Zamówienia rozpoczęte w 2017 roku    
             
  Uwaga!          
  W przypadku problemów z wyświetleniem całej strony zamówień publicznych w programie Internet Explorer
zalecamy stosowanie najnowszej wersji tej przeglądarki w trybie zgodności lub innych przeglądarek takich jak Firefox, Chrome, Opera.
Strona kończy się napisem: KONIEC STRONY
     
             
             
             
    Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 rok        
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  38436710-0 Dostawa elektrod ESWL i materiałów dodatkowych przeznaczonych do aparatu do kruszenia kamieni SONOLITH typ I- MOVE        
  03.01.2017 Ogłoszenie ZP_220_02_17_ogłoszenie.pdf     ZP_220_02_17_ogłoszenie.pdf
  03.01.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_02_17_DOC.rar     ZP_220_02_17_DOC.rar
  03.01.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_02_17_PDF.rar     ZP_220_02_17_PDF.rar
  11.01.2017 Zestawienie ofert ZP_220_02_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_02_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  12.01.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_02_17 Zawiadomienie o rozstrzygnieciu.pdf     ZP_220_02_17 Zawiadomienie o rozstrzygnieciu.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33140000 Dostawa wyrobów medycznych stosowanych w okulistyce, zestawów opatrunkowych, klejów tkankowych na potrzeby Klinik SPSK-2 oraz odczynników laboratoryjnych na potrzeby Pracowni Cytogenetyki.        
  06.01.2017 Ogłoszenie ZP_220_03_17_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf     ZP_220_03_17_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
  06.01.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_03_17 DOC.rar     ZP_220_03_17 DOC.rar
  06.01.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_03_17 PDF.rar     ZP_220_03_17 PDF.rar
  27.01.2017 Wyjaśnienie nr 1 ZP_220_03_17 Wyj nr 1.rar     ZP_220_03_17 Wyj nr 1.rar
  14.02.2017 Zestawienie ofert ZP_220_03_17 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf     ZP_220_03_17 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf
  24.03.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_03_17 Rozstrzygnięcie postępowania.pdf     ZP_220_03_17 Rozstrzygnięcie postępowania.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33184100-4
33141126-9, 33141324-7
dostawa implantów jąder, kataterów do okluzji i ekstrakcji oraz cewników permanentnych do hemodializ         
  11.01.2017 Ogłoszenie ZP_220_1_17_ogłoszenie.pdf     ZP_220_1_17_ogłoszenie.pdf
  11.01.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_1_17_DOC.zip     ZP_220_1_17_DOC.zip
  11.01.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_1_17_PDF.rar     ZP_220_1_17_PDF.rar
  17.01.2017 Wyjasnienia nr 1 ZP_220_1_17 Wyjaśnienia.pdf     ZP_220_1_17 Wyjaśnienia.pdf
  20.01.2017 Zestawienie ofert ZP_220_1_17 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.pdf     ZP_220_1_17 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.pdf
  27.01.2017 Rozstrzygnięcie postepowania ZP_220_01_17 rozstrzygnięcie.PDF     ZP_220_01_17 rozstrzygnięcie.PDF
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33620000-3 Dostawa surowców leczniczych stosowanych w recepturze aptecznej        
  11.01.2017 Ogłoszenie ZP_220_04_17_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf     ZP_220_04_17_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
  11.01.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_04_17 DOC.rar     ZP_220_04_17 DOC.rar
  11.01.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_04_17 PDF.rar     ZP_220_04_17 PDF.rar
  20.01.2017 Zestawienie ofert ZP_220_04_17 Informacja z otwarcia ofert.pdf     ZP_220_04_17 Informacja z otwarcia ofert.pdf
  30.01.2017 Rozstrzygnięcie postepowania ZP_220_04_17 Rozstrzygnięcie postępowania.pdf     ZP_220_04_17 Rozstrzygnięcie postępowania.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33124120-2 Dostawa i uruchomienie aparatu do śródoperacyjnego pomiaru przepływów wieńcowych wraz z sondami.        
  13.01.2017 Ogłoszenie ZP_220_06_17 ogłoszenie.pdf     ZP_220_06_17 ogłoszenie.pdf
  13.01.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_06_17 DOC.rar     ZP_220_06_17 DOC.rar
  13.01.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_06_17 PDF.rar     ZP_220_06_17 PDF.rar
  19.01.2017 Wyjaśnienia nr 1 i modyfikacja SIWZ ZP_220_06_17 Wyjaśnienie nr 1 oraz modyfikacja SIWZ nr 1.pdf     ZP_220_06_17 Wyjaśnienie nr 1 oraz modyfikacja SIWZ nr 1.pdf
  23.01.2017 Zestawienie ofert ZP_220_06_17 Zbiorcze zestawienie ofert.pdf     ZP_220_06_17 Zbiorcze zestawienie ofert.pdf
  25.01.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_06_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu.pdf     ZP_220_06_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33696500-0 Dostawa testów diagnostycznych do diagnostyki alergologicznej, kompatybilnych z analizatorem UNI CAP na potrzeby Pracowni Alergologicznej SPSK-2        
  20.01.2017 Ogłoszenie ZP_220_05_17_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf     ZP_220_05_17_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
  20.01.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_05_17 DOC.rar     ZP_220_05_17 DOC.rar
  20.01.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_05_17 PDF.rar     ZP_220_05_17 PDF.rar
  26.01.2017 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_05_17 WYJAŚNIENIE NR 1.pdf     ZP_220_05_17 WYJAŚNIENIE NR 1.pdf
  30.01.2017 Zestawienie ofert ZP_220_05_17 Informacja z otwarcia ofert.pdf     ZP_220_05_17 Informacja z otwarcia ofert.pdf
  06.02.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_05_17 Rozstrzygnięcie postępowania.pdf     ZP_220_05_17 Rozstrzygnięcie postępowania.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33620000-3 Dostawa surowców leczniczych stosowanych w recepturze aptecznej        
  30.01.2017 Ogłoszenie ZP_220_07_17_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf     ZP_220_07_17_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
  30.01.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_07_17 DOC.rar     ZP_220_07_17 DOC.rar
  30.01.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_07_17 PDF.rar     ZP_220_07_17 PDF.rar
  03.02.2017 Modyfikacja oświadczenia ZP_220_07_17 Modyfikacja oświadczenia.rtf.pdf     ZP_220_07_17 Modyfikacja oświadczenia.rtf.pdf
  03.02.2017 Zał. nr 1 do oferty - NOWE Oświadczenie ZP_220_07_17 Zał. nr 1 do oferty - NOWE Oświadczenie dot. braku podst. do wykluczenia z postę.pdf     ZP_220_07_17 Zał. nr 1 do oferty - NOWE Oświadczenie dot. braku podst. do wykluczenia z postę.pdf
  07.02.2017 Zestawienie ofert ZP_220_07_17 Informacja z otwarcia ofert.pdf     ZP_220_07_17 Informacja z otwarcia ofert.pdf
  22.02.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_07_17 Rozstrzygnięcie postępowania.pdf     ZP_220_07_17 Rozstrzygnięcie postępowania.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33124120-2 Dostawa, montaż i uruchomienie aparatu ultrasonograficznego ginekologicznego.        
  08.02.2017 Ogłoszenie ZP_220_09_17 ogloszenie.pdf     ZP_220_09_17 ogloszenie.pdf
  08.02.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_09_17 DOC.rar     ZP_220_09_17 DOC.rar
  08.02.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_09_17 PDF.rar     ZP_220_09_17 PDF.rar
  17.02.2017 Zestawienie ofert ZP_220_09_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_09_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  21.02.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_09_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę. z dn. 21.02.17 r.pdf     ZP_220_09_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę. z dn. 21.02.17 r.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33652100-6
33140000-3
 Dostawa materiału embolizacyjnego stosowanego w embolizacjach obwodowych oraz leku przeciwnowotworowego olaparibum        
  09.02.2017 Ogłoszenie ZP_220_08_17_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf     ZP_220_08_17_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
  09.02.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_08_17 DOC.rar     ZP_220_08_17 DOC.rar
  09.02.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_08_17 PDF.rar     ZP_220_08_17 PDF.rar
  21.02.2017 Zestawienie ofert ZP_220_08_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_08_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  03.03.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_08_17 Rozstrzygnięcie postępowania.pdf     ZP_220_08_17 Rozstrzygnięcie postępowania.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  39150000-8 Dostawa mebli medycznych, regałów, krzeseł oraz innego wyposażenia        
  13.02.2017 Ogłoszenie ZP_220_11_16 ogłoszenie.pdf     ZP_220_11_16 ogłoszenie.pdf
  13.02.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_11_16 DOC.rar     ZP_220_11_16 DOC.rar
  13.02.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_11_16 PDF.rar     ZP_220_11_16 PDF.rar
  20.02.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_11_17 zmiana terminów_ogłosz_o_zm_nr 1.pdf     ZP_220_11_17 zmiana terminów_ogłosz_o_zm_nr 1.pdf
  20.02.2017 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_11_17_Wyjaśnienia nr 1.pdf     ZP_220_11_17_Wyjaśnienia nr 1.pdf
  23.02.2017 Zestawienie ofert ZP_220_11_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_11_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  02.03.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_11_17 Zawiadomienie o rozstrzygnieciu.pdf     ZP_220_11_17 Zawiadomienie o rozstrzygnieciu.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33631600-8 Dostawa środków dezynfekcyjnych        
  14.02.2017 Ogłoszenie ZP_220_10_17_ogł o zam.pdf     ZP_220_10_17_ogł o zam.pdf
  14.02.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_10_17_DOC.zip     ZP_220_10_17_DOC.zip
  14.02.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_10_17_PDF.rar     ZP_220_10_17_PDF.rar
  20.02.2017 Ogłoszenienie o zmianie ogłoszenia ZP_220_10_17_ogł o zmianie ogl_20 02 17.rtf.pdf     ZP_220_10_17_ogł o zmianie ogl_20 02 17.rtf.pdf
  20.02.2017 Modyfikacja SIWZ ZP_220_10_17_SIWZ_MODYFIKACJA_20 02 17.rtf.pdf     ZP_220_10_17_SIWZ_MODYFIKACJA_20 02 17.rtf.pdf
  20.02.2017 Wyjaśnnienia i modyfikacja SIWZ ZP_220_10_17_wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ 1_20 02 17.rtf.pdf     ZP_220_10_17_wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ 1_20 02 17.rtf.pdf
  20.02.2017 Załącznik nr 3 do FO Modyfikacja ZP_220_10_17_zał nr 3 do FO_osw_dop do obr_MODYFIKACJA_20 02 17.rtf.pdf     ZP_220_10_17_zał nr 3 do FO_osw_dop do obr_MODYFIKACJA_20 02 17.rtf.pdf
  22.02.2017 Ogłoszenie i zmianie ogłoszenia ZP_220_10_17_Zmiana ogłoszenia z dnia 22 02 17.pdf     ZP_220_10_17_Zmiana ogłoszenia z dnia 22 02 17.pdf
  23.02.2017 Wyjaśnienia nr 2 ZP_220_10_17_wyjaśnienia 2_23 02 17.rtf.pdf     ZP_220_10_17_wyjaśnienia 2_23 02 17.rtf.pdf
  28.02.2017 Zestawienie ofert ZP_220_10_17 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf     ZP_220_10_17 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf
  16.03.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_10_17_rozstrzygnięcie.PDF     ZP_220_10_17_rozstrzygnięcie.PDF
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33124110-9 Dostawa, montaż i uruchomienie systemu do badań elektrofizjologicznych oka u dorosłych pacjentów.        
  27.02.2017 Ogłoszenie ZP_220_13_17 ogłoszenie.pdf     ZP_220_13_17 ogłoszenie.pdf
  27.02.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_13_17_DOC.rar     ZP_220_13_17_DOC.rar
  27.02.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_13_17_PDF.rar     ZP_220_13_17_PDF.rar
  02.03.2017 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_13_17 Wyjaśnienie nr 1.pdf     ZP_220_13_17 Wyjaśnienie nr 1.pdf
  03.03.2017 Zmiana terminu składania ofert ZP_220_13_17 Zmiana terminu składania ofert.pdf     ZP_220_13_17 Zmiana terminu składania ofert.pdf
  03.03.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  ZP_220_13_17 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.rtf.pdf     ZP_220_13_17 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.rtf.pdf
  15.03.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_13_17 rozstrzygniecie.pdf     ZP_220_13_17 rozstrzygniecie.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33195110-7 Dostawa, montaż i uruchomienie czterech respiratorów wraz z wyposażeniem.        
  10.03.2017 Ogłoszenie ZP_220_16_17 ogłoszenie.pdf     ZP_220_16_17 ogłoszenie.pdf
  10.03.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_16_17_DOC.rar     ZP_220_16_17_DOC.rar
  10.03.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_16_17_PDF.rar     ZP_220_16_17_PDF.rar
  16.03.2017 Wyjaśnienie nr 1 ZP_220_16_17 Wyjaśnienie nr 1.pdf     ZP_220_16_17 Wyjaśnienie nr 1.pdf
  16.03.2017 Ogłosznie o zmianie ogłoszenia ZP_220_16_17 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.rtf.pdf     ZP_220_16_17 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.rtf.pdf
  21.03.2017 Zestawienie ofert ZP_220_16_17_ZESTAWIENIE_OFERT.doc.pdf     ZP_220_16_17_ZESTAWIENIE_OFERT.doc.pdf
  21.03.2017 Oświadczenie o przynależności lub braku ZP_220_16_17 Oświadczenie o przynależności lub braku.pdf     ZP_220_16_17 Oświadczenie o przynależności lub braku.pdf
  21.03.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_16_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu.pdf     ZP_220_16_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33194120-3
33622000-6
Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego        
  14.03.2017 Ogłoszenie ZP_220_14_17_ogloszenie o zamowieniu.pdf     ZP_220_14_17_ogloszenie o zamowieniu.pdf
  14.03.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_14_17 DOC.zip     ZP_220_14_17 DOC.zip
  14.03.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_14_17 PDF.rar     ZP_220_14_17 PDF.rar
  21.03.2017 Wyjaśnienie i modyfikacja nr 1 ZP_220_14_17_wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ 1_21 03 17.rtf.pdf     ZP_220_14_17_wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ 1_21 03 17.rtf.pdf
  21.03.2017 Załącznik nr 2 po modyfikacji ZP_220_14_17_zal 2 do FO_FCJ_MODYFIKACJA_21 03 17.rtf.pdf     ZP_220_14_17_zal 2 do FO_FCJ_MODYFIKACJA_21 03 17.rtf.pdf
  24.03.2017 Zestawienie ofert ZP_220_14_17 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.rtf.pdf     ZP_220_14_17 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.rtf.pdf
  07.04.2017 Rozstrzygnięcie postepowania dot. zadania nr 4 ZP_220_14_17 rozstrzygniecie I_uniewazn zad 4_brak ofert_07 04 17.PDF     ZP_220_14_17 rozstrzygniecie I_uniewazn zad 4_brak ofert_07 04 17.PDF
  11.04.2017 Rozstrzygnięcie postepowania dot. zadania nr 1-3 ZP_14_17_rozstrzygniecie II_zad 1-3_11 04 17.PDF     ZP_14_17_rozstrzygniecie II_zad 1-3_11 04 17.PDF
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33192000-2
33192130-2, 33942000-5
Dostawa mebli medycznych oraz innego wyposażenia.         
  17.03.2017 Ogłoszenie ZP_220_20_17 ogłoszenie.pdf     ZP_220_20_17 ogłoszenie.pdf
  17.03.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_20_17 DOC.rar     ZP_220_20_17 DOC.rar
  17.03.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_20_17 PDF.rar     ZP_220_20_17 PDF.rar
  23.03.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_20_17 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf     ZP_220_20_17 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
  23.03.2017 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_20_17 Wyjaśnienie nr 1.pdf     ZP_220_20_17 Wyjaśnienie nr 1.pdf
  29.03.2017 Zestawienie ofert ZP_220_20_17_ZESTAWIENIE_OFERT.rar     ZP_220_20_17_ZESTAWIENIE_OFERT.rar
  11.04.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_20_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę. z dn. 11.04.17 r.pdf     ZP_20_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę. z dn. 11.04.17 r.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33600000 Dostawa produktów leczniczych, suplementów diety, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.         
  18.03.2017 Ogłoszenie ZP_220_17_17_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf     ZP_220_17_17_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
  18.03.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_17_17 DOC.rar     ZP_220_17_17 DOC.rar
  18.03.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_17_17 PDF.rar     ZP_220_17_17 PDF.rar
  10.04.2017 Wyjaśnienie nr  1 ZP_220_17_17 WYJAŚNIENIE NR1 10. 04.2017 rtf.pdf     ZP_220_17_17 WYJAŚNIENIE NR1 10. 04.2017 rtf.pdf
  10.04.2017 Ujednolicony SIWZ ZP_220_17_17 Ujednolicony SIWZ.pdf     ZP_220_17_17 Ujednolicony SIWZ.pdf
  10.04.2017 Zmodyfikowane formularze cen jednostkowych dla zadań nr 5, 6,48,49  ZP_220_17_17 Zmodyfikowany Załącznik nr 1 Formularz cen jedn. zad. 5,6,48,49.rtf.pdf     ZP_220_17_17 Zmodyfikowany Załącznik nr 1 Formularz cen jedn. zad. 5,6,48,49.rtf.pdf
  10.04.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia   048300-NF14-PL ZP_220_17_17 Druk do publikacji Ogłoszenia o zmienie 048300-NF14-PL.pdf     ZP_220_17_17 Druk do publikacji Ogłoszenia o zmienie 048300-NF14-PL.pdf
  12.04.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  nr 1 ZP_220_17_17 ogłoszenie o zmianiew ogłoszenia 1.pdf     ZP_220_17_17 ogłoszenie o zmianiew ogłoszenia 1.pdf
  25.04.2017 Wyjaśnienie nr  2 ZP_220_17_17 wyjasnienie nr 2.pdf     ZP_220_17_17 wyjasnienie nr 2.pdf
  04.05.2017 Wyjaśnienie nr  3 ZP_220_17_17 WYJASNIENIE NR3.pdf     ZP_220_17_17 WYJASNIENIE NR3.pdf
  04.05.2017 Zestawienie ofert ZP_220_17_17 Informacja z otwarcia ofert.pdf     ZP_220_17_17 Informacja z otwarcia ofert.pdf
  09.05.2017 Unieważnienie postepowania w zakresie zadań 17,22,31 ZP_220_17_17 Unieważnienie postępowania w zakresie zadań nr 17,22,31.pdf     ZP_220_17_17 Unieważnienie postępowania w zakresie zadań nr 17,22,31.pdf
  16.05.2017 Rozstrzygnięcie postępowania w zakresie zadania nr 6 ZP_220_17_17 Unieważnienie zadania nr 6 z dnia 16 .05.2017 r.pdf     ZP_220_17_17 Unieważnienie zadania nr 6 z dnia 16 .05.2017 r.pdf
  07.06.2017 Rozstrzygnięcie postępowania w zakresie zadania nr 32,35,37 - 42 ZP_220_17_17_Rozstrzygniecie postepowania_32_35_37-43.pdf     ZP_220_17_17_Rozstrzygniecie postepowania_32_35_37-43.pdf
  09.06.2017 Rozstrzygnięcie postępowania w zakresie pozostałych zadań ZP_220_17_17_Rozstrzygniecie_postępowania_z_09.06.2017r.pdf     ZP_220_17_17_Rozstrzygniecie_postępowania_z_09.06.2017r.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33000000 Dzierżawa dwóch aparatów i wyposażenia wraz z dostawą materiałów zużywalnych do wykonywania fakoemulsyfikacji soczewki.         
  23.03.2017 Ogłoszenie ZP_220_12_17_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf     ZP_220_12_17_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
  23.03.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_12_17_DOC.rar     ZP_220_12_17_DOC.rar
  23.03.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_12_17_PDF.rar     ZP_220_12_17_PDF.rar
  30.03.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_12_17_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1.rar     ZP_220_12_17_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1.rar
  30.03.2017 Modyfikacja nr 1 ZP_220_12_17_Modyfikacja nr 1.rar     ZP_220_12_17_Modyfikacja nr 1.rar
  24.04.2017 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_12_17_Wyjaśnienia nr 1.pdf     ZP_220_12_17_Wyjaśnienia nr 1.pdf
  27.04.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 ZP_220_12_17 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2.pdf     ZP_220_12_17 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2.pdf
  27.04.2017 Modyfikacja nr 2 ZP_220_12_17  Zmiana_terminów_Modyfikacja nr 2.rar     ZP_220_12_17  Zmiana_terminów_Modyfikacja nr 2.rar
  10.05.2017 Zestawienie ofert ZP_220_12_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_12_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  02.06.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_12_17_Zawiadomienie o rozstrzygnięciu.pdf     ZP_220_12_17_Zawiadomienie o rozstrzygnięciu.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  38432000-2 Dostawa, montaż i uruchomienie barwiarki histologicznej wraz z nakrywarką.        
  24.03.2017 Ogłoszenie ZP_220_21_17 ogłoszenie.rtf.pdf     ZP_220_21_17 ogłoszenie.rtf.pdf
  24.03.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_21_17 DOC.rar     ZP_220_21_17 DOC.rar
  24.03.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_21_17 PDF.rar     ZP_220_21_17 PDF.rar
  31.03.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_21_17 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.rtf.pdf     ZP_220_21_17 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.rtf.pdf
  31.03.2017 Wyjaśnienie nr 1 ZP_220_21_17 Wyjaśnienie nr 1.pdf     ZP_220_21_17 Wyjaśnienie nr 1.pdf
  05.04.2017 Zestawienie ofert ZP_220_21_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_21_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  05.04.2017 Oświadczenie o przynależności lub braku ZP_220_21_17 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf     ZP_220_21_17 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf
  06.04.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_21_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę..pdf     ZP_220_21_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę..pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33696200 Dostawa odczynników, kalibratorów i kontroli oraz materiałów zużywalnych do wykonywania badań hematologicznych wraz z dzierżawą 3 analizatorów dla Zakł. Diagnostyki Laboratoryjnej SPSK-2 w Szczecinie.         
  01.04.2017 Ogłoszenie ZP_220_15_17_ogł o zam.rtf.pdf     ZP_220_15_17_ogł o zam.rtf.pdf
  01.04.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_15_17_DOC.zip     ZP_220_15_17_DOC.zip
  01.04.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_15_17_PDF.rar     ZP_220_15_17_PDF.rar
  12.04.2017 zał nr 3 Wykaz Dostaw ZP_220_15_17 zal 3 do FO_WYKAZ DOSTAW.rar     ZP_220_15_17 zal 3 do FO_WYKAZ DOSTAW.rar
  28.04.2017 Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ 1 ZP_220_15_17_wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ 1_28 04 17.rtf.pdf     ZP_220_15_17_wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ 1_28 04 17.rtf.pdf
  28.04.2017 SIWZ - po modyfikacji ZP_220_15_17_SIWZ_PO MODYFIKACJI_27 04 17.rtf.pdf     ZP_220_15_17_SIWZ_PO MODYFIKACJI_27 04 17.rtf.pdf
  28.04.2017 formularz "Parametry techniczne- zał nr 4 do FO" - po modyfikacji ZP_220_15_17_zal 4 do FO_par techn_PO MODYFIKACJI.rtf.pdf     ZP_220_15_17_zal 4 do FO_par techn_PO MODYFIKACJI.rtf.pdf
  28.04.2017 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_15_17 ENOTICES_SSZP-2017-057101-NF14-PL.pdf     ZP_220_15_17 ENOTICES_SSZP-2017-057101-NF14-PL.pdf
  12.05.2017 Wyjaśnienia nr 2 ZP_220_15_17_wyjaśnienia 2.pdf     ZP_220_15_17_wyjaśnienia 2.pdf
  12.05.2017 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr2 ZP_220_15_17 ENOTICES_SSZP-2017-063387-NF14-PL_ogł o zm ogł 2_termin2.pdf     ZP_220_15_17 ENOTICES_SSZP-2017-063387-NF14-PL_ogł o zm ogł 2_termin2.pdf
  19.05.2017 Zestawienie ofert ZP_220_15_17 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT_15 17_19 05 17.rtf.pdf     ZP_220_15_17 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT_15 17_19 05 17.rtf.pdf
  13.06.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_15_17_rozstrzygniecie_13_06_17.pdf     ZP_220_15_17_rozstrzygniecie_13_06_17.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  66511000 Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci.         
  13.04.2017 Ogłoszenie ZP.220.25.17 ogłoszenie.pdf     ZP.220.25.17 ogłoszenie.pdf
  13.04.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_25_17 DOC.rar     ZP_220_25_17 DOC.rar
  13.04.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_25_17 PDF.rar     ZP_220_25_17 PDF.rar
  11.05.2017 Wyjaśnienie nr 1 ZP.220.25.17 Wyjaśnienie nr 1.pdf     ZP.220.25.17 Wyjaśnienie nr 1.pdf
  11.05.2017 SIWZ po modyfikacjach ZP.220.25.17 SIWZ - Ubezpieczenie SPSK-2 w Szczecinie - MODYFIKACJA z dn. 11.05.2017 r.pdf     ZP.220.25.17 SIWZ - Ubezpieczenie SPSK-2 w Szczecinie - MODYFIKACJA z dn. 11.05.2017 r.pdf
  11.05.2017 Załącznik nr 1 ZP.220.25.17 Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamowienia - MODYFIKACJA z dn. 11.05.2017 r.pdf     ZP.220.25.17 Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamowienia - MODYFIKACJA z dn. 11.05.2017 r.pdf
  11.05.2017 Załącznik nr 4 ZP.220.25.17 Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy - MODYFIKACJA z dn. 11.05.2017 r.doc.pdf     ZP.220.25.17 Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy - MODYFIKACJA z dn. 11.05.2017 r.doc.pdf
  15.05.2017 Wyjaśnienie nr 2 ZP_220_25_17 Wyjaśnienie nr 2.pdf     ZP_220_25_17 Wyjaśnienie nr 2.pdf
  23.05.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_25_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę. z dn. 23.05.17 r.pdf     ZP_220_25_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę. z dn. 23.05.17 r.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33194120-3
33622000-6
Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku        
  13.04.2017 Ogłoszenie ZP_220_24_17_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf     ZP_220_24_17_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
  13.04.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_24_17 DOC.rar     ZP_220_24_17 DOC.rar
  13.04.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_24_17 PDF.rar     ZP_220_24_17 PDF.rar
  21.04.2017 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_24_17_Wyjaśnienia nr 1.pdf     ZP_220_24_17_Wyjaśnienia nr 1.pdf
  25.04.2017 Zestawienie ofert ZP_220_24_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_24_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  18.05.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_24_17 Zawiadomienie o rozstrzygnieciu_24.rtf.pdf     ZP_220_24_17 Zawiadomienie o rozstrzygnieciu_24.rtf.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33000000 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego        
  20.04.2017 Ogłoszenie ZP_220_19_17 ogl o zam.pdf     ZP_220_19_17 ogl o zam.pdf
  20.04.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_19_17_DOC.zip     ZP_220_19_17_DOC.zip
  20.04.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_19_17_DOC.zip     ZP_220_19_17_DOC.zip
  12.05.2017 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_19_17_wyjaśnienia 1.pdf     ZP_220_19_17_wyjaśnienia 1.pdf
  30.05.2017 Zestawienie ofert ZP_220_19_17 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.rtf.pdf     ZP_220_19_17 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.rtf.pdf
  11.09.2017 Rozstrzygnięcie postępowania na zadania 1-4 i 9-10 ZP_220_19_17_rozstrzygniecie zad 1-4, 9-10.pdf     ZP_220_19_17_rozstrzygniecie zad 1-4, 9-10.pdf
  13.09.2017 Rozstrzygnięcie postępowania na zadania 5,7,8 ZP_220_19_17 rozstrzygniecie II_zad 5,7,8.pdf     ZP_220_19_17 rozstrzygniecie II_zad 5,7,8.pdf
  11.10.2017 Rozstrzygnięcie postępowania na zadanie 6 ZP_220_19 17 rozstrzygniecie III_zad 6.pdf     ZP_220_19 17 rozstrzygniecie III_zad 6.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  45000000-7
45400000-1, 45300000-0, 45330000-9, 45320000-6, 45310000-3, 45200000-9, 45210000-2, 45100000-8, 45215000-7
Wykonanie rozbudowy i budowy budynku Ośrodka Dializ na terenie SPSK-2 dla potrzeb medycyny transplantacyjnej.        
  21.04.2017 Ogłoszenie ZP.220.28.17 ogloszenie.pdf     ZP.220.28.17 ogloszenie.pdf
  21.04.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_28_17 DOC.rar     ZP_220_28_17 DOC.rar
  21.04.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_28_17 PDF.rar     ZP_220_28_17 PDF.rar
  21.04.2017 Dokumentacja techniczna ZP_220_28_17 Dokumentacja techniczna.rar     ZP_220_28_17 Dokumentacja techniczna.rar
  25.04.2017 Modyfikacja SIWZ nr 1 ZP_220_28_17 Modyfikacja SIWZ nr 1.rar     ZP_220_28_17 Modyfikacja SIWZ nr 1.rar
  26.04.2017 Zmodywikowany zał nr 1 do SIWZ ZP_220_28_17 ZMODYFIKOWANY zał. nr 1 do SIWZ - Formularz Oferty.pdf     ZP_220_28_17 ZMODYFIKOWANY zał. nr 1 do SIWZ - Formularz Oferty.pdf
  26.04.2017 Zmodyfikowany II rozdział - Opis przedmiotu zamówienia ZP_220_28_17 Zmodyfikowany Rozdział II - Opis przedmiotu zamówienia.pdf     ZP_220_28_17 Zmodyfikowany Rozdział II - Opis przedmiotu zamówienia.pdf
  26.04.2017 Modyfikacja SIWZ nr 2 ZP_220_28_17 MODYFIKACJA SIWZ nr 2 z dnia 26-04-2017 r.pdf     ZP_220_28_17 MODYFIKACJA SIWZ nr 2 z dnia 26-04-2017 r.pdf
  02.05.2017 Wyjaśnienie nr 1 ZP_220_28_17_Wyjaśnienia nr 1.pdf     ZP_220_28_17_Wyjaśnienia nr 1.pdf
  08.05.2017 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej ZP_220_28_17  Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf     ZP_220_28_17  Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf
  08.05.2017 Zestawienie ofert ZP_220_28_17 Zbiorcze zestawienie ofert.pdf     ZP_220_28_17 Zbiorcze zestawienie ofert.pdf
  12.05.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_28_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania z dn. 12.05.2017 r.pdf     ZP_220_28_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania z dn. 12.05.2017 r.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
   33115000-9 Rozbudowa i modernizacja stacji lekarskich współpracujących z posiadanym tomografem komputerowym Somatom Definition AS        
  24.04.2017 Ogłoszenie ZP_220_22_17 ogłoszenie.pdf     ZP_220_22_17 ogłoszenie.pdf
  24.04.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_22_17 DOC.rar     ZP_220_22_17 DOC.rar
  24.04.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_22_17 PDF.rar     ZP_220_22_17 PDF.rar
  28.04.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_22_17 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.rtf.pdf     ZP_220_22_17 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.rtf.pdf
  28.04.2017 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_22_17 Wyjaśnienie nr 1.pdf     ZP_220_22_17 Wyjaśnienie nr 1.pdf
  05.05.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 ZP_220_22_17 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr2.pdf     ZP_220_22_17 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr2.pdf
  05.05.2017 Wyjaśnienia nr 2 oraz modyfikacja SIWZ nr 1 ZP_220_22_17 Wyjaśnienie nr 2 oraz modyfikacja SIWZ nr 1.pdf     ZP_220_22_17 Wyjaśnienie nr 2 oraz modyfikacja SIWZ nr 1.pdf
  11.05.2017 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej ZP_220_22_17 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf     ZP_220_22_17 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf
  11.05.2017 Zestawienie ofert ZP_220_22_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_22_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  19.05.2017 Rozstrzygnięcie postepowania ZP_220_22_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę. z dn. 19.05.17 r.pdf     ZP_220_22_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę. z dn. 19.05.17 r.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33141300 Dostawa systemu zamkniętego pobierania krwi oraz innych materiałów laboratoryjnych.         
  26.04.2017 Ogłoszenie ZP_220_23_17_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf     ZP_220_23_17_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
  26.04.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_23_17_DOC.rar     ZP_220_23_17_DOC.rar
  26.04.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_23_17_PDF.rar     ZP_220_23_17_PDF.rar
  12.05.2017 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_23_17_Wyjaśnienia nr 1.pdf     ZP_220_23_17_Wyjaśnienia nr 1.pdf
  17.05.2017 Wyjaśnienia nr 2 ZP_220_23_17_Wyjaśnienia nr 2.pdf     ZP_220_23_17_Wyjaśnienia nr 2.pdf
  06.06.2017 Zestawienie ofert ZP_220_23_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_23_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  26.06.2017 Rozstrzygnięcie postepowania ZP_220_23_17 Zawiadomienie o rozstrzygnieciu.pdf     ZP_220_23_17 Zawiadomienie o rozstrzygnieciu.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  000288900 Dostawa urządzenia do podciśnieniowo-przepływowej metody leczenia ran wraz z dostawą opatrunków a także dostawa produktów biobójczych i wyrobów medycznych w tym barwników tkankowych, hemostatyków i mikrosfer do chemoembolizacji.         
  26.04.2017 Ogłoszenie ZP_220_27_17_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf     ZP_220_27_17_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
  26.04.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_27_17 DOC.rar     ZP_220_27_17 DOC.rar
  26.04.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_27_17 PDF.rar     ZP_220_27_17 PDF.rar
  25.05.2017 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_27_17_WYJASNIENIE_NR_1_25.05.2017.pdf     ZP_220_27_17_WYJASNIENIE_NR_1_25.05.2017.pdf
  06.06.2017 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_27_17_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf     ZP_220_27_17_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
  27.07.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_27_17 Rozstrzygnięcie postępowania.pdf     ZP_220_27_17 Rozstrzygnięcie postępowania.pdf
  27.07.2017 Unieważnienie zadań z 2,13,14 ZP_220_27_1 Unieważnienienie zadań z 2,13,14.pdf     ZP_220_27_1 Unieważnienienie zadań z 2,13,14.pdf
