Zamówienia rozpoczęte w 2015 roku    
             
  Uwaga!          
  W przypadku problemów z wyświetleniem całej strony zamówień publicznych w programie Internet Explorer
zalecamy stosowanie najnowszej wersji tej przeglądarki w trybie zgodności lub innych przeglądarek takich jak Firefox, Chrome, Opera.
Strona kończy się napisem: KONIEC STRONY
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33111721 Dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie kardioangiografu 20.3.2015 | 09:30
19.3.2015 | 09:30
19.2.2015 | 09:30
     
  14.01.2015 Ogłoszenie ZP_220_03_15_ogloszenie.rtf.pdf     ZP_220_03_15_ogloszenie.rtf.pdf
  14.01.2015 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_03_15_doc.rar     ZP_220_03_15_doc.rar
  14.01.2015 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_03_15_pdf.rar     ZP_220_03_15_pdf.rar
  13.02.2015 Modyfikacja SIWZ nr 1 ZP_220_03_15_MOD_SIWZ_1.pdf     ZP_220_03_15_MOD_SIWZ_1.pdf
  13.02.2015 Zmiana terminu składania ofert oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  ZP_220_03_15_og_o_zm_og_zm_ter.rar     ZP_220_03_15_og_o_zm_og_zm_ter.rar
  11.03.2015 Wyjaśnienia nr 1 oraz modyfikacja SIWZ nr 2 z załącznikiem projekt osłon stałych ZP_220_03_15_wyj_01_i_mod_SIZW_02.rar     ZP_220_03_15_wyj_01_i_mod_SIZW_02.rar
  13.03.2015 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_03_15_Og_o_zm_og.pdf     ZP_220_03_15_Og_o_zm_og.pdf
  13.03.2015 Zmiana terminu składania ofert ZP_220_03_15_Zm_ter_sk_of.pdf     ZP_220_03_15_Zm_ter_sk_of.pdf
  26.03.2015 Rozstrzygnięcie postępowania  ZP_220_03_15_roz_post..rtf.pdf     ZP_220_03_15_roz_post..rtf.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33.14.11.26-9 dostawa siatek do operacji przepuklin oraz jednorazowych pętli do nadszyjkowej resekcji macicy 26.01.2015 | 10:30
23.01.2015 | 10:30
     
  15.01.2015 Ogłoszenie ZP_220_04_15_ogłoszenie.pdf     ZP_220_04_15_ogłoszenie.pdf
  15.01.2015 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_04_15_doc.rar     ZP_220_04_15_doc.rar
  15.01.2015 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_04_15_pdf.rar     ZP_220_04_15_pdf.rar
  20.01.2015 Ogłoszenie o zmianie terminu ZP_220_04_15_ogl_o_zm_ter.rar     ZP_220_04_15_ogl_o_zm_ter.rar
  21.01.2015 Wyjaśnienia 01 ZP_220_04_15_wyjasnienia.pdf     ZP_220_04_15_wyjasnienia.pdf
  02.02.2015 Rozstrzygnięcie postępowania - zadanie 2 ZP_220_04_15_roz_post_zad_2.PDF     ZP_220_04_15_roz_post_zad_2.PDF
  09.02.2015 Rozstrzygnięcie postępowania - zadanie 1 ZP_220_04_15__roz_post_zad_01.PDF     ZP_220_04_15__roz_post_zad_01.PDF
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  66.51.00.00-8, 66.51.21.00-3, 56.51.41.10-0, 66.51.50.00-3, 66.51.51.00-4, 66.51.54.00-7, 66.51.61.00-1. usługa ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 23.01.2015 | 09:30      
  15.01.2015 Ogłoszenie ZP_220_05_15_ogłoszenie.pdf     ZP_220_05_15_ogłoszenie.pdf
  15.01.2015 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_05_15_doc.rar     ZP_220_05_15_doc.rar
  15.01.2015 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_05_15_pdf.rar     ZP_220_05_15_pdf.rar
  16.01.2015 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Sprostowanie terminu otwarcia. ZP_220_05_15_ogl_o_zmianie_ogl.rar     ZP_220_05_15_ogl_o_zmianie_ogl.rar
  26.01.2015 Rozstrzygnięcie postępowania  ZP_220_05_15_ROZ_POST.rtf.pdf     ZP_220_05_15_ROZ_POST.rtf.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
    Postępowanie prowadzone na podstawie art. 67 ust 1 pkt 5 PZP w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych do zamówienia podstawowego (ZP/220/100/14), polegających na wymianie pionów wodno-kanalizacyjnych..        
  16.01.2015 Ogłoszenie ZP_220_07_15_ogl_o_zam_zaw_um.rtf.pdf     ZP_220_07_15_ogl_o_zam_zaw_um.rtf.pdf
  04.02.2015 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP_220_07_15_ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.rtf.pdf     ZP_220_07_15_ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.rtf.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  31.71.14.30-6. dostawa i montaż lampy rentgenowskiej typ Straton MX P46 lub jej odpowiednika do tomografu komputerowego Somatom Definition AS prod. Siemens 29.01.2015 | 10:30
28.01.2015 | 10:30
     
  20.01.2015 Ogłoszenie ZP_220_08_15_ogłoszenie.rtf.pdf     ZP_220_08_15_ogłoszenie.rtf.pdf
  20.01.2015 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_08_15_doc.rar     ZP_220_08_15_doc.rar
  20.01.2015 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_08_15_pdf.rar     ZP_220_08_15_pdf.rar
  23.01.2015 Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ ZP_220_08_15_wyj_i_mod_SIWZ.rtf.pdf     ZP_220_08_15_wyj_i_mod_SIWZ.rtf.pdf
  26.01.2015 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.  ZP_220_08_15_ogl_o_zm_ogl.rtf.pdf     ZP_220_08_15_ogl_o_zm_ogl.rtf.pdf
  26.01.2015 Wyjaśnienia 02 i modyfikacja SIWZ 02 ZP_220_08_15_wyj_2_i_mod_SIWZ.pdf     ZP_220_08_15_wyj_2_i_mod_SIWZ.pdf
  29.01.2015 Rozstrzygnięcie postępowania  ZP_220_08_15_roz_post.rtf.pdf     ZP_220_08_15_roz_post.rtf.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33696500 Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych, kalibratorów, materiałów kontrolnych do wykonywania badań immunochemicznych oraz proteinogramów wraz z dzierżawą analizatorów 23.3.2015 - 12:30
3.3.2015 - 12:30
     
  24.01.2015 Ogłoszenie ZP_220_01_15_ogłoszenie.rtf.pdf     ZP_220_01_15_ogłoszenie.rtf.pdf
  24.01.2015 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_01_15_doc.rar     ZP_220_01_15_doc.rar
  24.01.2015 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_01_15_pdf.rar     ZP_220_01_15_pdf.rar
  02.02.2015 Zmiana ogłoszenia 01 ZP_220_01_15_zm_og_01.zip     ZP_220_01_15_zm_og_01.zip
  24.02.2015 Zmiana ogłoszenia 02 - Zmiana terminów ZP_220_01_15_ogl_o_zm_ogl_02.rar     ZP_220_01_15_ogl_o_zm_ogl_02.rar
  27.02.2015 Modyfikacja SIWZ 02 z zał. 4 i 6, ujednolicony tekst SIWZ ZP_220_01_15_mod_siwz_02_z_zal_4_6.rar     ZP_220_01_15_mod_siwz_02_z_zal_4_6.rar
  10.03.2015 Wyjaśnienia 01 ZP_220_01_15_wyj_1.PDF     ZP_220_01_15_wyj_1.PDF
  01.04.2015 Rozstrzygnięcie postępowania - zadanie 1 ZP_220_01_15_roz_post_zad_1.PDF     ZP_220_01_15_roz_post_zad_1.PDF
  07.04.2015 Rozstrzygnięcie postępowania - zadanie 2 ZP_220_01_15_roz_post_zad_2.PDF     ZP_220_01_15_roz_post_zad_2.PDF
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33696500 Dostawa odczynników laboratoryjnych dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej 18.3.2015 | 10:00
4.3.2015 | 10:00
     
  27.01.2015 Ogłoszenie ZP_220_02_15_ogłoszenie_.rtf.pdf     ZP_220_02_15_ogłoszenie_.rtf.pdf
  27.01.2015 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_02_15_doc.rar     ZP_220_02_15_doc.rar
  27.01.2015 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_02_15_pdf.rar     ZP_220_02_15_pdf.rar
  11.02.2015 Modyfikacja SIWZ 01 ZP_220_02_15_MOD_SIWZ.rtf.pdf     ZP_220_02_15_MOD_SIWZ.rtf.pdf
  23.02.2015 Wyjaśnienia 01 ZP_220_02_15_wyj_01.pdf     ZP_220_02_15_wyj_01.pdf
  23.02.2015 Formularz do publikacji ogłoszenia o zamówieniu publicznym UE  (dotyczy Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie) ZP_220_02_15_ENOTICES_SSZP-2015-025320-F14-PL.pdf     ZP_220_02_15_ENOTICES_SSZP-2015-025320-F14-PL.pdf
  26.02.2015 SIWZ ujednolicony oraz załączniki 3,4, i 6 ZP_220_02_15_SIWZ_UJ_ZAL_3_4_6.rar     ZP_220_02_15_SIWZ_UJ_ZAL_3_4_6.rar
  02.03.2015 Zmiana ogłoszenia - dodatkowe informacje ZP_220_02_15_zm_og_dod_inf.pdf     ZP_220_02_15_zm_og_dod_inf.pdf
  01.04.2015 Rozstrzygnięcie postępowania  ZP_220_02_15_roz_post.pdf     ZP_220_02_15_roz_post.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33.69.65.00-0 Dostawa odczynników i zestawów diagnostycznych do Pracowni Immunologicznej. 09.02.2015 | 10:00
05.02.2015 | 10:00
     
  28.01.2015 Ogłoszenie ZP_220_06_15_ogłoszenie_.pdf     ZP_220_06_15_ogłoszenie_.pdf
  28.01.2015 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_06_15_doc.rar     ZP_220_06_15_doc.rar
  28.01.2015 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_06_15_pdf.rar     ZP_220_06_15_pdf.rar
  04.02.2015 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_06_15og_o_zm_og.pdf     ZP_220_06_15og_o_zm_og.pdf
  04.02.2015 Wyjaśnieni 01 z załącznikami ZP_220_06_15_WYJ_01_z_zal.rar     ZP_220_06_15_WYJ_01_z_zal.rar
  17.02.2015 Rozstrzygnięcie postępowania  ZP_220_06_15_roz_post.rtf.pdf     ZP_220_06_15_roz_post.rtf.pdf
  18.02.2015 Sprostowanie do rozstrzygnięcia postępowania na zadaniu nr 2 ZP_220_06_15_SPR_roz_post_zad_2.rtf.pdf     ZP_220_06_15_SPR_roz_post_zad_2.rtf.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33.11.22.00-0 Dostawa aparatu USG anestezjologicznego 05.02.2015 | 09:30      
  28.01.2015 Ogłoszenie ZP_220_10_15_ogloszenie.pdf     ZP_220_10_15_ogloszenie.pdf
  28.01.2015 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_10_15_doc.rar     ZP_220_10_15_doc.rar
  28.01.2015 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_10_15_pdf.rar     ZP_220_10_15_pdf.rar
  02.02.2015 Wyjaśnienia 01 ZP_220_10_15_WYJ_01.rtf.pdf     ZP_220_10_15_WYJ_01.rtf.pdf
  06.02.2015 Rozstrzygnięcie postępowania  ZP_220_10_15_roz_post.pdf     ZP_220_10_15_roz_post.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33.14.11.21-4. Dostawa szwów chirurgicznych 09.02.2015 | 12:30
06.02.2015 | 10:30
     
  29.01.2015 Ogłoszenie ZP_220_11_15_ogłoszenie.rtf.pdf     ZP_220_11_15_ogłoszenie.rtf.pdf
  29.01.2015 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_11_15_doc.rar     ZP_220_11_15_doc.rar
  29.01.2015 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_11_15_pdf.rar     ZP_220_11_15_pdf.rar
  03.02.2015 Wyjaśnienia 1 i modyfikacja SIWZ 01 z zał. ZP_220_11_15_wyj_1_i_mod_SIWZ_1.rar     ZP_220_11_15_wyj_1_i_mod_SIWZ_1.rar
  03.02.2015 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_11_15_ogl_o_zm_ogl.pdf     ZP_220_11_15_ogl_o_zm_ogl.pdf
  11.02.2015 Rozstrzygnięcie postępowania w zakresie zadania 1 ZP_220_11_15_roz_post_zad_1.pdf     ZP_220_11_15_roz_post_zad_1.pdf
  17.02.2015 Rozstrzygnięcie postępowania w zakresie zadań 2-5 ZP_220_11_15_roz_post_zad_2-5.PDF     ZP_220_11_15_roz_post_zad_2-5.PDF
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  45.00.00.00-7, 45.33.22.10-5, 45.33.24.00-7, 45.31.10.00-0, 45.33.30.00-0, 45.33.12.10-1 Wykonanie w czynnym budynku szpitala robót polegających na przebudowie części pomieszczeń w budynku Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych z Ośrodkiem Dializ (budynek K) dla potrzeb sal chorych po transplantacji oraz remoncie
pomieszczeń na potrzeby socjalne Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób ewnętrznych w budynku K SPSK-2.
16.02.2015 | 09:30      
  30.01.2015 Ogłoszenie ZP_220_13_15_ogloszenie.rtf.pdf     ZP_220_13_15_ogloszenie.rtf.pdf
  30.01.2015 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_13_15_doc.rar     ZP_220_13_15_doc.rar
  30.01.2015 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_13_15_pdf.rar     ZP_220_13_15_pdf.rar
  30.01.2015 Dokumentacja techniczna ZP_220_13_15_dok_techn.rar     ZP_220_13_15_dok_techn.rar
  02.02.2015 Modyfikacja SIWZ 01 ZP_220_13_15_MOD_SIWZ_nr_1.rar     ZP_220_13_15_MOD_SIWZ_nr_1.rar
  06.02.2015 Modyfikacja SIWZ 02, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_13_15_og_o_zm_og_mod_siwz_2.rar     ZP_220_13_15_og_o_zm_og_mod_siwz_2.rar
  11.02.2015 Wyjaśnienia 01 ZP_220_13_15_wyj_01.pdf     ZP_220_13_15_wyj_01.pdf
  24.02.2015 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_13_15_roz_post.pdf     ZP_220_13_15_roz_post.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33.69.65.00-0 Dostawa odczynników i zestawów diagnostycznych do Pracowni Genetycznej. 17.02.2015 | 09:30      
  09.02.2015 Ogłoszenie ZP_220_12_15_ogloszenie_.pdf     ZP_220_12_15_ogloszenie_.pdf
  09.02.2015 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_12_15_doc.rar     ZP_220_12_15_doc.rar
  09.02.2015 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_12_15_pdf.rar     ZP_220_12_15_pdf.rar
  13.02.2015 Wyjaśnienia nr 1 oraz zmodyfikowany załącznik nr 4 do formularza oferty ZP_220_12_15_Wyj_01_z_zal_4.rar     ZP_220_12_15_Wyj_01_z_zal_4.rar
  19.02.2015 Rozstrzygnięcie postępowania w zakresie zadań 1-5 ZP_220_12_15_roz_post_zad._1-5.pdf     ZP_220_12_15_roz_post_zad._1-5.pdf
  03.03.2015 Rozstrzygnięcie postępowania w zakresie zadania 6 ZP_220_12_15_roz_post_na_zad._6.pdf     ZP_220_12_15_roz_post_na_zad._6.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33.65.21.00-6. DOSTAWA leku przeciwnowotworowego Doxorubicinum liposomanum nonpegylatum 19.02.2015 | 10:00      
  11.02.2015 Ogłoszenie ZP_220_16_15_Ogloszenie.rtf.pdf     ZP_220_16_15_Ogloszenie.rtf.pdf
  11.02.2015 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_16_15_doc.rar     ZP_220_16_15_doc.rar
  11.02.2015 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_16_15_pdf.rar     ZP_220_16_15_pdf.rar
  24.02.2015 Rozstrzygnięcie postępowania  ZP_220_16_15_roz_post.pdf     ZP_220_16_15_roz_post.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33.63.16.00-0, 33.14.11.27-6. Dostawa hemostatyków oraz środków dezynfekcyjnych 26.02.2015 | 10:00
25.02.2015 | 10:00
     
