.03.2013 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_21_13_roz_post.pdf     ZP_220_21_13_roz_post.pdf
               
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  017/2013 33.73.11.10-7 Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych 28.03.2013 | 09:00
27.03.2013 | 09:30
    27.2.2013 | 12:30
    19.03.2013 Ogłoszenie ZP_220_22_13_Ogloszenie.pdf     ZP_220_22_13_Ogloszenie.pdf
    19.03.2013 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_22_13_doc.rar     ZP_220_22_13_doc.rar
    19.03.2013 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_22_13_pdf.rar     ZP_220_22_13_pdf.rar
    22.03.2013 Wyjaśnienia 01 ZP_220_22_13_wyj_01.pdf     ZP_220_22_13_wyj_01.pdf
    22.03.2013 Wyjaśnienia 02 ZP_220_22_13_wyj_02.pdf     ZP_220_22_13_wyj_02.pdf
    25.03.2013 Wyjaśnienia 03 ZP_220_22_13_WYJ_3.pdf     ZP_220_22_13_WYJ_3.pdf
    25.03.2013 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_22_13_og_o_zm_og.pdf     ZP_220_22_13_og_o_zm_og.pdf
    09.04.2013 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_22_13_roz_post.pdf     ZP_220_22_13_roz_post.pdf
               
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  018/2013 33.67.50.00-2 Dostawa preparatów antyhistaminowych do użytku ogólnoustrojowego 15.04.2013 | 09:30     27.2.2013 | 12:30
    05.04.2013 Ogłoszenie ZP_220_23_13 _Ogloszenie.pdf     ZP_220_23_13 _Ogloszenie.pdf
    05.04.2013 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_23_13_doc.rar     ZP_220_23_13_doc.rar
    05.04.2013 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_23_13_pdf.rar     ZP_220_23_13_pdf.rar
    16.04.2013 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_23_13_roz_post.pdf     ZP_220_23_13_roz_post.pdf
               
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  019/2013 45.00.00.00-7, 45.33.12.10-1, 45.33.10.00-7, 45.33.22.00-5, 45.33.24.00-7, 45.31.10.00-0. Częściowa modernizacja Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej Kliniki Kardiochirurgii SPSK-2 PUM w Szczecinie

Przebudowa części pomieszczeń w Klinice Chorób Skórnych i Wenerycznych oraz Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej SPSK-2 PUM w Szczecinie.
26.04.2013 | 09.30
23.04.2013 | 09:30
    27.2.2013 | 12:30
    08.04.2013 Ogłoszenie ZP_220_25_13_ogloszenie.pdf     ZP_220_25_13_ogloszenie.pdf
    08.04.2013 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_25_13_doc_pdf.rar     ZP_220_25_13_doc_pdf.rar
    08.04.2013 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_25_13_pdf.rar     ZP_220_25_13_pdf.rar
    18.04.2013 Modyfikacja SIWZ 01 z załącznikami (DOC) ZP_220_25_13_mod_01_doc.rar     ZP_220_25_13_mod_01_doc.rar
    18.04.2013 Modyfikacja SIWZ 01 z załącznikami (PDF) ZP_220_25_13_mod_01_pdf.rar     ZP_220_25_13_mod_01_pdf.rar
    19.04.2013 Komunikat 01 z załącznikami ZP_220_25_13_KOMUNIKAT_01_z_zal.rar     ZP_220_25_13_KOMUNIKAT_01_z_zal.rar
    09.05.2013 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_25_13_roz_post.pdf     ZP_220_25_13_roz_post.pdf
               
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  020/2013 33.17.10.00-9, 33.79.30.00-5 Dostawa materiałów laboratoryjnych jednokrotnego i wielokrotnego użytku 19.04.2013 | 10:30     27.2.2013 | 12:30
    11.04.2013 Ogłoszenie ZP_220_20_13_ogloszenie.pdf     ZP_220_20_13_ogloszenie.pdf
    11.04.2013 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_20_13_doc.rar     ZP_220_20_13_doc.rar
    11.04.2013 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_20_13_pdf.rar     ZP_220_20_13_pdf.rar
    12.04.2013 Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej - załącznik nr 2 do SIWZ ZP_220_20_13_z_2_os_d_g_kapit.pdf     ZP_220_20_13_z_2_os_d_g_kapit.pdf
    16.04.2013 Wyjaśnienia 01 ZP_220_20_13_wyj_01.pdf     ZP_220_20_13_wyj_01.pdf
    14.05.2013 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_20_13_roz_post.pdf     ZP_220_20_13_roz_post.pdf
               
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  021/2013 33182220, 33182300,
33141127
Dostawa wyrobów medycznych do operacji chirurgicznych oraz klipsów naczyniowych wraz z dzierżawą klipsownic 21.5.2013 | 09:30     27.2.2013 | 12:30
    12.04.2013 Ogłoszenie ZP_220_11_13_ogloszenie.pdf     ZP_220_11_13_ogloszenie.pdf
    12.04.2013 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_11_13_doc.rar     ZP_220_11_13_doc.rar
    12.04.2013 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_11_13_pdf.rar     ZP_220_11_13_pdf.rar
    18.04.2013 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 01 ZP_220_11_13_Zmiana_ogloszenia_nr_1.pdf     ZP_220_11_13_Zmiana_ogloszenia_nr_1.pdf
    18.04.2013 Modyfikacja SWIZ 01 ZP_220_11_13_modyfikacja_siwz_nr_1.rar     ZP_220_11_13_modyfikacja_siwz_nr_1.rar
    08.05.2013 Wyjaśnienia 01 z załącznikiem ZP_220_11_13_wyj_01_z_zal.rar     ZP_220_11_13_wyj_01_z_zal.rar
    13.05.2013 Wyjaśnienia 02 ZP_220_11_13_wyj_02.pdf     ZP_220_11_13_wyj_02.pdf
    13.06.2013 Rozstrzygnięcie postępowania na zadaniu 10 ZP_220_11_13_Roz_post_zad_10.pdf     ZP_220_11_13_Roz_post_zad_10.pdf
    02.07.2013 Rozstrzygnięcie postępowania na zadaniu 9 ZP_220_11_13_roz_post_zad_9.pdf     ZP_220_11_13_roz_post_zad_9.pdf
    09.07.2013 Rozstrzygnięcie postępowania na zadaniach 1-8 i 11 ZP_220_11_13_roz_post_zad_1-8 i 11.pdf     ZP_220_11_13_roz_post_zad_1-8 i 11.pdf
               
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  022/2013 45.00.00.00-7, 45.33.12.10-1, 45.33.10.00-7, 45.33.22.00-5,
45.33.24.00-7, 45.31.10.00-0.
Przebudowa części pomieszczeń w Przychodni Przyklinicznej SPSK-2 PUM w Szczecinie wraz z montażem podnośnika dla osób niepełnosprawnych. 30.04.2013 | 09:30     27.2.2013 | 12:30
    15.04.2013 Ogłoszenie ZP_220_26_13_ogłoszenie.pdf     ZP_220_26_13_ogłoszenie.pdf
    15.04.2013 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_26_13_doc.rar     ZP_220_26_13_doc.rar
    15.04.2013 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_26_13_pdf.rar     ZP_220_26_13_pdf.rar
    15.04.2013 Projekt wykonawczy ZP_220_26_13_projekt wykonawczy.zip     ZP_220_26_13_projekt wykonawczy.zip
    15.04.2013 Projekty budowlane ZP_220_26_13_projekty budowlane.zip     ZP_220_26_13_projekty budowlane.zip
    15.04.2013 Przedmiar robót ZP_220_26_13_przedmiar robót.zip     ZP_220_26_13_przedmiar robót.zip
    15.04.2013 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ZP_220_26_13_STWiOR.zip     ZP_220_26_13_STWiOR.zip
    21.05.2013 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_26_13_ROZ_POST.pdf     ZP_220_26_13_ROZ_POST.pdf
               
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  023/2013 33.18.42.00-5 Dostawa protez naczyniowych, siatek przepuklinowych, portów naczyniowych. 30.04.2013 | 10:00
26.04.2013 | 10:00
    27.2.2013 | 12:30
    18.04.2013 Ogłoszenie ZP_220_14_13_Ogloszenie_o_zamowieniu     ZP_220_14_13_Ogloszenie_o_zamowieniu
    18.04.2013 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_14_13_doc.rar     ZP_220_14_13_doc.rar
    18.04.2013 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_14_13_pdf.rar     ZP_220_14_13_pdf.rar
    24.04.2013 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - wyjaśnienie 01 ZP_220_14_13_og_o_zm_og_wyj_1.rar     ZP_220_14_13_og_o_zm_og_wyj_1.rar
    22.05.2013 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_14_13_roz_post.pdf     ZP_220_14_13_roz_post.pdf
               
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  024/2013 33.12.30.00-8 Dostawa sprzętu medycznego do ablacji zaburzeń rytmu serca, kompatybilnego z wielokanałowym generatorem RF Ablation Frontiers GENius Model 990018, produkcji Medtronic Inc.. II.1.2) 09.05.2013 | 10:30     27.2.2013 | 12:30
    25.04.2013 Ogłoszenie ZP_220_13_13_ogloszenie.pdf     ZP_220_13_13_ogloszenie.pdf
    25.04.2013 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_13_13_DOC.rar     ZP_220_13_13_DOC.rar
    25.04.2013 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_13_13_PDF.rar     ZP_220_13_13_PDF.rar
    07.05.2013 Załącznik nr  5 do formularza oferty ZP_220_13_13_zal_nr_5_do_oferty.doc     ZP_220_13_13_zal_nr_5_do_oferty.doc
    14.05.2013 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_13_13_roz_post.pdf     ZP_220_13_13_roz_post.pdf
               
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  025/2013 33.62.14.00-3 Dostawa human albumin 09.05.2013 | 09:30     27.2.2013 | 12:30
    29.04.2013 Ogłoszenie ZP_220_31_13_Ogloszenie.pdf     ZP_220_31_13_Ogloszenie.pdf
    29.04.2013 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_31_13_doc.rar     ZP_220_31_13_doc.rar
    29.04.2013 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_31_13_pdf.rar     ZP_220_31_13_pdf.rar
    09.05.2013 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_31_13_roz_post.pdf     ZP_220_31_13_roz_post.pdf
               
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  026/2013 33.65.23.00-8 Dostawa leku Adalimumabum 09.05.2013 | 09:30     27.2.2013 | 12:30
    29.04.2013 Ogłoszenie ZP_220_34_13_Ogloszenie.pdf     ZP_220_34_13_Ogloszenie.pdf
    29.04.2013 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_34_13_doc.rar     ZP_220_34_13_doc.rar
    29.04.2013 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_34_13_pdf.rar     ZP_220_34_13_pdf.rar
    10.05.2013 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_34_13_roz_post.pdf     ZP_220_34_13_roz_post.pdf
               
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  027/2013 33.63.10.00-2, 33.66.00.00-4. Dostawa leków Ustekinumabum i Caffeini citras 10.05.2013 | 09:30     27.2.2013 | 12:30
    30.04.2013 Ogłoszenie ZP_220_32_13_Ogloszenie.pdf     ZP_220_32_13_Ogloszenie.pdf
    30.04.2013 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_32_13_doc.rar     ZP_220_32_13_doc.rar
    30.04.2013 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_32_13_pdf.rar     ZP_220_32_13_pdf.rar
    10.05.2013 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_32_13_roz_post.pdf     ZP_220_32_13_roz_post.pdf
               