  01.08.2017 Informacja nt. podpisania umowy na zadanie nr 10 - Aspironix ZP_220_27_17_Informacja_nt._podpisania_umowy_na_zadanie_nr_10_aspironix.pdf     ZP_220_27_17_Informacja_nt._podpisania_umowy_na_zadanie_nr_10_aspironix.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33000000 Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych.        
  27.04.2017 Ogłoszenie ZP_220_26_17_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf     ZP_220_26_17_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
  27.04.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_26_17 DOC.rar     ZP_220_26_17 DOC.rar
  27.04.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_26_17 PDF.rar     ZP_220_26_17 PDF.rar
  23.05.2017 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_26_17_Wyjaśnienia nr 1.rtf.pdf     ZP_220_26_17_Wyjaśnienia nr 1.rtf.pdf
  08.06.2017 Zestawienie ofert ZP_220_26_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_26_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  13.07.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_26_17 Zawiadomienie o rozstrzygnieciu_26.pdf     ZP_220_26_17 Zawiadomienie o rozstrzygnieciu_26.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33124120-2 Dostawa, montaż i uruchomienie aparatu ultrasonograficznego.         
  28.04.2017 Ogłoszenie ZP_220_29_17 ogłoszenie.pdf     ZP_220_29_17 ogłoszenie.pdf
  28.04.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_29_17 DOC.rar     ZP_220_29_17 DOC.rar
  28.04.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_29_17 PDF.rar     ZP_220_29_17 PDF.rar
  09.05.2017 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej ZP_220_29_17 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf     ZP_220_29_17 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf
  09.05.2017 Zestawienie ofert ZP_220_29_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_29_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  15.05.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_29_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę. z dn. 15.05.17 r.pdf     ZP_220_29_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę. z dn. 15.05.17 r.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33162000-3 Dostawa, montaż i uruchomienie wieży laparoskopowej (zestawu do laparoskopii).         
  28.04.2017 Ogłoszenie ZP_220_30_17 ogłoszenie.pdf     ZP_220_30_17 ogłoszenie.pdf
  28.04.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_30_17 DOC.rar     ZP_220_30_17 DOC.rar
  28.04.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_30_17 PDF.rar     ZP_220_30_17 PDF.rar
  04.05.2017 Wyjaśnienie nr 1 ZP_220_30_17 Wyjasnienie nr 1.pdf     ZP_220_30_17 Wyjasnienie nr 1.pdf
  09.05.2017 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej ZP_220_30_17 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf     ZP_220_30_17 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf
  09.05.2017 Zestawienie ofert ZP_220_30_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_30_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  22.05.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_30_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę. z dn. 22.05.17 r.pdf     ZP_220_30_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę. z dn. 22.05.17 r.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  38510000-3 Dostawa, montaż i uruchomienie dwóch mikroskopów oraz cytowirówki.        
  28.04.2017 Ogłoszenie ZP_220_31_17 ogłoszenie.pdf     ZP_220_31_17 ogłoszenie.pdf
  28.04.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_31_17 DOC.rar     ZP_220_31_17 DOC.rar
  28.04.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_31_17 PDF.rar     ZP_220_31_17 PDF.rar
  05.05.2017 Wyjaśnienie nr 1 ZP_220_31_17 Wyjaśnienie nr 1.pdf     ZP_220_31_17 Wyjaśnienie nr 1.pdf
  09.05.2017 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej ZP_220_31_17 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf     ZP_220_31_17 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf
  09.05.2017 Zestawienie ofert ZP_220_31_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_31_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  15.05.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_31_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę. z dn. 15.05.17 r.pdf     ZP_220_31_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę. z dn. 15.05.17 r.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33771200-7  Dostawa pieluch dla dorosłych, dzieci, noworodków i wcześniaków oraz podkładów chłonnych jednorazowego użytku dla SPSK-2 w Szczecinie          
  08.05.2017 Ogłoszenie ZP_220_33_17_ogloszenie.pdf     ZP_220_33_17_ogloszenie.pdf
  08.05.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_33_17 DOC.zip     ZP_220_33_17 DOC.zip
  08.05.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_33_17 PDF.rar     ZP_220_33_17 PDF.rar
  16.05.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_33_17_ogł o zm ogł_16 05 17_termin.rtf.pdf     ZP_220_33_17_ogł o zm ogł_16 05 17_termin.rtf.pdf
  16.05.2017 Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ ZP_220_33_17_wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ 1_16 05 17.rtf.pdf     ZP_220_33_17_wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ 1_16 05 17.rtf.pdf
  16.05.2017 Załącznik nr 4 Modyfikacja ZP_220_33_17_FO_zal 4_par wym_MODYFIKACJA.rtf.pdf     ZP_220_33_17_FO_zal 4_par wym_MODYFIKACJA.rtf.pdf
  18.05.2017 Wyjaśnienia nr 2 ZP_220_33_17_wyjaśnienia nr 2 - 18. 05.17.pdf     ZP_220_33_17_wyjaśnienia nr 2 - 18. 05.17.pdf
  18.05.2017 Wyjaśnienia nr 3 ZP_220_33_17_wyjaśnienia nr 3 - 18. 05.17.rtf.pdf     ZP_220_33_17_wyjaśnienia nr 3 - 18. 05.17.rtf.pdf
  19.05.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 ZP_220_33_17_ogł o zm ogł_19 05 17_zm termin II.rtf.pdf     ZP_220_33_17_ogł o zm ogł_19 05 17_zm termin II.rtf.pdf
  19.05.2017 Zmiana terminu ZP_220_33_17_zmiana terminu II.rtf.pdf     ZP_220_33_17_zmiana terminu II.rtf.pdf
  19.05.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 3 ZP_220_33_17_ogł o zm ogł_19 05 17_zm termin III.rtf.pdf     ZP_220_33_17_ogł o zm ogł_19 05 17_zm termin III.rtf.pdf
  19.05.2017 Modyfikacja SIWZ i zmiana terminu 3 ZP_220_33_17_modyfikacja SIWZ 2 i zmiana terminu składania ofert_19 05 17.rtf.pdf     ZP_220_33_17_modyfikacja SIWZ 2 i zmiana terminu składania ofert_19 05 17.rtf.pdf
  26.05.2017 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ZP_220_33_17_INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT_26_05_17.pdf     ZP_220_33_17_INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT_26_05_17.pdf
  19.06.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_33_17_Rozstrzygniecie.PDF     ZP_220_33_17_Rozstrzygniecie.PDF
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33184500-8 Dostawa stentgraftów niskoprofilowych        
  11.05.2017 Ogłoszenie ZP_220_34_17_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf     ZP_220_34_17_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
  11.05.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_34_17_DOC.rar     ZP_220_34_17_DOC.rar
  11.05.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_34_17_PDF.rar     ZP_220_34_17_PDF.rar
  19.05.2017 Zestawienie ofert ZP_220_34_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_34_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  29.05.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_34_17 Zawiadomienie o rozstrzygnieciu.rtf.pdf     ZP_220_34_17 Zawiadomienie o rozstrzygnieciu.rtf.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33141326-1 Dostawa 1.materiałow zużywalnych do wykonywania biopsji gruboiglowej gruczołu piersiowego wspomaganej próżnia pod kontrolą RTG kompatybilne z urządzeniem Mammotome 2. wyrobów medycznych do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u mężczyzn        
  11.05.2017 Ogłoszenie ZP_220_35_17_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf     ZP_220_35_17_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
  11.05.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_35_17_DOC.rar     ZP_220_35_17_DOC.rar
  11.05.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_35_17_PDF.rar     ZP_220_35_17_PDF.rar
  17.05.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_35_17_Ogłoszenie zmienie ogłoszenia nr 1.pdf     ZP_220_35_17_Ogłoszenie zmienie ogłoszenia nr 1.pdf
  17.05.2017 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_35_17_Wyjaśnienia nr 1.pdf     ZP_220_35_17_Wyjaśnienia nr 1.pdf
  22.05.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 ZP_220_35_17_Ogłoszenie zmienie ogłoszenia nr 2.rtf.pdf     ZP_220_35_17_Ogłoszenie zmienie ogłoszenia nr 2.rtf.pdf
  23.05.2017 Zestawienie ofert ZP_220_35_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_35_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  29.05.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_35_17 Zawiadomienie o rozstrzygnieciu.rtf.pdf     ZP_220_35_17 Zawiadomienie o rozstrzygnieciu.rtf.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33621200-1  Dostawa immunoglobulin do stosowania dożylnego i środków przeciwkrwotocznych         
  25.05.2017 Ogłoszenie ZP_220_36_17_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf     ZP_220_36_17_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
  25.05.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_36_17_DOC.rar     ZP_220_36_17_DOC.rar
  25.05.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_36_17_PDF.rar     ZP_220_36_17_PDF.rar
  25.05.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_36_17_Ogłoszenie o ZMIANIE OGŁOSZENIA -nr 1.pdf     ZP_220_36_17_Ogłoszenie o ZMIANIE OGŁOSZENIA -nr 1.pdf
  25.05.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_36_17_Ogłoszenie o ZMIANIE OGŁOSZENIA-nr 2.pdf     ZP_220_36_17_Ogłoszenie o ZMIANIE OGŁOSZENIA-nr 2.pdf
  26.05.2017 Wyjaśnienie nr 1 ZP_220_36_17_WYJASNIENIE_NR_1.pdf     ZP_220_36_17_WYJASNIENIE_NR_1.pdf
  02.06.2017 Zestawienie ofert ZP_220_36_17 Informacja z otwarcia ofert.pdf     ZP_220_36_17 Informacja z otwarcia ofert.pdf
  13.06.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_36_17_Rozstrzygniecie_z_13.06.2017r.pdf     ZP_220_36_17_Rozstrzygniecie_z_13.06.2017r.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33181400-6 Dostawa, montaż i uruchomienie stacji uzdatniania wody wraz z rozprowadzeniem wody zdejonizowanej i centralną dystrybucją koncentratu        
  25.05.2017 Ogłoszenie ZP_220_37_17 ogłoszenie.rtf.pdf     ZP_220_37_17 ogłoszenie.rtf.pdf
  25.05.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_37_17 DOC.rar     ZP_220_37_17 DOC.rar
  25.05.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_37_17 PDF.rar     ZP_220_37_17 PDF.rar
  30.05.2017 Wyjaśnienie nr 1 ZP_220_37_17 Wyjasnienie nr 1.pdf     ZP_220_37_17 Wyjasnienie nr 1.pdf
  02.06.2017 Zestawienie ofert ZP_220_37_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_37_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  08.06.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_37_17_rozstrzygniecie_08.06.17r.pdf     ZP_220_37_17_rozstrzygniecie_08.06.17r.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33696500 Dostawa zestawów do analizy mikromacierzy wraz z dzierżawą systemu do analizy mikromacierzy na potrzeby Pracowni Cytogenetyki SPSK-2.        
  30.05.2017 Ogłoszenie ZP_220_18_17_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf     ZP_220_18_17_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
  30.05.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_18_17 DOC.rar     ZP_220_18_17 DOC.rar
  30.05.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_18_17 PDF.rar     ZP_220_18_17 PDF.rar
  14.06.2017 Wyjaśnienie nr 1 ZP_220_18_17_Wyjasnienie_nr_1.pdf     ZP_220_18_17_Wyjasnienie_nr_1.pdf
  14.06.2017 Załącznik nr 1  ZP_220_18_17 Zalacznik_nr_1_poprawiony.pdf     ZP_220_18_17 Zalacznik_nr_1_poprawiony.pdf
  29.06.2017 Wyjaśnienie nr 2 ZP_220_18_17_Wyjasnienie nr 2.pdf     ZP_220_18_17_Wyjasnienie nr 2.pdf
  06.07.2017 Zestawienie ofert ZP_220_18_17 Informacja z otwarcia ofert.pdf     ZP_220_18_17 Informacja z otwarcia ofert.pdf
  20.07.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_18_17 Rozstrzygnięcie postępowania.pdf     ZP_220_18_17 Rozstrzygnięcie postępowania.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  39130000-2
39112000-0
Dostawa mebli biurowych, krzeseł, kanap, wieszaków, szaf kartotekowych oraz wózków do przewożenia chorych w pozycji leżącej.        
  30.05.2017 Ogłoszenie ZP_220_39_17 ogłoszenie.pdf     ZP_220_39_17 ogłoszenie.pdf
  30.05.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_39_17 DOC.rar     ZP_220_39_17 DOC.rar
  30.05.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_39_17 PDF.rar     ZP_220_39_17 PDF.rar
  05.06.2017 Sprostowanie ZP_220_39_17_Sprostowanie.pdf     ZP_220_39_17_Sprostowanie.pdf
  06.06.2017 Wyjaśnienie nr 1 ZP_220_39_17_Wyjasnienie_nr_1.pdf     ZP_220_39_17_Wyjasnienie_nr_1.pdf
  06.06.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_39_17_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf     ZP_220_39_17_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf
  09.06.2017 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej ZP_220_39_17_Oswiadczenie.pdf     ZP_220_39_17_Oswiadczenie.pdf
  09.06.2017 Zestawienie ofert ZP_220_39_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_39_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  22.06.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_39_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu.pdf     ZP_220_39_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  66511000-5
66512100-3 66512210-7 66512220-0
Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci.         
  01.06.2017 Ogłoszenie ZP.220.41.17 ogłoszenie.pdf     ZP.220.41.17 ogłoszenie.pdf
  01.06.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_41_17 DOC.rar     ZP_220_41_17 DOC.rar
  01.06.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_41_17 PDF.rar     ZP_220_41_17 PDF.rar
  06.06.2017 Wyjaśnienie nr 1 ZP_220_41_17_Wyjasnienie_nr_1.pdf     ZP_220_41_17_Wyjasnienie_nr_1.pdf
  06.06.2017 Modyfikacja - SIWZ ZP_220_41_17_SIWZ-MODYFIKACJA.pdf     ZP_220_41_17_SIWZ-MODYFIKACJA.pdf
  06.06.2017 Modyfikacja - załącznik nr 1 ZP_220_41_17_Zalacznik_nr_1_do_SIWZ-Modyfikacja.pdf     ZP_220_41_17_Zalacznik_nr_1_do_SIWZ-Modyfikacja.pdf
  06.06.2017 Modyfikacja - załącznik nr 3 ZP_220_41_17_Zalacznik_nr_3_do_SIWZ-MODYFIKACJA.pdf     ZP_220_41_17_Zalacznik_nr_3_do_SIWZ-MODYFIKACJA.pdf
  07.06.2017 Sprostowanie do wyjaśnienia nr 1 ZP_220_41_17_Sprostowanie_do_Wyjasnienia_nr_1.pdf     ZP_220_41_17_Sprostowanie_do_Wyjasnienia_nr_1.pdf
  09.06.2017 Zbiorcze zestawienie ofert ZP_220_41_17_Zbiorcze_zestawienie_ofert.pdf     ZP_220_41_17_Zbiorcze_zestawienie_ofert.pdf
  13.06.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_41_17_Rozstrzygniecie_z_dn_13.06.17r.pdf     ZP_220_41_17_Rozstrzygniecie_z_dn_13.06.17r.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33631600 Dostawa środków dezynfekcyjnych        
  02.06.2017 Ogłoszenie ZP_220_32_17_ogl o zam.pdf     ZP_220_32_17_ogl o zam.pdf
  02.06.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_32_17_DOC.zip     ZP_220_32_17_DOC.zip
  02.06.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_32_17_PDF.rar     ZP_220_32_17_PDF.rar
  05.07.2017 Wyjaśnienie nr 1 ZP_220_32_17_wyjaśnienia 1.PDF     ZP_220_32_17_wyjaśnienia 1.PDF
  17.07.2017 Zestawienie ofert ZP_220_32_17 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf     ZP_220_32_17 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf
  17.07.2017 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej ZP_220_32_17_SIWZ_zal 2_gr kapit.pdf     ZP_220_32_17_SIWZ_zal 2_gr kapit.pdf
  14.09.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_32_17_rozstrzygniecie.pdf     ZP_220_32_17_rozstrzygniecie.pdf
  29.09.2017 Powtórne rozstrzygnięcie postępowania zadanie 1 ZP_220_32_17_rozstrzygniecie II_zad 1.rtf.pdf     ZP_220_32_17_rozstrzygniecie II_zad 1.rtf.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33141126-9 Dostawa siatek chirurgicznych do operacyjnego leczenia przepuklin, protez impregnowanych, szantów szyjnych, zgłębników Sengstakena, kleszczyków laparoskopowych, retraktorów chirurgicznych oraz włókniny do sterylizacji plazmowej          
  02.06.2017 Ogłoszenie ZP_220_38_17_ogł o zam.pdf     ZP_220_38_17_ogł o zam.pdf
  02.06.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_38_17_DOC.zip     ZP_220_38_17_DOC.zip
  02.06.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_38_17_PDF.rar     ZP_220_38_17_PDF.rar
  08.06.2017 Wyjaśnienie nr 1 ZP_220_38_17_wyjasnienia_1_08_06_17.pdf     ZP_220_38_17_wyjasnienia_1_08_06_17.pdf
  13.06.2017 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_38_17_INFORMACJA_Z_OTWARCIA_OFERT.pdf     ZP_220_38_17_INFORMACJA_Z_OTWARCIA_OFERT.pdf
  04.07.2017 Rozstrzygnięcie postępowania w zakresie zadania nr 9 ZP_220_38_17_rozstrzygniecie zad 9_04 07 17.PDF     ZP_220_38_17_rozstrzygniecie zad 9_04 07 17.PDF
  07.08.2017 Rozstrzygnięcie postępowania w zakresie zadania nr 1-8 ZP_220_38_17 rozstrzygniecie zad 1-8_07 08 17.pdf     ZP_220_38_17 rozstrzygniecie zad 1-8_07 08 17.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33112100-9 Dostawa, montaż i uruchomienie aparatu ultrasonograficznego.        
  09.06.2017 Ogłoszenie ZP_220_46_17 ogloszenie.pdf     ZP_220_46_17 ogloszenie.pdf
  09.06.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_46_17_(DOC).rar     ZP_220_46_17_(DOC).rar
  09.06.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_46_17_(PDF).rar     ZP_220_46_17_(PDF).rar
  16.06.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_46_17_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf     ZP_220_46_17_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf
  16.06.2017 Zmiana terminu składania ofert ZP_220_46_17_Zmiana_terminu_skladania_ofert.pdf     ZP_220_46_17_Zmiana_terminu_skladania_ofert.pdf
  19.06.2017 Wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ ZP_220_46_17_Wyjasnienie_nr_1_oraz_Modyfikacja SIWZ_nr_1.pdf     ZP_220_46_17_Wyjasnienie_nr_1_oraz_Modyfikacja SIWZ_nr_1.pdf
  22.06.2017 Zestawienie ofert ZP_220_46_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_46_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  26.06.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_46_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę.pdf     ZP_220_46_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33690000-3 Dostawa różnych produktów leczniczych.        
  12.06.2017 Ogłoszenie ZP_220_42_17_Ogloszenie.pdf     ZP_220_42_17_Ogloszenie.pdf
  12.06.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_42_17_(DOC).rar     ZP_220_42_17_(DOC).rar
  12.06.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_42_17_(PDF).rar     ZP_220_42_17_(PDF).rar
  14.06.2017 Wyjaśnienie nr 1 ZP_220_42_17_Wyjasnienie_nr_1.pdf     ZP_220_42_17_Wyjasnienie_nr_1.pdf
  16.06.2017 Wyjaśnienie nr 2 ZP_220_42_17_Wyjasnienie_nr_2.pdf     ZP_220_42_17_Wyjasnienie_nr_2.pdf
  16.06.2017 Wyjaśnienie nr 3 ZP_220_42_17_Wyjasnienie_nr_3.pdf     ZP_220_42_17_Wyjasnienie_nr_3.pdf
  20.06.2017 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej ZP_220_42_17 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf     ZP_220_42_17 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf
  20.06.2017 Zestawienie ofert ZP_220_42_17  Informacja z otwarcia ofert.pdf     ZP_220_42_17  Informacja z otwarcia ofert.pdf
  29.06.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_42_17 Rozstrzygnięcie postępowania.pdf     ZP_220_42_17 Rozstrzygnięcie postępowania.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33170000-2 Dostawa, montaż i uruchomienie dwóch aparatów do znieczulania        
  14.06.2017 Ogłoszenie ZP_220_47_17 ogłoszenie.pdf     ZP_220_47_17 ogłoszenie.pdf
  14.06.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_47_17_(DOC).rar     ZP_220_47_17_(DOC).rar
  14.06.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_47_17_(PDF).rar     ZP_220_47_17_(PDF).rar
  19.06.2017 Wyjaśnienie nr 1 ZP_220_47_17_Wyjasnienie_nr_1.pdf     ZP_220_47_17_Wyjasnienie_nr_1.pdf
  22.06.2017 Zestawienie ofert ZP_220_47_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_47_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  26.06.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_47_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę.pdf     ZP_220_47_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33000000 Dostawa protez,zastawek biologicznych,wyrobów medyczn do oper. kardiochirurgicznych oraz dzierżawę: 1. generatorów wraz z dostawą elektrod do ablacji; 2. konsoli wraz z dostawą zestawów do autotransfuzji.        
  27.06.2017 Ogłoszenie ZP_220_43_17_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf     ZP_220_43_17_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
  27.06.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_43_17_DOC.rar     ZP_220_43_17_DOC.rar
  27.06.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_43_17_PDF.rar     ZP_220_43_17_PDF.rar
  25.07.2017 Wyjaśnienie nr 1 ZP_220_43_17_Wyjaśnienia nr 1.rar     ZP_220_43_17_Wyjaśnienia nr 1.rar
  04.08.2017 Zestawienie ofert ZP_220_43_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_43_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  12.09.2017 Rozstrzygnięcie postępowania na zadania 1-11,13,13 ZP_220_43_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę. na zad. 1 - 11, 13, 14.pdf     ZP_220_43_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę. na zad. 1 - 11, 13, 14.pdf
    Rozstrzygnięcie postępowania - zadanie 12 ZP_220_43_17_Zawiadomienie o rozstrzygnięciu  na zad. 12.pdf     ZP_220_43_17_Zawiadomienie o rozstrzygnięciu  na zad. 12.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33162200 Dzierżawa 6 sztuk generatorów do cięcia i koagulacji tkanek miękkich wraz z 18 sztukami przetwornikami pizoleketrycznymi i 6 sztukami konektorów oraz dostawę końcówek do generatorów.        
  27.06.2017 Ogłoszenie ZP_220_45_17_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf     ZP_220_45_17_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
  27.06.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_45_17_DOC.rar     ZP_220_45_17_DOC.rar
  27.06.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_45_17_PDF.rar     ZP_220_45_17_PDF.rar
  13.07.2017 Informacja ZP_220_45_17_INFORMACJA.pdf     ZP_220_45_17_INFORMACJA.pdf
  20.07.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_45_17_Ogłoszenie_o zmianie nr 1_2.rar     ZP_220_45_17_Ogłoszenie_o zmianie nr 1_2.rar
  20.07.2017 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_45_17_Wyjaśnienia nr 1.rar     ZP_220_45_17_Wyjaśnienia nr 1.rar
  08.08.2017 Poprawione zestawienie ofert ZP_220_45_17_POPR_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_45_17_POPR_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  25.08.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_45_17 Zawiadomienie o rozstrzygnieciu.pdf     ZP_220_45_17 Zawiadomienie o rozstrzygnieciu.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  30125100-2 Dostawa wkładów drukujących, kaset, tonerów do drukarek, faksów, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych         
  03.07.2017 Ogłoszenie ZP_220_44_17_ogloszenie.pdf     ZP_220_44_17_ogloszenie.pdf
  03.07.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_44_17_DOC.zip     ZP_220_44_17_DOC.zip
  03.07.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_44_17_PDF.rar     ZP_220_44_17_PDF.rar
  03.07.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_44_17 ogloszenie o zmianie ogloszenia.zip     ZP_220_44_17 ogloszenie o zmianie ogloszenia.zip
  10.07.2017 Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ ZP_220_44_17_wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ.zip     ZP_220_44_17_wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ.zip
  17.07.2017 Zestawienie ofert ZP_220_44_17 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.rtf.pdf     ZP_220_44_17 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.rtf.pdf
  17.07.2017 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej ZP_220_44_17_SIWZ_zal 2_gr kapit.rtf.pdf     ZP_220_44_17_SIWZ_zal 2_gr kapit.rtf.pdf
  14.09.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_44_17 rozstrzygniecie.pdf     ZP_220_44_17 rozstrzygniecie.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33192130-2  Dostawa łóżek elektrycznych i szafek przyłóżkowych.         
  03.07.2017 Ogłoszenie ZP_220_53_17 ogloszenie.pdf     ZP_220_53_17 ogloszenie.pdf
  03.07.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_53_17 DOC.rar     ZP_220_53_17 DOC.rar
  03.07.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_53_17 PDF.rar     ZP_220_53_17 PDF.rar
  05.07.2017 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_53_17 Wyjaśnienie nr 1.pdf     ZP_220_53_17 Wyjaśnienie nr 1.pdf
  06.07.2017 Wyjaśnienia nr 2 ZP_220_53_17 Wyjaśnienie nr 2.pdf     ZP_220_53_17 Wyjaśnienie nr 2.pdf
  07.07.2017 Wyjaśnienia nr 3 ZP_220_53_17 Wyjaśnienie nr 3.pdf     ZP_220_53_17 Wyjaśnienie nr 3.pdf
  07.07.2017 Wyjaśnienia nr 4 ZP_220_53_17 Wyjaśnienie nr 4.pdf     ZP_220_53_17 Wyjaśnienie nr 4.pdf
  11.07.2017 Zestawienie ofert ZP_220_53_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_53_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  13.07.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_53_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu.pdf     ZP_220_53_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33123000-8  Dostawa zestawów do ciągłych pomiarów hemodynamicznych do monitorów EV1000A.         
  03.07.2017 Ogłoszenie ZP_220_50_17 Ogloszenie.pdf     ZP_220_50_17 Ogloszenie.pdf
  03.07.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_50_17_DOC.rar     ZP_220_50_17_DOC.rar
  03.07.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_50_17_PDF.rar     ZP_220_50_17_PDF.rar
  05.07.2017 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_50_17 Wyjaśnienie nr 1.pdf     ZP_220_50_17 Wyjaśnienie nr 1.pdf
  11.07.2017 Zestawienie ofert ZP_220_50_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_50_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  13.07.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_50_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu.pdf     ZP_220_50_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33112200 Dostawa, montaż i uruchomienie aparatu ultrasonograficznego, ginekologicznego.        
  11.07.2017 Ogłoszenie ZP_220_48_17 ogłoszenie.pdf     ZP_220_48_17 ogłoszenie.pdf
  11.07.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_48_17 DOC.rar     ZP_220_48_17 DOC.rar
  11.07.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_48_17 PDF.rar     ZP_220_48_17 PDF.rar
  16.08.2017 Zestawienie ofert ZP_220_48_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_48_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  29.08.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_48_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu.pdf     ZP_220_48_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33000000-0  Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego.        
  14.07.2017 Ogłoszenie ZP_220_54_17 Ogłoszenie o zamowieniu.pdf     ZP_220_54_17 Ogłoszenie o zamowieniu.pdf
  14.07.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_54_17 DOC.rar     ZP_220_54_17 DOC.rar
  14.07.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_54_17 PDF.rar     ZP_220_54_17 PDF.rar
  20.07.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_54_17 Ogłoszenie o zmianie_ogłoszenia_nr_1.rtf.pdf     ZP_220_54_17 Ogłoszenie o zmianie_ogłoszenia_nr_1.rtf.pdf
  20.07.2017 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_54_17_Wyjaśnienia nr 1.rtf.pdf     ZP_220_54_17_Wyjaśnienia nr 1.rtf.pdf
  26.07.2017 Zestawienie ofert ZP_220_54_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_54_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  26.07.2017 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej ZP_220_54_17 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf     ZP_220_54_17 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf
  27.07.2017 Rozstrzygnięcie postępowania na zadania 1-4 ZP_220_54_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu.pdf     ZP_220_54_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu.pdf
  23.08.2017 Rozstrzygnięcie postępowania na zadanie 5 ZP_220_54_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu2.pdf     ZP_220_54_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu2.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  66511000
66512100 66512210 66512220
Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci.        
  15.07.2017 Ogłoszenie ZP.220.55.17 ogłoszenie.pdf     ZP.220.55.17 ogłoszenie.pdf
  15.07.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_55_17 DOC.rar     ZP_220_55_17 DOC.rar
  15.07.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_55_17 PDF.rar     ZP_220_55_17 PDF.rar
  25.07.2017 Modyfikacja nr 1 ZP_220_55_17 Modyfikacja nr 1.pdf     ZP_220_55_17 Modyfikacja nr 1.pdf
  01.08.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1 ZP_220_55_17_Ogloszene_o_zmianie_ogloszenia_nr_1.pdf     ZP_220_55_17_Ogloszene_o_zmianie_ogloszenia_nr_1.pdf
  02.08.2017 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_55_17_ Wyjasnienia_1.rar     ZP_220_55_17_ Wyjasnienia_1.rar
  22.08.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_55_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu.pdf     ZP_220_55_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33141200-2 Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych        
  24.07.2017 Ogłoszenie ZP_220_56_17 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf     ZP_220_56_17 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
  24.07.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_56_17_DOC.rar     ZP_220_56_17_DOC.rar
  24.07.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_56_17_PDF.rar     ZP_220_56_17_PDF.rar
  31.07.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_56_17_Zmiana_terminow.pdf     ZP_220_56_17_Zmiana_terminow.pdf
  01.08.2017 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_56_17_Wyjasnienia_nr_1.pdf     ZP_220_56_17_Wyjasnienia_nr_1.pdf
  04.08.2017 Zestawienie ofert ZP_220_56_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_56_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  11.08.2017 Rozstrzygnięcie postepowania ZP_220_56_17 Zawiadomienie o rozstrzygnieciu.pdf     ZP_220_56_17 Zawiadomienie o rozstrzygnieciu.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33696500-3
33696500-3
Dostawa odczynników do izolacji DNA wraz z dzierżawą aparatu do automatycznej izolacji DNA metodą opartą na kulkach magnetycznych pokrytych złożem celulozowym na potrzeby Pracowni Cytogenetyki SPSK-2         
  25.07.2017 Ogłoszenie ZP_220_49_17_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf     ZP_220_49_17_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
  25.07.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_49_17 DOC.rar     ZP_220_49_17 DOC.rar
  25.07.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_49_17 PDF.rar     ZP_220_49_17 PDF.rar
  01.08.2017 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_49_17_wyjasnienia_1.pdf     ZP_220_49_17_wyjasnienia_1.pdf
  04.08.2017 Zestawienie ofert ZP_220_49_17_INFORMACJA_Z_OTWARCIA_OFERT_04_08 17.pdf     ZP_220_49_17_INFORMACJA_Z_OTWARCIA_OFERT_04_08 17.pdf
  10.08.2017 Rozstrzygnięcie postepowania ZP_220_49_17_rozstrzygniecie.pdf     ZP_220_49_17_rozstrzygniecie.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  90511000 Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych o kodach 180102, 180103, 180106, 180108, 180109        
  16.08.2017 Ogłoszenie ZP_220_40_17 ogl o zam.pdf     ZP_220_40_17 ogl o zam.pdf
  16.08.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_40_17 DOC.rar     ZP_220_40_17 DOC.rar
  16.08.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_40_17 PDF.rar     ZP_220_40_17 PDF.rar
  21.09.2017 Zestawienie ofert ZP_220_40_17 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf     ZP_220_40_17 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf
  30.10.2017 Rozstrzygnięcie postepowania ZP_220_40_17_rozstrzygniecie.pdf     ZP_220_40_17_rozstrzygniecie.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33622000-6  Dostawa zestawów do nakłuć transseptalnych        
  23.08.2017 Ogłoszenie ZP_220_60_17 ogłoszenie o zamówieniu.rar     ZP_220_60_17 ogłoszenie o zamówieniu.rar
  23.08.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_60_17 DOC.rar     ZP_220_60_17 DOC.rar
  23.08.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_60_17 PDF.rar     ZP_220_60_17 PDF.rar
  31.08.2017 Zestawienie ofert ZP_220_60_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_60_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  01.09.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_60_17 Zawiadomienie o rozstrzygnieciu.pdf     ZP_220_60_17 Zawiadomienie o rozstrzygnieciu.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33141321-6  Dostawę jednorazowych wyrobów medycznych oraz wyrobów do higieny pacjenta        
  24.08.2017 Ogłoszenie ZP_220_59_17 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf     ZP_220_59_17 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
  24.08.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_59_17 DOC.rar     ZP_220_59_17 DOC.rar