  17.02.2015 Ogłoszenie ZP_220_14_15_ogloszenie_.rtf.pdf     ZP_220_14_15_ogloszenie_.rtf.pdf
  17.02.2015 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_14_15_doc.rar     ZP_220_14_15_doc.rar
  17.02.2015 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_14_15_pdf.rar     ZP_220_14_15_pdf.rar
  17.02.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA ZP_220_14_15_zm_og.rtf.pdf     ZP_220_14_15_zm_og.rtf.pdf
  19.02.2015 Wyjaśnienia 01 ZP_220_14_15_wyj_01.pdf     ZP_220_14_15_wyj_01.pdf
  23.02.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2 ZP_220_14_15_Zm_og_02.pdf     ZP_220_14_15_Zm_og_02.pdf
  23.02.2015 Wyjaśnienia 02 ZP_220_14_15_wyj_02.pdf     ZP_220_14_15_wyj_02.pdf
  24.02.2015 Wyjaśnienia 03 ZP_220_14_15_wyj_03.rtf.pdf     ZP_220_14_15_wyj_03.rtf.pdf
  26.02.2015 Zestawienie złożonych ofert ZP_220_14_15_zest_of.pdf     ZP_220_14_15_zest_of.pdf
  12.03.2015 Rozstrzygnięcie postępowania  ZP_220_14_15_roz_post.PDF     ZP_220_14_15_roz_post.PDF
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33.15.20.00-0. Dostawa i montaż inkubatora zamkniętego oraz dostawa i montaż 9 sztuk inkubatorów zamkniętych. : 27.02.2015 | 09:30      
  19.02.2015 Ogłoszenie ZP_220_19_15_ogloszenie.pdf     ZP_220_19_15_ogloszenie.pdf
  19.02.2015 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_19_15_doc.rar     ZP_220_19_15_doc.rar
  19.02.2015 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_19_15_pdf.rar     ZP_220_19_15_pdf.rar
  02.03.2015 Rozstrzygnięcie postępowania  ZP_220_19_15_roz_post.pdf     ZP_220_19_15_roz_post.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33.11.22.00-0. Dostawa aparatu USG do badań położniczo-ginekologicznych. 27.02.2015 | 09:30      
  19.02.2015 Ogłoszenie ZP_220_20_15_ogloszenie.pdf     ZP_220_20_15_ogloszenie.pdf
  19.02.2015 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_20_15_doc.rar     ZP_220_20_15_doc.rar
  19.02.2015 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_20_15_pdf.rar     ZP_220_20_15_pdf.rar
  09.03.2015 Rozstrzygnięcie postępowania  ZP_220_20_15_roz_post.pdf     ZP_220_20_15_roz_post.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33000000 Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do wykonywania procedur medycznych w Kardiochirurgii, Kardiologii, Radiologii, Chirurgii Naczyniowej, Ginekologii, Położnictwie oraz Endoskopii. 8.4.2015 | 09:30      
  28.02.2015 Ogłoszenie ZP_220_09_15_ogłoszenie_.pdf     ZP_220_09_15_ogłoszenie_.pdf
  28.02.2015 Dokumenty przetargowe (DOC, XLS) ZP_220_09_15_doc_xls.rar     ZP_220_09_15_doc_xls.rar
  28.02.2015 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_09_15_pdf.rar     ZP_220_09_15_pdf.rar
  03.03.2015 Informacja dotycząca terminu na składanie ofert ZP_220_09_15_Info_dot_term_upl.rtf.pdf     ZP_220_09_15_Info_dot_term_upl.rtf.pdf
  11.03.2015 Informacja dotycząca wadium ZP_220_09_15_info_wadium.rtf.pdf     ZP_220_09_15_info_wadium.rtf.pdf
  16.03.2015 NOWY_ZAŁĄCZNIK NR 4_FORMULARZ_CEN_JEDNOSTKOWYCH ZP_220_09_15_N_ZAL_NR_4_FORM_CEN_J.rar     ZP_220_09_15_N_ZAL_NR_4_FORM_CEN_J.rar
  31.03.2015 Wyjaśnienia 01 ZP_220_09_15_Wyj_01.rar     ZP_220_09_15_Wyj_01.rar
  13.04.2015 Rozstrzygnięcie postępowania zadanie 3 ZP_220_09_15_roz_post__zad_3.rtf.pdf     ZP_220_09_15_roz_post__zad_3.rtf.pdf
  16.04.2015 Rozstrzygnięcie postępowania zadanie 9 ZP_220_09_15_roz_post_zad_9.rtf.pdf     ZP_220_09_15_roz_post_zad_9.rtf.pdf
  20.05.2015 Rozstrzygnięcie postępowania zadania: 1, 2, 4-8, 10-18 ZP_220_09_15_roz_post_1_2_4_5_itd.pdf     ZP_220_09_15_roz_post_1_2_4_5_itd.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33.00.00.00-0 Dostawa stentów XL oraz włókniny do sterylizatora plazmowego. 17.03.2015 | 09:30
13.03.2015 | 09:30
     
  05.03.2015 Ogłoszenie ZP_220_24_15_ogloszenie_.rtf.pdf     ZP_220_24_15_ogloszenie_.rtf.pdf
  05.03.2015 Dokumenty przetargowe (DOC, XLS) ZP_220_24_15_doc_xls.rar     ZP_220_24_15_doc_xls.rar
  05.03.2015 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_24_15_pdf.rar     ZP_220_24_15_pdf.rar
  06.03.2015 NOWY Zalacznik nr 1 do siwz Formularz_OFERTY ZP_220_24_15_zal_1_nowy.rar     ZP_220_24_15_zal_1_nowy.rar
  10.03.2015 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_24_15_ogl_o_zm_1.rtf.pdf     ZP_220_24_15_ogl_o_zm_1.rtf.pdf
  10.03.2015 Zmina terminów ZP_220_24_15_Przes_ter.pdf     ZP_220_24_15_Przes_ter.pdf
  12.03.2015 Wyjaśnienia 01 ZP_220_24_15_Wyj_1.rtf.pdf     ZP_220_24_15_Wyj_1.rtf.pdf
  19.03.2015 Rozstrzygnięcie postępowania  ZP_220_24_15_roz_post.rtf.pdf     ZP_220_24_15_roz_post.rtf.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33.14.13.26-1 Dzierżawa urządzenia do wykonywania biopsji gruboigłowej gruczołu piersiowego wspomaganej próżnią pod kontrolą USG wraz z dostawą materiałów zużywalnych. 17.03.2015 | 09:30      
  06.03.2015 Ogłoszenie ZP_220_23_15_ogłoszenie_.rtf.pdf     ZP_220_23_15_ogłoszenie_.rtf.pdf
  06.03.2015 Dokumenty przetargowe (DOC, XLS) ZP_220_23_15_doc.rar     ZP_220_23_15_doc.rar
  06.03.2015 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_23_15_pdf.rar     ZP_220_23_15_pdf.rar
  11.03.2015 Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej - zał. 2 do oferty ZP_220_23_15_zal._nr_2_do_oferty_ośw.doc     ZP_220_23_15_zal._nr_2_do_oferty_ośw.doc
  12.03.2015 Wyjaśnienia 01 ZP_220_23_15_Wyj_1.rtf.pdf     ZP_220_23_15_Wyj_1.rtf.pdf
  24.03.2015 Rozstrzygnięcie postępowania  ZP_220_23_15_roz_post.pdf     ZP_220_23_15_roz_post.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33111710 Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do diagnostyki i zabiegów radiologicznych. 17-04-2015 | 09:30
14.4.2015 | 09:30
     
  07.03.2015 Ogłoszenie ZP_220_18_15_ogłoszenie_.rtf.pdf     ZP_220_18_15_ogłoszenie_.rtf.pdf
  07.03.2015 Dokumenty przetargowe (DOC, XLS) ZP_220_18_15_doc.rar     ZP_220_18_15_doc.rar
  07.03.2015 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_18_15_pdf.rar     ZP_220_18_15_pdf.rar
  11.03.2015 Informacja dotycząca wadium ZP_220_18_15_info_wad.rtf.pdf     ZP_220_18_15_info_wad.rtf.pdf
  07.04.2015 Wyjaśnienia 01 z zał. 1 do SIWZ ZP_220_18_15_wyj_01_z_zal.rar     ZP_220_18_15_wyj_01_z_zal.rar
  09.04.2015 Wyjaśnienia 02 ZP_220_18_15_Wyj_02.pdf     ZP_220_18_15_Wyj_02.pdf
  09.04.2015 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_18_15_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf     ZP_220_18_15_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf
  10.04.2015 Wyjaśnienia 03 ZP_220_18_15_Wyj_03.rtf.pdf     ZP_220_18_15_Wyj_03.rtf.pdf
  11.05.2015 Rozstrzygnięcie postępowania  ZP_220_18_15_roz_post.rtf.pdf     ZP_220_18_15_roz_post.rtf.pdf
  12.05.2015 Zawiadomienie o ponownym rozstrzygnięciu postępowania dla zadania 4 ZP_220_18_15_Zaw_o_pon_roz_zad_4.pdf     ZP_220_18_15_Zaw_o_pon_roz_zad_4.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33.17.00.00-2 montaż i uruchomienie 4 sztuk aparatów do znieczulania. 18.03.2015 | 09:30      
  10.03.2015 Ogłoszenie ZP_220_25_15_ogloszenie.rtf.pdf     ZP_220_25_15_ogloszenie.rtf.pdf
  10.03.2015 Dokumenty przetargowe (DOC, XLS) ZP_220_25_15_doc.rar     ZP_220_25_15_doc.rar
  10.03.2015 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_25_15_pdf.rar     ZP_220_25_15_pdf.rar
  20.03.2015 Rozstrzygnięcie postępowania  ZP_220_25_15_roz_post.pdf     ZP_220_25_15_roz_post.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33692500, 33652100, 33661200, 33621000, 33661300, 33600000, 33696000, 33621100, 33616000, 33652300, 33651100, 33181510, 33662000, 33692210, 33695000 Dostawa leków, płynów infuzyjnych oraz preparatów do żywienia pozajelitowego a także drobnych wyrobów medycznych i kosmetyków. 15.4.2015 | 10:00      
  10.03.2015 Ogłoszenie ZP_220_15_15_Ogłoszenie.rtf.pdf     ZP_220_15_15_Ogłoszenie.rtf.pdf
  10.03.2015 Dokumenty przetargowe (DOC, XLS) ZP_220_15_15_doc .rar     ZP_220_15_15_doc .rar
  10.03.2015 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_15_15_pdf.rar     ZP_220_15_15_pdf.rar
  25.03.2015 Wyjaśnienia 01 ZP_220_15_15_wyj_01.pdf     ZP_220_15_15_wyj_01.pdf
  31.03.2015 Wyjaśnienia 02 ZP_220_15_15_wyj_02.pdf     ZP_220_15_15_wyj_02.pdf
  15.05.2015 Rozstrzygnięcie postępowania  - zadania 2, 5, 13, 16 ZP_220_15_15_roz_posta_zad_2_5_13_16.rtf.pdf     ZP_220_15_15_roz_posta_zad_2_5_13_16.rtf.pdf
  20.05.2015 Rozstrzygnięcie postępowania  - zadanie 12 ZP_220_15_15_roz_post_zad_12.pdf     ZP_220_15_15_roz_post_zad_12.pdf
  28.05.2015 Rozstrzygnięcie postępowania  - zadania 11,15,18,20,23,25,26 ZP_220_15_15_roz_post_zad_11.rtf.pdf     ZP_220_15_15_roz_post_zad_11.rtf.pdf
  02.06.2015 Rozstrzygnięcie postępowania  - zadania 1,3,4,6,8,9,10,14,17,19,21,22,27,28 ZP_220_15_15_Roz_zad_1_3_4_itd.rtf.pdf     ZP_220_15_15_Roz_zad_1_3_4_itd.rtf.pdf
  03.06.2015 Rozstrzygnięcie postępowania  - zadanie 24 ZP_220_15_15_roz_post_zad_24.rtf.pdf     ZP_220_15_15_roz_post_zad_24.rtf.pdf
  10.06.2015 Rozstrzygnięcie postępowania  - zadanie 29 ZP_220_15_15_ROZ_POST_29.rtf.pdf     ZP_220_15_15_ROZ_POST_29.rtf.pdf
  15.06.2015 Rozstrzygnięcie postępowania  - zadanie 7 ZP_220_15_15_roz_post_zad_7.rtf.pdf     ZP_220_15_15_roz_post_zad_7.rtf.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33631600 Dostawa środków dezynfekcyjnych. 17.4.2015 | 10:00      
  11.03.2015 Ogłoszenie ZP_220_22_15_Ogłoszenie.pdf     ZP_220_22_15_Ogłoszenie.pdf
  11.03.2015 Dokumenty przetargowe (DOC, XLS) ZP_220_22_15_doc.rar     ZP_220_22_15_doc.rar
  11.03.2015 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_22_15_pdf.rar     ZP_220_22_15_pdf.rar
  03.04.2015 Wyjaśnienia 01 z zał. Nr 4 ZP_220_22_15_WYJ_1.rar     ZP_220_22_15_WYJ_1.rar
  09.04.2015 Modyfikacja SIWZ 01 ZP_220_22_15_MOD_SIWZ_01.rtf.pdf     ZP_220_22_15_MOD_SIWZ_01.rtf.pdf
  29.04.2015 Rozstrzygnięcie postępowania  ZP_220_22_15_roz_post.rtf.pdf     ZP_220_22_15_roz_post.rtf.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33.69.23.00-0 Dostawa zestawów do urządzenia do perfuzji nerek LKT-100-P 23.03.2015 | 09:30      
  13.03.2015 Ogłoszenie ZP_220_26_15_ogłoszenie_.rtf.pdf     ZP_220_26_15_ogłoszenie_.rtf.pdf
  13.03.2015 Dokumenty przetargowe (DOC, XLS) ZP_220_26_15_doc.rar     ZP_220_26_15_doc.rar
  13.03.2015 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_26_15_pdf.rar     ZP_220_26_15_pdf.rar
  23.03.2015 Rozstrzygnięcie postępowania  ZP_220_26_15_roz_post.rtf.pdf     ZP_220_26_15_roz_post.rtf.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  66511000, 66512100, 66512200, 66512220 Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci. 22.4.2015 | 09:30      
  17.03.2015 Ogłoszenie ZP_220_27_15_Ogloszenie.pdf     ZP_220_27_15_Ogloszenie.pdf
  17.03.2015 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_27_15_doc.rar     ZP_220_27_15_doc.rar
  17.03.2015 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_27_15_pdf.rar     ZP_220_27_15_pdf.rar
  08.04.2015 Wyjaśnienia 01 i modyfikacja SIWZ 01 ZP_220_27_15_wyj_01_i_mod_SIWZ_nr_1.pdf     ZP_220_27_15_wyj_01_i_mod_SIWZ_nr_1.pdf
  08.04.2015 SIWZ - tekst ujednolicony w związku z modyfikacją nr 1 z dnia 08-04-2015 ZP_220_27_15_SIWZ_ujednolicony.pdf     ZP_220_27_15_SIWZ_ujednolicony.pdf
  22.04.2015 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ZP_220_27_15_zaw_uniew_post.rtf.pdf     ZP_220_27_15_zaw_uniew_post.rtf.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33.12.32.10-3. Dostawa zestawów do ciągłych pomiarów hemodynamicznych wraz z dzierżawą monitorów. 03.04.2015 | 10:30      
  26.03.2015 Ogłoszenie ZP_220_17_15_ogloszenie.rtf.pdf     ZP_220_17_15_ogloszenie.rtf.pdf
  26.03.2015 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_17_15_doc.rar     ZP_220_17_15_doc.rar
  26.03.2015 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_17_15_pdf.rar     ZP_220_17_15_pdf.rar
  21.04.2015 Rozstrzygnięcie postępowania  ZP_220_17_15_ROZ_POST.PDF     ZP_220_17_15_ROZ_POST.PDF
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  31711140, 33182000, 33622100, 33158210, 33182100 Dostawa elektrod, stymulatorów i defibrylatorów serca i innego sprzętu zużywalnego w Pracowni Elektrofizjologii. 7.5.2015 | 09:30      
  01.04.2015 Ogłoszenie ZP_220_29_15_ogloszenie.pdf     ZP_220_29_15_ogloszenie.pdf
  01.04.2015 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_29_15_doc.rar     ZP_220_29_15_doc.rar
  01.04.2015 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_29_15_pdf.rar     ZP_220_29_15_pdf.rar
  22.04.2015 Wyjaśnienia 01 ZP_220_29_15_Wyj_1.rtf.pdf     ZP_220_29_15_Wyj_1.rtf.pdf
  24.04.2015 Sprostowanie do wyjaśnienia 01 ZP_220_29_15_SPR_do_Wyj_1.rtf.pdf     ZP_220_29_15_SPR_do_Wyj_1.rtf.pdf
  28.05.2015 Rozstrzygnięcie postępowania - ZAD 8 ZP_220_29_15_ROZ_POST_zad._8_z.rtf.pdf     ZP_220_29_15_ROZ_POST_zad._8_z.rtf.pdf
  02.06.2015 Rozstrzygnięcie postępowania - ZAD 1 – 7 i 9 – 19 ZP_220_29_15_roz_post_zad._1_-.rtf.pdf     ZP_220_29_15_roz_post_zad._1_-.rtf.pdf
  09.06.2015 Unieważnienie czynności rozstrzygnięcia postępowania na zadaniu nr 3 ZP_220_29_15_Uni_roz_pos.rtf.pdf     ZP_220_29_15_Uni_roz_pos.rtf.pdf
  11.06.2015 Rozstrzygnięcie postępowania - ZAD 3 ZP_220_29_15_roz_post_zad_3_z.rtf.pdf     ZP_220_29_15_roz_post_zad_3_z.rtf.pdf
             