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  028/2013 18424300 Dostawa rękawic diagnostycznych 6.6.2013 | 09:30
5.6.2013 | 09:30
    27.2.2013 | 12:30
    30.04.2013 Ogłoszenie ZP_220_27_13_ogloszenie.pdf     ZP_220_27_13_ogloszenie.pdf
    30.04.2013 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_27_13_pdf.rar     ZP_220_27_13_pdf.rar
    30.04.2013 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_27_13_doc.rar     ZP_220_27_13_doc.rar
    02.05.2013 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_27_13_og_o_zm_og_01.rar     ZP_220_27_13_og_o_zm_og_01.rar
    27.05.2013 Wyjaśnienia 01 ZP_220_27_13_wyj_01.pdf     ZP_220_27_13_wyj_01.pdf
    27.06.2013 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_27_13_roz_post.pdf     ZP_220_27_13_roz_post.pdf
               
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  029/2013 33600000, 33661100, 33651100, 33661000, 33651000, 33692200, 33660000, 33652100, 33622200 Dostawa produktów leczniczych 6.6.2013 | 10:00     27.2.2013 | 12:30
    30.04.2013 Ogłoszenie ZP_220_30_13_Ogloszenie.pdf     ZP_220_30_13_Ogloszenie.pdf
    30.04.2013 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_30_13_doc.rar     ZP_220_30_13_doc.rar
    30.04.2013 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_30_13_pdf.rar     ZP_220_30_13_pdf.rar
    27.05.2013 Wyjaśnienia 01 ZP_220_30_13_wyj_01.pdf     ZP_220_30_13_wyj_01.pdf
    21.06.2013 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_30_13_roz_post.pdf     ZP_220_30_13_roz_post.pdf
    28.06.2013 Rozstrzygnięcie postępowania - zadanie 1 i 9 ZP_220_30_13_ROZ_POST_ZAD_1_I_9.pdf     ZP_220_30_13_ROZ_POST_ZAD_1_I_9.pdf
    12.07.2013 Rozstrzygnięcie postępowania - zadania 2,3,4,5,6,7,8,10,11,13,14,15,16 ZP_220_30_13_roz_post_2_16.pdf     ZP_220_30_13_roz_post_2_16.pdf
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  030/2013 30.12.51.00-2 Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, urządzeń wielofunkcyjnych, kopiarek i faksów dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie. 10.05.2013 | 09:30     27.2.2013 | 12:30
    02.05.2013 Ogłoszenie ZP_220_33_13_ogłoszenie.pdf     ZP_220_33_13_ogłoszenie.pdf
    02.05.2013 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_33_13_SIWZ_doc_xls.rar     ZP_220_33_13_SIWZ_doc_xls.rar
    02.05.2013 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_33_13_SIWZ_pdf.rar     ZP_220_33_13_SIWZ_pdf.rar
    08.05.2013 Wyjasnienia 01 ZP_220_33_13_wyj_01.pdf     ZP_220_33_13_wyj_01.pdf
    25.06.2013 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_33_13_roz_post.pdf     ZP_220_33_13_roz_post.pdf
               
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  031/2013 33.14.10.00-0. Dostawa bielizny ochronnej i operacyjnej dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie. 22.05.2013 | 09:30
20.05.2013 | 09:30
    27.2.2013 | 12:30
    09.05.2013 Ogłoszenie ZP_220_37_13_ogloszenie.pdf     ZP_220_37_13_ogloszenie.pdf
    09.05.2013 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_37_13_doc_xls.rar     ZP_220_37_13_doc_xls.rar
    09.05.2013 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_37_13_pdf.rar     ZP_220_37_13_pdf.rar
    13.05.2013 Zalacznik_nr_4_Formularz_cen_jednostkowych ZP_220_37_13_Zalacznik_nr_4_Formularz_cen_jednostkowych.xls     ZP_220_37_13_Zalacznik_nr_4_Formularz_cen_jednostkowych.xls
    16.05.2013 Wyjaśnienia 01 ZP_220_37_13_Wyj_01.pdf     ZP_220_37_13_Wyj_01.pdf
    16.05.2013 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_37_13_Og_o_zm_og.pdf     ZP_220_37_13_Og_o_zm_og.pdf
    20.05.2013 Wyjaśnienia 02 ZP_220_37_13_Wyj_02.pdf     ZP_220_37_13_Wyj_02.pdf
    13.06.2013 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_37_13_roz_post.pdf     ZP_220_37_13_roz_post.pdf
               
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  032/2013 33.63.16.00-8. Dostawa środków dezynfekcyjnych 23.05.2013 | 10:30     27.2.2013 | 12:30
    13.05.2013 Ogłoszenie ZP_220_36_13_ogloszenie.pdf     ZP_220_36_13_ogloszenie.pdf
    13.05.2013 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_36_13_doc.rar     ZP_220_36_13_doc.rar
    13.05.2013 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_36_13_pdf.rar     ZP_220_36_13_pdf.rar
    20.05.2013 Wyjaśnienia 01 ZP_220_36_13_wyj_01.pdf     ZP_220_36_13_wyj_01.pdf
    13.06.2013 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_36_13_roz_post.pdf     ZP_220_36_13_roz_post.pdf
               
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  033/2013 33.65.21.00-6 Dostawa leku Pemetreksedum. 23.05.2013 | 09:30     27.2.2013 | 12:30
    15.05.2013 Ogłoszenie ZP_220_38_13_Ogloszenie.pdf     ZP_220_38_13_Ogloszenie.pdf
    15.05.2013 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_38_13_doc.rar     ZP_220_38_13_doc.rar
    15.05.2013 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_38_13_pdf.rar     ZP_220_38_13_pdf.rar
    24.05.2013 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_38_13_roz_post.pdf     ZP_220_38_13_roz_post.pdf
               
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  034/2013 33.65.20.00-5. Dostawa leku Sunitynib 23.05.2013 | 09:30     27.2.2013 | 12:30
    15.05.2013 Ogłoszenie ZP_220_39_13_Ogloszenie.pdf     ZP_220_39_13_Ogloszenie.pdf
    15.05.2013 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_39_13_doc.rar     ZP_220_39_13_doc.rar
    15.05.2013 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_39_13_pdf.rar     ZP_220_39_13_pdf.rar
    24.05.2013 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_39_13_roz_post.pdf     ZP_220_39_13_roz_post.pdf
               
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  035/2013 33.14.14.10-7 dostawa noży, manipulatorów, kaniul, retraktorów oraz innego sprzętu jednokrotnego użytku do specjalistycznych zabiegów okulistycznych 06.06.2013 | 10.30
04.06.2013 | 10:30
    27.2.2013 | 12:30
    23.05.2013 Ogłoszenie ZP_220_29_13_ogloszenie.pdf     ZP_220_29_13_ogloszenie.pdf
    23.05.2013 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_29_13_doc.rar     ZP_220_29_13_doc.rar
    23.05.2013 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_29_13_pdf.rar     ZP_220_29_13_pdf.rar
    31.05.2013 Wyjaśnienia 01 i zmiana terminu ZP_220_29_13_wyj_01.rar     ZP_220_29_13_wyj_01.rar
    27.06.2013 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_29_13_roz_post.pdf     ZP_220_29_13_roz_post.pdf
               
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  036/2013 33.65.21.00-6 Dostawa leku Panitumumab 03.06.2013 | 09:30     27.2.2013 | 12:30
    24.05.2013 Ogłoszenie ZP_220_42_13_Ogloszenie.pdf     ZP_220_42_13_Ogloszenie.pdf
    24.05.2013 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_42_13_doc.rar     ZP_220_42_13_doc.rar
    24.05.2013 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_42_13_pdf.rar     ZP_220_42_13_pdf.rar
    03.06.2013 Unieważnienie postępowania ZP_220_42_13_roz_post.pdf     ZP_220_42_13_roz_post.pdf
               
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  037/2013 45.32.00.00-0, 45.33.00.00-0, 45.26.10.00-0, 45.42.00.00-0. Wykonanie robót budowlanych z zakresu Termomodernizacji budynków SPSK Nr 2 PUM w Szczecinie ze źródłami energii odnawialnej 19.06.2013 | 11:00
13-06-2013 | 11.00,
19.06.2013 | 11:00
    27.2.2013 | 12:30
    29.05.2013 Ogłoszenie ZP_220_35_13_ogloszenie.pdf     ZP_220_35_13_ogloszenie.pdf
    29.05.2013 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_35_13_doc.rar     ZP_220_35_13_doc.rar
    29.05.2013 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_35_13_pdf.rar     ZP_220_35_13_pdf.rar
    29.05.2013 Dokumentacja techniczna ZP_220_35_13_dokumentacja.rar     ZP_220_35_13_dokumentacja.rar
    31.05.2013 Modyfikacja SIWZ 01, zmiana terminu ZP_220_35_13_MODYFIKACJA_01.rar     ZP_220_35_13_MODYFIKACJA_01.rar
    31.05.2013 Dokumentacja techniczna v2 ZP_220_35_13_dokumentacja_02.rar     ZP_220_35_13_dokumentacja_02.rar
    10.06.2013 Wyjaśnienia nr 1, modyfikacja nr 2 wraz ze zmodyfikowanymi załącznikami (zał. nr 1 do SIWZ i zał. nr 4 do formularza oferty) oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_35_13_wyj_i_mod.rar     ZP_220_35_13_wyj_i_mod.rar
    13.06.2013 Wyjaśnienia nr 2 ZP_220_35_13_wyj_02.pdf     ZP_220_35_13_wyj_02.pdf
    18.07.2013 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_35_13_roz_post.pdf     ZP_220_35_13_roz_post.pdf
               
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  038/2013 90524000 Transport i utylizacja odpadów medycznych o kodach 180102, 180103, 180108, 180109. 9.07.2013 | 12:30     27.2.2013 | 12:30
    31.05.2013 Ogłoszenie ZP_220_41_13_ogloszenie.pdf     ZP_220_41_13_ogloszenie.pdf
    31.05.2013 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_41_13_doc.rar     ZP_220_41_13_doc.rar
    31.05.2013 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_41_13_pdf.rar     ZP_220_41_13_pdf.rar
    16.07.2013 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_41_13_roz_post.PDF     ZP_220_41_13_roz_post.PDF
               
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  039/2013 33.12.15.00-9 Dostawa 3 sztuk defibrylatorów dwufazowych 11.06.2013 | 09:30     27.2.2013 | 12:30
    03.06.2013 Ogłoszenie ZP_220_47_13_ogloszenie.pdf     ZP_220_47_13_ogloszenie.pdf
    03.06.2013 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_47_13_doc.rar     ZP_220_47_13_doc.rar
    03.06.2013 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_47_13_pdf.rar     ZP_220_47_13_pdf.rar
    07.06.2013 Wyjaśnienia 01 ZP_220_47_13_wyj_01.pdf     ZP_220_47_13_wyj_01.pdf
    07.06.2013 Wyjaśnienia 02 ZP_220_47_13_wyj_02.pdf     ZP_220_47_13_wyj_02.pdf
    12.06.2013 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_47_13_roz_post.pdf     ZP_220_47_13_roz_post.pdf
               
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  040/2013 33.65.21.00-6 Dostawa leku Abiraterone acetate 14.06.2013 | 09:30     27.2.2013 | 12:30
    06.06.2013 Ogłoszenie ZP_220_53_13_Ogloszenie.pdf     ZP_220_53_13_Ogloszenie.pdf
    06.06.2013 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_53_13_doc.rar     ZP_220_53_13_doc.rar
    06.06.2013 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_53_13_pdf.rar     ZP_220_53_13_pdf.rar
    25.06.2013 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_53_13_roz_post.pdf     ZP_220_53_13_roz_post.pdf
               