  24.08.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_59_17 PDF.rar     ZP_220_59_17 PDF.rar
  31.08.2017 Ogłoszenie o zmianie terminów ZP_220_59_17 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_zmiana terminów.pdf     ZP_220_59_17 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_zmiana terminów.pdf
  01.09.2017 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_59_17_Wyjaśnienia nr 1.pdf     ZP_220_59_17_Wyjaśnienia nr 1.pdf
  06.09.2017 Zestawienie ofert ZP_220_59_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_59_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  20.09.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_59_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu.pdf     ZP_220_59_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  48000000-8  Dostawa i rozbudowa systemu PACS wraz z licencją        
  30.08.2017 Ogłoszenie ZP_220_51_17 ogłoszenie.pdf     ZP_220_51_17 ogłoszenie.pdf
  30.08.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_51_17 DOC.rar     ZP_220_51_17 DOC.rar
  30.08.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_51_17 PDF.rar     ZP_220_51_17 PDF.rar
  31.08.2017 Modyfikacja SIWZ nr 1 ZP_220_51_17 Modyfikacja SIWZ nr 1.pdf     ZP_220_51_17 Modyfikacja SIWZ nr 1.pdf
  07.09.2017 Zestawienie ofert ZP_220_51_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_51_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  07.09.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_51_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu.pdf     ZP_220_51_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33696500 Dostawa zestawów do analizy mikromacierzy wraz z dzierżawą systemu do analizy mikromacierzy na potrzeby Pracowni Cytogenetyki SPSK-2.        
  01.09.2017 Ogłoszenie ZP_220_57_17_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf     ZP_220_57_17_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
  01.09.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_57_17 DOC.rar     ZP_220_57_17 DOC.rar
  01.09.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_57_17 PDF.rar     ZP_220_57_17 PDF.rar
  10.10.2017 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_57_17 Informacja z otwarcia ofert.pdf     ZP_220_57_17 Informacja z otwarcia ofert.pdf
  24.10.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_57_17 Rozstrzygnięcie postępowania.pdf     ZP_220_57_17 Rozstrzygnięcie postępowania.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  31711430 Dostawa i montaż lampy rentgenowskiej do tomografu Somatom Definition AS.        
  02.09.2017 Ogłoszenie ZP_220_62_17 ogłoszenie.pdf     ZP_220_62_17 ogłoszenie.pdf
  02.09.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_62_17 DOC.rar     ZP_220_62_17 DOC.rar
  02.09.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_62_17 PDF.rar     ZP_220_62_17 PDF.rar
  05.10.2017 Zmiana terminu składania ofert ZP_220_62_17 Zmiana terminu składania ofert.pdf     ZP_220_62_17 Zmiana terminu składania ofert.pdf
  05.10.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_62_17 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf     ZP_220_62_17 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
  06.10.2017 Wyjaśnienie nr 1 oraz modyfikacja SIWZ nr 1 ZP_220_62_17 Wyjaśnienie nr 1 oraz modyfikacja SIWZ nr 1.pdf     ZP_220_62_17 Wyjaśnienie nr 1 oraz modyfikacja SIWZ nr 1.pdf
  06.10.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 06.10.2017 r. ZP_220_62_17 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 06.10.17 r.pdf     ZP_220_62_17 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 06.10.17 r.pdf
  06.10.2017 Nowy Zmodyfikowany JEDZ ZP_220_62_17 NOWY Zmodyfikowany - Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ.pdf     ZP_220_62_17 NOWY Zmodyfikowany - Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ.pdf
  06.10.2017 załącznik nr 2 do formularza oferty - wykaz osób ZP.220.62.17 Zał. nr 2 do FO - Wykaz osób.pdf     ZP.220.62.17 Zał. nr 2 do FO - Wykaz osób.pdf
  06.10.2017 załącznik nr 3 do formularza oferty - oświadczenie iż osoby posiadają
kwalifikacje
ZP.220.62.17 Zał. nr 3 do FO - Oświadczenie iż osoby posiada. kwalifi.pdf     ZP.220.62.17 Zał. nr 3 do FO - Oświadczenie iż osoby posiada. kwalifi.pdf
  06.10.2017 załącznik nr 2,3 Formularz JEDZ - wersje edytowalne ZP_220_62_17 Zalaczniki 2,3 firmularz JEDZ DOC.rar     ZP_220_62_17 Zalaczniki 2,3 firmularz JEDZ DOC.rar
  24.10.2017 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_62_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_62_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  06.11.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_62_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu.pdf     ZP_220_62_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33140000-3  Dostawa materiału embolizacyjnego stosowanego w embolizacjach obwodowych        
  06.09.2017 Ogłoszenie ZP_220_64_17_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf     ZP_220_64_17_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
  06.09.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP 220_64_17 DOC.rar     ZP 220_64_17 DOC.rar
  06.09.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP 220_64_17 PDF.rar     ZP 220_64_17 PDF.rar
  14.09.2017 Zestawienie ofert ZP_220_64_17 Informacja z otwarcia ofert.pdf     ZP_220_64_17 Informacja z otwarcia ofert.pdf
  20.09.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_64_17 Rozstrzygnięcie postępowania.pdf     ZP_220_64_17 Rozstrzygnięcie postępowania.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33141220-8 dostawa kaniul dożylnych i dotętniczych        
  07.09.2017 Ogłoszenie ZP_220_68_17_ogł o zam.pdf     ZP_220_68_17_ogł o zam.pdf
  07.09.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_68_17_DOC.zip     ZP_220_68_17_DOC.zip
  07.09.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_68_17_PDF.rar     ZP_220_68_17_PDF.rar
  12.09.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_68_17_ogł o zmianie ogl 1_termin.pdf     ZP_220_68_17_ogł o zmianie ogl 1_termin.pdf
  14.09.2017 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_68_17_wyjaśnienia 1.pdf     ZP_220_68_17_wyjaśnienia 1.pdf
  20.09.2017 Zestawienie ofert ZP_220_68_17 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf     ZP_220_68_17 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf
  03.10.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_68_17 rozstrzygniecie.pdf     ZP_220_68_17 rozstrzygniecie.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  38420000-5 Dostawa zestawów do pomiaru ciśnienia krwawego z zamkniętym systemem do pobierania krwi        
  12.09.2017 Ogłoszenie ZP_220_67_17_ogł o zam.pdf     ZP_220_67_17_ogł o zam.pdf
  12.09.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_67_17_DOC.zip     ZP_220_67_17_DOC.zip
  12.09.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_67_17_PDF.rar     ZP_220_67_17_PDF.rar
  18.09.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_67_17_ZMIANA OGLOSZENIA_18 09 17.pdf     ZP_220_67_17_ZMIANA OGLOSZENIA_18 09 17.pdf
  19.09.2017 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_67_17_wyjaśnienia 1.pdf     ZP_220_67_17_wyjaśnienia 1.pdf
  22.09.2017 Zestawienie ofert ZP_220_67_17 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf     ZP_220_67_17 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf
  29.09.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_67_17_rozstrzygniecie.rtf.pdf     ZP_220_67_17_rozstrzygniecie.rtf.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  39130000-2
39111000-3 39131100-0 33193120-6 33192210-7
Dostawa mebli, krzeseł, kanap, regałów archiwizacyjnych, wózków inwalidzkich oraz stołu do badań.        
  14.09.2017 Ogłoszenie ZP_220_71_17 ogłoszenie.pdf     ZP_220_71_17 ogłoszenie.pdf
  14.09.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_71_17 DOC.rar     ZP_220_71_17 DOC.rar
  14.09.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_71_17 PDF.rar     ZP_220_71_17 PDF.rar
  22.09.2017 Zestawienie ofert ZP_220_71_17 ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_71_17 ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  22.09.2017 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej ZP_220_71_17 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf     ZP_220_71_17 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf
  25.09.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_71_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę.pdf     ZP_220_71_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33128000-3  Dostawa, instalacja i uruchomienie tomografu komputerowego z modułem rogówkowym.         
  14.09.2017 Ogłoszenie ZP_220_74_17 ogłoszenie.pdf     ZP_220_74_17 ogłoszenie.pdf
  14.09.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_74_17 DOC.rar     ZP_220_74_17 DOC.rar
  14.09.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_74_17 PDF.rar     ZP_220_74_17 PDF.rar
  20.09.2017 Wyjaśnienie nr 1 ZP_220_74_17 Wyjaśnienie nr 1.pdf     ZP_220_74_17 Wyjaśnienie nr 1.pdf
  20.09.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_74_17 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.rtf.pdf     ZP_220_74_17 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.rtf.pdf
  20.09.2017 Zmiana terminu składania ofert ZP_220_74_17 Zmiana terminu składania ofert.pdf     ZP_220_74_17 Zmiana terminu składania ofert.pdf
  25.09.2017 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_74_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_74_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  03.10.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_74_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu.pdf     ZP_220_74_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  38510000 Dostawa, montaż i uruchomienie mikroskopu operacyjnego okulistycznego.        
  19.09.2017 Ogłoszenie ZP_220_73_17 ogloszenie.pdf     ZP_220_73_17 ogloszenie.pdf
  19.09.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_73_17 DOC.rar     ZP_220_73_17 DOC.rar
  19.09.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_73_17 PDF.rar     ZP_220_73_17 PDF.rar
  12.10.2017 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_73_17 Wyjaśnienie nr 1.pdf     ZP_220_73_17 Wyjaśnienie nr 1.pdf
  26.10.2017 Unieważnienie Postępowania ZP_220_73_17 Unieważnienie postępowania.pdf     ZP_220_73_17 Unieważnienie postępowania.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  15894220
55321000 55520000 55320000
Świadczenie usług całodobowego żywienia pacjentów SPSK-2.        
  22.09.2017 Ogłoszenie ZP.220.52.17 ogłoszenie.pdf     ZP.220.52.17 ogłoszenie.pdf
  22.09.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_52_17 DOC.rar     ZP_220_52_17 DOC.rar
  22.09.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_52_17 PDF.rar     ZP_220_52_17 PDF.rar
  03.10.2017 Powiadomienie o wpłynięciu odwołania ZP_220_52_17 Powiadomienie o wpłynięciu odwołania.rtf.pdf     ZP_220_52_17 Powiadomienie o wpłynięciu odwołania.rtf.pdf
  03.10.2017 Odwołanie ZP_220_52_17 odwołanie.pdf     ZP_220_52_17 odwołanie.pdf
  04.10.2017 Odpowiedz na odwołanie ZP_220_52_17 ODPOWIEDŹ NA ODWOŁANIE.pdf     ZP_220_52_17 ODPOWIEDŹ NA ODWOŁANIE.pdf
  04.10.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_52_17 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf     ZP_220_52_17 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
` 04.10.2017 Modyfikacja SIWZ nr 1 ZP_220_52_17 Modyfikacja SIWZ nr 1.pdf     ZP_220_52_17 Modyfikacja SIWZ nr 1.pdf
` 17.10.2017 Wyjaśnienie nr 1 ZP_220_52_17 Wyjasnienie nr 1.pdf     ZP_220_52_17 Wyjasnienie nr 1.pdf
  30.10.2017 Zbiorcze zestawienie ofert ZP_220_52_17_Zbiorcze_zestawienie_ofert.pdf     ZP_220_52_17_Zbiorcze_zestawienie_ofert.pdf
  30.10.2017 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej ZP_220_52_17_Oswiadczenie.pdf     ZP_220_52_17_Oswiadczenie.pdf
  14.11.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_52_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę. z dn. 14.11.17 r.pdf     ZP_220_52_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę. z dn. 14.11.17 r.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33140000 Dostawa materiałów opatrunkowych, wyrobów medycznych w tym materiałów stosowanych w okulistyce, preparatów do zabezpieczenia cewników naczyniowych oraz kosmetyków do pielęgnacji skóry na potrzeby SPSK.        
  22.09.2017 Ogłoszenie ZP_220_65_17_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf     ZP_220_65_17_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
  22.09.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_65_17 DOC.rar     ZP_220_65_17 DOC.rar
  22.09.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_65_17 PDF.rar     ZP_220_65_17 PDF.rar
  09.10.2017 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_65_17 WYJASNIENIE NR 1.pdf     ZP_220_65_17 WYJASNIENIE NR 1.pdf
  19.10.2017 Wyjaśnienia nr 2 ZP_220_65_17 WYJASNIENIE NR 2 z dnia 19.10.2017.pdf     ZP_220_65_17 WYJASNIENIE NR 2 z dnia 19.10.2017.pdf
  23.10.2017 MODYFIKACJA SIWZ oraz Ogłoszenia o zamówieniu ZP_220_65_17 MODYFIKACJA SIWZ oraz Ogłoszenia o zamówieniu.pdf     ZP_220_65_17 MODYFIKACJA SIWZ oraz Ogłoszenia o zamówieniu.pdf
  23.10.2017 Załącznik nr 1 Formularz cen jednostkowych zad. nr 2 ZP_220_65_17 Załącznik nr 1 Formularz cen jednostkowych zad. nr 2.pdf     ZP_220_65_17 Załącznik nr 1 Formularz cen jednostkowych zad. nr 2.pdf
  23.10.2017 Sprostowanie wysłane do publikacji ZP_220_65_17 Sprostowanie wysłane do publikacji ENOTICES_SSZP-2017-147772-NF14-PL-1.pdf     ZP_220_65_17 Sprostowanie wysłane do publikacji ENOTICES_SSZP-2017-147772-NF14-PL-1.pdf
  25.10.2017 MODYFIKACJA wyjaśnienia nr 2 ZP_220_65_17_Modyfikacja WYJASNIENIA NR 2  z dnia 19.10.2017 r. rtf.pdf     ZP_220_65_17_Modyfikacja WYJASNIENIA NR 2  z dnia 19.10.2017 r. rtf.pdf
  25.10.2017 Sprostowanie ZP_220_65_17 Sprostowanie z dnia 25.10.2017 r 2017-OJS205-422993-pl.pdf     ZP_220_65_17 Sprostowanie z dnia 25.10.2017 r 2017-OJS205-422993-pl.pdf
  08.11.2017 Zbiorcze zestawienie ofert ZP_220_65_17  Informacja z otwarcia ofert.pdf     ZP_220_65_17  Informacja z otwarcia ofert.pdf
  08.11.2017 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej ZP_220_65_17 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf     ZP_220_65_17 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf
  06.12.2017 Rozstrzygnięcie postepowania w zakresie zadań  1-4, 6, 11, 15, 20,21 ZP_220_65_17 Rozstrzygnięcie postępowania 1 z 06.12.2017 r.pdf     ZP_220_65_17 Rozstrzygnięcie postępowania 1 z 06.12.2017 r.pdf
  03.01.2018 Rozstrzygnięcie postepowania w zakresie zadań  5,7-10,12-14,16-19, 22 ZP_220_65_17 Rozstrzygnięcie postępowania z 03.01.2018r.pdf     ZP_220_65_17 Rozstrzygnięcie postępowania z 03.01.2018r.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33731110 Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych oraz materiałów wiskoelastycznych        
  23.09.2017 Ogłoszenie ZP_220_58_17_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf     ZP_220_58_17_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
  23.09.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_58_17 DOC.rar     ZP_220_58_17 DOC.rar
  23.09.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_58_17 PDF.rar     ZP_220_58_17 PDF.rar
  06.10.2017 Wyjaśnienie nr 1 ZP_220_58_17 WYJAŚNIENIE NR 1 z dnia 06.10.2017.pdf     ZP_220_58_17 WYJAŚNIENIE NR 1 z dnia 06.10.2017.pdf
  06.10.2017 Modyfikacja SIWZ i Ogłoszenia o zamówieniu ZP_220_58_17 MODYFIKACJA SIWZ oraz Ogłoszenia o zamówieniu.pdf     ZP_220_58_17 MODYFIKACJA SIWZ oraz Ogłoszenia o zamówieniu.pdf
  06.10.2017 Sprostowanie Ogłoszenia o zamówieniu przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE ZP_220_58_17 Sprostowanie wysłane do publikacji ENOTICES_SSZP-2017-138789-NF14-PL.pdf     ZP_220_58_17 Sprostowanie wysłane do publikacji ENOTICES_SSZP-2017-138789-NF14-PL.pdf
  11.10.2017 Sprostowanie z 11.10.2017 ZP_220_58_17 Sprostowanie z 11.10.2017 r.  2017-OJS195-400424-pl.pdf     ZP_220_58_17 Sprostowanie z 11.10.2017 r.  2017-OJS195-400424-pl.pdf
  16.10.2017 Wyjaśnienie nr 2 ZP_220_58_17 WYJAŚNIENIE NR 2.pdf     ZP_220_58_17 WYJAŚNIENIE NR 2.pdf
  16.10.2017 Modyfikacja SIWZ nr 2 ZP_220_58_17 MODYFIKACJA SIWZ.pdf     ZP_220_58_17 MODYFIKACJA SIWZ.pdf
  16.10.2017 Sprostowanie Ogłoszenia o zamówieniu przesłane do publikacji w dzienniku Urzędowym UE ZP_220_58_17 Sprostowanie Ogłoszenia o zamówieniu przesłane do publikacji w dzienniku Urzędowym UE.pdf     ZP_220_58_17 Sprostowanie Ogłoszenia o zamówieniu przesłane do publikacji w dzienniku Urzędowym UE.pdf
  18.10.2017 Sprostowanie ZP_220_58_17_Sprostowanie_z_18.10.2017r.pdf     ZP_220_58_17_Sprostowanie_z_18.10.2017r.pdf
  03.11.2017 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_58_17 Informacja z otwarcia ofert.docx.pdf     ZP_220_58_17 Informacja z otwarcia ofert.docx.pdf
  03.11.2017 Zał. nr 4 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej ZP.220.58.17 Zał. nr 4 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf     ZP.220.58.17 Zał. nr 4 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf
  05.01.2018 Rozstrzygnięcie postępowania w zakresie zadania nr 7 ZP_220_58_17_Zawiadomienie o rozstrzygnieciu zad_7.pdf     ZP_220_58_17_Zawiadomienie o rozstrzygnieciu zad_7.pdf
  25.01.2018 Rozstrzygnięcie postępowania w zakresie zadań nr 1-6 ZP_220_58_17 Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 25.01.2018 r_zad 1-6_25 01 18.rtf.pdf     ZP_220_58_17 Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 25.01.2018 r_zad 1-6_25 01 18.rtf.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33696000-5
33652100-6 33640000-8
Dostawa produktów leczniczych stosowanych w chemioterapii nowotworów i położnictwie oraz środków kontrastowych        
  29.09.2017 Ogłoszenie ZP_220_76_17_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf     ZP_220_76_17_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
  29.09.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_76_17_DOC.rar     ZP_220_76_17_DOC.rar
  29.09.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_76_17_PDF.rar     ZP_220_76_17_PDF.rar
  03.10.2017 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_76_17 WYJASNIENIE NR 1.pdf     ZP_220_76_17 WYJASNIENIE NR 1.pdf
  09.10.2017 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_76_17 Informacja z otwarcia ofert.pdf     ZP_220_76_17 Informacja z otwarcia ofert.pdf
  09.10.2017 Zał. nr 5 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej ZP_220_76_17 Zał. nr 5 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf     ZP_220_76_17 Zał. nr 5 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf
  12.10.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_76_17 Rozstrzygnięcie postępowania.pdf     ZP_220_76_17 Rozstrzygnięcie postępowania.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  31711140 Dostawa elektrod, stymulatorów jednojamowych i dwujamowych        
  04.10.2017 Ogłoszenie ZP.220.61.17 ogłoszenie.pdf     ZP.220.61.17 ogłoszenie.pdf
  04.10.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_61_17 DOC.rar     ZP_220_61_17 DOC.rar
  04.10.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_61_17 PDF.rar     ZP_220_61_17 PDF.rar
  26.10.2017 Wyjaśnienie nr 1 ZP_220_61_17 Wyjaśnienie nr 1.pdf     ZP_220_61_17 Wyjaśnienie nr 1.pdf
  03.11.2017 Wyjaśnienie nr 2 oraz Modyfikacja SIWZ nr 1
ZP_220_61_17 Wyjaśnienie nr 2 oraz Modyfikacja SIWZ nr 1.pdf     ZP_220_61_17 Wyjaśnienie nr 2 oraz Modyfikacja SIWZ nr 1.pdf
  03.11.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_61_17 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf     ZP_220_61_17 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
  03.11.2017 ZMODYFIKOWANY Zał. nr 1 do FO  ZP_220_61_17 ZMODYFIKOWANY Zał nr 1 do FO - Formularz cen jednostkowych.rtf.pdf     ZP_220_61_17 ZMODYFIKOWANY Zał nr 1 do FO - Formularz cen jednostkowych.rtf.pdf
  20.11.2017 Zbiorcze zestawienie ofert ZP_220_61_17 Zbiorcze zestawienie ofert.pdf     ZP_220_61_17 Zbiorcze zestawienie ofert.pdf
  20.11.2017 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej ZP_220_61_17 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf     ZP_220_61_17 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf
  08.12.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_61_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę. z dn. 08.12.17 r.pdf     ZP_220_61_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę. z dn. 08.12.17 r.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33157810-6  Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych        
  04.10.2017 Ogłoszenie ZP_220_78_17 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf     ZP_220_78_17 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
  04.10.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_78_17 DOC.rar     ZP_220_78_17 DOC.rar
  04.10.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_78_17 PDF.rar     ZP_220_78_17 PDF.rar
  10.10.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_78_17 Ogl o zmianie ogloszenia_zmiana terminow.rar     ZP_220_78_17 Ogl o zmianie ogloszenia_zmiana terminow.rar
  10.10.2017 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_78_17 Wyjasnienia nr 1.pdf     ZP_220_78_17 Wyjasnienia nr 1.pdf
  13.10.2017 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_78_17_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf     ZP_220_78_17_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
  25.10.2017 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania ZP_220_78_17_Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postepowania.pdf     ZP_220_78_17_Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postepowania.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  18143000-3  Dostawa i montaż środków ochrony radiologicznej stałej oraz dostawa środków ochrony radiologicznej indywidualnej.         
  04.10.2017 Ogłoszenie ZP_220_79_17 ogłoszenie.pdf     ZP_220_79_17 ogłoszenie.pdf
  04.10.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_79_17 DOC.rar     ZP_220_79_17 DOC.rar
  04.10.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_79_17 PDF.rar     ZP_220_79_17 PDF.rar
  10.10.2017 Zmiana terminu składania ofert ZP_220_79_17 Zmiana terminu skladania ofert.pdf     ZP_220_79_17 Zmiana terminu skladania ofert.pdf
  10.10.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_79_17 ogloszenie o zmianie ogloszenia.pdf     ZP_220_79_17 ogloszenie o zmianie ogloszenia.pdf
  11.10.2017 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_79_17 Wyjaśnienie nr 1.pdf     ZP_220_79_17 Wyjaśnienie nr 1.pdf
  16.10.2017 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_79_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_79_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  24.10.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_79_17_Rozstrzygniecie. z dn. 24.10.17 r.pdf     ZP_220_79_17_Rozstrzygniecie. z dn. 24.10.17 r.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  44611200 Dostawa, instalacja i uruchomienie pięciu sztuk respiratorów oscylacyjnych.        
  11.10.2017 Ogłoszenie ZP_220_70_17 ogloszenie.pdf     ZP_220_70_17 ogloszenie.pdf
  11.10.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_70_17 DOC.rar     ZP_220_70_17 DOC.rar
  11.10.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_70_17 PDF.rar     ZP_220_70_17 PDF.rar
  23.10.2017 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_70_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_70_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  27.10.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_70_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę. z dn. 27.10.17 r.pdf     ZP_220_70_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę. z dn. 27.10.17 r.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33100000-1
33157000-5 33194110-0 33195000-3
Dostawa, instalacja i uruchomienie dwóch urządzeń do wentylacji nieinwazyjnej noworodków metodą nCPAP, systemu do chłodzenia ciała noworodka, dwudziestu czterech pomp infuzyjnych oraz ośmiu pulsoksymetrów.        
  11.10.2017 Ogłoszenie ZP_220_85_17 ogłoszenie.pdf     ZP_220_85_17 ogłoszenie.pdf
  11.10.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_85_17 DOC.rar     ZP_220_85_17 DOC.rar
  11.10.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_85_17 PDF.rar     ZP_220_85_17 PDF.rar
  17.10.2017 Wyjaśnienie nr 1 ZP_220_85_17 Wyjasnienie nr 1.pdf     ZP_220_85_17 Wyjasnienie nr 1.pdf
  17.10.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_85_17 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf     ZP_220_85_17 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
  20.10.2017 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_85_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_85_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  20.10.2017 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej ZP_220_85_17 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf     ZP_220_85_17 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf
  25.10.2017 Rozstrzygnięcie postępowania - zadanie 3  ZP_220_85_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę. na zad. nr 3 z dn. 25.10.17 r..pdf     ZP_220_85_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę. na zad. nr 3 z dn. 25.10.17 r..pdf
  27.10.2017 Rozstrzygnięcie postępowania - zadania 1,2 i 4 ZP_220_85_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę. na zad. 1, 2 i 4 z dn. 27.10.17 r.pdf     ZP_220_85_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę. na zad. 1, 2 i 4 z dn. 27.10.17 r.pdf
  31.10.2017 UNIEWAŻNIENIE rozstrzygnięcia postę. na zad. 4 ZP_220_85_17 UNIEWAŻNIENIE rozstrzygnięcia postę. na zad. 4 z dn. 31.10.17 r..pdf     ZP_220_85_17 UNIEWAŻNIENIE rozstrzygnięcia postę. na zad. 4 z dn. 31.10.17 r..pdf
  31.10.2017 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę. na zad. 4 ZP_220_85_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę. na zad. 4 z dn. 31.10.17 r..pdf     ZP_220_85_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę. na zad. 4 z dn. 31.10.17 r..pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33197000 Dostawa, instalacja i uruchomienie kamery RetCam.        
  12.10.2017 Ogłoszenie ZP_220_84_17 ogłoszenie.pdf     ZP_220_84_17 ogłoszenie.pdf
  12.10.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_84_17 DOC.rar     ZP_220_84_17 DOC.rar
  12.10.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_84_17 PDF.rar     ZP_220_84_17 PDF.rar
  25.10.2017 Zestawienie ofert ZP_220_84_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_84_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  02.11.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_84_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu post.pdf     ZP_220_84_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu post.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33152000 Dostawa, instalacja i uruchomienie sześciu sztuk inkubatorów hybrydowych, czterech stanowisk do resuscytacji noworodka oraz inkubatora transportowego.        
  12.10.2017 Ogłoszenie ZP_220_69_17 ogłoszenie.pdf     ZP_220_69_17 ogłoszenie.pdf
  12.10.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_69_17 DOC.rar     ZP_220_69_17 DOC.rar
  12.10.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_69_17 PDF.rar     ZP_220_69_17 PDF.rar
  19.10.2017 Wyjaśnienie nr 1 ZP_220_69_17 Wyjasnienie nr 1.pdf     ZP_220_69_17 Wyjasnienie nr 1.pdf
  25.10.2017 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_69_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_69_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  26.10.2017 Sprostowanie do zbiorczego zestawienia ofert ZP_220_69_17_SPROSTOWANIE ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA OFERT.pdf     ZP_220_69_17_SPROSTOWANIE ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA OFERT.pdf
  02.11.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_69_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu post.pdf     ZP_220_69_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu post.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33112200 Dostawa, instalacja i uruchomienie ultrasonografu noworodkowego.        
  12.10.2017 Ogłoszenie ZP_220_83_17 ogłoszenie.pdf     ZP_220_83_17 ogłoszenie.pdf
  12.10.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_83_17 DOC.rar     ZP_220_83_17 DOC.rar
  12.10.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_83_17 PDF.rar     ZP_220_83_17 PDF.rar
  19.10.2017 Wyjaśnienie nr 1 oraz modyfikacji SIWZ nr 1  ZP_220_83_17 Wyjaśnienie nr 1 oraz Modyfikacja SIWZ nr 1.pdf     ZP_220_83_17 Wyjaśnienie nr 1 oraz Modyfikacja SIWZ nr 1.pdf
  19.10.2017 Zmodyfikowany załącznik nr 1 do formularza oferty ZP_220_83_17 ZMODYFIKOWANY Zał. nr 1 do FO - opis przed. zam.pdf     ZP_220_83_17 ZMODYFIKOWANY Zał. nr 1 do FO - opis przed. zam.pdf
  25.10.2017 Zestawienie ofert ZP_220_83_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_83_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  06.11.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_83_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu.pdf     ZP_220_83_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33169000-2 dostawa narzędzi chirurgicznych wielokrotnego użytku        
  17.10.2017 Ogłoszenie ZP_220_82_17_ogloszenie.pdf     ZP_220_82_17_ogloszenie.pdf
  17.10.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_82_17 DOC.zip     ZP_220_82_17 DOC.zip
  17.10.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_82_17 PDF.rar     ZP_220_82_17 PDF.rar
  24.10.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_82_17_ogł o zm_termin.pdf     ZP_220_82_17_ogł o zm_termin.pdf
  25.10.2017 Wyjaśnienie nr 1 ZP_220_82_17_wyjaśnienia 1.pdf     ZP_220_82_17_wyjaśnienia 1.pdf
  30.10.2017 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_82_17_INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf     ZP_220_82_17_INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf
  30.10.2017 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej ZP_220_82_17_SIWZ_zal 2_gr kapit.pdf     ZP_220_82_17_SIWZ_zal 2_gr kapit.pdf
  01.12.2017 Rozstrzygnięcie postępowania na zadania 1-3,5,7 ZP.220.82.17_rozstrzygnięcie I_zad 1-3, 5, 7_01 12 17.rtf.pdf     ZP.220.82.17_rozstrzygnięcie I_zad 1-3, 5, 7_01 12 17.rtf.pdf
  06.12.2017 Rozstrzygnięcie postępowania na zadania 4 i 6 ZP.220.82.17_rozstrzygnięcie II_zad 4, 6_06 12 17.rtf.pdf     ZP.220.82.17_rozstrzygnięcie II_zad 4, 6_06 12 17.rtf.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33696500 Dostawa odczynników,kontroli,kalibratorów oraz materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą 2 zintegrowanych modułów(analizatorów) biochemicznoimmunochemicznych oraz systemu preanalitycznego.        
  13.10.2017 Ogłoszenie ZP_220_63_17_Ogloszenie o zamowieniu.pdf     ZP_220_63_17_Ogloszenie o zamowieniu.pdf
  13.10.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_63_17 (DOC).rar     ZP_220_63_17 (DOC).rar
  13.10.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_63_17 (PDF).rar     ZP_220_63_17 (PDF).rar
  09.11.2017 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_63_17_Wyjaśnienia nr 1.pdf     ZP_220_63_17_Wyjaśnienia nr 1.pdf
  15.11.2017 Wyjaśnienia nr 2 ZP_220_63_17_Wyjaśnienia nr 2.pdf     ZP_220_63_17_Wyjaśnienia nr 2.pdf
  15.11.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_63_17_Ogl_ o_zm_ogloszenia.pdf     ZP_220_63_17_Ogl_ o_zm_ogloszenia.pdf
  15.11.2017 Zmiana terminów ZP_220_63_17_Zmiana_terminow.pdf     ZP_220_63_17_Zmiana_terminow.pdf
  21.11.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 ZP_220_63_17_Modyfikacja nr 1 nowy FCJ_ogł o zmianie ogłoszenia.rar     ZP_220_63_17_Modyfikacja nr 1 nowy FCJ_ogł o zmianie ogłoszenia.rar
  07.12.2017 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_63_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_63_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  28.12.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_63_17_Zawiadomienie o rozstrzygnieciu.pdf     ZP_220_63_17_Zawiadomienie o rozstrzygnieciu.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33111730 Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych do angioplastyki.        
  13.10.2017 Ogłoszenie ZP_220_80_17_Ogloszenie o zamowieniu.pdf     ZP_220_80_17_Ogloszenie o zamowieniu.pdf
  13.10.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_80_17 (DOC).rar     ZP_220_80_17 (DOC).rar
  13.10.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_80_17 (PDF).rar     ZP_220_80_17 (PDF).rar
  09.11.2017 Wyjaśnienie nr 1 ZP_220_80_17_Wyjaśneinia nr 1.pdf     ZP_220_80_17_Wyjaśneinia nr 1.pdf
  14.11.2017 Wyjaśnienie nr 2 ZP_220_80_17_Wyjaśnienia nr 2.pdf     ZP_220_80_17_Wyjaśnienia nr 2.pdf
  15.11.2017 Wyjaśnienie nr 3 ZP_220_80_17_Wyjaśnienia nr 3.pdf     ZP_220_80_17_Wyjaśnienia nr 3.pdf
  22.11.2017 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_80_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_80_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  19.12.2017 Rozstrygnięcie postępowania ZP_220_80_17_Zawiadomienie_o_rozstrzygnieciu.pdf     ZP_220_80_17_Zawiadomienie_o_rozstrzygnieciu.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33692800 - PA02 Dostawa materiałów zużywalnych jednorazowego użytku oraz płynów do
wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych wraz z dzierżawą urządzeń na
potrzeby Klinik SPSK-2.
       