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33.14.10.00-0. Dostawa zestawów serwet do operacji kardiochirurgicznych. 13.04.2015 | 09:30      
  01.04.2015 Ogłoszenie ZP_220_35_15_ogłoszenie_.pdf     ZP_220_35_15_ogłoszenie_.pdf
  01.04.2015 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_35_15_doc.rar     ZP_220_35_15_doc.rar
  01.04.2015 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_35_15_pdf.rar     ZP_220_35_15_pdf.rar
  08.04.2015 Wyjaśnienia 01 ZP_220_35_15_Wyj_01.rtf.pdf     ZP_220_35_15_Wyj_01.rtf.pdf
  05.05.2015 Rozstrzygnięcie postępowania  ZP_220_35_15_roz_post.rtf.pdf     ZP_220_35_15_roz_post.rtf.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33112200 Dostawa aparatu USG do badań położniczo-ginekologicznych 11.05.2015 | 09:30      
  04.04.2015 Ogłoszenie ZP_220_30_15_ogloszenie.rtf.pdf     ZP_220_30_15_ogloszenie.rtf.pdf
  04.04.2015 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_30_15_doc.rar     ZP_220_30_15_doc.rar
  04.04.2015 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_30_15_pdf.rar     ZP_220_30_15_pdf.rar
  18.05.2015 Rozstrzygnięcie postępowania  ZP_220_30_15_roz_post.rtf.pdf     ZP_220_30_15_roz_post.rtf.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33.14.16.24-0. Dostawa portów naczyniowych, igieł do portów oraz kateterów do okluzji i ekstrakcji 22.04.2015 | 09:30
17.04.2015 | 09:30
     
  09.04.2015 Ogłoszenie ZP_220_34_15_ogłoszenie_.rtf.pdf     ZP_220_34_15_ogłoszenie_.rtf.pdf
  09.04.2015 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_34_15_doc_xls.rar     ZP_220_34_15_doc_xls.rar
  09.04.2015 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_34_15_pdf.rar     ZP_220_34_15_pdf.rar
  14.04.2015 Ogloszenie o zmianie ogloszenia ZP_220_34_15_og_o_zm_og.pdf     ZP_220_34_15_og_o_zm_og.pdf
  16.04.2015 Wyjaśnienia 01 ZP_220_34_15_Wyj_1.rtf.pdf     ZP_220_34_15_Wyj_1.rtf.pdf
  04.05.2015 Rozstrzygnięcie postępowania  ZP_220_34_15_roz_post.rtf.pdf     ZP_220_34_15_roz_post.rtf.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33.69.23.00-0 Dostawa kaset i płynów do urządzenia do perfuzji nerek LKT-100-P. 27.04.2015 | 09:30
24.04.2015 | 09:30
20.04.2015 | 09:30
     
  10.04.2015 Ogłoszenie ZP_220_31_15_ogłoszenie_.rtf.pdf     ZP_220_31_15_ogłoszenie_.rtf.pdf
  10.04.2015 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_31_15_doc.rar     ZP_220_31_15_doc.rar
  10.04.2015 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_31_15_PDF.rar     ZP_220_31_15_PDF.rar
  16.04.2015 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu składania ofert ZP_220_31_15_og_o_zm_og.rar     ZP_220_31_15_og_o_zm_og.rar
  21.04.2015 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu składania ofert 2 ZP_220_31_15_zm_ter_02.rar     ZP_220_31_15_zm_ter_02.rar
  22.04.2015 Wyjaśnienie nr 1 oraz modyfikacja SIWZ nr 1 ZP_220_31_15_Wyj_1__Mod_SIWZ_1.rtf.pdf     ZP_220_31_15_Wyj_1__Mod_SIWZ_1.rtf.pdf
  22.04.2015 Tekst ujednolicony w związku z modyfikacją SIWZ nr 1 z dnia 22.04.2015 r. ZP_220_31_15_Uj_SIWZ_po_mod_nr_1.rtf.pdf     ZP_220_31_15_Uj_SIWZ_po_mod_nr_1.rtf.pdf
  22.04.2015 Zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ ZP_220_31_15_ZMODYFIKOWANY_Zal_nr_1_do_siwz_.rtf     ZP_220_31_15_ZMODYFIKOWANY_Zal_nr_1_do_siwz_.rtf
  22.04.2015 Zmodyfikowany załącznik nr 4 do formularza oferty ZP_220_31_15_ZMODYFIKOWANY_zal._nr_4_do_oferty_Formular.docx     ZP_220_31_15_ZMODYFIKOWANY_zal._nr_4_do_oferty_Formular.docx
  22.04.2015 Zmodyfikowany załącznik nr 5 do formularza oferty ZP_220_31_15_ZMODYFIKOWANY_zal._nr_5_do_oferty_osw._dopu.rtf     ZP_220_31_15_ZMODYFIKOWANY_zal._nr_5_do_oferty_osw._dopu.rtf
  22.04.2015 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 22.04.2015 r. ZP_220_31_15_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_z_dnia_22.0.rtf.pdf     ZP_220_31_15_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_z_dnia_22.0.rtf.pdf
  28.04.2015 Rozstrzygnięcie postępowania  ZP_220_31_15_roz_post.rtf.pdf     ZP_220_31_15_roz_post.rtf.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33000000 Dostawa jałowych zestawów do witrektomii kompatybilnych z aparatem ACCURUS 800CS 20.5.2015 | 09:30      
  14.04.2015 Ogłoszenie ZP_220_21_15_ogłoszenie_.rtf.pdf     ZP_220_21_15_ogłoszenie_.rtf.pdf
  14.04.2015 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_21_15_DOC_XLS.rar     ZP_220_21_15_DOC_XLS.rar
  14.04.2015 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_21_15_PDF.rar     ZP_220_21_15_PDF.rar
  27.05.2015 Rozstrzygnięcie postępowania  ZP_220_21_15_roz_post.rtf.pdf     ZP_220_21_15_roz_post.rtf.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  09.32.30.00-9, 45.23.21.40-5, 45.23.21.41-2, 45.00.00.00-7, 45.33.22.00-5, 45.33.24.00-7, 45.31.10.00-0, 45.33.12.10-1. Wykonanie robót polegających na przebudowie pomieszczeń piwnic na potrzeby archiwum i węzła cieplnego w budynku administracji Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie. 12.05.2015 | 09:30      
  22.04.2015 Ogłoszenie ZP_220_36_15_ogłoszenie.rtf.pdf     ZP_220_36_15_ogłoszenie.rtf.pdf
  22.04.2015 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_36_15_doc.rar     ZP_220_36_15_doc.rar
  22.04.2015 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_36_15_pdf.rar     ZP_220_36_15_pdf.rar
  22.04.2015 Dokumentacja techniczna ZP_220_36_15_dokumentacja.zip     ZP_220_36_15_dokumentacja.zip
  06.05.2015 Wyjaśnienia 01 ZP_220_36_15_Wyj_1.docx     ZP_220_36_15_Wyj_1.docx
  06.05.2015 Dodatkowa dokumentacja techniczna ZP_220_36_15_przedmiary.rar     ZP_220_36_15_przedmiary.rar
  08.05.2015 Sprostowanie do wyjaśnienia 01 ZP_220_36_15_SPR_do_Wyj_1.rtf.pdf     ZP_220_36_15_SPR_do_Wyj_1.rtf.pdf
  01.06.2015 Rozstrzygnięcie postępowania  ZP_220_36_15_roz_post.pdf     ZP_220_36_15_roz_post.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33.12.41.30-5. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku. 11.05.2015 | 09:30
08.05.2015 | 09:30
05.05.2015 | 09:30
     
  24.04.2015 Ogłoszenie ZP_220_39_15_ogłoszenie_.rtf.pdf     ZP_220_39_15_ogłoszenie_.rtf.pdf
  24.04.2015 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_39_15_doc.rar     ZP_220_39_15_doc.rar
  24.04.2015 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_39_15_pdf.rar     ZP_220_39_15_pdf.rar
  27.04.2015 Modyfikacja 1 oraz zmodyfikowany załącznik nr 4 do formularza oferty ZP_220_39_15_mod_01_z_zał_4.rar     ZP_220_39_15_mod_01_z_zał_4.rar
  30.04.2015 Ogłoszenmie o zmianie ogłoszenia, zmiana terminów ZP_220_39_15_zm_ter.rar     ZP_220_39_15_zm_ter.rar
  04.05.2015 Wyjaśnienia 01 z załącznikiem 4 ZP_220_39_15_wyj_01_z_zal_4.rar     ZP_220_39_15_wyj_01_z_zal_4.rar
  06.05.2015 Ogłoszenmie o zmianie ogłoszenia, sprostowanie do wyjaśnienia 01 ZP_220_39_15_og_o_zm_og_02.rar     ZP_220_39_15_og_o_zm_og_02.rar
  23.06.2015 ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA NA ZADANIACH NR 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11 i 12 ZP_220_39_15_roz_posna_zad___1_3_5_7-9_11-12.rtf.pdf     ZP_220_39_15_roz_posna_zad___1_3_5_7-9_11-12.rtf.pdf
  03.07.2015 ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA NA ZADANIACH NR 2, 4, 6, 10 i 13 ZP_220_39_15_roz_post_zad_2_4_6_10i13.rtf.pdf     ZP_220_39_15_roz_post_zad_2_4_6_10i13.rtf.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33.19.00.00-8, 33.14.11.27-6, 33.73.11.10-7. Dostawa hemostatyków wchłanianych, soczewek wewnątrzgałkowych oraz drobnych wyrobów medycznych stosowanych w okulistyce a także w procedurach cewnikowania i intubacji. 05.05.2015 | 10:00      
  24.04.2015 Ogłoszenie ZP_220_38_15_Ogloszenie.rtf.pdf     ZP_220_38_15_Ogloszenie.rtf.pdf
  24.04.2015 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_38_15_doc.rar     ZP_220_38_15_doc.rar
  24.04.2015 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_38_15_pdf.rar     ZP_220_38_15_pdf.rar
  27.04.2015 Modyfikacja SIWZ 01 ZP_220_38_15_mod_SIWZ_01.rtf.pdf     ZP_220_38_15_mod_SIWZ_01.rtf.pdf
  29.04.2015 Wyjaśnienia 01 ZP_220_38_15_WYJ_1.pdf     ZP_220_38_15_WYJ_1.pdf
  30.04.2015 Wyjaśnienia 02 ZP_220_38_15_WYJ_02.pdf     ZP_220_38_15_WYJ_02.pdf
  07.05.2015 Rozstrzygnięcie postępowania - zadania 2 i 4 ZP_220_38_15_roz_post_zad_2_i_4..rtf.pdf     ZP_220_38_15_roz_post_zad_2_i_4..rtf.pdf
  15.05.2015 Rozstrzygnięcie postępowania - zadanie 1 ZP_220_38_15_roz_post_zad_1.rtf.pdf     ZP_220_38_15_roz_post_zad_1.rtf.pdf
  15.05.2015 Rozstrzygnięcie postępowania - zadanie 3 ZP_220_38_15_roz_post_zad_3.rtf.pdf     ZP_220_38_15_roz_post_zad_3.rtf.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  90511000 Odbiór i wywóz odpadów komunalnych z terenu Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie. 1.6.2015 | 12:30      
  25.04.2015 Ogłoszenie ZP_220_32_15_ogloszenie.rtf.pdf     ZP_220_32_15_ogloszenie.rtf.pdf
  25.04.2015 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_32_15_doc.rar     ZP_220_32_15_doc.rar
  25.04.2015 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_32_15_pdf.rar     ZP_220_32_15_pdf.rar
  20.05.2015 Wyjaśnienia 01 i modyfikacja SIWZ 01 z zał. 4 ZP_220_32_15_wyj_01_i_mod_SIWZ_01.rar     ZP_220_32_15_wyj_01_i_mod_SIWZ_01.rar
  25.05.2015 Wyjaśnienia 02 i modyfikacja SIWZ 02 z zał. 4 ZP_220_32_15_wyj_nr_2_i_mod_SIWZ_zal_4.rar     ZP_220_32_15_wyj_nr_2_i_mod_SIWZ_zal_4.rar
  05.06.2015 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_32_15_roz_post.PDF     ZP_220_32_15_roz_post.PDF
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33.12.41.31-2 Przedmiotem zamówienia jest:
a) dostawa odczynników, materiałów zużywalnych, kalibratorów, materiałów kontrolnych do
oznaczeń z zakresu analityki ogólnej zwanych w dalszej części Rozdziału I wyrobami b)
dzierżawa 2 analizatorów (automatycznego systemu do analizy parametrów
fizykochemicznych i aparatu do oznaczania osadu moczu) c) dzierżawa 1 półautomatycznego
analizatora do parametrów fizykochemicznych moczu.
18.05.2015 | 10:00
15.05.2015 | 10:00
14.05.2015 | 10:00
11.05.2015 | 10:00
08.05.2015 | 10:00
     
  29.04.2015 Ogłoszenie ZP_220_37_15_ogłoszenie_.rtf.pdf     ZP_220_37_15_ogłoszenie_.rtf.pdf
  29.04.2015 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_37_15_doc.rar     ZP_220_37_15_doc.rar
  29.04.2015 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_37_15_pdf.rar     ZP_220_37_15_pdf.rar
  06.05.2015 Wyjaśnienia 01 ZP_220_37_15_WYJ_1.pdf     ZP_220_37_15_WYJ_1.pdf
  06.05.2015 Modyfikacja SIWZ 01 ZP_220_37_15_MOD_SIWZ_01rtf.rtf.pdf     ZP_220_37_15_MOD_SIWZ_01rtf.rtf.pdf
  06.05.2015 Zmiana ogłoszenia 01 ZP_220_37_15_ZM_OG_01.rtf.pdf     ZP_220_37_15_ZM_OG_01.rtf.pdf
  07.05.2015 Wyjaśnienia 02 ZP_220_37_15_wyj_02.pdf     ZP_220_37_15_wyj_02.pdf
  08.05.2015 Zmiana ogłoszenia 02 ZP_220_37_15_ZM_OG_2.rtf.pdf     ZP_220_37_15_ZM_OG_2.rtf.pdf
  11.05.2015 Wyjaśnienia 03 ZP_220_37_15_wyj_03.pdf     ZP_220_37_15_wyj_03.pdf
  12.05.2015 Wyjaśnienia 04 ZP_220_37_15_WYJ_4.pdf     ZP_220_37_15_WYJ_4.pdf
  12.05.2015 Zmiana ogłoszenia 03 ZP_220_37_15_ZM_OG_3.rtf.pdf     ZP_220_37_15_ZM_OG_3.rtf.pdf
  13.05.2015 Wyjaśnienia 05 ZP_220_37_15_wyj_05.pdf     ZP_220_37_15_wyj_05.pdf
  13.05.2015 Zmiana ogłoszenia 04 ZP_220_37_15_ZM_og_4.rtf.pdf     ZP_220_37_15_ZM_og_4.rtf.pdf
  13.05.2015 Zmiana ogłoszenia 05 ZP_220_37_15_ZM_OG_5.rtf.pdf     ZP_220_37_15_ZM_OG_5.rtf.pdf
  26.05.2015 Rozstrzygnięcie - unieważnienie postępowania  ZP_220_37_15Roz_post.rtf.pdf     ZP_220_37_15Roz_post.rtf.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  66511000, 66512100, 66512210, 66512220 Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci. 15.6.2015 | 09:30      
  07.05.2015 Ogłoszenie ZP_220_40_15_Ogloszenie.pdf     ZP_220_40_15_Ogloszenie.pdf
  07.05.2015 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_40_15_doc.rar     ZP_220_40_15_doc.rar
  07.05.2015 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_40_15_pdf.rar     ZP_220_40_15_pdf.rar
  14.05.2015 Modyfikacja SIWZ 01 ZP_220_40_15_Mod SIWZ_01.pdf     ZP_220_40_15_Mod SIWZ_01.pdf
  28.05.2015 Wyjaśnienia 01 i Modyfikacja SIWZ 02 ZP_220_40_15_Wyj_nr_1_o_mod_SIWZ_nr_2.rar     ZP_220_40_15_Wyj_nr_1_o_mod_SIWZ_nr_2.rar
  15.06.2015 Rozstrzygnięcie postępowania  ZP_220_40_15_roz_post.rtf.pdf     ZP_220_40_15_roz_post.rtf.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33.14.00.00-3 Dostawa mikrosfer do embolizacji i chemoembolizacji. 21.05.2015 | 10:00
20.05.2015 | 10:00
     
  12.05.2015 Ogłoszenie ZP_220_43_15_Ogloszenie.rtf.pdf     ZP_220_43_15_Ogloszenie.rtf.pdf
  12.05.2015 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_43_15_doc.rar     ZP_220_43_15_doc.rar
  12.05.2015 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_43_15_pdf.rar     ZP_220_43_15_pdf.rar
  18.05.2015 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_43_15_Og_o_zm_og.pdf     ZP_220_43_15_Og_o_zm_og.pdf
  18.05.2015 Wyjasnienia 01 ZP_220_43_15_WYJ_1._rtf.pdf     ZP_220_43_15_WYJ_1._rtf.pdf
  28.05.2015 Rozstrzygnięcie postępowania  ZP_220_43_15_roz_post.rtf.pdf     ZP_220_43_15_roz_post.rtf.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33.77.12.00-7 Dostawa pieluch dla dorosłych, dzieci, noworodków i wcześniaków oraz podkładów chłonnych jednorazowego użytku. 26.05.2015 | 10:30
22.05.2015 | 10:30
     