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  041/2013 38.51.00.00-3 Dostawa mikroskopu operacyjnego 14.06.2013 | 09:30     27.2.2013 | 12:30
    06.06.2013 Ogłoszenie ZP_220_48_13_ogloszenie.pdf     ZP_220_48_13_ogloszenie.pdf
    06.06.2013 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_48_13_doc.rar     ZP_220_48_13_doc.rar
    06.06.2013 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_48_13_pdf.rar     ZP_220_48_13_pdf.rar
    11.06.2013 Wyjaśnienia 01 ZP_220_48_13_wyj_01.pdf     ZP_220_48_13_wyj_01.pdf
    27.06.2013 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_48_13_roz_post.pdf     ZP_220_48_13_roz_post.pdf
               
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  042/2013 33692000, 33600000, 33620000, 33661200, 33652000, 33652300, 33692200,
33651520, 33651200, 33621000
Dostawa produktów leczniczych i płynów leczniczych do wlewów 22.7.2013 | 10:00
21.7.2013 | 10:00
    27.2.2013 | 12:30
    12.06.2013 Ogłoszenie ZP_220_49_13_Ogloszenie.pdf     ZP_220_49_13_Ogloszenie.pdf
    12.06.2013 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_49_13_doc.rar     ZP_220_49_13_doc.rar
    12.06.2013 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_49_13_pdf.rar     ZP_220_49_13_pdf.rar
    25.06.2013 Modyfikacja SWIZ 01 z zał. ZP_220_49_13_mod_siwz_01_z_zal_05.rar     ZP_220_49_13_mod_siwz_01_z_zal_05.rar
    28.06.2013 Modyfikacja SWIZ 02 z zał. ZP_220_49_13_mod_SIWZ_02_i_zal_05.rar     ZP_220_49_13_mod_SIWZ_02_i_zal_05.rar
    02.07.2013 Zmiana ogłoszenia i zał 5 ZP_220_49_13_ZM_OG_I_ZAL _nr_5.rar     ZP_220_49_13_ZM_OG_I_ZAL _nr_5.rar
    09.07.2013 Wyjaśnienie 01 ZP_220_49_13_wyj_01_z_zal_5.rar     ZP_220_49_13_wyj_01_z_zal_5.rar
    12.07.2013 Wyjaśnienie 02 ZP_220_49_13_WYJ_2.pdf     ZP_220_49_13_WYJ_2.pdf
    19.07.2013 Unieważnienie zadania 20 ZP_220_49_13_uniew_zad_20.pdf     ZP_220_49_13_uniew_zad_20.pdf
    19.07.2013 Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub  sprostowanie ZP_220_49_13_ENOTICES_SSZP-2013-098607-F14-PL.pdf     ZP_220_49_13_ENOTICES_SSZP-2013-098607-F14-PL.pdf
    02.08.2013 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_49_13_roz_post.pdf     ZP_220_49_13_roz_post.pdf
               
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  043/2013 33.65.21.00-6 Dostawa leku Panitumumab 21.06.2013 | 09:30     27.2.2013 | 12:30
    13.06.2013 Ogłoszenie ZP_220_54_13_Ogloszenie.pdf     ZP_220_54_13_Ogloszenie.pdf
    13.06.2013 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_54_13_doc.rar     ZP_220_54_13_doc.rar
    13.06.2013 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_54_13_pdf.rar     ZP_220_54_13_pdf.rar
    27.06.2013 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_54_13_roz_post.pdf     ZP_220_54_13_roz_post.pdf
               
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  044/2013 33.14.16.21-9, 33.18.41.00-4. dostawa taśm do wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet oraz implantów jąder. 04.07.2013 r. | 10.30
01.07.2013 | 10.30
27.06.2013 | 10:30
    27.2.2013 | 12:30
    13.06.2013 Ogłoszenie ZP_220_28_13_ogloszenie.pdf     ZP_220_28_13_ogloszenie.pdf
    13.06.2013 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_28_13_doc.rar     ZP_220_28_13_doc.rar
    13.06.2013 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_28_13_pdf.rar     ZP_220_28_13_pdf.rar
    24.06.2013 Zmiana terminu składania ofert 01 ZP_220_28_13_zm_ter.pdf     ZP_220_28_13_zm_ter.pdf
    26.06.2013 Zmiana terminu składania ofert 02 ZP_220_28_13_zm_ter_02.pdf     ZP_220_28_13_zm_ter_02.pdf
    28.06.2013 Wyjaśnienia 01 ZP_220_28_13_wyj_01.pdf     ZP_220_28_13_wyj_01.pdf
    09.07.2013 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_28_13_roz_post.pdf     ZP_220_28_13_roz_post.pdf
               
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  045/2013 33731110 Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych 24.7.2013 | 10:00      
    15.06.2013 Ogłoszenie ZP_220_51_13_Ogloszenie.pdf     ZP_220_51_13_Ogloszenie.pdf
    15.06.2013 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_51_13_doc.rar     ZP_220_51_13_doc.rar
    15.06.2013 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_51_13_pdf.rar     ZP_220_51_13_pdf.rar
    17.07.2013 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA ZP_220_51_13_O_WYK_O_WYKL.doc     ZP_220_51_13_O_WYK_O_WYKL.doc
    17.07.2013 Wyjaśnienie 01 ZP_220_51_13_Wyj_01_z_zal_4.rar     ZP_220_51_13_Wyj_01_z_zal_4.rar
    23.08.2013 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_51_13 _roz_post.pdf     ZP_220_51_13 _roz_post.pdf
               
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  046/2013 71.52.00.00-0, 71.70.00.00-0. Usługa pełnienia obowiązków Inwestora Zastępczego wraz z kompleksowym nadzorem inwestorskim nad realizacją inwestycji pn. Termomodernizacja budynków SPSK Nr 2 PUM w Szczecinie ze źródłami energii odnawialnej. 27.06.2013 | 09:30     27.2.2013 | 12:30
    19.06.2013 Ogłoszenie ZP_220_55_13_ogłoszenie.pdf     ZP_220_55_13_ogłoszenie.pdf
    19.06.2013 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_55_13_DOC.rar     ZP_220_55_13_DOC.rar
    19.06.2013 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_55_13_PDF.rar     ZP_220_55_13_PDF.rar
    19.06.2013 Załącznik nr 2 do SIWZ - dokumentacja techniczna ZP_220_35_13_dokumentacja_02.rar     ZP_220_35_13_dokumentacja_02.rar
    24.06.2013 Wyjaśnienia 01 ZP_220_55_13_wyj_01.pdf     ZP_220_55_13_wyj_01.pdf
    27.06.2013 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_55_13_roz_post.pdf     ZP_220_55_13_roz_post.pdf
               
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  047/2013 33.65.11.00-9, 33.62.00.00-2, 33.65.20.00-5, 33.65.12.00-0, 33.65.23.00-8, 33.69.00.00-3 Dostawa leków 05.07.2013 | 09:30      
    26.06.2013 Ogłoszenie ZP_220_52_13_Ogloszenie.pdf     ZP_220_52_13_Ogloszenie.pdf
    26.06.2013 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_52_13_doc.rar     ZP_220_52_13_doc.rar
    26.06.2013 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_52_13_pdf.rar     ZP_220_52_13_pdf.rar
    02.07.2013 Wyjaśnienia 01 ZP_220_52_13_Wyj_01.pdf     ZP_220_52_13_Wyj_01.pdf
    10.07.2013 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_52_13_roz_post.pdf     ZP_220_52_13_roz_post.pdf
               
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  048/2013 71.52.00.00-0, 71.70.00.00-0. Usługa pełnienia obowiązków Inwestora Zastępczego wraz z kompleksowym nadzorem inwestorskim nad realizacją inwestycji pn. Termomodernizacja budynków SPSK Nr 2 PUM w Szczecinie ze źródłami energii odnawialnej  08.07.2013 | 12:00     27.2.2013 | 12:30
    28.06.2013 Ogłoszenie ZP_220_60_13_ogłoszenie_.pdf     ZP_220_60_13_ogłoszenie_.pdf
    28.06.2013 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_60_13_doc.rar     ZP_220_60_13_doc.rar
    28.06.2013 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_60_13_pdf.rar     ZP_220_60_13_pdf.rar
    28.06.2013 Załącznik nr 2 do SIWZ - dokumentacja techniczna ZP_220_35_13_dokumentacja_02.rar     ZP_220_35_13_dokumentacja_02.rar
    04.07.2013 Wyjaśnienia 01 ZP_220_60_13_wyj_01.pdf     ZP_220_60_13_wyj_01.pdf
    12.07.2013 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_60_13_roz_post.pdf     ZP_220_60_13_roz_post.pdf
               
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  049/2013 22.19.22.30-3 Dostawa stołu operacyjnego wielofunkcyjnego 15.07.2013 | 09:30     27.2.2013 | 12:30
    05.07.2013 Ogłoszenie ZP_220_58_13_ogloszenie.pdf     ZP_220_58_13_ogloszenie.pdf
    05.07.2013 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_58_13_doc.rar     ZP_220_58_13_doc.rar
    05.07.2013 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_58_13_pdf.rar     ZP_220_58_13_pdf.rar
    11.07.2013 Wyjaśnienia 01 ZP_220_58_13_wyj_01.pdf     ZP_220_58_13_wyj_01.pdf
    15.07.2013 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_58_13_roz_post.pdf     ZP_220_58_13_roz_post.pdf
               
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  050/2013 33.65.21.00-6, 33.65.12.00-0, 33.62.10.00-9, 33.60.00.00-6 Dostawa leków 15.07.2013 | 09:30     27.2.2013 | 12:30
    05.07.2013 Ogłoszenie ZP_220_57_13_Ogloszenie.pdf     ZP_220_57_13_Ogloszenie.pdf
    05.07.2013 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_57_13_doc.rar     ZP_220_57_13_doc.rar
    05.07.2013 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_57_13_pdf.rar     ZP_220_57_13_pdf.rar
    11.07.2013 Wyjaśnienia 01 ZP_220_57_13_wyj_01.pdf     ZP_220_57_13_wyj_01.pdf
    01.08.2013 Rozstrzygnięcie postępowania - zadanie 2 ZP_220_57_13_roz_post_z_2.pdf     ZP_220_57_13_roz_post_z_2.pdf
    02.08.2013 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_57_13_roz_post.pdf     ZP_220_57_13_roz_post.pdf
    06.08.2013 Rozstrzygnięcie postępowania - zadania 3-6 ZP_220_57_13_roz_post_3_6.pdf     ZP_220_57_13_roz_post_3_6.pdf
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  051/2013 33141110, 33141127, 33141111, 33141119, 33141116 Dostawa opatrunków, zestawów opatrunkowych, hemostatyków wchłanialnych i kompresów 30.08.2013 | 09:30
21.8.2013 | 09:30
    27.2.2013 | 12:30
    13.07.2013 Ogłoszenie ZP_220_40_13_ogłoszenie.pdf     ZP_220_40_13_ogłoszenie.pdf
    13.07.2013 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_40_13_doc.rar     ZP_220_40_13_doc.rar
    13.07.2013 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_40_13_pdf.rar     ZP_220_40_13_pdf.rar
    07.08.2013 Modyfikacja zamówienia 01 z załącznikami ZP_220_40_13_mod_01_z_zal.rar     ZP_220_40_13_mod_01_z_zal.rar
    21.08.2013 Wyjaśnienia 01 ZP_220_40_13_wyj_01.pdf     ZP_220_40_13_wyj_01.pdf
    13.09.2013 Rozstrzygnięcie postępowania - zadanie 1 ZP_220_40_13_roz_post_zad_1.pdf     ZP_220_40_13_roz_post_zad_1.pdf
    28.10.2013 Rozstrzygnięcie postępowania - zadania 2-11 ZP_220_40_13_roz_post_2_11.pdf     ZP_220_40_13_roz_post_2_11.pdf
           