  18.10.2017 Ogłoszenie ZP_220_75_17_Ogl_o_zamowieniu.pdf     ZP_220_75_17_Ogl_o_zamowieniu.pdf
  18.10.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_75_17(DOC).rar     ZP_220_75_17(DOC).rar
  18.10.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_75_17(PDF).rar     ZP_220_75_17(PDF).rar
  07.11.2017 Wyjaśnienie nr 1 ZP_220_75_17 WYJASN NR 1.pdf     ZP_220_75_17 WYJASN NR 1.pdf
  27.11.2017 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_75_17 Informacja z otwarcia ofert.pdf     ZP_220_75_17 Informacja z otwarcia ofert.pdf
  19.12.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_75_17_Rozstrzygniecie_postepowania.pdf     ZP_220_75_17_Rozstrzygniecie_postepowania.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33696300-8
33696500-0
Dostawa odczynników chemicznych oraz odczynników do in vitro na potrzeby laboratoriów SPSK-2 w Szczecinie        
  19.10.2017 Ogłoszenie ZP_220_77_17_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf     ZP_220_77_17_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
  19.10.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_77_17 DOC.rar     ZP_220_77_17 DOC.rar
  19.10.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_77_17 PDF.rar     ZP_220_77_17 PDF.rar
  23.10.2017 Wyjaśnienie nr 1 ZP_220_77_17 WYJASNIENIE NR 1.pdf     ZP_220_77_17 WYJASNIENIE NR 1.pdf
  24.10.2017 Wyjaśnienie nr 2 ZP_220_77_17 WYJASNIENIE NR 2.pdf     ZP_220_77_17 WYJASNIENIE NR 2.pdf
  27.10.2017 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_77_17 Informacja z otwarcia ofert.pdf     ZP_220_77_17 Informacja z otwarcia ofert.pdf
  27.10.2017 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej ZP_220_77_17 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf     ZP_220_77_17 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf
  24.11.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP 220_77_17 Rozstrzygnięcie postępowania.pdf     ZP 220_77_17 Rozstrzygnięcie postępowania.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33111000 Dostawa, instalacja i uruchomienie dwóch sztuk mobilnych aparatów RTG z ramieniem C.        
  20.10.2017 Ogłoszenie ZP_220_90_17 ogloszenie.pdf     ZP_220_90_17 ogloszenie.pdf
  20.10.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_90_17 DOC.rar     ZP_220_90_17 DOC.rar
  20.10.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_90_17 PDF.rar     ZP_220_90_17 PDF.rar
  30.10.2017 Wyjaśnienie nr 1 ZP_220_90_17 Wyjasnienie nr 1.pdf     ZP_220_90_17 Wyjasnienie nr 1.pdf
  31.10.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_90_17 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf     ZP_220_90_17 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
  31.10.2017 Zmiana terminu składania ofert ZP_220_90_17 Zmiana terminu składania ofert.pdf     ZP_220_90_17 Zmiana terminu składania ofert.pdf
  07.11.2017 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_90_17_ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.pdf     ZP_220_90_17_ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.pdf
  24.11.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_90_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę. z dn. 24.11.17 r.pdf     ZP_220_90_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę. z dn. 24.11.17 r.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33141121 Dostawa materiałów szewnych i preparatów o działaniu hemostatycznym.         
  20.10.2017 Ogłoszenie ZP_220_72_17_ogloszenie.pdf     ZP_220_72_17_ogloszenie.pdf
  20.10.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_72_17 DOC.zip     ZP_220_72_17 DOC.zip
  20.10.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_72_17 PDF.rar     ZP_220_72_17 PDF.rar
  31.10.2017 Wyjaśnienie zamawiającego dot. opisu przedmiotu zamówienia - dot zad 9 ZP_220_72_17_wyjasnienie zamawiajacego_dot_opisu_przedmiotu_zamowienia_dot_zad_9.pdf     ZP_220_72_17_wyjasnienie zamawiajacego_dot_opisu_przedmiotu_zamowienia_dot_zad_9.pdf
  07.11.2017 Modyfikacja SIWZ nr 1 ZP_220_72_17 modyfikacja SIWZ 1_zad 10_B_15 i 16.rtf.pdf     ZP_220_72_17 modyfikacja SIWZ 1_zad 10_B_15 i 16.rtf.pdf
  07.11.2017 Formularz cen jednostkowych po modyfikacji -
dot zad 10
ZP_220_72_17_FO zal 1_fcj_MODYFIKACJA.rtf.pdf     ZP_220_72_17_FO zal 1_fcj_MODYFIKACJA.rtf.pdf
  17.11.2017 Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia nr 1 ZP_220_72_17 oglosze o zmianie oglosz.rar     ZP_220_72_17 oglosze o zmianie oglosz.rar
  21.11.2017 Wyjasnienie nr 2 i modyfikacja SIWZ nr 2 ZP_220_72_17 Wyjasnienie nr 2 i modyfikacja SIWZ nr 2.rar     ZP_220_72_17 Wyjasnienie nr 2 i modyfikacja SIWZ nr 2.rar
  23.11.2017 Wyjasnienie nr 3 ZP.220.72.17_Wyjaśnienie nr 3_dot zad 18_23 11 17.pdf     ZP.220.72.17_Wyjaśnienie nr 3_dot zad 18_23 11 17.pdf
  07.12.2017 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_72-17 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf     ZP_220_72-17 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf
  08.12.2017 Sprostowanie ZP_220_72_17 sprostowanie_omylkowa inf z otw ofert.rtf.pdf     ZP_220_72_17 sprostowanie_omylkowa inf z otw ofert.rtf.pdf
  08.12.2017 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_72_17 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 72 17_07 12 17.rtf.pdf     ZP_220_72_17 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 72 17_07 12 17.rtf.pdf
  14.12.2017 informacja o dostępności próbek ZP_220_72_17 Informacja o dostepnosci probek.pdf     ZP_220_72_17 Informacja o dostepnosci probek.pdf
  11.01.2018 Rozstrzygnięcie postępowania w zakresie zadań nr 6, 11, 13  ZP_220_72_17_ROZSTRZYGNIĘCIE I_unieważnienie_6,11,13_11 01 18.rtf.pdf     ZP_220_72_17_ROZSTRZYGNIĘCIE I_unieważnienie_6,11,13_11 01 18.rtf.pdf
  26.03.2018 Rozstrzygnięcie postępowania w zakresie zadań nr 1-5, 7-10, 14-15, 17-19 ZP_220_72_17_ROZSTRZYGNIECIE II_1-5,7-10,14-15, 17-19_26 03 18_bez zad 12 i 16.rtf.pdf     ZP_220_72_17_ROZSTRZYGNIECIE II_1-5,7-10,14-15, 17-19_26 03 18_bez zad 12 i 16.rtf.pdf
  27.03.2018 Rozstrzygnięcie postępowania w zakresie zadań 12 i 16 ZP_220_72_17_ROZSTRZYGNIĘCIE III_12 i uniewazn 16_27 03 18.rtf.pdf     ZP_220_72_17_ROZSTRZYGNIĘCIE III_12 i uniewazn 16_27 03 18.rtf.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33168000-5
39143112-4 35125100-7 42514310-8 33141613-0
Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego        
  23.10.2017 Ogłoszenie ZP_220_86_17_ogloszenie o zamowieniu.pdf     ZP_220_86_17_ogloszenie o zamowieniu.pdf
  23.10.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_86_17 DOC.zip     ZP_220_86_17 DOC.zip
  23.10.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_86_17 PDF.rar     ZP_220_86_17 PDF.rar
  30.10.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_86_17_ogł o zm ogl_termin.pdf     ZP_220_86_17_ogł o zm ogl_termin.pdf
  03.11.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 ZP_220_86_17_ogł o zm ogl_termin 2.pdf     ZP_220_86_17_ogł o zm ogl_termin 2.pdf
  03.11.2017 Wyjasnienia nr 1 ZP_220_86_17_wyjaśnienia 1_03 11 17.pdf     ZP_220_86_17_wyjaśnienia 1_03 11 17.pdf
  08.11.2017 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_86_17 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT_08 11 17.rtf.pdf     ZP_220_86_17 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT_08 11 17.rtf.pdf
  08.11.2017 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej ZP_220_86_17_SIWZ_zal 2_gr kapit.rtf.pdf     ZP_220_86_17_SIWZ_zal 2_gr kapit.rtf.pdf
  21.12.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_86_17_rozstrzygniecie_21_12_17.pdf     ZP_220_86_17_rozstrzygniecie_21_12_17.pdf
  22.12.2017 Sprostowanie rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_86_17_SPROSTOWANIE ROZSTRZYGNIECIA Z 21 12 17_22 12 17.rtf.pdf     ZP_220_86_17_SPROSTOWANIE ROZSTRZYGNIECIA Z 21 12 17_22 12 17.rtf.pdf
  08.01.2018 Rozstrzygnięcie postępowania zadanie 9 ZP_220_86_17_rozstrzygnięcie 2_zad 9_08 01 18.pdf     ZP_220_86_17_rozstrzygnięcie 2_zad 9_08 01 18.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
   33192130-2
39143116-2 33193120-6
Dostawa łóżek szpitalnych elektrycznych, łóżeczek noworodkowych i innego wyposażenia.         
  23.10.2017 Ogłoszenie ZP_220_97_17 ogloszenie.pdf     ZP_220_97_17 ogloszenie.pdf
  23.10.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_97_17 DOC.rar     ZP_220_97_17 DOC.rar
  23.10.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_97_17 PDF.rar     ZP_220_97_17 PDF.rar
  27.10.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_97_17 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf     ZP_220_97_17 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
  27.10.2017 Zmiana terminu składania ofert ZP_220_97_17 Zmiana terminu składania ofert.pdf     ZP_220_97_17 Zmiana terminu składania ofert.pdf
  30.10.2017 Wyjaśnienie nr 1 ZP_220_97_17 Wyjasnienie nr 1.pdf     ZP_220_97_17 Wyjasnienie nr 1.pdf
  03.11.2017 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_97_17_ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.pdf     ZP_220_97_17_ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.pdf
  03.11.2017 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej ZP_220_97_17 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf     ZP_220_97_17 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf
  08.11.2017 Rozstrzygnięcie postępowania zad nr 1 ZP_220_97_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu.pdf     ZP_220_97_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu.pdf
  13.11.2017 Rozstrzygnięcie postępowania zad nr 2-5 ZP_220_97_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę. na zad. 2 - 5 z dn. 13.11.17 r.pdf     ZP_220_97_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę. na zad. 2 - 5 z dn. 13.11.17 r.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  66511000 Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci.         
  24.10.2017 Ogłoszenie ZP_220_89_17 ogloszenie.pdf     ZP_220_89_17 ogloszenie.pdf
  24.10.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_89_17_DOC.rar     ZP_220_89_17_DOC.rar
  24.10.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_89_17_PDF.rar     ZP_220_89_17_PDF.rar
  31.10.2017 Wyjaśnienie nr 1 ZP_220_89_17_Wyjaśnienia nr 1_.pdf     ZP_220_89_17_Wyjaśnienia nr 1_.pdf
  31.10.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_89_17_ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf     ZP_220_89_17_ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
  02.11.2017 Wyjaśnienie nr 2 ZP_220_89_17_Wyjaśnienia nr 2.pdf     ZP_220_89_17_Wyjaśnienia nr 2.pdf
  02.11.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 ZP_220_89_17_ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_2.pdf     ZP_220_89_17_ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_2.pdf
  13.11.2017 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_89_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_89_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  14.11.2017 Rozstrzygnięcie Postępowania ZP_220_89_17_Zawiadomienie o rozstrzygnieciu.pdf     ZP_220_89_17_Zawiadomienie o rozstrzygnieciu.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33112200 Dostawa, instalacja i uruchomienie ultrasonografów położniczo-ginekologicznych.       ZP_220_94_17_ogloszenie.pdf
  24.10.2017 Ogłoszenie ZP_220_94_17_ogloszenie.pdf     ZP_220_94_17_ogloszenie.pdf
  24.10.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_94_17 DOC.rar     ZP_220_94_17 DOC.rar
  24.10.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_94_17 PDF.rar     ZP_220_94_17 PDF.rar
  26.10.2017 Modyfikacja SIWZ nr 1 ZP_220_94_17 Modyfikacja SIWZ nr 1.pdf     ZP_220_94_17 Modyfikacja SIWZ nr 1.pdf
  26.10.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_94_17 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf     ZP_220_94_17 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
  26.10.2017 Zmodyfikowany Zał. nr 1 do FO - opis przedmiotu zamówienia ZP_220_94_17 ZMODYFIKOWANY Zał. nr 1 do FO - opis przed. zam.pdf     ZP_220_94_17 ZMODYFIKOWANY Zał. nr 1 do FO - opis przed. zam.pdf
  26.10.2017 Zmodyfikowany Zał. nr 1 do SIWZ - OFERTA ZP_220_94_17 ZMODYFIKOWANY Zał. nr 1 do SIWZ - OFERTA.rtf.pdf     ZP_220_94_17 ZMODYFIKOWANY Zał. nr 1 do SIWZ - OFERTA.rtf.pdf
  13.11.2017 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_94_17_ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.pdf     ZP_220_94_17_ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.pdf
  13.11.2017 Rozstrzygnięcie Postępowania na zadania 1,3 i 4 ZP_220_94_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę. na zad. 1, 3 i 4.pdf     ZP_220_94_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę. na zad. 1, 3 i 4.pdf
  14.11.2017 Zawiadomienie o Unieważnieniu czynności Zamawiającego ZP_220_94_17 Zawiadomienie o Unieważnieniu czynności Zamawia. - rozstrzygnięcie postę. na zad. 1 i 3.pdf     ZP_220_94_17 Zawiadomienie o Unieważnieniu czynności Zamawia. - rozstrzygnięcie postę. na zad. 1 i 3.pdf
  16.11.2017 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania zad 1-3 ZP_220_94_17_Zawiadomienie_o_rozstrzygnięciu_poste_na_zad_1-3_z_dn._16.11.17 r.pdf     ZP_220_94_17_Zawiadomienie_o_rozstrzygnięciu_poste_na_zad_1-3_z_dn._16.11.17 r.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33162000 Dostawa, instalacja i uruchomienie trzech sztuk wież laparoskopowych.        
  24.10.2017 Ogłoszenie ZP_220_95_17 ogłoszenie.rtf.pdf     ZP_220_95_17 ogłoszenie.rtf.pdf
  24.10.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_95_17 (DOC).rar     ZP_220_95_17 (DOC).rar
  24.10.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_95_17 (PDF).rar     ZP_220_95_17 (PDF).rar
  31.10.2017 Wyjaśnienie nr 1 ZP_220_95_17 Wyjaśnienie nr 1.pdf     ZP_220_95_17 Wyjaśnienie nr 1.pdf
  31.10.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_95_17 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf     ZP_220_95_17 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
  02.11.2017 Modyfikacja SIWZ nr 1 ZP_220_95_17 Modyfikacja SIWZ nr 1.pdf     ZP_220_95_17 Modyfikacja SIWZ nr 1.pdf
  02.11.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_95_17 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf     ZP_220_95_17 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
  02.11.2017 ZMODYFIKOWANY Zał. nr 1 do FO ZP_220_95_17 ZMODYFIKOWANY Zał. nr 1 do FO - opis przed. zam.pdf     ZP_220_95_17 ZMODYFIKOWANY Zał. nr 1 do FO - opis przed. zam.pdf
  20.11.2017 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_95_17_ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.pdf     ZP_220_95_17_ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.pdf
  01.12.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_95_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę. z dn. 01.12.17 r.pdf     ZP_220_95_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę. z dn. 01.12.17 r.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  44611200 Dostawa, instalacja i uruchomienie trzech respiratorów.        
  24.10.2017 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania ZP_220_91_17 Ogłoszenie o unieważnieniu postepowania.pdf     ZP_220_91_17 Ogłoszenie o unieważnieniu postepowania.pdf
  24.10.2017 Unieważnienie postępowania ZP_220_91_17_UNIEWAZNIENIE_postepowania_z_dn24.10.17r.pdf     ZP_220_91_17_UNIEWAZNIENIE_postepowania_z_dn24.10.17r.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33696200 Dostawa odczynników do badań parametrów krytycznych krwi.        
  25.10.2017 Ogłoszenie ZP_220_66_17_ogl o zam.rtf.pdf     ZP_220_66_17_ogl o zam.rtf.pdf
  25.10.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_66_17_(DOC).rar     ZP_220_66_17_(DOC).rar
  25.10.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_66_17_(PDF).rar     ZP_220_66_17_(PDF).rar
  17.11.2017 modyfikacja SIWZ nr 1 ZP.220.66.17_modyfikacja SIWZ 1_17 11 17.rtf.pdf     ZP.220.66.17_modyfikacja SIWZ 1_17 11 17.rtf.pdf
  17.11.2017 załącznik nr 2 do formularza oferty ZP_220_66_17_FO_zal 2_parametry wym_MODYFIKACJA.rtf.pdf     ZP_220_66_17_FO_zal 2_parametry wym_MODYFIKACJA.rtf.pdf
  23.11.2017 Wyjaśnienia nr 1 ZP.220.66.17_Wyjaśnienia nr 1_23 11 17.pdf     ZP.220.66.17_Wyjaśnienia nr 1_23 11 17.pdf
  04.12.2017 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_66_17 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf     ZP_220_66_17 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf
  11.12.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP.220.66.17_rozstrzygnięcie_11 12 17.rtf.pdf     ZP.220.66.17_rozstrzygnięcie_11 12 17.rtf.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33000000 Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych do zabiegów kardiochirurgicznych oraz radiologicznych.        
  28.10.2017 Ogłoszenie ZP_220_81_17_Ogloszenie o zamowieniu.pdf     ZP_220_81_17_Ogloszenie o zamowieniu.pdf
  28.10.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_81_17_DOC.rar     ZP_220_81_17_DOC.rar
  28.10.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_81_17_PDF.rar     ZP_220_81_17_PDF.rar
  21.11.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_81_17_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf     ZP_220_81_17_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
  21.11.2017 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_81_17_Wyjaśnienia nr 1.pdf     ZP_220_81_17_Wyjaśnienia nr 1.pdf
  28.11.2017 Wyjaśnienia nr 2 ZP_220_81_17_Wyjaśnienia nr 2.pdf     ZP_220_81_17_Wyjaśnienia nr 2.pdf
  05.12.2017 Wyjaśnienia nr 3 ZP_220_81_17_Wyjaśnienia nr 3.pdf     ZP_220_81_17_Wyjaśnienia nr 3.pdf
  05.12.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 ZP_220_81_17_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2.pdf     ZP_220_81_17_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2.pdf
  15.12.2017 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_81_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_81_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  15.01.2018 Rozstrzygnięcie postępowania - zadanie 12 ZP_220_81_17_Zawiadomienie o rozstrzygnieciu_zadanie 12.pdf     ZP_220_81_17_Zawiadomienie o rozstrzygnieciu_zadanie 12.pdf
  25.01.2018 Informacja z otwarcia ofert na zadanie 13 ZP_220_81_17_ZESTAWIENIE_OFERT dodatkowych na zadaniu 13.pdf     ZP_220_81_17_ZESTAWIENIE_OFERT dodatkowych na zadaniu 13.pdf
  01.02.2018 Rozstrzygnięcie postępowania na zadanie 11 ZP_220_81_17_Zawiadomienie o rozstrzygnieciu_zadanie 11.pdf     ZP_220_81_17_Zawiadomienie o rozstrzygnieciu_zadanie 11.pdf
  08.02.2018 Rozstrzygnięcie postępowania na zadań 1-10 ZP_220_81_17_Zawiadomienie o rozstrzygnieciu__1-10,13_.pdf     ZP_220_81_17_Zawiadomienie o rozstrzygnieciu__1-10,13_.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33696200-7 Dostawa odczynników do oznaczania przeciwciał anty-HLA u pacjentów zakwalifikowanych do przeszczepu nerki – w ramach konkursu na realizację zadania w zakresie rozwoju programu przeszczepiania w grupach biorców o podwyższonym ryzyku immunologicznym - zakontraktowany przez Ministerstwo Zdrowia na lata 2017-2020         
  30.10.2017 Ogłoszenie ZP_220_88_17_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf     ZP_220_88_17_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
  30.10.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_88_17 DOC.rar     ZP_220_88_17 DOC.rar
  30.10.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_88_17 PDF.rar     ZP_220_88_17 PDF.rar
  07.11.2017 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_88_17 Informacja z otwarcia ofert.pdf     ZP_220_88_17 Informacja z otwarcia ofert.pdf
  13.11.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_88_17 Rozstrzygnięcie postępowania.pdf     ZP_220_88_17 Rozstrzygnięcie postępowania.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33181510-0
33692800-5
Dostawa roztworów do dializy otrzewnowej CADO o jednym połączeniu typu TWIN BAG oraz dializy otrzewnowej ADO do aparatów Home Choice        
  31.10.2017 Ogłoszenie ZP_220_87_17_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf     ZP_220_87_17_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
  31.10.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_87_17 DOC.rar     ZP_220_87_17 DOC.rar
  31.10.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_87_17 PDF.rar     ZP_220_87_17 PDF.rar
  02.11.2017 Modyfikacja SIWZ ZP_220_87_17 Modyfikacja SIWZ_dializa otrzewnowa.rtf.pdf     ZP_220_87_17 Modyfikacja SIWZ_dializa otrzewnowa.rtf.pdf
  09.11.2017 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_87_17  Informacja z otwarcia ofert.pdf     ZP_220_87_17  Informacja z otwarcia ofert.pdf
  13.11.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_87_17 Rozstrzygnięcie postępowania.pdf     ZP_220_87_17 Rozstrzygnięcie postępowania.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  38636000 Dostawa, instalacja i uruchomienie Mikrokeratomu do przeszczepów warstwowych, Tomografu OCT oraz Funduskamery.         
  02.11.2017 Ogłoszenie ZP_220_98_17 ogłoszenie.pdf     ZP_220_98_17 ogłoszenie.pdf
  02.11.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_98_17 DOC.rar     ZP_220_98_17 DOC.rar
  02.11.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_98_17 PDF.rar     ZP_220_98_17 PDF.rar
  09.11.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_98_17 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf     ZP_220_98_17 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
  09.11.2017 Wyjaśnienie nr 1 oraz modyfikacja SIWZ nr 1 ZP_220_98_17 Wyjaśnienie nr 1 oraz Modyfikacja SIWZ nr 1.pdf     ZP_220_98_17 Wyjaśnienie nr 1 oraz Modyfikacja SIWZ nr 1.pdf
  14.11.2017 Zmiana terminu składania ofert ZP_220_98_17 Zmiana terminu składania ofert.pdf     ZP_220_98_17 Zmiana terminu składania ofert.pdf
  14.11.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 ZP_220_98_17 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2.pdf     ZP_220_98_17 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2.pdf
  15.11.2017 Modyfikacja SIWZ nr 2 ZP_220_98_17 Modyfikacja SIWZ nr 2.pdf     ZP_220_98_17 Modyfikacja SIWZ nr 2.pdf
  15.11.2017 Zmodyfikowany Załącznik nr 1 do formularza oferty - opis przedmiotu zamówienia. ZP_220_98_17 Zmodyfikowany Zał. nr 1 do FO - opis przedmiotu zamówienia.pdf     ZP_220_98_17 Zmodyfikowany Zał. nr 1 do FO - opis przedmiotu zamówienia.pdf
  24.11.2017 Wyjaśnienia nr 2 ZP_220_98_17 Wyjaśnienie nr 2.pdf     ZP_220_98_17 Wyjaśnienie nr 2.pdf
  01.12.2017 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_98_17 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.pdf     ZP_220_98_17 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.pdf
  07.12.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_98_17 Zawiadomienie o rozstrzy. postępo. z dn. 07.12.17 r.pdf     ZP_220_98_17 Zawiadomienie o rozstrzy. postępo. z dn. 07.12.17 r.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  38510000 Dostawa, montaż i uruchomienie mikroskopu operacyjnego okulistycznego.        
  02.11.2017 Ogłoszenie ZP_220_99_17 ogłoszenie.pdf     ZP_220_99_17 ogłoszenie.pdf
  02.11.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_99_17 DOC.rar     ZP_220_99_17 DOC.rar
  02.11.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_99_17 PDF.rar     ZP_220_99_17 PDF.rar
  09.11.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_99_17 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf     ZP_220_99_17 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
  09.11.2017 Wyjaśnienie nr 1 oraz modyfikacja SIWZ nr 1 ZP_220_99_17 Wyjaśnienie nr 1 oraz Modyfikacja SIWZ nr 1.pdf     ZP_220_99_17 Wyjaśnienie nr 1 oraz Modyfikacja SIWZ nr 1.pdf
  16.11.2017 Zbiorcze zestawienie ofert ZP_220_99_17_ ZBIORCZE_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_99_17_ ZBIORCZE_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  22.11.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_99_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę. z dn. 22.11.17 r.pdf     ZP_220_99_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę. z dn. 22.11.17 r.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33731110 Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych oraz akcesoriów okulistycznych dla I Kliniki Okulistyki SPSK-2.        
  03.11.2017 Ogłoszenie ZP_220_93_17_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf     ZP_220_93_17_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
  03.11.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_93_17 DOC.rar     ZP_220_93_17 DOC.rar
  03.11.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_93_17 PDF.rar     ZP_220_93_17 PDF.rar
  29.11.2017 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_93_17 Wyjasnienie nr 1.pdf     ZP_220_93_17 Wyjasnienie nr 1.pdf
  29.11.2017 Załącznik nr 1 Formularz cen jednostkowych dla zadania nr 2 ZP_220_93_17 Załącznik nr 1 Formularz cen jednostkowych dla zadania nr 2.rar     ZP_220_93_17 Załącznik nr 1 Formularz cen jednostkowych dla zadania nr 2.rar
  29.11.2017 Druk zmiany Ogłoszenia o zamówieniu ZP_220_93_17 Druk zmiany Ogłoszenia o zamówieniu.pdf     ZP_220_93_17 Druk zmiany Ogłoszenia o zamówieniu.pdf
  05.12.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_93_17 Ogłoszenie z dnia 01.12.2017 r 2017-OJS231-481553-pl.pdf     ZP_220_93_17 Ogłoszenie z dnia 01.12.2017 r 2017-OJS231-481553-pl.pdf
  08.12.2017 Wyjaśnienia nr 2 ZP_220_93_17  Wyjasnienie nr 2.pdf     ZP_220_93_17  Wyjasnienie nr 2.pdf
  15.12.2017 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_93_17 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf     ZP_220_93_17 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf
  16.02.2018 Rozstrzygnięcie postępowania zadania 1-8 ZP_220_93_17 Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 16.02.2018 r. 1-8 rtf.pdf     ZP_220_93_17 Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 16.02.2018 r. 1-8 rtf.pdf
  16.02.2018 Rozstrzygnięcie postępowania zadanie 9 ZP_220_93_17Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 16.02.2018 r - zad. 9-1.pdf     ZP_220_93_17Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 16.02.2018 r - zad. 9-1.pdf
  19.02.2018 Sprostowanie do rozstrzygnięcia postępowania ZP_220_93_17_Sprostowanie.pdf     ZP_220_93_17_Sprostowanie.pdf
  22.02.2018 unieważnienie postepowania na zadanie 1 ZP_220_93_17 Unieważnienie zadania nr 1 z dnia 22.02.2018 r.pdf     ZP_220_93_17 Unieważnienie zadania nr 1 z dnia 22.02.2018 r.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33115000-9 Dostawa wkładów i drenów do strzykawki automatycznej OPTIVANTAGE DH        
  06.11.2017 Ogłoszenie ZP_220_96_17 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf     ZP_220_96_17 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
  06.11.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_96_17 DOC.rar     ZP_220_96_17 DOC.rar
  06.11.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_96_17 PDF.rar     ZP_220_96_17 PDF.rar
  14.11.2017 Wyjaśnienie nr 1 ZP_220_96_17_Wyjaśnienia nr 1_.pdf     ZP_220_96_17_Wyjaśnienia nr 1_.pdf
  15.11.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_96_17_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf     ZP_220_96_17_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf
  16.11.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 ZP_220_96_17_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_2.pdf     ZP_220_96_17_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_2.pdf
  17.11.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3 ZP_220_96_17 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_3.pdf     ZP_220_96_17 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_3.pdf
  17.11.2017 Wyjaśnienia nr 2 oraz Modyfikacja ZP_220_96_17_Wyjaśnienia nr 2 oraz Modyfikacja.pdf     ZP_220_96_17_Wyjaśnienia nr 2 oraz Modyfikacja.pdf
  21.11.2017 Wyjaśnienie nr 3 ZP_220_96_17_Wyjaśnienia nr 3.pdf     ZP_220_96_17_Wyjaśnienia nr 3.pdf
  24.11.2017 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_96_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_96_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  11.01.2018 Rozstrzygnięcie Postępowania ZP_220_96_17_Zawiadomienie o rozstrzygnieciu.pdf     ZP_220_96_17_Zawiadomienie o rozstrzygnieciu.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33100000-1
33194110-0
Dostawa, instalacja i uruchomienie systemu do chłodzenia ciała noworodka oraz dwudziestu czterech pomp infuzyjnych.          
  07.11.2017 Ogłoszenie ZP_220_101_17 ogłoszenie.pdf     ZP_220_101_17 ogłoszenie.pdf
  07.11.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_101_17 DOC.rar     ZP_220_101_17 DOC.rar
  07.11.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_101_17 PDF.rar     ZP_220_101_17 PDF.rar
  15.11.2017 Wyjaśnienie nr 1 ZP_220_101_17 Wyjaśnienie nr 1.pdf     ZP_220_101_17 Wyjaśnienie nr 1.pdf
  15.11.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_101_17 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf     ZP_220_101_17 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
  20.11.2017 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_101_17_ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.pdf     ZP_220_101_17_ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.pdf
  27.11.2017 Rozstrzygnięcie Postępowania ZP_220_101_17 Zawiadomienie o rozstrzy. postępo. z dn. 27.11.17 r.pdf     ZP_220_101_17 Zawiadomienie o rozstrzy. postępo. z dn. 27.11.17 r.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33192100-3
39113200-9
Dostawa łóżek szpitalnych elektrycznych, szafek przyłóżkowych i taboretów.         
  09.11.2017 Ogłoszenie ZP_220_102_17 ogłoszenie.pdf     ZP_220_102_17 ogłoszenie.pdf
  09.11.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_102_17 DOC.rar     ZP_220_102_17 DOC.rar
  09.11.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_102_17 PDF.rar     ZP_220_102_17 PDF.rar
  14.11.2017 Wyjaśnienie nr 1 ZP_220_102_17 Wyjaśnienie nr 1.pdf     ZP_220_102_17 Wyjaśnienie nr 1.pdf
  17.11.2017 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_102_17_ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.pdf     ZP_220_102_17_ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.pdf
  17.11.2017 Rozstrzygnięcie Postępowania ZP_220_102_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę. z dn. 17.11.17 r.pdf     ZP_220_102_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę. z dn. 17.11.17 r.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  45000000-7  Wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji etapu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku Szpitala mieszczącego Klinikę Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt, Klinikę Położnictwa i Ginekologii oraz Klinikę Patologii Noworodka (budynek A) SPSK2 PUM w Szczecinie” obejmującego przyłączenia obiektów do sieci w zakresie zasilania elektroenergetycznego          
  09.11.2017 Ogłoszenie ZP.220.104.17 ogłoszenie.pdf     ZP.220.104.17 ogłoszenie.pdf
  09.11.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_104_17 DOC.rar     ZP_220_104_17 DOC.rar
  09.11.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_104_17 PDF.rar     ZP_220_104_17 PDF.rar
  09.11.2017 Dokumentacja Projektowa ZP_200_104_14 Dokumentacja Projektowa.zip     ZP_200_104_14 Dokumentacja Projektowa.zip
  14.11.2017 Modyfikacja SIWZ nr 1 ZP_220_104_17 Modyfikacja SIWZ nr 1.pdf     ZP_220_104_17 Modyfikacja SIWZ nr 1.pdf
  21.11.2017 Sprostowanie ZP_220_104_17 Sprostowanie.pdf     ZP_220_104_17 Sprostowanie.pdf
  24.11.2017 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_104_17 Zbiorcze zestawienie ofert.pdf     ZP_220_104_17 Zbiorcze zestawienie ofert.pdf
  27.11.2017 Rozstrzygnięcie Postępowania ZP_220_104_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę. z dn. 27.11.17 r.pdf     ZP_220_104_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę. z dn. 27.11.17 r.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33192230-3  Dostawa, instalacja i uruchomienie dwóch stołów operacyjnych        
  15.11.2017 Ogłoszenie ZP_220_105_17 Ogłoszenie.pdf     ZP_220_105_17 Ogłoszenie.pdf
  15.11.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_105_17 DOC.rar     ZP_220_105_17 DOC.rar
  15.11.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_105_17 PDF.rar     ZP_220_105_17 PDF.rar
  17.11.2017 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_105_17 Wyjaśnienie nr 1.pdf     ZP_220_105_17 Wyjaśnienie nr 1.pdf
  21.11.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_105_17 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf     ZP_220_105_17 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
  21.11.2017 Wyjaśnienia nr 2 ZP_220_105_17 Wyjaśnienie nr 2.pdf     ZP_220_105_17 Wyjaśnienie nr 2.pdf
  22.11.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 ZP_220_105_17 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 2.pdf     ZP_220_105_17 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 2.pdf
  22.11.2017 Wyjaśnienia nr 3 ZP_220_105_17 Wyjaśnienie nr 3.pdf     ZP_220_105_17 Wyjaśnienie nr 3.pdf
  27.11.2017 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_105_17_ZBORCZE ZESTAWIENIE OFERT.pdf     ZP_220_105_17_ZBORCZE ZESTAWIENIE OFERT.pdf
  30.11.2017 Rozstrzygnięcie Postępowania ZP_220_105_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę. z dn. 30.11.17 r.pdf     ZP_220_105_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę. z dn. 30.11.17 r.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33184500 Dostawa stentgraftów, stentów z systemem wprowadzającym oraz koszulek sterowalnych.        
  18.11.2017 Ogłoszenie ZP_220_100_17_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf     ZP_220_100_17_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
  18.11.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_100_17_DOC.rar     ZP_220_100_17_DOC.rar
  18.11.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_100_17_PDF.rar     ZP_220_100_17_PDF.rar
  28.12.2017 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_100_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_100_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  12.02.2018 Rozstrzygnięcie Postępowania ZP_220_100_17_Zawiadomienie o rozstrzygnieciu.pdf     ZP_220_100_17_Zawiadomienie o rozstrzygnieciu.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33161000-6
42122410-7
33168100-6
Dostawa, instalacja i uruchomienie zestawu elektrochirurgicznego, pompy
urologicznej z zestawami do miniPCNL oraz toru wizyjnego do zabiegów endoskopowych.
       