  13.05.2015 Ogłoszenie ZP_220_42_15_ogłoszenie.rtf.pdf     ZP_220_42_15_ogłoszenie.rtf.pdf
  13.05.2015 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_42_15_doc.rar     ZP_220_42_15_doc.rar
  13.05.2015 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_42_15_pdf.rar     ZP_220_42_15_pdf.rar
  20.05.2015 Zmiana terminów ZP_220_42_15_zm_ter_01.rtf.pdf     ZP_220_42_15_zm_ter_01.rtf.pdf
  20.05.2015 Wyjaśnienia 01, modyfikacja SIWZ 01 zał. 4 i 6 ZP_220_42_15_wyj_01_i_modyfikacja_SIWZ_Z_Z_4_6.rar     ZP_220_42_15_wyj_01_i_modyfikacja_SIWZ_Z_Z_4_6.rar
  21.05.2015 Modyfikacja SIWZ 02, zał.1 i sprostowanie ZP_220_42_15_mod_SIWZ_02_zal_1_i_spr.rar     ZP_220_42_15_mod_SIWZ_02_zal_1_i_spr.rar
  21.05.2015 Wyjaśnienia 02 ZP_220_42_15_wyj_02.rtf.pdf     ZP_220_42_15_wyj_02.rtf.pdf
  17.06.2015 Rozstrzygnięcie postępowania  ZP_220_42_15.PDF     ZP_220_42_15.PDF
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33.14.16.24-0. Dostawa portów naczyniowych do chemioterapii i igieł do portów. 22.05.2015 | 09:30
21.05.2015 | 09:30
     
  13.05.2015 Ogłoszenie ZP_220_44_15_ogłoszenie.rtf.pdf     ZP_220_44_15_ogłoszenie.rtf.pdf
  13.05.2015 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_44_15_doc.rar     ZP_220_44_15_doc.rar
  13.05.2015 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_44_15_pdf.rar     ZP_220_44_15_pdf.rar
  19.05.2015 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 01 ZP_220_44_15_og_o_zm_og_1.pdf     ZP_220_44_15_og_o_zm_og_1.pdf
  19.05.2015 Wyjaśnienia 01 ZP_220_44_15_Wyjasnienia_nr_1.rtf.pdf     ZP_220_44_15_Wyjasnienia_nr_1.rtf.pdf
  20.05.2015 Wyjaśnienia 02 ZP_220_44_15_Wyjasnienia_nr_2.rtf.pdf     ZP_220_44_15_Wyjasnienia_nr_2.rtf.pdf
  02.06.2015 Rozstrzygnięcie postępowania  ZP_220_44_15_roz_post.rtf.pdf     ZP_220_44_15_roz_post.rtf.pdf
  08.06.2015 Unieważnienie dokonanej w dniu 02.06.2015 r. czynność rozstrzygnięcia postępowania ZP_220_44_15_Un_post.rtf.pdf     ZP_220_44_15_Un_post.rtf.pdf
  09.06.2015 Rozstrzygnięcie postępowania  ZP_220_44_15_roz_post2.rtf.pdf     ZP_220_44_15_roz_post2.rtf.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33.19.21.30-2, 39.13.11.00-0. Dostawa łóżek szpitalnych, szafek przyłóżkowych, taboretów, foteli do pobierania krwi oraz regałów archiwizacyjnych 22.05.2015 | 09:30
21.05.2015 | 09:30
     
  13.05.2015 Ogłoszenie ZP_220_49_15_ogłoszenie.rtf.pdf     ZP_220_49_15_ogłoszenie.rtf.pdf
  13.05.2015 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_49_15_doc.rar     ZP_220_49_15_doc.rar
  13.05.2015 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_49_15_pdf.rar     ZP_220_49_15_pdf.rar
  19.05.2015 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 01 ZP_220_49_15_ogozmog_01.rtf.pdf     ZP_220_49_15_ogozmog_01.rtf.pdf
  19.05.2015 Wyjaśnienia 01 ZP_220_49_15_Wyj_1.rtf.pdf     ZP_220_49_15_Wyj_1.rtf.pdf
  25.05.2015 Rozstrzygnięcie postępowania  ZP_220_49_15_roz_post.rtf.pdf     ZP_220_49_15_roz_post.rtf.pdf
  01.06.2015 Rozstrzygnięcie postępowania  - zadania 1 i 3 ZP_220_49_15_roz_post_1_3.rtf.pdf     ZP_220_49_15_roz_post_1_3.rtf.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  45.00.00.00-7, 45.33.22.00-5, 45.33.24.00-7, 45.31.10.00-0, Postępowanie prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki prowadzonego na podstawie na podstawie art. 67 ust 1 pkt 5 PZP na wykonania w czynnym budynku szpitala robót budowlanych dodatkowych do zamówienia podstawowego (ZP/220/38/14), polegających
na przebudowie sieci kanalizacyjnej w obrębie budynku Klinik Chirurgicznych (budynek F) SPSK-2. - Roboty budowlane kanalizacyjnej w obrębie budynku Klinik Chirurgicznych (budynek F) SPSK-2.
       
  45.33.30.00-0, 45.33.12.10-1. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy ZP_220_51_15_og_o_z_z_um.pdf     ZP_220_51_15_og_o_z_z_um.pdf
             
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  51.50.00.00-7, 42.41.61.00-6, 45.31.31.00-5, 45.31.12.00-2, 50.53.14.00-0, 45.40.00.00-1. Dostawa i montaż dwóch dźwigów osobowo-szpitalnych na bazie istniejących szybów. 29.05.2015 | 12.30.
28.05.2015 | 12:30
     
  19.05.2015 Ogłoszenie ZP_220_33_15_ogłoszenie.rtf.pdf     ZP_220_33_15_ogłoszenie.rtf.pdf
  19.05.2015 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_33_15_doc.rar     ZP_220_33_15_doc.rar
  19.05.2015 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_33_15_pdf.rar     ZP_220_33_15_pdf.rar
  25.05.2015 Wyjaśnienia 01 ZP_220_33_15_wyj_01.rtf.pdf     ZP_220_33_15_wyj_01.rtf.pdf
  26.05.2015 Wyjaśnienia 02, zmiana terminów 02 ZP_220_33_15_wyj_02_zm_ter.rar     ZP_220_33_15_wyj_02_zm_ter.rar
  24.06.2015 Rozstrzygnięcie postępowania  ZP_220_33_15_roz_post.rtf.pdf     ZP_220_33_15_roz_post.rtf.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  45.00.00.00-7, 45.33.22.00-5, 45.33.24.00-7, 45.31.10.00-0,
45.33.30.00-0, 45.33.12.10-1.
Wykonanie w czynnym budynku szpitala robót budowlanych polegających na remoncie części pomieszczeń Kliniki Położnictwa i Ginekologii oraz Kliniki Patologii Noworodka. 08.06.2015 | 09:30      
  21.05.2015 Ogłoszenie ZP_220_52_15_ogloszenie.rtf.pdf     ZP_220_52_15_ogloszenie.rtf.pdf
  21.05.2015 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_52_15_doc.rar     ZP_220_52_15_doc.rar
  21.05.2015 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_52_15_pdf.rar     ZP_220_52_15_pdf.rar
  21.05.2015 Dokumentacja techniczna ZP_220_52_15_dok_techn.rar     ZP_220_52_15_dok_techn.rar
  01.06.2015 Wyjaśnienia 01 + przedmiar ZP_220_52_15_Wyj_1_i_przedmiar.rar     ZP_220_52_15_Wyj_1_i_przedmiar.rar
  09.06.2015 Rozstrzygnięcie postępowania  ZP_220_52_15_roz_post.pdf     ZP_220_52_15_roz_post.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33652000, 33652100 Dostawa leku o działaniu przeciwnowotworowym everolimus stosowanego w leczeniu raka nerki i nowotworów neuroendokrynnych trzustki oraz leków cytostatycznych – pochodnych platyny.
Dostawa leku o działaniu przeciwnowotworowym everolimus stosowanego w leczeniu raka nerki i nowotworów neuroendokrynnych trzustki
30.6.2015 | 11:00      
  23.05.2015 Ogłoszenie ZP_220_47_15_Ogłoszenie.rtf.pdf     ZP_220_47_15_Ogłoszenie.rtf.pdf
  23.05.2015 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_47_15_doc.rar     ZP_220_47_15_doc.rar
  23.05.2015 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_47_15_doc.rar     ZP_220_47_15_doc.rar
  26.05.2015 Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie ZP_220_47_15_Og_dod_inf.pdf     ZP_220_47_15_Og_dod_inf.pdf
  29.05.2015 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_47_15_Og_o_zm_og.rtf.pdf     ZP_220_47_15_Og_o_zm_og.rtf.pdf
  17.06.2015 Wyjaśnienia 01 ZP_220_47_15_WYJ_1._rtf.pdf     ZP_220_47_15_WYJ_1._rtf.pdf
  06.07.2015 Rozstrzygnięcie postępowania  ZP_220_47_15_roz_post.rtf.pdf     ZP_220_47_15_roz_post.rtf.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33.19.23.00-5, 39.11.20.00-0, 39.13.11.00-0, 39.11.32.00-9. Dostawa mebli medycznych, krzeseł, kanap, taboretów oraz regałów archiwizacyjnych. 05.06.2015 | 09:30
02.06.2015 | 09:30
     
  25.05.2015 Ogłoszenie ZP_220_53_15_ogłoszenie.rtf.pdf     ZP_220_53_15_ogłoszenie.rtf.pdf
  25.05.2015 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_53_15_doc.rar     ZP_220_53_15_doc.rar
  25.05.2015 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_53_15_pdf.rar     ZP_220_53_15_pdf.rar
  01.06.2015 Wyjaśnienia 01 i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_53_15_wyj_01_i_zm_og.rar     ZP_220_53_15_wyj_01_i_zm_og.rar
  15.06.2015 Rozstrzygnięcie postępowania  ZP_220_53_15_roz_post.rtf.pdf     ZP_220_53_15_roz_post.rtf.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33.12.41.31-2 Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych, kalibratorów, materiałów kontrolnych do oznaczeń z zakresu analityki ogólnej wraz z dzierżawą 3 analizatorów 03.06.2015 | 08:30      
  26.05.2015 Ogłoszenie ZP_220_54_15_ogloszenie_.rtf.pdf     ZP_220_54_15_ogloszenie_.rtf.pdf
  26.05.2015 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_54_15_doc.rar     ZP_220_54_15_doc.rar
  26.05.2015 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_54_15_pdf.rar     ZP_220_54_15_pdf.rar
  29.05.2015 Wyjaśnienia 01 ZP_220_54_15_WYJ_1.pdf     ZP_220_54_15_WYJ_1.pdf
  03.06.2015 Rozstrzygnięcie postępowania  ZP_220_54_15_roz_post.rtf.pdf     ZP_220_54_15_roz_post.rtf.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33000000 Dzierżawa systemów do trombektomii i aterektomii wraz z dostawą cewników i prowadników 16.7.2015 | 09:30      
  09.06.2015 Ogłoszenie ZP_220_50_15_ogłoszenie_.rtf.pdf     ZP_220_50_15_ogłoszenie_.rtf.pdf
  09.06.2015 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_50_15_doc_xls.rar     ZP_220_50_15_doc_xls.rar
  09.06.2015 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_50_15_pdf.rar     ZP_220_50_15_pdf.rar
  17.06.2015 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_22_50_15_Og_o_zm_og_1.pdf     ZP_22_50_15_Og_o_zm_og_1.pdf
  23.06.2015 Załącznik nr 6A do formularza oferty ZP_220_50_15_zal_6_udost_zasobow.rtf     ZP_220_50_15_zal_6_udost_zasobow.rtf
  21.07.2015 Rozstrzygnięcie postępowania  ZP_220_50_15_roz_post.rtf.pdf     ZP_220_50_15_roz_post.rtf.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33.69.23.00-0 Dostawa płynów do urządzenia do perfuzji nerek LKT-100-P typu LifePort. 22.06.2015 | 09:30      
  12.06.2015 Ogłoszenie ZP_220_55_15_ogłoszenie_.rtf.pdf     ZP_220_55_15_ogłoszenie_.rtf.pdf
  12.06.2015 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_55_15_doc.rar     ZP_220_55_15_doc.rar
  12.06.2015 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_55_15_pdf.rar     ZP_220_55_15_pdf.rar
  15.06.2015 Modyfikacja SIWZ 01 ZP_220_55_15_Mod_SIWZ_nr_1..rtf.pdf     ZP_220_55_15_Mod_SIWZ_nr_1..rtf.pdf
  22.06.2015 Rozstrzygnięcie postępowania  ZP_220_55_15_roz_post.rtf.pdf     ZP_220_55_15_roz_post.rtf.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33.18.42.00-5 dostawa protez naczyniowych i shuntów do tętnic szyjnych. 08.07.2015 | 09.30
03.07.2015 | 09.30
25.06.2015 | 09:30
     
  16.06.2015 Ogłoszenie ZP_220_45_15_ogłoszenie.rtf.pdf     ZP_220_45_15_ogłoszenie.rtf.pdf
  16.06.2015 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_45_15_doc.rar     ZP_220_45_15_doc.rar
  16.06.2015 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_45_15_pdf.rar     ZP_220_45_15_pdf.rar
  19.06.2015 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z zał. ZP_220_45_15_og_o_zm_og.rar     ZP_220_45_15_og_o_zm_og.rar
  22.06.2015 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu składania ofert ZP_220_45_15_zm_term_01.rar     ZP_220_45_15_zm_term_01.rar
  30.06.2015 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu składania ofert 02 ZP_220_45_15_ogl_o_zm_term_02.rar     ZP_220_45_15_ogl_o_zm_term_02.rar
  01.07.2015 WYJAŚNIENIA NR 2 oraz MODYFIKACJA SIWZ NR 2, zał. 4 ZP_220_45_15_WYJ_2_i_MOD_2_zal_4.rar     ZP_220_45_15_WYJ_2_i_MOD_2_zal_4.rar
  09.07.2015 Rozstrzygnięcie postępowania  ZP_220_45_15_roz_post.PDF     ZP_220_45_15_roz_post.PDF
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33.17.10.00-9 dostawa rurek intubacyjnych, tracheostomijnych, ustno-gardłowych i nosowo-gardłowych oraz dzierżawę aparatów do pomiaru czasu krzepnięcia krwi wraz z dostawą probówek 30.06.2015  | 10.30
25.06.2015 | 10:30
     
  16.06.2015 Ogłoszenie ZP_220_46_15_ogłoszenie.rtf.pdf     ZP_220_46_15_ogłoszenie.rtf.pdf
  16.06.2015 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_46_15_doc.rar     ZP_220_46_15_doc.rar
  16.06.2015 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_46_15_pdf.rar     ZP_220_46_15_pdf.rar
  22.06.2015 Wyjaśnienia 01 ZP_220_46_15_Wyj_1.rtf.pdf     ZP_220_46_15_Wyj_1.rtf.pdf
  24.06.2015 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu składania ofert ZP_220_46_15_ogl_o_zm_ogl_zm_ter.rar     ZP_220_46_15_ogl_o_zm_ogl_zm_ter.rar
  25.06.2015 Wyjaśnienia 02 ZP_220_46_15_wyj_02.rtf.pdf     ZP_220_46_15_wyj_02.rtf.pdf
  13.07.2015 Rozstrzygnięcie postępowania  ZP_220_46_15_roz_post.PDF     ZP_220_46_15_roz_post.PDF
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  90.91.00.00-9, 90.90.00.00-6 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Świadczenie kompleksowej usługi
utrzymania w czystości i prawidłowym stanie sanitarno - higienicznym pomieszczeń Zakładu
Patomorfologii, sal wykładowych - Konsylium Onkologicznego oraz gabinetów lekarskich
znajdujących się na pierwszym piętrze w budynku K należących do Kliniki Nefrologii,
Chorób Wewnętrznych i Transplantologii w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym
Nr 2 PUM w Szczecinie.
       