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  052/2013 33.65.20.00-5 Dostawa leku Bewacyzumab 23.07.2013 | 09:30     27.2.2013 | 12:30
    15.07.2013 Ogłoszenie ZP_220_56_13_Ogloszenie.pdf     ZP_220_56_13_Ogloszenie.pdf
    15.07.2013 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_56_13_doc.rar     ZP_220_56_13_doc.rar
    15.07.2013 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_56_13_pdf.rar     ZP_220_56_13_pdf.rar
    06.08.2013 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_56_13_roz_post.pdf     ZP_220_56_13_roz_post.pdf
           
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  053/2013 33.73.11.10-7 Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych. 25.07.2013 | 09:30
23.07.2013 | 09:30
    27.2.2013 | 12:30
    15.07.2013 Ogłoszenie ZP_220_62_13_Ogloszenie.pdf     ZP_220_62_13_Ogloszenie.pdf
    15.07.2013 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_62_13_doc.rar     ZP_220_62_13_doc.rar
    15.07.2013 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_62_13_pdf.rar     ZP_220_62_13_pdf.rar
    16.07.2013 Wyjaśnienie 01 + formularz cen jednostkowych dla zadania nr 4  ZP_220_62_14_WYJ_01_FOR_CEN_ZAD_4.rar     ZP_220_62_14_WYJ_01_FOR_CEN_ZAD_4.rar
    17.07.2013 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA ZP_220_62_13_O_WYK_O_WYKL.doc     ZP_220_62_13_O_WYK_O_WYKL.doc
    22.07.2013 Wyjaśnienie 02 ZP_220_62_13_wyj_02.pdf     ZP_220_62_13_wyj_02.pdf
    22.07.2013 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_62_13_Ogl_o_zm_og.pdf     ZP_220_62_13_Ogl_o_zm_og.pdf
    30.07.2013 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_40_13_roz_post_zad_1.pdf     ZP_220_40_13_roz_post_zad_1.pdf
           
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  054/2013 33.77.12.00-7, 33.14.00.00-3. Dostawa pieluch i podkładów dla dorosłych oraz pieluch dla dzieci. 26.07.2013 | 10:30     27.2.2013 | 12:30
    15.07.2013 Ogłoszenie ZP_220_44_13_ogłoszenie.pdf     ZP_220_44_13_ogłoszenie.pdf
    15.07.2013 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_44_13_doc.rar     ZP_220_44_13_doc.rar
    15.07.2013 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_44_13_pdf.rar     ZP_220_44_13_pdf.rar
    24.07.2013 Wyjaśnienia 01 ZP_220_44_13_Wyj_01.pdf     ZP_220_44_13_Wyj_01.pdf
    02.08.2013 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_44_13_roz_post.pdf     ZP_220_44_13_roz_post.pdf
           
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  055/2013 33631600 Dostawa środków dezynfekcyjnych 22.08.2013 | 10:00      
    16.07.2013 Ogłoszenie ZP_220_50_13_OgLoszenie.pdf     ZP_220_50_13_OgLoszenie.pdf
    16.07.2013 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_50_13_DOC.rar     ZP_220_50_13_DOC.rar
    16.07.2013 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_50_13_PDF.rar     ZP_220_50_13_PDF.rar
    02.08.2013 Unieważnienie zadania 6 ZP_220_50_13_uniew_zad_6.pdf     ZP_220_50_13_uniew_zad_6.pdf
    02.08.2013 Unieważnienie zadania 6    ENOTICES_SSZP-2013-105919-F14-PL ZP_220_50_13_ENOTICES_SSZP-2013-105919.pdf     ZP_220_50_13_ENOTICES_SSZP-2013-105919.pdf
    06.08.2013 Wyjaśnienia 01 ZP_220_50_13_wyj_01.pdf     ZP_220_50_13_wyj_01.pdf
    12.08.2013 Wyjaśnienia 02 ZP_220_50_13_wyj_02.pdf     ZP_220_50_13_wyj_02.pdf
    28.10.2013 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_50_13 _roz_post.pdf     ZP_220_50_13 _roz_post.pdf
           
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  056/2013 33.14.11.16-6 Dostawa opatrunków do podciśnieniowej terapii ran wraz z dzierżawą urządzeń do podciśnieniowej terapii ran. 26.07.2013 | 09:30      
    17.07.2013 Ogłoszenie ZP_220_61_13_ogłoszenie.pdf     ZP_220_61_13_ogłoszenie.pdf
    17.07.2013 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_61_13_doc_xls.rar     ZP_220_61_13_doc_xls.rar
    17.07.2013 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_61_13_pdf.rar     ZP_220_61_13_pdf.rar
    23.07.2013 Wyjaśnienia 01 z załącznikiem 4 Formularz cen jednostkowych ZP_220_61_13_Wyj_01_zal_4.rar     ZP_220_61_13_Wyj_01_zal_4.rar
    26.08.2013 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_61_13_roz_post.pdf     ZP_220_61_13_roz_post.pdf
           
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  057/2013 33.65.21.00-6 Dostawa leku Abiraterone acetate 26.07.2013 | 09:30      
    18.07.2013 Ogłoszenie ZP_220_63_13_ogloszenie.pdf     ZP_220_63_13_ogloszenie.pdf
    18.07.2013 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_63_13_doc.rar     ZP_220_63_13_doc.rar
    18.07.2013 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_63_13_pdf.rar     ZP_220_63_13_pdf.rar
    06.08.2013 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_63_13_roz_post.pdf     ZP_220_63_13_roz_post.pdf
           
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  058/2013 33.69.65.00-0, 33.19.41.00-7, 33.18.41.00-4, 33.14.16.21-9. Dostawa odczynników laboratoryjnych, przyrządów do aspiracji z butelek, implantów jąder oraz taśm do wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet 14.08.2013 r. | 10:30
13.08.2013 r. | 10:30
08.08.2013 r. | 10.30
01.08.2013 | 10:30
     
    19.07.2013 Ogłoszenie ZP_220_43_13_ogloszenie.pdf     ZP_220_43_13_ogloszenie.pdf
    19.07.2013 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_43_13_doc.rar     ZP_220_43_13_doc.rar
    19.07.2013 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_43_13_pdf.rar     ZP_220_43_13_pdf.rar
    29.07.2013 Zmiana terminów ZP_220_43_13_zm_ter_01.pdf     ZP_220_43_13_zm_ter_01.pdf
    05.08.2013 Zmiana terminów 02 ZP_220_43_13_zm_ter_2.pdf     ZP_220_43_13_zm_ter_2.pdf
    09.08.2013 Zmiana terminów 03 ZP_220_43_13_zm_ter_3.pdf     ZP_220_43_13_zm_ter_3.pdf
    09.08.2013 Zmiana ogłoszenia 01. Wyjaśnienia 01 ZP_220_43_13_wyj_01_zm_og_01.rar     ZP_220_43_13_wyj_01_zm_og_01.rar
    04.09.2013 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_43_13_roz_post.pdf     ZP_220_43_13_roz_post.pdf
           
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  059/2013 33.19.10.00-5. dostawa wskaźników i materiałów do sterylizacji oraz etykiet do dokumentacji procesów sterylizacji i metkownic trzyrzędowych, zwanych dalej wyrobami. 16.08.2013 r. | 10:30,
14.08.2013 | 10:30
     
    06.08.2013 Ogłoszenie ZP_220_67_13_ogloszenie.pdf     ZP_220_67_13_ogloszenie.pdf
    06.08.2013 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_67_13_doc.rar     ZP_220_67_13_doc.rar
    06.08.2013 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_67_13_pdf.rar     ZP_220_67_13_pdf.rar
    12.08.2013 Zmiana terminów 01 ZP_220_67_13_zm_ter.pdf     ZP_220_67_13_zm_ter.pdf
    12.08.2013 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_67_13_zmiana_ogloszenia.pdf     ZP_220_67_13_zmiana_ogloszenia.pdf
    12.08.2013 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 02 i wyjaśnienia 01 ZP_220_67_13_zm_og_02_wyj_01.rar     ZP_220_67_13_zm_og_02_wyj_01.rar
    13.08.2013 Sprostowanie wyjaśnienia ZP_220_67_13_sprost_wyj.pdf     ZP_220_67_13_sprost_wyj.pdf
    04.09.2013 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_67_13_roz_post.pdf     ZP_220_67_13_roz_post.pdf
           
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  060/2013 33.14.12.00-2 Dostawa cewników i elektrody do denerwacji tętnic nerkowych dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM. 19.08.2013 | 09:30      
    09.08.2013 Ogłoszenie ZP_220_68_13_ogłoszenie.pdf     ZP_220_68_13_ogłoszenie.pdf
    09.08.2013 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_68_13_doc.rar     ZP_220_68_13_doc.rar
    09.08.2013 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_68_13_pdf.rar     ZP_220_68_13_pdf.rar
    13.08.2013 Wyjaśnienia 01 z zal 4 ZP_220_68_13_wyj_01_z_zal_4.rar     ZP_220_68_13_wyj_01_z_zal_4.rar
    16.08.2013 Wyjaśnienia 02 ZP_220_68_13_wyj_02.pdf     ZP_220_68_13_wyj_02.pdf
    26.08.2013 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_68_13_roz_post.pdf     ZP_220_68_13_roz_post.pdf
           
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  061/2013 33.19.20.00-2, 39.13.00.00-2 Dostawa regałów archiwalnych, stolików zabiegowych, krzeseł, wózków inwalidzkich, mebli medycznych oraz mebli biurowych 19.08.2013 | 09:30      
    09.08.2013 Ogłoszenie (ZP_220_59_13_ogłoszenie.rtf).pdf     (ZP_220_59_13_ogłoszenie.rtf).pdf
    09.08.2013 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_59_13_doc.rar     ZP_220_59_13_doc.rar
    09.08.2013 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_59_13_PDF.rar     ZP_220_59_13_PDF.rar
    27.08.2013 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_59_13_roz_post.pdf     ZP_220_59_13_roz_post.pdf
    29.08.2013 Rozstrzygnięcie postępowania zad. 5 ZP_220_59_13_roz_post_zad_5.pdf     ZP_220_59_13_roz_post_zad_5.pdf
           
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  062/2013 33.65.23.00-8. Dostawa leku Basiliximabum 21.08.2013 | 09:30      
    13.08.2013 Ogłoszenie ZP_220_69_13_Ogloszenie.pdf     ZP_220_69_13_Ogloszenie.pdf
    13.08.2013 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_69_13_doc.rar     ZP_220_69_13_doc.rar
    13.08.2013 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_69_13_pdf.rar     ZP_220_69_13_pdf.rar
    21.08.2013 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_69_13_roz_post.pdf     ZP_220_69_13_roz_post.pdf
           
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  063/2013 33.60.00.00-6, 33.65.23.00-8 Dostawa leków Protaminum sulfas i Adalimumabum 27.08.2013 | 09:30      
    16.08.2013 Ogłoszenie ZP_220_70_13 Ogloszenie.pdf     ZP_220_70_13 Ogloszenie.pdf
    16.08.2013 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_70_13_doc.rar     ZP_220_70_13_doc.rar
    16.08.2013 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_70_13_pdf.rar     ZP_220_70_13_pdf.rar
    28.08.2013 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_70_13 _roz_post.pdf     ZP_220_70_13 _roz_post.pdf
           