  20.11.2017 Ogłoszenie ZP_220_109_17 ogłoszenie.pdf     ZP_220_109_17 ogłoszenie.pdf
  20.11.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP 220_109_17 DOC.rar     ZP 220_109_17 DOC.rar
  20.11.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP 220_109_17 PDF.rar     ZP 220_109_17 PDF.rar
  23.11.2017 Wyjaśnienie nr 1 ZP_220_109_17 Wyjaśnienie nr 1.pdf     ZP_220_109_17 Wyjaśnienie nr 1.pdf
  24.11.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_109_17 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf     ZP_220_109_17 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
  24.11.2017 Zmiana terminu składania ofert ZP_220_109_17 Zmiana terminu składania ofert.pdf     ZP_220_109_17 Zmiana terminu składania ofert.pdf
  27.11.2017 Wyjaśnienie nr 2 oraz Modyfikacja SIWZ nr 1 ZP_220_109_17 Wyjaśnienie nr 2 oraz Modyfikacja SIWZ nr 1.pdf     ZP_220_109_17 Wyjaśnienie nr 2 oraz Modyfikacja SIWZ nr 1.pdf
  27.11.2017 ZMODYFIKOWANY Zał. nr 2 do FO - opis przed. Zam ZP_220_109_17 ZMODYFIKOWANY Zał. nr 2 do FO - opis przed. zam.pdf     ZP_220_109_17 ZMODYFIKOWANY Zał. nr 2 do FO - opis przed. zam.pdf
  29.11.2017 Zmiana terminu składania ofert - 2 ZP_220_109_17 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 2.pdf     ZP_220_109_17 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 2.pdf
  29.11.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 2 ZP_220_109_17 Zmiana terminu składania ofert - 2.pdf     ZP_220_109_17 Zmiana terminu składania ofert - 2.pdf
  04.12.2017 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_109_17_ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.pdf     ZP_220_109_17_ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.pdf
  07.12.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_109_17 Zawiadomienie o rozstrzy. postępo. z dn. 07.12.17 r.pdf     ZP_220_109_17 Zawiadomienie o rozstrzy. postępo. z dn. 07.12.17 r.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33115100-0 Dostawa, instalacja i uruchomienie OCT 3D.        
  20.11.2017 Ogłoszenie ZP_220_110_17 ogłoszenie.pdf     ZP_220_110_17 ogłoszenie.pdf
  20.11.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_110_17 DOC.rar     ZP_220_110_17 DOC.rar
  20.11.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_110_17 PDF.rar     ZP_220_110_17 PDF.rar
  24.11.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_110_17 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf     ZP_220_110_17 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
  24.11.2017 Zmiana terminu składania ofert ZP_220_110_17 Zmiana terminu składania ofert.pdf     ZP_220_110_17 Zmiana terminu składania ofert.pdf
  29.11.2017 Zmiana terminu składania ofert - 2 ZP_220_110_17 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 2.pdf     ZP_220_110_17 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 2.pdf
  29.11.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 2 ZP_220_110_17 Zmiana terminu składania ofert - 2.pdf     ZP_220_110_17 Zmiana terminu składania ofert - 2.pdf
  04.12.2017 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_110_17_ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.pdf     ZP_220_110_17_ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.pdf
  07.12.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_110_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę. z dn. 07.12.17 r.pdf     ZP_220_110_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę. z dn. 07.12.17 r.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33162100-4 Dostawa, instalacja i uruchomienie fakowitrektomu.        
  20.11.2017 Ogłoszenie ZP_220_111_17 ogłoszenie.pdf     ZP_220_111_17 ogłoszenie.pdf
  20.11.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_111_17 DOC.rar     ZP_220_111_17 DOC.rar
  20.11.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_111_17 PDF.rar     ZP_220_111_17 PDF.rar
  22.11.2017 Wyjaśnienie nr 1 oraz Modyfikacja SIWZ nr 1 ZP_220_111_17 Wyjaśnienie nr 1 oraz Modyfikacja SIWZ nr 1.pdf     ZP_220_111_17 Wyjaśnienie nr 1 oraz Modyfikacja SIWZ nr 1.pdf
  24.11.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_111_17 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf     ZP_220_111_17 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
  24.11.2017 Zmiana terminu składania ofert ZP_220_111_17 Zmiana terminu składania ofert.pdf     ZP_220_111_17 Zmiana terminu składania ofert.pdf
  27.11.2017 Wyjaśnienia nr 2 ZP_220_111_17 Wyjaśnienie nr 2.pdf     ZP_220_111_17 Wyjaśnienie nr 2.pdf
  28.11.2017 Wyjaśnienie nr 3 ZP_220_111_17 Wyjaśnienie nr 3.pdf     ZP_220_111_17 Wyjaśnienie nr 3.pdf
  28.11.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 ZP_220_111_17 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 2.pdf     ZP_220_111_17 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 2.pdf
  29.11.2017 Zmiana terminu składania ofert - 2 ZP_220_111_17 Zmiana terminu składania ofert - 2.pdf     ZP_220_111_17 Zmiana terminu składania ofert - 2.pdf
  29.11.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 3 ZP_220_111_17 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 3.pdf     ZP_220_111_17 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 3.pdf
  04.12.2017 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_111_17_ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.pdf     ZP_220_111_17_ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.pdf
  07.12.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_111_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę. z dn. 07.12.17 r.pdf     ZP_220_111_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę. z dn. 07.12.17 r.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33111000 Dostawa, instalacja i uruchomienie mobilnego aparatu RTG z ramieniem C.        
  21.11.2017 Ogłoszenie ZP_220_108_17 Ogłoszenie.pdf     ZP_220_108_17 Ogłoszenie.pdf
  21.11.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_108_17 DOC.rar     ZP_220_108_17 DOC.rar
  21.11.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_108_17 PDF.rar     ZP_220_108_17 PDF.rar
  29.11.2017 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_108_17 Wyjaśnienie nr 1.pdf     ZP_220_108_17 Wyjaśnienie nr 1.pdf
  04.12.2017 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_108_17_ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.pdf     ZP_220_108_17_ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.pdf
  07.12.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_108_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę. z dn. 07.12.17 r.pdf     ZP_220_108_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę. z dn. 07.12.17 r.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  38000000-5 Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu laboratoryjnego wykorzystywanego w Pracowni Cytogenetyki.        
  29.11.2017 Ogłoszenie ZP_220_113_17 ogłoszenie.pdf     ZP_220_113_17 ogłoszenie.pdf
  29.11.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_113_17 DOC.rar     ZP_220_113_17 DOC.rar
  29.11.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_113_17 PDF.rar     ZP_220_113_17 PDF.rar
  05.12.2017 Wyjaśnienie nr 1 ZP_220_113_17 Wyjaśnienie nr 1.pdf     ZP_220_113_17 Wyjaśnienie nr 1.pdf
  05.12.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_113_17 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf     ZP_220_113_17 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
  08.12.2017 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_113_17_ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.pdf     ZP_220_113_17_ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.pdf
  12.12.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_113_17 Zawiadomienie o rozstrzy. postępo. z dn. 12.12.17 r.pdf     ZP_220_113_17 Zawiadomienie o rozstrzy. postępo. z dn. 12.12.17 r.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  38510000 Dostawa, instalacja i uruchomienie dwóch systemów do automatycznego kardiotypowania wraz z mikroskopem fluoroscencyjnym,
mikroskopu świetlnego do kontrastu fazowego oraz 3 sztuk inkubatorów.
       