  17.06.2015 Ogłoszenie ZP_220_60_15_og_o_zam_zaw_um.rtf.pdf     ZP_220_60_15_og_o_zam_zaw_um.rtf.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33.13.20.00-4. Dostawa elementów implantacyjnych do osteosyntezy w chirurgii szczękowo-twarzowej. 03-07-2015 | 09.30
29.06.2015 | 09:30
     
  19.06.2015 Ogłoszenie ZP_220_61_15_ogłoszenie_.rtf.pdf     ZP_220_61_15_ogłoszenie_.rtf.pdf
  19.06.2015 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_61_15_doc.rar     ZP_220_61_15_doc.rar
  19.06.2015 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_61_15_pdf.rar     ZP_220_61_15_pdf.rar
  25.06.2015 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminów ZP_220_61_15_og_o_zm_og.rar     ZP_220_61_15_og_o_zm_og.rar
  30.06.2015 Wyjaśnienia 01 ZP_220_61_15_Wyj_1.rtf.pdf     ZP_220_61_15_Wyj_1.rtf.pdf
  15.07.2015 Rozstrzygnięcie postępowania  ZP_220_61_15_roz_post.rtf.pdf     ZP_220_61_15_roz_post.rtf.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33.14.10.00-0. Dostawa fartuchów i koszul jednorazowych 02.07.2015 | 09:30      
  23.06.2015 Ogłoszenie ZP_220_58_15_ogłoszenie_.rtf.pdf     ZP_220_58_15_ogłoszenie_.rtf.pdf
  23.06.2015 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_58_15_doc_xls.rar     ZP_220_58_15_doc_xls.rar
  23.06.2015 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_58_15_pdf.rar     ZP_220_58_15_pdf.rar
  29.06.2015 Wyjaśnienia 01 ZP_220_58_15_Wyj_1.rtf.pdf     ZP_220_58_15_Wyj_1.rtf.pdf
  06.07.2015 Rozstrzygnięcie postępowania  ZP_220_58_15_roz_post.rtf.pdf     ZP_220_58_15_roz_post.rtf.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33.63.16.00-8. Dostawa preparatów do myjni - dezynfektora przelotowego 46-5 Getinge. 02.07.2015 | 10:00      
  24.06.2015 Ogłoszenie ZP_220_59_15_ogloszenie_.rtf.pdf     ZP_220_59_15_ogloszenie_.rtf.pdf
  24.06.2015 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_59_15_doc.rar     ZP_220_59_15_doc.rar
  24.06.2015 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_59_15_pdf.rar     ZP_220_59_15_pdf.rar
  29.06.2015 Wyjaśnienia 01 ZP_220_59_15_WYJ_1.pdf     ZP_220_59_15_WYJ_1.pdf
  16.07.2015 Unieważnienie czynności rozstrzygnięcia postępowania ZP_220_59_15_Un_cz_roz_post.rtf.pdf     ZP_220_59_15_Un_cz_roz_post.rtf.pdf
  17.07.2015 Rozstrzygnięcie postępowania  ZP_220_59_15_roz_post.rtf.pdf     ZP_220_59_15_roz_post.rtf.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33181500, 33181510 Dostawa płynów i materiałów medycznych do dializy otrzewnowej CADO o jednym połączeniu typu „TWIN BAG”oraz dializy otrzewnowej ADO do aparatów Home Choice. 4.8.2015 | 11:00      
  27.06.2015 Ogłoszenie ZP_220_28_15_ogloszenie_.pdf     ZP_220_28_15_ogloszenie_.pdf
  27.06.2015 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_28_15_doc.rar     ZP_220_28_15_doc.rar
  27.06.2015 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_28_15_pdf.rar     ZP_220_28_15_pdf.rar
  07.07.2015 Wyjaśnienia 01 ZP_220_28_15_wyj_01.pdf     ZP_220_28_15_wyj_01.pdf
  09.07.2015 Dodatkowe informacje ZP_220_28_15_INF_DOD.pdf     ZP_220_28_15_INF_DOD.pdf
  06.08.2015 Rozstrzygnięcie postępowania  ZP_220_28_15_roz_post..rtf.pdf     ZP_220_28_15_roz_post..rtf.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33000000 Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do wykonywania procedur medycznych w hemodynamice oraz radiologii. 6.8.2015 | 09:30      
  01.07.2015 Ogłoszenie ZP_220_57_15_ogłoszenie_.rtf.pdf     ZP_220_57_15_ogłoszenie_.rtf.pdf
  01.07.2015 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_57_15_doc_xls.rar     ZP_220_57_15_doc_xls.rar
  01.07.2015 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_57_15_pdf.rar     ZP_220_57_15_pdf.rar
  21.07.2015 Wyjaśnienia 01 ZP_220_57_15_wyj_01.rtf.pdf     ZP_220_57_15_wyj_01.rtf.pdf
  18.08.2015 Rozstrzygnięcie postępowania  ZP_220_57_15_ROZ_POST.rtf.pdf     ZP_220_57_15_ROZ_POST.rtf.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33000000 Dzierżawa urządzenia do pozaustrojowej wymiany gazowej wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych. 10.08.2015 | 09:30
6.8.2015 | 09:30
     
  01.07.2015 Ogłoszenie ZP_220_62_15_ogłoszenie_.rtf.pdf     ZP_220_62_15_ogłoszenie_.rtf.pdf
  01.07.2015 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_62_15_doc_xls.rar     ZP_220_62_15_doc_xls.rar
  01.07.2015 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_62_15_pdf.rar     ZP_220_62_15_pdf.rar
  16.07.2015 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, wyjaśnienia 01, modyfikacja SIWZ ZP_220_62_15_wyj_01_mod_siwz_01_og_o_zm_og.rar     ZP_220_62_15_wyj_01_mod_siwz_01_og_o_zm_og.rar
  18.08.2015 Rozstrzygnięcie postępowania  ZP_220_62_15_roz_post.rtf.pdf     ZP_220_62_15_roz_post.rtf.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33.19.23.00-5, 39.11.20.00-0. Dostawa mebli medycznych, wózka do przewożenia chorych, wózka do przewożenia czystej bielizny, wózka oddziałowego, fotela do pobierania krwi oraz taboretu obrotowego. 10.07.2015 | 09:30      
  02.07.2015 Ogłoszenie ZP_220_64_15_ogłoszenie.rtf.pdf     ZP_220_64_15_ogłoszenie.rtf.pdf
  02.07.2015 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_64_15_doc.rar     ZP_220_64_15_doc.rar
  02.07.2015 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_64_15_pdf.rar     ZP_220_64_15_pdf.rar
  07.07.2015 Wyjaśnienia 01 ZP_220_64_15_wyj_01.rtf.pdf     ZP_220_64_15_wyj_01.rtf.pdf
  16.07.2015 Rozstrzygnięcie postępowania  ZP_220_64_15_roz_post.rtf.pdf     ZP_220_64_15_roz_post.rtf.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  60130000 Transport w pozycji siedzącej pacjentów dializowanych. 11.8.2015 | 09:30      
  04.07.2015 Ogłoszenie ZP_220_41_15_ogloszenie.rtf.pdf     ZP_220_41_15_ogloszenie.rtf.pdf
  04.07.2015 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_41_15_doc.rar     ZP_220_41_15_doc.rar
  04.07.2015 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_41_15_pdf.rar     ZP_220_41_15_pdf.rar
  13.07.2015 Modyfikacja SIWZ_01 ZP_220_41_15_mod_SIWZ_01.PDF     ZP_220_41_15_mod_SIWZ_01.PDF
  04.09.2015 Rozstrzygnięcie postępowania  ZP_220_41_15_ROZ_POST.PDF     ZP_220_41_15_ROZ_POST.PDF
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  18424300 Dostawa rękawic diagnostycznych 12.8.2015 | 09:30      
  07.07.2015 Ogłoszenie ZP_220_56_15_ogłoszenie_.rtf.pdf     ZP_220_56_15_ogłoszenie_.rtf.pdf
  07.07.2015 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_56_15_doc.rar     ZP_220_56_15_doc.rar
  07.07.2015 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_56_15_pdf.rar     ZP_220_56_15_pdf.rar
  20.07.2015 Wyjaśnienia nr 1 i 2 załącznik nr 4A (opis przedmiotu zamówienia) ZP_220_56_15_wyj_01_i_02_zal_4a.rar     ZP_220_56_15_wyj_01_i_02_zal_4a.rar
  22.07.2015 Wyjaśnienia nr 3 z załącznikami ZP_220_56_15_wyj_03.rar     ZP_220_56_15_wyj_03.rar
  24.07.2015 Wyjaśnienia nr 4 ZP_220_56_15_Wyj_04.rtf.pdf     ZP_220_56_15_Wyj_04.rtf.pdf
  07.10.2015 Rozstrzygnięcie postępowania  ZP_220_56_15_roz_post.rtf     ZP_220_56_15_roz_post.rtf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33652100, 33621200,
33690000, 33692500, 33622200
Dostawa leków oraz płynów infuzyjnych 24.8.2015 | 11:00
18.8.2015 | 11:00
     
  11.07.2015 Ogłoszenie ZP_220_63_15_ogloszenie.rtf.pdf     ZP_220_63_15_ogloszenie.rtf.pdf
  11.07.2015 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_63_15_doc.rar     ZP_220_63_15_doc.rar
  11.07.2015 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_63_15_pdf.rar     ZP_220_63_15_pdf.rar
  30.07.2015 Wyjaśnienia 01 ZP_220_63_15_wyj_01.pdf     ZP_220_63_15_wyj_01.pdf
  30.07.2015 Modyfikacja ogłoszenia o zamówieniu ZP_220_63_15_Mod_ogl_o_zam.rtf.pdf     ZP_220_63_15_Mod_ogl_o_zam.rtf.pdf
  30.07.2015 Modyfikacja SIWZ ZP_220_63_15_Mod_SIWZ_leki.pdf     ZP_220_63_15_Mod_SIWZ_leki.pdf
  30.07.2015 Modyfikacja Oferty i Formularza cen jednostkowych dla zadań nr 3 i 7 ZP_220_63_15_Mod_Of_For_c_j_z_3_i_7.zip     ZP_220_63_15_Mod_Of_For_c_j_z_3_i_7.zip
  30.07.2015 Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze
lub sprostowanie
ZP_220_63_15_Ogl_dod_inf.pdf     ZP_220_63_15_Ogl_dod_inf.pdf
  04.08.2015 Ogłoszenie dodatkowych informacji, zmiana ogłoszenia ZP_220_63_15_IN_DOD_ZM_OG.pdf     ZP_220_63_15_IN_DOD_ZM_OG.pdf
  02.09.2015 Rozstrzygnięcie postępowania - zadania 3-7 ZP_220_63_15_roz_post_3-7.rtf.pdf     ZP_220_63_15_roz_post_3-7.rtf.pdf
  04.09.2015 Rozstrzygnięcie postępowania - zadania 1-2 ZP_220_63_15 _roz_post_zad_1.pdf     ZP_220_63_15 _roz_post_zad_1.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  30.12.51.00-2. Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, urządzeń wielofunkcyjnych, kopiarek i faksów. 23.07.2015 | 09:30
22.07.2015 | 09:30
     
  14.07.2015 Ogłoszenie ZP_220_67_15 ogłoszenie_.pdf     ZP_220_67_15 ogłoszenie_.pdf
  14.07.2015 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_67_15_DOC_XLS.rar     ZP_220_67_15_DOC_XLS.rar
  14.07.2015 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_67_15_PDF.rar     ZP_220_67_15_PDF.rar
  17.07.2015 Wyjaśnienia 01 i 02 oraz zał. 4A ZP_220_67_15_Wyj_01_I_02_ZAL_4A.rar     ZP_220_67_15_Wyj_01_I_02_ZAL_4A.rar
  20.07.2015 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, wyjaśnienia 03 oraz zał. 4A ZP_220_67_15_og_o_zm_og_01__wyj_03_zal_4a.rar     ZP_220_67_15_og_o_zm_og_01__wyj_03_zal_4a.rar
  07.08.2015 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_67_15_roz_post.rtf.pdf     ZP_220_67_15_roz_post.rtf.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33.14.16.00-6, 33.17.00.00-2. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku. 24.07.2015 | 09:30
23.07.2015 | 09:30
     
  15.07.2015 Ogłoszenie ZP_220_69_15_ogłoszenie_.rtf.pdf     ZP_220_69_15_ogłoszenie_.rtf.pdf
  15.07.2015 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_69_15_doc.rar     ZP_220_69_15_doc.rar
  15.07.2015 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_69_15_pdf.rar     ZP_220_69_15_pdf.rar
  21.07.2015 Wyjaśnienia 01 i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 01 ZP_220_69_15_Wyj_1_og_o_zm_og.rar     ZP_220_69_15_Wyj_1_og_o_zm_og.rar
  29.07.2015 Rozstrzygnięcie postępowania na zad. 1 - 3, 5 - 8  ZP_220_69_15_roz_post.rtf.pdf     ZP_220_69_15_roz_post.rtf.pdf
  17.08.2015 Rozstrzygnięcie postępowania na zad. 4 ZP_220_69_15_roz_post_zad_4.rtf.pdf     ZP_220_69_15_roz_post_zad_4.rtf.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33141121 Dostawa systemów do błyskawicznej fiksacji szwów oraz implantów zastawkowych typu Ahmeda. 25.8.2015 | 12:30      
  18.07.2015 Ogłoszenie ZP_220_48_15_ogloszenie.rtf.pdf     ZP_220_48_15_ogloszenie.rtf.pdf
  18.07.2015 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_48_15_doc.rar     ZP_220_48_15_doc.rar
  18.07.2015 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_48_15_pdf.rar     ZP_220_48_15_pdf.rar
  20.08.2015 Sprostowanie SIWZ ZP_220_48_15_SPROSTOWANIE_SIWZ.rtf.pdf     ZP_220_48_15_SPROSTOWANIE_SIWZ.rtf.pdf
  04.09.2015 Rozstrzygnięcie postępowania na zad. 2 ZP_220_48_15_roz_post_zad_2.rtf.pdf     ZP_220_48_15_roz_post_zad_2.rtf.pdf
  09.09.2015 Rozstrzygnięcie postępowania na zad. 1 ZP_220_48_15_roz_post_zad_1.PDF     ZP_220_48_15_roz_post_zad_1.PDF
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33696500 - PA02, 33140000 Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatu do oznaczeń
immunohistochemicznych dla Zakładu Patomorfologii oraz Pracowni Mikrobiologii.
28.8.2015 | 11:00
25.8.2015 | 11:00
     
  18.07.2015 Ogłoszenie ZP_220_68_15_ogłoszenie.rtf.pdf     ZP_220_68_15_ogłoszenie.rtf.pdf
  18.07.2015 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_68_15_doc.rar     ZP_220_68_15_doc.rar
  18.07.2015 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_68_15_pdf.rar     ZP_220_68_15_pdf.rar
  05.08.2015 Wyjaśnienia 01 ZP_220_68_15_WYJ_1_rtf.pdf     ZP_220_68_15_WYJ_1_rtf.pdf
  05.08.2015 Modyfikacja SIWZ i formularza oferty ZP_220_68_15_MOD_SIWZ_01.zip     ZP_220_68_15_MOD_SIWZ_01.zip
  05.08.2015 Druk do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE ZP_220_68_15_Druk__UE.pdf     ZP_220_68_15_Druk__UE.pdf
  10.08.2015 Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie ZP_220_68_15_Og_do_inf.pdf     ZP_220_68_15_Og_do_inf.pdf
  21.08.2015 Wyjaśnienia 02 ZP_220_68_15_wyj_02.pdf     ZP_220_68_15_wyj_02.pdf
  04.09.2015 Rozstrzygnięcie postępowania  ZP_220_68_15_ROZ_POST.rtf.pdf     ZP_220_68_15_ROZ_POST.rtf.pdf
  07.09.2015 Sprostowanie wyboru - zadanie 6 ZP_220_68_15_spr_wyb_zad_6.PDF     ZP_220_68_15_spr_wyb_zad_6.PDF
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33.19.23.00-5. Dostawa stanowiska do pielęgnacji noworodków, mebli medycznych, szaf ubraniowych oraz wózka do przewożenia czystej bielizny 30.07.2015 | 09:30
29.07.2015 | 09:30
     
  21.07.2015 Ogłoszenie ZP_220_72_15_ogłoszenie.rtf.pdf     ZP_220_72_15_ogłoszenie.rtf.pdf
  21.07.2015 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_72_15_DOC.rar     ZP_220_72_15_DOC.rar
  21.07.2015 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_72_15_PDF.rar     ZP_220_72_15_PDF.rar
  24.07.2015 Wyjaśnienia 01 ZP_220_72_15_wyj__1.rtf     ZP_220_72_15_wyj__1.rtf
  27.07.2015 Wyjaśnienia 02 ZP_220_72_15_Wyj_2.rtf.pdf     ZP_220_72_15_Wyj_2.rtf.pdf
  27.07.2015 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_72_15_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.rtf.pdf     ZP_220_72_15_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.rtf.pdf
  29.07.2015 Sprostowanie do zał. 5 ZP_220_72_15_spr_do_zal.pdf     ZP_220_72_15_spr_do_zal.pdf
  19.08.2015 Rozstrzygnięcie postępowania na zad. 2 i 4 ZP_220_72_15_roz_post_2_4.rtf.pdf     ZP_220_72_15_roz_post_2_4.rtf.pdf
  27.08.2015 Rozstrzygnięcie postępowania na zad. 1 i 3 ZP_220_72_15_roz_post_1_3_.rtf.pdf     ZP_220_72_15_roz_post_1_3_.rtf.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33696200 Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych, kalibratorów, materiałów kontrolnych do oznaczeń z zakresu badań biochemicznych wraz z dzierżawą dwóch analizatorów, oznaczeń proteinogramów metodą elektroforezy żelowej oraz immunofiksacji w surowicy i moczu oraz białkomoczu metodą żelową wraz z dzierżawą jednego analizatora oraz oznaczeń hemoglobiny glikowanej metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej wraz z dzierżawą jednego
analizatora.
8.9.2015 | 12:30
4.9.2015 | 12:30
27.8.2015 | 12:30
     
  22.07.2015 Ogłoszenie ZP_220_65_15_ogłoszenie.rtf.pdf     ZP_220_65_15_ogłoszenie.rtf.pdf
  22.07.2015 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_65_15_doc.rar     ZP_220_65_15_doc.rar
  22.07.2015 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_65_15_pdf.rar     ZP_220_65_15_pdf.rar
####### 12.08.2015 Wyjaśnienia 01, modyfikacja SIWZ 01 załącznik 04 i 06, zmiana terminu ZP_220_65_15_wyj_1_i_mod_SIWZ_01_zm_ter.rar     ZP_220_65_15_wyj_1_i_mod_SIWZ_01_zm_ter.rar
####### 26.08.2015 Wyjaśnienia 02 ZP_220_65_15_wyj_02.rtf.pdf     ZP_220_65_15_wyj_02.rtf.pdf
####### 31.08.2015 Sprostowanie do wyjaśnienia 02 ZP_220_65_15_sprostowanie_do_wyj_2.pdf     ZP_220_65_15_sprostowanie_do_wyj_2.pdf
####### 31.08.2015 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_65_15_ogl_o_zmianie_termin_II_DRUK.pdf     ZP_220_65_15_ogl_o_zmianie_termin_II_DRUK.pdf
  21.09.2015 Rozstrzygnięcie postępowania  ZP_220_65_15_roz_post.PDF     ZP_220_65_15_roz_post.PDF
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  24.11.15.00-0, 24.11.10.00-5. dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli i dzierżawą zbiornika kriogenicznego do tlenu ciekłego medycznego z kompletem parownic 10.08.2015 | 09:30
07.08.2015 | 09:30
     