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  064/2013 33.17.00.00-2 Dostawa stanowiska do znieczulania ogólnego z monitorem 27.08.2013 | 09:30      
    16.08.2013 Ogłoszenie ZP_220_64_13_ogloszenie.pdf     ZP_220_64_13_ogloszenie.pdf
    16.08.2013 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_64_13_doc.rar     ZP_220_64_13_doc.rar
    16.08.2013 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_64_13_pdf.rar     ZP_220_64_13_pdf.rar
    06.09.2013 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_64_13_roz_post.pdf     ZP_220_64_13_roz_post.pdf
           
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  065/2013 8.43.67.10-0 Dostawa elektrod wraz z materiałami dodatkowymi do aparatu do kruszenia kamieni SONOLITH I-MOVE produkcji francuskiej firmy EDAP 03.09.2013 | 10:00      
    26.08.2013 Ogłoszenie ZP_220_75_13_ogloszenie.pdf     ZP_220_75_13_ogloszenie.pdf
    26.08.2013 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_75_13_doc.rar     ZP_220_75_13_doc.rar
    26.08.2013 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_75_13_pdf.rar     ZP_220_75_13_pdf.rar
    04.09.2013 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_75_13_roz_post.pdf     ZP_220_75_13_roz_post.pdf
           
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  066/2013 33.73.11.10-7 Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych 06.09.2013 | 10:00,
04.09.2013 | 10:00
     
    27.08.2013 Ogłoszenie ZP_220_79_13_ogloszenie.pdf     ZP_220_79_13_ogloszenie.pdf
    27.08.2013 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_79_13_doc.rar     ZP_220_79_13_doc.rar
    27.08.2013 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_79_13_pdf.rar     ZP_220_79_13_pdf.rar
    28.08.2013 Wyjaśnienia 01 oraz zmiana ogłoszenia 1 i 2  ZP_220_79_13_wyj_01_i_zm_ogl_1_i_2.rar     ZP_220_79_13_wyj_01_i_zm_ogl_1_i_2.rar
    02.09.2013 Zmiana ogłoszenia 03 ZP_220_79_13_og_o_zm_og_03.pdf     ZP_220_79_13_og_o_zm_og_03.pdf
    03.09.2013 Wyjaśnienia 02 ZP_220_79_13_wyj_02.pdf     ZP_220_79_13_wyj_02.pdf
    18.10.2013 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_79_13_roz_post.pdf     ZP_220_79_13_roz_post.pdf
           
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  067/2013 60130000 Transport sanitarny pacjentów siedzących, leżących, osób dializowanych, przewozów krwi i innych materiałów biologicznych oraz przewozy Zespołu Transplantacyjnego 10.10.2013 | 09:30      
    03.09.2013 Ogłoszenie ZP_220_16_13_ogłoszenie.pdf     ZP_220_16_13_ogłoszenie.pdf
    03.09.2013 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_16_13_doc.rar     ZP_220_16_13_doc.rar
    03.09.2013 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_16_13_pdf.rar     ZP_220_16_13_pdf.rar
    13.09.2013 Modyfikacka SIWZ 01 z zał.08 ZP_220_16_13_mod_swiz_01_zal_8.rar     ZP_220_16_13_mod_swiz_01_zal_8.rar
    18.10.2013 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_16_13_roz_post.pdf     ZP_220_16_13_roz_post.pdf
           
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  068/2013 33.11.70.10-1 Dostawa wyrobów medycznych do diagnostyki i zabiegów radiologicznych oraz wyrobów do operacji kardiochirurgicznych 16.09.2013 | 09:30      
    06.09.2013 Ogłoszenie ZP_220_80_13_ogloszenie.pdf     ZP_220_80_13_ogloszenie.pdf
    06.09.2013 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_80_13_doc.rar     ZP_220_80_13_doc.rar
    06.09.2013 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_80_13_pdf.rar     ZP_220_80_13_pdf.rar
    09.09.2013 Modyfikacja SIWZ nr 01 ZP_220_80_13_Modyfikacja_nr_1.pdf     ZP_220_80_13_Modyfikacja_nr_1.pdf
    19.09.2013 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_80_13 _roz_post.pdf     ZP_220_80_13 _roz_post.pdf
    20.09.2013 Zawiadomienie o umieważnieniu postępowania na zadaniu 3 ZP_220_80_13_Zaw_o_uniew_zad_3.pdf     ZP_220_80_13_Zaw_o_uniew_zad_3.pdf
           
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  069/2013 33.19.90.00-1, 39.51.80.00-6, 39.51.10.00-7, 39.51.41.00-9, 39.51.42.00-0, 39.51.61.20-9. Dostawa bielizny wielokrotnego użytku szpitalnej, operacyjnej, pościelowej oraz poduszek, kocy i ręczników, ściereczek i pieluch tetrowych dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie. 19.09.2013 | 10:00
17.09.2013 | 10:00
     
    09.09.2013 Ogłoszenie ZP_220_46_13_Ogloszenie.pdf     ZP_220_46_13_Ogloszenie.pdf
    09.09.2013 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_46_13_doc.rar     ZP_220_46_13_doc.rar
    09.09.2013 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_46_13_pdf.rar     ZP_220_46_13_pdf.rar
    16.09.2013 Wyjaśnienia 01 ZP_220_46_13_wyj_01.pdf     ZP_220_46_13_wyj_01.pdf
    16.09.2013 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_46_13_Og_o_zm_og.pdf     ZP_220_46_13_Og_o_zm_og.pdf
    02.10.2013 Rozstrzygnięcie postępowania - Zadanie 4 ZP_220_46_13_roz_post_zad_4.pdf     ZP_220_46_13_roz_post_zad_4.pdf
    15.10.2013 Rozstrzygnięcie postępowania - Zadania 1-3 ZP_220_46_13_Roz_post_1-3.pdf     ZP_220_46_13_Roz_post_1-3.pdf
           
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  070/2013 33.66.20.00-8 Dostawa leku Ranibizumabum 19.09.2013 | 09:30      
    11.09.2013 Ogłoszenie ZP_220_82_13_Ogloszenie.pdf     ZP_220_82_13_Ogloszenie.pdf
    11.09.2013 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_82_13_doc.rar     ZP_220_82_13_doc.rar
    11.09.2013 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_82_13_pdf.rar     ZP_220_82_13_pdf.rar
    19.09.2013 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_82_13_roz_post.pdf     ZP_220_82_13_roz_post.pdf
           
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  071/2013 33.14.13.10-6 Dostawa strzykawek jednorazowego użytku 23.09.2013 | 09:30
20.09.2013 | 09:30
     
    12.09.2013 Ogłoszenie (ZP_220_74_13_ogłoszenie.rtf).pdf     (ZP_220_74_13_ogłoszenie.rtf).pdf
    12.09.2013 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_74_13_doc_xls.rar     ZP_220_74_13_doc_xls.rar
    12.09.2013 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_74_13_pdf.rar     ZP_220_74_13_pdf.rar
    17.09.2013 Wyjaśnienia 01 ZP_220_74_13_Wyj_01.pdf     ZP_220_74_13_Wyj_01.pdf
    18.09.2013 Wyjaśnienia 02 ZP_220_74_13_wyj_02.pdf     ZP_220_74_13_wyj_02.pdf
    18.09.2013 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_74_13_ogl_o_zm_ogl.pdf     ZP_220_74_13_ogl_o_zm_ogl.pdf
    19.09.2013 Wyjaśnienia 03 ZP_220_74_13_wyj_03.pdf     ZP_220_74_13_wyj_03.pdf
    24.10.2013 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_74_13_roz_post.pdf     ZP_220_74_13_roz_post.pdf
           
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  072/2013 39.80.00.00-0, 39.52.56.00-4, 33.71.19.00-6, 39.83.13.00-9,
39.83.16.00-2, 14.40.00.00-5, 39.22.43.40-3.
dostawa środków do utrzymania czystości pomieszczeń, mopów, koszy oraz soli do uzdatniania wody. 26.09.2013 | 10:30
25.09.2013 r. | 10:30
24.09.2013 | 10:30
     
    12.09.2013 Ogłoszenie (ZP_220_45_13_ogłoszenie.rtf).pdf     (ZP_220_45_13_ogłoszenie.rtf).pdf
    12.09.2013 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_45_13_doc.rar     ZP_220_45_13_doc.rar
    12.09.2013 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_45_13_pdf.rar     ZP_220_45_13_pdf.rar
    20.09.2013 Wyjaśnienia 01, zmiana  terminów ZP_220_45_13_Wyj_01_zm_ter.rar     ZP_220_45_13_Wyj_01_zm_ter.rar
    23.09.2013 Wyjaśnienia 02, Ogłoszenie o zmienie ogłoszenia ZP_220_45_13_Wyj_01_og_o_zm_og.rar     ZP_220_45_13_Wyj_01_og_o_zm_og.rar
    28.11.2013 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_45_13_roz_post.pdf     ZP_220_45_13_roz_post.pdf
           
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  073/2013 15894220, 55321000,
55320000, 55520000
usługi całodobowego żywienia pacjentów w SPSK-2 PUM w Szczecinie 24.10.2013 | 09:30      
    18.09.2013 Ogłoszenie ZP_220_81_13_ogłoszenie.pdf     ZP_220_81_13_ogłoszenie.pdf
    18.09.2013 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_81_13_DOC_XLS.rar     ZP_220_81_13_DOC_XLS.rar
    18.09.2013 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_81_13_PDF.rar     ZP_220_81_13_PDF.rar
    23.09.2013 Modyfikacja SIWZ 01 ZP_220_81_13_MOD_SIWZ_01.pdf     ZP_220_81_13_MOD_SIWZ_01.pdf
    23.09.2013 Komunikat dotyczący wizji lokalnej ZP_220_81_13_KOMUNIKAT_01.pdf     ZP_220_81_13_KOMUNIKAT_01.pdf
    11.10.2013 Wyjaśnienie nr 1 oraz modyfikacja SIWZ  nr 2 + zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ (formularz oferty), załącznik nr 5 do SIWZ x 2 (wyposażenie Kuchni i Kuchenek Oddziałowych), tabela z kosztami kuchni za media, plan Szpitala oraz plany dzierżawionych pomieszczeń. ZP_220_81_13_wyj_01_i_mod_siwz_z_zal.rar     ZP_220_81_13_wyj_01_i_mod_siwz_z_zal.rar
    18.10.2013 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  ZP_220_81_13_ogl_o_zm_ogl.pdf     ZP_220_81_13_ogl_o_zm_ogl.pdf
    18.10.2013 Wyjaśnienia nr 2 oraz modyfikacja SIWZ  nr 3 ZP_220_81_13_Wyj_2_i_mod_SIWZ_nr_3_.pdf     ZP_220_81_13_Wyj_2_i_mod_SIWZ_nr_3_.pdf
    13.11.2013 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_81_13_roz_post.pdf     ZP_220_81_13_roz_post.pdf
           
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  074/2013 33.65.15.00-3 Dostawa leku Palivizumabum 27.09.2013 | 09:30      
    19.09.2013 Ogłoszenie ZP_220_83_13_Ogloszenie.pdf     ZP_220_83_13_Ogloszenie.pdf
    19.09.2013 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_83_13_doc.rar     ZP_220_83_13_doc.rar
    19.09.2013 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_83_13_pdf.rar     ZP_220_83_13_pdf.rar
    27.09.2013 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_83_13_roz_post.pdf     ZP_220_83_13_roz_post.pdf
           