  01.12.2017 Ogłoszenie ZP_220_112_17 ogłoszenie.pdf     ZP_220_112_17 ogłoszenie.pdf
  01.12.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_112_17 DOC.rar     ZP_220_112_17 DOC.rar
  01.12.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_112_17 PDF.rar     ZP_220_112_17 PDF.rar
  05.12.2017 Wyjaśnienie nr 1 oraz Modyfikacja SIWZ nr 1 ZP_220_112_17 Wyjaśnienie nr 1 oraz Modyfikacja SIWZ nr 1.pdf     ZP_220_112_17 Wyjaśnienie nr 1 oraz Modyfikacja SIWZ nr 1.pdf
  05.12.2017 Zmodyfikowany zał. nr 1 do SIWZ - Formularz Oferty ZP_220_112_17 ZMODYFIKOWANY Zał. nr 1 do SIWZ - OFERTA.pdf     ZP_220_112_17 ZMODYFIKOWANY Zał. nr 1 do SIWZ - OFERTA.pdf
  05.12.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_112_17 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf     ZP_220_112_17 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
  15.12.2017 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_112_17_ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.pdf     ZP_220_112_17_ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.pdf
  15.12.2017 Rozstrzygnięcie postępowania w zakresie zadania 1 i 2 ZP_220_112_17 Zawiadomienie o rozstrzy. postępo. z dn. 15.12.17 r. na zad. 1 i 2.pdf     ZP_220_112_17 Zawiadomienie o rozstrzy. postępo. z dn. 15.12.17 r. na zad. 1 i 2.pdf
  18.12.2017 Rozstrzygnięcie postępowania w zakresie zadania 3 ZP_220_112_17 Zawiadomienie o rozstrzy. postępo. z dn. 18.12.17 r. na zad. 3.pdf     ZP_220_112_17 Zawiadomienie o rozstrzy. postępo. z dn. 18.12.17 r. na zad. 3.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  35113400 Dostawa obłożeń szpitalnych oraz worków urologicznych wraz z dzierżawą stelaża        
  12.12.2017 Ogłoszenie ZP_220_92_17_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf     ZP_220_92_17_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
  12.12.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_92_17_DOC.rar     ZP_220_92_17_DOC.rar
  12.12.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_92_17_PDF.rar     ZP_220_92_17_PDF.rar
  05.01.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1 ZP_220_92_17_Ogłoszenie o zmianie ogł_nr 1.pdf     ZP_220_92_17_Ogłoszenie o zmianie ogł_nr 1.pdf
  05.01.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1 ZP_220_92_17_Ogłoszenie o zmianie ogł_nr 2.pdf     ZP_220_92_17_Ogłoszenie o zmianie ogł_nr 2.pdf
  05.01.2018 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_92_17_Wyjaśnienia nr 1.pdf     ZP_220_92_17_Wyjaśnienia nr 1.pdf
  24.01.2018 Zbiorcze zestawienie ofert ZP_220_92_17 Zbiorcze zestawienie ofert.pdf     ZP_220_92_17 Zbiorcze zestawienie ofert.pdf
  24.01.2018 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej ZP_220_92_17 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf     ZP_220_92_17 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf
  13.02.2018 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_92_17_Zawiadomienie o rozstrzygnieciu.pdf     ZP_220_92_17_Zawiadomienie o rozstrzygnieciu.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33141621-9 Dostawa taśm i siatek do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet        
  13.12.2017 Ogłoszenie ZP.220.116.17_ogłoszenie o zamowieniu.pdf     ZP.220.116.17_ogłoszenie o zamowieniu.pdf
  13.12.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_116_17_DOC.zip     ZP_220_116_17_DOC.zip
  13.12.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_116_17_PDF.rar     ZP_220_116_17_PDF.rar
  19.12.2017 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_116_17_Wyjasnienia_nr_1_19_12_17.rtf.pdf     ZP_220_116_17_Wyjasnienia_nr_1_19_12_17.rtf.pdf
  22.12.2017 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_116_17_INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 116 17_22 12 17.rtf.pdf     ZP_220_116_17_INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 116 17_22 12 17.rtf.pdf
  08.01.2018 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_116_17_rozstrzygnięcie_08 01 18.pdf     ZP_220_116_17_rozstrzygnięcie_08 01 18.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  90910000 Świadczenie kompleksowej usługi utrzymania w czystości i prawidłowym stanie sanitarno – higienicznym pomieszczeń wewnątrz budynków działalności medycznej, pomieszczeń administracyjnych, technicznych        
  21.12.2017 Ogłoszenie ZP_220_107_17 ogłoszenie.pdf     ZP_220_107_17 ogłoszenie.pdf
  21.12.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_107_17(DOC).rar     ZP_220_107_17(DOC).rar
  21.12.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_107_17(PDF).rar     ZP_220_107_17(PDF).rar
  08.01.2018 Modyfikacja SIWZ nr 1 ZP_220_107_17 Modyfikacja SIWZ nr 1.pdf     ZP_220_107_17 Modyfikacja SIWZ nr 1.pdf
  08.01.2018 Zmodyfikowana SIWZ ZP_220_107_17 Zmodyfikowana SIWZ z dn. 08.01.18 r.rtf.pdf     ZP_220_107_17 Zmodyfikowana SIWZ z dn. 08.01.18 r.rtf.pdf
  12.01.2018 Wyjaśnienie nr 1 oraz Modyfikacja SIWZ nr 1 ZP_220_107_17 Wyjaśnienie nr 1 oraz Modyfikacja SIWZ nr 1.pdf     ZP_220_107_17 Wyjaśnienie nr 1 oraz Modyfikacja SIWZ nr 1.pdf
  12.01.2018 Zmodyfikowany Załącznik nr 4 do FO - ceny jednostkowe ZP_220_107_17 ZMODYFIKOWANY Zał. nr 4 do FO - ceny jednostkowe.pdf     ZP_220_107_17 ZMODYFIKOWANY Zał. nr 4 do FO - ceny jednostkowe.pdf
  12.01.2018 Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia część medyczna ZP_220_107_17 ZMODYFIKOWANY Zał. nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamowienia część medyczna.pdf     ZP_220_107_17 ZMODYFIKOWANY Zał. nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamowienia część medyczna.pdf
  23.01.2018 Wyjaśnienie nr 2 oraz Modyfikacja SIWZ nr 2 ZP_220_107_17 Wyjaśnienie nr 2 oraz Modyfikacja SIWZ nr 2.pdf     ZP_220_107_17 Wyjaśnienie nr 2 oraz Modyfikacja SIWZ nr 2.pdf
  23.01.2018 Zmodyfikowany załącznik nr 4 do formularza oferty z dnia 23.01.2018 r.
ZP_220_107_17 Zmodyfikowany Zał. nr 4 do FO - ceny jednostkowe z dn. 23.01.2018 r.pdf     ZP_220_107_17 Zmodyfikowany Zał. nr 4 do FO - ceny jednostkowe z dn. 23.01.2018 r.pdf
  23.01.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_107_17 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf     ZP_220_107_17 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
  31.01.2018 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_107_17 Zbiorcze zestawienie ofert.pdf     ZP_220_107_17 Zbiorcze zestawienie ofert.pdf
  31.01.2018 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej ZP_220_107_17 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf     ZP_220_107_17 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf
  16.02.2018 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_107_17 Zawiadomienie o unieważnieniu postępo. z dn. 16.02.18 r.pdf     ZP_220_107_17 Zawiadomienie o unieważnieniu postępo. z dn. 16.02.18 r.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33000000-0 Dostawa materiałów zużywalnych do fakowitrektomu OERTLI OS4 (VC860300)        
  21.12.2017 Ogłoszenie ZP_220_117_17 Ogłoszenie.pdf     ZP_220_117_17 Ogłoszenie.pdf
  21.12.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_117_17_(DOC).rar     ZP_220_117_17_(DOC).rar
  21.12.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_117_17_(PDF).rar     ZP_220_117_17_(PDF).rar
  28.12.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_117_17 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1.pdf     ZP_220_117_17 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1.pdf
  03.01.2018 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_117_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_117_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  04.01.2018 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_117_17_Zawiadomienie o rozstrzygnieciu.pdf     ZP_220_117_17_Zawiadomienie o rozstrzygnieciu.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33600000 Dostawa produktów leczniczych, suplementów diety, dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego oraz preparatów do żywienia dojelitowego        
  22.12.2017 Ogłoszenie ZP_220_103_17_Ogłoszenie o zamówieniu.rtf.pdf     ZP_220_103_17_Ogłoszenie o zamówieniu.rtf.pdf
  22.12.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_103_17(DOC).rar     ZP_220_103_17(DOC).rar
  22.12.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_103_17(PDF).rar     ZP_220_103_17(PDF).rar
  15.01.2018 Wyjaśnienia dodatkowe dot. zad 30 poz 1 i 2 ZP_220_103_17_Wyjasnienia dodatkowe_dot zad 30 poz 1 i 2.pdf     ZP_220_103_17_Wyjasnienia dodatkowe_dot zad 30 poz 1 i 2.pdf
  19.01.2018 Wyjaśnienia dodatkowe nr 2 dot zad 9_19 ZP_220_103_17 Wyjasnienie dodatkowe 2_dot zad 9_19.pdf     ZP_220_103_17 Wyjasnienie dodatkowe 2_dot zad 9_19.pdf
  23.01.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_103_17 OGŁ O ZMIANIE 1_ENOTICES_SSZP-2018-011124-NF14-PL.pdf     ZP_220_103_17 OGŁ O ZMIANIE 1_ENOTICES_SSZP-2018-011124-NF14-PL.pdf
  23.01.2018 Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ ZP_220_103_17_WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SIWZ_23 01 18.rtf.pdf     ZP_220_103_17_WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SIWZ_23 01 18.rtf.pdf
  23.01.2018 Zmiana terminów ZP_220_103_17_zmiana terminów_na 06 02 18.rtf.pdf     ZP_220_103_17_zmiana terminów_na 06 02 18.rtf.pdf
  31.01.2018 Ogłoszenie i zmianie ogłoszenia - Zmiana terminów ZP_220_103_17 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminów.rar     ZP_220_103_17 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminów.rar
  31.01.2018 MODYFIKACJA SIWZ WRAZ ZALACZNIKAMI ZP_220_103_17_MODYFIKACJA SIWZ WRAZ ZALACZNIKAMI.zip     ZP_220_103_17_MODYFIKACJA SIWZ WRAZ ZALACZNIKAMI.zip
  02.02.2018 Zmiana terminów w postępowaniu ZP_220_103_17_zmiana terminów_na 08 02 18.pdf     ZP_220_103_17_zmiana terminów_na 08 02 18.pdf
  09.02.2018 Informacja z otwarcia ofert ZP.220.103.17 Informacja z otwarcia ofert.pdf     ZP.220.103.17 Informacja z otwarcia ofert.pdf
  09.02.2018 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej ZP.220.103.17 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf     ZP.220.103.17 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf
  23.02.2018 Unieważnienie postępowania w zakresie zadania nr 7 ZP_220_103_17 Unieważnienie zadania nr 7 z dnia 23.02.2018 r.pdf     ZP_220_103_17 Unieważnienie zadania nr 7 z dnia 23.02.2018 r.pdf
  26.03.2018 ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA w zakresie zadań nr 4,8,10,11,12,18,21,23,26,32,36,37,40,41,42,44,46,51 ZP_220_103_17 Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 26.03.2018 r. 4,8,10,11,12,18,21,23,26,32,36,37,40,41,42,44,46,51 rtf.pdf     ZP_220_103_17 Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 26.03.2018 r. 4,8,10,11,12,18,21,23,26,32,36,37,40,41,42,44,46,51 rtf.pdf
  29.03.2018 ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA w zakresie zadań nr 1,2,3,5 ,9,13, 16,17,19,20,22,24,25,27,28,29,30,33,34,35,38,43,48. ZP.220.103.17 -2- Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 29.03.2018 r. zad. 1,2,3,5,9,13, 16,17,19,20,22,24,25,27,28,29,30,33,34,35,38,43,48.rtf.pdf     ZP.220.103.17 -2- Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 29.03.2018 r. zad. 1,2,3,5,9,13, 16,17,19,20,22,24,25,27,28,29,30,33,34,35,38,43,48.rtf.pdf
  09.04.2018 UNIEWAŻNIENIE  POSTĘPOWANIA w zakresie zadań  nr 8,22,33 ZP.220.103.17 Unieważnienie zadania nr 8,22,33 z dnia 09.04.2018 r.pdf     ZP.220.103.17 Unieważnienie zadania nr 8,22,33 z dnia 09.04.2018 r.pdf
  12.04.2018 ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA w zakresie zadań nr 6,14,15,31,39,45,47,49,50. ZP.220.103.17 -3 - Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 12.04.2018 r.zadania 6,14,15,31,39,45,47,49,50 rtf.pdf     ZP.220.103.17 -3 - Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 12.04.2018 r.zadania 6,14,15,31,39,45,47,49,50 rtf.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33184500 Dostawa stentgraftów do aorty brzusznej i piersiowej oraz dzierżawę systemu ktroanatomicznego 3D do zaburzeń rytmu serca wraz z dostawą materiałów zużywalnych        
  22.12.2017 Ogłoszenie ZP_220_115_17_Ogłoszenie o zamówieniu_.rtf.pdf     ZP_220_115_17_Ogłoszenie o zamówieniu_.rtf.pdf
  22.12.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_115_17(DOC).rar     ZP_220_115_17(DOC).rar
  22.12.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_115_17(PDF).rar     ZP_220_115_17(PDF).rar
  30.01.2018 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_115_17 Zbiorcze zestawienie ofert.pdf     ZP_220_115_17 Zbiorcze zestawienie ofert.pdf
  06.03.2018 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_115_17_Zawiadomienie o rozstrzygnieciu.pdf     ZP_220_115_17_Zawiadomienie o rozstrzygnieciu.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33696100-6
33141510-8, 38437000-7, 39512200-6, 33793000-5
Dostawa odczynników do badań serologicznych, odczynników do badań ogólnodiagnostycznych i materiałów laboratoryjnych jedno i wielorazowego użytku.        
  29.12.2017 Ogłoszenie ZP_220_106_17_ogł.pdf     ZP_220_106_17_ogł.pdf
  29.12.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_106_17 DOC.zip     ZP_220_106_17 DOC.zip
  29.12.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_106_17 PDF.rar     ZP_220_106_17 PDF.rar
  08.01.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_106_17_ogł o zm ogl_zm terminu na 16 01_08 01 18.pdf     ZP_220_106_17_ogł o zm ogl_zm terminu na 16 01_08 01 18.pdf
  11.01.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 ZP_220_106_17_ogl_o_zm_ogl.pdf     ZP_220_106_17_ogl_o_zm_ogl.pdf
  11.01.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3 ZP_220_106_17_ogł o zm ogl 2_zm terminu na 19 01_11 01 18.pdf     ZP_220_106_17_ogł o zm ogl 2_zm terminu na 19 01_11 01 18.pdf
  16.01.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 4 ZP_220_106_17_ogł o zm ogl 3_zm terminu.pdf     ZP_220_106_17_ogł o zm ogl 3_zm terminu.pdf
  22.01.2018 Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ nr 1 ZP_220_106_17_FO_zal 2_FCJ_po modyfikacji_22 01 18.rtf.pdf     ZP_220_106_17_FO_zal 2_FCJ_po modyfikacji_22 01 18.rtf.pdf
  22.01.2018 załacznik nr 2 po modyfikacji ZP_220_106_17_Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ 1_22 01 18.rtf.pdf     ZP_220_106_17_Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ 1_22 01 18.rtf.pdf
  24.01.2018 Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ nr 2 ZP_220_106_17_Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ 2_24 01 18.rtf.pdf     ZP_220_106_17_Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ 2_24 01 18.rtf.pdf
  24.01.2018 SIWZ po modyfikacji nr 2 ZP_220_106_17_SIWZ_po modyfikacji_24 01 18.rtf.pdf     ZP_220_106_17_SIWZ_po modyfikacji_24 01 18.rtf.pdf
  24.01.2018 zal 4_wymagane parametry dla zad 1 po modyfikacji ZP_220_106_17_FO_zal 4_wymagane parametry dla zad 1_po modyfikacji_24 01 18.rtf.pdf     ZP_220_106_17_FO_zal 4_wymagane parametry dla zad 1_po modyfikacji_24 01 18.rtf.pdf
  29.01.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminów ZP_220_106_17_ogł o zm ogl _zm terminu na 08_02_2018.pdf     ZP_220_106_17_ogł o zm ogl _zm terminu na 08_02_2018.pdf
  07.02.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu ZP_220_106_17_ogł o zm ogl_zm terminu na 14 02_07 02 18.pdf     ZP_220_106_17_ogł o zm ogl_zm terminu na 14 02_07 02 18.pdf
  07.02.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - sprostowania ZP_220_106_17_ogł o zm ogl_dot sprostowania odp_07 02 18.rtf.pdf     ZP_220_106_17_ogł o zm ogl_dot sprostowania odp_07 02 18.rtf.pdf
  07.02.2018 Sprostowanie dot pyt 40 ZP_220_106_17_SPROSTOWANIE_dot pyt 40_07 02 18.rtf.pdf     ZP_220_106_17_SPROSTOWANIE_dot pyt 40_07 02 18.rtf.pdf
  14.02.2018 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_106_17 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT_14 02 18.rtf.pdf     ZP_220_106_17 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT_14 02 18.rtf.pdf
  14.02.2018 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej ZP_220_106_17_SIWZ_zal 2_gr kapit.rtf.pdf     ZP_220_106_17_SIWZ_zal 2_gr kapit.rtf.pdf
  15.02.2018 Sprostowanie informacji z otwarcia ofert ZP_220_106_17_SPROSTOWANIE INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT.pdf     ZP_220_106_17_SPROSTOWANIE INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT.pdf
  21.02.2018 Rozstrzygnięcie postępowania w zakresie zadań 6, 7, 8, 10, 11, 12. ZP_220_106_17_ROZSTRZYGNIĘCIE_unieważnienie_brak ofert_21 02 18.rtf.pdf     ZP_220_106_17_ROZSTRZYGNIĘCIE_unieważnienie_brak ofert_21 02 18.rtf.pdf
  23.02.2018 Rozstrzygnięcie postępowania w zakresie zadań 3-5,9 ZP_220_106_17_ROZSTRZYGNIĘCIE 2_zad 3-5 i 9_23 02 18.rtf.pdf     ZP_220_106_17_ROZSTRZYGNIĘCIE 2_zad 3-5 i 9_23 02 18.rtf.pdf
  01.03.2018 Rozstrzygnięcie postępowania w zakresie zadań 1-2 ZP_220_106_17_ROZSTRZYGNIĘCIE 3_zad 1-2_01 03 18.pdf     ZP_220_106_17_ROZSTRZYGNIĘCIE 3_zad 1-2_01 03 18.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  45000000-7
45400000-1
45453000-7, 45331200-8, 45331100-7
45332200-5,33100000-1, 39100000-3
Wykonanie w czynnym budynku szpitala robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa dostępności i jakości usług medycznych w chorób układu krążenia – Przebudowa pomieszczeń w budynku „W” i „K” wraz z wyposażeniem przy Al. Powstańców Wielkopolskich 72 w Szczecinie”
Logo FE z programem POIŚ
 