  29.07.2015 Ogłoszenie ZP_220_66_15_ogłoszenie.rtf.pdf     ZP_220_66_15_ogłoszenie.rtf.pdf
  29.07.2015 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_66_15_doc.rar     ZP_220_66_15_doc.rar
  29.07.2015 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_66_15_pdf.rar     ZP_220_66_15_pdf.rar
  04.08.2015 Wyjaśnienia 01 ZP_220_66_15_wyj_01.rtf.pdf     ZP_220_66_15_wyj_01.rtf.pdf
  05.08.2015 Ogłoszenie o zmianie terminu ZP_220_66_15_zm_ter_1.pdf     ZP_220_66_15_zm_ter_1.pdf
  05.08.2015 Uzupełnienie do wyjaśnienia 01 ZP_220_66_15_uzup_do_wyj_1.rar     ZP_220_66_15_uzup_do_wyj_1.rar
  05.08.2015 Wyjaśnienia 02 ZP_220_66_15_wyj_02.rtf.pdf     ZP_220_66_15_wyj_02.rtf.pdf
  18.09.2015 Rozstrzygnięcie postępowania  ZP_220_66_15_roz_post.PDF     ZP_220_66_15_roz_post.PDF
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  38.43.70.00-7 dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań laboratoryjnych (analityka ogólna, hematologia, cyto-histopatologia) oraz akcesoriów laboratoryjnych jednorazowego użytku. 13.08.2015 | 8.15
11.08.2015 | 09:30
     
  03.08.2015 Ogłoszenie ZP_220_70_15_ogloszenie     ZP_220_70_15_ogloszenie
  03.08.2015 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_70_15_doc.rar     ZP_220_70_15_doc.rar
  03.08.2015 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_70_15_pdf.rar     ZP_220_70_15_pdf.rar
  06.08.2015 Wyjasnienia 01, modyfikacja SIWZ 01 załącznik 04 ZP_220_70_15_wyj_01_mod_SWIZ_zal_4.rar     ZP_220_70_15_wyj_01_mod_SWIZ_zal_4.rar
  07.08.2015 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Zmiana terminu składania ofert ZP_220_70_15_zm_term.rar     ZP_220_70_15_zm_term.rar
  10.08.2015 Wyjasnienia 02, modyfikacja SIWZ 02 załącznik 04 ZP_220_70_15_wyj_02_mod_siwz_02_zal_4.rar     ZP_220_70_15_wyj_02_mod_siwz_02_zal_4.rar
  28.08.2015 Rozstrzygnięcie postępowania  ZP_220_70_15_roz_post.rtf.pdf     ZP_220_70_15_roz_post.rtf.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  38.43.70.00-7. dostawa rękawów, wskaźników i papieru do sterylizacji 31.08.2015 | 10:30
27.08.2015 | 10:30
21.08.2015 | 10:30
     
  12.08.2015 Ogłoszenie ZP_220_71_15_ogłoszenie.pdf     ZP_220_71_15_ogłoszenie.pdf
  12.08.2015 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_71_15_doc.rar     ZP_220_71_15_doc.rar
  12.08.2015 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_71_15_pdf.rar     ZP_220_71_15_pdf.rar
  19.08.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA ZP_220_71_15_zm_og.pdf     ZP_220_71_15_zm_og.pdf
  19.08.2015 Modyfikacja SIWZ oraz Formularza oferty ZP_220_71_15_nod_SIWZ.rar     ZP_220_71_15_nod_SIWZ.rar
  21.08.2015 Wyjaśnienia 01 ZP_220_71_15 WYJ_01.pdf     ZP_220_71_15 WYJ_01.pdf
  21.08.2015 Zmodyfikowany formularz cen jednostkowych dla zadania nr 4 ZP_220_71_15_zm_form_cen_jedn.rtf     ZP_220_71_15_zm_form_cen_jedn.rtf
  21.08.2015 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  ZP_220_71_15_zm_og.rtf.pdf     ZP_220_71_15_zm_og.rtf.pdf
  08.09.2015 Rozstrzygnięcie postępowania  ZP_220_71_15_roz_post.PDF     ZP_220_71_15_roz_post.PDF
  15.09.2015 Zawiadomienie o unieważnieniu czynności zamawiającego - ROZSTRZYGNIĘCIA POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE ZADANIA NR 1 ZP_220_71_15_uniew_wyb_zad_1.PDF     ZP_220_71_15_uniew_wyb_zad_1.PDF
  07.10.2015 Rozstrzygnięcie postępowania - zadanie 01 ZP_220_71_15_roz_post_zad_01.PDF     ZP_220_71_15_roz_post_zad_01.PDF
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33.71.17.00-4, 33.14.13.23-0, 33.15.78.00-3. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku. 07.09.2015 | 09:30
03.09.2015 | 09:30
02.09.2015 | 09:30
     
  24.08.2015 Ogłoszenie ZP_220_76_15_ogłoszenie_.rtf.pdf     ZP_220_76_15_ogłoszenie_.rtf.pdf
  24.08.2015 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_76_15_doc.rar     ZP_220_76_15_doc.rar
  24.08.2015 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_76_15_pdf.rar     ZP_220_76_15_pdf.rar
  31.08.2015 Wyjaśnienia 01 ZP_220_76_15_Wyj_01.rtf.pdf     ZP_220_76_15_Wyj_01.rtf.pdf
  31.08.2015 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_76_15_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_.rtf.pdf     ZP_220_76_15_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_.rtf.pdf
  01.09.2015 Sprostowanie w zakresie treści formularza oferty oraz  zmiana terminu składania ofert ZP_220_76_15_spr.rar     ZP_220_76_15_spr.rar
  28.09.2015 Rozstrzygnięcie postępowania  ZP_220_76_15_roz_post.rtf.pdf     ZP_220_76_15_roz_post.rtf.pdf
  30.09.2015 Unieważnienie wyboru dla zadania 2 ZP_220_76_15_UN_WYB_ZAD_2.rtf.pdf     ZP_220_76_15_UN_WYB_ZAD_2.rtf.pdf
  06.10.2015 Rozstrzygnięcie postępowania dla zadania 2 ZP_220_76_15_roz_post_z2.pdf     ZP_220_76_15_roz_post_z2.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33.11.17.30-7 Dostawa wyrobów do aterektomii rotacyjnej wraz z dzierżawą konsoli. 02.09.2015 | 09:30      
  25.08.2015 Ogłoszenie ZP_220_75_15_ogLoszenie_.rtf.pdf     ZP_220_75_15_ogLoszenie_.rtf.pdf
  25.08.2015 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_75_15_DOC_XLS.rar     ZP_220_75_15_DOC_XLS.rar
  25.08.2015 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_75_15_PDF.rar     ZP_220_75_15_PDF.rar
  10.09.2015 Rozstrzygnięcie postępowania  ZP_220_75_15_roz_post.rtf.pdf     ZP_220_75_15_roz_post.rtf.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33.14.12.20-8 Dostawa kaniul dotętniczych i dożylnych 07.09.2015 | 09:30      
  28.08.2015 Ogłoszenie ZP_220_77_15_ogłoszenie.rtf.pdf     ZP_220_77_15_ogłoszenie.rtf.pdf
  28.08.2015 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_77_15_doc.rar     ZP_220_77_15_doc.rar
  28.08.2015 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_77_15_pdf.rar     ZP_220_77_15_pdf.rar
  03.09.2015 Wyjaśnienia nr 1 oraz modyfikacja SIWZ nr 1 i zmodyfikowany załącznik nr 4 A do formularza oferty ZP_220_77_15_wyj_1_mod_siwz_1.rar     ZP_220_77_15_wyj_1_mod_siwz_1.rar
  28.09.2015 Rozstrzygnięcie postępowania  ZP_220_77_15_roz_post.rtf.pdf     ZP_220_77_15_roz_post.rtf.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33111730 Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do wykonywania procedur  medycznych w hemodynamice 5.10.2015 | 11:30      
  29.08.2015 Ogłoszenie ZP_220_73_15_ogloszenie.rar     ZP_220_73_15_ogloszenie.rar
  29.08.2015 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_73_15_doc_xls.rar     ZP_220_73_15_doc_xls.rar
  29.08.2015 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_73_15_pdf.rar     ZP_220_73_15_pdf.rar
  10.09.2015 Wyjaśnienia 01 ZP_220_73_15_Wyj_1.rtf.pdf     ZP_220_73_15_Wyj_1.rtf.pdf
  25.09.2015 Wyjaśnienia 02 ZP_220_73_15_Wyj_2.pdf     ZP_220_73_15_Wyj_2.pdf
  29.10.2015 Rozstrzygnięcie postępowania  ZP_220_73_15_roz_post.pdf     ZP_220_73_15_roz_post.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33.69.63.00-8, 33.70.00.00-7, 33.63.16.00-8. Dostawa odczynników chemicznych, kosmetyków oraz produktów biobójczych dla SPSK 2 PUM w Szczecinie. 15.09.2015 | 10:00      
  04.09.2015 Ogłoszenie ZP_220_74_15_ogloszenie.rtf.pdf     ZP_220_74_15_ogloszenie.rtf.pdf
  04.09.2015 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_74_15_doc.rar     ZP_220_74_15_doc.rar
  04.09.2015 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_74_15_pdf.rar     ZP_220_74_15_pdf.rar
  10.09.2015 Wyjaśnienia 01 ZP_220_74_15_wyj_01.pdf     ZP_220_74_15_wyj_01.pdf
  18.09.2015 Rozstrzygnięcie postępowania  ZP_220_74_15_roz_post.rtf.pdf     ZP_220_74_15_roz_post.rtf.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33169000 Dostawa zestawów operacyjnych do witrektomii i fakoemulsyfikacji wraz z dzierżawą aparatu 29.10.2015 | 09:30
26.10.2015 | 09:30
15.10.2015 | 09:30
     
  09.09.2015 Ogłoszenie ZP_220_78_15_ogloszenie.rtf.pdf     ZP_220_78_15_ogloszenie.rtf.pdf
  09.09.2015 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_78_15_doc.rar     ZP_220_78_15_doc.rar
  09.09.2015 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_78_15_pdf.rar     ZP_220_78_15_pdf.rar
  02.10.2015 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  ZP_220_78_15_ogl_o_zm_ogl.pdf     ZP_220_78_15_ogl_o_zm_ogl.pdf
  02.10.2015 WYJAŚNIENIE NR 1 ORAZ MODYFIKACJA SIWZ NR 1, ZMODYFIKOWANA DNIA 02.10.2015 R.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP_220_78_15_wyj_01_mod_SIWZ_01.rar     ZP_220_78_15_wyj_01_mod_SIWZ_01.rar
  13.10.2015 Sprostowanie do wyjaśnienia nr 1 oraz modyfikacji SIWZ nr 1   ZP_220_78_15_SPROST_do_Wyj_1_Mod_SIWZ_1.rtf.pdf     ZP_220_78_15_SPROST_do_Wyj_1_Mod_SIWZ_1.rtf.pdf
  22.10.2015 Wyjaśnienia 02 ZP_220_78_15_Wyj_2.rtf.pdf     ZP_220_78_15_Wyj_2.rtf.pdf
  22.10.2015 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 ZP_220_78_15_Og_o_zm_og_nr_2.pdf     ZP_220_78_15_Og_o_zm_og_nr_2.pdf
  05.11.2015 Rozstrzygnięcie postępowania  ZP_220_78_15_roz_post.rtf.pdf     ZP_220_78_15_roz_post.rtf.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33184500 Dostawa sprzętu medycznego jednokrotnego użytku do zabiegów endowaskularnych. 03.11.2015 | 09:30
29.10.2015 | 09:30
     
  23.09.2015 Ogłoszenie ZP_220_80_15_ogloszenie.rtf.pdf     ZP_220_80_15_ogloszenie.rtf.pdf
  23.09.2015 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_80_15_doc.rar     ZP_220_80_15_doc.rar
  23.09.2015 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_80_15_pdf.rar     ZP_220_80_15_pdf.rar
  12.10.2015 Wyjaśnienia 01 ZP_220_80_15_Wyj_1.rtf.pdf     ZP_220_80_15_Wyj_1.rtf.pdf
  13.10.2015 Sprostowanie do wyjaśnienia 01 ZP_220_80_15_spr_do_wyj_1.rtf.pdf     ZP_220_80_15_spr_do_wyj_1.rtf.pdf
  26.10.2015 Wyjaśnienia 02 ZP_220_80_15_wyj_02.rtf.pdf     ZP_220_80_15_wyj_02.rtf.pdf
  26.10.2015 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1 ZP_220_80_15_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf     ZP_220_80_15_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf
  13.11.2015 Rozstrzygnięcie postępowania  ZP_220_80_15_roz_post.pdf     ZP_220_80_15_roz_post.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33.14.12.00-2, 33.14.13.00-3, 33.14.16.21-9, 14.40.00.00-5. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.  05.10.2015 | 09:30
02.10.2015 | 09:30
01.10.2015 | 09:30
     
  23.09.2015 Ogłoszenie ZP_220_84_15_ogłoszenie.pdf     ZP_220_84_15_ogłoszenie.pdf
  23.09.2015 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_84_15_DOC.rar     ZP_220_84_15_DOC.rar
  23.09.2015 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_84_15_PDF.rar     ZP_220_84_15_PDF.rar
  29.09.2015 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_84_15_og_o_zm_og.rtf.pdf     ZP_220_84_15_og_o_zm_og.rtf.pdf
  30.09.2015 Wyjaśnienia_01 ZP_220_84_15_Wyj_nr_1.rtf.pdf     ZP_220_84_15_Wyj_nr_1.rtf.pdf
  30.09.2015 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 02 ZP_220_84_15_og_o_zm_og_-_2.rtf.pdf     ZP_220_84_15_og_o_zm_og_-_2.rtf.pdf
  06.11.2015 Rozstrzygnięcie postępowania  ZP_220_84_15_roz_post.rtf.pdf     ZP_220_84_15_roz_post.rtf.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33.11.50.00-9. Dostawa zestawów do strzykawki automatycznej Mallinckrodt Optivantage DH. 07.10.2015 | 10:00
05.10.2015 | 10:00
02.10.2015 | 10:00
     
  24.09.2015 Ogłoszenie ZP_220_79_15_ogloszenie.rtf.pdf     ZP_220_79_15_ogloszenie.rtf.pdf
  24.09.2015 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_79_15_doc.rar     ZP_220_79_15_doc.rar
  24.09.2015 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_79_15_PDF.rar     ZP_220_79_15_PDF.rar
  28.09.2015 Wyjaśnienia_01 ZP_220_79_15_WYJ_1.pdf     ZP_220_79_15_WYJ_1.pdf
  30.09.2015 Wyjaśnienia_02 ZP_220_79_15_WYJ_2._rtf.pdf     ZP_220_79_15_WYJ_2._rtf.pdf
  30.09.2015 Ogłoiszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_79_15_zm_og_1.rtf.pdf     ZP_220_79_15_zm_og_1.rtf.pdf
  01.10.2015 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 ZP_220_79_15_zm_og_2.rtf.pdf     ZP_220_79_15_zm_og_2.rtf.pdf
  01.10.2015 Wyjaśnienia_03 ZP_220_79_15_WYJ_3.rar     ZP_220_79_15_WYJ_3.rar
  27.10.2015 Rozstrzygnięcie postępowania  ZP_220_79_15_roz_post..rtf.pdf     ZP_220_79_15_roz_post..rtf.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33.19.21.20-9, 38.00.00.00-5. Dostawa i montaż 6 sztuk łóżek do intensywnej opieki medycznej, aparatury i sprzętu laboratoryjnego oraz mikroskopu odwróconego. 02.10.2015 | 12:30
02.10.2015 | 09:30
     
  24.09.2015 Ogłoszenie ZP_220_86_15_ogloszenie.rtf.pdf     ZP_220_86_15_ogloszenie.rtf.pdf
  24.09.2015 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_86_15_doc.rar     ZP_220_86_15_doc.rar
  24.09.2015 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_86_15_pdf.rar     ZP_220_86_15_pdf.rar
  29.09.2015 WYJAŚNIENIE NR 1, MODYFIKACJA SIWZ NR 1 , zmodyfikowany zał. Nr 4,
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ZP_220_86_15_Wyj_1_mod_SIWZ_1_zal_4.rar     ZP_220_86_15_Wyj_1_mod_SIWZ_1_zal_4.rar
  29.09.2015 Wyjaśnienia_02 ZP_220_86_15_Wyj_2.rtf.pdf     ZP_220_86_15_Wyj_2.rtf.pdf
  06.10.2015 Rozstrzygnięcie postępowania  ZP_220_86_15_roz_post..rtf.pdf     ZP_220_86_15_roz_post..rtf.pdf
             
             
    Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Termin składania ofert
(dzień.miesiąc.rok | godzina)
     