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  075/2013 33158210, 33182100, 33622100, 33000000 Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
- stymulatorów serca
- defibrylatorów (kardiowerterów) serca
- elektrod i innego sprzętu zużywalnego przy zabiegach elektrofizjologicznych
- dzierżawa systemu elektroanatomicznego 3D do ablacji zaburzeń rytmu serca wraz z dostawą sprzętu zużywalnego
- dzierżawa 4 aparatów do pomiaru czasu krzepnięcia krwi wraz z dostawą probówek
- sprzętu zużywalny do krioablacji do krioablatora 106E2 produkcji CryoCath Technologies zwanych dalej „wyrobami”.
28.10.2013 | 09:30      
    19.09.2013 Ogłoszenie ZP_220_65_13_ogloszenie.pdf     ZP_220_65_13_ogloszenie.pdf
    19.09.2013 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_65_13_doc.rar     ZP_220_65_13_doc.rar
    19.09.2013 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_65_13_pdf.rar     ZP_220_65_13_pdf.rar
    15.10.2013 Wyjaśnienia 01 ZP_220_65_13_wyj_01.pdf     ZP_220_65_13_wyj_01.pdf
    26.11.2013 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_65_13_roz_post.pdf     ZP_220_65_13_roz_post.pdf
           
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  076/2013 33111730, 33111710 Dostawa wyrobów do angioplastyki i angiografii 29.10.2013 | 09:30      
    20.09.2013 Ogłoszenie ZP_220_73_13_ogłoszenie_.pdf     ZP_220_73_13_ogłoszenie_.pdf
    20.09.2013 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_73_13_doc_xls.rar     ZP_220_73_13_doc_xls.rar
    20.09.2013 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_73_13_pdf.rar     ZP_220_73_13_pdf.rar
    24.09.2013 Zmiana załącznika nr 3 Wykaz dostaw ZP_220_73_13_zm_zal_3.rar     ZP_220_73_13_zm_zal_3.rar
    14.10.2013 Wyjaśnienia 01 ZP_220_73_13_Wyj_01.pdf     ZP_220_73_13_Wyj_01.pdf
    16.10.2013 Wyjaśnienia 02 ZP_220_73_13_Wyj_02.pdf     ZP_220_73_13_Wyj_02.pdf
    18.10.2013 Wyjaśnienia 03 ZP_220_73_13_Wyj_03.pdf     ZP_220_73_13_Wyj_03.pdf
    24.10.2013 Załącznik nr 1N do siwz - Nowy formularz oferty (DOC + PDF) ZP_220_73_13_Zal_nr_1N_do_siwz.rar     ZP_220_73_13_Zal_nr_1N_do_siwz.rar
    06.12.2013 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_73_13_roz_post.pdf     ZP_220_73_13_roz_post.pdf
           
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  077/2013 33111710, 33000000 Dostawa wyrobów jednorazowego użytku do diagnostyki i zabiegów radiologicznych 30.10.2013 | 09:30      
    20.09.2013 Ogłoszenie ZP_220_72_13_ogłoszenie_.pdf     ZP_220_72_13_ogłoszenie_.pdf
    20.09.2013 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_72_13_doc.rar     ZP_220_72_13_doc.rar
    20.09.2013 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_72_13_pdf.rar     ZP_220_72_13_pdf.rar
    24.09.2013 Zmiana załącznika nr 3 Wykaz dostaw ZP_220_72_13_zm_zal_3.rar     ZP_220_72_13_zm_zal_3.rar
    23.10.2013 Wyjaśnienia 01 z załącznikami (DOC/PDF) ZP_220_72_13_wyj_01_z_zal.rar     ZP_220_72_13_wyj_01_z_zal.rar
    24.10.2013 Załącznik nr 1 do siwz - Formularz OFERTY ZP_220_72_13_Zal_1_do_siwz.rar     ZP_220_72_13_Zal_1_do_siwz.rar
    13.11.2013 zawiadomienie o unieważnieniu zad. 1,7, 10 ZP_220_72_13 Un_z_1_7_10     ZP_220_72_13 Un_z_1_7_10
    02.12.2013 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_72_13_roz_post.pdf     ZP_220_72_13_roz_post.pdf
           
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  078/2013 33111000 Dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie aparatu RTG ogólnodiagnostycznego typu DRF do radiografii i fluoroskopii (telekomando). 29.10.2013 | 09:30      
    20.09.2013 Ogłoszenie ZP_220_89_13_ogloszenie.pdf     ZP_220_89_13_ogloszenie.pdf
    20.09.2013 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_89_13_doc.rar     ZP_220_89_13_doc.rar
    20.09.2013 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_89_13_pdf.rar     ZP_220_89_13_pdf.rar
    16.10.2013 Wyjaśnienia 01 ZP_220_89_13_wyj_01.pdf     ZP_220_89_13_wyj_01.pdf
    17.10.2013 Sprostowanie do wyjaśnienia 01 ZP_220_89_13_SPR_DO_WYJ_nr_1.pdf     ZP_220_89_13_SPR_DO_WYJ_nr_1.pdf
    22.10.2013 Doprecyzowania odpowiedzi na pytanie nr 58 pkt. C  ZP_220_89_13_PYTANIE_NR_58_C.pdf     ZP_220_89_13_PYTANIE_NR_58_C.pdf
    09.01.2014 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_89_13_roz_post.pdf     ZP_220_89_13_roz_post.pdf
           
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  079/2013 33.69.23.00-0,
33.00.00.00-0,
33.18.42.00-5.
Dostawa zestawów do urządzenia do perfuzji nerek LKT-100-P, zestawów do hemofiltracji oraz protez naczyniowych do operacji kardiochirurgicznych, zwanych dalej wyrobami  01.10.2013 | 09:30      
    23.09.2013 Ogłoszenie ZP_220_84_13_ogloszenie.pdf     ZP_220_84_13_ogloszenie.pdf
    23.09.2013 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_84_13_doc.rar     ZP_220_84_13_doc.rar
    23.09.2013 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_84_13_pdf.rar     ZP_220_84_13_pdf.rar
    27.09.2013 Wyjaśnienia 01 ZP_220_84_13_wyj_01.pdf     ZP_220_84_13_wyj_01.pdf
    01.10.2013 Rozstrzygnięcie postępowania - zadanie nr 1 ZP_220_84_13_roz_post.pdf     ZP_220_84_13_roz_post.pdf
    02.10.2013 Rozstrzygnięcie postępowania - zadania nr 2 i 3 ZP_220_84_13_roz_post_2_3.pdf     ZP_220_84_13_roz_post_2_3.pdf
           
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  080/2013 33.71.17.00-4, 33.14.16.00-6, 33.12.41.30-5,
33.70.00.00-7, 33.19.00.00-8.
Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego (elektrody, zestawy do higieny pacjenta, dreny do odsysania pola operacyjnego itp.). 09.10.2013 | 10:00      
    23.09.2013 Ogłoszenie ZP_220_88_13_ogłoszenie.pdf     ZP_220_88_13_ogłoszenie.pdf
    23.09.2013 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_88_13_doc.rar     ZP_220_88_13_doc.rar
    23.09.2013 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_88_13_pdf.rar     ZP_220_88_13_pdf.rar
    04.10.2013 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, wyjaśnienia 01 z zał. 4 ZP_220_88_13_wyj_01_zal_4_m_og.rar     ZP_220_88_13_wyj_01_zal_4_m_og.rar
    31.10.2013 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_88_13_ROZ_POST.pdf     ZP_220_88_13_ROZ_POST.pdf
           
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  081/2013 33.12.32.10-3 Dostawa zestawów do pomiaru rzutu serca metodą PICCO oraz kabli interfejsowych. 08.10.2013 | 10:00      
    23.09.2013 Ogłoszenie ZP_220_76_13_Ogloszenie.pdf     ZP_220_76_13_Ogloszenie.pdf
    23.09.2013 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_76_13_doc.rar     ZP_220_76_13_doc.rar
    23.09.2013 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_76_13_pdf.rar     ZP_220_76_13_pdf.rar
    17.10.2013 Unieważnienie postępowania ZP_220_76_13_uniew_post.pdf     ZP_220_76_13_uniew_post.pdf
           
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  082/2013 33141420 Dostawa rękawic chirurgicznych 31.10.2013 | 09:30      
    25.09.2013 Ogłoszenie ZP_220_78_13_ogłoszenie_.pdf     ZP_220_78_13_ogłoszenie_.pdf
    25.09.2013 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_78_13_doc.rar     ZP_220_78_13_doc.rar
    25.09.2013 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_78_13_pdf.rar     ZP_220_78_13_pdf.rar
    21.10.2013 Wyjaśnienia 01 z zał. 5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_78_13_zal_01_z_zal.rar     ZP_220_78_13_zal_01_z_zal.rar
    23.10.2013 Wyjaśnienia 02 ZP_220_78_13_Wyjasnienia_nr_2.pdf     ZP_220_78_13_Wyjasnienia_nr_2.pdf
    29.11.2013 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_78_13_ROZ_POST.pdf     ZP_220_78_13_ROZ_POST.pdf
           
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  083/2013 33.19.21.00-3, 33.19.31.20-6. dostawa łóżek szpitalnych i wózków 04.10.2013 | 10:30      
    26.09.2013 Ogłoszenie ZP_220_85_13_ogloszenie.pdf     ZP_220_85_13_ogloszenie.pdf
    26.09.2013 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_85_13_doc.rar     ZP_220_85_13_doc.rar
    26.09.2013 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_85_13_pdf.rar     ZP_220_85_13_pdf.rar
    01.10.2013 Zmiana terminów ZP_220_85_13_zm_term.pdf     ZP_220_85_13_zm_term.pdf
    07.10.2013 Wyjaśnienia 01 i zmiana ogłoszenia 01 ZP_220_85_13_wyj_01_zm_og_01.rar     ZP_220_85_13_wyj_01_zm_og_01.rar
    31.10.2013 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_85_13_ROZ_POST.pdf     ZP_220_85_13_ROZ_POST.pdf
           
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  084/2013 33000000, 33182220 Dostawa środków technicznych do operacji kardiochirurgicznych wraz z dzierżawą generatora do ablacji 7.11.2013 | 09:30      
    02.10.2013 Ogłoszenie ZP_220_71_13_ogłoszenie.pdf     ZP_220_71_13_ogłoszenie.pdf
    02.10.2013 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_71_13_doc.rar     ZP_220_71_13_doc.rar
    02.10.2013 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_71_13_pdf.rar     ZP_220_71_13_pdf.rar
    02.10.2013 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_71_13_Og_o_zm_ogl.pdf     ZP_220_71_13_Og_o_zm_ogl.pdf
    08.10.2013 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 19 i 22, modyfikacja zamówienia nr 1 oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 (DOC) ZP_220_71_13_PAKIET_ZMIAN_01_DOC.rar     ZP_220_71_13_PAKIET_ZMIAN_01_DOC.rar
    08.10.2013 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 19 i 22, modyfikacja zamówienia nr 1 oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 (PDF) ZP_220_71_13_PAKIET_ZMIAN_01_PDF.rar     ZP_220_71_13_PAKIET_ZMIAN_01_PDF.rar
    29.10.2013 Wyjaśnienia 01  ZP_220_71_13_wyj_01_z_zal.rar     ZP_220_71_13_wyj_01_z_zal.rar
    31.10.2013 Wyjaśnienia 02 ZP_220_71_13_Wyj_2.pdf     ZP_220_71_13_Wyj_2.pdf
    05.12.2013 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_71_13_roz_post.pdf     ZP_220_71_13_roz_post.pdf
           