     
  29.12.2017 Ogłoszenie ZP_220_118_17 ogłoszenie.pdf     ZP_220_118_17 ogłoszenie.pdf
  29.12.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_118_17 DOC.rar     ZP_220_118_17 DOC.rar
  29.12.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_118_17 PDF.rar     ZP_220_118_17 PDF.rar
  29.12.2017 Dokumentacja Budowlana ZP_220_118_17 DB.rar     ZP_220_118_17 DB.rar
  12.01.2018 Wyjaśnienie nr 1 oraz Modyfikacja SIWZ nr 1 ZP_220_118_17 Wyjaśnienie nr 1 oraz Modyfikacja SIWZ nr 1.pdf     ZP_220_118_17 Wyjaśnienie nr 1 oraz Modyfikacja SIWZ nr 1.pdf
  12.01.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_118_17 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf     ZP_220_118_17 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
  12.01.2018 Załaczniki do wyjaśnień ZP_220_118_17 załączniki.rar     ZP_220_118_17 załączniki.rar
  15.01.2018 Poprawa załącznika nr 6J do FO ZP_220_118_17_Poprawa zał_nr_6J_ do_FO.rar     ZP_220_118_17_Poprawa zał_nr_6J_ do_FO.rar
  18.01.2018 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_118_17 Zbiorcze zestawienie ofert.pdf     ZP_220_118_17 Zbiorcze zestawienie ofert.pdf
  22.01.2018 Informacja z otwarcia ofert - Sprostowanie ZP_220_118_17 Zbiorcze zestawienie ofert - Sprostowanie.pdf     ZP_220_118_17 Zbiorcze zestawienie ofert - Sprostowanie.pdf
  30.01.2018 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_118_17 Zawiadomenie o rozstrzygnięciu postę. z dn. 30.01.18 r.pdf     ZP_220_118_17 Zawiadomenie o rozstrzygnięciu postę. z dn. 30.01.18 r.pdf
             