  33.62.20.00-6. Dostawa urządzenia do zamykania uszka lewego przedsionka o konstrukcji jednoczęściowej. 09.10.2015 | 09:30      
  01.10.2015 Ogłoszenie ZP_220_85_15_ogłoszenie_.pdf     ZP_220_85_15_ogłoszenie_.pdf
  01.10.2015 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_85_15_doc.rar     ZP_220_85_15_doc.rar
  01.10.2015 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_85_15_pdf.rar     ZP_220_85_15_pdf.rar
  12.10.2015 Rozstrzygnięcie postępowania  ZP_220_85_15_roz_post.rtf.pdf     ZP_220_85_15_roz_post.rtf.pdf
             
             
    Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania      
  33.00.00.00-0. Dostawę kaniul oraz protez naczyniowych.        
  05.10.2015 Ogłoszenie ZP_220_88_15_ogloszenie_.rtf.pdf     ZP_220_88_15_ogloszenie_.rtf.pdf
  05.10.2015 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_88_15_doc.rar     ZP_220_88_15_doc.rar
  09.10.2015 Wyjaśnienia 01 ZP_220_88_15_Wyj_01.rar     ZP_220_88_15_Wyj_01.rar
  09.10.2015 Wyjaśnienia 02 ZP_220_88_15_Wyj_02.pdf     ZP_220_88_15_Wyj_02.pdf
  12.10.2015 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_88_15_Ogl_o_zm_ogl_zm_term.rtf.pdf     ZP_220_88_15_Ogl_o_zm_ogl_zm_term.rtf.pdf
  12.10.2015 Wyjaśnienia 03 ZP_220_88_15_Wyjasnienia_nr_3.rtf.pdf     ZP_220_88_15_Wyjasnienia_nr_3.rtf.pdf
  21.10.2015 Rozstrzygnięcie postępowania  ZP_220_88_15_roz_post.rtf.pdf     ZP_220_88_15_roz_post.rtf.pdf
             
             
    Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania      
  33.18.20.00-9 Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do zamykania nieprawidłowych połączeń wewnątrzsercowych        
  09.10.2015 Ogłoszenie ZP_220_90_15_ogloszenie_.rtf.pdf     ZP_220_90_15_ogloszenie_.rtf.pdf
  09.10.2015 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_90_15_doc.rar     ZP_220_90_15_doc.rar
  09.10.2015 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_90_15_pdf.rar     ZP_220_90_15_pdf.rar
  20.10.2015 Rozstrzygnięcie postępowania  ZP_220_90_15_roz_post.pdf     ZP_220_90_15_roz_post.pdf
             
             
    Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania      
  72000000, 48000000, 30000000 Administrowanie systemami informatycznymi w tym pakietem oprogramowania InfoMedica/AMMS w SPSK-2.        
  14.10.2015 Ogłoszenie ZP_220_89_15_ogloszenie.rtf.pdf     ZP_220_89_15_ogloszenie.rtf.pdf
  14.10.2015 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_89_15_doc.rar     ZP_220_89_15_doc.rar
  14.10.2015 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_89_15_pdf.rar     ZP_220_89_15_pdf.rar
  22.10.2015 Wyjaśnienia 01 i modyfikacja SIWZ 01 ZP_220_89_15_Wyj_1_oraz_mod_SIWZ_nr_1.rtf.pdf     ZP_220_89_15_Wyj_1_oraz_mod_SIWZ_nr_1.rtf.pdf
  22.10.2015 Zmodyfikowany zał nr 5 Wykaz_osob ZP_220_89_15_zmod_zal_5.rar     ZP_220_89_15_zmod_zal_5.rar
  22.10.2015 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_89_15_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf     ZP_220_89_15_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf
  02.11.2015 Wyjaśnienia 02 ZP_220_89_15_Wyj_2.rtf.pdf     ZP_220_89_15_Wyj_2.rtf.pdf
  06.11.2015 Wyjaśnienie nr 3 oraz modyfikacja SIWZ nr 2 ZP_220_89_15_Wyj_3_o_mod_SIWZ__2.pdf     ZP_220_89_15_Wyj_3_o_mod_SIWZ__2.pdf
  12.11.2015 Sprostowanie do wyjaśnienia nr 3 oraz modyfikacji SIWZ nr 2  ZP_220_89_15_SPR_Wyj_3_mod_SIWZ.rtf.pdf     ZP_220_89_15_SPR_Wyj_3_mod_SIWZ.rtf.pdf
  25.11.2015 Rozstrzygnięcie postępowania  ZP_220_89_15_zawiadomienie o rozstrzygnieciu postępowania z dn. 25.11.15 r.rtf.pdf     ZP_220_89_15_zawiadomienie o rozstrzygnieciu postępowania z dn. 25.11.15 r.rtf.pdf
             
             
             
    Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania      
  33111800 Dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie aparatu RTG przewoźnego z ramieniem „C”, strzykawki automatycznej oraz stołu operacyjnego przeznaczonych do zabiegów kardiochirurgicznych, chirurgii naczyniowej i endowaskularnej oraz kardiologii interwencyjnej na potrzeby sali hybrydowej Kliniki Kardiochirurgii.        
  17.10.2015 Ogłoszenie ZP_220_93_15_ogloszenie.pdf     ZP_220_93_15_ogloszenie.pdf
  17.10.2015 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_93_15_doc.rar     ZP_220_93_15_doc.rar
  17.10.2015 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_93_15_pdf.rar     ZP_220_93_15_pdf.rar
  29.10.2015 Modyfikacja SIWZ 01 ZP_220_93_15_mod_SIWZ_01.rar     ZP_220_93_15_mod_SIWZ_01.rar
  17.11.2015 Wyjaśnienia 01 ZP_220_93_15_Wyj_1.pdf     ZP_220_93_15_Wyj_1.pdf
  18.11.2015 Załącznik nr 7 do formularza oferty ZP_220_93_15 zal. nr 7 Udostepnianie zasobow.pdf     ZP_220_93_15 zal. nr 7 Udostepnianie zasobow.pdf
  02.12.2015 Rozstrzygnięcie postępowania  32 ZP_220_93_15_roz_post.pdf     ZP_220_93_15_roz_post.pdf
             
             
             
    Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania      
  33140000, 33692300, 33141127, 33157000, 33141115, 33141114, 33141116, 33141119, 33141110, 33141113, 33141111, 33141112, 33141000, 33141121, 33712000 Dostawa wyrobów medycznych (hemostatyków wchłanianych, opatrunków, szwów chirurgicznych i innych).        
  17.10.2015 Ogłoszenie ZP_220_82_15_ogłoszenie..pdf     ZP_220_82_15_ogłoszenie..pdf
  17.10.2015 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_82_15_doc.rar     ZP_220_82_15_doc.rar
  17.10.2015 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_82_15_pdf.rar     ZP_220_82_15_pdf.rar
  13.11.2015 Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie ZP_220_82_15_Og_dod_inf.pdf     ZP_220_82_15_Og_dod_inf.pdf
  13.11.2015 Wyjaśnienie nr1 oraz Modyfikacja SIWZ nr 1, zal. 4 ZP_220_82_15_WYJ_1_MOD_siwz_zal_4.rar     ZP_220_82_15_WYJ_1_MOD_siwz_zal_4.rar
  17.11.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA ZP_220_82_15_OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA.pdf     ZP_220_82_15_OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA.pdf
  25.11.2015 Modyfikacja Wyjaśnienia ZP_220_82_15_Modyfikacja WYJASNIENA NR 1.pdf     ZP_220_82_15_Modyfikacja WYJASNIENA NR 1.pdf
  13.01.2016 Rozstrzygnięcie postępowania 1,2,3,4, 7, 10,11,15,16,22,25,26, 30, 31,37,43,44,45,46,49 oraz UNIEWAŻNIENIE zadań nr 9,29,30,33,40,50 ZP_220_82_15_Roz_pos_13.01.2016.pdf     ZP_220_82_15_Roz_pos_13.01.2016.pdf
  21.01.2016 Rozstrzygnięcie postępowania 5,6,8,12,13,14,17,18,19,20,21,23,24,27,28,34,35,36,38,39, 41,42,47,48,51 ZP_220_82_15_Roz_pos_21.01.2016 r.pdf     ZP_220_82_15_Roz_pos_21.01.2016 r.pdf
  29.02.2016 Rozstrzygnięcie postępowania - zadanie 32 ZP_220_82_15_Rozstrzygniecie zadania nr 32 z dnia 29.02.2016 r.pdf     ZP_220_82_15_Rozstrzygniecie zadania nr 32 z dnia 29.02.2016 r.pdf
             
             
             
    Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania      
    Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych        
  17.10.2015 Ogłoszenie ZP_220_81_15_ogłoszenie.pdf     ZP_220_81_15_ogłoszenie.pdf
  17.10.2015 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_81_15_doc.rar     ZP_220_81_15_doc.rar
  17.10.2015 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_81_15_pdf.rar     ZP_220_81_15_pdf.rar
  29.10.2015 Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie ZP_220_81_15_i_ENOTICES_SSZP-2015-144892-F14-PL.pdf     ZP_220_81_15_i_ENOTICES_SSZP-2015-144892-F14-PL.pdf
  29.10.2015 Modyfikacja SIWZ 01 ZP_220_81_15_modyfikacja_SIWZ_01.rar     ZP_220_81_15_modyfikacja_SIWZ_01.rar
  30.10.2015 Wyjaśnienia 01 ZP_220_81_15_WYJ_1.pdf     ZP_220_81_15_WYJ_1.pdf
  10.11.2015 Wyjaśnienia 02 ZP_220_81_15_WYJ_2.pdf     ZP_220_81_15_WYJ_2.pdf
  10.11.2015 Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie 02 ZP_220_81_15_mod_2_ENOTICES_SSZP-2015-150704-F14-PL.pdf     ZP_220_81_15_mod_2_ENOTICES_SSZP-2015-150704-F14-PL.pdf
  12.11.2015 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_81_15_ogl_o_zm_ogl.pdf     ZP_220_81_15_ogl_o_zm_ogl.pdf
  17.11.2015 Wyjaśnienia 03 ZP_220_81_15_Wyj_3_rtf.pdf     ZP_220_81_15_Wyj_3_rtf.pdf
  17.12.2015 Rozstrzygnięcie postępowania  ZP_220_81_15_wybór.pdf     ZP_220_81_15_wybór.pdf
  13.01.2016 Rozstrzygnięcie postępowania 1 - 5 ZP_220_81_15_Roz_zad_1-5.pdf     ZP_220_81_15_Roz_zad_1-5.pdf
             
             
             
    Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania      
    Dostawa środków technicznych do operacji kardiochirurgicznych oraz dzierżawę klipsownic.        
  17.10.2015 Ogłoszenie ZP_220_87_15_ogłoszenie.rtf.pdf     ZP_220_87_15_ogłoszenie.rtf.pdf
  17.10.2015 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_87_15_doc.rar     ZP_220_87_15_doc.rar
  17.10.2015 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_87_15_pdf.rar     ZP_220_87_15_pdf.rar
  05.11.2015 Wyjaśnienia 01 ZP_220_87_15_Wyj_1.rar     ZP_220_87_15_Wyj_1.rar
  20.11.2015 Wyjaśnienia 02 ZP_220_87_15_Wyj_2.pdf     ZP_220_87_15_Wyj_2.pdf
  20.11.2015 Ogłoszenie o zmianie nr 2 ZP_220_87_15_Ogloszenie_o_zmianie_nr_2.pdf     ZP_220_87_15_Ogloszenie_o_zmianie_nr_2.pdf
  17.12.2015 Rozstrzygnięcie postępowania na zadania 1, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19  ZP_220_87_15_Zawiadomienie o rozstrzygnieciu_zad_1,4,5,7,9,11,12,13,14,16,17,18,19.rtf.pdf     ZP_220_87_15_Zawiadomienie o rozstrzygnieciu_zad_1,4,5,7,9,11,12,13,14,16,17,18,19.rtf.pdf
  04.01.2016 Rozstrzygnięcie postępowania na zadania 2,3,6,8,10,15 ZP_220_87_15_Zawiadomienie o rozstrzygnieciu_zad_2,3,6,8,10,15.rtf.pdf     ZP_220_87_15_Zawiadomienie o rozstrzygnieciu_zad_2,3,6,8,10,15.rtf.pdf
             
             
             
    Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania      
  33.70.00.00-7, 33.63.16.00-8. Dostawa kosmetyków oraz produktów biobójczych dla SPSK 2 PUM w Szczecinie.        
  20.10.2015 Ogłoszenie ZP_220_95_15_ogloszenie.rtf.pdf     ZP_220_95_15_ogloszenie.rtf.pdf
  20.10.2015 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_95_15_doc.rar     ZP_220_95_15_doc.rar
  20.10.2015 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_95_15_pdf.rar     ZP_220_95_15_pdf.rar
  10.11.2015 Rozstrzygnięcie postępowania  ZP_220_95_15_roz_post.rtf.pdf     ZP_220_95_15_roz_post.rtf.pdf
             
             
    Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania      
  90511000 Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych o kodach 180102, 180103, 180104, 180108, 180109 z terenu Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie.        
  24.10.2015 Ogłoszenie ZP_220_83_15_ogloszenie.rtf.pdf     ZP_220_83_15_ogloszenie.rtf.pdf
  24.10.2015 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_83_15_doc.rar     ZP_220_83_15_doc.rar
  24.10.2015 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_83_15_pdf.rar     ZP_220_83_15_pdf.rar
  03.11.2015 Modyfikacja SIWZ ZP_220_83_15_mod_SIWZ.PDF     ZP_220_83_15_mod_SIWZ.PDF
  10.11.2015 Sprostowanie SIWZ ZP_220_83_15_spri_SIWZ_1.rtf.pdf     ZP_220_83_15_spri_SIWZ_1.rtf.pdf
  17.11.2015 Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ ZP_220_83_15_Wyjasnienia i modyfikacja SIWZ.pdf     ZP_220_83_15_Wyjasnienia i modyfikacja SIWZ.pdf
  22.01.2016 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_83_15_rozstrzygnięcie.PDF     ZP_220_83_15_rozstrzygnięcie.PDF
             
             
             
    Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania      
  38.43.70.00-7, 18.31.50.00-0, 33.15.78.00-3. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz akcesoriów laboratoryjnych.        
  27.10.2015 Ogłoszenie ZP_220_91_15_ogłoszenie.pdf     ZP_220_91_15_ogłoszenie.pdf
  27.10.2015 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_91_15_doc.rar     ZP_220_91_15_doc.rar
  27.10.2015 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_91_15_pdf.rar     ZP_220_91_15_pdf.rar
  02.11.2015 Zmiana terminu składania ofert ZP_220_91_15_ogl_o_zm_ogl_termin_na_06_11_15.rtf.pdf     ZP_220_91_15_ogl_o_zm_ogl_termin_na_06_11_15.rtf.pdf
  03.11.2015 Wyjaśnienia 01 i modyfikacja SIWZ 01 ZP_220_91_15_wyj_1_i_mod_SIWZ_1.rtf.pdf     ZP_220_91_15_wyj_1_i_mod_SIWZ_1.rtf.pdf
  04.11.2015 Wyjaśnienia 02 i sprostowanie wyjaśnienia 01 ZP_220_91_15_Wyj_2_i_spr_wyj_1.pdf     ZP_220_91_15_Wyj_2_i_spr_wyj_1.pdf
  04.11.2015 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminów ZP_220_91_15_ogl_o_zm_ogl_2_termin_na_09_11_15.rtf.pdf     ZP_220_91_15_ogl_o_zm_ogl_2_termin_na_09_11_15.rtf.pdf
  18.11.2015 Rozstrzygnięcie postępowania  ZP_220_91_15_roz_post.PDF     ZP_220_91_15_roz_post.PDF
  20.11.2015 Sprostowanie rozstrzygnięcia zad 3 ZP_220_91_15_Sprostowanie_rozstrzygniecia_zad_3.PDF     ZP_220_91_15_Sprostowanie_rozstrzygniecia_zad_3.PDF
             
             
    Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania      
  38.42.00.00-5. Dostawa zestawów do pomiaru ciśnienia krwawego z zamkniętym systemem do pobierania krwi.        
  27.10.2015 Ogłoszenie ZP_220_94_15 ogłoszenie.pdf     ZP_220_94_15 ogłoszenie.pdf
  27.10.2015 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_94_15_doc.rar     ZP_220_94_15_doc.rar
  27.10.2015 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_94_15_pdf.rar     ZP_220_94_15_pdf.rar
  02.11.2015 Zmiana terminu składania ofert ZP_220_94_15_Zmiana_terminu_skladania_ofert.rtf.pdf     ZP_220_94_15_Zmiana_terminu_skladania_ofert.rtf.pdf
  02.11.2015 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_94_15_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_.rtf.pdf     ZP_220_94_15_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_.rtf.pdf
  03.11.2015 Wyjaśnienia 01 ZP_220_94_15_Wyj_1.rtf.pdf     ZP_220_94_15_Wyj_1.rtf.pdf
  30.11.2015 Rozstrzygnięcie postępowania  ZP_220_94_15_zawiadomienie o rozstrzygnieciu postrpowania z dn. 30.11.15 r.rtf.pdf     ZP_220_94_15_zawiadomienie o rozstrzygnieciu postrpowania z dn. 30.11.15 r.rtf.pdf
             
             
             
    Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania      
  33.18.22.20-7. Dostawa biologicznych zastawek aortalnych do implantacji przezudowej i przezkoniuszkowej z akcesoriami do implantacji        
  06.11.2015 Ogłoszenie ZP_220_98_15_ogłoszenie.rtf.pdf     ZP_220_98_15_ogłoszenie.rtf.pdf
  06.11.2015 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_98_15_doc_xls.rar     ZP_220_98_15_doc_xls.rar
  06.11.2015 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_98_15_pdf.rar     ZP_220_98_15_pdf.rar
  18.11.2015 Rozstrzygnięcie postępowania  ZP_220_98_15_Zawiadomienie o rozstrzygnieciu.pdf     ZP_220_98_15_Zawiadomienie o rozstrzygnieciu.pdf
             
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania      
  33141000 Dostawa obłożeń do zabiegów angiografii i urologii oraz worków urologicznych wraz z
dzierżawą stelaża.
       