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  085/2013 33.19.22.30-3 Dostawa stołu operacyjnego do zabiegów w zakresie chirurgii naczyniowej 11.10.2013 | 09:30
10.10.2013 | 09:30
     
    02.10.2013 Ogłoszenie ZP_220_90_13_ogloszenie.pdf     ZP_220_90_13_ogloszenie.pdf
    02.10.2013 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_90_13_doc.rar     ZP_220_90_13_doc.rar
    02.10.2013 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_90_13_pdf.rar     ZP_220_90_13_pdf.rar
    08.10.2013 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, wyjaśnienia 01 ZP_220_90_13_wyj_01_i_og_o_zm_og.rar     ZP_220_90_13_wyj_01_i_og_o_zm_og.rar
    24.10.2013 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_90_13_roz_post.pdf     ZP_220_90_13_roz_post.pdf
           
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  086/2013 33.15.74.00-9 Dostawa 4 sztuk respiratorów 14.10.2013 | 09.30,
10.10.2013 | 09:30
     
    02.10.2013 Ogłoszenie ZP_220_91_13_ogłoszenie.pdf     ZP_220_91_13_ogłoszenie.pdf
    02.10.2013 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_91_13_doc.rar     ZP_220_91_13_doc.rar
    02.10.2013 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_91_13_pdf.rar     ZP_220_91_13_pdf.rar
    08.10.2013 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zmiana terminów ZP_220_91_13_og_o_zm_og_i_zm_term.rar     ZP_220_91_13_og_o_zm_og_i_zm_term.rar
    10.10.2013 Wyjaśnienia 01 ZP_220_91_13_wyj_01.pdf     ZP_220_91_13_wyj_01.pdf
    24.10.2013 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_91_13_roz_post.pdf     ZP_220_91_13_roz_post.pdf
           
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  087/2013 33.65.23.00-8 Dostawa leków Etanerceptum i Adalimumabum 17.10.2013 | 09:30      
    09.10.2013 Ogłoszenie ZP_220_93_13_Ogloszenie.pdf     ZP_220_93_13_Ogloszenie.pdf
    09.10.2013 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_93_13_doc.rar     ZP_220_93_13_doc.rar
    09.10.2013 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_93_13_pdf.rar     ZP_220_93_13_pdf.rar
    18.10.2013 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_93_13_roz_post.pdf     ZP_220_93_13_roz_post.pdf
           
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  088/2013 33.00.00.00-0 Dostawa elektrod do śródoperacyjnej ablacji zaburzeń rytmu wraz z dzierżawą generatora oraz dostawą zestawów do autotransfuzji wraz z dzierżawą konsoli 25.10.2013 | 09:30
22.10.2013 | 09:30
     
    14.10.2013 Ogłoszenie ZP_220_92_13_ogloszenie.pdf     ZP_220_92_13_ogloszenie.pdf
    14.10.2013 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_92_13_doc.rar     ZP_220_92_13_doc.rar
    14.10.2013 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_92_13_pdf.rar     ZP_220_92_13_pdf.rar
    21.10.2013 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_92_13_ogl_o_zm_ogl.pdf     ZP_220_92_13_ogl_o_zm_ogl.pdf
    22.10.2013 Wyjaśnienia 01 ZP_220_92_13_Wyj_nr_1.pdf     ZP_220_92_13_Wyj_nr_1.pdf
    05.11.2013 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_92_13_roz_post.pdf     ZP_220_92_13_roz_post.pdf
           
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  089/2013 66516000, 66515400, 66515000, 66516100, 66514100, 66512100 Świadczenie usługi kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie 02.12.2013 | 11.30
29.11.2013 | 09:30
25.11.2013 | 09:30
     
    17.10.2013 Ogłoszenie ZP_220_95_13_ogloszenie.pdf     ZP_220_95_13_ogloszenie.pdf
    17.10.2013 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_95_13_doc_xls.rar     ZP_220_95_13_doc_xls.rar
    17.10.2013 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_95_13_pdf.rar     ZP_220_95_13_pdf.rar
    06.11.2013 Modyfikacja SIWZ nr 1 wraz z załącznikami oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (zmiana terminu składania i otwarcia ofert)  ZP_220_95_13_mod_swiz_z_zal.rar     ZP_220_95_13_mod_swiz_z_zal.rar
    07.11.2013 Modyfikacja SIWZ nr 2 wraz ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 1 ZP_220_95_13_mod_siwz_02_z_zal_1.rar     ZP_220_95_13_mod_siwz_02_z_zal_1.rar
    21.11.2013 Wyjaśnienia 01 ZP_220_95_13_wyj_01.pdf     ZP_220_95_13_wyj_01.pdf
    22.11.2013 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Zmiana terminów ZP_220_95_13_z_ter_OG_O_ZM_OG.rar     ZP_220_95_13_z_ter_OG_O_ZM_OG.rar
    03.12.2013 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_95_13_roz_post.pdf     ZP_220_95_13_roz_post.pdf
           
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  090/2013 33.11.50.00-9 dostawa wkładów i drenów do strzykawki automatycznej Optivantage 29.10.2013 | 10:30      
    18.10.2013 Ogłoszenie ZP_220_86_13_ogloszenie.pdf     ZP_220_86_13_ogloszenie.pdf
    18.10.2013 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_86_13_doc.rar     ZP_220_86_13_doc.rar
    18.10.2013 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_86_13_pdf.rar     ZP_220_86_13_pdf.rar
    24.10.2013 Wyjaśnienia 01 ZP_220_86_131_wyj_01.pdf     ZP_220_86_131_wyj_01.pdf
    04.11.2013 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_86_13_roz_post.pdf     ZP_220_86_13_roz_post.pdf
           
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  091/2013 45.00.00.00-7, 45.33.12.10-1, 45.33.10.00-7, 45.33.22.00-5,
45.33.24.00-7, 45.31.10.00-0.
Przebudowa pomieszczeń Pracowni implantacji stymulatorów i defibrylatorów serca SPSK-2 PUM w Szczecinie. 20.11.2013 | 09.30
08.11.2013 |09:30
     
    23.10.2013 Ogłoszenie ZP_220_100_13_ogloszenie.pdf     ZP_220_100_13_ogloszenie.pdf
    23.10.2013 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_100_13_doc.rar     ZP_220_100_13_doc.rar
    23.10.2013 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_100_13_pdf.rar     ZP_220_100_13_pdf.rar
    23.10.2013 Dokumentacja projektowa ZP_220_100_13_dok__proj.rar     ZP_220_100_13_dok__proj.rar
    05.11.2013 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia + zmiana terminów ZP_220_100_13_og_o_zm_og.rar     ZP_220_100_13_og_o_zm_og.rar
    13.11.2013 Wyjaśnienia nr 1 oraz modyfikacja SIWZ nr 1 oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_100_13_WYJ_01_MOD_SIWZ_01_OG_O_ZM_OG.rar     ZP_220_100_13_WYJ_01_MOD_SIWZ_01_OG_O_ZM_OG.rar
    23.12.2013 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_100_13_roz_post.pdf     ZP_220_100_13_roz_post.pdf
           
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  092/2013 30.19.97.50-2. Dostawa bonów towarowych 05.11.2013 | 09:30      
    25.10.2013 Ogłoszenie (ZP_220_94_13_ogłoszenie.rtf).pdf     (ZP_220_94_13_ogłoszenie.rtf).pdf
    25.10.2013 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_94_13_DOC.rar     ZP_220_94_13_DOC.rar
    25.10.2013 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_94_13_PDF.rar     ZP_220_94_13_PDF.rar
    13.11.2013 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_94_13_roz_post.pdf     ZP_220_94_13_roz_post.pdf
           
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  093/2013 33.14.12.20-8 Dostawa kaniul dożylnych i dotętniczych 12.11.2013 | 12.30
08.11.2013 | 12:30
     
    29.10.2013 Ogłoszenie ZP_220_87_13_ogloszenie.pdf     ZP_220_87_13_ogloszenie.pdf
    29.10.2013 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_87_13_doc.rar     ZP_220_87_13_doc.rar
    29.10.2013 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_87_13_pdf.rar     ZP_220_87_13_pdf.rar
    05.11.2013 Zmiana terminów ZP_220_87_13_zm_ter.pdf     ZP_220_87_13_zm_ter.pdf
    07.11.2013 Wyjaśnienia 01 ZP_220_87_13_wyj_01.pdf     ZP_220_87_13_wyj_01.pdf
    06.12.2013 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_87_13_ROZ_POST.pdf     ZP_220_87_13_ROZ_POST.pdf
           
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  094/2013 34.14.49.00-7 dostawa wózka akumulatorowego platformowego o nośności min. 2 tys. kg wraz z wyposażeniem (prostownikiem do ładowania akumulatora). 12.11.2013 | 10:30      
    30.10.2013 Ogłoszenie ZP_220_96_13_ogloszenie.pdf     ZP_220_96_13_ogloszenie.pdf
    30.10.2013 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_96_13_doc.rar     ZP_220_96_13_doc.rar
    30.10.2013 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_96_13_pdf.rar     ZP_220_96_13_pdf.rar
    06.11.2013 Wyjasnienia 01 ZP_220_96_13_wyj_01.pdf     ZP_220_96_13_wyj_01.pdf
    19.11.2013 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_96_13_roz_post.PDF     ZP_220_96_13_roz_post.PDF
    22.11.2013 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU ROZSTRZYGNIĘCIA POSTĘPOWANIA ZP_220_96_13_UNIEW_ROZ_POST.pdf     ZP_220_96_13_UNIEW_ROZ_POST.pdf
    20.12.2013 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_96_13_roz_post2.pdf     ZP_220_96_13_roz_post2.pdf
           
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  095/2013 33.17.13.00-2, 33.14.13.21-6, 39.51.22.00-6, 33.15.70.00-5 Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku. 21.11.2013 | 09:30
18.11.2013 | 09:30
     
    08.11.2013 Ogłoszenie ZP_220_102_13_ogloszenie_.pdf     ZP_220_102_13_ogloszenie_.pdf
    08.11.2013 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_102_13_doc.rar     ZP_220_102_13_doc.rar
    08.11.2013 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_102_13_pdf.rar     ZP_220_102_13_pdf.rar
    14.11.2013 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_102_13_og_o_zm_og.pdf     ZP_220_102_13_og_o_zm_og.pdf
    18.11.2013 Wyjaśnienia 01 ZP_220_102_13_Wyj_1.pdf     ZP_220_102_13_Wyj_1.pdf
    19.11.2013 Wyjaśnienia 02 ZP_220_102_13_Wyj_02.pdf     ZP_220_102_13_Wyj_02.pdf
    09.01.2014 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_102_13 roz_post.pdf     ZP_220_102_13 roz_post.pdf
           
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  096/2013 33.65.21.00-6, 33.65.15.00-3. Dostawa leków Sorafenibum, Everolimusum, Palivizumabum. 22.11.2013 | 10:00      
    14.11.2013 Ogłoszenie ZP_220_103_13_Ogloszenie.pdf     ZP_220_103_13_Ogloszenie.pdf
    14.11.2013 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_103_13_doc.rar     ZP_220_103_13_doc.rar
    14.11.2013 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_103_13_pdf.rar     ZP_220_103_13_pdf.rar
    28.11.2013 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_103_13_roz_post.pdf     ZP_220_103_13_roz_post.pdf
           
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  097/2013 33.00.00.00-0, 33.14.13.23-0. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku. 28.11.2013 | 10.30
27.11.2013 | 10:30
     