             
             
             
             
             
  Do odczytania dokumentów w formacie PDF należy pobrać i zainstalować darmowy program Adobe Acrobat Reader ze strony: http://www.adobe.com/pl/      
  do pobierania programu przechodzimy po kliknięciu myszką na stronie firmy Adobe ikony:        
             
      Pobierz programy Adobe Reader i Flash Player
 
     
  Dokumenty z rozszerzeniem RAR i ZIP zostały spakowane (i skompresowane). Programy do rozpakowania:        
  - 7-zip - Darmowy program do obsługi archiwów dystrybowany na licencji GNU LGPL: http://7-zip.org.pl      
  - 40 dniowa wersja próbna popularnego, komercyjnego programu do obsługi archiwów WINRAR http://www.winrar.eprogramy.net/      
             
  Wszelkie pytania merytoryczne dotyczące przetargów SPSK-2 proszę kierować na adres e-mail lub zgłosić je telefonicznie: zamowienia@spsk2-szczecin.pl      
    tel: 91 466 1086 , 91 466 1087  FAX: 91 466 11 13      
             
  Jeśli chcesz przekazać swoje uwagi / sugestie / pomysły odnośnie STRONY TECHNICZNEJ funkcjonowania informacji przetargowej w SPSK2 napisz na adres e-mailowy lub zgłoś je telefonicznie: przetargi@spsk2-szczecin.pl      
  091 466 1454 lub 786 865 085      
             
             
    KONIEC STRONY        
      05.04.2024 | 13:09