  07.11.2015 Ogłoszenie ZP_220_96_15_ogłoszenie.rtf.pdf     ZP_220_96_15_ogłoszenie.rtf.pdf
  07.11.2015 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_96_15_DOC.rar     ZP_220_96_15_DOC.rar
  07.11.2015 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_96_15_PDF.rar     ZP_220_96_15_PDF.rar
  09.11.2015 Nowy formularz oferty ZP_220_96_15_Zalacznik_nr_1N.rar     ZP_220_96_15_Zalacznik_nr_1N.rar
  27.11.2015 Wyjaśnienie 01 ZP_220_96_15_Wyj_1.pdf     ZP_220_96_15_Wyj_1.pdf
  04.01.2016 Rozstrzygnięcie postępowania  ZP_220_96_15_Zawiadomienie o rozstrzygnieciu_96.rtf.pdf     ZP_220_96_15_Zawiadomienie o rozstrzygnieciu_96.rtf.pdf
             
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania      
  33.66.21.00-9. Dostawa leków programowych stosowanych w leczeniu neowaskularnej postaci zwyrodnienia plamki związanej z wiekiem na potrzeby Kliniki Okulistyki.        
  10.11.2015 Ogłoszenie ZP_220_100_15_ogłoszenie.pdf     ZP_220_100_15_ogłoszenie.pdf
  10.11.2015 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_100_15_doc.rar     ZP_220_100_15_doc.rar
  10.11.2015 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_100_15_pdf.rar     ZP_220_100_15_pdf.rar
  19.11.2015 Rozstrzygnięcie postępowania  ZP_220_100_15_Zawiadomienie o wyborze.rtf.pdf     ZP_220_100_15_Zawiadomienie o wyborze.rtf.pdf
             
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania      
  33.16.22.00-5, 33.14.13.26-1. dostawa 1. sprzętu medycznego jednorazowego użytku (kleszczyki, nożyki, retraktory, worki laparoskopowe) oraz szczypczyków biopsyjnych gastro i kolonoskopowych; 2. materiałów zużywalnych do wykonania biopsji gruboigłowej gruczołu piersiowego wspomaganej próżnią pod kontrolą RTG, kompatybilnych z urządzeniem Mammotome.        
  16.11.2015 Ogłoszenie ZP_220_97_15_ogloszenie.rtf.pdf     ZP_220_97_15_ogloszenie.rtf.pdf
  16.11.2015 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_97_15_doc.rar     ZP_220_97_15_doc.rar
  16.11.2015 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_97_15_pdf.rar     ZP_220_97_15_pdf.rar
  23.11.2015 Zmiana terminu składania ofert ZP_220_97_15_ogl o zm ogl_termin_23 11 15.pdf     ZP_220_97_15_ogl o zm ogl_termin_23 11 15.pdf
  25.11.2015 Wyjaśnienie 01 i modyfikacja SIWZ ZP_220_97_15_Wyj_1_mod_SIWZ_1.pdf     ZP_220_97_15_Wyj_1_mod_SIWZ_1.pdf
  25.11.2015 Modyfikacja ZP_220_97_15_zal_nr_4_MODYFIKACJA.pdf     ZP_220_97_15_zal_nr_4_MODYFIKACJA.pdf
  17.12.2015 Rozstrzygnięcie postępowania  ZP_220_97_15_wybór.PDF     ZP_220_97_15_wybór.PDF
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania      
  66.51.00.00-8, 66.51.21.00-3, 66.51.41.10-0, 66.51.50.00-3, 66.51.51.00-4, 66.51.54.00-7, 66.51.61.00-1. Usługa ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie.        
  18.11.2015 Ogłoszenie ZP_220_103_15_Ogloszenie.pdf     ZP_220_103_15_Ogloszenie.pdf
  18.11.2015 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_103_15_doc.rar     ZP_220_103_15_doc.rar
  18.11.2015 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_103_15_pdf.rar     ZP_220_103_15_pdf.rar
  30.11.2015 Unieważnienie Postępowania ZP_220_103_15_zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.rtf.pdf     ZP_220_103_15_zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.rtf.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania      
  66.51.00.00-8, 66.51.21.00-3 Usługa ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych.        
  18.11.2015 Ogłoszenie ZP_220_104_15_Ogloszenie.pdf     ZP_220_104_15_Ogloszenie.pdf
  18.11.2015 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_104_15_doc.rar     ZP_220_104_15_doc.rar
  18.11.2015 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_104_15_pdf.rar     ZP_220_104_15_pdf.rar
  19.11.2015 Modyfikacja SIWZ ZP_220_104_15_Modyfikacja SIWZ nr 1.rtf.pdf     ZP_220_104_15_Modyfikacja SIWZ nr 1.rtf.pdf
  19.11.2015 Dokumenty przetargowe po modyfikacji (DOC) ZP_220_104_15_modyfikacja_DOC.rar     ZP_220_104_15_modyfikacja_DOC.rar
  19.11.2015 Dokumenty przetargowe po modyfikacji (PDF) ZP_220_104_15_modyfikacja_pdf.rar     ZP_220_104_15_modyfikacja_pdf.rar
  01.12.2015 Rozstrzygnięcie postępowania  ZP_220_104_15_roz_post.pdf     ZP_220_104_15_roz_post.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania      
  33.14.14.20-0 Dostawa rękawic chirurgicznych oraz rękawic do przygotowywania cytostatyków 11.12.2015 | 09:30
09.12.2015 | 09:30
     
  01.12.2015 Ogłoszenie ZP_220_102_15_ogloszenie.pdf     ZP_220_102_15_ogloszenie.pdf
  01.12.2015 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_102_15 (DOC).rar     ZP_220_102_15 (DOC).rar
  01.12.2015 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_102_15 (PDF).rar     ZP_220_102_15 (PDF).rar
  04.12.2015 Zmiana terminu składania ofert ZP_220_102_15_Zmiana_terminu.pdf     ZP_220_102_15_Zmiana_terminu.pdf
  08.12.2015 Wyjaśnienie 01 ZP_220_102_15_Wyj_01.pdf     ZP_220_102_15_Wyj_01.pdf
  08.12.2015 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_102_15_Ogloszenie_o_zmianie_02.pdf     ZP_220_102_15_Ogloszenie_o_zmianie_02.pdf
  07.01.2016 Rozstrzygnięcie postępowania  ZP_220_102_15_Zawiadomienie o rozstrzygnieciu.rtf.pdf     ZP_220_102_15_Zawiadomienie o rozstrzygnieciu.rtf.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania      
  33.16.90.00-2, 33.16.80.00-5 Dostawa narzędzi chirurgicznych i laparoskopowych wielokrotnego użytku dla Bloków Operacyjnych SPSK-2 PUM w Szczecinie        
  01.12.2015 Ogłoszenie ZP_220_105_15_ogloszenie.pdf     ZP_220_105_15_ogloszenie.pdf
  01.12.2015 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_105_15 (DOC).rar     ZP_220_105_15 (DOC).rar
  01.12.2015 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_105_15 (PDF).rar     ZP_220_105_15 (PDF).rar
  10.12.2015 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_105_15_Ogłoszenie o zmienie ogłoszenia.pdf     ZP_220_105_15_Ogłoszenie o zmienie ogłoszenia.pdf
  10.12.2015 Wyjaśnienie nr1 ZP_220_105_15_WYJAŚNIENIE NR 1.pdf     ZP_220_105_15_WYJAŚNIENIE NR 1.pdf
  11.12.2015 Wyjaśnienie nr2 ZP_220_105_15_WYJAŚNIENIE NR 2.pdf     ZP_220_105_15_WYJAŚNIENIE NR 2.pdf
  21.12.2015 Rozstrzygnięcie postępowania  ZP_220_105_15_Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dn. 18.12.2015 r.rtf.pdf     ZP_220_105_15_Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dn. 18.12.2015 r.rtf.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania      
  66.51.00.00-8, 66.51.21.00-3, 66.51.41.10-0, 66.51.50.00-3, 66.51.51.00-4, 66.51.54.00-7, 66.51.61.00-1 Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych SPSK-2        
  04.12.2015 Ogłoszenie ZP_220_107_15 Ogłoszenie.pdf     ZP_220_107_15 Ogłoszenie.pdf
  04.12.2015 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_107_15 (DOC).rar     ZP_220_107_15 (DOC).rar
  04.12.2015 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_107_15 (PDF).rar     ZP_220_107_15 (PDF).rar
  18.12.2015 Rozstrzygnięcie postępowania  ZP_220_107_15_roz.pdf     ZP_220_107_15_roz.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania      
  33.19.23.00-5, 39.13.10.00-9, 39.14.31.10-0, 44.42.10.00-7 Dostawa regałów archiwizacyjnych, szaf ubraniowych metalowych, wózków, łóżek szpitalnych, szafek przyłóżkowych oraz innego wyposażenia        
  10.12.2015 Ogłoszenie ZP_220_108_15_ogłoszenie.rtf.pdf     ZP_220_108_15_ogłoszenie.rtf.pdf
  10.12.2015 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_108_15_(doc).rar     ZP_220_108_15_(doc).rar
  10.12.2015 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_108_15_(pdf).rar     ZP_220_108_15_(pdf).rar
  15.12.2015 Wyjaśnienie nr 1 ZP_220_108_15_Wyjaśnienie nr 1.pdf     ZP_220_108_15_Wyjaśnienie nr 1.pdf
  16.12.2015 Wyjaśnienie nr 2 ZP_220_108_15_Wyjaśnienie nr 2.pdf     ZP_220_108_15_Wyjaśnienie nr 2.pdf
  16.12.2015 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_108_15_zmiana terminów_ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1.pdf     ZP_220_108_15_zmiana terminów_ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1.pdf
  17.12.2015 Wyjaśnienie nr 3 ZP_220_108_15_Wyjasnienie_nr_3.pdf     ZP_220_108_15_Wyjasnienie_nr_3.pdf
  15.01.2016 Rozstrzygnięcie postępowania zad. 1-8,10,11 ZP_220_108_15_Roz_nr_1-8,10_i_11.pdf     ZP_220_108_15_Roz_nr_1-8,10_i_11.pdf
  18.01.2016 Rozstrzygnięcie postępowania zad. 9 ZP_220_108_15_Roz_nr_9.pdf     ZP_220_108_15_Roz_nr_9.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania      
    Wykonanie w czynnym budynku szpitala robót budowlanych dodatkowych do zamówienia podstawowego (ZP/220/38/14), polegających na wykonaniu nowego przyłącza wodnego do budynku, zasilania rezerwowego w wodę, wykonaniu nowego przyłącza wody ciepłej i centralnego ogrzewania do budynku H, wykonanie odcinka instalacji wody zdemineralizowanej, tymczasowych instalacji dla potrzeb tymczasowego funkcjonowania klinik, uporządkowania instalacji kanalizacyjnej w obrębie Sterylizacji Centralnej oraz częściowa przebudowa pomieszczeń w obrębie dobudowy łóżkowej polegająca na utworzeniu trzech izolatek i gabinetu zabiegowego w obrębie budynku Klinik Chirurgicznych (budynek F) SPSK-2.        
  10.12.2015 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy ZP_220_109_15_ogłoszenie_o_zamiarze_zawarcia umowy.pdf     ZP_220_109_15_ogłoszenie_o_zamiarze_zawarcia umowy.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania      
  50.53.11.00-7, 50.70.00.00-2, 50.72.00.00-8 Usługi w zakresie utrzymania w stałej sprawności technicznej urządzeń, instalacji i sieci centralnego ogrzewania (c.o.), ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), węzłów cieplnych, instalacji solarnych w budynku Klinik Okulistyki oraz obsługi kotłowni w SPSK-2        
  17.12.2015 Ogłoszenie ZP_220_92_15_ogloszenie.pdf     ZP_220_92_15_ogloszenie.pdf
  17.12.2015 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_92_15_(DOC).rar     ZP_220_92_15_(DOC).rar
  17.12.2015 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_92_15_(PDF).rar     ZP_220_92_15_(PDF).rar
  22.01.2016 Unieważnienie postępowania ZP_220_92_15_unieważnienie.PDF     ZP_220_92_15_unieważnienie.PDF
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania      
    Świadczenie kompleksowej usługi utrzymania w czystości i prawidłowym stanie sanitarno - higienicznym pomieszczenia Zakładu Patomorfologii oraz pomieszczeń Pracowni Cytogenetyki Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej SPSK-2        
  21.12.2015 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy ZP_220_111_15_ogłoszenie_o_zamiarze_zawarcia umowy.rtf.pdf     ZP_220_111_15_ogłoszenie_o_zamiarze_zawarcia umowy.rtf.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania      
  48000000 Udzielenie licencji oraz nadzór autorski nad pakietem oprogramowania InfoMedica/AMMS w SPSK-2.        
  22.12.2015 Ogłoszenie ZP_220_101_15_ogłoszenie.pdf     ZP_220_101_15_ogłoszenie.pdf
  22.12.2015 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_101_15_DOC.rar     ZP_220_101_15_DOC.rar
  22.12.2015 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_101_15_PDF.rar     ZP_220_101_15_PDF.rar
  20.01.2016 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_101_15 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf     ZP_220_101_15 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
  20.01.2016 Wyjaśnienia i Modyfikacja ZP_220_101_15_Wyjaśnienie nr 1 oraz modyfikacja SIWZ nr 1 (1).rtf.pdf     ZP_220_101_15_Wyjaśnienie nr 1 oraz modyfikacja SIWZ nr 1 (1).rtf.pdf
  10.02.2016 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_101_15_roz.rtf.pdf     ZP_220_101_15_roz.rtf.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania      
  33.15.71.10-9, 33.14.16.21-9, 24.96.20.00-5 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.        
  23.12.2015 Ogłoszenie ZP_220_110_15_ogłoszenie.pdf     ZP_220_110_15_ogłoszenie.pdf
  23.12.2015 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_110_15_DOC.zip     ZP_220_110_15_DOC.zip
  23.12.2015 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_110_15_PDF.zip     ZP_220_110_15_PDF.zip
  04.01.2016 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_110_15_ogł o zm ogl_termin.rtf.pdf     ZP_220_110_15_ogł o zm ogl_termin.rtf.pdf
  04.01.2016 Zmiana terminu składania ofert ZP_220_110_15_zmiana term skl ofert.rtf.pdf     ZP_220_110_15_zmiana term skl ofert.rtf.pdf
  07.01.2016 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_110_15_zm_ogl 2.pdf     ZP_220_110_15_zm_ogl 2.pdf
  07.01.2016 Zmiana terminu składania ofert ZP_220_110_15_zm_ter_2.pdf     ZP_220_110_15_zm_ter_2.pdf
  08.01.2016 Wyjaśnienia 1 i MODYFIKACJA SIWZ ZP_220_110_15_Wyjaśnienia 1 i modyfikacja SIWZ 1_08 01 16.rtf.pdf     ZP_220_110_15_Wyjaśnienia 1 i modyfikacja SIWZ 1_08 01 16.rtf.pdf
  08.01.2016 Załącznik nr 4 do oferty MODYFIKACJA ZP_220_110_15_zal nr 4 do oferty_fcj_MODYFIKACJA.rtf.pdf     ZP_220_110_15_zal nr 4 do oferty_fcj_MODYFIKACJA.rtf.pdf
  19.01.2016 Rozstrzygnięcie postępowania zad. 10 ZP_220_110 15_19 01 16_wybór_zad 10_sól.rtf.pdf     ZP_220_110 15_19 01 16_wybór_zad 10_sól.rtf.pdf
  29.01.2016 Rozstrzygnięcie postępowania zad. 1-9 ZP_22O_110_ 15_wybór_29 01 16.PDF     ZP_22O_110_ 15_wybór_29 01 16.PDF
             
             
  Do odczytania dokumentów w formacie PDF należy pobrać i zainstalować darmowy program Adobe Acrobat Reader ze strony: http://www.adobe.com/pl/      
  do pobierania programu przechodzimy po kliknięciu myszką na stronie firmy Adobe ikony:
Pobierz programy Adobe Reader i Flash Player
     
           
           
  Dokumenty z rozszerzeniem RAR i ZIP zostały spakowane (i skompresowane). Programy do rozpakowania:        
  - 7-zip - Darmowy program do obsługi archiwów dystrybowany na licencji GNU LGPL: http://7-zip.org.pl      
  - 40 dniowa wersja próbna popularnego, komercyjnego programu do obsługi archiwów WINRAR http://www.winrar.eprogramy.net/      
             
  Jeśli chcesz przekazać swoje uwagi / sugestie / pomysły odnośnie funkcjonowania informacji przetargowej napisz na adres e-mailowy: przetargi@spsk2-szczecin.pl      
  lub zgłoś je telefonicznie: 091 466 1454 lub 786 865 085      
             
         
    KONIEC STRONY        
      05.04.2024 | 13:09