    15.11.2013 Ogłoszenie ZP_220_97_13_ogloszenie.pdf     ZP_220_97_13_ogloszenie.pdf
    15.11.2013 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_97_13_doc.rar     ZP_220_97_13_doc.rar
    15.11.2013 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_97_13_pdf.rar     ZP_220_97_13_pdf.rar
    25.11.2013 Wyjaśnienia 01, zmiana terminu ZP_220_97_13_zm_ter_wyj_01.rar     ZP_220_97_13_zm_ter_wyj_01.rar
    26.11.2013 Modyfikacja SIWZ 01 ZP_220_97_13_MOD_WZ_UM_fv_01.pdf     ZP_220_97_13_MOD_WZ_UM_fv_01.pdf
    11.12.2013 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_97_13_roz_post.pdf     ZP_220_97_13_roz_post.pdf
    12.12.2013 Rozstrzygnięcie postępowania zad. 5 ZP_220_97_13_roz_post_zad_5.pdf     ZP_220_97_13_roz_post_zad_5.pdf
           
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  098/2013 33181500, 33181510 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego do hemodializ oraz środków do dezynfekcji hemodializy do Ośrodka Dializ SPSK- PUM w Szczecinie 30.12.2013 | 10:00      
    19.11.2013 Ogłoszenie ZP_220_77_13_ogłoszenie.pdf     ZP_220_77_13_ogłoszenie.pdf
    19.11.2013 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_77_13_doc.rar     ZP_220_77_13_doc.rar
    19.11.2013 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_77_13_pdf.rar     ZP_220_77_13_pdf.rar
    19.12.2013 Wyjaśnienia 01 ZP_220_77_13_wyj_01.pdf     ZP_220_77_13_wyj_01.pdf
    20.12.2013 Wyjaśnienia 02 ZP_220_77_13_WYJ_02.pdf     ZP_220_77_13_WYJ_02.pdf
    05.02.2014 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_77_13_ROZ_POST.pdf     ZP_220_77_13_ROZ_POST.pdf
           
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  099/2013 33731110 Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych 2.1.2014 | 10:00      
    19.11.2013 Ogłoszenie ZP_220_98_13_Ogloszenie.pdf     ZP_220_98_13_Ogloszenie.pdf
    19.11.2013 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_98_13_doc.rar     ZP_220_98_13_doc.rar
    19.11.2013 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_98_13_pdf.rar     ZP_220_98_13_pdf.rar
    19.12.2013 Wyjaśnienia 01 ZP_220_98_13_wyj_01.doc     ZP_220_98_13_wyj_01.doc
    21.03.2014 Rozstrzygnięcie postępowania  ZP_220_98_13 _roz_post.pdf     ZP_220_98_13 _roz_post.pdf
           
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  101/2013 33600000, 33661000, 33662000, 33661200, 33692000, 33621100, 33651000, 33642100, 33622000, 33616000, 33661100, 33642000, 33652100, 33652300, 33621400, 33621000, 33692300 Dostawa środków przeciwbólowych, znieczulających, antybakteryjnych
immunosupresyjnych, przeciwnowotworowych, witamin oraz innych leków a także wyrobów medycznych.
3.1.2014 | 10:00      
    20.11.2013 Ogłoszenie ZP_220_99_13_ogloszenie.pdf     ZP_220_99_13_ogloszenie.pdf
    20.11.2013 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_99_13_doc.rar     ZP_220_99_13_doc.rar
    20.11.2013 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_99_13_pdf.rar     ZP_220_99_13_pdf.rar
    11.12.2013 Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie ZP_220_99_13_OGL_DOD_INFOR.pdf     ZP_220_99_13_OGL_DOD_INFOR.pdf
    12.12.2013 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_99_13_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf     ZP_220_99_13_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf
    19.12.2013 Wyjaśnienia 01 ZP_220_99_13_wyj_01.pdf     ZP_220_99_13_wyj_01.pdf
    22.01.2014 Rozstrzygnięcie postępowania na zadaniach 4, 6, 17, 22 ZP_220_99_13_roz_post_4_6_17_22.pdf     ZP_220_99_13_roz_post_4_6_17_22.pdf
    05.02.2014 Rozstrzygnięcie postępowania na zadaniach 2, 18, 20 ZP_220_99_13_ROZ_POST_ZAD_2_18_20.pdf     ZP_220_99_13_ROZ_POST_ZAD_2_18_20.pdf
    20.02.2014 Sprostowanie do rozstrzygnięcie postępowania  ZP_220_99_13_Spr_do_roz_post.pdf     ZP_220_99_13_Spr_do_roz_post.pdf
    25.02.2014 Rozstrzygnięcie postępowania na zadaniach 1,3,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,19,21,23,24 ZP_220_99_13_roz_post_1-24.pdf     ZP_220_99_13_roz_post_1-24.pdf
               
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  102/2013 71520000, 71700000 Usługi pełnienia obowiązków Inwestora Zastępczego wraz z kompleksowym nadzorem inwestorskim nad realizacją inwestycji pn „Przebudowa budynku Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie mieszczącego kliniki chirurgiczne z blokami operacyjnymi („budynek F)”. 2.1.2014 | 09:30      
    20.11.2013 Ogłoszenie ZP_220_107_13_ogloszenie.pdf     ZP_220_107_13_ogloszenie.pdf
    20.11.2013 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_107_13_doc_zip.rar     ZP_220_107_13_doc_zip.rar
    20.11.2013 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_107_13_pdf_zip.rar     ZP_220_107_13_pdf_zip.rar
    28.11.2013 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia i Modyfikacja SIWZ 01 ZP_220_107_13_og_o_zm_og_i_mod_SIWZ_01.rar     ZP_220_107_13_og_o_zm_og_i_mod_SIWZ_01.rar
    29.11.2013 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wersja oryginalna PDF ZP_220_107_13_ENOTICES_SSZP-2013-161812-F14-PL.pdf     ZP_220_107_13_ENOTICES_SSZP-2013-161812-F14-PL.pdf
    03.01.2014 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_107_13_roz_post.pdf     ZP_220_107_13_roz_post.pdf
               
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  104/2013 33111710, 33000000 Dostawa wyrobów jednorazowego użytku do zabiegów radiologicznych i urologicznych. 10.1.2014 | 09:30
8.1.2014 | 09:30
     
    29.11.2013 Ogłoszenie ZP_220_108_13_ogłoszenie_.pdf     ZP_220_108_13_ogłoszenie_.pdf
    29.11.2013 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_108_13_DOC.rar     ZP_220_108_13_DOC.rar
    29.11.2013 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_108_13_PDF.rar     ZP_220_108_13_PDF.rar
    02.01.2014 Wyjaśnienia 01.  ZP_220_108_13_Wyj_1.pdf     ZP_220_108_13_Wyj_1.pdf
    02.01.2014 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_108_13_og_o_zm_og.pdf     ZP_220_108_13_og_o_zm_og.pdf
    27.01.2014 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_108_13_roz_post.pdf     ZP_220_108_13_roz_post.pdf
               
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  105/2013 33.14.11.00-1, 33.14.11.27-6, 33.14.11.12-8, 33.14.11.11-1. dostawa nici chirurgicznych oraz specjalistycznych materiałów chirurgicznych 19.12.2013 | 12.30
17.12.2013 | 10:30
     
    06.12.2013 Ogłoszenie ZP_220_101_13_ogłoszenie.rtf.pdf     ZP_220_101_13_ogłoszenie.rtf.pdf
    06.12.2013 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_101_13_DOC.rar     ZP_220_101_13_DOC.rar
    06.12.2013 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_101_13_PDF.rar     ZP_220_101_13_PDF.rar
    11.12.2013 Zalącznik nr 5 do oferty WYKAZ_DOSTAW ZP_220_101_13_zal_nr_5_do_of_WYK_DOS.rtf     ZP_220_101_13_zal_nr_5_do_of_WYK_DOS.rtf
    12.12.2013 Zmiana terminów ZP_220_101_13_zm_ter.pdf     ZP_220_101_13_zm_ter.pdf
    13.12.2013 Wyjaśnienia 01 ZP_220_101_13_wyj_01.pdf     ZP_220_101_13_wyj_01.pdf
    13.12.2013 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_101_13_ogl_zm_term_skl_of.pdf     ZP_220_101_13_ogl_zm_term_skl_of.pdf
    17.01.2014 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE -  ZADANIE NR 10 – UNIEWAŻNIONE ZP_220_101_13_zad_10_uniewaznienie.pdf     ZP_220_101_13_zad_10_uniewaznienie.pdf
    14.02.2014 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_101_13_roz_post.PDF     ZP_220_101_13_roz_post.PDF
               
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  106/2013 33.76.10.00-2, 33.76.30.00-8. dostawa papieru toaletowego i ręczników papierowych oraz dozowników. 17.12.2013 | 12:30      
    06.12.2013 Ogłoszenie (ZP_220_106_13_ogłoszenie.rtf).pdf     (ZP_220_106_13_ogłoszenie.rtf).pdf
    06.12.2013 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_106_13_DOC.rar     ZP_220_106_13_DOC.rar
    06.12.2013 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_106_13_PDF.rar     ZP_220_106_13_PDF.rar
    13.12.2013 Wyjaśnienia 01 ZP_220_106_13_wyj_01.pdf     ZP_220_106_13_wyj_01.pdf
    30.01.2014 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_106_13_roz_post.PDF     ZP_220_106_13_roz_post.PDF
               
               
  L.p. CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
   
  110/2013 33.12.32.10-3, 33.14.16.42-2, 33.15.70.00-5 Dostawa zestawów do pomiaru rzutu serca metodą PICCO, żeli medycznych oraz innych wyrobów medycznych jednorazowego użytku 13.01.2014 | 09:30
31.12.2013 | 09:30
     
    20.12.2013 Ogłoszenie ZP_220_117_13_ogłoszenie.pdf     ZP_220_117_13_ogłoszenie.pdf
    20.12.2013 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_117_13_doc_xls.rar     ZP_220_117_13_doc_xls.rar
    20.12.2013 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_117_13_pdf.rar     ZP_220_117_13_pdf.rar
    27.12.2013 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_117_13_og_o_zm_og.pdf     ZP_220_117_13_og_o_zm_og.pdf
    08.01.2014 Wyjaśnienia 01 ZP_220_117_13_wyj_01.pdf     ZP_220_117_13_wyj_01.pdf
    04.02.2014 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_117_13_roz_post.pdf     ZP_220_117_13_roz_post.pdf
               
               
               
               
               
           
  Aby mieć pewność, że wyświetlana jest ostatnia wersja strony należy dokonać jej odświeżenia poprzez jednoczesne naciśnięcie klawiszy Ctrl oraz F5      
               
  Do odczytania dokumentów w formacie PDF należy pobrać i zainstalować darmowy program Adobe Acrobat Reader ze strony: http://www.adobe.com/pl/      
  do pobierania programu przechodzimy po kliknięciu myszką na stronie firmy Adobe ikony:
Pobierz programy Adobe Reader i Flash Player
     
             
             
  Dokumenty z rozszerzeniem RAR i ZIP zostały spakowane (i skompresowane). Programy do rozpakowania:        
  - 7-zip - Darmowy program do obsługi archiwów dystrybowany na licencji GNU LGPL: http://7-zip.org.pl      
  - 40 dniowa wersja próbna popularnego, komercyjnego programu do obsługi archiwów WINRAR http://www.winrar.eprogramy.net/      
               
  Jeśli chcesz przekazać swoje uwagi / sugestie / pomysły odnośnie funkcjonowania informacji przetargowej napisz na adres e-mailowy: grzery@pum.edu.pl      
  lub zgłoś je telefonicznie: 0914661791 lub 606109292      
               
  KONIEC STRONY